HOP DONG cua An Giang

Document Sample
HOP DONG cua An Giang Powered By Docstoc
					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ----------o0o--------

HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Sô: HĐKT/UT-AG/0708 Căn cứ vào Pháp Lệnh Hợp Đồng Kinh Tế của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Căn cứ vào Nghị định số 17/HĐBT của Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Thủ tướng Chính Phủ) ngày 19 tháng 01 năm 1990 hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh trên. - Căn cứ vào khả năng cung cấp thiết bị tin học và dịch vụ của Công ty Cổ phần CNTT Ưu Thế - Căn cứ vào nhu cầu của Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2008, tại Hà Nội chúng tôi gồm: BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ƯU THẾ Địa chỉ : 162 Thái Hà, Phường Trung Liệt - Đống Đa – Hà Nội Điện thoại : 04.942.9962 Fax: 04.942.9964 MST : 0102223076 Tài khoản : 0671100065004 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đại diện là : Ông: Trần Chí Nghĩa Chức vụ: Giám Đốc BÊN B: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG Địa chỉ : Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Điện thoại : 076.740095 Fax: 076.740095 Đại diện là : Ông Lê Văn Em Chức vụ: Trưởng phòng TCKH Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng kinh tế này với các điều khoản và điều kiện sau: 1.NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên A cung cấp cho bên B với số lượng, chủng loại và đơn giá được liệt kê trong bảng sau: STT Tên thiết bị/ chủng loại Aspire M 5640 (004)Intel® Core 2 QUAD Q6600 - 4 x 2.4GHz, 8 MB / 1066 FSB.
Intel® G31 + Intel® ICH7-DH chipset • 2 GB RAM (up to 4 Gb , support dualchannel) • DVD RW Super Multi Player • 500 GB SATA HDD • Card reader 9-in-1 • High definition, 7.1-channel audio, 6 audio jacks. • ATI HD2400 256MB RAM card • TIVI tuner port • PCI Express X16 slot • Gigabit Ethernet & Modem 56K V.92 • IEEE 1394 + 6 x USB 2.0 ports • Keyboard & Mouse Wireless • Windows Vista Home Premium

ĐVT

SL

Đơn giá

Thành tiền

01

C

01

15.811.162 đ

15.811.162 đ

Tổng cộng

15.811.162 đ

1.1 Bằng chữ: Mười lăm triệu tám trăm mười một nghìn một trăm sáu mươi hai đồng 1.2 Đơn giá trên đã bao gồm 5% VAT 1.3 Thiết bị do bên A cung cấp đảm bảo mới 100%, đúng chất lượng, chủng loại và tiêu chuẩn kỹ thuật ghi trong báo giá và theo biên bản thoả thuận của hai bên. 1.4 Chế độ bảo hành - Thân máy: Bảo hành 02 năm chính hãng - Chuột, bàn phím, ổ đĩa quang: Bảo hành 01 năm chính hãng 2. VẬN CHUYỂN VÀ BÀN GIAO 2.1 Thiết bị bàn giao tại: An Giang 2.2 Thiết bị được cung cấp cho bên B sau khi nhận được đơn hàng 2.3 Hai bên sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, lập biên bản bàn giao, nghiệm thu tại nơi bàn giao. 3.VẬN HÀNH, BẢO QUẢN, BẢO HÀNH THIẾT BỊ 3.1 Bên B chịu trách nhiệm vận hành và bảo quản thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị của nhà sản xuất. Bên A chịu trách nhiệm hướng dẫn thêm cho người sử dụng của bên B. Trơng trường hợp hỏng hóc do chất lượng thiết bị thì bên A sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa và bảo hành theo đúng quy định của nhà sản xuất tại số 1A Yết Kiêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 3.2 Hỏng hóc sau khi đã bàn giao do các nguyên nhân khác như do bên B vận chuyển, sử dụng sai do thiên tai, hoả hoạn, sự cố điện, v…v dẫn đến nổ chíp hoặc cháy thiết bị sẽ không được bảo hành và bên B phải chịu mọi phí tổn cho việc thay thế hoặc sửa chữa. 4.THANH TOÁN Bên B chịu trách nhiệm thanh toán theo hình thức chuyển khoản 5. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 5.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi bên B thanh toán và bên A giao hàng nếu không phát sinh thêm vấn đề gì thì coi như hợp đồng đã được thanh lý. Trong quá trình thực hiện nếu có xảy ra tranh chấp hai bên cố gắng giải quyết bằng thương lượng. Nếu hai bên không thể giải quyết được thì tranh chấp sẽ được Toà án Kinh tế có thẩm quyền giải quyết. 5.2 Nếu một trong hai bên tự ý vi phạm các điều khoản của hợp đồng gây nên các thiệt hại về kinh tế thì bên vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại theo quy định của Pháp luật về Hợp đồng kinh tế. 5.3 Hợp đồng này được làm thành 04 bản, gồm 02 trang, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 03 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ----------o0o--------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Sô: HĐKT/UT-AG/0708 Căn cứ vào nhu cầu và khả năng giữa Công ty CP CNTT Ưu Thế và Phòng Tài Chính – Kế hoạch huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Căn cứ vào tình hình thực tế của việc bàn giao thiết bị

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2008 tại Hà Nội, chúng tôi gồm: BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ƯU THẾ Địa chỉ : 162 Thái Hà, Phường Trung Liệt - Đống Đa – Hà Nội Điện thoại : 04.942.9962 Fax: 04.942.9964 MST : 0102223076 Tài khoản : 0671100065004 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm Đại diện là : Ông: Trần Chí Nghĩa Chức vụ: Giám Đốc BÊN B: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG Địa chỉ : Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Điện thoại : 076.740095 Fax: 076.740095 Đại diện là : Ông Lê Văn Em Chức vụ: Trưởng phòng TCKH Sau khi thoả thuận, hai bên đồng ý ký vào biên bản bàn giao máy với những điều khoản sau: Điều 1: Bên A đã vận chuyển và bàn giao thiết bị tại địa chỉ giao hàng của HĐ đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hoá trong hợp đồng số HĐKT/UT-AG/0708 Điều 2: Hai bên nhất trí thiết bị nêu trên đều mới 100% nguyên đai kiện. Điều 3: Biên bản bàn giao này là cơ sở để bên A được thanh toán tiền thiết bị đã cung cấp cho bên B theo như hợp đồng đã ký. Điều 4: Thiết bị bàn giao trên được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và có hiệu lực từ ngày ký Biên bản bàn giao này. Biên bản này được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 03 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ----------o0o--------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO
Địa điểm: Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Thời gian nghiệm thu bàn giao ngày………tháng………năm 2008

I.

Các bên tham gia nghiệm thu

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ƯU THẾ Địa chỉ : 162 Thái Hà, Phường Trung Liệt - Đống Đa – Hà Nội Điện thoại : 04.942.9962 Fax: 04.942.9964 MST : 0102223076 Đại diện là : Ông: Trần Chí Nghĩa Chức vụ: Giám Đốc Số TK : 0671100065004 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm BÊN B: PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN TỊNH BIÊN TỈNH AN GIANG Địa chỉ : Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Điện thoại : 076.740095 Fax: 076.740095 Đại diện là : Ông Lê Văn Em Chức vụ: Trưởng phòng TCKH

II.

Nội dung nghiệm thu
Đánh giá chất lượng: Đạt yêu cầu về chủng loại, chất lượng, kỹ thuật STT 01 Tên thiết bị/ chủng loại Aspire M5640 (024)
Intel® Core 2 QUAD Q6600 - 4 x 2.4GHz, 8 MB / 1066 FSB. Intel® G31 + Intel® ICH7-DH chipset • 2 GB RAM (up to 4 Gb , support dual-channel) • DVD RW Super Multi Player • 500 GB SATA HDD • Card reader 9-in-1 • High definition, 7.1-channel audio, 6 audio jacks. • ATI HD2400 256MB RAM card • TIVI tuner port • PCI Express X16 slot • Gigabit Ethernet & Modem 56K V.92 • IEEE 1394 + 6 x USB 2.0 ports • Keyboard & Mouse Wireless • Windows Vista Home Premium

ĐVT C

SL 01

III.
-

Kết luận
Thiết bị đã được lắp đặt đúng vị trí và yêu cầu kỹ thuật Đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 03 bản ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:91
posted:9/26/2008
language:Vietnamese
pages:5