Eindtermen introductie - Scouting Nederland

Document Sample
Eindtermen introductie - Scouting Nederland Powered By Docstoc
					Eindtermen introductieperiode
Naam trainee

Scouting Nederland lidmaatschapsnummer


Alle eindtermen dienen met ja beantwoord te zijn en te zijn afgetekend door de groepscoach. Zodra alle eindtermen zijn
afgetekend, kan de trainee dit formulier inleveren en krijgt dan een stempel op zijn of haar competentiestrippenkaart.


Over de speltak                                 Datum      Paraaf groepscoach
Ik heb het info-setje van de speltak ontvangen.
Ik heb een aantal maanden meegedraaid in de speltak.
Ik weet hoe het stafteam programma's maakt.
Ik weet hoe de taken in het stafteam verdeeld zijn.
Ik weet hoe de leiding met de kinderen en de ouders omgaat.
Ik heb aan verschillende programmaonderdelen meegewerkt.
Ik weet ongeveer welk themaverhaal/activiteitenpakket in het
programma gebruikt wordt.
Ik kan aangeven hoe ik het vind in de speltak.
Ik kan aangeven wat mij goed afgaat. Eindterm P25
Ik kan aangeven wat ik moeilijk vind om te doen. Eindterm P25

Over de groep                                  Datum      Paraaf groepscoach
Ik heb het info-setje van de groep ontvangen.
Ik heb kennis gemaakt met kaderleden uit de andere speltakken en met
het groepsbestuur.
Ik weet hoe de taakverdeling is binnen de groep.
Ik ben op de hoogte van de afspraken en de regels die er in de groep
zijn.
Ik ben iets van de historie, tradities en eigenheid van de groep te weten
gekomen.
Ik weet welke groepsactiviteiten en -festiviteiten er zijn.
Ik weet hoe de groep georganiseerd is en hoe ik aan informatie kan
komen.
Ik kan aangeven hoe ik het vind in de groep.

Over Scouting                                  Datum      Paraaf groepscoach
Ik heb de Regio-introductie meegemaakt.
                                      Deze eindtermen worden behandeld op de
Ik heb het info-setje van de regio ontvangen.
                                       introductieavond op 14 januari 2010
Ik ben bekend met de doelstelling van Scouting Nederland.
Ik kan vertellen wat mij in Scouting aanspreekt.
Ik ben bekend met de handboeken en de spelmappen.
Ik ben op de hoogte van de Trainingsroute van Scouting Nederland.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:6/5/2013
language:Dutch
pages:1