uke 48 og 49 by tangshuming

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                     UKEPLAN for
                      7. klasse
INFO TIL HJEMMET:             uke 48 og 49
Husk svømming på mandager. Husk badetøy, badehette, håndkle og såpe.
Trivselsprogram (fysisk aktivitet) er det hvert matfriminutt kl. 11.10-11.20.
Leksegruppe hver mandag og onsdag fra kl.14.15-15.00. Dette er et tilbud til alle 7.klassene.
Det er delt ut målark i både norsk og engelsk. Dette er målene i grammatikk i 7.klasse.
LÆRINGSMÅL FOR KLASSEN:
NORSK        Kunne rettskrivingsreglene i kapittel 4 i Språkbok.
MATEMATIKK Ha kontroll på addisjon, subtraksjon, negative tall, regning med parenteser,
          avrunding, statistikk, sannsynlighet, forholdsregning, kombinatorikk,
          primtall, multiplikasjon og divisjon inn mot halvårsprøven.
NATURFAG      Fortelle hvordan folk før i tiden har utnyttet vann til elektrisk energi
          Forklare hva som skjer når energien i vann blir omdannet til elektrisk energi
          Fortelle hvordan ulike energikilder ble brukt før og nå
          Forklare hvordan kull, olje og gass omdannes
ENGELSK       To learn the new words and the irregular verbs.
          Write a presentation of yourself.
          Forbered deg til engelskprøven.
SAMFUNN       Huske og kunne si fem ulike årsaker til at noen velger å flykte.
RLE         Hinduismen: Kunne forklare begrepene samsara, karma, moksha, dharma,
          puja og bhakti.


HJEMMEARBEID:
Matematikk: Husk fin føring med svarsetning og to streker under svaret.
Tuba Luba: Les to sider videre hver leksedag. Les til kan teksten godt. Les høyt for en voksen
minst en gang i uka. Svar på to spørsmål. Hvis det ikke er spørsmål på sida, lager du to selv.
Husk å svare med hel setning, og skriv så fint du kan.
English: Leveres fredag.
Skriv glosene og verbene i Scrapbook og øv uttale og skrivemåte. Slå opp ukjente ord i
kapittelordlista bak i boka.
Raz-kids.com: Les minst to bøker i uka. Lytt til boken en gang. Les boken høyt minst to
ganger, en gang for en voksen. Svar på quiz til du får alt rett. Lærerbrukere:
adubland eller nbrenden

U Norsk        Tuba Luba (til tirsdag, onsdag og torsdag)
k           Oppdrag: Se eget ark. Skal leveres senest fredag 30. november.
e Matte:       Multi grunnbok 7a: øv godt inn mot halvårsprøven ved å trene på side
4           30-31, 58-59 og 90-91
8 Engelsk       Listen and read a book in Raz-kids. Do the quiz.
            Written exercise: WB p 73 A+B.
           Irregular verbs:
           to give-gave-given:      å gi
           To go-went-gone:       å gå,reise
           To grow-grew-grown:      å vokse/vekse

           Words: restless-rastløs/rastlaus, cobblestone-brustein, dare-
           våge, disturb-forstyrre, cancer-kreft, pray-be, warning-
           advarsel/åtvaring, desperately-desperat, spoilt-
           bortskjemt/bortskjemd, stranger-fremmed/framand
 Engelsk Basic  Raz-kids: Listen and read a book. Do the quiz.
 Til onsdag   New words: Cyperspace-internett, online-tilkoblet internett, amazing-
         utrolig, sense of humour-sans for humor, presentation-presentasjon
         Exercise: Scoop Basic p 79
 RLE:      Les Vi i verden s. 46-47.


U Norsk      Tuba Luba (til tirs, ons, og torsdag)
k         Gjør oppgavene på ark.
e Matte:     Multi grunnbok 7a: øv godt inn mot halvårsprøven ved å trene på side
4         30-31, 58-59 og 90-91
9 Engelsk     Listen and read a book in Raz-kids. Do the quiz.
         Written exercise: WB p 74 C. (Write the whole sentences!)
         Irregular verbs:
         To have-had-had:   å ha
         To hear-heard-heard: å høre
         To hide-hid-hidden: å gjemme/gøyme

         Words pray-be, warning-advarsel/åtvaring, desperately-
         desperat, spoilt-bortskjemt/bortskjemd, stranger-
         fremmed/framand, excited-begeistret/oppglødd, lovable-
         elskelig/elskeleg, admire-beundre, manage-greie, daring-
         dristig

 Engelsk Basic  Raz-kids. Listen and read a book. Do the quiz.
 Til onsdag   New words: rhythm-rytme, member-medlem, unique-unik, unhappy-
         ulykkelig, understand-forstå
         Exercise: Scoop basic page 74.
 Naturfag    Lag et tankekart om kull, gass og olje. Bruk sidene 114-120.

								
To top