4.1 Master OER Bijlage IV.1_ Nederlands - Fontys Lerarenopleiding by cuiliqing

VIEWS: 67 PAGES: 12

									Nederlands
Master CH 2007

Omschrijving activiteit     Studiegidsnummer Studiebelastingsuren   EC's
Stage Master Nederlands     2073NE0031              336  12
Algemene professionele vorming  2073VL0000              168   6
Voorbereiding tbv onderzoek   2073VL0001              112   4
Onderzoek Schoolpraktijk NE   2073NE0030              364  13
Literatuurbeschouwing      2073NE0001               56   2
Nederlandse lit. ges. tot 1830  2073NE0002               84   3
Nederlandse lit. ges. va 1830  2073NE0003              112   4
Poëzieanalyse          2073NE0004               56   2
Literatuurfilosofie       2073NE0005               84   3
Taalbeh. - gedoc. Schrijven   2073NE0006               56   2
Taalbeh. - debatteren      2073NE0007               56   2
Taalbeh. - argumenteren     2073NE0008               56   2
Taalbeh. - lezen en samenv.   2073NE0009               56   2
Vakdidactiek 1          2073NE0010               84   3
Vakdidactiek 2          2073NE0011               84   3
Nota vakdidactiek        2073NE0012               84   3
Taalkunde 1: het taalsysteem   2073NE0013               84   3
Taalkunde 2: de taalgebruiker  2073NE0014               84   3
Taalkunde 3: taalfilosofie    2073NE0015               84   3
Digitale vaardigheden      2073NE0016               56   2
Presenteren onderzoek      2073NE0017               56   2
Culturele en kunstz. vorming   2073NE0018               56   2
Mondelinge communicatie hbo   2073NE0019               84   3
Verdiepingsmodule 1       2073NE0020               84   3
Verdiepingsmodule 2       2073NE0021               84   3
Toetsvorm                             Beoordelingsvoet
                      Individuele/ Groepstoetsing
portfolio                 inidividueel      heel cijfer
schriftelijk tentamen en werkstuk     individueel       heel cijfer
onderzoeksvoorstel             individueel       heel cijfer
schriftelijkverslag                        heel
                      individueel of groepstoetsingcijfer
essay                   inidividueel      heel cijfer
mondelinge toets              inidividueel      heel cijfer
mondelinge toets              inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
schirftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
mondelinge toets              gezamenlijk       heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
mondelinge presentatie           inidividueel      heel cijfer
schriftelijk verslag            inidividueel      heel cijfer
schriftelijke nota             inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
schriftelijke toets            inidividueel      heel cijfer
digitaal werkstuk             inidividueel      heel cijfer
werkstuk en mondelinge presetatie     inidividueel      heel cijfer
digitaal werkstuk             inidividueel      heel cijfer
schriftelijk verslag en mondelinge toets              heel cijfer
mondelinge presentatie           inidividueel      heel cijfer
mondelinge presentatie           inidividueel      heel cijfer
Nederlands
Master CH 2008

Omschrijving activiteit     Studiegidsnr SBU EC's Toetsvorm
Stage Master Nederlands     2073NE0001  336 12 portfolio
Algemene professionele vorming  2073VL0001  168  6 schriftelijke toets en onderzoeksverslag
Voorbereiding tbv onderzoek   2073VL0002  112  4 schriftelijk: onderzoeksvoorstel
Onderzoek Schoolpraktijk NE   2073NE0002  364 13 schriftelijk: onderzoeksverslag
Culturele en kunstz. vorming   2073NE0003   56  2 digitaal werkstuk
Digitale vaardigheden      2073NE0004   56  2 digitaal werkstuk
Literatuurbeschouwing      2073NE0005   56  2 essay
Literatuurfilosofie       2073NE0006   84  3 schriftelijke toets
Mondelinge communicatie HBO   2073NE0007   84  3 mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk
Nederlandse lit. ges. tot 1830  2073NE0008   84  3 mondelinge toets
Nederlandse lit. ges. va 1830  2073NE0009  112  4 mondelinge toets
Nota vakdidactiek        2073NE0010   84  3 onderzoeksverslag
Poëzieanalyse          2073NE0011   56  2 schriftelijke toets
Presenteren onderzoek      2073NE0012   56  2 werkstuk en mondelinge presentatie
Taalbeh. - argumenteren     2073NE0013   56  2 schriftelijke toets
Taalbeh. - debatteren      2073NE0014   56  2 mondelinge toets
Taalbeh. - gedoc. Schrijven   2073NE0015   56  2 schriftelijke toets
Taalbeh. - lezen en samenv.   2073NE0016   56  2 schriftelijke toets
Taalkunde 1: het taalsysteem   2073NE0017   84  3 schriftelijke toets
Taalkunde 2: de taalgebruiker  2073NE0018   84  3 schriftelijke toets
Taalkunde 3: taalfilosofie    2073NE0019   84  3 schriftelijke toets
Vakdidactiek 1 NE        2073NE0020   84  3 mondelinge presentatie
Vakdidactiek 2 NE        2073NE0021   84  3 portfolio
Verdiepingsmodule 1 NE      2073NE0022   84  3 mondelinge presentatie
Verdiepingsmodule 2 NE      2073NE0023   84  3 mondelinge presentatie
Individuele/ Groepstoetsing  Beoordelingsvoet
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
groepstoetsing        heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
Nederlands
Master CH 2009

Omschrijving activiteit     Studiegidsnr SBU EC's Toetsvorm
Stage Master Nederlands     2073NE0001  336 12 portfolio
Algemene professionele vorming  2073VL0001  168  6 schriftelijke toets en onderzoeksverslag
Voorbereiding tbv onderzoek   2073VL0002  112  4 schriftelijk: onderzoeksvoorstel
Onderzoek Schoolpraktijk NE   2073NE0002  364 13 schriftelijk: onderzoeksverslag
Culturele en kunstz. vorming   2073NE0003   56  2 digitaal werkstuk
Digitale vaardigheden      2073NE0004   56  2 digitaal werkstuk
Literatuurbeschouwing      2073NE0005   56  2 essay
Literatuurfilosofie       2073NE0006   84  3 schriftelijke toets
Mondelinge communicatie HBO   2073NE0007   84  3 mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk
Nederlandse lit. ges. tot 1830  2073NE0008   84  3 mondelinge toets
Nederlandse lit. ges. va 1830  2073NE0009  112  4 mondelinge toets
Nota vakdidactiek        2073NE0010   84  3 onderzoeksverslag
Poëzieanalyse          2073NE0011   56  2 schriftelijke toets
Presenteren onderzoek      2073NE0012   56  2 werkstuk en mondelinge presentatie
Taalbeh. - argumenteren     2073NE0013   56  2 schriftelijke toets
Taalbeh. - debatteren      2073NE0014   56  2 mondelinge toets
Taalbeh. - gedoc. Schrijven   2073NE0015   56  2 schriftelijke toets
Taalbeh. - lezen en samenv.   2073NE0016   56  2 schriftelijke toets
Taalkunde 1: het taalsysteem   2073NE0017   84  3 schriftelijke toets
Taalkunde 2: de taalgebruiker  2073NE0018   84  3 schriftelijke toets
Taalkunde 3: taalfilosofie    2073NE0019   84  3 schriftelijke toets
Vakdidactiek 1 NE        2073NE0020   84  3 mondelinge presentatie en schriftelijk verslag
Vakdidactiek 2 NE        2073NE0021   84  3 portfolio
Verdiepingsmodule 1 NE      2073NE0022   84  3 mondelinge presentatie
Verdiepingsmodule 2 NE      2073NE0023   84  3 mondelinge presentatie
Individuele/ Groepstoetsing  Beoordelingsvoet
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
groepstoetsing        heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
Nederlands
Master CH 2010

Omschrijving activiteit                T
                 Studiegidsnr SBU EC's oetsvorm
Stage Master Nederlands     2073NE0001  336 12 portfolio
Algemene professionele vorming  2073VL0001  168 6 schriftelijke toets en onderzoeksverslag
Voorbereiding tbv onderzoek   2073VL0002  112 4 schriftelijk: onderzoeksvoorstel
Onderzoek Schoolpraktijk NE   2073NE0002  364 13 schriftelijk: onderzoeksverslag
Culturele en kunstz. vorming   2073NE0003   56 2 digitaal werkstuk
Digitale vaardigheden      2073NE0004   56 2 digitaal werkstuk
Literatuurbeschouwing      2073NE0005   56 2 essay
Literatuurfilosofie       2073NE0006   84 3 schriftelijke toets
Mondelinge communicatie HBO   2073NE0007   84 3 mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk
Nederlandse lit. ges. tot 1830  2073NE0008   84 3 mondelinge toets
Nederlandse lit. ges. va 1830  2073NE0009  112 4 mondelinge toets
Nota vakdidactiek        2073NE0010   84 3 onderzoeksverslag
Poëzieanalyse          2073NE0011   56 2 schriftelijke toets
Presenteren onderzoek      2073NE0012   56 2 werkstuk en mondelinge presentatie
Taalbeh. - argumenteren     2073NE0013   56 2 schriftelijke toets
Taalbeh. - debatteren      2073NE0014   56 2 mondelinge toets
Taalbeh. - gedoc. Schrijven   2073NE0015   56 2 schriftelijke toets
Taalbeh. - lezen en samenv.   2073NE0016   56 2 schriftelijke toets
Taalkunde 1: het taalsysteem   2073NE0017   84 3 schriftelijke toets
Taalkunde 2: de taalgebruiker  2073NE0018   84 3 schriftelijke toets
Taalkunde 3: taalfilosofie    2073NE0019   84 3 schriftelijke toets
Vakdidactiek 1 NE        2073NE0020   84 3 mondelinge presentatie en schriftelijk verslag
Vakdidactiek 2 NE        2073NE0021   84 3 portfolio
Verdiepingsmodule 1 NE      2073NE0022   84 3 mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk
Verdiepingsmodule 2 NE      2073NE0023   84 3 mondelinge presentatie
Individuele/ Groepstoetsing  Beoordelingsvoet
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
groepstoetsing        heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
inidividueel         heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
individueel          heel cijfer
Nederlands
Master CH 2011

Omschrijving activiteit                   SBU EC's
                          Studiegidsnr
Algemene professionele vorming           VLM001   168  6
Voorbereiding tbv onderzoek            VLM002    84 3
Stage Master Nederlands              NEM001   252  9
Onderzoek Schoolpraktijk NE            NEM002   336 12
Culturele en kunstzinnige vorming         NEM003    56 2
Digitale vaardigheden               NEM004    56 2
Historische taalkunde               NEM005    84 3
Literatuurbeschouwing               NEM006    56 2
Literatuurfilosofie                NEM007    84 3
Mondelinge communicatie HBO            NEM008    84 3
Nederlandse lit. ges. tot 1562           NEM009    84 3
Nederlandse lit. ges. van 1562 tot 1830      NEM010    84 3
Nederlandse lit. ges. va 1830           NEM011   168  6
Nota vakdidactiek                 NEM012    84 3
Poëzieanalyse                   NEM013    56 2
Mondelinge en schriftelijke onderzoeksrapportage  NEM014    56 2
Taalbeheersing 1: Argumentatieleer         NEM015    84 3
Taalbeheersing 2: Mondelinge vaardigheden     NEM016    56 2
Taalbeheersing 3: Lezen en schrijven        NEM017    84 3
Theorie van de taalkunde              NEM018    84 3
Toegepaste taalkunde                NEM019    84 3
Taalfilosofie                   NEM020    84 3
Vakdidactiek 1                   NEM021    84 3
Vakdidactiek 2                   NEM022    84 3
Vakverdiepingsmodule                NEM023    84 3
Toetsvorm                     Individuele/ Groepstoetsing   Beoordelingsvoet
schriftelijke toets en onderzoeksverslag     inidividueel of groep      heel cijfer
schriftelijk: onderzoeksvvoorstel         individueel           heel cijfer
portfolio                     individueel           heel cijfer
schriftelijk: onderzoeksverslag          individueel           heel cijfer
digitaal werkstuk                 individueel           heel cijfer
digitaal werkstuk                 individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
essay                       individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
mondelinge presentatie en schriftelijk werkstuk  individueel           heel cijfer
mondelinge toets                 individueel           heel cijfer
mondelinge toets                 individueel           heel cijfer
mondelinge toets                 individueel           heel cijfer
onderzoeksverslag                 individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
werkstuk en mondelinge presentatie        individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
twee mondelinge toetsen              individule toets en groeptoets  heel cijfer
schriftelijke toets + schrijfdossier       individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
schriftelijke toets                individueel           heel cijfer
mondelinge presentatie en werkstuk        individueel           heel cijfer
portfolio                     individule toets en groeptoets  heel cijfer
mondelinge presentatie              individueel           heel cijfer
Nederlands
Master CH 2012

Omschrijving activiteit                   SBU EC's
                          Studiegidsnr
Algemene professionele vorming           VLM001   168  6
Voorbereiding tbv onderzoek            VLM002    84 3
Stage Master Nederlands              NEM001   252  9
Onderzoek Schoolpraktijk NE            NEM002   336 12
Digitale vaardigheden               NEM004    56 2
Historische taalkunde               NEM005    84 3
Literatuurbeschouwing               NEM006    56 2
Literatuurfilosofie                NEM007    84 3
Mondelinge communicatie HBO            NEM025    56 2
Nederlandse lit. ges. tot 1562           NEM009    84 3
Nederlandse lit. ges. van 1562 tot 1830      NEM010    84 3
Nederlandse lit. ges. va 1830           NEM011   168  6
Nota vakdidactiek                 NEM012    84 3
Poëzieanalyse                   NEM013    56 2
Mondelinge en schriftelijke onderzoeksrapportage  NEM014    56 2
Taalbeheersing 1: Argumentatieleer         NEM015    84 3
Taalbeheersing 2: Mondelinge vaardigheden     NEM016    56 2
Theorie van de taalbeheersing           NEM024    84 3
Taalbeheersing 3: Lezen en schrijven        NEM017    84 3
Theorie van de taalkunde              NEM018    84 3
Toegepaste taalkunde                NEM019    84 3
Taalfilosofie                   NEM020    84 3
Vakdidactiek 1                   NEM021    84 3
Vakdidactiek 2                   NEM022    84 3
Vakverdiepingsmodule                NEM023    84 3
Toetsvorm               Individuele/ Groepstoetsing  Beoordelingsvoet
Opdrachten               inidividueel of groep     heel cijfer
schriftelijk: onderzoeksvvoorstel   individueel          heel cijfer
portfolio               individueel          heel cijfer
schriftelijk: onderzoeksverslag    individueel          heel cijfer
digitaal werkstuk           individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
essay                 individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
schriftelijk werkstuk         individueel          heel cijfer
mondelinge toets            individueel          heel cijfer
mondelinge toets            individueel          heel cijfer
mondelinge toets            individueel          heel cijfer
onderzoeksverslag           individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
werkstuk en mondelinge presentatie   individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
mondelinge toets            individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
schriftelijke toets + schrijfdossier  individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
schriftelijke toets          individueel          heel cijfer
werkstuk                individueel          heel cijfer
portfolio               individueel          heel cijfer
mondelinge presentatie         individueel          heel cijfer

								
To top