Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Excelformulier bij Geeltjesmeting - Movisie

VIEWS: 17 PAGES: 423

									           Invulinstructie
Metingen verwerken
    1
    2
    3
    4

    5
Resultaten lezen
                      Invulinstructie
Metingen verwerken
     Ga naar het tabblad 'Invoer'
     Vul per rij in:
     > de dag van de grensoverschrijding (ma-zo)
     > de maand van de grensoverschrijding. Deze kan je het beste op nummer doen: dus 1 voor janu-
     ari, 2 voor februari, etc.
     > was de grensoverschrijding van een medewerker: Ja of Nee invoeren
     > beschrijf de genomen grensoverschrijding
     > geef aan bij welke cliënt de grensoverschrijding werd toegepast
     > licht eventueel toe
     Ga naar het tabblad 'Resultaat'
     Zorg ervoor dat je een werkbalk 'Draaitabel' krijgt. Dit doe je door met je rechter muis-
     knop op een lege plek in de werkbalk te klikken. Vervolgens klik je 'Draaitabel' aan.
     Druk op het rode uitroepteken (gegevens vernieuwen)
Resultaten lezen
     In de standaard grafiek verschijnt het aantal grensoverschrijdingen die er per maand hebben plaatsgevonden.
     Je kunt de grafiek zelf specifieker maken met behulp van de uitklappijltjes

      Bijvoorbeeld:
      Je wil iets weten over de grensoverschrijding richting een specifieke cliënt. Klik dan op het
      pijltje bij 'naam cliënt' (rechtsboven bij de grafiek).
      Er verschijnt een uitklapscherm met daarop de namen van de ingevoerde cliënten.
      Klik nu op degene van wie je de gegevens wilt zien.

      Door op deze manier te werken kan je heel specifieke gegevens laten zien.

      Je kunt altijd terug naar de oorspronkelijke tabel door alles op 'alle categorieën' te zetten.
Dag  Maand       Grensoverschrijding
        Medewerker?
ma      4 ja   verbaal
di      4 nee   fysiek
di      4 nee   fysiek
Naam cliënt   Toelichting
       1 nvt
       2
       2
3.5
 3
2.5
 2
          (blank)
          verbaal

1.5         fysiek
 1
0.5
 0
   4  (blank)
Dag               (Alle)
Medewerker?           (Alle)
Naam cliënt           (Alle)

Aantal van Grensoverschrijding  Kolomlabels
Rijlabels            fysiek      verbaal (leeg) Eindtotaal
4                       2     1        3
(leeg)
Eindtotaal                   2     1        3

								
To top