wniosek_o_stwierdzenie_nabycia_spadku

Document Sample
wniosek_o_stwierdzenie_nabycia_spadku Powered By Docstoc
					                               Opole, dnia…………………..


                        Sąd Rejonowy
                        W Opolu
                        Wydział Cywilny

Wnioskodawca:
..........................
..........................


Uczestnicy postępowania:
1.......................
.........................
2......................
........................


                    WNIOSEK
               O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
Wnoszę o stwierdzenie nabycia spadku po ……………… ………..(imię nazwisko) zmarłym dnia
…………………. przed śmiercią zamieszkałym w …………………………………….………
                       (Podać dokładny adres zamieszkania)

Na podstawie :        ustawy/ testamentu*

                       Uzasadnienie

Spadkodawca ……………………………………………………….(imię nazwisko)
Ostatnio zamieszkały………………………………… ………(dokładny adres zamieszkania)
Zmarł w dniu ……………………………………

Zmarły pozostawił/nie pozostawił testamentu

W dniu śmierci był(a) ……………………………….
           podać stan cywilny

Związek małżeński zawierał …………………………………………………..
                 podać ile razy
Spadkobiercami są:
…………………………………………………….
( w wypadku dziedziczenia ustawowego należy podać również stopień pokrewieństwa)
…………………………………………………….

W skład spadku wchodzi/nie wchodzi* gospodarstwo rolne


                                      ………………………..
                                       podpis
Załączniki:
  1. odpis skłócony aktu zgonu spadkodawcy
  2. odpis skrócony aktów małżeństwa dla kobiet
  3. odpis skrócony aktów urodzenia dla mężczyzn
  4. odpis wniosku ( 1 egz. dla Sądu +po 1 egz. dla każdego uczestnika postępowania) .

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/28/2013
language:Unknown
pages:2
tang shuming tang shuming
About