Arkusz1 by cuiliqing

VIEWS: 321 PAGES: 34

									                         Stany magazynowe towarów: na dzień 2012-07-31

    kod towaru                              nazwa towaru                         jm    stan
ChI15-0012     Aceton techniczny V-20 /5L/                                              l       15
MzK01-0023     Adaptor typ A 103 3/4"/3/8" AISI 316 (11537)                                     szt       4
MzI00-0539     Adaptor typ RS 3/4 x 1SS (11108)                                           szt       2
MpI00-0294     Aluminium spray WURTH 400ml                                             szt       7
SG17-0001      Argon techniczny                                                   m3     38.25
Ź-173        Blacha 00,7 ocynkowana (1000x2000) 87szt                                       kg     974.4
IZ-2        Blacha 00,8 alum. (1000x2000) 23 szt.                                        kg     99.36
BK03-0021      Blacha 01 1.4301/1.4307 wyt.85130 760x920, 280x670,                                 kg      7.08
IZ-15        Blacha 01 alum. (600x1100) 51szt                                           kg     82.62
BK07-0048      Blacha 01,5 1.4307 wyt.16353 1680x1500, 280x740=3szt.                                kg     37.69
BC39-0001      Blacha 01,5 16Mo3 950x1170                                              kg     13.33
BC05-0021      Blacha 01,5 ST3S /perforowana/ 1500x1900, 470x1080                                  kg     40.29
BK01-0016      Blacha 02 1.4301 2000x3470+990x990                                          kg     126.72
BK06-0008      Blacha 02 1.4541 1000x1770,                                             kg     28.32
BK07-0005      Blacha 02 1.4571 1500x3000 1500x2320,                                        kg     127.68
BK-19        Blacha 02 Miedziana 660x2150, 600x2150                                        kg     49.06
BC21-0055      Blacha 02 S235JR+N wyt.,,,,,,,,, 440x1500, 1000x1500-4szt.(12253)                          kg     106.56
BC21-0086      Blacha 02 S235JR+N wyt.OC154199 1500x3000,1500x1800 (12115)                             kg     115.2
BC03-0113      Blacha 02 S235JRG2 500x1650,                                             kg      13.2
BK01-0048      Blacha 03 1.4301/1.4307 wyt.3750571 860x1550                                     kg     31.99
BK04-0055      Blacha 03 1.4404 wyt.86210 1440x1150+410x600,                                    kg     45.64
BK06-0012      Blacha 03 1.4541 210x210, 180x300, 245x430,                                     kg      4.37
BK06-0043      Blacha 03 1.4541 wyt.92280-3 500x500,400X1200                                    kg     17.52
BK07-0025      Blacha 03 1.4571 1300x1500, 240x1050,                                        kg     52.85
BC05-0023      Blacha 03 ST3S perforowana 1250x2500                                         kg       75
BK03-0017      Blacha 04 1.4301/1,4307 wyt.949055/492333 500x1000+1850x2000                             kg     134.4
BK04-0010      Blacha 04 1.4404 700x2500,                                              kg       56
BK04-0031      Blacha 04 1.4404 wyt.400770 1500x1650,                                        kg      79.2
BK06-0042      Blacha 04 1.4541 wyt.106111 680x1350+400x900,                                    kg      40.9
BK06-0047      Blacha 04 1.4541 wyt.127131 640x790, 200x3200, 220x1830, (12235)                           kg     49.54
BK06-0048      Blacha 04 1.4541 wyt.144079 530x4370, 1500x1620-2szt.,                                kg     229.64
BI05-0001      Blacha 04 aluminiowa ryflowana wyt.01/0049847/2 490x940+660x780+590x1500,                      kg     20.09
BC54-0011      Blacha 04 P355NL1 wyt.800192 340x1600,                                        kg     17.41
BC21-0175      Blacha 04 S235JR wyt.AD8524 ,950x1500 (12051 - 2 kg)                                 kg      45.6
BC21-0085      Blacha 04 S235JR+AR wyt.012543 460x2500,880x900                                   kg     62.14
BC21-0096      Blacha 04 S235JR+N wyt.131591 1500x1620-3szt, 1500x1600, 580x2160, 1500x1530, 650x2160, 410x2190,          kg     497.27
BC21-0103      Blacha 04 S235JR+N wyt.211185 2000x6000 (remont postojowy)                              kg      384
BC21-0089      Blacha 04 S235JR+N wyt.220901 1850x2000, (12235)                                   kg     118.4
BC21-0099                                                                kg    1082.65
          Blacha 04 S235JR+N wyt.220947/210594 990x2000+470x550,490x2200,660x2300-2szt.700x2150,890x2000,870x2700-2szt.,1300x2000,2000x1930,2000x3100+1040x2180,700x2180,400x
BC21-0087      Blacha 04 S235JR+N wyt.74027 590x3000,                                        kg     56.64
BK03-0010      Blacha 05 1.4301/1.4307 wyt.935055 440x1870, 720x1960,330x390-3szt.,590x880,670x1550                 kg     167.09
BK04-0056      Blacha 05 1.4404 wyt.85022 930x940,                                         kg     34.97
BK04-0061      Blacha 05 1.4404 wyt.W4E1 650x3000, 260x1900, 290x1090, 280x1900, 260x420, 190x1000,                 kg     143.65
BK06-0044      Blacha 05 1.4541 wyt.W5V4 fi510, 730x1500+680x800,250X1950                              kg     93.23
BK07-0057      Blacha 05 1.4571 wyt.125106/132011 fi580, 750x750, 700x800, 850x700, 450x2200, 480x2200, 460x2200 (11391)      kg     201.58
BC03-0145      Blacha 05 łezkowa S235JR wyt.141857 300x1200, 610x660,                                kg     30.51
BC21-0077      Blacha 05 S235JR+N wyt.740023 1500x3000 (12239)                                   kg      180
BT18-0002      Blacha 05 TytanGrade2 95x760                                             kg       1.7
BK01-0035      Blacha 06 1.4301 600x1370+540x700 (12239)                                      kg      57.6
BK01-0049      Blacha 06 1.4301 wyt.3302011 420x1500-2szt., 1190x2000,                               kg     174.72
BK01-0039      Blacha 06 1.4301/1.4307 880x1300,                                          kg      54.1
BK03-0011      Blacha 06 1.4301/1.4307 wyt.401196 990x4890, (11609 - 2kg)                              kg     232.38
BK04-0013      Blacha 06 1.4404 1020x1260,380x660, 710x830,                                     kg     102.02
BK04-0064      Blacha 06 1.4404 wyt.W8H5 220x1570, 690x1950+360x800,                                kg     94.99
NT-1        Blacha 06 1.4539 1500x1700, 960x1170                                         kg      172
BK07-0011      Blacha 06 1.4571 980x1060                                              kg     49.86
BK07-0063      Blacha 06 1.4571 wyt.968985 570x1500 (12039)                                     kg     41.04
BK07-0060      Blacha 06 1.4571 wyt.W2T5 880x1300, 530x2900+500x1000, (11391)                            kg     152.69
BC03-0151      Blacha 06 łezkowa S235JR wyt.49534 1500x6000-2 szt.(12239)                              kg      874
BC21-0062      Blacha 06 łezkowa S235JR+M wyt.340722 380x3000+500x900, (11484)                           kg     76.32
BC03-0148      Blacha 06 łezkowa S235JR+N wyt.32575,48434 1350x1500 (12229)                             kg      97.2
BC02-0085      Blacha 06 P265GH wyt.340581 470x900,                                         kg      20.3
BC54-0012      Blacha 06 P355NL1 wyt...... 1090x2280+170x1200,                                   kg     129.08
BC21-0090      Blacha 06 S235JR+N wyt.11233 1500x6000 (11537,12239,12174)                              kg      432
BC21-0102      Blacha 06 S235JR+N wyt.211118 2000x6000 (remont postojowy)                              kg      576
BT18-0032      Blacha 06 Tytan Grade 2 wyt.20111212 1000x2000                                    kg       54
BT18-0027      Blacha 06 Tytan Grade 2 wyt.TX-11-182 150x1250,310x450,500x1080,470x410                       kg      28.6
BT18-0028      Blacha 06 Tytan Grade 7 wyt.TH-11-183 550x2000+460x740,225x2000                           kg     51.04
BC21-0071      Blacha 07 S235JR+AR wyt.230140 800x900 , 900x2000+1050x2000,                             kg     258.72
BK03-0016      Blacha 08 1.4301/1.4307 wyt.401297 340x910+490x1400                                 kg      63.7
BK03-0023      Blacha 08 1.4301/1.4307 wyt.883084 1500x3500,(12239)                                 kg      336
BK04-0015      Blacha 08 1.4404 1000x1800                                              kg     115.2
BK04-0026      Blacha 08 1.4404 950x2500+690x700+500x600,                                      kg     202.11
BK06-0019      Blacha 08 1.4541 1650x2000, 880x2000, 910x2000, 500x6000, 500x6000, 1000x2000, 790x1490, 760x1580+420x2010,     kg    1158.53
Ź-81        Blacha 08 1.4571                                                   kg     467.03
BK07-0041      Blacha 08 1.4571 650x3400, 380x1100, 970x1500, 490x2940, 740x2500,                          kg     465.91
BK07-0054      Blacha 08 1.4571 wyt.03509349 650x1300, 450x790,                                   kg     76.83
BK07-0055      Blacha 08 1.4571 wyt.04609437 260x2000-10szt., 240x5740,                               kg     420.97
BK07-0059      Blacha 08 1.4571 wyt.123142 400x550, 400x500, (11391)                                kg     26.88
BK07-0066      Blacha 08 1.4571 wyt.213028 2000x2250, (12186)                                    kg      288
BK07-0061  Blacha 08 1.4571 wyt.413379 950x1500+770x900,                                      kg     135.55
BK07-0064  Blacha 08 1.4571 wyt.414452 700x720, 1200x3250+650x1100 (12039)                             kg     327.62
B-29    Blacha 08 18G2A 650x720+390x500,                                            kg     42.43
BK18-0006  Blacha 08 Alloy C-22 VdTUEV-479 wyt.XX2900BG12 krążek fi 280                              kg      4.46
BC02-0059  Blacha 08 P265GH wyt.6620/6816 470x1620                                         kg     48.73
BC02-0070  Blacha 08 P265GH wyt.OC269374 830x1020 (12235)                                     kg     54.18
BC30-0015  Blacha 08 P355NL1 wyt.516973 600x1040,                                         kg     39.94
BC21-0152  Blacha 08 S235JR+AR wyt.202651 530x940,                                         kg     31.88
BC21-0072  Blacha 08 S235JR+AR wyt.216073 580x7100 (12239)                                     kg     263.55
BC21-0104  Blacha 08 S235JR+N wyt.231048 2000x6000 (remont postojowy)                               kg       768
BC21-0100  Blacha 08 S235JR+N wyt.51773 1160x1300                                         kg     96.51
BC21-0088  Blacha 08 S235JR+N wyt.950931 fi600,1280x1800                                      kg     165.5
BT18-0031  Blacha 08 Tytan Grade 2 wyt.610909E 1000x2000                                      kg       72
BT18-0026  Blacha 08 Tytan Grade 2 wyt.TX-11-172 1000x2000                                     kg       72
BK01-0029  Blacha 10 1.4301 1500x6000, 1500x6000, 1500x2100, 790x1190+700x1900, 320x2060, 530x1180,(12239)             kg    1976.38
BK01-0001  Blacha 10 1.4301 370x600,                                                kg     17.76
BK02-0001  Blacha 10 1.4301/1.4306 2000x6000                                            kg       960
BK01-0031  Blacha 10 1.4301/1.4307 1ark.956kg_2000x6000,2000x6000,580x1200                             kg    1967.67
BK04-0021  Blacha 10 1.4404 1500x2700,                                               kg       324
BK04-0057  Blacha 10 1.4404 wyt.401257 1120x960+1220x2200,                                     kg     300.74
BK04-0060  Blacha 10 1.4404 wyt.W9B9 1500x3000 - 2 szt. /arkusz 364,58kg/ (11249)                         kg     729.15
BK06-0025                                                              kg    3808.19
      Blacha 10 1.4541 2000x2200,1450x2000, 1450x2000, 2000x2300, 440x6000, 440x6000, 480x3680, 460x7000,, 2000x2200, 2000x2200, 2000x2000, 2000x2000, 440x3740, 1900x2000+340
BK06-0027  Blacha 10 1.4541 2000x5600-3szt. 1750x2000-3szt., 500x2800, 2000x2400, 690x1850*                    kg    4126.12
BK07-0043  Blacha 10 1.4571 1150x1260+500x590,                                           kg     139.52
BK07-0065  Blacha 10 1.4571 wyt.413915 760x1500+1390x4480 (12239)                                 kg     589.38

BI06-0001  Blacha 10 Brąz 415x540                                                  kg       19.5
BC02-0089  Blacha 10 P265GH wyt.322510 2000x6000 (12248)                                      kg        960
BC21-0105  Blacha 10 S235JR+AR wyt.12K12123 1500x3000 (remont postojowy)                              kg        360
BC03-0149  Blacha 10 S235JR+N wyt.230817,OC154257 2000x6000 (12234,12248)                              kg        960
BC21-0101  Blacha 10 S235JR+N wyt.64676 1500x4340                                          kg      520.8
BT18-0025  Blacha 10 Tytan Grade 2 wyt.TX-11-169 540x1000                                      kg       24.3
BK01-0024  Blacha 12 1.4301 270x1480,                                                kg      38.36
BK03-0018  Blacha 12 1.4301/1,4307 wyt.M1M5/1Z5 1500x2400+900x1450,440x4000 (12239)                         kg      639.84
BK03-0005  Blacha 12 1.4301/1.4307/SA240-Gr.304L 300x940                                      kg      27.11
BK03-0007  Blacha 12 1.4307 /ark.-846,25kg/ wyt.006502 1500x6000-2szt., 590x6000, 590x6000,                     kg     2372.18
NT-2    Blacha 12 1.4539 910x910,                                                kg       79.5
BK06-0003                                                              kg     1786.09
      Blacha 12 1.4541 2000x2270, 2000x2200, 400x3100, 450x1600, 1500x2000, 340x1500, 480x2500, 480x2850, 420x770+740x950, fi370-2szt., fi560, 250x600,
BK06-0026  Blacha 12 1.4541 450x740                                                 kg      31.97

BK07-0062  Blacha 12 1.4571 wyt.W4D6 1500x1600+1200x1350+630x830,                                kg     436.12
BC02-0068  Blacha 12 P265GH wyt.020952 2000x6000 (12248)                                     kg     1152
BC02-0065  Blacha 12 P265GH wyt.020952 fi460-2szt.,                                       kg     31.88
BC51-0003  Blacha 12 P275NH/NL1 1870x7500,                                            kg     1346.4
BC30-0006  Blacha 12 P355NL2/NH wyt.808657 1430x1780+220x1150                                  kg     268.65
BC21-0056  Blacha 12 S235JR+AR wyt.339445 550x900,480x1000                                    kg      93.6
BC03-0150  Blacha 12 S235JR+N wyt.220044 200x1900,1990x1950(12234)                                kg     737.33
BC21-0092  Blacha 12 S235JR+N wyt.220044 880x2050,                                        kg     173.18
BK-65    Blacha 130 P265GH 270x320+450x660,                                          kg     398.74
BK06-0035  Blacha 14 1.4541 1100x4700                                              kg     579.04
BC02-0051  Blacha 14 P265GH wyt.269578 480x5000, (12014 - 8kg)                                  kg     268.8
BC54-0016  Blacha 14 P355NL1 wyt.5672711 240x2200,240x860,                                    kg     82.26
BC31-0018  Blacha 14 S355J2+N wyt.2203009 380x1100+1500x4900 (12174)                               kg     870.02
BC54-0004  Blacha 14 SA516-GR70/P355NL1 wyt.12866 370x940,                                    kg     38.95
B-5     Blacha 14 St3S 2000x7000,                                               kg     1568
BK01-0034  Blacha 15 1.4301 480x1270+280x1000,                                          kg     106.75
BK04-0023  Blacha 15 1.4404 370x1400,                                              kg     62.16
BK06-0005  Blacha 15 1.4541 540x1520                                               kg      98.5
BC35-0056  Blacha 15 P265GH fi380,1350x1800+400x1270                                       kg     366.16
BK03-0012  Blacha 16 1.4301/1,4307 wyt.54341 520x6000, 410x8300, 490x1420, fi580, 230x1500, 240x800,600x1700+300x1550,(12239)  kg    1216.62
BK06-0006  Blacha 16 1.45411230x2080+600x650,                                          kg     377.4
BK07-0022  Blacha 16 1.4571 2000x2750+1200x600, fi570                                      kg     828.78
BC31-0019  Blacha 16 S355J2+N wyt.2203372 1500x2100 (12174)                                   kg     403.2
BC54-0005  Blacha 16 SA516-GR70/P355NL1 wyt.01118 1000x1450,                                   kg     185.6
BK04-0004  Blacha 18 1.4404 2000x4000, 700x2200, 440x1200, 440x500,                               kg    1481.29
BK07-0024  Blacha 18 1.4571 fi350-2szt., 330x770+260x390,                                    kg     78.88
BC34-0035  Blacha 18 P235GH 2000x5000, 1500x6000                                         kg     2736
BC35-0042  Blacha 18 P265GH 1500x3000                                              kg      648
BC21-0028  Blacha 18 S235JR+AR 2000x4600, 2000x3800+800x900, 800x1000, (11108 - 80kg,12248)                   kg    2638.07
BC03-0052  Blacha 18 S235JRG2 2000x6000, 2000x6000, 2000x6000, 2000x6300,                            kg    6998.43
BC31-0020                                                             kg    10675.53
      Blacha 18 S355J2+N wyt.1203100,123095,2203003 1500x6000x3szt.,300x550x9szt.300x1260,280x2450,410x2620,300x1250x8szt.600x2450,950x1500,1240x2450,1150x1500x3szt.,1260x2
BC31-0007  Blacha 18 S355J2G3 wyt. 85694 1000x1400                                        kg     201.6
BK03-0009  Blacha 20 1.4307 wyt.056WE3 370x1020+1090x1500,                                    kg     321.98
BK04-0027  Blacha 20 1.4404 wyt.270657 590x1180+1460x1500,                                    kg     461.79
BK07-0031  Blacha 20 1.4571 360x630+1080x740,                                          kg     164.16
BC12-0001  Blacha 20 Gat.45 800x2000 wyt:730985                                         kg      256
BC30-0013  Blacha 20 P355NL2/NH wyt.819527 1000x1500+360x580                                   kg     273.41
BC31-0016  Blacha 20 S355J2+N wyt.114343/210120 410x330,                                     kg     152.85
BT18-0034  Blacha 20 Tytan Grade 2 wyt.20111212 350x350                                     kg       11
BK01-0006  Blacha 24 1.4301 1500x1500                                              kg      432
BK03-0013  Blacha 25 1.4307 wyt374254 /ark-402,4kg/ 1000x2000                                  kg     402.4
NT-3    Blacha 25 1.4539 820x1350,                                              kg     221.4
BK01-0027  Blacha 26 1.4301/1.4307 560x1500+200x700,                                       kg     203.84
BK01-0020  Blacha 28 1.4301 220x420+320x800,                kg   78.04
BK06-0028  Blacha 28 1.4541 1080x2000,                   kg   483.84
BK-20    Blacha 28 1.4571                         kg    413
BK07-0021  Blacha 28 1.4571 500x6000, 250x3000, 250x870,(12239)       kg   888.72
BK03-0014  Blacha 30 1.4307 wyt.373220 1000x1220,              kg   292.8
BK04-0029  Blacha 30 1.4404 wyt.L7V6 1000x1000+210x600,           kg   270.24
BK06-0013  Blacha 30 1.4541 300x700, 170x650,                kg   76.92
BC21-0107  Blacha 30 S235JR+Ar wyt.12K12317 2000x6000 (12297)        kg   2880
BC21-0095  Blacha 30 S235JR+N wyt.42178 800x900, 1670x2000,(12239)     kg   974.4
BK07-0028  Blacha 32 1.4571 180x570, 480x190+250x150, 680x100+300x330,   kg   258.63
BK01-0010  Blacha 35 1.4301 220x540                     kg   33.26
BK04-0020  Blacha 35 1.4404 210x270                     kg   15.88
BK-3     Blacha 35 1.4541                         kg    750
BK06-0014  Blacha 35 1.4541 570x700+180x440,                kg   133.9
BK03-0020  Blacha 40 1.4301/1.4307 wyt.270355 700x1000+280x300       kg   250.88
BK06-0016  Blacha 40 1.4541 380x680                     kg   82.69
BC30-0014  Blacha 40 P355NL2/NH wyt.910013 400x450, 290x1580,        kg   204.22
BC31-0017  Blacha 40 S355J2 wyt.B119116 fi450,               kg   50.97
BK06-0017  Blacha 45 1.4541 540x770+440x230                 kg   186.12
BC30-0012  Blacha 45 P355NL1 wyt.982217 180x670, 450x1000,         kg   205.42
BC21-0063  Blacha 45 S235JR+N wyt.576705 300x380+450x900, (11609)      kg   186.84
BC04-0006  Blacha 45 S355J2+N wyt.571660 280x2680, 550x800, (12130,12131)  kg   426.53
BK01-0047  Blacha 50 1.4301 wyt.271520 fi840-1szt.             kg   221.56
BK07-0029  Blacha 55 1.4571 330x1000+600x660,240x500            kg   372.24
Ź-207    Blacha 55 P265GH fi430,                     kg   63.86
BK04-0014  Blacha 60 1.4404 360x1000,                    kg   172.8
BC01-0008  Blacha 60 18G2A 500x1100,                    kg    264
BC30-0009  Blacha 60 P355NL1 wyt.219517/25840 490x2400,490x2200,500x500   kg  1201.92
BK04-0054  Blacha 65 1.4404 wyt.270602 200x1000, fi570,           kg   236.62
BO-1     Blacha 70 18G2A 700x2580, 420x2020                kg  1486.46
SO-2     Blacha 70 P265GH 500x800                     kg    224
BC03-0018  Blacha 75 S235JRG2 1090x1200,                  kg   784.8
MzI00-0474  Blacha trapezowa 0,70 T-18 1173x3060               kg    20.1
MpI00-0444  Brzeszczot SANDFLEX HSS BI-METAL 500-38-2,0           szt     9
ChI14-0010  Butanox M-50 V-5                         kg    5.91
MzI00-0082  Cegła kwasoodporna KW2 203x115x60                szt    10
CC21-0069  Ceownik 065x40x05 S235JR+AR S235JR+M wyt.25173K (11108)     mb   39.61
CC21-0114  Ceownik 080x045x06 S235JR+AR wyt.H0500291 (12174)        mb   12.15
CC21-0121  Ceownik 080x045x08 S235JR+M wyt.... (12248)           mb     12
CE-01    Ceownik 080x45x5 1.4301                     kg    81.6
K-34     Ceownik 080x45x8 1.4541                     kg    14.1
CC21-0115  Ceownik 100x050x06 S235JR+AR wyt.H0501585 (12253,12174,12239)  mb   170.1
CC21-0101  Ceownik 100x060x04 zimnogięty S235JR+AR wyt.98131 (12113)    mb    0.61
CC21-0093  Ceownik 100x50x07 S235JR+AR wyt.HO494657             mb     30
CC21-0094  Ceownik 100x50x07 S235JR+AR wyt.HO498842 (12036)         mb     54
CC21-0090  Ceownik 120x055x08 S235JR+M wyt.11155 (11537)          mb   12.14
CK07-0001  Ceownik 120x55x07 1.4571 wyt.250710 (11391)           mb    2.62
CC21-0075  Ceownik 120x55x07 S235JR+AR wyt.. (12037-2mb)          mb     12
CC21-0072  Ceownik 120x55x08 S235JR+AR wyt.HO491900 (11108)         mb     9
CC21-0036  Ceownik 120x55x08 S235JR+M wyt.111731 (11108)          mb    9.74
CC21-0123  Ceownik 120x55x8 S235JR+ARwyt.HO500212,NO500           mb    12.1
CC21-0092  Ceownik 140x60x07 S235JR+M wyt.133085              mb    1.5
CC21-0124  Ceownik 140x60x7 S235JR+M wyt.230732               mb    48.4
CC03-0005  Ceownik 140x60x7 S235JRG2                    mb    1.68
DS-16    Ceownik 140x70x7 1.4571                     kg     28
CC21-0122  Ceownik 160x055x08 S235JR+ARwyt.HO00025 (12229)         mb    12.1
CC21-0116  Ceownik 160x065x07,5 S235JR+M wyt.211628 (12253,12239)      mb     43
BK-72    Ceownik 160x65x8 S235JRG2                    kg   159.05
CC21-0117  Ceownik 180x070x08 S235JR+M wyt.,,,,,,,,, (12253)        mb   18.41
CC21-0080  Ceownik 200x75x10 S235JR wyt.132046 (0061)            mb   18.14
CC21-0077  Ceownik 260x90x10 S235JR+AR wyt.86321 (0061)           mb    8.82
CC21-0118  Ceownik 300x100x10 S235JR+AR wyt.H0501387 (12253)        mb   12.15
CC21-0111  Ceownik 300x100x10 S235JR+M wyt.211092 (12185)          mb    3.37
K-4     Ceownik 300x100x10 S235JRG2                   kg    488
CC03-0012  Ceownik 400x110x15 S235JRG2 wyt: 75874              mb    5.46
CC21-0083  Ceownik 80x45x08 S235JR+M wyt.132176 (11108,11291)        mb    12.1
ChI00-0027  Chester Fast Cleaner F-7                     szt    16
ChI00-0030  Chester Surface Protector D /2,5kg/ (12042)           szt     1
MpI00-0099  Chlorek cynku                          kg     20
MpI00-0055  Chłodziwo Unimet AS 220R /18 kg/                 szt     4
MpI00-0460  Części elektryczne do pilarki taśmowej PT30A           kpl     1
MM-05    Dennica 1.4541 60x4                       szt     4
MzK07-0022  Dennica Dz-3000x8 1.4571 wyt.22008033 (12239)          szt     6
MzC54-0003  Dennica SA516 GR70/P355NL1 2:1 Da=fi 1200x8 Sl40 wyt.511882   szt     2
MzC54-0001  Dennica SA516 GR70/P355NL1 2:1 Da=fi1000x12 SI40 wyt.46155    szt     2
MzI00-0030  Derakane 470 /CES VM70/                     kg    201
SD00-0008  Drut 3,2 ESAB OK Autrod 318/25kg/ do KO             kg    325
SD00-0006  Drut 3,2 OESD3/S3Si1/25kg/                    kg    275
SD00-0009  Drut 3.0 ESAB OK Autrod 12.20 /30kg/ (0358)           kg     55
SD00-0014  Drut Familiarc MX-100T proszkowy fi 1,2 /15kg/ (12253)      kg    240
E-28     Drut LNT 304 LSi D 2,0 x 1000 x 10kg               kg     6
SD12-0005  Drut MIG 1,0 Tytan Grade 2 ERTi2                 kg    89.9
SD01-0001  Drut MIG 1,2 304                         kg    660
SD01-0004  Drut MIG 1,2 304LSI                                    kg    59
SD02-0001  Drut MIG 1,2 308                                      kg    90
SD03-0001  Drut MIG 1,2 309                                      kg    45
SD03-0005  Drut MIG 1,2 309 SANDVIK W24.13 LSI                            szt    15
SD04-0001  Drut MIG 1,2 310                                      kg   120
SD05-0001  Drut MIG 1,2 316                                      kg    45
SD05-0007  Drut MIG 1,2 316 LSI INTERFIL /15kg/                            kg   330
SD05-0006  Drut MIG 1,2 316 SANDVIK W19.12.3 LSI                           kg    15
SD09-0001  Drut MIG 1,2 G3SI1                                     kg   102
SD09-0007  Drut MIG 1,2 SG2 CARBOFIL /16kg/                              kg   1088
HR-75    Drut proszkowy K-71 fi 1,2 15kg                              kg    15
SD12-0003  Drut TIG 1,2 tytan                                     kg   3.98
SD03-0004  Drut TIG 1,6 309                                      kg   11.84
SD05-0004  Drut TIG 1,6 316                                      kg   2.96
SD05-0008  Drut TIG 1,6 316 LSI INTERTROD                               kg   13.8
SD09-0005  Drut TIG 1,6 LNT12                                     kg   8.52
SD03-0003  Drut TIG 2,0 309                                      kg   10.4
SD05-0005  Drut TIG 2,0 316                                      kg   2.58
SD09-0002  Drut TIG 2,0 LNT12                                     kg   15.4
SD02-0002  Drut TIG 2,4 308                                      kg   65.22
SD03-0002  Drut TIG 2,4 309                                      kg  292.64
SD05-0002  Drut TIG 2,4 316                                      kg   5.04
SI-42    Drut TIG 2,4 LNT 304LSI                                  kg   19.6
SD00-0005  Drut TIG 2,4 LNT NI1                                    kg   18.2
SD00-0001  Drut TIG 2,4 LNT NiCu 70/30 (10kg)                             kg   8.62
SD00-0002  Drut TIG 2,4 LNT NITI niklowy                               kg   10.5
SD09-0003  Drut TIG 2,4 LNT12                                     kg   40.5
SD10-0003  Drut TIG 2,4 OKTigrod                                   kg    8.4
SD11-0001  Drut TIG 2,4 SG AISi 5 aluminiowy                             kg   3.36
SD13-0001  Drut TIG 2,4 SPG1                                     kg    36
SD20-0001  Drut TIG 2,4 stalowy OK 13.09                               kg   12.46
SD09-0004  Drut TIG 3,0 LNT12                                     kg    2.6
SD12-0004  Drut TIG 3,0 Tytan Grade 2                                 kg   2.44
SD12-0007  Drut TIG 3,0 Tytan Grade 2 (12130,12131)                          kg   130
SD05-0003  Drut TIG 3,2 316                                      kg   12.68
SD09-0008  Drut TIG 3,2 Ok Tigord 13.09                                kg    10
DC21-0027  Dwuteownik 100x050x4,5 IPN S235JR+AR wyt.H0495309 (11628)                 mb   12.1
DC03-0001  Dwuteownik 120x58x5,1 S235JRG2                               kg    47
DK07-0001  Dwuteownik 120x64x07 1.4571 wyt.244126 (11391)                       mb   6.03
DC21-0031  Dwuteownik 140x065x8 S235JR wyt.220586 (12248)                       mb    24
DC21-0028  Dwuteownik 140x066x5,7 IPN S235JR+AR wyt.H0495282 (11628)                 szt   12.1
DC21-0014  Dwuteownik 140x65x8 S235JR+AR wyt.H0487120 (11108)                     mb   9.94
DC21-0029  Dwuteownik 160x074x6,3 IPN S235JR+AR wyt.H0494961(11628)                  mb   12.1
BK-73    Dwuteownik 200x90x8 S235JRG2                                kg  149.34
DC21-0020  Dwuteownik 220x110x08 S235JR+AR wyt.HO490644 (11130)                    mb   4.44
DC21-0030  Dwuteownik 220x220x09,5 HEB S235JR+AR wyt.01607 (12239)                  mb   36.45
MM-61    Dwuteownik 220x220x10 S235JRG2 HEB                             kg  538.51
DC21-0023  Dwuteownik 220x55x06 S235JR+AR wyt.CE164831 (0061)                     mb   2.43
GG-7     Dwuteownik 260x260x10 S235JRG2 HEB                             kg   2.74
MN-52    Dwuteownik 300x150x8 S235JRG2                               kg  105.69
BK-75    Dwuteownik 300x150x8 St3S                                 kg   216.8
DC21-0026  Dwuteownik 330x160x7,5 IPE S235JR+M wyt.021098 (11537)                   mb   6.41
DC21-0016  Dwuteownik HEA 100x96x5 S235JR+M wyt.111720 (11108)                    mb   7.49
DC21-0024  Dwuteownik HEA 180x171x06 S235JRG2 wyt.112287 (11108)                   mb   9.48
DC21-0013  Dwuteownik HEA 300x290x8,5 S235JR+M wyt.111046                       mb   6.58
DC21-0025  Dwuteownik HEA 320x310x09 S235JR+AR wyt.42247 (11108)                   mb   36.3
MzI00-0778  Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna typ U2-2" (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  szt    1
SI00-0135  Dyfuzor gazowy fi 1,6                                   szt    5
SI00-0141  Dyfuzor gazowy Mistral/Abitig 200-450W fi 2,0                       szt    7
SI00-0140  Dyfuzor gazowy Mistral/Abitig 200-450W fi 2,4                       szt    3
SI00-0164  Dyfuzor gazowy WE fi1,6 uchwyt TIG ABITIG 200,450W                     szt    10
SI00-0157  Dyfuzor gazowy WE fi3,2 TIG ABITIG 200,450W                        szt    4
MpI00-0213  Dysza 1,4 ABIPLAS CUT-200W                                 szt    20
SI00-0002  Dysza 1,5 PCL-25                                      szt    30
MpI00-0214  Dysza 1,6 ABIPLAS CUT-200W                                 szt    10
SI00-0006  Dysza 1,8 ABIPLAS CUT-200W                                 szt    30
MpI00-0215  Dysza 1,8 ABIPLAS CUT-200W                                 szt    20
SI00-0004  Dysza 1,8 PCL-25                                      szt    30
SI00-0007  Dysza 2,0 ABIPLAS CUT-200W                                 szt   147
MpI00-0216  Dysza 2,0 ABIPLAS CUT-200W                                 szt    70
SI00-0003  Dysza 2,0 PCL-25                                      szt    30
SI00-0043  Dysza 42A                                         szt    6
SI00-0020  Dysza blokowa U16A/PU-216A/NR1                               szt    10
SI00-0021  Dysza blokowa U16A/PU-216A/NR2                               szt    7
SI00-0040  Dysza ceramiczna 10N48                                   szt    12
SI00-0114  Dysza ceramiczna 19.5x48                                  szt    7
SI00-0113  Dysza ceramiczna 34x40 nr.12                                szt    2
SI00-0162  Dysza ceramiczna 36mm fi10,0 uchwyt TIG ABITIG 150, 200W                  szt    7
SI00-0158  Dysza ceramiczna 37mm fi13,0 uchwyt TIG ABITIG 200, 450W                  szt    6
SI00-0159  Dysza ceramiczna 37mm fi15,0 uchwyt TIG AGITIG 200, 450W                  szt    37
SI00-0168  Dysza ceramiczna 47x19,5 10N44                               szt    27
SI00-0167  Dysza ceramiczna 47x6,5 10N50                               szt    10
SI00-0142  Dysza ceramiczna 48mm fi12,5                                szt    5
SI00-0160  Dysza ceramiczna 48mm fi16,0 uchwyt TIG ABITIG 200, 450W     szt    10
SI00-0161  Dysza ceramiczna 48mm fi19,5 uchwyt TIG ABITIG 200, 450W     szt    10
SI00-0163  Dysza ceramiczna 50mm fi12,5 uchwyt TIG ABITIG 150, 200W     szt    9
SI00-0174  Dysza ceramiczna 52mm fi7,5 uchwyt TIG ABITIG 200 450W      szt    9
SI00-0144  Dysza ceramiczna 775.0082                     szt    2
MpI00-0268  Dysza ceramiczna nr.6 9,5x42 54N16                szt    21
SI00-0026  Dysza ceramiczna Nr.6/ 9,5mm 10N48                szt    24
SI00-0092  Dysza ceramiczna nr.7 11,0x42 54N15                szt    8
SI00-0165  Dysza ceramiczna nr.8 /12,5x47 10N46               szt    15
MpI00-0288  Dysza do piaskowania fi 10                    szt    2
MpI00-0249  Dysza do pompki do kwasu                     szt    1
SI00-0048  Dysza gazowa MB-501 standard                   szt    38
SI00-0085  Dysza HARRIS 6290 3-VAX 15-35mm                  szt    16
SI00-0086  Dysza HARRIS 6290 4-VAX 35-75mm                  szt    6
SI00-0095  Dysza plazma fi 1,3 PSB 60 743.0143                szt    18
SI00-0017  Dysza plazmowa 1,6 STD ABIPLAS CUT 200W              szt    18
SI00-0081  Dysza podgrzewająca A-SD 1 3-150mm                szt    9
SI00-0012  Dysza podgrzewająca PU-241 NR1                  szt    22
SI00-0083  Dysza podgrzewająca VADURA 1215-A 150-300mm            szt    3
SI00-0115  Dysza prądowa fi 3,2 automat spawalniczy             szt    34
SI00-0009  Dysza tnąca X41A NR1                       szt    19
SI00-0010  Dysza tnąca X41A NR2                       szt    7
SI00-0011  Dysza tnąca X41A NR3                       szt    45
E-25     Elektroda 2,4 ER-246                        kg    15
SE01-0001  Elektroda 2,5 304 LSi AROSTA (opak. 2,6kg - 135szt.)       szt  2025
E-14     Elektroda 2,5 304L Arosta                     kg   14.6
SD-5     Elektroda 2,5 308 Safinox                     kg   6.42
B-33     Elektroda 2,5 Baso                         kg   5.6
E-16     Elektroda 2,5 EB 150                        kg   21.1
SE00-0008  Elektroda 2,5 EB-150 /opak.4,5kg-205szt./             szt   205
E-9     Elektroda 2,5 ER-346                        kg    49
SE00-0005  Elektroda 2,5 Pantafix                      szt  1095
HR-40    Elektroda 2,5x350 308 AVESTA                    kg  12.05
HR-71    Elektroda 2,5x350 309 AVESTA                    kg   1.62
HR-38    Elektroda 2,5x350 P5 AVESTA                    kg   12.3
E-21     Elektroda 3,2 304L Arosta                     kg   14.4
SE01-0002  Elektroda 3,2 304L AROSTA (opak. 4,8kg - 150szt.)         szt   638
SD-4     Elektroda 3,2 308 Safinox                     kg   11.7
Ź-61     Elektroda 3,2 ER-346 Fincord                    kg  17.74
SE07-0001  Elektroda 3,2 ER-346 Resistens                  szt   390
XX-12    Elektroda 3,2 INOX 25/20                      kg   10.6
SE07-0004  Elektroda 3,2 REPTEC CAST 1 (do żeliwa)              szt.  108
SE05-0001  Elektroda 3,25 316 Avesta /opak.118szt./             szt   294
E-17     Elektroda 3,25 EB 150                       kg    36
SE06-0005  Elektroda 3,25 ER-346 (6kg = ok 137)               szt   230
HR-72    Elektroda 3,25x350 308 AVESTA                   kg  11.08
I-77     Elektroda 3,25x350 ES 24-18B                    kg    16
HR-39    Elektroda 3,25x350 P5 AVESTA                    kg   8.2
SE01-0003  Elektroda 4,0 304L AROSTA (opak. 4,5kg - 80szt.)         szt  1078
XX-13    Elektroda 4,0 309L Supranox                    kg   3.3
SE05-0002  Elektroda 4,0 316 Avesta                     szt    3
SD-3     Elektroda 4,0 316 Safinox                     kg    24
SE00-0004  Elektroda 4,0 EN 200B                       szt   180
SE06-0003  Elektroda 4,0 ER-246                        kg    30
SE06-0007  Elektroda 4,0 ER-346 (opak. 6kg=90szt)              szt   812
E-5     Elektroda 4,0 ER-346 PANTAFIX                   kg   8.3
Ź-34     Elektroda 4,0 ER-346 Resistens                   kg   17.7
E-7     Elektroda 4,0 ES 24-18B                     opak    5
Ź-14     Elektroda 4,0 INOX 25/20 ER-246 (4,5 kg)             opak    6
E-1     Elektroda 4,0 węglowa                       szt   300
E-23     Elektroda 4,0x350 316L Arosta                   kg   19.2
E-8     Elektroda 4,0x350 Citorex                     kg   3.58
E-13     Elektroda 4,0x350 SL 19G 4,7kg                   kg   0.14
SE00-0006  Elektroda 5,0 ER-346 (opakowanie ok 58 szt - 6kg)         szt   414
E-2     Elektroda 6,0 Węglowa                       szt   194
SE03-0001  Elektroda AVESTA 309L fi2,5                    szt   185
SE03-0002  Elektroda AVESTA 309L fi3,2                    szt    43
IU-1     Elektroda Avesta 316 L/SKR fi 3,2                 kg   1.79
SE00-0017  Elektroda Baso G fi 2,5                      szt   245
SE00-0018  Elektroda Baso G fi 3,2                      szt   347
ER-1     Elektroda Citorapid ER 246 fi 2,5                 kg  12.62
SE00-0021  Elektroda OK 92.18 fi 4,0 /do żeliwa/               szt    47
SE00-0020  Elektroda OVERCORD fi 3,2 /opak.4,5kg-141szt/ za OK 46.00     szt   388
SE00-0007  Elektroda P45S fi 3,25 / opak.5kg.-168szt./(do stali kotłowej)  szt   336
SI00-0096  Elektroda plazma nr. 743.0425-ZR                 szt    19
NT-10    Elektroda Supranel 600 3,2 /Ni CR/                 kg   3.4
SE03-0003  Elektroda SUPRANOX 309L fi 2,5/opak.3,5kg-190szt./        szt   380
SE03-0004  Elektroda SUPRANOX 309L fi 3,25/opak.4,2kg-115szt./        szt   230
SE00-0013  Elektroda Wolframowa WT20 1,0                   szt   100
SE00-0014  Elektroda Wolframowa WT20 1,6                   szt   100
SE00-0016  Elektroda Wolframowa WT20 2,0                   szt    50
SE00-0010  Elektroda Wolframowa WT20 2,4                   szt   141
SE00-0015  Elektroda Wolframowa WT20 3,2                   szt    88
ChI13-0240  Farba Emapur P RAL 6029 skł.I /13,5L/                                  l     5
ChI13-0053  Farba EMAPUR P RAL 9017/9L/                                       l     5
ChI13-0231  Farba Emapur P RAL1023 skł.I /13,5L/ (11130)                               l     8
ChI13-0283  Farba EMAPUR P RAL3000 /13,5L/ (12174,12236)                               l    27
ChI13-0241  Farba Emapur P skł.II /3L/                                        l     1
ChI13-0233  Farba Emapur P skł.II /3L/ (11130)                                    l    2.5
ChI13-0284  Farba EMAPUR P skł.II /3L/ (12174,12236)                                 l     6
ChI13-0237  Farba Emapur PS 90 RAL 1018 skł. I/2,25L/ (11291)                            l   2.25
ChI13-0238  Farba Emapur PS 90 RAL 7035 skł.I /2,05l/ (11291)                            l   2.05
ChI13-0239  Farba Emapur PS skł.II /0,5l/ (11291)                                  l    0.5
ChI13-0282  Farba EMAPUR PS skł.II /1,7/ (12174,12192,12236)                             l   22.1
ChI13-0279  Farba Emapur PS skł.II /1,7L/                                      l    3.1
ChI13-0293  Farba EMAPUR PS skł.II /1,7L/ (12239,12174)                               l   11.9
ChI14-0074  Farba Emapur PS skł.II /1L/                                       l     1
ChI13-0202  Farba Emapur PS90 RAL 5002 skł.I /9L/ (12190,12207,12208)                        l     6
ChI13-0226  Farba Emapur PS90 RAL 5015 /skł.I 2,25L+0,5l skł. II/ (11412)                      l   2.75
ChI13-0290  Farba EMAPUR PS90 RAL5002 skł.I /8,2L/ (12239)                              l    8.2
ChI13-0278  Farba Emapur PS90 RAL5015 skł.I /8,2L/ (12235)                              l   16.4
ChI13-0234  Farba Emapur PS90 RAL5017 skł.I /2,25L/ (11130)                             l    4.5
ChI13-0291  Farba EMAPUR PS90 RAL7004 skł.I /7,8L/ (12239)                              l   15.6
ChI13-0281  Farba EMAPUR PS90 RAL7040 /7,8L/ (12174,12192,12236)                           l   101.4
ChI13-0292  Farba EMAPUR PS90 RAL7040 skł.I /7,8L/ (12174)                              l   31.2
ChI13-0235  Farba Emapur PS90 skł.II /0,5L/ (11130)                                 l     1
CDF-1    Farba EMAPUR RAL 1013 9L 1 skł                                      l   16.4
F-4     Farba Epinox 54 Ral1023 12,5l                                      szt    2
ChI13-0298  Farba EPINOX 54 RAL7035 /12,5L/ 12234)                                  l   37.5
ChI13-0105  Farba Epinox 55 PS90 RAL 3013 skł.I /9,2l/                                l    46
ChI13-0106  Farba Epinox 55 PS90 RAL 3013 skł.II /0,7l/                               l     7
ChI13-0118  Farba Epinox 55 PS90 RAL 6002 skł.I /2,3L/                                l     1
ChI13-0117  Farba Epinox 55 skł.II /0,35L/                                      l    0.2
ChI13-0129  Farba Epinox 55 TS60 RAL 7040 skł.I /2,3l/                                l    2.3
ChI13-0052  Farba Epinox 77 /popielata/ 15L/ /Uszkodzony/                              l    15
ChI13-0252  Farba Epinox 77 popielaty /15L/ (11130)                                 l    15
ChI13-0280  Farba EPINOX 77 RAL 860 popielata /15L (12174,12192)                           l    90
ChI13-0294  Farba EPINOX 77 RAL860 /15L/ (12174)                                   l    60
ChI13-0297  Farba EPINOX 82 /14L/ (12234)                                      l    14
ChI13-0299  Farba EPINOX 87 popielaty /15,8L/ (12234)                                l   15.8
ChI13-0218  Farba Epinox 98 - 860 kolor jasny /11L/ (11108,11130,11248,11249)                    l    11
ChI13-0295  Farba EPINOX 98 RAL860 /11L/ (12239,12248)                                l    55
ChI13-0251  Farba Epinox 98 szary jasny /11L/ (12014)                                l    11
ChI13-0205  Farba Epinox 98 szary skł.I /11L/                                    l    11
ChI13-0296  Farba EPIRUSTIK 2000 RAL860 /14L/ (12239)                                l    30
ChI13-0285  Farba EPIRUSTIK 2000 szary /15L/ (12236)                                 l    15
ChI13-0179  Farba Epirustik 2000 szary jasny skł.I /15l/                               l    42
ChI13-0159  Farba epoksydowa Hempadur 1556 /Hempel/ (9446)                              l    20
ChI13-0098  Farba Galwasol 19 /12,5L/                                        l   10.5
ChI13-0132  Farba Galwasol 19 /12,5L/                                        l    25
ChI13-0176  Farba Galwasol 19 /12,5l/                                        l   12.5
ChI13-0200  Farba GALWASOL 19 /12,5L/                                        l   12.5
ChI13-0001  Farba Galwasol 19 etylkokrzemianowa cynkowa /12,5L/ (11685)                       l   12.5
ChI13-0265  Farba Hempadur 15570/12430 /15L/+Utwrdzacz Hempel Curng Agent 95570 /5L/ (12185,12186,12253)       l    80
ChI13-0264  Farba Hempadur 15570/50630 /15L/+Utwardzacz Hempel Curing Agent 95570 /5L/ (12185,12186,12253)      l   147
ChI13-0260  Farba Hempadur LTC 15030 HMP 60430 /15L/+Utwardzacz Hempels Curing Agent 97030 /5L/ (12113)       l    20
ChI13-0262  Farba Hempadur LTC 15030/19990 /15L/+Utwardzacz Hempels Curing Agent 97030 /5L/ (12185,12253)      l    80
ChI13-0263  Farba Hempadur LTC 15030/60430 /15L/+Utwardzacz Hempels Curing Agent 9730 /5L/ (12185,12253)       l    80
ChI13-0271  Farba Hempathane top coat 55210 RAL 6011 /17,5L/+Utwardzacz Hempels Curing Agent 95370 /2,5L/ (12185)  l    17
ChI13-0304  Farba Hempathone Top Coat 55210 RAL 1007 /17,5l/+utwardzacz Hempel Curng Agent 95370 /2,5l/ (12253)   l    60
ChI13-0286  Farba Hempathone Top Coat 55210 RAL 3002 /17,5l/+utwardzacz Hempel Curng Agent 95370 /2,5l/ (12186)   l   16.5
ChI13-0266  Farba Hempathone Top Coat 55210 RAL 5021 /17,5L/+Utwardzacz Hempels Curing Agent 95370 /2,5L/ (12115)  l     7
ChI13-0287  Farba Hempathone Top Coat 55210 RAL 7001 /17,5l/+utwardzacz Hempel Curng Agent 95370 /2,5l/ (12186)   l   11.5
ChI13-0289  Farba Hempathone Top Coat 55210 RAL 7001 /17,5l/+utwardzacz Hempel Curng Agent 95370 /2,5l/ (12253)   l   100
ChI13-0220  Farba INERTA PRIMER 5 /16L/ (11108,11130,11248,11249)                          l    16
ChI14-0078  Farba INERTA PRIMER 5 skł.II /2L/ (11130)                                l    2.5
ChI13-0206  Farba INERTA PRIMER 5 szara skł.I /16L/ (11130)                             l     8
ChI13-0029  Farba LOKMAL żółta RAL 1023 /10L/                                    l    12
F-91     Farba LOWICYN szara jasna 12L                                      l    12
ChI13-0010  Farba Oliterm 22                                             l    12
ChI13-0166  Farba Oliterm 22 /12L/                                          l    24
ChI13-0059  Farba Oliterm 22 /szt.-12l/                                       l     9
ChI13-0091  Farba Oliterm 25 /12L/                                          l    12
ChI13-0174  Farba Oliterm 25 /12l/                                          l     2
ChI13-0012  Farba Sigmacover 256 Cream+Utwardzacz (4L+3,28L)                            kpl    3
ChI13-0196  Farba SigmaCover 280 - nr kat. 7417 /16L+utwardzacz 4L/ (11108)                     kpl.    2
ChI13-0243  Farba SigmaCover 280 /skł.I 3,2L+ skł.II 0,8L/                              l     8
ChI13-0211  Farba SigmaCover 280 nr kat. 7417 /16L+Hardener 4L/ (11108)                       kpl    1
ChI13-0061  Farba Sigmacover 456 /4L/3,28+0,72/                                   kpl    1
ChI13-0210  Farba SigmaCover 456 Ral 9010 /3,28L+Hardener 0,72L/ (11108)                      kpl    3
ChI13-0013  Farba Sigmacover 456 Ral 9010+Utwardzacz (16,4L+3,6)                          kpl    1
ChI13-0195  Farba SigmaDur 520 - Ral 7035 kolor szary /17,6L+utwardzacz 2,4l/ (11108)                kpl    2
ChI13-0250  Farba Sigmadur 520 RAL 1018 /skł.I 3,52L+skł.II 0,48L/ (11537)                      l     8
ChI13-0213  Farba SigmaDur 520 Ral 7035 /17,6L+Hardener 2,4L/ (11108)                        kpl    3
ChI13-0244  Farba SigmaGuard 520 Ral 1018 /skł.I 3,52L+ skl.II 0,48L/                        l     4
ChI13-0245  Farba SigmaGuard 520 Ral 5015 /skl. I 3,52L+ skł.II 0,48L/                        l     4
ChI13-0197  Farba SigmaGuard 720 - nr kat. 7433 /15L+utwardzacz 5L/ (11108)  kpl.    3
ChI13-0214  Farba SigmaGuard 720 nr kat. 7433 /15L+Hardener 5L/ 11108)    kpl    2
ChI13-0221  Farba TEKNODUR 0090 - Ral 5017 /9L/ (11108,11130,11248,11249)    l    9
ChI13-0208  Farba TEKNODUR 0090 Ral 5017 skł.I /8,2L/ (11130)          l    5
ChI13-0158  Farba Teknoplast primer 7 miox szary /8L/              l    16
ChI13-00219  Farba TEKNOZINC 90 SE /15l/ (11108,11130,11248,11249)        l    15
ChI13-0275  Farba Temacoat GPL biała /13,5L/ (12130,12131)           l   13.5
ChI13-0246  Farba Temacoat GPL-S biała /2,2L/                  l   1.5
ChI13-0005  Farba Temacoat GPL-S primer szary 4001 (16l)            l    16
ChI13-0046  Farba Temacoat GPL-S primer szary 4001/16L/             l    80
ChI13-0047  Farba Temacoat HB30 RAL 7038 (szary) /20L/             l    60
ChI13-0074  Farba Temacoat HB30 RAL3000 szt.20l obj. farby 14l/składnikA/    l    12
ChI13-0288  Farba Temacoat HB30 RAL7040 /14,5L/ (12274)             l   14.5
ChI13-0247  Farba Temadur 50 RAL2008 /3L/                    l    1
ChI13-0071  Farba Temazinc 77 /6l/                       l    6
ChI13-0300  Farba UNIKOR czerwona tlenkowa /20l/ (1101)             l    60
ChI13-0191  Farba Unikor podkładowa RAL 7040                  l    5
SG18-0002   Ferrolinx C                            m3   58.9
MpI00-0261  Filtr P3 OS100 do przyłbicy z nawiewem              szt    24
MpI00-0419  Folia ochronna szyby do maski 3M 6885               szt    32
ChI13-0169  Galwasol 19 - szary /12,5L/                     l   12.5
SG00-0008   Gaz propan/butan /11kg/                      kg    22
MpI00-0416  Gniazdo ŁW-95 wyjściowe                      szt    9
ChI13-0073  Grunt epoksydowy Temacoat GPL-S primer szary 4001 szt.16L      l    32
UI00-0447   Guma EPDM gr. 6 mm                         kg  23.18
MzI00-0596  Izolator fi69,7xfi60,3x50mm Nitryl (11241)            szt    48
SI00-0170   Kaptur gazu wirującego Z4530                   szt    10
SI00-0178   Kaptur palnika T502                        szt    2
SI00-0177   Kaptur palnika Z501                        szt    2
KC03-0028   Kątownik 025x025x3,0 S235JRG2 wyt.114772 (11130)         mb   4.17
KC21-0072   Kątownik 030x030x03 S235JR+AR wyt.H0499792 (12115)        mb   4.02
KC21-0080   Kątownik 030x030x04 S235JR+AR wyt.121550 (12253)         mb     6
KC21-0084   Kątownik 040x040x04 S235JR+AR wyt.H0499951 (12217)        mb    36
KC21-0086   Kątownik 040x40x4 S235JR+AR wyt.HO498259 (12248)         mb    24
KC21-0085   Kątownik 050x050x04 S235JR+M wyt.32928Y (12229)          mb    36
KC21-0079   Kątownik 050x050x05 S235JR+AR wyt.H0500929 (12207)        mb   252
KC21-0066   Kątownik 050x050x05 S235JR+AR wyt.HO498397 (12036)        mb   5.99
KC21-0048   Kątownik 050x050x5,0 S235JR+AR wyt.130517 (11130)         mb   10.71
KC21-0078   Kątownik 060x030x06 S235JR+AR wyt.143242 (12207)         mb     6
KC29-0007   Kątownik 060x060x06 S235JR+M                   mb   2.15
KC21-0043   Kątownik 060x060x06 S235JR+M wyt.20458K (0268)          mb   12.05
K-13     Kątownik 060x060x06 ST3S                      kg    17
KC31-0004   Kątownik 060x060x08 S355J2 wyt.97259k               mb   10.02
KC21-0047   Kątownik 060x060x5,0 S235JR+AR wyt.5094 (11130)          mb   12.1
KC03-0027   Kątownik 060x060x6,0 S235JRG2 wyt.H0493472 (11130)        mb    12
KC21-0045   Kątownik 065x065x05 S235JR+M                   mb   2.06
BK-85     Kątownik 065x065x08 St3S                      kg  21.25
KC21-0082   Kątownik 065x065x09 S235JR+M wyt.36605Y (12174)          mb    12
K-35     Kątownik 070x070x06 ST3S (11108 - 0,4mb)              kg   106
KC31-0003   Kątownik 070x070x07 S355J2                    mb   2.11
KC03-0001   Kątownik 075x050x08 S235JRG2 wyt: 28738              kg  18.28
KK07-0001   Kątownik 075x50x07 1.4571 wyt.250710 (11391)           mb    6.4
K-19     Kątownik 080x040 ST3S                       kg   5.1
K-27     Kątownik 080x080x08                        kg  84.23
KC21-0040   Kątownik 080x080x6 S235JR+M wut.15314Y              mb   12.28
KC03-0030   Kątownik 080x080x6,0 S235JRG2 wyt.130534 (11130)         mb   12.1
GG-8     Kątownik 100x050x10 S235JRG2                    kg  40.29
KC21-0013   Kątownik 100x075x08 S235JR+AR                   mb   4.51
KC21-0017   Kątownik 100x100 S235JR                      mb   4.34
DS-17     Kątownik 100x100x10 1.4571                     kg    75
KC21-0083   Kątownik 100x100x10 S235JR+AR wyt.313323 (12239)         mb    12
KC21-0009   Kątownik 120x080x08 S235JR+AR                   mb   3.83
KC21-0087   Kątownik 120x080x08 S235JR+M wyt.36947Y (12297)          mb    84
KC21-0026   Kątownik 120x080x08 S235JRG2 wyt.106227              mb    3.7
KC21-0010   Kątownik 120x080x12 S235JR+AR                   mb   10.9
KC03-0011   Kątownik 120x120x12 S235JRG2 wyt: 422006, 17124          mb   4.77
KC31-0006   Kątownik 120x80x08 S355J2+M wyt.33951Y (12169)          mb   39.33
KK01-0003   Kątownik 130x130x12 1.4301                    mb    5.7
KC21-0068   Kątownik 150x100x10 S235JR+AR wyt.75396 (12069)          mb   4.89
KC21-0088   Kątownik 150x100x10 S235JR+AR wyt5.231911 (12297)         mb    84
KC21-0014   Kątownik 150x100x12 S235JR+AR                   mb   3.68
Kc03-0019   Kątownik 150x100x12 S235JRG2                   mb   3.62
KC03-0024   Kątownik 150x100x12 S235JRG2                   mb    1.3
KC03-0014   Kątownik 150x150x15 S235JRG2 wyt: IN030204             kg  72.33
KC21-0064   Kątownik 200x100x12 S235JR+M wyt.28043 (11185)          mb   10.42
ChI15-0002  KCH Verduner 5                           kg    39
GI00-0014   Kerabutyl BS 2mm                         m2    15
GI00-0012   Kerabutyl BS 4mm                         m2   7.74
GI00-0013   Kerabutyl VC 4mm                         m2   14.34
ChI17-0010  Keracoll Beschieniger BS                      kg   3.5
KL-3     Keracoll Losung BS                         kg    16
ChI17-0005  Keracoll Losung BS                         kg   7.5
KL-4     Keratex Grundienung                        kg    15
ChI17-0007  Keratex Grundirung                             kg    1
ChI14-0005  Keratex Harter E                               l  1.95
KL-25    Keratex-Harter E                              opak   5
MzI00-0380  Kit KWB - 110                                kg   10
MzI00-0690  Klej Tangit do PVC-U /1kg/ (11391)                     kg    8
MzI00-0845  Kolano 1/2* ocynk (12259)                          szt   7
MzI00-0495  Kolano 5/4" ocynk (0061)                          szt   2
ŁC42-0045  Kolano 90° 1,5D 060,3x4,5 P355NH wyt.933 (11130)              szt   4
ŁC42-0044  Kolano 90° 1,5D 088,9x5,6 P355NH wyt.334 (11130)              szt   4
KzC42-0070  Kolnierz szyjkowy 11B1 DN25/PN40 P355NH wyt.95294 (12174)          szt   3
KzC42-0064  Kolnierz zaślepiający 05B1 DN10/PN40 P355NH wyt.120025 (12174)       szt   1
KzC42-0066  Kolnierz zaślepiający 05B1 DN32/PN40 P355NH wyt.89518 (12274)        szt   1
ŚO03-0023  Kołek M16x60 8.8 ocynk                           szt   14
MpI00-0298  Kołek rozporowy 10mm                            szt   18
MzI00-0698  Kołek rozporowy 14x80                            szt   10
MzI00-0739  Kołek rozporowy 6x60 (11505)                        szt  100
KzK06-0039  Kołnierz B01 DN15/PN16 1.4571 wyt.374S23                  szt   4
EE-27    Kołnierz DN100/PN6 ST3S                           szt   2
MzI00-0852  Kołnierz DN16 + camlock A2" (12036)                     kpl   1
KzC37-0001  Kołnierz DN80/PN16 St37                           szt   5
EE-26    Kołnierz DN80/PN6 ST3S                           szt   2
KzI20-0001  Kołnierz luźny PP/stal DN15/PN16                      szt   2
KzI20-0004  Kołnierz luźny PP/stal DN40/PN16                      szt   1
KzI20-0006  Kołnierz lużny PP-GF DN25 Pn10 do tul. Polifuzji (0268)           szt   1
KzK03-0017  Kołnierz NPS3 Cl.150 wn-rf Sch.80S 1.4307 wyt.08B0625            szt   2
KzK01-0033  Kołnierz płaski 01/DN100/PN16 1.4301wyt.39106                szt   2
KzC21-0011  Kołnierz płaski 01B DN025 PN40 S235JR wyt.11F39001 (11537)         szt   3
KzK06-0062  Kołnierz płaski 01B1 DN065 PN16 1.4541 wyt.11A0716 (12036)         szt   6
KzK07-0146  Kołnierz płaski 01B1 DN100/PN16 1.4571 wyt.374623 (12239)          szt   3
KzC02-0042  Kołnierz płaski 01B1 DN100/PN16 P265GH wyt.243781 (12248)          szt   1
KzC02-0043  Kołnierz płaski 01B1 DN150/PN16 P265GH wyt.551992 (12248)          szt   2
KzC03-0021  Kołnierz płaski 01B1 DN150/PN16 S235JR wyt.11F04206 (12253)         szt   36
KzK07-0147  Kołnierz płaski 01B1 DN25/PN16 1.4571 wyt.27641 (12239)           szt   4
KzK07-0148  Kołnierz płaski 01B1 DN25/PN40 1.4571 wyt.276803 (12239)          szt   3
KzC02-0044  Kołnierz płaski 01B1 DN25/PN40 P265GH wyt.243005 (12248)          szt   3
KzK06-0058  Kołnierz płaski 01B1 DN32 PN40 1.4541 wyt.275679 (12036)          szt   1
KzC02-0045  Kołnierz płaski 01B1 DN40/PN40 P265GH wyt.219556 (12248)          szt   2
KzK07-0149  Kołnierz płaski 01B1 DN50/PN16 1.4571 wyt.275778 (12239)          szt   8
KzC02-0046  Kołnierz płaski 01B1 DN50/PN16 P265GH wyt.219579 (12248)          szt   1
KzC02-0047  Kołnierz płaski 01B1 DN65/PN16 P265GH wyt.243781 (12248)          szt   1
KzK07-0150  Kołnierz płaski 01B1 DN80/PN16 1.4571 wyt.274945 (12239)          szt   10
KzC02-0048  Kołnierz płaski 01B1 DN80/PN16 P265GH wyt.243781 (12248)          szt   1
KzC35-0025  Kołnierz płaski DN150 PN6 P265GH wyt.131433 (12300)             szt   10
KzC04-0001  Kołnierz płaski DN150; B1 PN40 S355J2G3 wyt.07801057            szt   2
KzC04-0006  Kołnierz płaski DN200; B1 PN40 S355J2G3 wyt.08K202015            szt   1
KzC03-0011  Kołnierz płaski DN25 PN40 St3S wyt.,,,,,,,,(11108)             szt   2
KzC02-0035  Kołnierz płaski DN300/PN16 P265GH wyt.543936 (12282)            szt   1
KzC03-0013  Kołnierz płaski DN50 PN16 St3S wyt.,,,,,,,,(11108)             szt   1
KzC03-0019  Kołnierz płaski DN80/PN16 S235JR wyt.12F04103 (12253)            szt   2
KzC03-0010  Kołnierz płaski gwintowany 1,6/25/G1" S235JRG2/RST37 wyt.882 (0268)     szt   1
KzC46-0009  Kołnierz płaski luźny DN100/PN16 P355QH+QT typ 04              szt   2
KzC02-0026  Kołnierz płaski typ 01 B1 DN400/PN16 P265GH wyt.OC150752          szt   1
KzC42-0057  Kołnierz płaski typ 01B wyk.I DN100/PN16 P355NH wyt.66412 (12174)      szt   4
KzC42-0058  Kołnierz płaski typ 01B wyk.I DN125/PN16 P355NH wyt.78412 (12174)      szt   2
KzC42-0060  Kołnierz płaski typ 01B wyk.I DN50/PN16 P355NH wyt.94468 (12174)      szt   10
KzC42-0059  Kołnierz płaski typ 01B wyk.I DN80/PN16 P355NH wyt.90661/586 (12174)    szt   52
KzC42-0061  Kołnierz płaski typ 01B wyk.II DN32/PN16 P355NH wyt.93316 (12174)      szt   12
KzK06-0057  Kołnierz płaski typ 01B1 DN050 PN16 1.4541 wyt.2316 (12036)         szt   5
GJ-6     Kołnierz PP stalowy 160/150                         szt   3
GJ-17    Kołnierz PP stalowy 25 DN20                         szt   5
GJ-5     Kołnierz PP stalowy 50 DN 40                        szt   6
NM-81    Kołnierz PP stalowy 63DN50                         szt   24
NM-82    Kołnierz PP stalowy 75DN65                         szt   2
SPV-10    Kołnierz PP stalowy 90 CZ                          szt   1
KzI-0007   Kołnierz ruchomy PP DN32 (na tuleję kołnierzową DN32)            szt   30
KzI10-0001  Kołnierz ruchomy TWS DN15 na króciec                    szt   49
KzC60-0004  Kołnierz SA105 SO 2" cl. 300 RF wyt.139614                 szt   2
KzK07-0133  Kołnierz stały DN 50 PN 10/16 typ FFC 50.16 SS 1.4571 wyt. 215996 (0061)  szt   1
KzC42-0067  Kołnierz syjkowy 11B1 DN100/PN40 P355NH wyt.155278 (12174)         szt   4
KzC42-0072  Kołnierz syjkowy 11B1 DN350/PN10 P355NH wyt.76110 (12234)          szt   1
KzC07-0267  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN100/PN16 P245GH wyt.2964 (12185)          szt   3
KzC07-0273  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN100/PN16x4 P245GH/P250GH wyt.4625 (12253)     szt   20
KzC42-0068  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN125/PN16 P355NH wyt.95292 (12174)         szt   12
KzC42-0069  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN15/PN40 P355NH wyt.91368 (12174)          szt   1
KzC07-0274  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN150/PN16x4 P245GH wyt.824858,7653 (12253)     szt   12
KzC42-0071  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN32/PN40 P355NH wyt.93315 (12274)          szt   1
KzC42-0073  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN40/PN40 P355NH wyt.94468 (12234)          szt   12
KzC42-0074  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN50/PN16 P355NH wyt.89411 (12234)          szt   3
KzC42-0075  Kołnierz szyjkowy 11B1 DN80/PN16 P355NH wyt.89411 (12234)          szt   21
KzK07-0145  Kołnierz szyjkowy DN025 PN6x2,6 1.4571 wyt.805092 (12077)          szt   1
KzK07-0012  Kołnierz szyjkowy DN100/PN16/6,3 1.4571 typ 11 B1              szt   1
KzC46-0010  Kołnierz szyjkowy DN100/PN16/6,3 P355QH+QT                 szt   2
KzC07-0096  Kołnierz szyjkowy DN125/PN16 P245GH 11B1                  szt   14
AB-37    Kołnierz szyjkowy DN15 ST3S                                    szt   10
KzC07-0254  Kołnierz szyjkowy DN20 PN16x2,3 P245GH typ 11/B1 wyt.08K8034 (12056)                szt    1
KzC07-0028  Kołnierz szyjkowy DN300/PN16/7,1 P245GH 11B1                            szt    2
KzC07-0109  Kołnierz szyjkowy DN33,7/PN25 C22.8                                szt    3
KzC07-0255  Kołnierz szyjkowy DN50 PN16x3,6 P245GHtyp 11/B1 wyt.95535 (CHW,12056)               szt   10
KzC38-0026  Kołnierz szyjkowy P280GH typ 11B1/DN250/PN16/7,1(7713)                       szt    1
KzC07-0173  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN065/PN40x5,6 P245GH/C22.8 wyt.149101                 szt    1
KzC42-0033  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN100/PN40x6,3 P355NH wyt.155291                    szt    2
KzC07-0275  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN15/PN10x2,9 P245GH wyt.91433 (12259)                 szt    2
KzC38-0050  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN20/PN40 g=4,5 P280GH wyt.87377                    szt    3
KzC42-0029  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN20/PN40x3,2 P355NH wyt.87198 (11130)                 szt    1
KzC42-0076  Kołnierz szyjkowy typ 11 B1 DN25/PN40x3.2 P355NH wyt.95294 (11130)                 szt    6
KzK06-0020  Kołnierz szyjkowy typ 11/B1/DN50/PN16/3,6 60,3x2,9 1.4541 wyt.80531                szt    2
KzK06-0019  Kołnierz szyjkowy typ 11/B1/DN80/PN16/3,6 88,9x3,2 1.4541 wyt.TG080296               szt    1
KzK06-0074  Kołnierz szyjkowy typ 11B DN015 PN40x2,6 1.4541 wyt.11A0716-0276 (12259)              szt    5
KzK06-0073  Kołnierz szyjkowy typ 11B DN050 PN16x3,2 1.4541 wyt.11A071-1376 (12234)              szt    2
KzK06-0075  Kołnierz szyjkowy typ 11B DN080 PN16x4 1.4541 wyt.11A0716-1276 (12259)               szt   16
KzK06-0076  Kołnierz szyjkowy typ 11B DN080 PN40x4,0 1.4541 wyt.11A0716-1276 (12259)              szt    2
KzC42-0079  Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN050 PN40x4,5 P355NH wyt.95814 (11130)                 szt    4
KzC42-0077  Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN080 PN40x5,6 P355NH wyt.8941 (11130)                 szt    4
KzC42-0049  Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN100/PN40x6,3 P355NH wyt.155291 (11130)                szt    1
KzC42-0050  Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN25/PN40x3,2 P355NH wyt.91368 (11130)                 szt    1
KzC42-0063  Kołnierz szyjkowy typ 11B1 DN40/PN40 P355NH wyt.94468 (12130)                   szt    1
KzK03-0040  Kołnierz szyjkowy typ 11-B2/DN65/PN40x5,16 1.4307 wyt.960-853                   szt    2
KzK06-0059  Kołnierz szyjkowy typ B DN32 PN40 1.4541 wyt.Y80379 (12111)                    szt    2
KzC60-0011  Kołnierz WN SA105 2" cl. 300 RF Sch. 160 wyt.1394/YO                        szt    3
KzC60-0017  Kołnierz WN SA105 3/4" cl. 300 RF Sch. 160 wyt.27942                        szt    1
KzC60-0020  Kołnierz WN SA105 4" cl. 300 RF Sch. 120 wyt.6103512                        szt    1
Kzk01-0032  Kołnierz zaślepiający 05 DN50/PN6 1.4301                              szt    2
KzC02-0022  Kołnierz zaślepiający 05 DN50/PN6 P265GH wyt.560467                        szt    2
KzC02-0040  Kołnierz zaślepiający 05B1 DN125/PN16 P265GH wyt.242781 (12234,12248)               szt    1
KzC42-0065  Kołnierz zaślepiający 05B1 DN15/PN40 P355NH wyt.913684 (12174)                   szt    1
KzC02-0041  Kołnierz zaślepiający 05B1 DN150/PN16 P265GH wyt.243781 (12248)                  szt    1
KzK07-0151  Kołnierz zaślepiający 05B1 DN25/PN40 1.4571 wyt.276803 (12239)                   szt    3
KzK07-0152  Kołnierz zaślepiający 05B1 DN80/PN16 1.4571 wyt.270872 (12239)                   szt    3
KzI00-0001  Kołnierz zaślepiający DN 25 PP-GF (11108)                             szt    2
KzK05-0001  Kołnierz zaślepiający DN025 PN16 1.4539 wyt.CH922101 (0268)                    szt    1
KzK07-0031  Kołnierz zaślepiający DN100/PN16 1.4571 typ 05 B1                         szt    1
KzC07-0022  Kołnierz zaślepiający DN100/PN16 P245GH 05B1                            szt    1
KzC04-0002  Kołnierz zaślepiający DN150, B1 PN40 S355J2 wyt.911726                       szt    2
KzC34-0002  Kołnierz zaślepiający DN150/PN6 P235GH 05B1                            szt    1
KzC04-0007  Kołnierz zaślepiający DN200, B1 PN40 S355J2 wyt.08K202015                     szt    1
KzC38-0028  Kołnierz zaślepiający DN200/PN16 P280GH typ05 B1                          szt    1
KzK07-0049  Kołnierz zaślepiający DN80/PN10 1.4571 typ05 B1                          szt    1
KzC42-0062  Kołnierz zaślepiający DN80/PN16 P355NH wyt.170025 (12174)                     szt    1
KzC60-0001  Kołnierz zaślepiający SA105 2" cl. 150 RF wyt.87777                        szt    1
KzC42-0027  Kołnierz zaślepiający typ 05 B1 DN50/PN40x3,2 P355NL1 wyt.900069 (11130)              szt    1
KzK06-0077  Kołnierz zaślepiający typ 05B DN015 PN40 1.4541 wyt.A08M (12259)                  szt    3
KzK06-0078  Kołnierz zaślepiający typ 05B DN080 PN40 1.4541 wyt.X4W8 (12239)                  szt    3
GJ-7     Kołpak (dennica) PP DN 50                                     szt    2
MzI00-0843  Kontroler uziemienia cystern kolejowych na punkcie załadunku/rozładunku ciekłego chloru. (11130)  kpl.   1
MpI00-0414  Końcówka do szlifierki prostej Bosch fi8                              szt    8
SI00-0150  Końcówka prądowa MB-501 fi 1,0                                   szt   39
MpI00-0274  Końcówka prądowa MB-501 fi 1,2                                   szt  258
MpI00-0150  Korek krótki /zaślepka/ gwint wew. TIG                               szt   13
SI00-0127  Korek krótki /zaślepka/ gwint. zew. TIG                              szt   12
SI00-0143  Korpus palnika Mistral                                       szt    1
MzI00-0220  Koszulka kołka rozporowego fi 12                                  szt   20
MzI00-0485  Kotwa chemiczna do wbijania R-HAC-16-PSC                              szt    5
MzI00-0547  Kotwa HAS-E M12x110/28 (11108)                                   szt   30
MzI00-0659  Kotwa HAS-E M12x110/28 (11291)                                   szt    4
MzI00-0516  Kotwa M16x140 R-HPT-161410/20                                   szt    4
MzI00-0211  Kotwa met. SŁR M16/120                                       szt   14
MzI00-0660  Kotwa segmentowa HSA M16x190 (11291)                                szt    4
MzI00-0549  Kotwa segmentowa HST-R M16x165/50 (11108,11609)                          szt   10
MpI00-0072  Kruszywo mineralne                                         ton  11.7
MzI00-0589  Leje spustowe do rury półokrągłe fi 75 PCV (11108)                         szt    4
MzI00-0584  Leje spustowe półokrągłe fi 110 PCV (11108)                            szt    3
MpI00-0337  Linka stalowa 06mm ocynkowana (1101)                                mb   22.3
MzI00-0358  Łańcuch węzełkowy chromowany                                    mb    3
SI00-0126  Łącznik prądowy fi 2,4                                       szt    6
MpI00-0279  Łożysko 30230                                           szt    3
ŁC16-0031  Łuk 021,3x2 P235GH wyt.76339 (12259)                                szt    2
ŁC17-0007  Łuk 033,7x2,6 P235TR1 wyt.2511 (12253)                               szt   31
ŁC42-0029  Łuk 033,7x3,2 P355NL1 wyt.246500 (12174)                              szt    6
ŁC42-0027  Łuk 033,7x3,2 P355NL1 wyt.65289 (12130)                              szt    1
ŁC42-0043  Łuk 033,7x3,6 P355NL1 wyt.65289 (11130)                              szt    7
ŁC42-0031  Łuk 042,4x3,6 P355NL1 wyt.90 (12174)                                szt   42
ŁK06-0011  Łuk 042,4x5,0 1.4541                                        szt    6
ŁK06-0044  Łuk 048,3x2,6 1.4541 wyt.BG100321                                 szt    4
ŁC42-0033  Łuk 048,3x2,6 P355NL1 wyt.633652 (12174)                              szt   15
ŁK06-0045  Łuk 057x5,0 1.4541 wyt.26758                                    szt    2
ŁC42-0034  Łuk 060,3x2,9 P355NL1 wyt.210 (12174)                               szt    4
ŁK06-0043  Łuk 060,3x3,6 1.4541 wyt.BG09145                   szt  8
ŁC34-0029  Łuk 060,3x3,6 P235GH wyt.132066 (CHW)                 szt  10
ŁC05-0002  Łuk 060,3x3,6 St3S wyt.91231                     szt  1
ŁC02-0090  Łuk 076,1x4 P265GH wyt.782003 (12282)                 szt  4
ŁC42-0036  Łuk 088,9x3,2 P355NL1 wyt.313 (12174)                 szt  40
ŁC17-0008  Łuk 088,9x3,6 S235JR wyt.927971 (12253)                szt  4
ŁC02-0067  Łuk 088,9x5,6 P265GH wyt.13682K (12056)                szt  1
ŁC42-0038  Łuk 114,3x3,6 P355NL1 wyt.982 (12174)                 szt  6
ŁC17-0003  Łuk 114,3x4,5 P235TR1 wyt.321365 (12115)               szt  3
ŁC17-0006  Łuk 114,3x4,5 P235TR1 wyt.321365 (12253)               szt  42
ŁC16-0030  Łuk 114,3x4,5 P235TR1 wyt.512735 (12185)               szt  18
ŁC02-0079  Łuk 114,3x4,5 P265GH wyt.33507 (12185)                szt  1
ŁC02-0091  Łuk 114,3x5 P265GH wyt.302407 (12282)                 szt  6
ŁC02-0068  Łuk 114,3x5,6 P265GH wyt.302407 (CHW)                 szt  2
ŁC42-0042  Łuk 139,7x4 P355NL1 wyt.23939 (12174)                 szt  4
ŁC42-0041  Łuk 168,3x4,5 P355NL1 wyt.701707 (12174)               szt  3
ŁC02-0084  Łuk 168,3x5,6 P265GH wyt.43749 (12253)                szt  4
ŁC03-0005  Łuk 168,3x5,6 S235 wyt.900428 (12185)                 szt  2
ŁC03-0006  Łuk 168,3x5,6 S235 wyt.900428 (12253)                 szt  20
ŁC42-0028  Łuk 45' 033,7x3,2 P355NL1 wyt.246500 (12174)             szt  7
ŁC42-0030  Łuk 45' 042,4x3,6 P355NL1 wyt.90 (12174)               szt  24
ŁC42-0032  Łuk 45' 048,3x2,6 P355NL1 wyt.633652 (12174)             szt  2
ŁC42-0035  Łuk 45' 088,9x3,2 P355NL1 wyt.334 (12174)               szt  2
ŁC42-0037  Łuk 45' 114,3x3,6 P355NL1 wyt.982 (12174)               szt  2
ŁC42-0040  Łuk 45' 168,3x4,5 P355NL1 wyt.701707 (12174)             szt  1
ŁC02-0049  Łuk 45* 088,9x3,2 P265GH wyt.92341                  szt  2
ŁC02-0057  Łuk 45* 088,9x3,6 P265GH wyt.609513                  szt  1
ŁC54-0010  Łuk 45* 114,3x6,3 P355NL1 wyt.55978 (11130)              szt  1
ŁC02-0078  Łuk 45* 168,3x5,6 P265GH wyt.33340 (12185)              szt  1
ŁC03-0007  Łuk 45* 168,3x5,6 S235 wyt.33340,90428 (12253)            szt  4
ŁC42-0024  Łuk 45* 88,9x5,6 R=1,5D bez szwu L360NB /P355NL1 wyt.19355 (11130)  szt  1
ŁC42-0019  Łuk 45* DN100 P355NH wyt.20676                    szt  1
ŁC42-0009  Łuk 45* DN200 P355NH wyt.29668                    szt  2
ŁC45-0003  Łuk 45° 060,3x4,5 L360NB 3-S b/szw.                  szt  1
T-38    Łuk 45° DN150 TWS                           szt  8
ŁC02-0085  Łuk 5D 114,3x4,5 P265GH wyt.33507 (12253)               szt  2
ŁC02-0086  Łuk 5D 168,3x5,6 P265GH wyt.32305 (12253)               szt  2
ŁC02-0070  Łuk 90' 033,7x4,0 typ 2D P265GH wyt.771007 (11537)          szt  10
ŁC20-0008  Łuk 90* 033,7x2,6 S235 wyt.,,,,,,,,, (11108)             szt  29
ŁC20-0009  Łuk 90* 042,4x2,6 S235 wyt.,,,,,,,, (11108)              szt  4
ŁK07-0043  Łuk 90* 048,3x2,6 /ze szwem/ 1.4571 wyt.CH107141 (11391)       szt  1
ŁC54-0007  Łuk 90* 088,9x5,6 P355NL1 wyt.65955 (11130)              szt  2
ŁK07-0038  Łuk 90* 114,3x2,9 /ze szwem/ 1.4571 wyt.107316/419749 (11391)     szt  1
ŁC02-0052  Łuk 90* 114,3x6,3 P265GH wyt.90753                  szt  2
ŁK07-0039  Łuk 90* 139,7x2,9 /ze szwem/ 1.4571 wyt.103673/582465 (11391)     szt  1
ŁK07-0041  Łuk 90* 219,1x4,0 /ze szwem/ 1.4571 wyt.95060 (11391)         szt  1
ŁK07-0042  Łuk 90* 273x4,0 /ze szwem/ 1.4571 wyt.3159578 (11391)         szt  1
ŁK06-0061  Łuk 90* 2D 088,9x3,2 1.4541 wyt.YT4191 (12259)            szt  3
ŁK06-0062  Łuk 90* 3D 088,9x3,2 1.4541 wyt.J1102-024 (12259)           szt  7
ŁC59-0001  Łuk 90° 088,9x7,62 SA234 WPB deg LR 3" Sch.80 wyt. 01543       szt  1
ŁK07-0002  Łuk 90° 139,7x6,3 1.4571 1-3-S-Q                   szt  1
ŁC16-0003  Łuk 90° 139,7x6,3 P235TR2 3                      szt  1
ŁC16-0004  Łuk 90° 168,3x6,3 P235TR2 3-S                     szt  4
ŁK04-0010  Łuk 90° 168,3x7,11 1.4404 wyt.2K2572 (0061)              szt  3
ŁI10-0003  Łuk 90° DN110 TWS (Derakane 470)                   szt  7
ŁP10-0001  Łuk 90° DN110 TWS (Derakane 470)                   szt  12
ŁI00-0001  Łuk 90° DN25 PP                            szt  33
ŁI20-0005  Łuk 90° DN32 PP mufowe                        szt  65
ŁP10-0004  Łuk 90° DN32 TWS                           szt  20
KK-17    Łuk 90° DN40 TWS                           szt  1
ŁI10-0001  Łuk 90° DN50 TWS                           szt  44
ŁK07-0035  Łuk b/szw. 038x,4,0 90° 1.4571 wyt.38851               szt  8
ŁC54-0011  Łuk DIN 2605-1 DN100x6,3 R=1,5D bez szwu 90* P355NL1 wyt.614     szt  1
ŁC02-0016  Łuk DN050 fi060,3x5 P265GH wyt.1025 (CHW)               szt  3
ŁC02-0015  Łuk DN100 fi114,3x5 P265GH wyt.1030 (CHW)               szt  1
XX-134   Łuk gięty 108,0x5,0 18G2A                       szt  5
ŁC16-0013  Łuk gięty 18G2A 45' fi 114,3x5,6                   szt  3
ŁC16-0018  Łuk gięty 45° 033,7x4,5 18G2A                     szt  5
XX-132   Łuk gięty 45° 060,3x4,2 18G2A                     szt  11
ŁC16-0019  Łuk gięty 45° 219,1x7,1 18G2A                     szt  4
ŁC16-0016  Łuk gięty 60° 060,3x5,6 18G2A                     szt  4
ŁC16-0014  Łuk gięty 90° 088,9x5,6 18G2A                     szt  19
ŁC16-0011  Łuk gięty 90° 114,3x5,6 18G2A                     szt  2
ŁC16-0012  Łuk gięty 90° 114,3x6,3 18G2A                     szt  3
ŁK04-0007  Łuk gładki 90°-3 - 114,3 x 6,02-S 1.4401/1.4404 wyt.YT090337 (0061)  szt  3
ŁK06-0005  Łuk hamburski 038,0x4,0 1.4541                    szt  10
AB-80    Łuk hamburski 088,9x2,0 1.4571                    szt  2
AB-82    Łuk hamburski 108,0x2,0 1.4541                    szt  1
AB-83    Łuk hamburski 108,0x2,0 1.4571                    szt  1
AB-84    Łuk hamburski 108,0x4,0 1.4541                    szt  3
XX-130   Łuk hamburski 355,0x8,0 St3S                     szt  1
ŁK06-0021  Łuk hamburski 90° 168,3x5,0 1.4541 1,5da wyt.813-2502/53733      szt  4
T-95    Łuk PP DN 63                             szt  13
GI00-0005  Masa ebonitowa 3T010             kg  288
Ź-147    Masa gumowa olejoodporna           kg   50
MpI00-0027  Maska przeciwpyłowa             szt  41
MzI00-0003  Mata szklana EM 1002/300/125 KV       kg   96
MzI00-0159  Mata szklana M123 300-1250 1B /proszkowa/  kg   22
MzI00-0002  Mączka kwarcowa M-0,075/4          kg  200
SG00-0012  Mieszanka gazów dwutlenek węgla w argonie  m3  21.2
MzI00-0179  Mufa 1" ocynk                szt   1
MzI00-0823  Mufa 2" ocynk                szt   1
MzI00-0496  Mufa 5/4" ocynk (0061)            szt   3
MU21-0007  Mufa PE 110                 szt   2
MuI08-0001  Mufa PE 32                  szt  14
MuI08-0002  Mufa PE 40                  szt   2
MuI08-0003  Mufa PE 50                  szt   2
MuI08-0004  Mufa PE 75                  szt   4
MuI08-0005  Mufa PE 90                  szt   6
NM-85    Mufa PP 20                  szt   4
NM-86    Mufa PP 63                  szt  18
MzI00-0692  Mufa PVC-U 63 (11391)            szt   1
MuI00-0001  Mufa rurowa DN040 (1101)           szt  10
NO01-0054  Nakrątka M16 kl.5 ocynk (12051,12061)    szt  122
NC00-0002  Nakrętka 1/4 SA-194 Gr.2H B16.5, B18.2.2 1  szt   5
NK00-0001  Nakrętka 3/8 SA-194 Gr.8 B16.5, B18.2.2   szt   1
NK00-0002  Nakrętka 5/8 SA-194 Gr.8 B16.5, B18.2.2   szt   2
MpI00-0199  Nakrętka do szlifierki palcowej 6mm     szt  17
NK05-0010  Nakrętka M05 A4 (11537)           szt  25
NK04-0057  Nakrętka M06 A2               szt  25
NK05-0005  Nakrętka M06 A4 (11108)           szt  126
NO19-0069  Nakrętka M06 C35E ocynk (11130)       szt  44
NO19-0072  Nakrętka M06 C35E-ocynk (11130)       szt   4
NO03-0042  Nakrętka M06 kl.8-ocynk           szt  690
NK04-0041  Nakrętka M07 A2-70              szt   8
NK04-0096  Nakrętka M08 A2 (12239)           szt  50
NK05-0011  Nakrętka M08 A4 (11537)           szt  99
NO01-0065  Nakrętka M08 kl.5 ocynk (12185)       szt  50
NO03-0043  Nakrętka M08 kl.8-ocynk           szt  38
NO03-0035  Nakrętka M08 kl.8-ocynk (11537)       szt  636
NO03-0041  Nakrętka M08 kl.8-ocynk (12185)       szt  20
NO11-0070  Nakrętka M10 5 ocynk             szt  21
NO11-0071  Nakrętka M10 5 ocynk             szt  160
NO11-0094  Nakrętka M10 5.8-ocynk            szt  78
NK04-0052  Nakrętka M10 A2               szt  17
NK04-0091  Nakrętka M10 A2 (12234)           szt  50
NK04-0074  Nakrętka M10 A2-70              szt  15
NK04-0079  Nakrętka M10 A2-70              szt  36
NK06-0003  Nakrętka M10 A4               szt  15
NO19-0034  Nakrętka M10 C35E B             szt  20
NO11-0087  Nakrętka M10 FeZn/5 5-ocynk (0268)      szt  116
NC11-0004  Nakrętka M10 kl.5              szt   2
NO01-0057  Nakrętka M10 kl.5 ocynk (115370       szt  250
NO11-0101  Nakrętka M10 kl.5 ocynk (12248,12234)    szt  34
NO01-0051  Nakrętka M10 kl.8 ocynk           szt  42
NO03-0044  Nakrętka M10 kl.8-ocynk           szt  108
NO03-0025  Nakrętka M10 kl.8-ocynk (11108)       szt  106
NO03-0038  Nakrętka M10 kl.8-ocynk (12036)       szt  90
NC22-0011  Nakrętka M12 25CrMo4             szt   4
NO11-0085  Nakrętka M12 5-ocynk             szt   9
NO03-0013  Nakrętka M12 8 ocynk             szt  716
NK04-0053  Nakrętka M12 A2               szt  13
NK04-0065  Nakrętka M12 A2 (11108)           szt  16
NK04-0084  Nakrętka M12 A2 (11537)           szt  10
NK04-0092  Nakrętka M12 A2 (12234,12235,12239)     szt  54
NK04-0069  Nakrętka M12 A2-70              szt  16
NK04-0075  Nakrętka M12 A2-70              szt  25
EX-7     Nakrętka M12 C35E              szt  87
NC19-0001  Nakrętka M12 C35E NF czarna         szt   4
NO01-0058  Nakrętka M12 kl.5 ocynk (11537)       szt  650
NO01-0053  Nakrętka M12 kl.5 ocynk (12061)       szt  50
NO11-0102  Nakrętka M12 kl.5 ocynk (12248,12174)    szt  34
NO01-0069  Nakrętka M12 kl.5,6 ocynk (12272,12282)   szt  300
NO03-0029  Nakrętka M12 kl.8-ocynk           szt  215
NO03-0045  Nakrętka M12 kl.8-ocynk           szt  133
NO03-0037  Nakrętka M12 kl.8-ocynk (12036)       szt  50
NO22-0011  Nakrętka M12-A 25CrMo4 ocynk (11130)     szt  84
DS-12    Nakrętka M14 5 ocynk             szt  63
NK04-0054  Nakrętka M14 A2               szt  25
NO03-0036  Nakrętka M14 kl.8-ocynk           szt  27
NK01-0014  Nakrętka M16 1.4301             szt   9
NC22-0012  Nakrętka M16 25CrMo4             szt   2
NC22-0002  Nakrętka M16 25CrMo4 czarna         szt  288
NC00-0008  Nakrętka M16 26H2MF-T N           szt  79
NO27-0001  Nakrętka M16 35-Tocynk (12174)        szt  280
NO11-0060  Nakrętka M16 5 ocynk             szt  89
NO11-0027  Nakrętka M16 5B ocynk                   szt   4
NO11-0031  Nakrętka M16 5-ocynk                   szt   24
NO11-0072  Nakrętka M16 5-ocynk                   szt   13
NK04-0055  Nakrętka M16 A2                      szt   8
NK04-0066  Nakrętka M16 A2 (11108)                  szt  144
NK04-0089  Nakrętka M16 A2 (11130)                  szt   16
NK04-0085  Nakrętka M16 A2 (11537,12036)               szt  426
NK04-0086  Nakrętka M16 A2 (12172)                  szt   26
NK04-0093  Nakrętka M16 A2 (12235,12239)               szt   72
NK04-0068  Nakrętka M16 A2-70                    szt   24
NK04-0076  Nakrętka M16 A2-70                    szt   6
NK04-0080  Nakrętka M16 A2-70                    szt   88
NK04-0090  Nakrętka M16 A2-70 (12236)                szt  400
NK06-0001  Nakrętka M16 A4                      szt   21
EX-9    Nakrętka M16 C35E                     szt   9
ZO-4    Nakrętka M16 C35E                     szt  502
NI19-0006  Nakrętka M16 C35E                     szt   54
NC19-0038  Nakrętka M16 C35E (11130,12056)              szt   16
NC19-0033  Nakrętka M16 C35E (11248,11249)              szt   8
NI19-0002  Nakrętka M16 C35E czarna                 szt  126
NO19-0007  Nakrętka M16 C35E kl.5                  szt   2
NC09-0007  Nakrętka M16 C35E NF                   szt  280
NC19-0002  Nakrętka M16 C35E NF                   szt   4
NC19-0009  Nakrętka M16 C35E NF                   szt   4
NC19-0024  Nakrętka M16 C35E NF                   szt   2
NO19-0044  Nakrętka M16 C35E ocynk                  szt   48
NO19-0002  Nakrętka M16 C36E                     szt   76
NO01-0049  Nakrętka M16 kl.5 oc                   szt   28
NO01-0042  Nakrętka M16 kl.5 ocynk                  szt   38
NO01-0066  Nakrętka M16 kl.5 ocynk (12130,12131,12185,12186)     szt  248
NO11-0103  Nakrętka M16 kl.5 ocynk (12248,12239,12174,12253,12234)  szt  856
NO01-0070  Nakrętka M16 kl.5.6 ocynk (12272,12282)          szt  220
NO11-0019  Nakrętka M16 kl.8 ocynk                  szt  476
NO01-0059  Nakrętka M16 kl.8 ocynk (11478)              szt   7
NO03-0046  Nakrętka M16 kl.8-ocynk                  szt  177
NO03-0030  Nakrętka M16 kl.8-ocynk (11108)              szt  260
NO03-0021  Nakrętka M16 ocynk                    szt   76
NO01-0002  Nakrętka M16 ocynk biały                 szt   59
NO22-0013  Nakrętka M16-A 25CrMo4 ocynk (11130)           szt  240
NK04-0060  Nakrętka M20 1.4404                    szt   23
NC22-0025  Nakrętka M20 25CrMo4 (11130)               szt   16
NC22-0013  Nakrętka M20 25CrMo4 czarna                szt   48
NO22-0007  Nakrętka M20 25CrMo4 ocynk                szt   12
NC00-0022  Nakrętka M20 25HM-NO NF czarna              szt   50
NO11-0053  Nakrętka M20 5 ocynk                   szt   30
NO01-0038  Nakrętka M20 5 ocynk                   szt  136
NO01-0043  Nakrętka M20 5 ocynk                   szt  2084
NA-13    Nakrętka M20 A2                      szt   42
NK04-0056  Nakrętka M20 A2                      szt   8
NK04-0094  Nakrętka M20 A2 (12239)                  szt   50
NK04-0035  Nakrętka M20 A2-70                    szt   1
NK04-0077  Nakrętka M20 A2-70                    szt   13
ZO-5    Nakrętka M20 C35E                     szt  900
NI19-0007  Nakrętka M20 C35E                     szt  118
NC19-0034  Nakrętka M20 C35E (11248,11249)              szt   31
NO19-0043  Nakrętka M20 C35E czarna                 szt   4
NC09-0008  Nakrętka M20 C35E NF                   szt  148
NC19-0010  Nakrętka M20 C35E NF                   szt   4
NO19-0042  Nakrętka M20 C35E ocynk                  szt   32
NO19-0063  Nakrętka M20 C35E ocynk                  szt   17
EX-10    Nakrętka M20 C35E QT                   szt   48
NO01-0033  Nakrętka M20 kl.5 ocynk                  szt   1
NO11-0077  Nakrętka M20 kl.5 ocynk                  szt   77
NO01-0045  Nakrętka M20 kl.5 ocynk                  szt   50
NO01-0050  Nakrętka M20 kl.5 ocynk                  szt   5
NO01-0055  Nakrętka M20 kl.5 ocynk (12051,12061)           szt   6
NO11-0104  Nakrętka M20 kl.5 ocynk (12174,12234,12239,12248,12253)  szt  574
NO01-0071  Nakrętka M20 kl.5,6 ocynk (12272,12282)          szt  320
NO03-0003  Nakrętka M20 kl.8 ocynk                  szt   22
NO03-0047  Nakrętka M20 kl.8-ocynk                  szt   94
NO03-0031  Nakrętka M20 kl.8-ocynk (11108)              szt   88
NO11-0026  Nakrętka M20 ocynk                    szt   57
NO22-0015  Nakrętka M20-A 25CrMo4 ocynk (11130)           szt   48
NC11-0001  Nakrętka M22 5B                      szt   1
NO03-0014  Nakrętka M22 8 ocynk                   szt   30
NC22-0004  Nakrętka M24 25CrMo4 czarna                szt   74
NC00-0009  Nakrętka M24 26H2MF-T N                  szt  108
NC11-0006  Nakrętka M24 5B ocynk                   szt   6
NO03-0032  Nakrętka M24 8-ocynk (11536)               szt   6
NK04-0088  Nakrętka M24 A2 (12172)                  szt   13
NK04-0095  Nakrętka M24 A2 (12239)                  szt  120
NK04-0059  Nakrętka M24 A2-70                    szt   2
NK04-0081  Nakrętka M24 A2-70                    szt   8
NC19-0003   Nakrętka M24 C35E NF                          szt  28
NO19-0009   Nakrętka M24 C35E ocynk                        szt  40
NA-2     Nakrętka M24 kl.5 czarna                        kg  39.2
NO11-0068   Nakrętka M24 kl.5 ocynk                        szt  23
NO11-0099   Nakrętka M24 kl.5 ocynk (12014)                    szt  50
NO01-0067   Nakrętka M24 kl.5 ocynk (12130,12131)                 szt  450
NO01-0072   Nakrętka M24 kl.5,6 ocynk (12272)                   szt  200
NO01-0061   Nakrętka M24 kl.5-ocynk (11628)                    szt  50
NO11-0093   Nakrętka M24 kl.8 ocynk                        szt   1
NO03-0033   Nakrętka M24 kl.8-ocynk (11478)                    szt  34
AS-6     Nakrętka M24 N                             szt  10
NO03-0022   Nakrętka M24 oc.                            szt   2
NC22-0006   Nakrętka M27 15CrMo4 NF                        szt  10
NO27-0002   Nakrętka M27 35-T ocynk (12174)                    szt  40
NO03-0016   Nakrętka M27 8 ocynk                          szt   8
NK04-0062   Nakrętka M27 A2-70                           szt   1
NC19-0004   Nakrętka M27 C35E NF                          szt  26
EX-12     Nakrętka M27 C35E QT                          szt  96
NO11-0100   Nakrętka M27 kl.5 ocynk (12014)                    szt  40
NO01-0062   Nakrętka M27 kl.5-ocunk (11628)                    szt  50
NO01-0052   Nakrętka M27 kl.8 ocynk                        szt   2
NO01-0068   Nakrętka M27 kl.8 ocynk (12185,12186)                 szt  80
NO03-0034   Nakrętka M27 kl.8-ocynk (11478)                    szt  10
KR-17     Nakrętka M27 N                             szt  135
NC22-0005   Nakrętka M30 25CrMo4 czarna                      szt  73
NO03-0015   Nakrętka M30 8 ocynk                          szt  17
NK04-0013   Nakrętka M30 A2-70                           szt  36
NO11-0078   Nakrętka M30 kl.5 ocynk                        szt  16
NO03-0011   Nakrętka M30 kl.8 ocynk                        szt   6
NO11-0056   Nakrętka M33 8 ocynk                          szt   5
NK04-0029   Nakrętka M33 A2-70                           szt  20
NO22-0008   Nakrętka M33 A3P ocynk 25CrMo4/1.7218 (9445)              szt  120
NC19-0005   Nakrętka M33 C35E NF                          szt  297
NO11-0061   Nakrętka M33 kl.5 ocynk                        szt   6
NO11-0079   Nakrętka M33 kl.5 ocynk                        szt  60
NO03-0010   Nakrętka M33 kl.8 ocynk                        szt   2
NO04-0016   Nakrętka M33 kl.8 żółta                        szt   2
NO19-0020   Nakrętka M36 C35E                           szt  22
NK06-0002   Nakrętka rzymska 1/2 1.4541                      szt   4
Mpi00-0243  Nakrętka sds BOSCH                           szt   2
NC00-0001   Nakrętka sześciokątna 1/8 SA-194 Gr.2H B16.5, B18.2.2         szt   8
NC20-0001   Nakrętka sześciokątna 3/4 C45E, B18.2.2                szt   8
NC00-0003   Nakrętka sześciokątna 3/4 SA-194 Gr.2H B16.5, B18.2.2         szt  30
NC00-0004   Nakrętka sześciokątna 3/8 SA-194 Gr.2H B16.5, B18.2.2         szt   1
NC20-0002   Nakrętka sześciokątna 5/8 C45E, B18.2.2                szt  16
NC00-0005   Nakrętka sześciokątna 5/8 SA-194 Gr.2H B16.5, B18.2.2         szt   2
NK01-0016   Nakrętka sześciokątna M06 1.4301                    szt  21
NK04-0046   Nakrętka sześciokątna M08 A2                      szt  25
NK06-0004   Nakrętka sześciokątna M12 1.4541                    szt   1
NK01-0013   Nakrętka sześciokątna M14 1.4301                    szt  21
NO11-0075   Nakrętka sześciokątna M14 5 oc.                    szt  92
NK01-0004   Nakrętka sześciokątna M14 SA-194 Gr. B8/1.4301             szt   1
NO11-0076   Nakrętka sześciokątna M16 5 oc.                    szt  31
NK01-0015   Nakrętka sześciokątna M20 1.4301                    szt  12
NO11-0080   Nakrętka sześciokątna M45 5 oc.                    szt  100
MpI00-0242  Nakrętka tarczy szlifierskiej                     szt   3
MzI00-0762  Naroże kontenerowe dolne lewe typ PYGJ B 178x162x118 (12185,12253) )  szt   2
MzI00-0763  Naroże kontenerowe dolne prawe typ PYGJ A 178x162x118 (12185,12253)  szt   2
MzI00-0760  Naroże kontenerowe górne lewe typ PYGJ D 178x162x118 (12185,12253)   szt   2
MzI00-0761  Naroże kontenerowe górne prawe typ PYGJ C 178x162x118 (12185,12253)  szt   2
MzI00-0766  Nasada N-110 g/w 4" ((12185,12253)                   szt   8
MzI00-0768  Nasada N-52 g/z 2" (12185,12253)                    szt   2
MzI00-0849  Natrysk bezpieczeństwa typ 8300 FP HAWS (12239)            szt   1
MzI00-0257  Nit 04x10 Aluminium                          szt  129
Mzi00-0258  Nit 05x10 Aluminium                          szt  24
MzMe02-0002  Nit 06x20-B Cu                             szt  44
MzC00-0001  Nit 3x14 czarny                            szt  100
MzMe02-0001  Nit 5x10 Cu                              szt  957
MzI00-0571  Nit zrywalny 03x08 A2                         szt  88
MpI00-0448  Noże do gilotyny CNTA 3150/16A                     szt   4
N-77     Nóż do Boscha                             szt   4
MpI00-0411  Nóż tokarski czołowy lewy NNBk 3232 S30                szt  10
MpI00-0410  Nóż tokarski czołowy prawy NNBm 3232 S30                szt  10
MpI00-0435  Nóż tokarski ISO8 NNWa 2525 P30/P20                  szt  15
Q-100     Nóż Tokarski NNBe 4980 ISO6R 2525 P30                 szt  11
MpI00-0450  Nóż tokarski NNBe 4980 R20/20 P25/30                  szt  10
MpI00-0459  Nóż tokarski NNBk 2020 P20 ISO 5R                   szt  10
MpI00-0473  Nóż tokarski NNBk 32x32 P30                      szt   5
MpI00-0430  Nóż tokarski NNPa 1610 S20                       szt   4
MpI00-0241  Nóż tokarski NNPa 1610 SK5                       szt  12
ZM-15     Nóż tokarski NNPa 2516 SK5                       szt   4
MpI00-0334  Nóż tokarski NNWb 1212 S20 ISO 4974                  szt   2
MpI00-0293  Nóż tokarski NNWb 1212 SW7M                      szt   8
MpI00-0453  Nóż tokarski NNZC 1010 P20 ISO 2R                     szt    6
MpI00-0452  Nóż tokarski NNZc 2/4972 R20x20 P20                    szt    4
ZM-10     Nóż tokarski NNZc 2020 P30                        szt    1
MpI00-0336  Nóż tokarski NNZC 4972 25x25 P30 ISO 2R                  szt   31
MzK19-0001  Nypel z GZ 1" BSPT, stal 316 (11108)                   szt    6
MzI00-0598  Obejma HDC 48-51mm (11108)                        szt    7
MzI00-0476  Obejma ochronna DN10                           szt    2
MzI00-0475  Obejma ochronna DN25                           szt    2
MzI00-0774  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN100 Copolimer PP (11537)        szt   39
MzI00-0595  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN20 PN16 B-50 C-6 Copolimer PP (11108)  szt    4
MzI00-0770  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN25 Copolimer PP (11537)         szt    2
MzI00-0771  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN40 Copolimer PP (11537)         szt    7
MzI00-0772  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN50 Copolimer PP (11537)         szt    7
MzI00-0773  Obejma ochronna PROTECTIVE p SS DN65 Copolimer PP (11537)         szt    6
MzI00-0344  Obejma skorupowa pod wąż DN 50 (0061)                   szt    1
SI00-0176   Obejma zabezpieczająca 7430407                      szt    5
SI00-0172   Obsada sprężyny dystansowej 743.0131                   szt    9
MzI00-0572  Odkówka kołnierzowa szyjkowa DN25/4.0 P355QH               szt    1
MzI00-0573  Odkówka kołnierzowa szyjkowa DN50/4.0 P355QH               szt    1
MzI00-0819  Okucie standardowe do węża typ Z (3/8") ocynk (11537)           szt    1
MzI00-0540  Okucie standardowe do węża typ Z 3/4" (11108)               szt    2
MzK01-0024  Okucie standardowe do węża typ Z 3/8" AISI 316 (11537)          szt    2
MzI00-0541  Okucie standardowe do węża typ Z3/8" (11108)               szt    2
MpI00-0449  Olej do obróbki skrawaniem BERNER /400ml/                 szt   18
MpI00-0311  Olej maszynowy L-AN 46 S /20L/                       l   200
MpI00-0451  Olej VECO Hydron premium HD46 /30L/ /do walców/ (1101)           l   30
ChI00-0003  Opakowanie Galwasol 12,5l /CDF/                      szt    5
ChI00-0039  Opakowanie Galwasol 12,5l /Jufarex/                    szt   13
ChI16-0004  Opakowanie po kwasie 30-35kg                       szt   17
ChI00-0047  Opakowanie zwrotne 200l /CDF/                       szt    2
ChI00-0035  Opakowanie zwrotne DAMAX /20L/                      szt    5
ChI00-0036  Opakowanie zwrotne EPINOX 22 /15l/                    szt    5
MzK01-0021  Opaska KO POWER CLAMP DPC 45-55mm (11537)                 szt    3
MzI00-0538  Opaska kwasoodporna AWAB STANDARD 16x27mm szer. 9mm (11108)        szt    4
MzI00-0844  Opaska ślimakowa typ A-20-32x9 A2 (12239)                 szt   50
MzI00-0233  Opaski ANJA - 50 Dr Schnabel                       mb   22.3
MzI00-0232  Opaski ANJA - 70 Dr Schnabel                       mb   15.1
SI00-0046   Osłona ceramiczna ABIPLAS CUT-200W                    szt   13
SI00-0088   Osłona gazu wirującego 2,0 Z4020                     szt    3
MzI00-0183  Osłona termometru 16Mo3 fi 24/260/M18x1,5                 szt    3
MpI00-0447  Osłona twarzy 9301.317 UVEX                        szt    7
OT-1     Otulina izolacyjna 033,7/60                        mb   4.8
OT-2     Otulina izolacyjna 060,3/60                        mb    12
OT-4     Otulina izolacyjna 088,9/60                        mb   80.4
OT-6     Otulina izolacyjna 114,3/60                        mb    30
OT-9     Otulina izolacyjna 165,0/60                        mb   4.8
OT-11     Otulina izolacyjna 200,0/60 2                       mb    12
OT-12     Otulina izolacyjna 235,0/60                        mb   2.4
KK-15     Otulina izolacyjna 273,0/60                        mb   7.2
MzI00-00158  Pakuły                                  szt    1
SI00-0104   Palnik PTT15/TIM15 spawarka Kempi                     szt    1
SI00-0015   Pancerz teflonowy fi1,0 /5m/                       szt    3
MpI00-0254  Pasta polerska                              szt    2
MzI00-0166  Pasta uszczelniająca do pakuł                       szt    4
MzI00-0005  Patron reakcyjny RM30                           szt   13
MzI00-0795  Patron z klejem HVU M16x125 (11537)                    szt    8
MzI00-0832  Patron z klejem HVU M20X170 (12239)                    szt   48
MpI00-0048  Patron z klejem M24x210                          szt    2
MzI00-0709  Penetrant MR68C czerwony                         szt    8
MpI00-0418  Pianka montażowa niskorozprężna                      szt    4
MzI00-0850  Piasek kwarcowy do piaskowania o granulacji 1,0-3,0 (12217)        kg  12300
MzI00-0543  Piasek kwarcowy średnica 1,0/3,0 (0061)                  ton   2.3
MzK07-0014  Pierścień 1.4571 fi 1475x1290x50                     szt    1
SI00-0091   Pierścień izolacyjny SR-26                        szt    8
MzI00-0176  Pierścień osadczy 45w stal sprężynowa                   szt   70
MzI00-0253  Pierścień osadczy wewnętrzny W90                     szt   12
KzC46-0011  Pierścień z szyjką do przyspawania P355QH+QT typ 34 B1 DN100 PN16     szt    2
QO03-0001   Płaskownik 25x3 ocynk (1101)                       mb   7.56
AB-33     Płaskownik 25x8 R35                            kg  41.5
QO03-0002   Płaskownik 30x3 ocynk (1101)                       mb   9.84
QC01-0001   Płaskownik 35x3 1.4301                          mb    40
QO03-0003   Płaskownik 35x3 ocynk (1101)                       mb   8.17
QC03-0005   Płaskownik 40x5 S235JRG2                         mb   6.14
QC21-0003   Płaskownik 50x5 S235JR+AR wyt: 10701                   mb  13.82
K-23     Płaskownik 60x5 1.4301                           kg  209.3
QK07-0001   Płaskownik 80x10 1.4571                          kg   200
ChI00-0046  Płyn chłodzący Lincoln Acorox 5L                     szt    5
MzI00-0715  Płyta 2 HDU typ HDU /1000x1000/ (12014)                  m2    1
UI00-0960   Płyta AF-200 3mm /1500x1000/ (12192)                   m2    3
UI00-0881   Płyta AF-200 gr2 /1500x1500/ (11609)                   m2   2.25
UI00-0818   Płyta AF-200 UNIVERSAL gr.2mm /1500x1500/                 m2   2.25
UI00-0466   Płyta AF-200 UNIVERSAL gr.3mm /1500x1500/                 m2   6.75
UI00-0444   Płyta AF-Oil gr.3mm /1500x1500/                      m2   4.5
MzI00-0807  Płyta dystansowa d63 PE (11537)                   szt   50
UI00-0377  Płyta Gambit AF-Oil gr. 3mm /1500x1500/               m2   2.25
UI00-0957  Płyta gumowa gr.3 VITON /1200x2000/ (12192)             m2   2.4
MzI00-0669  Płyta PC kom.UV bezbarwna 10 500x3000-2szt., 1410x1490+1190x2100,  m2   7.6
UI00-0932  Płyta PTFE 3mm 1200x1200 (11628)                  m2   1.44
MpI00-0787  Płytka MITSUBISHI CNMG120404-MA UE6020               szt   20
MpI00-0287  Płytka MITSUBISHI SCMT120408 SCMT432 UE6020             szt   30
MpI00-0176  Płytka Mitsubishi TPNM 220408 UP20M                 szt   60
GH-15    Płytka PKK-A-30/30/245/120-II                    szt  297
Ź-169    Płytka RPHT 1204 MO SM25T                      szt   10
O-15     Płytka skrawająca CNMG 120404-MS                  szt   60
T-77     Płytka skrawająca DNMG 150608 MS                  szt   40
MpI00-0101  Płytka skrawająca SEEW1204AFTN UP20M do K.O.            szt   40
DS-52    Płytka SPKN 1203                          szt   20
PaK04-0031  Podkładka 08 A2 (11537)                       szt   24
PaO03-0002  Podkładka 08 powiększona ocynk (11537)               szt  840
PaK04-0044  Podkładka 08,4 A2 (12239)                      szt   50
PaO01-0038  Podkładka 10 ocynk (12036)                     szt  100
PaK04-0025  Podkładka 12 A2 (11108)                       szt   44
PaO01-0026  Podkładka 12 ocynk                         szt  574
PaO01-0037  Podkładka 12 ocynk (12036)                     szt  100
PaO01-0052  Podkładka 12 ocynk (12272,12282)                  szt  300
PaK04-0032  Podkładka 13 A2 (11537)                       szt   39
PaK04-0040  Podkładka 13 A2 (12235,12239)                    szt   54
PaK05-0002  Podkładka 13 A4                           szt   38
PaK04-0029  Podkładka 16 A2                           szt    8
PaK04-0024  Podkładka 16 A2 (11108)                       szt  280
PaK04-0034  Podkładka 16 A2 (12172)                       szt   26
PaK04-0037  Podkładka 16 A2-70 (12236)                     szt  200
PaK05-0001  Podkładka 16 A4                           szt   15
PaO01-0041  Podkładka 16 chromowana (12115)                   szt   50
PaO01-0030  Podkładka 16 Fe/Zn6 ocynk (0268)                  szt   24
PaO01-0031  Podkładka 16 Fe/Zn6 ocynk (0268)                  szt   72
PaO01-0022  Podkładka 16 ocynk                         szt  1427
PaO01-0050  Podkładka 16 ocynk (12239,12253)                  szt  576
PaO01-0053  Podkładka 16 ocynk (12272,12282)                  szt  400
PaK04-0033  Podkładka 17 A2 (11537)                       szt  500
PaK04-0041  Podkładka 17 A2 (12235,12239)                    szt   72
PaO01-0039  Podkładka 17 ocynk (12115)                     szt   26
PaO01-0044  Podkładka 17 ocynk (12185,12186)                  szt   36
PaO01-0027  Podkładka 18 ocynk                         szt  644
AB-59    Podkładka 20 ocynk                         kg  12.24
PaO01-0054  Podkładka 20 ocynk (12272,12282)                  szt  400
PaK04-0042  Podkładka 21 A2 (12239)                       szt   50
PaO19-0003  Podkładka 21 C35E ocynk                       szt    2
PaO01-0040  Podkładka 21 ocynk (12115)                     szt   42
PaO01-0051  Podkładka 21 ocynk (12174,12248,12239,12253)            szt  592
PaO01-0045  Podkładka 21 ocynk (12185,12186)                  szt   40
PaK04-0036  Podkładka 24 A2 (12172)                       szt   13
PaO01-0036  Podkładka 24 ocynk (12014)                     szt   80
PaO01-0055  Podkładka 24 ocynk (12272)                     szt  100
PaO01-0046  Podkładka 24-ocynk (12229)                     szt  100
PaK04-0043  Podkładka 25 A2 (12239)                       szt  120
PaO00-0018  Podkładka 30 ocynk                         szt   20
PaO00-0016  Podkładka 40 ocynk                         szt   26
PaC05-0001  Podkładka klinowa M14 St3S                     szt   14
PaO00-0021  Podkładka klinowa M16 ocynk (11108)                 szt   50
PaO00-0011  Podkładka klinowa M22 ocynk                     szt  197
PO-3     Podkładka M06                            kg   5.6
PO-22    Podkładka M10 ocynk                         kg   4.79
PaO01-0018  Podkładka M16                            szt  1000
PaO00-0017  Podkładka M16                            szt   20
PaO00-0020  Podkładka M16 ocynk (11108)                     szt  192
PaO00-0022  Podkładka M20 ocynk (11108)                     szt  196
PO-30    Podkładka M40                            kg    46
PaO00-0012  Podkładka odginana M20                       szt  191
PaO11-0012  Podkładka rowkowana M20 8 ocynk                   szt   64
PaO01-0032  Podkładka sprężysta 06 ocynk (11130)                szt   50
Pa00-0011  Podkładka sprężysta 08,2 ocynk                   szt  225
PaO11-0005  Podkładka sprężysta 10 65G                     szt    2
PaK04-0030  Podkładka sprężysta 10 A2 (11291)                  szt   15
PaO24-0013  Podkładka sprężysta 10,2 65G Z Fe/Ni ocynk             szt    3
PaO11-0013  Podkładka sprężysta 10,2 8 oc.                   szt   80
PaO24-0016  Podkładka sprężysta 10,5 65G ocynk (12248)             szt  100
PaO00-0014  Podkładka sprężysta 12 ocynk                    szt    4
PaO01-0042  Podkładka sprężysta 12 ocynk (11537)                szt  930
PaK04-0038  Podkładka sprężysta 12,2 A2 (12259)                 szt  100
PaO00-0010  Podkładka sprężysta 12,2 ocynk                   szt  266
PaO24-0017  Podkładka sprężysta 12.2 65G ocynk (12174)             szt  100
PaO01-0020  Podkładka sprężysta 16 ocynk                    szt    4
PaK04-0039  Podkładka sprężysta 16,2 A2 (12259)                 szt  100
PaO00-0008  Podkładka sprężysta 16,2 ocynk                   szt  185
PaO24-0018  Podkładka sprężysta 16,3 65G ocynk (12174)             szt  192
PaO24-0014  Podkładka sprężysta 16,3 ocynk            szt  356
PaO11-0008  Podkładka sprężysta 16,3 ocynk            szt   92
PaO11-0011  Podkładka sprężysta 20 8 ocynk            szt   28
PO-12    Podkładka sprężysta 20 ocynk             kg  15.29
PaO00-0009  Podkładka sprężysta 20,2 ocynk            szt   70
PaO24-0019  Podkładka sprężysta 20,5 65G ocynk (12174)      szt  100
PaO01-0028  Podkładka sprężysta 24 ocynk             szt  949
PaO11-0009  Podkładka sprężysta 30 kl.8 oynk           szt  196
PaO11-0010  Podkładka sprężysta 33 kl.8 ocynk          szt   94
PaO11-0014  Podkładka sprężysta 36 kl.8 ocynk          szt   98
PaO00-0013  Podkładka sprężysta M24,5 ocynk           szt    7
MpI00-0782  Pokost lniany                     l    4
MzI00-0767  Pokrywa nasady PN-110 4" (12185,12253)        szt    8
MpI00-0301  Pokrywa rury 114,3                  szt   60
MpI00-0300  Pokrywa rury 139,7                  szt   60
MpI00-0299  Pokrywa rury 168,3                  szt   60
MpI00-0306  Pokrywa rury 33,7                  szt   60
MpI00-0305  Pokrywa rury 42,4                  szt   60
MpI00-0304  Pokrywa rury 48,3                  szt   60
MpI00-0303  Pokrywa rury 60,3                  szt   60
MpI00-0302  Pokrywa rury 88,9                  szt   60
II00-0003  Powietrze                      m3    18
XX-05    Półrura 55x4,2 3.7035(tytan)             m    3.3
PK07-0003  Pręt 003 1.4571                   kg  28.56
PK06-0022  Pręt 005 1.4541                   kg   0.45
PC21-0011  Pręt 008 S235JR+AR wyt.507850-1           mb  53.94
PC03-0031  Pręt 008 S235JRG2                  mb   0.28
PK01-0001  Pręt 010 1.4301                   kg   1.77
PK06-0001  Pręt 010 1.4541                   kg  14.07
PK07-0009  Pręt 010 1.4571                   kg   3.62
PK17-0006  Pręt 010 Alloy C-22, VdTUV-479 wyt.S42064      mb  18.84
PC03-0038  Pręt 010 S235JR wyt.12032/14055 (0268)        mb  16.39
PC03-0041  Pręt 010 S235JR+M wyt.35132Y (12253,12217)      mb   24.4
PT18-0011  Pręt 010 tytanowy Gr2 wyt.E00057B          mb   0.89
PK01-0019  Pręt 012 1.4301                   kg   4.32
PK01-0029  Pręt 012 1.4301 wyt.09/337              mb   6.06
PK06-0004  Pręt 012 1.4541                   kg   6.07
PK07-0012  Pręt 012 1.4571                   mb   3.03
PC44-0001  Pręt 012 15HM                    mb   9.14
PC03-0039  Pręt 012 S235JR wyt.HO486487             mb  36.89
PC04-0011  Pręt 012 S355J2G3 wyt: 46352             kg   5.31
PC05-0024  Pręt 012 St3S-B wyt: HO451834            kg   3.31
PK01-0027  Pręt 014 1.4301 wyt.09/1263             mb   5.72
PC04-0004  Pręt 014 S355J2G3 wyt: 45600             kg  11.64
PC05-0004  Pręt 014 St3S                    kg   5.3
BL-2     Pręt 015 x 1000 P265GH                szt  5.69
PK04-0011  Pręt 016 1,4404 wyt.09/1369             mb   5.5
PK01-0028  Pręt 016 1.4301 wyt.09/1543 (11391 - 1,7mb)     mb   3.51
PK01-0030  Pręt 016 1.4301 wyt.VBJ-2962             mb   4.9
PK06-0026  Pręt 016 1.4541                   mb   3.08
PC21-0014  Pręt 016 S235JR+AR wyt.,,,,,,            mb   8.28
PC21-0006  Pręt 016 S235JR+AR wyt.6396/63699 (12051 - 1,7mb)  mb   6.03
PC32-0001  Pręt 016 S355J0 wyt: 15973              kg   2.92
PC31-0004  Pręt 016 S355J2 wyt. 066307             mb   2.44
PK01-0031  Pręt 018 1.4301 wyt.T2K2               mb  17.82
PK06-0009  Pręt 018 1.4541                   kg   9.63
PC05-0006  Pręt 018 St3S                    kg   4.17
PK01-0004  Pręt 020 1.4301                   kg   1.99
PK01-0014  Pręt 020 1.4301                   kg  24.46
PK01-0016  Pręt 020 1.4301                   kg   1.82
PK04-0003  Pręt 020 1.4404                   kg   6.78
PK06-0010  Pręt 020 1.4541                   kg  69.03
PK07-0010  Pręt 020 1.4571                   kg  20.69
PK07-0015  Pręt 020 1.4571 wyt.18018              mb   5.2
RS-2     Pręt 020 1.7709                   kg   26.8
PC03-0042  Pręt 020 S235JR+AR wyt.H0501415 (12217)       mb    24
XX-32    Pręt 020 St3S                    kg   1.56
BL-3     Pręt 020x1000 P245GH                 szt    2
RT-11    Pręt 021 gat.25                   kg  57.04
PK01-0020  Pręt 022 1.4301                   kg   15.9
PK06-0012  Pręt 022 1.4541                   kg  12.97
PT18-0013  Pręt 025,4 Tytan Grade 2 wyt.11036/1 (12130,12131)  mb   0.6
PC08-0001  Pręt 026 gat.35                   kg  38.39
PK01-0006  Pręt 028 1.4301                   kg   4.1
PK06-0018  Pręt 028 1.4541                   kg  11.31
ZO-1     Pręt 028 21HMF-T                   kg  24.21
PC22-0001  Pręt 028 25CrMo4                   mb   2.25
PC04-0008  Pręt 028 S355J2G3 wyt: 47338             kg  46.02
PC05-0012  Pręt 028 St3S                    kg  15.17
PK-94    Pręt 030 1.4301                   kg  11.34
AB-22    Pręt 030 gat.45                   kg   15.1
PC35-0001  Pręt 030 P265GH wyt: 58315              mb   2.16
PC21-0008  Pręt 030 S235JR+AR wyt.63942             mb   6.06
PC03-0005  Pręt 030 S235JRG2             kg   67.84
PK01-0008  Pręt 032 1.4301              kg   18.56
PC04-0009  Pręt 032 S355J2G3 wyt: 143218       kg   47.07
AB-29    Pręt 032 St3S               kg   9.47
RS-10    Pręt 033,4 1.7709             kg    44
PK01-0009  Pręt 035 1.4301              kg   12.24
PK06-0021  Pręt 035 1.4541              kg   28.63
RS-1     Pręt 035 1.7218              kg   24.13
PC03-0020  Pręt 035 S235JR              mb   3.67
PC21-0009  Pręt 035 S235JR+AR wyt.11378-1       mb   4.78
PC04-0010  Pręt 035 S355J2G3 wyt: 144682       kg   18.3
PC05-0016  Pręt 035 St3S               kg   70.17
PC39-0002  Pręt 040 16Mo3               mb   0.78
PC35-0010  Pręt 040 P265GH (12248)          mb   2.39
PC03-0009  Pręt 040 S235JRG2 wyt: T21350       mb   0.54
SPV-4    Pręt 040x2000 PVDF             kg   5.93
PK01-0010  Pręt 042 1.4301              kg   10.43
PK01-0011  Pręt 042 1.4301              kg   12.62
PK04-0012  Pręt 045 1,4404 wyt. 81165         mb   0.87
XX-29    Pręt 045 1.4923              kg   21.6
PK09-0001  Pręt 045 1.4923              kg   31.6
PC03-0026  Pręt 045 S235JRG2             mb   1.56
CC-50    Pręt 050 brąz               kg   5.38
AB-27    Pręt 050 St3S               kg   54.11
PC05-0017  Pręt 050 St3S               kg   83.83
PC55-0001  Pręt 055 NZ3                mb     1
PC03-0021  Pręt 055 S235JR              mb   5.41
PK01-0012  Pręt 060 1.4301              kg   78.36
PK01-0026  Pręt 060 1.4301              mb   2.36
PC03-0022  Pręt 060 S235JR              mb   5.72
PC21-0010  Pręt 060 S235JR wyt.110393-1        mb   6.05
PC21-0004  Pręt 060 S235JR+AR wyt. 108991-1      mb   11.53
PC03-0023  Pręt 065 S235JR              mb   5.72
PT18-0010  Pręt 065 tytanowy Gr2 wyt.8-32-01312    mb   0.38
PK03-0003  Pręt 070 1.4301/1.4307 wyt.09/462     mb   0.89
XX-02    Pręt 070 3.7035(tytan)           kg   15.56
PC14-0002  Pręt 070 St5                kg    1.7
PC41-0004  Pręt 078 B101 brąz wyt.28.11/III (11609)  mb   0.105
XX-01    Pręt 090 3.7035(tytan)           kg    10
PC05-0022  Pręt 090 St3S               kg   65.27
PK01-0017  Pręt 100 1.4301              kg   42.54
PK06-0002  Pręt 100 1.4541              kg   2.16
PC01-0001  Pręt 100 18G2A               kg   16.64
PC31-0007  Pręt 100 S355J2 wyt. ...          mb   0.41
PC05-0002  Pręt 100 St3S               kg   11.73
PC33-0002  Pręt 100 St4S wyt: BO503          kg   30.2
P-14     Pręt 110 gat.45              kg    6.7
PP08-0002  Pręt 110 PTFE               mb   0.13
PC35-0002  Pręt 115 P265GH              mb   0.26
MzI07-0003  Pręt 120 ZL200 żeliwny           mb   0.39
PC41-0005  Pręt 125 B101 brąz wyt.12.12        mb    0.1
PC05-0003  Pręt 130 St3S               kg   15.63
PK01-0038  Pręt 135 1.4301 wyt.422741         mb   0.04
PC01-0003  Pręt 140 18G2A               kg  101.47
PN04-0003  Pręt 16 Nikiel/2.4061 wyt.81042 (12229)  mb   1.53
PC22-0002  Pręt 160 25CrMo4              mb   0.34
MzI07-0004  Pręt 160 ZL200 żeliwny           mb   0.16
PK01-0040  Pręt 165 1.4301 wyt.99662         mb   0.05
PC31-0011  Pręt 170 S355J2 wyt.... (12253)      mb   1.26
PC31-0010  Pręt 170 S355J2+AR wyt.114418 (12115)   mb    0.1
PC01-0005  Pręt 200 18G2A               kg    31
PK01-0041  Pręt 210 1.4301 wyt.86276         mb   0.14
PC35-0005  Pręt 220 P265GH              mb   0.11
BL-7     Pręt 220x1000 P245GH            szt    0.3
PC21-0021  Pręt 24 S235JR+AR wyt.520688 (12259)    mb     6
PC31-0008  Pręt 240 S355J2 wyt. ..          mb   0.16
PC35-0007  Pręt 280 P265GH              mb    0.1
PC23-0001  Pręt 360 42CrMo4              mb   0.03
PC03-0027  Pręt ciągniony 30 S235JRG2         mb   12.5
ŚO01-0017  Pręt gwintowany 20             mb     3
ŚO27-0001  Pręt gwintowany 20x1000 gat.45-T      szt     1
ŚO01-0024  Pręt gwintowany 30             mb    11
ŚK04-0103  Pręt gwintowany M06 A2           mb     1
PK04-0021  Pręt gwintowany M10 A2 (12234)       mb     1
PK04-0022  Pręt gwintowany M12 A2 (12234)       mb     2
PO01-0025  Pręt gwintowany M12 ocynk (12115)     mb     2
PK04-0019  Pręt gwintowany M12x1000 A2-70 (12259)   mb    10
PO01-0020  Pręt gwintowany M12x1000 ocynk       mb     2
PK01-0033  Pręt gwintowany M14 1.4301         mb   0.83
ŚK04-0101  Pręt gwintowany M14 A2           mb     1
PK04-0023  Pręt gwintowany M16 A2 (12234)       mb     2
PO00-0007  Pręt gwintowany M16 ocynk (0268)      mb     2
PK04-0017  Pręt gwintowany M16x1000 A2 (11609)    mb     3
PK04-0020  Pręt gwintowany M16x1000 A2-70 (12259)                                    mb    10
PO01-0021  Pręt gwintowany M16x1000 ocynk (11595 - 0,7 mb)                                mb    1
PK04-0024  Pręt gwintowany M20 A2 (12239)                                        mb    4
PK04-0018  Pręt gwintowany M20x1000 A2 (11609)                                      mb    4
PO01-0023  Pręt gwintowany M20x1000 kl.5.6 oc )                                     mb    2
ŚO03-0038  Pręt gwintowany M20x2000 8.8-ocynk                                      mb    20
PK04-0025  Pręt gwintowany M24 A2 (12239)                                        mb    14
PO00-0003  Pręt gwintowany M30x2000 ocynk                                        mb    2
MzI00-0796  Pręt kotwy HAS M16x125/38 Fe/Zn (11537)                                    szt    8
MzI00-0833  Pręt kotwy HAS-E M20X170/48 (12239)                                      szt   48
MzI00-0798  Pręt kotwy HAS-E-R M16x125/20 Fe/Zn (11537)                                  szt    2
MzI00-0799  Pręt kotwy HAS-E-R M8x80/14 Fe/Zn (11537)                                   szt    6
PC60-0001  Pręt kuty 046 SA105 wyt.156201                                        mb   0.55
PC46-0001  Pręt kuty 051 P355QH wyt.1659 (11130)                                     mb   0.43
PC39-0005  Pręt kuty 060 16Mo3 wyt.849761                                        mb   0.96
PC60-0003  Pręt kuty 066 SA105 wyt.156201                                        mb   0.32
PC20-0002  Pręt kwadratowy 50x50 S235JR                                         mb   2.51
XX-37    Pręt kwadratowy 50x50 St3S                                          kg  59.16
PMe02-0001  Pręt miedziany M1Ez4 fi 12                                          mb    1
XX-41    Pręt sześciokątny 20 St3S                                           kg    47
AB-23    Pręt sześciokątny 24 gat.45                                          kg   1.28
AB-17    Pręt sześciokątny 36 gat.45                                          kg  49.71
PC05-0029  Pręt żebrowany 22 St3S (1101)                                         mb    30
KL-12    Primer 1                                                   kg    41
ChI17-0001  Primer 1                                                   kg  124.2
KL-13    Primer 2                                                   kg    69
ChI17-0002  Primer 2                                                   kg  134.1
ChI16-0002  Procap AV - kwas fluorowodorowy (żel trawiący) /35 kg/                            kg   227
ChI16-0005  PROCAP TIM kwas azotowy,kwas fluorowodorowy [żel trawiący] /30 kg/ (12130,12131)               kg   150
ChI16-0001  Prociv 300 - pasywator /35kg,20kg/ (12130,12131)                                l   326
ChI16-0006  Prociv 600 - pasywator /30 kg/ (12130,12131)                                 kg   150
PzK07-0001  Profil 040x040x03 1.4571 wyt.3740053                                     mb  45.62
MzI00-0720  Profil Alu. zamykający F10 (12019)                                      mb   1.8
MzI00-0695  Profil PC typ U 10mm                                             mb   8.4
PzC03-0013  Profil zamknięty 030x030x03 S235JRH wyt.1021180 (11635)                            mb    12
MzI00-0693  Profil zamknięty 040x20x02 aluminium                                     mb    24
BT-4     Profil zamknięty 050x020x2 S235JRG2                                      kg   1.64
PzC03-0023  Profil zamknięty 050x050x04 S235JRH wyt.58300482 (12253,12239)                        mb    18
PzC03-0002  Profil zamknięty 070x070x4 S235JR                                       kg    16
AB-32    Profil zamknięty 080x080x5 ST3S                                        kg  17.15
PzC20-0002  Profil zamknięty 080x080x5,0 S235JRH wyt.,,,,,,                                mb   3.04
PzC03-0025  Profil zamknięty 100x050x03 S235JRH wyt.730915 (12253)                            mb    12
PzC03-0019  Profil zamknięty 100x100x05 S235JRH wyt.111636 (12185)                            mb  11.08
PzC03-0024  Profil zamknięty 100x100x05 S235JRH wyt.58300729 (12253)                           mb    24
HR-9     Profil zamknięty 100x100x3 1.4301                                       m   4.11
PzC20-0001  Profil zamknięty 100x100x4,0 S235JRH wyt.,,,,,,                                mb    6
BT-2     Profil zamknięty 100x100x6                                          m   2.48
PzC03-0022  Profil zamknięty 120x120x05 S235JRH wyt.5392240 (12186)                            mb  17.06
PzC22-0002  Profil zamknięty 140x140x08 S355J2H wyt.920843 (12185)                            mb  11.99
PzC22-0003  Profil zamknięty 140x140x08 S355JH2H wyt.1033828B (12253)                           mb    24
ChI16-0003  Prosolv 541 - odtłuszczacz /30kg,20kg/ (12130,12131)                             kg   226
ChI16-0007  Prosolv HP odtłuszczacz /32kg/ (12130,12131)                                 kg   160
MzI00-0225  Przepustnica chemoodporna NeoSealN02 LUG, centryczna z uszczelnieniem napęd ręczny DN80 PN10, wyt.2077,3067  szt    3
MpI00-0104  Przyspieszacz kobaltowy 2% /0,9l/                                       l   1.8
ZwK06-0011  Redukcja 048,3x3,6/033,7x3,6 1.4541 wyt. 10A2490 (12036)                           szt    1
ZwK07-0032  Redukcja 060,3x4,0 /033,7x3,6 1.4571 wyt.35516                                szt    3
ZwI10-0001  Redukcja 062x6/38x4 DN50/DN25 TWS                                       szt    2
ZwC02-0008  Redukcja 088,9x4,0/033,7x4,0 wyt.76414 (CHW)                                 szt    2
ZwI20-0002  Redukcja 091x9/90x7 DN90/DN75 PP-H seria S5/SDR 11                              szt    1
NM-87    Redukcja 108x10/106x9 DN110/DN90 PP                                      szt    4
ZwC24-0003  Redukcja 108x4,0/060,3x4,0 St45.8 wyt.37106 (CHW)                               szt    4
ZwC02-0026  Redukcja 139,7/060,3x4,5 P265GH wyt.70910 (12253)                               szt    2
T-99     Redukcja 155x3/106x3 DN150/DN100 TWS                                     szt    1
AB-51    Redukcja 159x4,5/108x3,6 ST37.0                                        szt    5
ZwC02-0027  Redukcja 168,3/114,3x4,5 P265GH wyt.13022 (12253)                               szt   10
ZwC45-0005  Redukcja 168,3x7,1/114,3x6,3 L360NB wyt.563874                                szt    1
NM-89    Redukcja DN32/DN20 PP                                             szt    4
NM-90    Redukcja DN75/DN63 PP                                             szt    2
NM-88    Redukcja DN90/DN63 PP                                             szt    2
DS-61    Redukcja koncentryczna DN100/DN50 1.4301                                   szt    1
DS-63    Redukcja koncentryczna DN25/DN15 1.4301                                    szt    1
DS-62    Redukcja koncentryczna DN50/DN25 1.4301                                    szt    1
ZwC30-0005  Redukcja niesymetryczna 168,3/139,7x4 P355NL1 wyt.563874 (12174)                       szt    3
ZwC02-0022  Redukcja symetryczna 042,4x2,6/033,7x2,6 P265GH wyt.90127 (11108)                       szt    7
ZwC30-0011  Redukcja symetryczna 048,3/21,3x2,9 P355NL1 wyt.622588 (12174)                        szt    1
ZwC26-0002  Redukcja symetryczna 057x2,9/042,4x2,6 St35,8 wyt.30698 (11108)                        szt    3
ZwC30-0009  Redukcja symetryczna 060,3/33,7x3,2 P355NL1 wyt.511298 (12174)                        szt    1
ZwC30-0008  Redukcja symetryczna 060,3/48,3x2,6 P355NL1 wyt.633652 (12174)                        szt    2
ZwC30-0010  Redukcja symetryczna 088,9/60,3x2,9 P355NL1 wyt.287921 (12174)                        szt    1
ZwC30-0006  Redukcja symetryczna 114,3/88,9x3,2 P355NL1 wyt.722979 (12174)                        szt    1
ZwC30-0012  Redukcja symetryczna 355,6/168,3x4,5 P355NL1 wyt.A6304/07 (12174)                       szt    1
ZwC02-0003  Redukcja symetryczna 60,3x4/48,3x4 P265GH wyt.91311                              szt    2
ZwC42-0003  Redukcja symetryczna DN080/DN050x5,6x4,5 P355NH wyt.022063 (11130)                      szt    4
ZwC54-0003  Redukcja symetryczna DN080xDN050 5,6x4,5 P355NL1 wyt.,,,,,,,,(11130)   szt    2
ZwC45-0002  Redukcja symetryczna DN139,7x4,0/DN88,9x3,2 L360 NB S b/szw. (rurociąg)  szt    1
ZwC34-0015  Redukcja symetryczna DN150/100 P235GH wyt.20743K             szt    1
ZwC16-0011  Redukcja symetryczna168,3/114,3x4,5 P235TR1 wyt.30811K (12185)      szt    3
SI00-0028  Reduktor argonowy                             szt    3
SI00-0117  Reduktor azotowy                             szt    1
SI00-0154  Reduktor propan RBGP-0,4                         szt    3
SI00-0148  Reduktor tlenowy                             szt    6
MpI00-0026  Rękaw kevlarowy                              szt    3
MpI00-0270  Rękawice gumowe                              Par  111
MpI00-0069  Rękawice ogrodnicze                            Par  217
MpI00-0008  Rękawice robocze - drelichowe                       Par    8
MpI00-0314  Rękawice robocze skórzane FAHRER /art.1153/                Par   37
MpI00-0307  Rękawice robocze wzm. skórą lico RLCS                   Par  180
MpI00-0401  Rękawice robocze wzm. skórą lico SIALKOT /art.0275/            Par   10
MpI00-0308  Rękawice spawalnicze BLUE WELDING                     Par   33
ChI15-0063  Rozcienczalnik TEKNOSOLV 9521 /10L/ (11108,11130,11248,11249)       l    10
ChI15-0064  Rozcieńczalnik 564 /20L/ (11291)                      l    20
ChI15-0027  Rozcieńczalnik 724 /10 L/                         l    20
ChI15-0031  Rozcieńczalnik 724 /10L/                          l    10
ChI15-0054  Rozcieńczalnik 724 /10l/                          l    10
ChI15-0039  Rozcieńczalnik 779 /12L/                          l    24
ChI15-0052  Rozcieńczalnik 779 /12L/                          l    48
ChI15-0056  Rozcieńczalnik 779 /12L/                          l    12
ChI15-0026  Rozcieńczalnik 779 /12l/ (9102,9104,9106,9114)               l    12
ChI15-0030  Rozcieńczalnik 779 /20L/                          l    40
ChI15-0053  Rozcieńczalnik 779 /5l/                          l    5
ChI15-0060  Rozcieńczalnik 779 /5L/ (11108,11130,11248,11249)             l    5
ChI15-0013  Rozcieńczalnik chlorokauczukowy                      l    50
ChI15-0005  Rozcieńczalnik epoksydowy                         l   97.5
ChI15-0004  Rozcieńczalnik karbamidowy /5l,10l/                    l    10
ChI15-0067  Rozcieńczalnik karbamidowy /5L/ (12169)                  l    15
ChI15-0011  Rozcieńczalnik KBF do Cynkosilu (5L)                    l    5
ChI15-0033  Rozcieńczalnik Olicean 123 /5L/                      l    5
ChI15-0015  Rozcieńczalnik poliuretanowy RBR (10L)                   l    10
ChI15-0061  Rozcieńczalnik Sigma thinner 21-06 /5L/ (11108,11130,11248,11249)     l    5
ChI15-0062  Rozcieńczalnik Sigma thinner 91-92 /5L/ (11108,11130,11248,11249)     l    5
ChI15-0066  Rozcieńczalnik Thinner 08080 /20L/ (12185,12186,12253)           l    20
ChI15-0065  Rozcieńczalnik Thinner 08450 /20L/ (12185,12186,12253)           l    20
ChI15-0022  Rozcieńczalnik Thinner 1031/ 3L/                      l    6
MzI00-0227  Rozwalcówka do rur 846 TUBE fi 19,3-21,64                 szt    3
MzI00-0639  Rozwalcówka do rur fi 15,3-17,4 (11249)                  szt    1
MzI00-0398  Rozwalcówka do rur fi 25x2,3                       szt    3
RK06-0005  Rura 010,0x1,0 1.4541                           mb   5.72
RK01-0037  Rura 010,2x2,0 1.4301-TC1_D2-T2                      mb   4.61
RK06-0012  Rura 012,0x1,0 1.4541 (12117)                       mb   2.49
XX-90    Rura 012,0x1,0 mosiężna                          mb  105.3
RC17-0003  Rura 013,5x2,6 P235TR1 wyt.911158                     mb   3.94
RK06-0129  Rura 016,0 x2,0 1.4541 wyt. IV11H7546 (11331)               mb   4.64
XX-91    Rura 016,0x1,0 mosiężna                          mb   9.6
RK06-0090  Rura 016,0x1,6 1.4541                           mb   1.86
RK07-0064  Rura 017,2x2,3 1.4571                           mb   1.33
AT-1     Rura 017,2x2,6 1.4541                           mb   1.79
RK01-0049  Rura 017,2x3,2 1.4301 wyt.200022                     mb   5.85
RK06-0023  Rura 017,2x3,2 1.4541                           mb   6.28
RC19-0025  Rura 018,0x2,0 R35                            mb   88.3
RK02-0013  Rura 019,05x2,11 1.4306 wyt.0QJ118 /1,09mb-64szt./            mb  69.76
RT18-0001  Rura 019,0x0,9 TytanGrade2                        mb  22.13
XX-92    Rura 019,0x1,0 mosiężna                          mb   19.6
RK01-0008  Rura 020,0x1,5 1.4301                           mb   3.7
RC01-0005  Rura 020,0x2,6 18G2A                           mb   9.98
RK06-0080  Rura 020,0x3,0 1.4541                           mb    2
RK07-0054  Rura 020,2x2,0 1.4571 wyt: ,,,                      mb   4.38
RK07-0090  Rura 020x1,5 1.4571 wyt.303787                      mb  87.78
RC35-0034  Rura 020x2,0 P265GH wyt.994                        mb    21
RK06-0133  Rura 020x2,6 1.4541 wyt.Q110871 (11179)                  mb   14.5
RK06-0027  Rura 021,3x2 1.4541                            mb   0.73
RK07-0107  Rura 021,3x2,6 1.4571 wyt.HA1122-2094 (12259)               mb   7.01
RC16-0104  Rura 021,3x2,9 P235TR2/S235JRH wyt.75736 (12259)             mb   6.12
RC01-0023  Rura 021,3x3,2 18G2A wyt: 414881                     mb  12.94
RC34-0034  Rura 021,3x4,0 P235GH-TC1 wyt: 536966                   mb   5.66
RC54-0018  Rura 021,3x4,0 P355NL1 wyt.... (11130)                  mb   1.51
RC54-0016  Rura 021,3x4,78 P355NL1-TC2 wyt.,,,,,,,                  mb   8.77
RK01-0009  Rura 025,0x2,1 1.4301                           mb   4.97
RK04-0068  Rura 025,0x2,5 1.4404 wyt.43951 /23szt.x1,05mb+6szt.x6,0mb+1szt.x4,7mb/  mb  64.85
RK01-0044  Rura 025,0x2,6 1.4541/1.4301/                       mb  17.74
RC16-0023  Rura 025,0x4,0 P235TR2                          mb   0.82
RC16-0068  Rura 025x2,9 P235TR2/S235JRH wyt.131236                  mb  42.17
RK03-0004  Rura 026,7x2,11 1.4307/SA312-Gr.TP304L_B36.19M_NPS3/4_Sch.10S       mb   5.59
RK04-0027  Rura 026,9x2,6 1.4404_D2-T2                        mb   5.84
RK07-0009  Rura 026,9x2,6 1.4571                           mb    6
RC16-0101  Rura 026,9x2,6 P235TR2 wyt.230763 (12248)                 mb    22
RT18-0015  Rura 026,9x2,9 Tytan Grade 2 wyt.20090902 (12130,12131)          mb   0.25
RK06-0031  Rura 026,9x3,2 1.4541                         mb  2.77
RK07-0031  Rura 026,9x3,2 1.4571-TC1_D2-T2                    mb   6.4
RC56-0015  Rura 026,9x5,56 SA106-GR.B_3/4"_Sch.160 wyt.282978          mb  0.91
RC69-0002  Rura 026x3 Pb 99,97 wyt.221 (0099)                  mb   75
RK01-0012  Rura 030,0x2,0 1.4301                         mb  5.45
RK04-0004  Rura 030,0x4,0 1.4404                         mb  2.42
RC19-0044  Rura 030,0x6,3 R35                          mb   0.8
RC26-0006  Rura 030x2,5 E235+N wyt.723983/733867                 mb  3.21
RC16-0065  Rura 030x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.111724 (11232)            mb  12.1
RC16-0076  Rura 030x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.111724 (11232)            mb  48.4
RK06-0123  Rura 030x4,0 1.4541 wyt.10D0229                    mb  1.35
RK06-0125  Rura 030x4,0 1.4541 wyt.10H7006                    mb  1.64
RK06-0087  Rura 032,0x4,0 1.4541                         mb  5.74
RI00-0002  Rura 032x2,9 PE d32 SDR 11 (0268)                   mb    6
RK03-0005  Rura 033,4x3,38 1.4307/SA312-Gr.TP304L_B36.19M_NPS1_Sch.40S (11580)  mb  10.14
RT18-0002  Rura 033,4x3,38 TytanGrade2                      mb  0.34
RK02-0014  Rura 033,4x4,55 1.4306 wyt.YX0909-231                 mb  4.95
RK01-0041  Rura 033,7x2,0 1.4301 b/szw.                     mb  3.39
RK07-0096  Rura 033,7x2,0 1.4571 wyt.367290 (11241)               mb  1.32
RC16-100  Rura 033,7x2,6 P235TR2 wyt.230383 (12248)               mb  22.4
RC16-0093  Rura 033,7x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.15847 (12253)           mb  24.08
RC16-0083  Rura 033,7x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.21818 (12115)           mb  3.22
RC16-0042  Rura 033,7x2,9 P235TR2/S235JRH wyt.235264 (0268)           mb   3.1
RK06-0135  Rura 033,7x3,2 1.4541 wyt.92629 (12036)                mb  4.71
RK07-0108  Rura 033,7x3,2 1.4571 wyt.429820 (12239)               mb   6.8
RC16-0086  Rura 033,7x3,2 P235TR2/S235JRH wyt.34381 (11537)           mb  24.12
RC22-0038  Rura 033,7x3,2 S355J2H/P355N-TC1 wyt.35131K (12174)          mb  37.92
RC01-0011  Rura 033,7x3,6 18G2A                         mb   7.2
RC01-0012  Rura 033,7x4,0 18G2A                         mb  54.01
RC54-0017  Rura 033,7x4,0 P355NL-TC1                       mb  22.7
RC18-0004  Rura 033,7x4,5 K18                          mb    3
RC54-0001  Rura 033,7x4,5 P355NL1                        mb  3.27
RC39-0002  Rura 033,7x5,0 15Mo3/16Mo3 wyt: 283159                mb   1.8
RC22-0001  Rura 033,7x6,3 S355J2H                        mb  5.97
RK07-0058  Rura 038,0x2,5 1.4571                         mb   2.9
RK07-0067  Rura 038,0x2,6 1.4571                         mb  2.56
XX-03    Rura 038,0x2,9 3.7035                         mb  2.07
RC16-0077  Rura 038,0x2,9 P235TR2/S235JRH wyt.71419 (11291,11232)        mb  32.3
RK06-0033  Rura 038,0x3,2 1.4541                         mb  1.71
RK01-0015  Rura 038,0x3,6 1.4301                         mb  4.74
XX-83    Rura 038,0x4,0 aluminiowa                       mb  27.2
RC19-0051  Rura 038,0x6,3 R35                          mb  5.01
RC16-0052  Rura 038x3,6 P235TR2/S235JRH wyt.031237 (0348)            mb  4.94
RK07-0097  Rura 038x4,0 1.4571 wyt.404490                    mb  14.69
RC22-0041  Rura 042,2x3,6 S355J2H/P355N-TC1 wyt.18838K (12174)          mb  25.71
A-22    Rura 042,4x2,0 1.4571 (ze szwem)                   mb  5.12
RC16-0102  Rura 042,4x2,6 P235TR2 wyt.35889k (12248)               mb  10.7
RC16-0087  Rura 042,4x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.74278 (11537)           mb  12.11
RC35-0032  Rura 042,4x2,6 P265GH-TC1 wyt.90127                  mb  3.04
RK06-0036  Rura 042,4x3,2 1.4541                         mb  1.99
RK06-0136  Rura 042,4x3,2 1.4541 wyt.913625 (12036)               mb  4.52
RC16-0105  Rura 042,4x3,2 P235TR2/S235JRH wyt.35304 (12159)           mb  6.06
RK06-0037  Rura 042,4x3,6 1.4541                         mb  2.29
RK06-0100  Rura 042,4x3,6 1.4541 wyt. GP090807-12                mb   3.2
RF-16    Rura 042,4x3,6 1.4571                         mb  0.46
RC35-0079  Rura 042,4x3,6 P265GH wyt.,,,,,,,,,,                 mb  1.12
RK06-0079  Rura 042,4x4,05 1.4541                        mb  3.45
RC30-0018  Rura 042,4x6,3 P355 N-TC1/S355J2H wyt.257350 (12174)         mb  12.38
RK06-0039  Rura 044,5x2,9 1.4541                         mb  10.46
RK07-0059  Rura 044,5x2,9 1.4571                         mb  5.95
RK06-0040  Rura 044,5x3,0 1.4541                         mb  8.31
RK06-0038  Rura 044,5x3,2 1.4541                         mb  1.28
A-76    Rura 044,5x6,3 R35                          mb  5.93
RC19-0057  Rura 044,5x7,1 R35                          mb  4.44
DS-21    Rura 045,0x5,0 1.4541                         mb   2.1
RC39-0003  Rura 048,0x6,3 15Mo3/16Mo3 wyt: 40866                 mb  5.02
RK04-0049  Rura 048,26 x 2,77 1.4404wyt.09092405 (0061)             mb  5.63
RK07-0103  Rura 048,3x2,6 /ze szwem/ 1.4571 wyt.421169 (11391)          mb  11.69
RK04-0029  Rura 048,3x2,6 1.4404_D2-T2                      mb  6.55
DM-2    Rura 048,3x2,6 1.4435                         mb  0.29
RC16-0035  Rura 048,3x2,6 P235TR2/S235JRH wyt.920380 (0061)           mb  5.17
RK06-0042  Rura 048,3x3,2 1.4541                         mb  5.44
RK06-0130  Rura 048,3x3,2 1.4541 wyt.LH7434 (11333)               mb   4.7
RK01-0019  Rura 048,3x3,6 1.4301                         mb  2.48
RK06-0044  Rura 048,3x3,6 1.4541                         mb  7.01
RC22-0039  Rura 048,3x3,6 S355J2H/P355N-TC1 wyt.320794 (12174)          mb  72.24
RC56-0002  Rura 048,3x3,68 SA106-Gr.B_NPS1_1/2_Sch.40S              mb  3.38
RK01-0043  Rura 048,3x4,0 1.4301/1.4306                     mb  8.38
RK06-0043  Rura 048,3x4,0 1.4541                         mb  0.65
RC34-0029  Rura 048,3x4,0 P235GH-TC2 wyt: 229152                 mb  3.87
RK04-0006  Rura 048,3x5,08 1.4404                        mb  2.44
RC39-0011  Rura 048,3x5,6 15Mo3/16Mo3 wyt: 330425                mb  4.98
RC34-0016  Rura 048,3x6,3 P235GH-TC1/St35.8 wyt: 125400             mb   1.5
RI00-0003  Rura 050x4,6 PE 100 d50 SDR 11 (0268)                   mb   4.15
RC22-0004  Rura 051,0x12,5 S355J2H wyt: 41625, 41825                 mb   0.52
RC35-0020  Rura 051,0x3,2 P265GH/metalizowane/ 8,6mb-17szt,              mb  145.95
RC19-0065  Rura 057,0x4,5 R35                             mb   1.32
RC01-0017  Rura 057,0x5,0 18G2A                            mb  97.16
RC23-0017  Rura 057,0x5,0 ST37.0                           mb    6.2
R-30     Rura 057,0x6,3 R35                             mb    5.5
RK06-0137  Rura 057x4,0 1.4541 wyt.YX0912-214/92620                  mb   5.26
RC16-0050  Rura 057x4,0 P235TR2/S235JRH wyt.4123                   mb    3.6
RK06-0132  Rura 057x4.0 1.4541 wyt.YX0912-214                     mb   1.01
RK05-0006  Rura 060,33x2,77 1.4539 wyt.772202 (0268)                 mb   2.01
RK04-0008  Rura 060,33x8,74 1.4404                          mb   0.36
RK06-0058  Rura 060,33x8,74 1.4541                          mb   2.53
RK17-0001  Rura 060,33x8,74 Alloy400                         mb  0.479
RC56-0007  Rura 060,3x11,07 SA106-GR.B_2"_Sch.XXS wyt.374034             mb   5.75
RK01-0021  Rura 060,3x2,0 1.4301                           mb     6
RK07-0095  Rura 060,3x2,6 1.4571 wyt.43621                      mb    8.9
RC22-0042  Rura 060,3x2,9 S355J2H/P355N-TC1 wyt.23024K (12174)            mb  17.24
RK04-0038  Rura 060,3x3,2 1.4404/1.4401 wyt.496690                  mb   0.49
RK06-0143  Rura 060,3x3,2 1.4541 wyt.YD08-751 (12234)                 mb   7.33
RK07-0109  Rura 060,3x3,6 1.4571 wyt.44975 (12239)                  mb   5.83
RC16-0095  Rura 060,3x3,6 P235TR2/S235JRH wyt.2F1669 (12253)             mb   12.1
RC42-0004  Rura 060,3x3,6 P355NH-TC2 wyt.943                     mb   7.05
RC56-0001  Rura 060,3x3,91 SA106-Gr.B/P265GH_NPS2_Sch.40S               mb   1.44
RT18-0009  Rura 060,3x4 Tytan Grade 2 wyt.TH-11-182 (11478)              mb    0.4
RK01-0022  Rura 060,3x4,0 1.4301                           mb   0.35
RT14-0001  Rura 060,3x4,0 3.7035                           mb    4.8
RC01-0018  Rura 060,3x4,5 18G2A                            mb  52.51
RC30-0015  Rura 060,3x4,5 P355NL1/NH wyt.11234 (11130)                mb    1.8
RC01-0019  Rura 060,3x5,0 18G2A                            mb  55.11
RK06-0144  Rura 060,3x5,54 1.4541 wyt.170185 (12239)                 mb   6.12
RC56-0006  Rura 060,3x5,54 SA106-GR.B_2"_Sch.80 wyt. 245736              mb   3.39
RK02-0007  Rura 060,3x5,54 smls NPS2 Sch.80S SA-312 Gr.TP304L/1.4306 wyt. J0604-182  mb   2.05
RC35-0058  Rura 060,3x5,6 P265GH-TC1 wyt.1701 (12051 - 0,8 mb)            mb   3.96
RC54-0002  Rura 060,3x5,6 P355NL1                           mb   3.34
RC30-0012  Rura 060,3x5,6 P355NL1                           mb   0.31
RK01-0024  Rura 060,3x6,3 1.4301                           mb    0.5
RC39-0004  Rura 060,3x6,3 15Mo3/16Mo3 wyt: 355242                   mb    4.1
RC34-0058  Rura 060,3x6,3 P235GH/ST35.8 wyt.021203                  mb   3.77
RC39-0012  Rura 060,3x7,1 15Mo3                            mb   5.17
RC35-0013  Rura 060,3x8,0 P265GH-TC1                         mb   3.83
RC56-0005  Rura 060,3x8,74 SA106-GR.B_2"_Sch.160 wyt. 378058             mb   0.52
RC19-0070  Rura 060,3x8,8 R35                             mb   1.88
MzI00-0631  Rura 063x3,0 PVC-U (11391)                         mb   4.15
RC19-0073  Rura 064,0x5,6 R35                             mb   4.54
RC34-0030  Rura 070,0x10,0 P235GH-TC1 wyt: 540536                   mb   1.48
RC34-0043  Rura 070,0x10,0 P235GH-TC1 wyt:,,,                     mb   0.43
RC19-0074  Rura 070,0x10,0 R35                            mb   7.15
RC19-0075  Rura 070,0x12,5 R35                            mb    5.9
RK06-0059  Rura 070,0x2,9 1.4541                           mb   0.39
RK01-0025  Rura 070,0x4,5 1.4301                           mb   3.79
RC19-0077  Rura 070,0x6,3 R35                             mb   0.77
RC26-0007  Rura 070x2,0 E235+C wyt.,,,,,                       mb   6.59
RK02-0016  Rura 073,03x5,16 1.4306 wyt.B3900617                    mb   6.56
RC02-0001  Rura 076,1x11,0 P235GH-TC1 wyt: 535777 (12014,12248)            mb   7.61
RC30-0004  Rura 076,1x2,9 P355NL1-TC1                         mb    3.2
RK06-0060  Rura 076,1x3,2 1.4541                           mb   4.06
RK07-0018  Rura 076,1x3,2 1.4571                           mb   6.78
RK07-0053  Rura 076,1x3,2 1.4571 wyt: ,,,                       mb   17.8
RK06-0126  Rura 076,1x3,6 1.4541 wyt.10H6738                     mb   5.99
RK07-0019  Rura 076,1x3,6 1.4571                           mb  16.49
RC34-0051  Rura 076,1x3,6 P265GH TC2                         mb  10.78
XX-118    Rura 076,1x3,6 R35                             mb   2.67
RC24-0012  Rura 076,1x3,6 St45.8                           mb   5.04
RK04-0016  Rura 076,1x3,65 1.4404                           mb    7.7
RK04-0066  Rura 076,1x4 1.4404 wyt.520249 (11248)                   mb   7.04
RC16-0103  Rura 076,1x4 P235GH wyt.75126 (12282)                   mb    15
RK06-0061  Rura 076,1x4,0 1.4541                           mb   4.28
RC18-0006  Rura 076,1x4,5 K18                             mb  18.08
RK01-0027  Rura 076,1x5,0 1.4301                           mb   5.82
RK06-0062  Rura 076,1x5,0 1.4541                           mb   0.44
RK07-0042  Rura 076,1x5,0 1.4571_D2-T2                        mb   2.12
RK06-0063  Rura 076,1x6,3 1.4541                           mb  31.96
RK06-0064  Rura 076,1x8,0 1.4541                           mb   2.26
RC35-0072  Rura 076,1x8,8 P265GH/ST45.8 wyt.65683                   mb   2.62
XX-119    Rura 076,1x8,8 R35                             mb   3.21
RT18-0017  Rura 076,4x3,91 ze szwem Tytan Grade 2 wyt.310730C (12130,12131)      mb     3
RT18-0010  Rura 076,4x4 Tytan Grade 2 wyt.TH-11-182 (11478)              mb    0.5
RT18-0012  Rura 076,4x4 Tytan Grade 7 wyt.TH-11-183 (11478)              mb   0.25
XX-84    Rura 080,0x3,0 aluminiowa                         mb    3.3
RC34-0044  Rura 088,9x10,0 P235GH-TC1 (12248)                     mb   5.66
RK07-0037  Rura 088,9x11,13 1.4571                          mb    4.2
RC56-0009  Rura 088,9x15,24 SA106-GR.B_3"_Sch.XXS wyt. 374034             mb   4.49
RK06-0066  Rura 088,9x2,0 1.4541                            mb   6.02
RK04-0067  Rura 088,9x3,05 1.4404 wyt.970067                      mb   4.28
RK06-0067  Rura 088,9x3,2 1.4541                            mb   2.53
A-25    Rura 088,9x3,2 1.4571 (ze szwem)                      mb  10.24
RK07-0070  Rura 088,9x3,2 1.4571 DN80 wyt. 27685                    mb   1.67
RC30-0011  Rura 088,9x3,2 P355NL1-TC1                         mb   0.28
RC23-0021  Rura 088,9x3,2 St37.0                            mb   2.9
RK06-0127  Rura 088,9x3,6 1.4541 wyt.YT2141                      mb   6.27
RK07-0110  Rura 088,9x3,6 1.4571 wyt.45220 (12239)                   mb   32.9
RC22-0043  Rura 088,9x3,6 S355J2H/P355N-TC1 wyt.23398K (12174)             mb  104.89
RK06-0142  Rura 088,9x4 1.4541 wyt.FK1111-020 (12259)                 mb  12.56
RK01-0030  Rura 088,9x4,0 1.4301 (ze szwem)                      mb   3.01
RC42-0003  Rura 088,9x4,0 P355NH-TC2                          mb   1.88
RK-40    Rura 088,9x4,05 1.4301                           mb   0.17
RK06-0070  Rura 088,9x4,5 1.4541                            mb   0.65
RK06-0082  Rura 088,9x4,5 1.4541                            mb   3.81
RC31-0001  Rura 088,9x4,5 S355J2H/ST52.0 wyt.31381                   mb   8.4
RK02-0018  Rura 088,9x5,4 1.4306wyt.B3900617                      mb   3.91
RK01-0031  Rura 088,9x5,49 1.4301                           mb   0.89
RK04-0037  Rura 088,9x5,49 1.4404                           mb   5.58
RK04-0033  Rura 088,9x5,6 1.4404_D2-T2                         mb   2.71
RK06-0072  Rura 088,9x5,6 1.4541                            mb   0.1
RK07-0023  Rura 088,9x6,3 1.4571                            mb   0.62
RC30-0017  Rura 088,9x6,3 P355NL1/NH wyt.11384 (11130)                 mb   7.53
RK06-0131  Rura 088,9x7,1 1.4541 wyt.7256 0,4mb-10szt.                 mb    4
RC19-0049  Rura 088,9x7,1 R35                             mb   0.72
RC24-0011  Rura 088,9x7,1 St45.8                            mb  13.28
RK03-0009  Rura 088,9x7,62 1.4301/1.4307 wyt.10J0086                  mb   2.35
Rk04-0057  Rura 088,9x7,62 1.4404 wyt.771-3222                     mb   4.22
RK04-0020  Rura 088,9x7,62 1.4404_D2-T2                        mb   6.73
RC56-0008  Rura 088,9x7,62 SA106-GR.B_3"_Sch.80 wyt.245736               mb   3.52
RK02-0008  Rura 088,9x7,62 smls NPS3 Sch.80S SA-312 Gr.TP304L wyt. J0602-277      mb   0.42
RC34-0041  Rura 088,9x8,0 P235GH-TC2 wyt: 538114                    mb   6.48
RC35-0005  Rura 088,9x8,0 P265GH wyt:68586K (12014 - 0,2m)               mb   0.75
AB-71    Rura 101,0x5,0 R35                             mb   3.15
XX-93    Rura 101,6x3,6 R35                             mb   2.21
RC19-0005  Rura 101,6x7,1 R35                             mb   1.98
RK07-0026  Rura 106,0x13,0 1.4571                           mb   0.18
RK13-0001  Rura 108,0x10,0 15HM                            mb   0.7
RC19-0006  Rura 108,0x10,0 R35                             mb   5.79
RC28-0001  Rura 108,0x14,2 St52.0                           mb   7.49
RK01-0001  Rura 108,0x4,0 1.4301                            mb  29.89
RK06-0001  Rura 108,0x4,0 1.4541                            mb   3.99
RK07-0001  Rura 108,0x5,0 1.4571                            mb   2.14
RC29-0001  Rura 108,0x5,0 S235JR                            mb   5.86
RK06-0003  Rura 108,0x5,6 1.4541                            mb   1.95
RC26-0002  Rura 108,0x7,1 St35.8                            mb   2.96
RK01-0048  Rura 112x16 1.4301 wyt.QK518                        mb   0.94
RK04-0059  Rura 114,3 x 3,05 1.4404 wyt.J09-719 (0061)                 mb   0.71
RC20-0005  Rura 114,3x10 S235JRH                            mb   4.48
RC56-0010  Rura 114,3x11,13 SA106-GR.B_4"_Sch.120 wyt. 374034             mb   0.24
RK07-0038  Rura 114,3x13,49 1.4571                           mb   0.44
RK07-0063  Rura 114,3x13,49 1.4571                           mb   0.23
RC56-0011  Rura 114,3x13,49 SA106-GR.B_4"_Sch.160 wyt. 377331             mb   0.25
RK01-0002  Rura 114,3x2,0 1.4301                            mb   0.66
RK07-0099  Rura 114,3x3,0 /ze szwem/ 1.4571 wyt.426666 (11391)             mb    6
RK06-0093  Rura 114,3x3,6 1.4541                            mb   2.02
RC16-0007  Rura 114,3x3,6 P235TR2 wyt: 64802                      mb   6.28
RC30-0006  Rura 114,3x3,6 P355NL1-TC1                         mb   1.55
RC22-0040  Rura 114,3x3,6 S355J2H/P355N-TC1 wyt.16960K (12174)             mb  35.94
RK02-0001  Rura 114,3x4,5 1.4306 (11580 - 0,1mb)                    mb   0.08
RK04-0009  Rura 114,3x4,5 1.4404                            mb   0.43
RK06-0083  Rura 114,3x4,5 1.4541                            mb   4.2
RK06-0097  Rura 114,3x4,5 1.4541 wyt.08B2618 /TG08-0076                mb   4.15
RK07-0043  Rura 114,3x4,5 1.4571                            mb   0.34
RC16-0084  Rura 114,3x4,5 P235TR2/S235JRH wyt.221735 (12115)              mb   4.48
RC16-0098  Rura 114,3x4,5 P235TR2/S235JRH wyt.230761 (12253)              mb  42.87
Ź-102    Rura 114,3x5,0 18G2A                            mb  13.88
RK01-0045  Rura 114,3x6,02 1.4301                           mb   1.5
RK06-0010  Rura 114,3x6,02 1.4541                           mb   4.36
RK07-0044  Rura 114,3x6,3 1.4571                            mb    5
RC34-0025  Rura 114,3x6,3 P235GH-TC1/St35.8 wyt: 762410                mb   2.76
RC16-0016  Rura 114,3x6,3 P235TR2                           mb   1.9
RC35-0001  Rura 114,3x6,3 P265GH-TC1 wyt: 64950, 65620                 mb   1.54
RC30-0013  Rura 114,3x6,3 P355N wyt.545723,82CA3153,723603,305140,59760 (12282- 8mb)  mb  162.95
RC42-0002  Rura 114,3x6,3 P355NH-TC2 wyt.V02762                    mb  11.25
RC19-0015  Rura 114,3x6,3 R35                             mb   7.36
RC24-0001  Rura 114,3x6,3 St45.8                            mb   7.74
RC25-0004  Rura 114,3x6,3 St52.0/S355J2H                        mb  59.05
RC22-0006  Rura 114,3x7,1 S355J2H wyt: 030791                     mb  29.24
RC39-0009  Rura 114,3x8,0 15Mo3/16Mo3 wyt: 225080                   mb   2.45
RC35-0073  Rura 114,3x8,0 P265GH/ST45.8 wyt.911903                   mb   5.98
RK04-0017  Rura 114,3x8,56 1.4404                           mb   0.91
RK02-0005  Rura 114,3x8,56 304L/1.4306 wyt.41893                 mb  5.45
RC19-0013  Rura 114,3x8,8 R35                           mb  1.13
RC22-0003  Rura 114,3x8,8 S355J2H/St52.0                     mb  7.96
RC35-0035  Rura 114.3x7,1 P265GH-TC1                       mb  3.69
RC19-0016  Rura 127,0x10,0 R35                          mb  8.55
RC22-0009  Rura 127,0x22,2 S355J2H wyt.V02023                   mb  2.97
RC22-0007  Rura 133,0x10,0 S355J2H                        mb  8.98
RC26-0001  Rura 133,0x10,0 St35.8                         mb   3.4
RC19-0018  Rura 133,0x4,5 R35                           mb   0.2
RC35-0016  Rura 133,0x5,0 P265GH-TC1                       mb   2.2
RC23-0023  Rura 133,0x5,0 St37.0 wyt:360232                    mb  0.82
RK06-0015  Rura 133,0x6,3 1.4541                         mb  1.01
RC19-0019  Rura 133,0x8,0 R35                           mb   1.5
RC39-0008  Rura 139,7x10,0 15Mo3/16Mo3 wyt: 238747                mb  4.12
RK07-0100  Rura 139,7x3,0 /ze szwem/ 1.4571 wyt.A49147/110116 (11391)       mb  8.75
RC22-0036  Rura 139,7x4 S355J2H/P355N-TC1 wyt.323368 (12174)           mb  24.12
RK04-0035  Rura 139,7x4,0 1.4404_D2-T2 (11580 - ,14mb)              mb  1.11
RC30-0009  Rura 139,7x5,0 P355NL1-TC1                       mb  3.36
RC16-0021  Rura 139,7x6,3 P235TR2                         mb  21.42
RC39-0006  Rura 139,7x7,1 15Mo3/16Mo3 wyt: 535600                 mb  2.42
RC35-0023  Rura 139,7x8,0 P265GH-TC2                       mb  0.92
DS-70    Rura 141,3x15,88 1.4404                        mb  1.46
RK03-0001  Rura 141,3x6,55 1.4307/SA312-Gr.TP304L_B36.19M_NPS5_Sch.40S      mb  5.53
RC56-0016  Rura 141,3x6,55 SA-106 Gr.B NPS5 Sch.40S wyt.346481          mb  5.12
RC19-0095  Rura 159,0x10,0 R35                          mb  1.23
RK06-0017  Rura 159,0x12,0 1.4541                         mb  3.52
RC28-0002  Rura 159,0x14,2 St52.0                         mb  3.18
RC19-0022  Rura 159,0x17,3 R35                          mb  1.63
RK06-0018  Rura 159,0x6,3 1.4541                         mb  7.61
RC22-0034  Rura 159x30 S355J2H/ST52.0 wyt.V03045                 mb   1.6
RC23-0065  Rura 159x4,5 St37.0 wyt.623455/4105                  mb  2.25
MzI00-0630  Rura 160x7,7 PVC-U (11391)                       mb  3.28
RK03-0002  Rura 168,27x3,40 1.4307/SA312-Gr.TP304L_B36.19M_NPS6_Sch.10S      mb  5.57
RK04-0050  Rura 168,3 x 3,4 1.4404 wyt.09072816 (0061)              mb  4.56
RC39-0010  Rura 168,3x10,0 15Mo3/16Mo3 wyt: 551445                mb  3.25
RK01-0039  Rura 168,3x10,97 1.4301                        mb  0.62
RK02-0009  Rura 168,3x10,97 1.4301/1.4306 wyt.682286               mb  3.77
RC23-0004  Rura 168,3x14,2 St37.0                         mb  0.97
RC56-0012  Rura 168,3x14,27 SA106-GR.B_6"_Sch.120 wyt. 377331           mb  0.28
RK07-0101  Rura 168,3x3,0/ze szwem/ 1.4571 wyt.91776 (11391)           mb   11
RC34-0001  Rura 168,3x4,5 P235GH-TC1 wyt: 61011K                 mb  0.51
RC22-0037  Rura 168,3x4,5 S355J2H/P355N-TC1 wyt.323830 (12174)          mb  18.09
RK06-0096  Rura 168,3x5 1.4541 wyt.LH08-4679                   mb  12.95
RC16-0099  Rura 168,3x5,6 P235TR2/S235JRH wyt.577186 (12253)           mb  12.3
RC23-0005  Rura 168,3x5,6 St37.0                         mb  0.14
RC35-0021  Rura 168,3x6,3 P265GH-TC1 (12051 - 0,3 mb)               mb  2.77
RK01-0034  Rura 168,3x7,1 1.4301 wyt:I41971                    mb  0.88
RK06-0128  Rura 168,3x7,1 1.4541 wyt.1047098                   mb  3.66
RK06-0099  Rura 168,3x7,1 1.4541 wyt.LH08-4515                  mb    1
RC42-0006  Rura 168,3x7,1 P355NHTC1 wyt.572376,572280,572543 (12282)       mb  41.79
RK04-0014  Rura 168,3x7,11 1.4404-TC1_D2-T2                    mb  1.16
SI-23    Rura 168,3x7,11 1.4541                         mb  0.08
RC56-0017  Rura 168,3x7,11 SA-106 Gr.B NPS5 Sch.40S wyt.11261K          mb  1.04
RC39-0007  Rura 168,3x8,0 15Mo3/16Mo3 wyt: 349998                 mb  3.19
RI08-0002  Rura 180x10,2 PN6 PP-H (1101)                     mb  2.63
RC18-0008  Rura 193,0x7,1 K18                           mb  3.71
RC16-0054  Rura 193,7x7,1 P235TR2/S235JRH wyt.574235               mb  3.15
RC19-0026  Rura 193,7x7,1 R35                           mb  2.39
RC16-0079  Rura 193,7x8,0 P235TR2/S235JRH wyt.112681/575881 (11537)        mb  53.77
RK03-0003  Rura 219,07x8,18 1.4307/SA312-Gr.TP304L_B36.19M_NPS8_Sch.10S      mb  1.86
RC39-0014  Rura 219,1x10,0 16Mo3 wyt. 224413                   mb  4.59
RC35-0008  Rura 219,1x10,0 P265GH wyt: 617263                   mb  3.73
RC19-0031  Rura 219,1x10,0 R35                          mb  17.18
RK04-0011  Rura 219,1x12,5 1.4404                         mb  0.06
RC23-0006  Rura 219,1x12,5 St37.0                         mb  1.77
RK02-0006  Rura 219,1x12,7 /smls NPS8 Sch.80S/ SA-312 Gr.TP304L/1.4306 wyt.5867  mb  0.74
RK02-0010  Rura 219,1x12,7 1.4301/1.4306 wyt.F05149 (11291 - 0,3mb)        mb  5.28
RK04-0002  Rura 219,1x12,7 1.4404                         mb  0.11
RK07-0036  Rura 219,1x12,7 1.4571-TC1_D2-T2                    mb  0.15
RC23-0025  Rura 219,1x14,2 St37.0                         mb   6.1
RC39-0016  Rura 219,1x17,5 16Mo3 wyt.52947                    mb  0.37
RK04-0062  Rura 219,1x6,3 1.4404 wyt.145589                    mb  1.39
RC42-0005  Rura 219,1x7,1 P355NHTC1 wyt.572376                  mb  17.83
RC19-0032  Rura 219,1x7,1 R35                           mb  1.32
RC19-0033  Rura 219,1x7,1 R35 (11291 - 0,2mb)                   mb  5.58
RC54-0011  Rura 219,1x8,18 P355NL1-TC2 wyt.252333                 mb  0.41
RC19-0034  Rura 219,1x8,8 R35                           mb  4.45
RC23-0007  Rura 237,0x10,0 St37.0                         mb  4.04
RC26-0005  Rura 267,0x6,3 St35.8                         mb  0.71
RC02-0006  Rura 273,0x11,0 P265GH wyt:552424                   mb  12.82
RK01-0035  Rura 273,0x12,7 1.4301-TC1                       mb  0.23
RC56-0013  Rura 273,0x15,09 SA106-GR.B_10"_Sch.80 wyt. 278445           mb   0.4
RK01-0042  Rura 273,0x9,27 1.4301                         mb  0.08
RK03-0007  Rura 273,1x12,7 1.4301/1,4307 wyt.0928/1419080                  mb   3.72
RC34-0059  Rura 273x16 P235GH-TC2 wyt.05217                         mb   3.06
RK07-0102  Rura 273x4,0 /ze szwem/ 1.4571 wyt.0502083 (11391)                mb  11.34
RK04-0003  Rura 273x6,36 1.4404                               mb   0.2
RC16-0060  Rura 273x8,8 P235TR2/S235JRH wyt.11782 (11108)                  mb   9.89
RK01-0013  Rura 323,0x9,59 1.4301                              mb   0.96
RC01-0024  Rura 323,9x10,0 18G2A                              mb   2.42
RK04-0013  Rura 323,9x12,5 1.4404                              mb   0.07
RC23-0061  Rura 323,9x14,2 St37.0                              mb   0.72
RC35-0057  Rura 323,9x7,1 P265GH-TC1 wyt.T10505                       mb   0.57
RC34-0060  Rura 323,9x8,0 P235GH TC1/ST35.8 wyt.854961 (11203, 12051 - 1 mb))        mb   3.93
RK07-0052  Rura 323,9x9,52 1.4571 wyt: ,,,                         mb   0.18
RC35-0037  Rura 323.9x10 P265GH-TC1 wyt.T10505                       mb   0.44
RC16-0032  Rura 323x12,5 P235TR2/S235JRH wyt. 31368                     mb   2.35
RK04-0012  Rura 355,6x12,7 1.4404                              mb   0.08
MzI00-0494  Rura 5/4" ocynk (0061)                              mb   6.99
RC34-0046  Rura 508,0x11,0 P235GH (12051 - 0,2 mb)                     mb   0.44
RC56-0014  Rura 508,0x9,53 SA106-GR.B_20"_Sch.10 wyt. 69020                 mb   0.23
RK01-0046  Rura 610,0x6,35 1.4301/1.4307                          mb   0.68
RC58-0001  Rura 610,0x8,0 L235GA_SAWH/ze szwem/ wyt. 53763                 mb   1.34
RC35-0059  Rura 610x10,0 P265GH-TC1 ze szwem wyt.55758                   mb    1
RC42-0009  Rura fi219.1x8 P355NH wyt.570154 (11130)                     mb   0.26
MzI00-0590  Rura spustowa okrągła fi 75 mm PCV (11108)                    mb    9
MzI00-0585  Rura spustowa z PCV okrągła fi 110 mm PCV (11108)                mb    16
LO-23    Rura TWS 40x3,7 PE100                              mb    54
T-35     Rura TWS 75x6,8 PE                                mb    36
TWS-22    Rura TWS DN125                                  mb    51
RP10-0010  Rura TWS DN65                                  mb    30
RP10-0002  Rura TWS DN65 Derakane470                            mb    39
SPV-2    Rura TWS PP 160x14,6                               mb  14.34
NM-101    Rura TWS PP 63x5,8 PN10                             mb   42.5
RI20-0002  Rura TWS PP-H 40x3,7 S5/SDR 11                          mb    5
RI20-0003  Rura TWS PP-H 75x6,8                               mb    5
SVF-6    Rura TWS PVDF 110x5,3 SDR 21                           mb    5
GJ-9     Rura TWS PVDF 16x1,9 PN 16                            mb   149
GJ-8     Rura TWS PVDF 315x9,7 PN 10                           mb    4
SPV-6    Rura TWS PVDF 32x2,4 SDR 21                           mb   4.46
SPV-8    Rura TWS PVDF 90x4,3 SDR 21                           mb    5
RO03-0003  Rura ze szwem 021,3x2,3 10BX/ocynk (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  mb   2.59
RO03-0005  Rura ze szwem 060,3x2,9 10BX/ocynk (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  mb   7.35
R02-0001   Rura żeberkowa CuDHP fi22,00                           szt    6
MzI00-0587  Rynna półokrągłe fi 75 PCV (11108)                        mb    6
MpI00-0169  Rynna spustowa 120 ocynk                             mb    10
MzI00-0582  Rynna z PCV półokrągła fi 150 PCV (11108)                    mb    8
MpI00-0219  Silikon bezbarwny uniwersalny                          szt    2
MpI00-0286  Silikon wysokotemperaturowy                           szt    1
SI00-0058  Silspaw spray (400ml)                              szt   17
ChI00-0040  Smar grafitowy                                  kg   10.7
MpI00-0472  Smar syntetyczny /spray/                             szt   18
MzI00-0172  Smarowniczka typ A R1/4"                             szt   28
SI00-0090  Soczewka gazowa SR-26 fi 2,4                           szt    4
ChI18-0003  Spray czarny mat Śnieżka                             szt    1
ChI00-0038  Spray do wykrywania nieszczelności (400ml)                    szt   15
SI00-0171  Sprężyna dystansowa 743.0149                           szt    5
SI00-0155  Sprężyna dystansowa do plazmy BZC745D012                     szt   18
MpI00-0477  Sterownik do piaskowania (1101)                         szt    1
MpI00-0788  Syntetyczny smar penetrujący spray                        szt   15
MzI00-0716  Szczeliwo 10x10 R1002 polaflon (12014)                      kg   1.84
MzI00-0717  Szczeliwo 12x12 R1002 polaflon (12014)                      kg    2
MzI00-0392  Szczeliwo typ EPG 10x10mm                            mb   312
MzI00-0393  Szczeliwo typ EPG 15x15mm (0099)                         mb    50
SI00-0116  Szczęka kontaktowa fi3,0 do automatu spawalniczego                szt    3
VK12-0016  Szczotka druciana K.O. do szlifierki kątowej fi 125 M14             szt   10
VI00-0011  Szczotka druciana na trzpieniu fi 50 INOX                    szt   26
VI00-0006  Szczotka druciana na trzpieniu fi 50 stalowa                   szt   16
VI00-0014  Szczotka druciana ręczna do K.O.                         szt   17
VI00-0004  Szczotka tarczowa spiralna fi 125 M14 do stali                  szt   27
VK12-0031  Szczotka tarczowa spiralna fi 125 M14 INOX                    szt   38
SI00-0014  Szkło spawalnicze 50x100 bezbarwne                        szt  100
MpI00-0262  Szkło spawalnicze bezbarwne 80x100                        szt  427
SI00-0032  Szkło spawalnicze białe 110x90                          szt   87
SI00-0153  Szkło spawalnicze ciemne DIN12 80x100                      szt   56
MpI00-0154  Szpachla uniwersalna NOVOL /0,75kg,1kg, 2kg/                   kg    1
XX-157    Szpilka M16x085 25CrMo4                             szt   38
SI-61    Szpilka M16x085 C45E                               szt   64
SI-71    Szpilka M20x130 C45E                               szt   38
XX-162    Szpilka M24x110 25CrMo4                             szt   10
XX-163    Szpilka M24x115 25CrMo4                             szt   10
MpI00-0028  Szybka do okularów Uvex                             szt   10
MpI00-0157  Szybka do terminatorów                              szt    4
MpI00-0260  Szybka OPTEL zewnętrzna SATELIT                         szt    7
Si00-0103  Szybkozłączka acetylen                              szt    9
SI00-0146  Szybkozłączka ESAB czerwona                           szt    1
SI00-0145  Szybkozłączka ESAB niebieska                           szt    2
MpI00-0476  Szybkozłączka pomiarowa 6 (1101)                         szt    7
SI00-0133  Szybkozłączka Rectus typ 21 fi9-czerwona                     szt    5
SI00-0134  Szybkozłączka Rectus typ 21 fi9-niebieska                    szt    5
SI00-0102  Szybkozłączka tlen                                szt    8
MpI00-0415  Środek do usuwania grafitti-spray                        szt    3
ŚC00-0008  Śruba 3/8x30 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1                     szt    3
ŚC23-0009  Śruba 7/8x060 42CrMo4                              szt   18
ŚK01-0008  Śruba dwustronna 1 1/4 x 150 SA-193 Gr.B8B18.2.1; B16.5             szt    2
ŚC00-0002  Śruba dwustronna 1/4x170 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1 1              szt    5
ŚC00-0001  Śruba dwustronna 1/8x145 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1 1              szt    4
ŚC00-0003  Śruba dwustronna 1/8x160 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1 1              szt    5
ŚC00-0006  Śruba dwustronna 3/4x095 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1               szt   20
ŚC00-0004  Śruba dwustronna 3/4x100 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1               szt    2
ŚC00-0005  Śruba dwustronna 3/4x110 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1               szt    2
ŚC00-0007  Śruba dwustronna 5/8x085 SA-193 Gr.B7 B16.5, B18.2.1               szt    9
ŚO03-0049  Śruba dwustronna M10x035 8.8 ocynk                        szt   42
ŚO22-0009  Śruba dwustronna M10x060 25CrMo4 2                        szt   36
ŚC22-0001  Śruba dwustronna M12x075 25CrMo4 B                        szt    3
ŚC22-0011  Śruba dwustronna M12x080 25CrMo4                         szt    6
ŚO03-0035  Śruba dwustronna M12x50 kl.8.8 oc.                        szt   82
ŚK04-0130  Śruba dwustronna M16x050 A2                           szt   10
ŚO01-0207  Śruba dwustronna M16x075 5.6                           szt   10
ŚC22-0002  Śruba dwustronna M16x085 25CrMo4 B czarna                    szt   34
ŚO17-0002  Śruba dwustronna M16x085 25CrMo4 ocynk                      szt   44
ŚO01-0208  Śruba dwustronna M16x085 5.6                           szt    9
ZO-9     Śruba dwustronna M16x085 C45E                          szt  156
ŚC09-0014  Śruba dwustronna M16x085 C45E B czarna                      szt   42
ŚC22-0003  Śruba dwustronna M16x090 25CrMo4 B                        szt    8
ŚC22-0012  Śruba dwustronna M16x095 25CrMo4                         szt    2
AD-1     Śruba dwustronna M16x095 C45E czarna                       szt   56
ŚC22-0013  Śruba dwustronna M16x110 25CrMo4                         szt    1
ŚO01-0256  Śruba dwustronna M16x120 5.6oc.                         szt   70
ŚC22-0014  Śruba dwustronna M16x130 25CrMo4                         szt    4
ŚK04-0117  Śruba dwustronna M16x35 A2                            szt   12
ŚO03-0050  Śruba dwustronna M16x55 8.8 ocynk (11108)                    szt   50
ŚC22-0067  Śruba dwustronna M16x85 25CrMo4                         szt    1
ŚC22-0099  Śruba dwustronna M16x85 25CrMo4 (11248,11249)                  szt    4
ŚO01-0209  Śruba dwustronna M20x060 5.6                           szt    3
ŚC26-0001  Śruba dwustronna M20x060 Ck35                          szt   17
ŚO17-0004  Śruba dwustronna M20x080 25CrMo4 B ocynk                     szt   28
ŚO17-0012  Śruba dwustronna M20x080 25CrMo4 typ B ocynk                   szt   55
ŚO01-0211  Śruba dwustronna M20x080 5.6                           szt    3
ŚO17-0005  Śruba dwustronna M20x100 25CrMo4 B ocynk                     szt   30
ZO-22    Śruba dwustronna M20x100 C45E                          szt   82
ŚC09-0015  Śruba dwustronna M20x100 C45E ocynk                       szt   30
ŚC22-0015  Śruba dwustronna M20x110 25CrMo4                         szt    4
ŚC22-0016  Śruba dwustronna M20x115 25CrMo4                         szt    5
ZO-24    Śruba dwustronna M20x115 C45E                          szt   89
ZO-25    Śruba dwustronna M20x120 C45E                          szt   78
ŚC09-0019  Śruba dwustronna M20x120 C45E B                         szt   38
ŚC17-0013  Śruba dwustronna M20x130 25CrMo4                         szt   38
ZO-26    Śruba dwustronna M20x130 C45E                          szt   60
ŚC00-0036  Śruba dwustronna M20x225 21HMF-T                         szt    5
ŚK04-0118  Śruba dwustronna M20x55 A2                            szt    9
NC22-0021  Śruba dwustronna M20x80 25CrMo4 (111790                     szt   16
ŚO20-0054  Śruba dwustronna M24x110 C45E ocynk                       szt   40
ŚO17-0007  Śruba dwustronna M24x120 25CrMo4 ocynk                      szt   22
ŚC22-0004  Śruba dwustronna M24x125 25CrMo4 B                        szt    9
ŚO01-0212  Śruba dwustronna M27x110 5.6 ocynk                        szt    2
ŚC22-0005  Śruba dwustronna M27x125 25CrMo4 B                        szt  158
ŚC22-0006  Śruba dwustronna M27x140 25CrMo4 B                        szt   27
ŚO01-0296  Śruba dwustronna M30x300 5,6                           szt    8
ŚC22-0007  Śruba dwustronna M33x150 25CrMo4 B                        szt  149
ŚO21-0012  Śruba dwustronna M33x180 21CrMoV5 ocynk                     szt   20
ŚO21-0013  Śruba dwustronna M33x185 21CrMoV5 ocynk                     szt   20
ŚI20-0016  Śruba dwustronna M33x195 C45E czarna                       szt   19
SO01-0255  Śruba dwustronna M45x280 5.6oc.                         szt   40
SK04-0069  Śruba dwustronna M8x40 A2-70                           szt    4
ŚR-98    Śruba fundamentowa M20x550 A2                          szt   26
ŚO03-0028  Śruba imbusowa M12x35 kl.8.8                           szt   20
XX-45    Śruba imbusowa M16x035 ocynk                           kg  24.59
MzI00-0792  Śruba kabłąkowa MI-UB 40-M10 Fe/Zn (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  szt  100
MzI00-0793  Śruba kabłąkowa MI-UB 50-M12 Fe/Zn (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  szt    3
ŚO03-0021  Śruba M06x030 8.8 ocynk                             szt  402
ŚO02-0057  Śruba M06x040 5,8-ocynk                             szt  108
ŚO02-0058  Śruba M06x060 ocynk                               szt   86
ŚO19-0013  Śruba M06x30 C35E kl. 5.6 ocynk (11130)                     szt   44
ŚO19-0016  Śruba M06x30 C35E-ocynk (11130)                         szt    4
ŚO00-0002  Śruba M08x010 4.8 ocynk                             szt   24
ŚO01-0403  Śruba M08x020 5,6 ocynk (12253)0                         szt   42
ŚO01-0366  Śruba M08x020 5.6 ocynk (12115)                         szt   17
ŚO02-0007  Śruba M08x020 5.8B ocynk                             szt    4
ŚO02-0008  Śruba M08x020 5.8B ocynk               szt    8
ŚO02-0010  Śruba M08x020 5.8B ocynk               szt  100
ŚO01-0375  Śruba M08x020 kl.5.6 ocynk (12185)          szt   17
ŚO02-0059  Śruba M08x040 5,8-ocynk                szt   89
ŚO03-0024  Śruba M08x040 8.8 ocynk                szt  103
ŚK04-0089  Śruba M08x050 A2                   szt   13
ŚO02-0060  Śruba M08x060 5,8-ocynk                szt  109
ŚK04-0134  Śruba M08x060 A2 (11537)               szt   20
ŚK04-0155  Śruba M08x070 A2 (12239)               szt   50
ŚO03-0052  Śruba M08x70 5,8-ocynk (11537)            szt  505
ŚO01-0049  Śruba M10x020 5.6                   szt  195
ŚO01-0138  Śruba M10x020 5.6 ocynk                szt    4
ŚO01-0388  Śruba M10x025 5,6 ocynk (12234,12235,12248)      szt   31
ŚO01-0235  Śruba M10x025 5.6 ocynk                szt   24
ŚO03-0053  Śruba M10x035 8.8-ocynk (12036)            szt   90
EX-13    Śruba M10x045 1.4541                 szt   12
ŚO02-0061  Śruba M10x050 5,8-ocynk                szt   91
ŚO01-0291  Śruba M10x060 5.6 ocynk                szt    3
ŚK04-0106  Śruba M10x070 1.4404                 szt   89
ŚO02-0062  Śruba M10x080 5,8-ocynk                szt   76
ŚK06-0002  Śruba M10x15 1.4541                  szt   25
ŚK04-0095  Śruba M10x16 A2                    szt   25
ŚO03-0036  Śruba M10x25 kl.8.8 oc.                szt    1
ŚK04-0122  Śruba M10x30 A2-70                  szt   15
ŚO19-0011  Śruba M10x40 C35E kl. 5.6 ocynk (11130)        szt   12
ŚO01-0311  Śruba M10X60 5.6B ocynk                szt    1
ŚO09-0007  Śruba M12x025 C45E ocynk               szt   40
ŚK06-0003  Śruba M12x030 A4                   szt   25
ŚO02-0046  Śruba M12x035 4.8 ocynk (rezerwacja 80szt - 12190 )  szt  129
ŚO03-0022  Śruba M12x035 8.8 ocynk                szt   69
ŚI00-0004  Śruba M12x035 C35E DIN 938              szt   11
ŚO01-0389  Śruba M12x040 5,6 ocynk (12235,12253)         szt   72
ŚO01-0148  Śruba M12x040 5.6 ocynk (11412 - 80szt.)       szt   96
ŚO01-0356  Śruba M12x040 5.6 ocynk (12115)            szt   42
ŚO01-0376  Śruba M12x040 5.6 ocynk (12185)            szt    7
ŚO01-0386  Śruba M12x040 5.6-ocynk (12236)            szt  100
ŚO02-0054  Śruba M12x040 5.8-ocynk (12036)            szt   50
ŚK04-0150  Śruba M12x040 A2 (12235)               szt   21
ŚO01-0390  Śruba M12x045 5,6 ocynk (12234)            szt   50
ŚO01-0215  Śruba M12x045 5.6 ocynk                szt    1
ŚK04-0151  Śruba M12x045 A2 (12234)               szt   25
ŚO01-0357  Śruba M12x050 5.6 ocynk (11537)            szt  700
ŚO02-0049  Śruba M12x050 5.8-ocynk                szt   32
Śk04-0020  Śruba M12x050 933 A2                 szt   82
ŚO01-0391  Śruba M12x055 5,6 ocynk (12174,12248)         szt   34
ŚO02-0063  Śruba M12x055 5,8-ocynk                szt  161
ŚO01-0065  Śruba M12x055 5.6 czarna               szt    4
ŚO01-0404  Śruba M12x055 5.6 ocynk (12272,12282)         szt  300
ŚK04-0135  Śruba M12x055 A2 (11537)               szt   25
ŚC22-0091  Śruba M12x060 25CrMo4                 szt    4
ŚO22-0035  Śruba M12x060 25CrMo4 ocynk              szt   16
ŚO01-0226  Śruba M12x060 5.6 ocynk                szt   48
ŚO01-0350  Śruba M12x060 5.6 ocynk (12061)            szt   50
ŚO01-0392  Śruba M12x060 5.6 ocynk (12174)            szt   42
XX-51    Śruba M12x060 5.8 czarna               kg  14.32
ŚO02-0050  Śruba M12x060 5.8-ocynk                szt  100
ŚO03-0059  Śruba M12x070 5.8 ocynk (12130,12131)         szt   25
ŚO01-0225  Śruba M12x080 5.6 ocynk                szt    4
ŚO01-0367  Śruba M12x085 5.6-ocynk (11628)            szt   30
ŚO01-0372  Śruba M12x100 5,6-ocynk (11628)            szt   50
ŚO22-0053  Śruba M12x110-A 25CrMo4 ocynk (11130)         szt    4
ŚO01-0020  Śruba M12x120 5.6                   szt   99
ŚK04-0096  Śruba M12x30 A2                    szt   21
ŚC02-0006  Śruba M12x30 St3S 5.8 (0268)             szt   16
ŚO02-0041  Śruba M12x35 5.8-ocynk                szt   61
ŚO19-0012  Śruba M12x40 C35E kl. 5.6 ocynk (11130)        szt    2
ŚK06-0005  Śruba M12x45 1.4541                  szt    1
ŚO03-0043  Śruba M12x45 8.8-ocynk (11130)            szt   25
ŚK04-0099  Śruba M12x45 A2                    szt   23
ŚK04-0113  Śruba M12x55 A2 (11108)                szt   16
ŚK05-0007  Śruba M12x60 A4-70                  szt   16
ŚO22-0054  Śruba M12x60-A 25CrMo4 ocynk (11130)         szt   80
ŚO03-0044  Śruba M12x85 8.8-ocynk (11130)            szt   38
DS-11    Śruba M14x120 5.6 ocynk                szt   89
ŚK01-0005  Śruba M14x55 SA-193 Gr. B8/1.4301           szt    1
ŚO03-0034  Śruba M14x70 8,8 oc.                 szt   84
ŚO01-0301  Śruba M16x030 5,6 ocynk                szt   18
ŚO01-0251  Śruba M16x030 5,6-ocynk                szt   10
ŚO01-0196  Śruba M16x030 5.6 ocynk                szt   12
ŚO01-0394  Śruba M16x040 5.6 ocynk (12239)            szt  100
ŚK04-0153  Śruba M16x040 A2 (12235)               szt   17
ŚO01-0134  Śruba M16x045 5.6 chromowane             szt    4
ŚO01-0240  Śruba M16x050 - 5,6B ocynk              szt  180
ŚO01-0368  Śruba M16x050 5,6-ocynk (11628)           szt    50
ŚO01-0359  Śruba M16x050 5.6 ocynk (12115)           szt    19
ŚO01-0377  Śruba M16x050 5.6 ocynk (12185)           szt    9
ŚO01-0395  Śruba M16x050 5.6 ocynk (12253)           szt    84
ŚO01-0137  Śruba M16x050 5.6B ocynk              szt    52
ŚO01-0346  Śruba M16x050 5.6-ocynk               szt    13
ŚO01-0351  Śruba M16x055 5.6 ocynk (12061)           szt    50
ŚK04-0128  Śruba M16x055 A2                  szt    46
ŚC22-0111  Śruba M16x060 25CRMo4 (11130)            szt    16
ŚK04-0129  Śruba M16x060 A2                  szt    42
ŚK04-0136  Śruba M16x060 A2 (11537)              szt    10
ŚI00-0005  Śruba M16x060 C35E DIN 938             szt    12
ŚO20-0002  Śruba M16x060 C45E ocynk              szt    6
ŚO01-0204  Śruba M16x065 5.6 DIN 931              szt    1
ŚO01-0347  Śruba M16x065 5.6 ocynk (12014)           szt    50
ŚO01-0352  Śruba M16x065 5.6 ocynk (12051)           szt    22
ŚO01-0360  Śruba M16x065 5.6 ocynk (12115)           szt    17
ŚO01-0379  Śruba M16x065 5.6 ocynk (12185,12186)        szt    32
ŚO01-0405  Śruba M16x065 5.6 ocynk (12272,12282)        szt   220
ŚO03-0070  Śruba M16x065 8,8-ocynk               szt   157
ŚK04-0137  Śruba M16x065 A2 (11537)              szt    10
ŚK06-0001  Śruba M16x065 A4 /1.4541/              szt    21
ŚO22-0034  Śruba M16x070 25CrMo4 ocynk             szt    40
ŚO22-0055  Śruba M16x070 25CrMo4 ocynk (11130)         szt   204
ŚO27-0002  Śruba M16x070 45-Tocynk (12174)           szt   240
ŚO02-0064  Śruba M16x070 5,8-ocynk               szt   144
ŚO01-0361  Śruba M16x070 5.6 ocynk (12115)           szt    13
ŚO01-0396  Śruba M16x070 5.6 ocynk (12174,12234,12248,12253)  szt   494
ŚO01-0380  Śruba M16x070 5.6 ocynk (12185)           szt    26
ŚO02-0043  Śruba M16x070 5.8-ocynk               szt   106
ŚK04-0138  Śruba M16x070 A2 (11537)              szt    49
ŚK04-0154  Śruba M16x070 A2 (12235,12239)           szt    30
ŚO09-0009  Śruba M16x070 C45E ocynk              szt   250
Ś-24    Śruba M16x075                    kg   21.14
ŚO01-0353  Śruba M16x075 5.6 ocynk (12061)           szt    50
ŚO01-0362  Śruba M16x075 5.6 ocynk (12115)           szt    9
ŚO01-0381  Śruba M16x075 5.6 ocynk (12185)           szt    34
ŚC22-0092  Śruba M16x080 25CrMo4                szt    8
ŚO22-0056  Śruba M16x080 25CrMo4 ocynk (11130)         szt    52
ŚO27-0003  Śruba M16x080 45-Tocynk (12174)           szt    40
ŚO01-0397  Śruba M16x080 5,6 ocynk (12174,12235)        szt   176
ŚO01-0014  Śruba M16x080 5.6                  szt   180
Ś-41    Śruba M16x080 5.6 czarna              kg  21.594
ŚO01-0073  Śruba M16x080 5.6 ocynk               szt   100
ŚO01-0104  Śruba M16x080 5.6 ocynk               szt   116
ŚO01-0387  Śruba M16x080 5.6-ocynk (12229)           szt   100
ŚK04-0139  Śruba M16x080 A2 (12036)              szt    75
ŚK04-0148  Śruba M16x080 A2-70 (12236)             szt   200
MT-4    Śruba M16x080 A4                  szt    17
ŚO02-0023  Śruba M16x080 kl.5,8 oc.              szt    4
ŚO01-0007  Śruba M16x085 5.6                  szt    16
ŚK04-0140  Śruba M16x085 A2 (11537)              szt    10
ŚO01-0369  Śruba M16x090 5,6-ocynk (11628)           szt    2
ŚO01-0064  Śruba M16x090 5.6                  szt    10
ŚO01-0068  Śruba M16x090 5.6 ocynk               szt    7
ŚO03-0060  Śruba M16x090 5.8 ocynk 912130,12131)        szt    50
ŚO20-0058  Śruba M16x100 5.6 C45E ocynk            szt    20
AB-5    Śruba M16x100 5.8 czarna              kg   76.33
AB-6    Śruba M16x100 5.8 ocynk               kg   11.72
ŚO03-0061  Śruba M16x100 5.8 ocynk (12130,12131)        szt    80
ŚK04-0141  Śruba M16x100 A2 (11537)              szt   320
ŚK04-0123  Śruba M16x100 A2-70                 szt    6
ŚC03-0011  Śruba M16x100 kl.8,8 czarna             szt    14
ŚO01-0178  Śruba M16x110 5.6 oc (bieżące)           szt   390
ŚK04-0142  Śruba M16x110 A2 (11537)              szt    50
ŚO01-0358  Śruba M16x120 5.6 ocynk (12113,12115)        szt    34
ŚO01-0382  Śruba M16x120 5.6 ocynk (12185)           szt    6
ŚO01-0393  Śruba M16x120 5.6 ocynk (12253)           szt   136
ŚK04-0143  Śruba M16x120 A2 (11537)              szt    30
ŚK04-0144  Śruba M16x120 A2 (12172)              szt    17
ŚK04-0112  Śruba M16x130 A2 (11108)              szt    28
ŚK04-0145  Śruba M16x130 A2 (12172)              szt    9
ŚO01-0229  Śruba M16x140 5.6 ocynk               szt    24
ŚO01-0230  Śruba M16x160 5.6 ocynk               szt    8
ŚC00-0011  Śruba M16x205 21HMF-T                szt    29
ŚK06-0006  Śruba M16x25 1.4541                 szt    5
ŚO01-0242  Śruba M16x30 5.6 ocynk               szt    5
ŚO03-0048  Śruba M16x45 kl.8.8-ocynk (11108)          szt    68
ŚO02-0034  Śruba M16x50 5.8-ocynk               szt    4
ŚO03-0045  Śruba M16x55 8.8-ocynk (11130)           szt    25
ŚO02-0044  Śruba M16x60 kl.5.8-ocynk (11108)          szt    72
ŚO03-0046  Śruba M16x65 8.8-ocynk (11130)           szt    25
ŚK04-0111  Śruba M16x65 A2 (11108)               szt   116
ŚO20-0075  Śruba M16x65 C45E-ocynk            szt    4
ŚK04-0114  Śruba M16x70 A2-70              szt   25
ŚO01-0259  Śruba M16x80 5,6 oc.             szt   18
ŚK04-0119  Śruba M16x90 A2                szt    6
ŚC01-0008  Śruba M20x020 5,6               szt   48
ŚO01-0239  Śruba M20x060 - 5.6B ocynk          szt    5
MT-6    Śruba M20x060 1.4541             szt    6
ŚC17-0031  Śruba M20x060 25CrMo4             szt   24
ŚO01-0400  Śruba M20x060 5,6 ocynk (12239)        szt  100
ŚO01-0105  Śruba M20x060 5.6 ocynk            szt  190
ŚO03-0055  Śruba M20x060 kl.8.8 ocynk (11628)      szt   44
ŚO01-0370  Śruba M20x070 5,6-ocynk (11628)        szt   50
ŚO22-0033  Śruba M20x080 25CrMo4 ocynk          szt   32
ŚO01-0401  Śruba M20x080 5,6 ocynk (12234,12248,12253)  szt  230
ŚO01-0354  Śruba M20x080 5.6 ocynk (12051)        szt    6
ŚO01-0364  Śruba M20x080 5.6 ocynk (12115)        szt    6
ŚO01-0106  Śruba M20x080 5.6B              szt   60
ŚO20-0040  Śruba M20x085 C45E ocynk           szt    9
ŚO01-0305  Śruba M20x090 5,6 ocynk            szt    2
ŚO01-0316  Śruba M20x090 5,6 ocynk            szt   22
ŚO01-0402  Śruba M20x090 5,6 ocynk (12234,12248,12253)  szt   80
ŚO02-0065  Śruba M20x090 5,8-ocynk            szt   75
ŚO01-0365  Śruba M20x090 5.6 ocynk (12115)        szt   12
ŚO01-0384  Śruba M20x090 5.6 ocynk (12186)        szt    8
ŚO01-0406  Śruba M20x090 5.6 ocynk (12272,12282)     szt  320
ŚO03-0062  Śruba M20x090 5.8 ocynk (12130,12131,12185)  szt   60
SO01-0118  Śruba M20x095 5.6-ocynk            szt   20
Ś-21    Śruba M20x100                 kg  30.49
ŚC22-0093  Śruba M20x100 25CrMo4             szt   48
ŚO01-0260  Śruba M20x100 5,6 oc.             szt   25
ŚO01-0069  Śruba M20x100 5.6 ocynk            szt   48
ŚO01-0398  Śruba M20x100 5.6 ocynk (12174)        szt   20
ŚK04-0124  Śruba M20x100 A2-70              szt   13
ŚO22-0057  Śruba M20x100-A 25CrMo4 ocynk (11130)     szt    4
ŚO01-0314  Śruba M20x110 5,6 ocynk            szt  2806
ŚO01-0155  Śruba M20x130 5.6 ocynk            szt    7
ŚO01-0363  Śruba M20x130 5.6 ocynk (12115)        szt   10
ŚO01-0385  Śruba M20x130 5.6 ocynk (12185)        szt    2
ŚO01-0399  Śruba M20x140 5,6 ocynk (12253)        szt  102
ŚO01-0263  Śruba M20x150 5,6 oc.             szt   60
ŚO01-0295  Śruba M20x250 5,6 ocynk            szt   10
ŚO03-0066  Śruba M20x300 8.8-ocynk (12174)        szt    5
ŚK04-0107  Śruba M20x70 1.4404              szt   11
ŚO02-0045  Śruba M20x70 kl.5.8-ocynk (11108)       szt   13
ŚK04-0104  Śruba M20x75 A2                szt    2
ŚK04-0120  Śruba M20x75 A2                szt    2
ŚO01-0245  Śruba M20x80 5.6 ocynk            szt    1
ŚK04-0098  Śruba M20x80 A2                szt   25
ŚC22-0110  Śruba M20x90 25CrMo4 (11130)         szt   16
ŚO01-0312  Śruba M20x90 5.6B ocynk            szt    6
ŚO22-0058  Śruba M20x90-A 25CrMo4 ocynk (11130)     szt   44
ŚO03-0032  Śruba M22x090 8.8 ocynk            szt   25
ŚC01-0002  Śruba M22x120 C35E              szt    1
ŚO03-0057  Śruba M24x060 10,9 ocynk (11628)       szt  133
ŚO03-0058  Śruba M24x060 8,8 ocynk (11628)        szt   33
ŚO03-0018  Śruba M24x070 8.8 ocynk            szt   21
ŚO01-0348  Śruba M24x080 5.6 ocynk (12014)        szt   50
ŚO19-0008  Śruba M24x080 C45E ocynk           szt   88
ŚO01-0075  Śruba M24x090 5.6               szt   10
ŚO01-0407  Śruba M24x090 5.6 ocynk (12272)        szt  200
ŚK04-0019  Śruba M24x095 A24               szt   12
ŚO01-0159  Śruba M24x100 5.6 ocynk            szt   10
ŚO01-0201  Śruba M24x100 5.6 ocynk            szt    2
ŚK04-0105  Śruba M24x100 A2               szt    6
ŚC22-0074  Śruba M24x110 25CrMo4 czarna         szt   74
ŚO01-0371  Śruba M24x110 5,6-ocynk (11628)        szt   50
ŚO02-0048  Śruba M24x110 5,8 ocynk            szt    6
ŚO01-0048  Śruba M24x110 5.6               szt   29
ŚK04-0131  Śruba M24x110 A2               szt   24
ŚO01-0023  Śruba M24x120 5.6 A2L             szt   18
ŚO01-0111  Śruba M24x120 5.6 ocynk            szt   80
ŚO03-0063  Śruba M24x120 5.8 ocynk (12130,12131)     szt  390
ŚK04-0127  Śruba M24x120 A2               szt    5
ŚK04-0147  Śruba M24x120 A2 (12172)           szt   13
ŚO02-0052  Śruba M24x120 kl.5.8-ocynk (11478)      szt    8
ŚO03-0064  Śruba M24x140 5.8 ocynk (12130,12131)     szt   40
ŚO02-0053  Śruba M24x140 kl.5.8-ocynk (11478)      szt   26
ŚC00-0012  Śruba M24x146 21HMF-T             szt   51
ŚC00-0013  Śruba M24x166 21HMF-T             szt    2
MN-74    Śruba M24x800                 szt    8
ŚO01-0306  Śruba M24x85 5,6 ocynk            szt    2
ŚO02-0031  Śruba M24x90 5,8-ocynk            szt    2
ŚO02-0047  Śruba M27x090 5.8 ocynk            szt    2
ŚO27-0004  Śruba M27x100 45-T ocynk (12174)                      szt   40
ŚO01-0307  Śruba M27x100 5,6 ocynk                           szt   10
ŚO01-0349  Śruba M27x100 5.6 ocynk (12014)                       szt   40
ŚO03-0037  Śruba M27x100 8.8B ocynk                          szt   84
ŚK04-0110  Śruba M27x100 A2-70                             szt    6
BK-104    Śruba M27x110 5,6 ocynk                           kg  19.01
ŚC22-0077  Śruba M27x115 25CrMo4                            szt   10
XX-59    Śruba M27x115 5.6                              kg    42
Ś-58     Śruba M27x120 (b n s)                            kg   50.1
ŚO01-0097  Śruba M27x120 5.6 ocynk                           szt    4
ŚO01-0374  Śruba M27x120 5.6 ocynk (11628)                       szt   50
ŚO03-0065  Śruba M27x160 8.8 ocynk (12130,12131)                    szt   80
ŚO03-0051  Śruba M27x160 kl.8.8-ocynk (11478)                     szt   10
ŚO02-0012  Śruba M30x100 5.8                              szt    6
ŚO20-0006  Śruba M30x110 C45E ocynk                          szt    4
ŚC22-0075  Śruba M30x120 25CrMo4 czarna                        szt   80
ŚK04-0021  Śruba M30x120 A2-70                             szt    5
Ś-35     Śruba M30x160 5.8 ocynk                           kg   2.91
ŚO03-0031  Śruba M33x100 8.8 ocynk                           szt    6
ŚO01-0190  Śruba M33x160 5.6 ocynk                           szt    5
ŚO22-0039  Śruba M33x160 A3P ocynk 25CrMo4/1.7218                   szt  120
ŚO01-0170  Śruba ocynk M 27x140 kl.5.6                         szt    2
ŚR-31    Śruba oczkowa M16x060 A4                          szt    9
ŚO03-0047  Śruba oczkowa M16x70 8.8-ocynk                       szt   10
AM-1     Śruba oczkowa M24x200 A4                          szt   16
ŚC28-0001  Śruba oczkowa M24x260 4.6B                         szt    1
ŚC01-0003  Śruba oczkowa M24x260 5.6B                         szt    3
MK-15    Śruba oczkowa M30x200                            szt   12
ŚC03-0009  Śruba pasowana M16x045 8.8                         szt    6
ŚC00-0014  Śruba rzymska M30 DIN 1480 szpilka                     szt   14
ŚO01-0310  Śruba z uchem M10 C15 ocynk                         szt    2
ŚO00-0003  Śruba z uchem M16 C15 ocynk                         szt    3
ŚO01-0309  Śruba z uchem M30x45 C15 ocynk                       szt    3
MpI00-0338  Świeca do wiertarko-frezarki typ ADS 115 (1101)               szt    1
MzI00-0290  Tablica budowlana 50x70                           szt    1
VK12-0008  Tarcza 125x1 INOX                              szt   60
VK12-0030  Tarcza 125x2,5 INOX                             szt  333
VK12-0015  Tarcza 125x2,5 METAL                            szt  249
VK12-0026  Tarcza 125x6 INOX                              szt   52
VK12-0009  Tarcza 125x6 METAL                             szt  288
VK12-0011  Tarcza 230x1,9 INOX                             szt   66
I-42     Tarcza 230x3 INOX                              szt  211
VK12-0017  Tarcza 230x3 METAL                             szt  235
VK12-0007  Tarcza 230x6 A24 Extra Metal                        szt  104
I-11     Tarcza 230x6 INOX                              szt  157
VI00-0017  Tarcza diamentowa 230                            szt    1
VK12-0028  Tarcza fibra 125/36 CS 561                         szt  156
VI00-0016  Tarcza fibra 125/40 CS 561                         szt   95
VI00-0015  Tarcza fibra 125/60 CS 561                         szt   75
VI00-0005  Tarcza listkowa na trzpieniu 40x20x6/P40                  szt   38
SI00-0173  Tarcza spawalnicza TSD-3 50x100                       szt    5
VK12-0010  Tarcza Ściernica listkowa SMT 627 125/40                  szt   99
VK12-0032  Tarcza Ściernica listkowa SMT 627 125/60                  szt  172
VK12-0029  Tarcza WSM 617 M14 125/60                          szt   66
MzI00-0831  Taśma aluminiowa samoprzylepna AL-30P (12130)                szt    1
MpI00-0167  Taśma ostrzegawcza 100m                           szt    4
MpI00-0283  Taśma teflonowa                               szt    5
MzI00-0207  Termometr TGZ-160-(0-150)-500B-0/1,6/NO Gwint mocujący termometr M27    szt    4
ChI00-0042  Thortex 74 Grano Tech                            kg    15
ChI00-0045  Thortex 94 Uniwersal cleaner                         l    10
SG15-0001  Tlen techniczny                               m3   6.4
MpI00-0289  Tłumik do RES-URG/N (filtr do hełmu do piaskowania)             szt    7
SI00-0105  Topnik ESAB OK Flux 10.92/25kg/ K.O.                    kg   100
SI00-0098  Topnik spawalniczy OP 121 TT/25kg/                     kg   168
XX-170    Trójnik 033,7x5,6 ST35.8                          szt    3
AB-74    Trójnik 042,4x2,6 ST35.8                          szt    5
TrK06-0009  Trójnik 057,0x4,0 1.4541 wyt.2R245 (12036)                 szt    2
TrK06-0006  Trójnik 057x2,9 1.4541 wyt.BG100380                     szt    2
TrC30-0006  Trójnik 076,1x5,0 P355NL1-S b/szw.                     szt    4
TrK06-0015  Trójnik 088,9x4,0 1.4541 wyt.FK1107-012 (12259)               szt    1
MzI00-0672  Trójnik 1 1/4" ocynk                            szt    1
TrK07-0001  Trójnik 114,3x4 1.4571                           szt    3
TrC34-0015  Trójnik 114,3x4,5 P235GH wyt.34435 (12185)                 szt    3
TrC34-0017  Trójnik 114,3x4,5 P235GH wyt.34435 (12253)                 szt    6
TrC34-0016  Trójnik 168,3x5,6 P235GH wyt.45304 (12185)                 szt    1
TrC02-0003  Trójnik 168,3x5,6 P265GH wyt.45304 (12253)                 szt    6
XX-169    Trójnik 33,7x2,6 ST35.8                           szt    3
TrC17-0005  Trójnik 76,1x6,3 ST35.8                           szt    2
TrC54-0010  Trójnik DIN 2615-2 równoprzelotowy DN100x6,3 - bez szwu P355NL1 wyt.89967  szt    2
TrC34-0011  Trójnik redukcyjny 042,4/033,7x2,6 P235GH wyt.3240 (11537)         szt    1
TrC34-0003  Trójnik redukcyjny 114,3x3,6/88,9x3,2 P235GH wyt.240530 (CHW)        szt    2
XX-172    Trójnik redukcyjny 48x2,6/33,7x2,6 ST35.8                  szt    1
TrI20-0002  Trójnik redukcyjny PP-H 90 st. 63x5,8/50x4,6 seria S5/SDR 11        szt    1
TrC34-0012  Trójnik równoprzelotowy 033,7x3,2 P235GH wyt.561318 (11537)   szt    6
TrC30-0021  Trójnik równoprzelotowy 033,7x3,2 P355NL1 wyt.... (12174)    szt    1
TrC30-0022  Trójnik równoprzelotowy 048,3x2,6 P355NL1 wyt.07/30520 (12174)  szt    2
TrC30-0023  Trójnik równoprzelotowy 088,9x3,2 P355NL1 wyt.980002 (12174)   szt    2
TrC30-0020  Trójnik równoprzelotowy 168,3x4,5 P355NL1 wyt.71749 (12174)   szt    1
TrC30-0012  Trójnik równoprzelotowy 168,3x7,1 P355NL1/L360NB wyt.987232   szt    1
TrC26-0001  Trójnik równoprzelotowy DN25 St35,8 wyt.,,,,,,, (11108)     szt    2
TrC34-0008  Trójnik równoprzelotowy DN32 P235GH wyt.248265 (11108)      szt    6
T-6     Trójnik TWS DN 100                        szt    2
T-67     Trójnik TWS DN 150                        szt    4
TrP10-0001  Trójnik TWS DN 50                        szt    1
NM-92    Trójnik TWS DN 90 PP 63 mufowy                  szt    9
MzI00-0170  Trzpień z gwint. wewn. 8.8 fi 16n6xM8x100            szt   24
MzI00-0174  Trzpień z gwint. wewn. 8.8 fi 16n6xM8x70             szt    4
MzI00-0173  Trzpień z gwint. wewn. 8.8 fi 16n6xM8x80             szt   18
MzI00-0103  Tuleja B-101 fi 82/48x300                    szt   0.5
MzI00-0135  Tuleja B-101 fi 90/40                      mb   0.17
MpI00-0210  Tuleja dystansowa ABIPLAS CUT-200W                szt    5
KK-31    Tuleja fi 280x180 L=190                      kg   68
RB-8     Tuleja izolacyjna                        szt   92
MpI00-0263  Tuleja izolacyjna MB-501                     szt   94
T-107    Tuleja kołnierzowa DN 125                    szt    1
T-40     Tuleja kołnierzowa DN 150                    szt    2
TkI10-0006  Tuleja kołnierzowa DN 65 + kołnierz               szt    8
TKI00-0002  Tuleja kołnierzowa PE d32 polifuzja (0268)            szt    1
SPV-3    Tuleja kołnierzowa PP 160 x 14                  szt    3
TkI00-0001  Tuleja kołnierzowa PP 25 DN 20                  szt   17
GJ-4     Tuleja kołnierzowa PP 50                     szt    4
NM-94    Tuleja kołnierzowa PP 63                     szt   20
TKI20-0007  Tuleja kołnierzowa PP DN32 (połączenie mufowe z rurą DN32)    szt   32
TkI20-0002  Tuleja kołnierzowa PP-H DN20/PN16 seria S5/SDR 11        szt    1
TkI20-0004  Tuleja kołnierzowa PP-H DN40/PN16 seria S5/SDR 11        szt    1
TkI20-0006  Tuleja kołnierzowa PP-H DN50/PN16 seria S5/SDR 11 wylotowa    szt    1
KK-16    Tuleja kołnierzowa TWS DN 40 + kołnierz             szt    3
TkP10-0005  Tuleja kołnierzowa TWS DN 80+kołnierz stalowy          szt   10
TkI10-0008  Tuleja kołnierzowa TWS DN-15                   szt   49
SI00-0045  Tuleja zaciskowa do TIG 2,4 10N42                szt   20
SI00-0179  Tuleja zaciskowa TIG fi 2,4 9/20/05               szt   15
MzI00-0570  Uchwyt do ktat pomostowych (11301)                kpl    1
MzI00-0209  Uchwyt do rur 25x28mm                      szt   13
MzI00-0805  Uchwyt do rur d32 /DN25/ PE (11537)               szt   30
MzI00-0806  Uchwyt do rur d63 /DN50/ PE (11537)               szt   90
MzI00-0688  Uchwyt do rury 18-22 (11673)                   szt    7
SI00-0078  Uchwyt elektrodowy K-160                     szt    5
SI00-0106  Uchwyt spawalniczy ABITIG 450W 8m                szt    1
SI00-0034  Uchwyt spawalniczy MIG/MAG                    szt    3
SI00-0136  Uchwyt spawalniczy TIG ABITIG - 26 4m              szt    1
SI00-0169  Uchwyt spawalniczy TIG TBI SR-P 26/LT 26V 8m           szt    1
SI00-0147  Uchwyt spawalniczy TIG TTC 160/8m Kemppi             szt    1
MpI00-0785  Uchwyt wiertarski samozaciskowy BOSCH GBM 13           szt    1
MzI00-0591  Uchwyty do rury spustowej okrągła fi 75 mm PCV (11108)      szt   12
MzI00-0586  Uchwyty do rury spustowej z PCV okrągła fi 110 mm PCV (11108)  szt   20
MzI00-0588  Uchwyty do rynny półokrągłej fi 75 PCV (11108)          szt   15
MzI00-0583  Uchwyty do rynny z PCV półokrągłej fi 150 PCV (11108)      szt   21
MzI00-0830  Uchwyty standardowy krat (12190)                 kpl.   64
UI00-0975  Uszczelka 035x70x2 PTFE (12239                  szt    3
UI00-0703  Uszczelka 046x22x4 SPETOMET MWK 60                szt    1
UI00-0704  Uszczelka 051x26x4 SPETOMET MWK 60                szt    1
UI00-0686  Uszczelka 070x35x5 1.4571 nakładki-grafit            szt    2
U-21     Uszczelka 071x034x3                       szt   22
UI00-0969  Uszczelka 071x34x2 AF-200 (12248)                szt    3
UI00-0198  Uszczelka 080x16 Gambit AF-Oil typ IBC              szt    2
UI00-0956  Uszczelka 082x43x3 SPETOMET MWK 60 316L+grafit (12174)      szt    6
UI00-0977  Uszczelka 090x42x2 PTFE (12239)                 szt    3
UI00-0970  Uszczelka 092x49x2 AF-200 (12248)                szt    2
UI00-0961  Uszczelka 107x061x2 AF-200 (12248)                szt    1
AS-04    Uszczelka 107x061x3 klinger SIL                 szt   35
UI00-0524  Uszczelka 107x61x2A PTFE                     szt    1
UI00-0951  Uszczelka 107x61x3 SPETOMET MWK 60 316L+grafit (12174)      szt    5
UI00-0705  Uszczelka 107x65x4 SPETOMET MWK 60                szt    1
UK04-0019  Uszczelka 107x81x65x3+2X0,75 SPETOMET 1.4404+grafit MWK 60    szt    5
UI00-0908  Uszczelka 1230x1180x2 typ HDU (12014)              szt    1
UI00-0710  Uszczelka 1268x1250x1226x4 SPETOMET MWK 60            szt    1
UI00-0711  Uszczelka 1268x1250x1226x4 SPETOMET MWK 60            szt    1
UI00-0962  Uszczelka 127x77x2 AF-200 (12248)                szt    1
UI00-0684  Uszczelka 127x77x5 1.4571 nakładki-grafit            szt    2
UI00-0735  Uszczelka 127x77x5 1.4571 nakładki-grafit (0037 zapas)      szt    2
UI00-0909  Uszczelka 1324x1284x2 typ HDU (12014)              szt    1
US-52    Uszczelka 142x089x2                       szt    8
LI-2     Uszczelka 142x089x2 C4430                    szt   12
UI00-0963  Uszczelka 142x89x2 AF-200 (12248)                szt    1
UI00-0812  Uszczelka 142x89x3 Gambit AF-Oil                 szt    4
UI00-0952  Uszczelka 142x89x3 SPETOMET MWK 60 316L+grafit (12174)      szt    5
UI00-0685  Uszczelka 142x90x5 1.4571 nakładki-grafit                            szt   2
UI00-0736  Uszczelka 142x90x5 1.4571 nakładki-grafit (0037 zapas)                     szt   2
UI00-0706  Uszczelka 142x95x4 SPETOMET MWK 60                               szt   1
U-31    Uszczelka 1500x1500x2 AF-300                                  szt   3
U-26    Uszczelka 1500x1500x3 AF-200                                  szt  1.25
SI-32    Uszczelka 151x124x3 C4430                                    szt   8
LO-3    Uszczelka 151x124x3 Klinger C4430                                szt   16
XX-174   Uszczelka 160x115x3 AF200                                    szt   16
UI00-0944  Uszczelka 1616x1520 gr.3 PTFE (12130,12131)                           szt   2
UI00-0238  Uszczelka 162/115x2 AF-400                                   szt   24
UI00-0964  Uszczelka 162x115x2 AF-200 (12248)                               szt   1
LI-6    Uszczelka 162x115x2 C4430                                    szt   12
US-02    Uszczelka 162x115x2 spetoflon-tex FGR20                             szt   4
UI00-0906  Uszczelka 162x115x3 guma spożywcza (12042)                           szt   1
UI00-0953  Uszczelka 162x115x3 SPETOMET MWK 60 316L+grafit (12174)                     szt   2
UK04-0016  Uszczelka 162x138x118x3+2X0,75 SPETOMET 1.4404+grafit MWK 60                  szt   1
UI00-0892  Uszczelka 170x46x2 Temagraph S (11591)                             szt   28
UI00-0965  Uszczelka 175x114x2 AF-200 (12248)                               szt   2
UI00-0966  Uszczelka 192x141x2 AF-200 (12248)                               szt   1
UI00-0954  Uszczelka 192x141x3 SPETOMET MWK 60 316L+grafit (12174)                     szt   1
UI00-0746  Uszczelka 1955x1925x3 Polonit FA2020                              szt   1
UI00-0721  Uszczelka 202x175x3 PTFE                                    szt   2
UI00-0967  Uszczelka 218x169x2 AF-200 (12248)                               szt   15
LI-7    Uszczelka 218x169x2 C4430                                    szt   24
UI00-0027  Uszczelka 218x169x2 Klinger-SIL C-4430 typ IBC                         szt   8
UI00-0227  Uszczelka 218x169x2 Klinger-SIL C-4430 typ IBC                         szt   8
US-03    Uszczelka 218x169x2 spetoflon-tex FGR20                             szt   4
UI00-0014  Uszczelka 218x169x2 teflon                                   szt   2
UI00-0707  Uszczelka 218x170x4 SPETOMET MWK 60                               szt   4
XX-175   Uszczelka 220/165/3 AF200                                    szt   29
UI00-0813  Uszczelka 224x169x3 Gambit AF-Oil                                szt   4
GL-88    Uszczelka 2576x2544x3 Gambit AF-OIL                               szt   1
UI00-0242  Uszczelka 259x239x2 Gambit AF-Oil                                szt   12
XX-176   Uszczelka 270/215/3 AF200                                    szt   19
UI00-0708  Uszczelka 273x220x4 SPETOMET MWK 60                               szt   1
UI00-0734  Uszczelka 312x292x4 1.4571 nakładki-grafit (0037 zapas)                     szt   2
UI00-0876  Uszczelka 317/290/270x4 SPETOMET MWK60 1.4404                          szt   1
UI00-0907  Uszczelka 328x273x3 mm guma spożywcza (12042)                          szt   3
UI00-0709  Uszczelka 329x270x4 SPETOMET MWK 60                               szt   1
U-33    Uszczelka 472x420                                        szt   6
GL-84    Uszczelka 500x414x3 Gambit AF-OIL                                szt   1
UI00-0212  Uszczelka 500x6x3 Gambit AF-Oil typ IBC                             szt   2
UI00-0441  Uszczelka 542x510x3 EPDM                                    szt   4
UI00-0955  Uszczelka 555x508x3 SPETOMETMWK 60 316L+grafit (12174)                     szt   3
LI-1    Uszczelka 558x508x3 C4430                                    szt   4
UI00-0023  Uszczelka 558x508x3 Klinger topchem2000                             szt   2
UI00-0223  Uszczelka 558x508x3 Klinger topchem2000                             szt   2
UI00-0506  Uszczelka 563x543x3 CrNi/Grafit z koszulką dwuczęściową                     szt   4
LO-1    Uszczelka 594x508x2 Klinger C4430                                szt   2
UI00-0028  Uszczelka 594x508x2 Klinger-SIL C-4430 typ IBC                         szt   2
UI00-0228  Uszczelka 594x508x2 Klinger-SIL C-4430 typ IBC                         szt   2
UI00-0246  Uszczelka 594x508x3 KLINGER SIL C4430 typ IBC                          szt   4
UI00-0085  Uszczelka 594x508x3 Klinger sil C-4500 typ IBC                         szt   1
UI00-0290  Uszczelka 594x508x3 Klinger SIL C-4500 typ IBC                         szt   1
UI00-0191  Uszczelka 600x3 AF-OIL PN6                                   szt   3
UI00-0968  Uszczelka 645x619x3 AF-200 (12248)                               szt   2
UI00-0064  Uszczelka 655x545x3 AF-OIL                                   szt   4
UI00-0499  Uszczelka 660x600x3 PTFE                                    szt   2
UI00-0067  Uszczelka 665x545x3 FF                                     szt   4
UI00-0002  Uszczelka 665x600x3 Spetobar BAS340                               szt   2
UI00-0338  Uszczelka 668x600x3 Gambit AF-200                                szt   4
UI00-0243  Uszczelka 668x600x3 Gambit AF-Oil                                szt   4
UI00-0941  Uszczelka 680x616 gr.3 PTFE (12130,12131)                            szt   2
UI00-0976  Uszczelka 680x620x3 PTFE (12239)                                szt   6
UI00-0938  Uszczelka 684x612 gr.3 PTFE (11478)                               szt   1
UI00-0942  Uszczelka 684x612 gr.3 PTFE (12130,12131)                            szt   4
UI00-0737  Uszczelka 70x35x5 1.4571 nakładki-grafit (0037 zapas)                      szt   2
UI00-0086  Uszczelka 750x650x3 Klinger sil C-4500 typ FF                          szt   2
UI00-0943  Uszczelka 784x612 gr.3 PTFE (12130,12131)                            szt   4
UI00-0900  Uszczelka 845x819x4 wielokrawędziowa 316L+EG (11591)                      szt   1
UI00-0299  Uszczelka 860x800x3 AF-200 z przegrodą                             szt   3
US-01    Uszczelka 864x800x3 spetoflon-tex FGR30                             szt   1
LI-5    Uszczelka 868x813x2 C4430                                    szt   6
UI00-0231  Uszczelka 868x813x3 Klinger-SIL C-4430 typ IBC                         szt   2
UI00-0695  Uszczelka 990/914x3 SPETOFLON TEX FGR-F                             szt   2
UI00-0574  Uszczelka DN050 PN16 x 3 AF-300 (CHW)                              szt   19
UI00-0557  Uszczelka DN065/PN40 2mm GAMBIT AF-OIL                             szt   1
UI00-0682  Uszczelka DN080/PN16x2 AF-OIL                                  szt   4
UI00-0573  Uszczelka DN100 PN16 x 3 AF-300 (CHW)                              szt   12
UI00-0575  Uszczelka DN100 PN16x3,2 Chesterton 455 (CHW)                          szt   10
UI00-0727  Uszczelka DN100 PN16x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033,0038 zapas)  szt   8
UI00-0728  Uszczelka DN100 PN40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0034 zapas)    szt   2
UI00-0825  Uszczelka DN100/PN40x2 SPETOBAR BAS 340 typ IBC                         szt   7
UI00-0798  Uszczelka DN100/PN40x2mm SPETOBAR BAS 340 typ IBC (11130)                          szt    6
UI00-0893  Uszczelka DN150 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                           szt    1
UI00-0729  Uszczelka DN150 PN16x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033 zapas)          szt    3
UI00-0675  Uszczelka DN150/PN6x2 AF-OIL typ IBC                                    szt    1
UI00-0895  Uszczelka DN20 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                            szt    1
UI00-0894  Uszczelka DN200 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                           szt    1
UI00-0722  Uszczelka DN25 PN16 40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033,0034,0035,0038 zapas)  szt   15
UI00-0698  Uszczelka DN25/PN16 EPDM (0268_1)                                      szt    4
UI00-0742  Uszczelka DN25/PN16x2 Spetoflon FY BAS340 (0268)                              szt    5
UI00-0824  Uszczelka DN25/PN40x2 SPETOBAR BAS 340 typ IBC                               szt    1
UI00-0799  Uszczelka DN25/PN40x2mm SPETOBAR BAS 340 typ IBC (11130)                          szt   27
UI00-0730  Uszczelka DN250 PN40x5 rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0038 zapas)            szt    2
UI00-0731  Uszczelka DN300 PN16x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033 zapas)          szt    1
UI00-0361  Uszczelka DN300/PN16x4,5 13-IR spiralna                                   szt    4
UI00-0699  Uszczelka DN32/PN16 EPDM (0268_1)                                      szt    6
UI00-0896  Uszczelka DN40 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                            szt   16
UI00-0723  Uszczelka DN40 PN40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033zapas)           szt    2
UI00-0743  Uszczelka DN40/PN16x2 Spetoflon FY BAS340 (0268)                              szt    2
UI00-0800  Uszczelka DN40/PN40x2mm SPETOBAR BAS 340 typ IBC (11130)                          szt    6
UI00-0364  Uszczelka DN400/PN16x4,5 LG-13-IR spiralna                                 szt    4
UI00-0679  Uszczelka DN450/PN16x3 AF-OIL typ IBC                                    szt    2
UI00-0724  Uszczelka DN50 PN16 40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033,0034,0035,0038 zapas)  szt   13
UI00-0897  Uszczelka DN50 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                            szt    7
UI00-0793  Uszczelka DN50/PN16 Viton                                          szt    2
UI00-0362  Uszczelka DN50/PN16x4,5 13-IR spiralna                                   szt   25
UI00-0365  Uszczelka DN50/PN16x4,5 LG-13-IR spiralna                                  szt   28
UI00-0368  Uszczelka DN50/PN16x4.5 LG-13 G - IR spiralna                                szt   12
UI00-0939  Uszczelka DN50/PN40x2 SPETOBAR BAS 340 (11130)                               szt    2
UI00-0801  Uszczelka DN50/PN40x2mm SPETOBAR BAS 340 typ IBC (11130)                          szt   33
UI00-0732  Uszczelka DN600 PN16x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033 zapas)          szt    1
UI00-0733  Uszczelka DN600 PN40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0034 zapas)          szt    2
UI00-0363  Uszczelka DN600/PN10x4 LG-413 wielokrawędziowa                               szt    2
UI00-0371  Uszczelka DN600/PN10x4,5 LG-413 - IR wielokrawędziowa                            szt    9
UI00-0898  Uszczelka DN65 PN16x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                            szt    2
UI00-0725  Uszczelka DN65 PN40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0034 zapas)           szt    2
UI00-0369  Uszczelka DN700/PN16x4.5 LG-13 G - IR spiralna                               szt   12
UI00-0726  Uszczelka DN80 PN16 40x5 S.S rowkowana warstwowana z pierścieniem centrującym (0033,0034,0038 zapas)    szt    6
UI00-0899  Uszczelka DN80 PN16/DN80x4.8 spiralna Spiratem 123 (11591)                         szt    1
UI00-0745  Uszczelka DN80/PN16x2 Spetoflon FY BAS340 (0268)                              szt   11
UI00-0826  Uszczelka DN80/PN40x2 SPETOBAR BAS 340 typ IBC                               szt    1
UI00-0802  Uszczelka DN80/PN40x2mm SPETOBAR BAS 340 typ IBC (11130)                          szt   14
UI00-0883  Uszczelka fi 784/612 gr.3 PTFE (11478)                                   szt    4
UI00-0877  Uszczelka fi107x61x2 Spetoflon TEX FGR (11595)                               szt    2
UI00-0879  Uszczelka fi133/fi92/2 Gambit AF200 (11609)                                 szt    1
UI00-0880  Uszczelka fi2055/fi2015/2 Gambit AF200 (11609)                               szt    1
UI00-0878  Uszczelka fi97/fi62/2 Gambit AF200 (11609)                                 szt    1
UI00-0001  Uszczelka gumowa 020x020                                          kg   103
UI00-0385  Uszczelka gumowa do prasy                                          kg  19.33
G-15    Uszczelka gumowa gr.7mm VITON                                        szt    1
UI00-0948  Uszczelka IBC DN 400/PN16 PTFE (12130,12131)                                szt   18
UI00-0945  Uszczelka IBC DN100/PN16 PTFE (12130,12131)                                 szt    8
UI00-0946  Uszczelka IBC DN150/PN16 PTFE (12130,12131)                                 szt   18
UI00-0949  Uszczelka IBC DN20/PN40 PTFE (12130,12131)                                 szt    2
UI00-0947  Uszczelka IBC DN200/PN16 PTFE (12130,12131)                                 szt    2
UI00-0950  Uszczelka IBC DN50/PN40 PTFE (12130,12131)                                 szt    2
UI00-0924  Uszczelka płaska DN100/PN16 gr.2 FPM (11537)                                szt    2
UI00-0958  Uszczelka płaska DN100/PN16x3 SPETOFLON TEX FGR (12236)                           szt   11
UI00-0997  Uszczelka płaska DN100/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    2
UI00-1001  Uszczelka płaska DN125/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    1
UI00-1000  Uszczelka płaska DN150/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    1
UI00-0782  Uszczelka płaska DN20/PN16 FPM (11108)                                   szt    4
UI00-0785  Uszczelka płaska DN25/PN16 EPDM (11108)                                   szt    2
UI00-0929  Uszczelka płaska DN25/PN16 gr.2 EPDM (11537)                                szt    4
UI00-0783  Uszczelka płaska DN32/PN16 EPDM (11108)                                   szt    1
UI00-0930  Uszczelka płaska DN32/PN16 gr.2 EPDM (11537)                                szt    1
UI00-0780  Uszczelka płaska DN40/PN16 FPM (11108)                                   szt    8
UI00-0925  Uszczelka płaska DN40/PN16 gr.2 FPM (11537)                                 szt    7
UI00-0784  Uszczelka płaska DN50/PN16 EPDM (11108)                                   szt    1
UI00-0781  Uszczelka płaska DN50/PN16 FPM (11108)                                   szt   26
UI00-0926  Uszczelka płaska DN50/PN16 gr.2 FPM (11537)                                 szt    9
UI00-0998  Uszczelka płaska DN50/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    4
UI00-0855  Uszczelka płaska DN50/PN16x3mm SPETOFLON TEX FGR typ IBC                          szt    8
UI00-1002  Uszczelka płaska DN600/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    1
UI00-0927  Uszczelka płaska DN65/PN16 gr.2 FPM (11537)                                 szt    6
UI00-0931  Uszczelka płaska DN65/PN16 gr.3 Uniwersal AF 200 (12036)                          szt   17
UI00-0928  Uszczelka płaska DN80/PN16 gr.2 FPM (11537)                                 szt   37
UI00-0959  Uszczelka płaska DN80/PN16x3 SPETOFLON TEX FGR (12236)                           szt   11
UI00-0999  Uszczelka płaska DN80/PN16x3 Viton (12234)                                 szt    5
UI00-0433  Uszczelka prostokątna płaska 360x170x5 guma porowata min wytrzymałość PN6                  szt   36
UI00-0988  Uszczelka RF typ CR/D-DN100-PN16x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)                      szt    3
UI00-0989  Uszczelka RF typ CR/D-DN125-PN16x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)                      szt    9
UI00-0990  Uszczelka RF typ CR/D-DN15-PN40x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)                       szt    2
UI00-0991  Uszczelka RF typ CR/D-DN25-PN40x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)                       szt    3
UI00-0992  Uszczelka RF typ CR/D-DN32-PN40x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)         szt    2
UI00-0993  Uszczelka RF typ CR/D-DN350-PN10x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)        szt    1
UI00-0994  Uszczelka RF typ CR/D-DN40-PN40x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)         szt    6
UI00-0995  Uszczelka RF typ CR/D-DN50-PN16x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)         szt    3
UI00-0996  Uszczelka RF typ CR/D-DN80-PN16x2 SPETOMET MWK60+grafit (12174)         szt    7
UI00-0666  Uszczelka teflonowa 010x010x276 PTFE                      szt    1
UI00-0015  Uszczelka teflonowa 554x498x3 /teflon ekspandowany/               szt    1
UI00-0265  Uszczelka teflonowa 665x608x3                          szt    2
U-34     Uszczelka tektura gr. 6mm Ba-1050                        kg    11
UI00-0539  Uszczelnienie sznur grafitowy 10x10x18000                    szt    6
ChI14-0017  Utwardzacz 008 5600 /4kg/                            l    36
ChI14-0041  Utwardzacz 077 /3L/                               l    6
ChI14-0093  Utwardzacz 077 /3L/ (11130)                           l    3
ChI14-0097  Utwardzacz 077 /3L/ (12174,12192)                        l    18
ChI14-0100  Utwardzacz 077 /3L/ (12274)                           l    12
ChI14-0070  Utwardzacz 080 /4,5l/                              l   12.5
ChI14-0098  Utwardzacz 080 /4,5L/ (12236)                          l   4.5
ChI14-0102  Utwardzacz 080 /4,5L/ (12239)                          l    9
ChI14-0103  Utwardzacz 082 /4,5L/ (12234)                          l   4.5
ChI14-0105  Utwardzacz 087 /3L/ (12234)                           l    3
HG-16    Utwardzacz 501 4,4L                               szt    1
ChI14-0092  Utwardzacz 897 /5L/ (12014)                           l    5
ChI14-0104  Utwardzacz 897 /5L/ (12234)                           l    15
ChI14-0101  Utwardzacz 897 /5L/ (1239,12248)                         l    25
F-35     Utwardzacz 897 poliamidowy 5l                          l    5
ChI14-0081  Utwardzacz 897 skł.II /5L (11108,11130,11248,11249)               l    5
ChI14-0077  Utwardzacz 897 skł.II /5l/                            l    5
ChI14-0014  Utwardzacz EMAPUR P II (1L)                           l   1.3
CDF-21    Utwardzacz Emapur skł. II 1L                           l    5
ChI14-0048  Utwardzacz Epinox 55 TS RAL 7040 skł. II /0,32l/                 l   0.32
Ź-32     Utwardzacz ET V-5                                kg    5
ChI14-0089  Utwardzacz Hardener 008 5600 /0,6L/                       l   0.3
ChI14-0099  Utwardzacz Hardener 008 5600 /4L/ (12274)                    l    4
ChI14-0030  Utwardzacz Hardener 008 5600 szt.4l                       l   11.5
ChI14-0096  Utwardzacz Hardener 008 7580 /5L/ (12130,12131)                 l    5
ChI14-0090  Utwardzacz Hardener 008 7590 /0,45L/                       l   0.25
ChI14-0028  Utwardzacz Hardener 0087440 /2l/                         l    2
ChI14-0083  Utwardzacz Interta Primer 5 /2L/ (11108,11130,11248,11249)            l    4
ChI14-0084  Utwardzacz Teknodur 10 skł.II /1L/ (11108,11130,11248,11249)           l    1
ChI14-0079  Utwardzacz TEKNODUR 10 skł.II /1L/ (11130)                    l   0.7
ChI14-0062  Utwardzacz Teknoplast /2L/                            l    4
ChI14-0082  Utwardzacz Teknozinc 50/80/90 /1,5L/ (11108,11130,11248,11249)          l    3
ChI17-0003  Vulcoferran Kleber LS3A                             kg    14
KL-14    Vulkoferran Nahtlosung 2104                           kg    30
ChI00-0015  Vulkoferran Nahtlosung 2104/N1                         kg    90
MpI00-0433  Wałek polerski 100x100x19 NCW 600 Klingspor                   szt    4
MpI00-0434  Wałek polerski 100x100x19 NFW 600 Klingspor                   szt    5
MpI00-0256  Wałek polerski z włókniny 100x100x19/4-AC1                   szt    4
MpI00-0291  Wąż acetylenowy 50m                               szt    4
MzI00-0343  Wąż gumowy Superior DN 50 (0061)                        mb    5
MpI00-0475  Wąż pomiarowy pneumatyczny 6x1 (1101)                      mb    50
MzI00-0597  Wąż RAGNO PU 16x23mm (11108)                          mb    3
MzI00-0260  Wąż stalowy DN50 PN10/16 L-200 (CHW2)                      szt    2
MpI00-0290  Wąż tlenowy 50m                                 szt    3
MzI00-0158  Welon akrylonitrylowy T 1773                          m2  189.5
IZ-3     Wełna PAROC L 80                                m2    90
MzI00-0169  Wibroizolator W75/55-D-3                            szt    4
MzI00-0394  Wkładka sprzęgła typu EZ3                            szt    1
MzI00-0298  Wkręt 04,8x25 ocynk                               szt  135
MzI22-0001  Wkręt 06x12 A3P                                 szt   13
W-13     Wkręt 4,8 x 16                                 szt  745
MzI00-0735  Wkręt 5,5x35 (12019)                              szt   50
MzI00-0702  Wkręt dachowy 4,8x35                              szt   70
MzI00-0219  Wkręt długogwintowany ocynk 8x80                        szt   15
ŚO03-0069  Wkręt M06x040 ocynk                               szt   95
ŚO03-0067  Wkręt M06x040 ocynk (12185)                           szt   29
ŚO03-0068  Wkręt M08x045 ocynk (12185)                           szt   20
MzI05-0002  Wkręt z łbem walcowym M05x030 A4 (11537)                    szt   25
MzI05-0003  Wkręt z łbem walcowym M05x040 A4 (11537)                    szt   14
MzI05-0001  Wkręt z łbem walcowym M06x30 A4 (11108)                     szt  126
MzI05-0004  Wkręt z łbem walcowym M08x040 A4 (11537)                    szt   75
SG21-0001  Wodór techniczny                                m3   5.5
SI00-0112  Worek filtracyjny OPC 0155966001 do automatu spawalniczego           szt   23
MzI00-0171  Wpust AB 22x14x90                                szt   14
MzI00-0764  Wtyk KVR 159mm do dospawania, stal ocynkowana (12253)              szt   15
MpI00-0106  Wtyk ŁW/ŁP-95                                  szt    8
MzI00-0710  Wywoływacz MR70                                 szt   31
MzI00-0751  Wziernik typ PZD wersja K, DN50 PN16 w wykonaniu przeciwwybuchowym EX (12036)  szt    1
SI00-0130  Zacisk biegunowy kleszczowy 200A                        szt    5
SI00-0131  Zacisk biegunowy kleszczowy 300A                        szt    4
MpI00-0272  Zacisk biegunowy ZB-50                             szt    5
MpI00-0273  Zacisk biegunowy ZB-70                             szt    8
MpI00-0271  Zacisk biegunowy ZBS-95                             szt    8
SI00-0166  Zacisk elektrodowy WE fi2,4 uchwyt TIG ABITIG 200,450W                   szt   29
SI00-0156  Zacisk elektrodowy WE fi3,2 uchwyt TIG ABITIG 200,450W                   szt   27
MpI10-0001  Zaślepka TWS DN-15,                                     szt   50
MzI00-0775  Zawias do przyspawania GN 128-100-MS (12115,12185)                     szt   20
MzI00-0808  Zawias skrzyniowy z zamknięciem D-ZA-105 (12115,12185)                   szt   15
ZaK04-0002  Zawleczka 04x26 A2 (12239)                                 szt   50
ZaK04-0003  Zawleczka 04x50 A2 (12239)                                 szt   50
ZaO00-0001  Zawleczka 1,6x20                                      szt  960
ZaO00-0002  Zawleczka 2,0x50 Stal                                    szt   20
GH-82    Zawleczka 3,2x20 ocynk                                   kg  0.83
ZaC03-0001  Zawleczka 3.2x32 Stal                                    szt  430
ZaK04-0001  Zawleczka 4x40 A2 (11248)                                  szt   19
MK-16    Zawleczka 5,0x36 ocynk                                   kg   0.2
ZaO00-0003  Zawleczka 5,0x40 stal+ocynk                                 szt   82
ZaC03-0002  Zawleczka 5,0x63 Stal                                    szt  241
ŚO01-0018  Zawleczka 6,3x50                                      szt  117
MK-17    Zawleczka 6,3x50 ocynk                                   kg   2.9
XX-177    Zawleczka 8,0x45                                      szt   20
ST-1     Zawleczka 8,0x50 A2                                     szt   92
XX-179    Zawleczka 8,0x80                                      szt   98
ZaK05-0001  Zawleczka 8x100 A4 (11248)                                 szt   19
Z-15     Zawór DN100                                         szt   3
Z-27     Zawór DN200                                         szt   1
Z-14     Zawór DN25                                         szt   4
ZI00-0051  Zawór DN40 PN40 zaporowy grzybkowy kołnierzowy                       szt   1
Z-28     Zawór DN50                                         szt   7
BK 135    Zawór DN65                                         szt   2
MpI00-0421  Zawór kulowy 1/2"                                      szt   2
MzI00-0525  Zawór kulowy DN20 PN10 typ 546; PP-H metryczny /d25/ Medium: kwas solny (11108)       szt   2
ZI00-0049  Zawór kulowy DN25 (1'') PN10 ze złączka do węża nr art.3102 mosiądz (11108)         szt   7
ZI00-0052  Zawór kulowy DN25 /1"/ PN10 ze złączką do węża gat.mosiądz (11537)             szt   7
ZI00-0048  Zawór kulowy DN50/PN16 Xomox XLB24A                             szt   2
DS-60    Zawór kulowy kołnierzowy 1.4541 DN15, PN16                         szt   2
MzI00-0520  Zawór kulowy KROMBACH z dźwignią ręczną DN25/PN40 1.4408 wyt.57471 (0268)          szt   1
MzI00-0521  Zawór kulowy KROMBACH z dźwignią ręczną DN32/PN40 1.4408 wyt.00285/09 (0268)        szt   1
NM-99    Zawór kulowy PP/EPDM 20DN15                                 szt   3
NM-100    Zawór kulowy PP/EPDM 63DN50                                 szt   13
ZK06-0006  Zawór kulowy typ ZK-Ga DN10/PN6, przyłączka wyk. 04 1.4541 (12117)             szt   16
ZK01-0013  Zawór kulowy typu 2017K DN25 AISI 316 (11537)                        szt   4
MzI00-0248  Zawór kulowy wodny 3/4"                                   szt   6
MzI00-0461  Zawór kulowy XOMOX typ R201 z dźwignią ręczną /wykładzina PFA/ DN50/PN16 (0268)       szt   2
ZK19-0006  Zawór kulowy z GW/GW 1" 1.4408 (11108)                           szt   3
MzI00-0754  Zawór ręczny kulowy DN50 PN16 typ DP2k, wersja K w wykonaniu przeciwwybuchowym EX (12036)  szt   6
Ź-162    Zawór zaporowy kołnierzowy z mieszkiem DN80                         szt   8
Z-8     Zawór zaporowy prosty + kołnież z uszczelniaczem mieszkowym                 szt   6
MzI00-0759  Zawór zwrotny DN50 PN16 w wykonaniu przeciwwybuchowym EX (12036)              szt   1
MpI00-0474  Zawór zwrotny powietrzny 1Mpa (1101)                            szt   1
MzI00-127  Zestaw rolkowy 2xM8/M10                                   szt   13
MzI00-0851  Złącze DC2" (12036)                                     szt   1
MzI00-0800  Złączka nakrętna równoprzelotowa M2 typ 361, 1" żeliwo ciągliwe białe ocynk (11537)     szt   7
MzI00-0788  Złączka wkrętna równoprzelotowa typ N8-1 1/4" (12101,12102,12103,12104,12105,12106,12107)  szt   1
MzI00-0711  Zmywacz MR79                                        szt   35
MzI00-0548  Żywica iniekcyjna HIT-HY 70 (11108)                             szt   33
MzI00-0797  Żywica iniekcyjna HIT-RE 500/330/1 EE (11537)                        szt   1

								
To top