Docstoc

NATIONAL GREEN CROPS

Document Sample
NATIONAL GREEN CROPS Powered By Docstoc
					                NATIONAL GREEN CORPS
   LIST OF ECO-CLUBS IN KOLKATA DISTRICT (2006-2007)

No.  Name of the Schools Address                Phone      Teacher in
                                         Charge
1.   Behala Joyshri Siksha  90, Rai Bahadur Road, Kolkata  Ph – 2478 2421  Mrs. Pratima
    Niketan         – 34                       Chakraborty
2.   Bratachari Vidyashram  Joka, Thakurpukur, 24      Ph - 2467 3181  Mr. Prabir R.
                Parganas (South), PIN - 700            Basu
                104,
3.   Gournagar High School  Gournagar, Thakurpukur,     Ph - 2467 0550  Mr. Swapan K.
                Kolkata -700 063                 Deb
4.   Sodepur Balika Vidyalaya Sodepur First Lane, Kolkata -  Ph - 2402 2636  Mrs. Bani Deb
    (High)          700 082,                     Nath
5.   Uchcha Balika      178, Raja Rammohan Roy      Ph - 2446 7126  Mrs. Tripti
    Vidyamandir       Road, Barisha, Kolkata - 8,            Sengupta
6.   Calcutta Blind School  Behala , Kolkata - 700 034    Ph - 2468    Mr. Anil Kr. Pal
                                 1335/4549
7.   Putiary Brajamohan    26, Banerjee Para Road,     Ph - 2458 3659
    Tewary Institution    Kolkata - 700 041
8.   Iswar Chandra Mitra   53, Mitra Colony, Behala,
    Balika Vidyalaya     Kolkata - 700 034, Ph -
9.   Sahapur Harendranath   44, Jay Krishna Pal Road
    Vidyapith        Kolkata - 700 038
10.  Barisha High School   D. H. Road, Behala       Ph - 2447 3190  Mr. Pranabendu
                Chowrastha, P.O. - Barisha,            Chakraborty
                Kolkata - 700 008.
11.  Sahapur Mathuranath   3, Kailash Pandit Lane, Kolkata Ph - 2400 6413  Mr. Sanjeeb
    Vidyapith(H.S.)     - 700 053                     Majumdar

12.  Bani Niketan High School 137/1, Pasupati Bhattacharyya           Mr. Saibal K.
                Road, Paschim Putiary, Kolkata          Guha
                - 700 041, Ph -
13.  Sahapur Girls' High   20, Jyotish Roy Road, Kolkata - Ph - 2400 0268  Mrs. Soma Mitra
    School          700 053
14.  Paschim Putiary     268, Banerjee Para Road,    Ph - 2402 5560  Mr. Tapan K.
    Sukharanjan Vidyamadir Kolkata - 700 041                  Das

15.  Sarsuna Girls' High   Banerjee Para Rd. Kolkata-61,  Ph- 447 3556   Ms. Debbala
    School                                   Mitra

16.  Sarsuna High School (H. 165, Sarsuna Main Rd. P. O. –   Ph- 493 3655   Mr. Siddhartha
    S.)           Sarsuna, P. S. Thakurpukur,            Majumdar
                Kolkata - 61,
17.  Behala High School,   6, Banomali Naskar Rd.      Ph – 478 5466  Mr. Amaresh
                Kolkata – 60.                   Majumder
18.  Vevekananda Palli    Vivekananda Palli, Behala,             Mr. Arabinda
    Kishore Bharati High  Kolkata – 60. Ph -                 Basu
    School,
19.  Behala Shyama Sundari 77, Rishi Bankim Chandra Rd.    Ph - 468 0317  Ms. Paramita
    Vidyapith(H. S.),    Behala,                      Addhya
                Kolkata – 34,
20.  Parnasree Satiprasanna 13, satyajit Ray Sarani, Kolkata  Ph - 2404 0378  Mr. Swapan
    Vidyapith        - 60,                       NathMukherjee

21.  Behala Sharada      P. O. Parnashree Pally,     Ph-2451-4052   Mrs. Jharna
    Vidyapith for Girls'   Kolkata-700 060                  Mukherjee
    (Higher Secondary)

22.  Sibaramur Nanilal    Kolkata - 700 061        Ph - 2488 0058  Mr. Akhileswar
    Vidyapith                                 Mahapatra
No.  Name of the Schools Address                 Phone      Teacher in
                                          Charge
23.  Jote Sibarampur Shiksha PO- Jote Sibarampur, Via-      Ph- 2488 1215  Mr. Sujan K.
   Niketan         Maheshtala, S.24-Parganas,              Ghose
               PIN 700141,
24.  Children's Villa    23, Banamali Naskar Road,      Ph - 2468 7773  Mr. Suvojit
               Behalla,                       Mukherjee
               Kolkata - 700 060.
25.  Garden Reach Mudiali  N-98 & N-99/1 Mudiali Rd.      Ph – 469 5047  Mr. Partha
   High School (H. S.),  Kolkata – 24.                    Banerjee

26.  Garden Reach Mudiali    N-98 Mudiali Rd. Garden     Ph – 469 2515  Mrs. Anuva
   Girls’ High School     Reach, Kolkata – 24.               Mondal &
                                          Tilottama
                                          Bhattacharyya
27.  Garden Reach Nut      N-96, Pahapur Rd. Kolkata –   Ph – 469 0356  Ms. Jayanti
   Behari Das Girls' High   24.                       Bhattacharyya
   School           .
28.  Garden Reach Nut      N-97, Paharpur Rd.       Ph – 469 4504  Mr. Sakti Pada
   Behari Das Boys' High    Gardenreach,                   Ghosh
   School (Integrated H. S.  Kolkata – 24.
   School),
29.  Matiaburj High School (H.  R-50,Garden Reach Rd.      Ph – 469 4870  Mr. Atiqur
   S. ),            Kolkata – 24.                  Rahaman

30.  Garden Reach Maulana    H-83, Paharpur Rd. Kolkata –  Ph – 469 7773.  Mrs. Naushad
   Azad Memorial Girls’    24.                       Parveen
   High School (Urdu),
31.  Badartala High School,   Z/3/237/12 B. P. Rd. P. O.    Ph – 469 5223  Mr. Chanchal
                 Badartala,                    Chakraborty
                 Kolkata – 44,
32.  Bartala Madhyamik     Y- 317/1, S A Farooquie Rd.   Ph – 469 6302  Mr. Kunal
   Vidyalaya(Boys),      Bartala, Gardenreach, Kolkata           Mukherjee
                 – 18.
33.  Battala Girls' High    Y- 317/1, S A Farooquie Rd.   Ph – 469 6302  Mrs. Dipti Pal
   School,          Bartala, Gardenreach, Kolkata
                 – 18.
34.  Kankhuly High School,   P.S. Matiabruz, P. O.      Ph- 491 9274   Mr. Bidhan
                 Bidhangarh, Kolkata- 66.             Chandra Banluja
35.  Badartala Madhyak     Z-3/292/3, River Side Road,   Ph - 2469 0400  Mrs. Namita Sen
   Balika Vidyalaya      Kolkata - 700 044,
36.  Garden Reach K. C. Mills K. C. Mills Lines, 42, Garden   Ph - 2469 5892  Mr. Rabi Nath
   High (H. S.) School (Hindi Reach Road,                    Jha
   Medium)          Kolkata - 700 024,.
37.  Dhankheti High School   G185, Dhankheti, Garden     Ph - 2469 3004  Mr. Akhter Mirza
   (Urdu)           Reach,
                 Kolkata - 700 024,
38.  Kankhuli Girls' High    Bidhan Garh, Kolkata - 700 066          Mrs. Basudha
   School           Ph - 2491 4804                  Mukherjee
39.  Akra Saktigarh Rabindra Akra, Rabindra Nagar, Kolkata    Ph - 2491 0183  Mr. Shyamal
   Bidyapith         - 700 018                     Kumar Mandal

40.  Khidirpore Oriya High    1, satya Doctor Road, Kolkata - Ph - 2459 3447  Mr. Mukti kanta
   School           700 023,                     Dey

41.  Khiderpore Muslim High   3, Nawab Ali Lane, Kolkata-700 Ph- 2449 7009   Md. Faisal Imam
   school           023

42.  Jawaharlal Nehru Balika   5/2, Bhukailash Road, Kolkata- Ph-2449      Krishna Singh
   Vidyapith          700 023            5721/5925
No.  Name of the Schools Address                 Phone      Teacher in
                                          Charge
43.  Sanghamitra Vidyalaya   S. E. Railway Colony, Kolkata-  Ph-49 7665    Goranga Mandal
   (High School)       700 043

44.  Arya Parishad Vidyalaya  1, Nimak Mahal Road, Kolkata- Ph- 2439 6314    Bhagwanji Singh
                700 043

45.  Jadavpur Bagha Jatin   Jadavpur, Kolkata- 92.      Ph – 412 1684  Mr. Ranjit
   High School(H. S.),                             Kumar Manna
46.  Naktala High School,   348/165, N S C Bose Rd.      Ph – 411 0395  MR. Mrinmoy
                Kolkata- 47                    Ghos
47.  Jodhpur Park Boys'    Jodhpur Park, Kolkata – 68.    Ph – 473 2208  Mr. Uttam
   School                                    KumarMandal
                                          Mr. Chandan
                                          Kumar Das
48.  Bagha Jatin Balika    Bagha Jatin Palli, Kolkata- 92.  Ph - 412 5511  Mrs. Sudeshna
   Vidyalaya(H. S.),                              Sarkar
49.  Dhakuria Ramchandra    10, Station Rd. Dhakuria,     Ph – 473 6341.  Mr. Subrata
   High School(H. S.),    Kolkata- 31.                    Kumar Naskar

50.  Dwarakanath Balika    10, Bank Colony, Kolkata – 31. Ph – 472 6492    Ms. Buli
   Vidyapith (H.S),                               Majumdar

51.  Jadavpur Vidyapith    P.O. – Jadavpur University,    Ph – 414 6746  Mr. Susanta
                Kolkata – 32.                   Gupta

52.  Jadavpur High School (H. 17, East Rd. P. O. – Jadavpur   Ph – 412 3182  Sri Gopinath
   S.),           University,                     Dutta
                Kolkata – 32.
53.  Katjunagar        P. O. – Jadavpur University,    Ph – 412 7473.  Mr. Shibsankar
   Swarnamoyee Vidyapith, Kolkata – 32.                     Satpathy

54.  A. K. Ghosh Memorial (H. 164/A/6, Prince Anwar Shah     Ph – 417 5431  Mr. Tuhin Kumar
   S.) School, (ENG),    Rd. Kolkata – 45.                  Guha
                .
55.  Harendra Kushari     45, Station Rd. Dhakuria,     Ph – 473 4629  Mr. Bikas Kumar
   Vidyapith,        Kolkata – 31.                    Jagulia

56.  Andrew’s High (H.S.)   33, Gariahat Rd. (South),     Ph - 2473 5438  Mr. Surajit
   School          Kolkata - 31                    Biswas

57.  Binodini Girls’ High   2, Bank Plot, Dhakuria, Kolkata Ph – 473 1513.   Smt. Swati Raha
   School          – 31.                       & Smt. Mitali
                                          Das
58.  Bani Vidya Bhaban Girls' 2/177C, Sri Colony, Kolkata-            Mrs. Kanchan
   High School       700 092                       Bhowmik
                Ph-
59.  Bijoygarh Vidyapith   Bijoygarh, Jadavpur, Kolkata-   Ph-2412-6849
                700 032

60.  Paresh Nath Balika    86-A & B, Banerjeepara Lane,   Ph-2415-5395   Mrs. Ranjita
   Bidyalaya         Dhakuria, Kolkata-700 031,             Chakraborty
61.  Kasba Jagadish      1/66/1, Jahura Bajar Lane,    Ph-2442-5753   Mrs. Saswati
   Vidyapith for Girls'   Kolkata-700 042                  Chakraborti
62.  Anada Ashram Balika    352, Netaji Subhas Chandra    Ph-2471-1027   Mrs. Sakuntala
   Vidyapith (H.S)      Bose Road, Kolkata-700 047,            Das
63.  Ram Mohan Mission High  P-1/C, Price Anwar Shah Road,   Ph-2417-5263   Mr. Sujoy
   School          Kolkata-700 045,                  Biswas
No.  Name of the Schools Address                  Phone      Teacher in
                                           Charge
64.  Mukul Bose Memorial     Ramgarh, Kolkata - 700 047    Ph - 2412 1579  Mr. Sisir
   Institution (Boys)                               Mukhopadhyay
                                           &
                                           Mr. Haripada
                                           Debnath
65.  New Alipore Multipurpose 23A/439/1, D. H. Rd. Kolkata – Ph – 478 2536.     Mr. Nilanjan
   School          53.                          Majumdar

66.  Azadgarh Balika       Azadgarh, P. O. – Regent Park,           Mrs. Patima
   Vidyalaya          Kolkata – 40                    Chattopadhyay

67.  Bikramgarh High School   Bikramgarh, PO - J U, Kolkata -          Mr. Tapan Kr.
                 32                         De

68.  Tollygunge Girish      12D, Deshapran Sasmal Road, Ph-2424-4467      Miss Sarbani
   Chandra Institution     Kolkata-700 033                  Chattopadhyay
69.  Ajadgarh Vidyapith     Ajadgarh , Kolkata-700 040             Mr. Ranjan Basu
                 Ph-
70.  Netajinagar Vidyamandir   Netajinagar, Kolkata-700 092 Ph- 2411 5614     Mr. Manas
                                           Ganguli
71.  Tollygunge Ashoknagar    Ashoknagar, Kolkata-700 040    Ph- 2411 2360  Mr. Amalesh
   Vidyapith                                   Patra & Mr.
                                           Subhendu
                                           Kundu
72.  Milangarh Balika      41/52, N. S. C. Bose Road,    Ph- 2481 0547  Mrs. Anita
   Vidyalaya          Kolkata-700 040                  Mukherjee

73.  Sir Nripendranath Girls'  4, Chandi Ghosh Road,       Ph- 2411 3814  Mrs. Ishita
   High School         Kolkata-700 040                  Ghosh (Nandi)

74.  Sir Nripendranath      5, Chandi Ghosh Road,       Ph- 2411 6976  Mr. Tapan Roy
   Institution (HS)      Kolkata-700 040

75.  Khanpur High School     316,N. S. C. Bose Road,      Ph- 2471 0060  Mr. Chandan
                 Kolkata-700 047                  Das

76.  Bijoygarh Balika      Bijoygarh, Kolkata - 700 032   Ph - 2413 7231  Miss Tapasi
   Vidyapith                                   Mudi
77.  Sree Sarada Ashram    69, Krishna Chandra Dey    Ph - 2400 2688     Mrs. Ashadipa
   Balika Bidyapith     Sarani(Block - O, P615), New             Chatterjee
                Alipore, Kolkata - 700 053,
78.  Adi Ballygunge Vidyalaya 4/2, Rifle Range Rd. Kolkata – Ph - 240 0408.     Mr. Ram Mardi
                17

79.  Wahid Memorial High     33, Broad St. Kolkata – 19.            Mr. Mahmood
   School (Urdu Medium),    Ph -                        Alam Khan
80.  Monu Memorial Institution  14A, Topsia Road, Kolkata –            Mr. Zafar Alam
   (Urdu Medium High      39.
   School),           Ph -
81.  Hemchadra Institution    91/1, Dharmatala Rd. Kolkata -           Mr. Soumendu
                 42                         Chakraborty
82.  Tiljala High School (H.S.), 143, Picnic Garden Rd. Kolkata Ph – 40 9117    Mr. Dilip Ghosh
                 – 39.
                 .
83.  Tiljala Brajanath      129/1, Picnic Garden Rd.    Ph – 343 4877.   Mr. Surya
   Vidyapith (H. S.),     Kolkata – 39.                   Kumar Tripathi

84.  Jagadbandhu Institution,  25, Fern Rd. Kolkata – 19.    Ph – 440 7624.  Mr. Subhajit
                                           Gupta
No.  Name of the Schools Address                 Phone      Teacher in
                                          Charge
85.  Lake School for Girls    P502, C.I.T. Scheme No.     Ph – 464 3551.  Ms. Papri
                  XLVII, Kolkata – 29.               Mukherjee

86.  Tiljala Balika Vidyalaya  93/1, Dr. G. S. Basu Rd.    Ph – 40 9776.  Mrs. Susmita
    (High School),       Kolkata – 39.                  Pal

87.  Kasba Balika Vidyalaya   117C, B. B. Chatterjee Rd.   Ph – 442 7126.  Mrs. Aditi Mitra
    (Secondary School),     Kolkata – 42.

88.  Lake View High School    P- 9, CIT Scheme – LXXII,   Ph – 440 4998  Mr. Joydev Das
                  Panchantala Rd. Kolkata – 29.
89.  South Point         82/7A, Ballygunge Place,   Ph-440     Mr. Monojit
                  Kolkata – 19.         5115/5042/4043. Sengupta

90.  Patha Bhawan        103 A &C, Ballygunge Place   Ph – 460 8485  Mr. Sabyasachi
                  Kolkata –19.                   Pramanik

91.  Bhowanipore Girls' High   42 – B, Suhasini Ganguly    Ph – 455 9852.  Mrs. Mitra Dutta
    School           Sarani, Kolkata – 25               Chowdhury

92.  Kalighat High School    50, Mahim Halder St. Kolkata – Ph – 455 3568   Mr. Dilip Das
                  26.

93.  Abhaycharan Vidya      22, Lake Road, Kolkata - 700  Ph - 2466 0392  Mr. Anguri
    Mandir           029                       Kumar Hawda

94.  Gopabandhu Vidyalaya    52C, Beninandan Street,     Ph - 2455 7157  Mrs.Puspashree
                  Kolkata - 700 025                Pattanayak& Mr.
                                          Suresh C.Das
95.  Chetla Boys' High School 29/2, Moni Sanyal Sarani,     Ph - 2479 9764  Mr. Bikash
                Kolkata - 700 027                  Ranjan Mondal

96.  Sahanagar High School    38A & B, Tollygunge Road,    Ph - 2466 8329  Mr. Motilal
                  Kolkata - 700 026                Samanta

97.  Bagmari Maniktala Govt.   1, Bagmari Lane, Kolkata – 54. Ph – 2337 9017  Mr. Hirupada
    Sopnsord High School,    .                        Chowdhury
98.  Sishu Mahal Girls' High   16, Matilal Basak Garden Lane,          Ms. Krishna
    School,           Kolkata – 54.                  Chakroborty
                  Ph -
99.  Muraripukur Govt.      107 & 108/4, Ultadanga Main Ph -2356-1493    Mr Pravas
    Sponsord High School,    Road, Kolkata-67                 Kumar Ghaosh

100.  New National High      P-189A, Ramkrishna Samadhi   Ph – 2334 4255  Mr. Raj Kumar
    School (Hindi)       Rd.                       Jha
                  Kolkata – 54..
101.  Mitrasangha Vidyayatan   43/H/14/1, Choulpatti Road,   Ph-2353-1733   Mr. Dhirendra
    High School         Kolkata-700 010,                 Nath Das &
                                          Chiranjib Guha
                                          Biswas
102.  Sarada Prasad Institution  108/18, Bidhannagar Road,    Ph-2356 1172   Mr. Sadananda
    (H. S.)           Kolkata-700 067,                 Chatterjee
103.  Shree Jawahar Hindi     76, Dr. S. C. Banerjee Road,           Mr. Tribhuwan
    Vidyalaya          Kolkata - 700 010, Ph -             Prashad Pal
104.  Ram Mohan Vidyamandir    B4/H/133, Rammohan Mallik            Mrs. Shampa
    for Girls (High School)   Garden Lane, Kolkata - 700            Dhali
                  010, Ph -
105.  Lee Collins High School   9, Beleghata Main Rd. Kolkata  Ph – 351 4718  Mr. Indranil
    (H.S.),           – 85.                      Basu
No.  Name of the Schools Address                Phone       Teacher in
                                          Charge
106.  Narikeldanga Girls' High  50, Kabi Sukanta Sarani,    Ph – 360 0906.  Mrs. Susmita
    School,          Kolkata – 85.                   Ghosh

107.  Kishore Vidyapith (H. S.  27B/3A, Chaulpatty Rd. Kolkata Ph – 350 9054   Mr. Ram
    For Boys),         – 10.                       Chandra Sahoo

108.  Surah Kanya Vidyalaya,   P – 116, Scheme IV-M, C I T   Ph – 350 2697   Mrs. Santi Das
                 Rd. Kolkata – 85

109.  Beleghata Santi Sangha   1 / 4, Barwaritala Rd. Kolkata – Ph - 2353 9465  Mr. Bipin Behari
    Vidyatan for Boys(H.S.),  10.                        Mandal

110.  Beleghata Santi Sangha   1/8, Barawaritala Rd. Kolkata – Ph – 351 4417   Mrs. Iva
    Vidyatan for Girls,    10                        Chakravarty &
                                          Mrs. Reba
                                          Ghosh
111.  Deshbandhu High School 17/2E Beleghata Main Road,     Ph - 350-6625   Mr. Ajit Kumar
    (Branch),       Kolkata –10,                     Das


112.  Beleghata Deshbandhu    69B, A. C. Banerjee Lane,    Ph – 350 7305.  Mrs. Mitali Sinha
    Girls High School     Kolkata – 10.

113.  Bani Vidya Mandir Girls’  3/1, Beliaghata Main Rd.    Ph – 354 2973.  Mrs. Rituparna
    High School        Kolkata –10.                   Majumdar

114.  Kamala Vidya Mandir    81, K. G. Basu Sarani,     Ph- 350 6380.   Mrs. Ratna
    High School for Girls   Beleghata, Kolkata - 85.             Talukdar
115.  Kankurgachi        286/A, C.I.T. Rd. Scheme No.  Ph – 352 9312.  Mr. Subir
    Vivekananda Vidyapith   VI M,                       Samanta
    (Boys)           Kolkata – 54,
116.  Khanna High School     9, Guripara Road, Kolkata-700  Ph-2251 0216   Mr. S. B. Singh
                 015

117.  Beleghata Deshbandhu    69/C, Abinash Chandra      Ph- 2350 4923
    High School (Main)     Banerjee Lane,Kolkata-700 010
118.  Panchkari Radharani    31/B, Christopher Rd. Kolkata – Ph – 2329 8067  Mr. Atin Das
    Adarsha Vidyalaya (High  46.
    School),
119.  Panchkari Radharani    31/B, Christopher Rd. Kolkata – Ph – 2329 8067  Mrs. Rina
    Adarsha Vidyalaya for   46.                        Samaddar
    Girls (High School),
120.  Gobra Kazi Nazrul     12, 13, 14, Mahendra Roy    Ph – 2329 4918  Mr. Indradeep
    Satabarshiki Shikhayatan  Lane, Kolkata - 46                Bhattacharyya

121.  Chrishtupher Road Govt. C I T Building, Christopher Rd.  Ph – 2244 7738.  Mrs. Jayasri
    Spond. Higher      Kolkata – 14.                    Ghosh
    Secondary School (For
    Girls),
122.  Sarat Chandra Sur    12, Pottery Rd. Kolkata – 15.   Ph – 2 329 6317. Mr. Manoj Kanti
    Institution (H. S.)                             Bhattacharyya

123.  Entally Hindu Balika    8, Middle Rd. Kolkata - 14.   Ph -2246 4309   Mrs. Rakhi
    Vidyalaya.                                  Kabiraj

124.  Baptist Girl's School   84, Dr. Suresh Sarkar Rd.    Ph - 2284 6620  Mrs. Srabanti
                 Kolkata – 14.                   Majumdar

125.  Beneapukur Vidyapith    31, Linton St. Kolkata - 14.  Ph – 2284 1214.  Mr. Samares
                                          Chakraborty
No.  Name of the Schools Address                 Phone       Teacher in
                                           Charge
126.  Islamiya High School    44, Hare Krishna Konar Rd.    Ph - 2284 1590  Mr. Naushad
                 Kolkata – 14.                   Alam

127.  Kailash Chandra Hindu   71, Ananda Palit Rd. Kolkata -           Mrs. Moon Mitra
    Balika Vidyalaya.     14.
                 Ph -
128.  Carey High School     85, Dr. Suresh Sarkar Rd.    Ph – 2284 7664  Mr. Suman
                 Kolkata - 14.                   Roychowdhury

129.  Sarada Vidya Bhawan    24A, Dr. Suresh Sarkar Rd.    Ph – 2244 5127. Mrs. Sudeshna
                 Kolkata – 14.                  Dutta

130.  Debendra Vidyapith for   31, Linton Street, Kolkata-700  Ph - 2284 0693  Mrs. Rita Basu
    Girls,           014.

131.  Entally Academy      23, Girish Chandra Bose Road, Ph - 2284 9259    Mr. S. K.
                 Kolkata-700 014,                  Chakrabarty
132.  Bhutnath Mahamaya     56/H/8, D. C. Dey Road (Dhapa
    Girls' High School     Panchanantala), Kolkata-15
                 Ph-
133.  Bhutnath Mahamaya     9, Radhanath Chowdhury Rd. Ph - 2329 1006     Mr. M.
    Institution(for Boys)   Kolkata-700015                   Bhattacharya

134.  Anjuman Girls' Higher   31, Mufidul Islam Lane, Kolkata Ph - 2284 1527   Ms. Zarrin
    Secondary School      - 700 014                     Firdous

135.  Ramrick Institution    20, Justice Dwarakanath Rd.   Ph – 2475 1477.  Mr. Amaresh
                 Kolkata – 20.                   Chakroborty

136.  St. Lawrance        27, Pramathesh Barua Sarani,   Ph - 2475     Mr. Subrata
                 Kolkata – 19           1959/2539     Sadhu
137.  Kumar Ashutosh       10/1, Dum Dum Rd. Kolkata -   Ph – 557 2511   Mr. Subhasis
    Institution (Main) Boys’  30.                        Basu

138.  Belgachia Manohar     64/77, Belgachia Rd. & 5/1,   . Ph – 556 5529  Mr. Nikhil Baran
    Academy (H. S.)      Olaichandi Rd. Kolkata – 37.            Maity

139.  Cossipore Harisankar    20, Ratan Babu Rd. Kolkata -   Ph – 546 2947.  Mr. Somnath
    Banipeeth High School,   2.                         Ghosh

140.  Navajatak Vidya Bhavan   32A,/17B, South Sinthee Rd.            Smt. Chaiti Roy
    for Girls         Kolkata - 50.
                 Ph -
141.  Saheed Sriti Vidyalaya   21/22, Raja Manindra Rd.     Ph – 556 7595.  Mr. Samiran
    (High School),       Kolkata – 37.                   Mukhopadhyay

142.  Cossipore Institution,   15/1, Ratan Babu Rd. Kolkata – Ph – 558 1774.   Mr. Partha Basu
                 2.

143.  Amritalal Ojha       70, South Sinthee Rd. Kolkata -          Mr. Pijush
    Vidyabhawan for Boys,   30.                        Kumar Saha
                 Ph -
144.  Shilpakala Shiksha     22, Raja Manindra Rd. Kolkata Ph – 556 5903.    Mr. Nirmal
    Mandir (Boys’ High     - 37.                       Kumar Ghosh
    School),
145.  Rani Satarupa Balika    64/77, Belgachia Rd. Kolkata -           Mrs. Rita
    Vidyalaya (Secondary),   37.                        Majumdar
                 Ph -                        Mrs. Rama
                                           Sarkar
No.  Name of the Schools Address                 Phone      Teacher in
                                           Charge
146.  Paikpara Ramkrishna     24, Raja Manindra Road,     Ph-2528 3468   Mr. Siddhartha
    Vidyalaya Secondary     Kolkata-700 037                  Prasad Mitra
    School
147.  Dum Dum Road Govt.     16, Dum Dum Road, Kolkata -   Ph - 2557 3736  Ms. Rita Ghosh
    Sponsored High School    700 030
    For Girls
148.  Cossipore Institution for  86, Cossipore Road, Kolkata -  Ph - 2557 0794  Mrs. Sudeshna
    Girls            700 002                      Goswami
                                           (Sarkar)
149.  Shilpakala Shiksha     22, Raja Manindra Road,     Ph- 2556 5903  Mrs. Nilima
    Mandir for Girls      Kolkata - 700 037                 Laha

150.  Shree Adarsha Hindi     57/2, B. T. Road, Kolkata - 700 Ph- 2558 5956   Mr. R. M. Singh
    High School         002

151.  Dumdum Kumar      6/1, Dumdum Road, Kolkata -     Ph - 2557 6646  Mr. Shailaja
    Ashutosh Institution  700 030                        Ranjan
    (Branch)                                   Bhattacharyya
152.  Shree Gopal Bidyamandir 11, Gopal Chatterjee Road,      Ph - 2557 9366  Mr. Hari Sadhan
                Kolkata 700 002                    Sikari

153.  Sinthi Ram Krishna     76B, Kalicharan Ghosh Road,   Ph - 2557 3014  Mr. Nabyendu
    Shangha Vidya Mandir    Kolkata - 700 050,.                Pramanik
    (for Boys)
154.  Sinthi Ram Krishna     4Q, Gour Sundar Seth Lane,    Ph - 2557 2002  Mrs. Jharna
    Shangha Vidya Mandir    Kolkata - 700 050                 Pandit
    (for Girls)                                  (Banerjee)
155.  Paikpara Kumar       34, Raja Manindra Road,     Ph - 2557 4749  Mr. Manab Kanti
    Ashutosh Institution    Kolkata - 700 037                 Mondal


156.  Girindra Balika Vidyalaya 170, B B Ganguly St. Kolkata – Ph – 241 6002.    Ms. Manisha
    (H. S.),         12.                         Bindu

157.  Metropolitan Institution  39A, Creek Row, Kolkata – 14. Ph – 246 2405.   Mr. Nishikanta
    (Bowbazar Branch)                               Bhattacharyya
158.  The Mitra Institution    60B, Surya Sen St. Kolkata – 9. Ph – 350 0337.  Mr. Aranyajit
    (Main, H. S.)                                 Samanta

159.  St. Paul’s School      33/1, Raja Rammohan Sarani,   Ph – 350 2499  Mr. Sanjoy
    (Secondary Section),    Kolkata – 9.                   Biswas
                  .                         Mr. Abhijit
                                           Bhattacharyya
160.  Madhya Kolikata Balika   56, Surya Sen St. Kolkata – 9.          Mrs. Runa
    Vidyalaya          Ph -                       Chakrabarty

161.  Victoria Institution    78B, Acharya Prafulla Chandra Ph – 350 3590    Mrs. Lipika
                  Rd. Kolkata– 9.                  Ganguly
                                           Mrs. Punyabati
                                           Mondal
162.  M. L. Jublee Institution,  29, Surya Sen St. Kolkata – 9.  Ph - 241 8524  Md. Badrul
                                           Hassan
163.  Taltala High School     55, Surendranath Banerjee Rd. Ph – 244 1196.   Mr. Subrata
                  Kolkata – 14.                   Mistri

164.  Govt. Sponsored       Taki House, 299B, Acharya   Ph – 350 7350.   Mr. Goutam Das
    Multipurpose School     Prafulla Chandra Rd. Kolkata –
    (Boys)           9.
165.  Taki House Govt.      299C, Acharya Prafulla     Ph – 350 8635.   Mrs. Mita Roy
    Sponsored Girls’ High    Chandra Rd. Kolkata – 9.             (Sarkar)
    School (H. S.),
No.  Name of the Schools Address                 Phone      Teacher in
                                          Charge
166.  Hindu School        1B, Bankim Chatterjee St.    Ph – 241 2987.  Mr. Sandip Roy
                 Kolkata – 73.                   &
                                          Mr. Tarun
                                          Sankar Kundu
167.  Hare School        87, College St. Kolkata – 73   Ph – 241 3868.  Mr. Sanjoy
                                          Chakraborty
168.  Lee Memorial Girls’ High  13 Raja Subodh Mullick Sq.    Ph – 237 4755.  Mrs. Asha
    School           Kolkata – 13.                   Mondol

169.  Bangabasi College-     8/1, Santosh Mitra Square,    Ph – 227 4023.  Mr. Biplab
    School           Kolkata – 12.                   Bikash Sarkar

170.  Loreto Day School,     122, A.J.C. Bose Rd. Kolkata – Ph – 246 3845.   Mr. Abhijit
    Sealdah          14                        Majumder

171.  Sanskrit Colligiate School 1, Bankim Chatterjee Street,
                 Kolkata - 700 073, Ph -
172.  Bhagabati Balika      1, Bankim Chatterjee Street,           Mrs.
    Vidyalaya         Kolkata - 700 073, Ph -              SumanaMondal
173.  Adarsha Vidyamandir    52, Surya Sen Street, Kolkata - Ph - 2350 2934  Mr. Dibyendu
    (H.S.)           700 009                      Das

174.  Mitra Balika Vidyalaya   60B, Surya Sen Street, Kolkata Ph - 2352 7470
                 - 700 009

175.  Bowbazar High School    170, B. B. Ganguly Street,    Ph - 2241 9142  Mr. Bidyut Barua
                 Kolkata - 700 012,                & Mr. Arijit
                                          Bhattacharyya
176.  Adi Mahakali Pathsala,   35/C, Kailash Bose St.              Mrs. Amrita
                 KaKolkata – 6.                  Nath
                 Ph – 350 4720.
177.  Metropolitan Institution  39, Sankar Ghosh Lane,      Ph – 241 5249.  Mr. Subhra
    (Main),          Kolkata – 6.                   Kanti Ray

178.  Arya Kanya         20, Bidhan Sarani, Kolkata – 6. Ph – 241     Mrs. Beena Seal
    Mahavidyalaya,       .                1286/2704

179.  Calcutta Deaf and Dumb   293, A. P. C. Road, Kolkata -  Ph - 2350 1058  Mr. Aloke
    School,          700 009                      Chandan
                                          Chatterjee
180.  Bodhi Peeth        20, Harinath De Road, Kolkata  Ph - 2351 0638  Dr. Upasana
                 - 700 009                     Das

181.  The Park Institution    12, Mohanlal Street,       Ph - 2554 7561  Mr. Sanjib
                 Shyambazar,                    Ghoshal
                 Kolkata - 700 004,
182.  Ultadanga United High   49, Ultadanga Road, Kolkata -  Ph - 2554 6073  Dr. Santanu
    School           700 004                      Tribadi

183.  Brahmo Balika       294, Archarya Prafulla Ch. Rd.  Ph - 2350 2650  Mrs. Debjani
    Shikshalaya        Kolkata - 700 009,                Banerjee

184.  Brahmo Boys' School    31, Jhamapukur Lane, Kolkata   Ph - 2350 6787  Mr Amit Chanda
                 - 700 009

185.  Calcutta Academy      72, Raja Rammohan Roy      Ph - 2350 1785  Mr. Tushar Kanti
    (Secondary School)     Sarani,                      Mukherjee
                 Kolkata - 700 009.
No.  Name of the Schools Address                Phone      Teacher in
                                          Charge
186.  Ahiritola Banga Vidyalaya 80, B. K. Pal Avenue, Kolkata – Ph – 533 9654.  Mr. Soumen
                 5.                        Majumdar
                                          Mr. Prithwish
                                          Mukherjee
187.  Sarada Charan Aryan    421A, Rabindra Sarani, Kolkata Ph – 530 6625.   Mr. Sanat
    Institution        – 5.                       Mukhopadhyay
                                          Mr.
                                          Radhakrishna
                                          Maiti
188.  The Oriental Seminary   363, Rabidra Sarani, Kolkata –  Ph – 530 9150.  Mr. Debashis
                 6.                        Mondal
                                          Mr. Sabuj
                                          Kumar Dhali
189.  Ramjoy Seal Sishu     15/4, Fakir Chakravarty Lane,  Ph – 555 8627.  Mrs. Rupali
    Pathsala         Kolkata – 6.                   Mandal
                                          Mrs. Chameli
                                          Mandal
190.  Calcutta Vidya Bhaban   36/C, Aurobindo Sarani,     Ph – 555 9530.  Mr. Prabir
                 Kolkata – 5.                   Haldar
                                          Mr. Amit Roy
191.  Sailendra Sircar     62A, Shyampukur St. Kolkata – Ph – 555 4729.   Mr. Utpal
    Vidyalaya         4.                        Chakraborty
                                          Mr. Shambhu
                                          Nath Jana
192.  Giribala Sircar Balika  1/1B, Telipara Lane, Kolkata –  Ph – 555 7571.  Mrs. Subhra
    Vidyalaya         4.                        Naskar
                                          Mrs. Sumitra
                                          Biswas
193.  Ahiritola Banga Vidyalaya 80, B. K. Paul Avenue, Kolkata- Ph- 2533 9654   Mrs. Sabita Roy
    for Girls'        700 005                      & Hasi
                                          Chodhury
194.  S. B. Modern High     13, P. K. Tagore St. Kolkata –  Ph- 530 5400.  Mr. Birendra
    School          6.                        Nath Barai
                                          Mr. Bharat
                                          Singh
195.  Kamala Siksha Sadan    8, Vivekananda Rd. Kolkata –           Mr. Vikram
                 7.                        Kumar
196.  C. M. O. High School   11, Peter Lane, Kolkata – 73.  Ph – 237 8049  Mr. Md.
    (Urdu, Boys) School,                            Mahboob Alam
                                          Ansari
197.  Shree Didoo Maheswari   259, Rabindra Sarani, Kolkata  Ph – 232 2305.  Mr. S. N.
    Panchayat Vidyalaya    – 7.                       Choubey
    (HINDI)
198.  C. M. O. Girls’ High   11, Peter Lane, Kolkata – 73.  Ph – 236 4743.  Ms. Sahanaj
    School (H.S. URDU)                             Parveen
199.  Mohammed Jan Higher    9B, Bolai Dutta St. Kolkata –  Ph – 235 9806.  Mr. S. N. Arman
    Secondary School (Urdu)  73.

200.  Peary Chara Girls' High  146B, Tarak Pramanik Road,    Ph- 2241 9962  Mrs. Rina Roy
    School          Kolkata-700 006                  Choudhury &
                                          Anjali
                                          Bhattacharya
201.  Vidyapati Vidyamandir   176, Muktaram Babu Street,    Ph - 2241 1086  Mr. B. C. Paul &
    High School        Kolkta-700 007                  A. Pandey

202.  Sodhpur Sreemanta     Haridevpur, Kol - 82               Sri Sannata
    Vidyapith.                                 Bose
203.  Putiyari Brajamohan    26, Banerjeepara Road, Kol-            Himadri Sekhar
    Tewary Girls’ High    41..                       Jodder
    School
No.  Name of the Schools Address                  Phone       Teacher in
                                            Charge
204.  Behala Girls’ High     337/4 D. H. Road Kol - 34
    School
205.  Barisha Vivekananda     East Barisha Govt. Colony,
    High School (H. S.)     Kol - 63
206.  Charan Kabi Siksha     Kol - 63
    Niketan
207.  G. B. Memorial       14, Jadav Ghosh Road Kol-61    , Ph - 5512-   Sm. Anindita
    Institution (High School)                   0221.       Basu.
208.  St. Francis Elite School  342A, Thakurpukur Road, Kol-   Ph - 2467-2141.  Sm. Mary
                  63,                         Lazer
209.  West Barisha        Arabindanagar, Amritalal              Sri Sankar Ch.
    KamalaVidyamandir      Mukherjee Road, Kolkata-63.             Datta.
210.  Shibrampur Madhyamik    90D, Ho-Chi-Minh Sarani      Ph- 2488 1095.  Smt. Bithika
    High School For Girls    Oxy-Town P.o. Sarsuna, Kol –            Das
                  61.
211.  Behala Aryya        173, Unique Park, Behala ,             Mr. Swapan Kr.
    Vidyamandir         Kol – 34.                      Roy
212.  Behala Azad Hind      Pathakpara Rd. Behala, Kol –            Mr. Shyamal
    Vidyalaya          60.                         Kanti Basu
213.  Behala Parnasree      Parnasree Palli, Behala, Kol –           Mr. Tapas
    Vidyamandir         60.                         Ranjan
                                            Majumdar
214.  Behala Banitirtha Girls   Ramkrishna Sarani,                 Smt. Saswati
    High School         Vivekananda palli, Behala, Kol           Saha
                  – 60.
215.  Garagachha Sishu      Maharani Indiradebi Rd.               Mr. Asis Kr.
    Bharati High School     Behala , Parnasree Palli, Kol –           Kundu
                  60.
216.  Behala Balika Vidyapith   Parnasree Palli, Kol – 60.             Smt. Sasthi
    (High)                                     Bala Baskey
217.  Bengali Bazar High     I-39, Garden Reach Road,     Ph - 2469-6866.  Dr.S.G.I.Haider
    School           Kol-24.                       .
218.  Talpukur Ara High      W-35/2 Kankhuli Rd. Kol – 18.            Mr. Dulal Kr.
    Madrasah School                                 Pal

219.  Moulana Hasrat Mohani    F/69, Garden Reach Rd. Kol –   Ph – 2469 6183.  Ms. Rashida
    Memorial Girls’ High    24.                         Khatoon
    School
220.  Satghara High        Y- 2/151/B, B. P. Rd. Kol – 44.  Ph – 2469 4117.  Mr. Kh. Md. S.
    Madrasah                                    A. Zafar
221.  Rabindra Balika       Rabindra Nagar, Bartala,              Mrs. Suchitra
    Vidyapith(High)       Kolkata - 18                    Chowdhury
222.  Hajiratan Multipurpose   W 69, Haji Ratan Lane,      Ph – 2491 3979  Mr. Anup Kr.
    High School         Bartala, Kol – 18,                 Ojha
223.  Metiabruz Girls’ High    V-95, Akra rd. Kol – 18.     Ph - 55153966   Smt. Anindita
    School                                     Mondal
224.  S. K. Foundation      J – 142, Paharpukur Rd. Kol -
                  24
225.  Fatepur Hindi Nagri     Trenching Ground Rd. Kol -
    Pracharak Vidyalaya     24
    (Hindi)
226.  Gardenreach         O – 55/A, Fatepur Second Rd.
    Madhyamik Vidyalaya     Kol - 24
227.  Abdul Bari High School   Kol - 24
228.  Bankim Ghosh        20, Mohanchand Rd. Kol – 23.   Ph – 2459 7771,  Smt Krishna
    Memorial Girls’ High                              Chatterjee
    School
229.  Badsha Khan Centenary    3, Nawab Ali Lane , Kol – 23,   Ph – 2449 6406,  Smt. Sahana
    Girls’ High School                               Hazari
No.  Name of the Schools Address                Phone       Teacher in
                                          Charge
230.  Lajpat Hindi High     24/1/1, Manasatala Lane, Kol  Ph – 2449 2806.  Mr. Sheo
    School           – 23.                       Shankar Singh
231.  Hazi Md. Muhasin Girls’  21, Manasatala Row, Kol –    Ph – 2449 7985,  Smt. Mina
    High Madrasa        23,                        Khatoon
232.  Adarsha Hindi High     2, Mominpore Rd. Kol – 23, ,  Ph – 2449 1662  Mr. Bhrigunath
    School                                    Chaubey
233.  Sri Jnan Bhaskar      11, Dock Eastern Boundary    Ph – 2459 2290  Dr. Mon
    Vidyalaya         Rd. Kol – 23.                   Bahadur Singh
234.  Kendriya Vidyalaya, Fort  Fort WilliamKol – 21,.     Ph- 2248 5117   Dr. Sabyasachi
    William                                   Majumdar
235.  Sarat Chandra Paul     43A, Ramkamal St. Kol – 23,            Smt. Sampa
    Girls’ High School                              Kole
236.  Lajpat Balika Vidyalaya  24/1/1, Mansatala Lane,     Ph – 2449 0341  Smt. Sushmita
                 Khidirpore, Kol – 23,               Ghosh
237.  St. Barnabas’ High     21, Dent Mission Rd.      Ph – 2459 5579  Mr. Mark Soren
    School (HS)        Khidirpore, Kol – 23,
238.  Kidderpore Balika     17/2, Mansatala Lane, Kol –   Ph – 2449 2176  Smt. Rumela
    Vidyayatan         23,                        Chaterjee
239.  The Kidderpore       Abinash Hall, 35, Ram Kamal   Ph – 2459 6297  Sk. Md.
    Academy          St. Kol – 23,                   Salehin
240.  Maulana Mohammed Ali    47/A, Dr. Sudhir Basu Rd.    Ph – 2449 4886  Mr. Abdur
    High Madrasah       Kidderpore, Kol – 23,               Rahim
241.  St. Thomas Boys’      4, Diamond Hurbour Rd. Kol –  Ph – 2479     Dr. P. G. Dutta
    School           23.               3241/42
242.  Khidderpopre Milani    Kol - 23                     Mr. Asoke Kr.
    High School                                 Ghosh
243.  Kendriya Vidyalaya,    Command Hospital Rd.
    Alipur
244.  Jadavpur Girls’ High    157/A, P G H Shah Rd. Kol –   Ph – 2472 4478
    School           32,
245.  Poddar Nagar High     P.O. Jodhpurpark, Kol – 68,   Ph – 2413 6656
    School(Boys)

246.  Chapalamoyee Girls’    54B, Selimpur Lane, Kol – 31.  Ph – 2871 0234,  Smt. Shyamali
    High School                                 Ghosh

247.  Jodhpur Park Girls’ High  Jodhpur Park, Kol – 68,     Ph – 2473 0910  Smt. Manashi
    School                                    Bhattacharyya
                                          (Samajpati)
248.  Jadavpur Bijoygarh     Regent Estate,         Ph - 2412-4128.  Sm Sudipta
    Shiksha Niketan For                             Gupta.
    Girls
249.  Chittaranjan Girls High  N.C. Chowdhury Road, Kol -
    School           42
250.  Silver Point High School  Ruby park, Kasba Rathtala,
                 Kol -42
251.  Sammilita Udbastu     Baghaja 7tin , Kol - 47
    Balak Vidyalaya
252.  Bani Bhavan Boys’     38B, Sricolony, Kol - 47
    School
253.  Mukul Bose Memorial    Ganguly Bagan Kol - 42
    Institution for Girls
254.  Ramkrishna Uchcha     Banerjee Para Rd. Kol - 31
    Vidyalaya
255.  Saktigarh High School   Saktigarh, Kol - 32
256.  Gandhi Colony       Gandhi Colony, Kol-40,     Ph - 2411-6669
    Madhyamik Vidyalaya,
257.  Bijoygarh Vidyarthi    6/75/1, Bejoygarh, Kol-32,
    Bhavan,
258.  Rajendra Shiksha      Rajendra Prasad Colony, Kol-
    Sadan,           33
No.  Name of the Schools Address                 Phone       Teacher in
                                           Charge
259.  Rajendra Shiksha      Rajendra Prasad Colony, Kol-   Ph - 2483-5046
    Sadan Girls’ High     33,
    School,
260.  Netajinagar Balika     Netajinagar, Kol-92,.      Ph - 2411-3400
    Vidyamandir
261.  Khanpur Girls’ High
    School
262.  Raipur Girls’ High     Sanghati Colony, Kol-92,.    Ph - 2413-9800
    School
263.  Narmada School       2/47, Netaji Nagar, Kol – 92
264.  Better High School     Gulam Hossian Sha Rd. Kol -
                 33
265.  St. Thomas School     New Alipore, Kol -
266.  Mansur Habibullah     Chandicharan Ghosh Rd. Kol
    Memorial High School    - 40
267.  Bijoynagar High School   103C, Dr. G. S. Bose Rd. Kol
                 - 39
268.  Shree Prabhat       115, Bose Pukur Rd. Kol –39
    Vidyalaya(Hindi)

269.  Agrani High School for   3/39,R.K.Chatterjee Road,    Ph - 2442-6724.  Sm.
    Girls,           Kasba, Kol-42,                   Radhapriya
                                           Das.
270.  Tiljala Banitirtha High  143,Picnic Garden Road, Kol-
    School for Girls      39,
271.  Manu Memorial       14A,Topsia Road,Kol-39,     Ph - 2344-0330.
    Institution ( Bengali
    Medium High Madrasa)
272.  Kamala Chatterjee     Fern Road, Kol - 19
    School for Girls
273.  Dakshin Kolkata Arya    37/1B, Garcha Road, Kol-19,.   Ph- 2461-7040   Sm. Sudipta
    Vidyalaya,                                  Biswas.
274.  Murali Dhar Girls’ High  Gariahat Road, Kol - 29
    School
275.  Kamala Girls’ School    P - 512, Lake Road. Kol - 29
276.  Kasba Jagadish       4/1D, Jahura Bazar Lane , Kol  Ph – 2442 6140.  Mr Sajal Kr.
    Vidyapith         – 42.                       Chowdhury

277.  Ballygunge         16M, Dover Lane, Kol-29,.    Ph - 24754913   Sri Pradip Kr.
    Mohinimohan Uchcha                              Nandan.
    Vidyalaya
278.  Satya Bhama Institution  236A, Rash Behari Avenue,
                 Kol – 19
279.  Calcutta Girls’ High    87C, Swinhoe St. Kol – 19
    School
280.  Licy            17 Dover Lane, Kol – 29
281.  M. G. Rungta Academy    54, Gariahat Rd. Kol – 29
282.  Ballygunge Vidyalaya O   40, Ballygunge Place, Kol –
    Silpasikshayatan      19
283.  La Martinaire High     25, Hindusthan Rd. Kol - 29
    School
284.  Kalighat Mahakali     46, Mahim Halder Street, Kol-  Ph - 2455-4748.  Sm Sangita
    Pathsala          26,                        Chakrabarty
285.  South Suburban School   1 & 16, Gopal Banerjee      Ph - 2455 1483.  Uday Sankar
    Main,           Street, Kol 25,                  Nath.
286.  Adarsha Vidya Bhavan    15, Bihari Doctor Rd. Kol - 25
    (Hindi)
287.  United Missionary Girls’  3, Ashutosh Mukherjee Rd.
    High School (HS)      Kol - 20
288.  Children’s Academy     105/10, Hazra Rd. Kol - 25
No.  Name of the Schools Address                 Phone       Teacher in
                                           Charge
289.  Chetla Girls’ High     Chetla Central Rd. Kol - 27
    School
290.  Khalsa Higher       Padmapukur Rd. Kol - 63
    Secondary School (Hidi)
291.  Purba Kalikata Vidyatan  130, Raja Rajendralal Mitra            Sri Nirmalya
    (Boys’)          Road, Kol-85                    Das
292.  Narikeldanga High     50, Kabi Sukanta Sarani Kol-   Ph - 2350-3309.  Sri Nirmal Kr.
    School           85,                        Mondal.
293.  Purba Kalikata Adarsha   21, U. C. Banerjee Rd. Kol –   Ph – 2352 8567,  Partha
    Vidyamandir        54,                        Banerjee &
                                           Smt. L. Nag
294.  Momin Higher        P – 36 &37, Moulana Abul     Ph – 2350 2341  .Md. Nadeen
    Secondary School      Kalam Azad Sarani, Kol – 11.

295.  Panchajannya High     54A, K.G.Bose Sarani,Kol-85,            Sm Ruima
    School For Girls                               Chakraborty &
                                           Nandita
                                           Banerjee.
296.  Kalikamala Vidyapith for  127,124, Raja Rajendralal    Ph - 2350-    Sm.Reba Guha
    Girls           Mitra Road, Kol-85,       4947,       & Soma
                                           Sarkar.
297.  Karaya Govt. M. E.     33, Gorachand Rd. Kol - 14
    School
298.  Beniapukur High      3, Anjuman Rd. Kol - 14
    Madrasah
299.  St. Sebistian’s School   14, Sill Lane, Kol - 15
    (Co-ed)
300.  Grace Ling Liang      21B, Gobinda Khatick Rd.
    English School       (Hiujes Rd.), Kol - 46
301.  Sanat Roy Chowdhuri    12B, Gobinda Khatick Rd. Kol
    Institution (Boy’s)    - 46
302.  Sanat Roy Chowdhuri    12B, Gobinda Khatick Rd. Kol
    Institution (Girl’s)    - 46
303.  Modern School for Boys   Pritiranjan Roychowdhury Rd.
                 Kol - 14
304.  Anjuman Mafidul Islam   20, Noor Ali Lane, Kol - 14
    Girls’ High School
305.  Kiran Chandra Girls’    11A, Cristophar Rd. Kol 14
    High School
306.  Srimati Jahar Nandi    20 & 22, Tarak Dutta Rd. Kol
    Vidyapith         – 19
307.  Padmapukur Institution   44, Sarat Bose Rd. Kol - 20
308.  M. B. Girls’ School    17, Darga Rd. Kol - 17
309.  Modern High School for   78, Syed Amir Ali Avenue, Kol
    Girls           - 19
310.  Saifee Hall (English)   9, Park Lane, Kol - 16
311.  Bhamasa (Hindi)      35, A. J. C. Bose Rd. Kol - 17
312.  Park Circus High School  Darga Rd. Kol - 17
    (Urdu)
313.  Central Model School    A. J. C. Bose Rd. Kol - 17
    (English)
314.  St. Augustine’s Day    47B, Ripon St. Kol – 16.     Ph – 2229 4094.
    School
315.  Paikpara Ramkrishna    24, Raja Manindra Road, Kol-   Ph - 2528-3468.  Sm Archita
    Vidyalaya For Girls    37,                        Bhattacharya.
316.  Kumudini Kanya       5/1,Olaichandi Road, Kol-37,   Ph - 2556-7114.  Sm Susmita
    Vidyamandir                                  Sengupta.
317.  Sri Ramkrishna Sarada   64/65, Belgachia Rd. Kol – 37,  Ph – 2556 5823  Smt. Prabhati
    Sangha Balika                                 Maity & Soma
    Vidyalaya                                   Bhattacharyya
No.  Name of the Schools Address                 Phone       Teacher in
                                           Charge
318.  Nehalia Day Jr. High    83/E, Belgachia Rd. Kol - 37            Md. Firoze
    School                                    Anwer
319.  Dum Dum Kumar       10/1, Dum Dum Rd. Kol - 30             Smt. Mita Saha
    Ashutosh Main Girls’
    High School
320.  North End Girls’ High   6/1, Dum Dum Rd. Kol - 30             Smt. Santa
    School                                    Dasgupta
321.  Bagbazar Multipurpose   65A, Bagbazar St. Kol – 3,    Ph – 2555 6347  Mrs.Sanchayita
    Girls’ School                                 Mitra
322.  Belgachia Urdu High    1/2/4, Jiban Krishna Ghosh    Ph – 2532 8389  Md. Tarique
    School (Co-ed)       Rd. Kol – 37,                   Mumtaz
323.  Kendriya Vidyalaya,    4, Dum Dum Rd. Kol - 30              Dr. Abhijit Saha
    Cossipore
324.  W. W. A. Sishu Bihar    4, Dum Dum Rd. Kol - 30
    School
325.  W. W. A. Cossipore     4, Dum Dum Rd. Kol - 30
    English School
326.  Mininun Girls’ High    30, B. T. Rd. Kol – 2
    School
327.  B. T. Road Govt.      35/5, B. T. Rd. Kol - 2
    Sponsd. High School
328.  Maharaja Cossimbazar    3, Nandalal Bose Lane, Kol - 3
    Polytechnic Institution
329.  Adarsh Madhyamik      6A, B. T. Rd. Kol - 2
    Vidyalaya (Hindi)
330.  Patwar Bagan Girls’    13/4,Patwar Bagan Lane, Kol   Ph - 2352-7667.  Nigar Sultana
    High School (HS),     9,                         &Rasheda
                                           Farrukh.
331.  Surendranath Collegiate  24/2, Mahatma Gandhi Rd.              Smt. Sushama
    School for Girls      Kol - 9                      Choudhury
332.  City School        Surya Sen St. Kol – 9
333.  Bowbazar Metropolitan   Creek Rd. Kol - 9
    School
334.  Nari Shiksha Mandir    Nalin Sarkar St. Kol - 4
335.  Bhabataran Sarkar     Beadon St. Kol - 6
    Vidyalaya
336.  Holy Child Institute    1, Abhedananda Rd. Kol - 6
337.  St. Margaret School    19, Duff St. Kol -6
338.  Metropolitan Institution  39, Sankar Ghosh Lane, Kol –   Ph- 2241 0577.  Sm Shikhari
    (Main) for Girls      6,                         Rakshit.
339.  Atheneium Institution   100A, Garpar Road, Kol-9     Ph - 2350 6939.  Sri Suvendu
    H.S.                                     Ghosh
340.  Banipith H. S. School   Canal West Road Kol - 6
341.  Maniktala Higher      Simla Road. Kol - 6
    Secondary School
342.  Parsybagan Secondary    149, Keshab sen St. Kol - 9
    School
343.  Raghumal Arya       Madan Mitri Lane, Kol - 6
    Vidyalaya
344.  Scottish Church      59, Bidhan Sarani, Kol - 6
    Collegiate School
345.  Gyan Bharati Vidyapith   64A, Nimtala Ghat St. Kol - 6
346.  Shyambazar Balika     11A, Ramkanta Bose St. Kol -   2555 6577
    Vidyalaya         3
347.  Bagbazar High School    29A, Bose Para Lane, Kol - 3   2555 4633
348.  Shyambazar A. V.      88, Shyambazar St. Kol - 5             Sri Basudev
    School                                    Mondal
349.  Sree Maheswari       4, Sovaram Baisak St. Kol - 7
    Vidyalaya(DA)
350.  Sree Maheswari Balika   4, Sovaram Baisak St. Kol - 7
    Vidyalaya
No.  Name of the Schools Address                Phone      Teacher in
                                         Charge
351.  Marwari Balika      Adi Banstala St. Kol – 7
    Vidyalaya
352.  Savitri Pathshala     Muktaram Babu St. Kol -
353.  Seth Soorajmal Jallan   C. R. Avenue, Kol – 7
    Balika Vidyalaya
354.  Kolkata Training     Tarak Pramanik Road,
    Academy          Srimani Market, Kolkata-
355.  Ssinghi Bagan Girls’   Singhi Bagan Street
    High School        (C.I.T.Quarter)
356.  Sanatan Dharam      4B,M.M.Barman Street,
    Vidyalaya         Kolkatta -7
357.  Vishudhananda       C.R.Avenue, Kolkata-7.
    Saraswati Vidyalaya
358.  C. A. G. Girls’ H. S.   6, Pollock Street, Kolkata-1.
    School
359.  C. A. G. H. S. (Boys)   6, Pollock Street, Kolkata-1.
    School
360.  Sree Jain Vidyalaya    8, Sukia St. Kol – 73
361.  Sree Jani Switambar    Portugese Church St. Kol – 1
    Terapanti (Boys)
362.  Sree Jain Switambar    Portugese Church St. Kol – 1
    Terapanti (Girls)
363.  Digambar Jain       Cotton St. Kol -
    Vidyalaya
364.  Sir Romesh Mitra Girls'  15,Jogesh Mitra Rd. Kol- 25.  Ph - 2475 1495  Dr. Dipanwita
    School                                   Debnath

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:5/28/2013
language:Unknown
pages:16
tang shuming tang shuming
About