Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

uke 2

VIEWS: 0 PAGES: 8

									 Ukeplan for 7. trinn             Uke 2, 2013 Navn:______________________


Timeplan:
  TIME        MANDAG       TIRSDAG       ONSDAG       TORSDAG        FREDAG
        A      B    A     B    A     B    A      B    A     B
1. time     Norsk   Matte  Samf    Engelsk  RLE    Nat   Norsk    Matte
8.15-9.00
                                                Norsk   Engelsk

                             Krø
2. time                                             Engelsk  Norsk   Postkass
                            (ute)
9.00-9.45
                                                          Ti
                                                          me
                  9:30-
       FRIMINUTT      10:00                  FRIMINUTT                pla
                  Fysisk                                      n:
                 aktivitet
3. time              Engelsk   Samf.  Nat    RLE   Matte    Norsk
10.15-11.00
        Matte   Norsk                                  Krø
4. time                                              Krø   Rle\kl
11.00-11.45
                                  Krø                  time
                                  (ute)

                            FRIMINUTT                           ORDENSE
                                                           7A: Thom
5. time       KuH/musikk                Arb.plan   Musikk    K&H   Rle\kl   Krø    7B: Cami
12.15-13.00
                                                time
6. time                                   K&H    Musikk        Krø
13.00-13.45
  KONTAKTINFORMASJON:
  Gausel skole (sentralbord): 51 81 43 20

  Arbeidsrom (lærere/7. trinn): 51 81 43 37

  Trefftid: Kontaktlærerne har trefftid onsdager klokken 14:00 - 14.45.

  Skolens hjemmeside:           www.linksidene.no/gausel

  Nina Solfjeld Rohde (blå):       nina.helen.rohde@stavanger.kommune.no


  Wenche Storhoug:            wenche.Storhoug@stavanger.kommune.no

  Jan Egil Tjønn :            jan.egil.tjonn@stavanger.kommune.no


FAG: Norsk Uke: 2/2013
       Tema                     BASIS                    Fordypning

                                                Oppgave på internett. KLIKK
                    Hel- og leddsetninger (mandag)             HER
                                                Stillelesing
 Reklame             Oppgave 98 s. 218.
                 Oppgave 99 og 100 s. 219.
                 Oppgave 101a + b s. 220 gjøres som en oppgave.
 - Humor og språk som      Oppgave 102 og 103 s. 221.
                NB: På fredag blir det en liten test på om du kan hel- og
  virkemiddel.        leddsetninger.
 - Ord for alt A side 53-57.
                        Reklame (torsdag)
                 Oppgave 48 – 51 s. 54.
 Hel- og leddsetninger      Oppgave 52 - 54 s. 56 - 57.
                Noen av disse oppgavene vil nok bli gjort felles i klassen.

 - Ord for alt A side 218 –
  222.                     Komma (fredag)
                 Oppgave 104 – 106 s. 224.
                 Oppgave 107 s. 225.
                 Oppgave 108 – 109 s. 226.
                 Oppgave 110 – 111 s. 227 og 228.
 Komma             Disse oppgavene kommer også på planen i uke 3.

                        Hjemmelekse
 - Ord for alt A side 223 –
                Les minst 20 min i en bok hver dag.
  228.
FAG: Engelsk Uke: 2/2013
Tema:Kap.3 ”Modern literature”.
Læringsmål: - Tekstforståelse.
  -  Vi øver mot engelskprøve
  -  Presentere et emne muntlig og ved hjelp av digitale hjelpemidler.
  -  Øke ordforrådet

         På skolen                        Hjemmelekse            Fordypning
                         Leseleksa: Øv deg på å lese teksten til du greier det
Felles :                     flytende (uten å stoppe opp). Forklar kort til en    Δ: Les i
                                                     engelsk bok.
Stairs 7:                     hjemme hva teksten handler om.
Test deg selv:                                              Δ:Kryssord
Vi har en engelsk prøve som vi retter
etterpå i timen.

step 1: Textbook: Les s. 122 – 123.

Step 2:: Les s. 124 – 128.

Step 3: Textbook: Les s. 132 – 138.

Disse tekstene jobber vi mer med i uke
3

Fredag, felles: Eiendoms- og refleksivt
pronomen.
MATEMATIKK Uke 2/2013                                            7.trinn

Tema: Tid og fart

Læringsmål:
    Kunne lese og tolke en rutetabell
    Kunne regne med tidspunkt og tidsintervall
    Kunne regne med fart
    Kunne tolke et fartsdiagram

På skolen                     Hjemmelekse til torsdag
Mandag (7A/7B)
                          
s. 169+171+172: Fart
                          ,og Δ:     Gjør ferdig oppgavene du begynte på mandag.
Oppgaver:
: Oppg. 13-15, 20, 21, 26-29, 34-35
: Oppg. 13,14,16,18,19,22, 23, 26-28,30, 34-35.
Δ : Oppg. 13, 14, 17-19, 24-28, 31, 34 og 35.

Torsdag (7A/7B)
s. 174: Fartsdiagrammer

Oppgaver:
Repetisjonsoppgaver måling vedlagt ukeplanen.   Hjemmelekse til fredag
,  og Δ : Oppg. 36-43              ,og Δ:     Gjør ferdig oppgavene du begynte på torsdag.
På PC: Gå inn på Grunntall på skrivebordet, velg
7A og kap. 6.                   Øve til prøve kap. 5 og 6 på mandag i uke 3, 14.01.13
                          Les og lær sammendragene på s. 162 og 178-179.
SAMFUNNSFAG Uke 2/2013
Tema: Renessanse og opplysningstid
Læringsmål:
   Forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa.
   Gi eksempler på viktige tanker og oppdagelser på denne tida, og hvorfor disse skapte uro i Europa.
   Beskrive hvem Elisabet 1. og Ludvig 14. var, og hva de er kjent for.
   Gi eksempler på hva filosofene diskuterte i opplysningstida.


            Skolen/lekse                       Fordypning

Δ: Les side 34 - 40 i Midgard 7.               Δ: Gjøreoppgave 5 – 9 s. 41 i Midgard.
Δ: Gjøreoppgave 1, 4 og 6 s. 41 i Midgard 7.
Δ: Huskeoppgave 10 – 17 s. 41 i Midgard 7.
NATURFAG Uke 2/2013                                          7.trinn

Tema: Energi

Læringsmål:
  Fortelle hvordan folk gjennom tidene har utnyttet energien i vann til å gjøre forskjellig arbeid
  Forklare hva som skjer når energien i vann blir omdannet til elektrisk energi
    Fortelle hvordan ulike energikilder ble brukt før og nå
    Forklare hvordan kull, olje og gass dannes
    Beskrive hvilke konsekvenser vårt energiforbruk har for miljøet
På skolen                            Fordypning

Onsdag (7A/7B)                           -  Gjøreoppgave 1 s. 121

I ny Yggdrasil bok:
Felles: Quiz om vannenergi. Hvor mye kan du fra forrige
uke? Les s. 106 – 112 igjen hvis du vil kunne svarene på
quizen.

Felles: s. 114 - 117: Å utnytte solenergien.
Vi leser og studerer bildene sammen.

Nettoppgave: Gå inn på: Yggdrasil 7, trykk på elektrisitet og
energi, kull, olje og naturgass og gjør oppgave 1 om kull.


Oppgaver:
 - s. 121: Oppg. 3 - 5.
 - Forklar med tekst og tegning hvordan en klarer å
   produsere elektrisk energi ved hjelp av kull (se s. 117).
RLE: Uke 2/2013.

Tema: IKT og Etikk
     På skolen    Hjemmelekse  Fordypning  Vi går gjennom side
  92-100 i Vi i
  verden.
  Kapittelet handler
  om regler for
  hvordan vi bør
  oppføre oss på
  internett.

								
To top