Docstoc

MCS-21 - East Coast Railway

Document Sample
MCS-21 - East Coast Railway Powered By Docstoc
					SL.NO  EMPNO   TICKETNO EMPNAME         BIRTHDATE  SEX


 1   05377092  0001858  PURUSOTAM SWAIN    15/04/1968  M
 2   05403637  0001608  R K MISHRA       13/02/1956  M
 3   07380872  0000057  B K DASH        14/02/1956  M
 4   05254140  0000066  NARAYAN PADHI     01/06/1953  M
 5   05816245  0001621  N K MAJHI       30/09/1956  M
 6   07365664  0001695  A B SUKAI       28/07/1961  M
 7   07771289  0000114  M.C NAYAK       16/06/1962  M
 8   07365408  0001678  M MAJHI        03/04/1956  M
 9   07771290  0000113  MD. M KHAN       13/01/1962  M
 10   07366218  0001617  P K MOHANTY      02/05/1956  M
 11   07365809  0000047  B. PANDA        15/01/1958  M
 12   09654860  0000573  A K NAYAK       07/05/1975  M
 13   07770467  0000090  S SREEDHAR       07/01/1964  M
 14   07381645  0000049  S. MOHARANA      23/01/1956  M
 15   07380070  0000101  K.B MUDULI       22/02/1957  M
 16   08086588  0001961  JAI PRAKASH SINGH   15/05/1974  M
 17   07380082  0000074  S PANIGRAHI      21/08/1961  M
 18   07381694  0000853  A.K ROUT        01/04/1960  M
 19   07369323  0001627  PARIKSHIT SAMAL    04/03/1958  M
 20   07369773  0001628  A K SATPATHY      17/07/1957  M
 21   07388822  0000760  AJAYA KUMAR JENA    28/06/1965  M
 22   07388159  0000589  SATRUGHANA SAHOO    01/04/1964  M
 23   99219475  0001760  SUDHAKAR SAHOO     28/08/1959  M
 24   07096124  0001797  NIRANJAN ROUT     01/11/1954  M
 25   07365640  0001607  DHIRENDRA BEHERA    05/04/1958  M
 26   06954522  0001720  P.V.S RAJA       15/08/1957  M
 27   07771770  0001722  B.M.R ACHARYA     25/07/1959  M
 28   07771812  0001723  B.B DAS        24/01/1958  M
 29   09655062  0000122  SWADHIN KUMAR SAHOO  15/06/1977  M
 30   09654811  0000577  K.K SATAPATHY     15/06/1978  M
 31   09654185  0001650  B.B MOHANTY      28/07/1961  M
 32   07367806  0001736  S.K PATRA       20/05/1964  M
 33   16411808  0001744  GODABARI SHRICHANDAN  17/06/1962  M
 34   09654847  0001748  J.R.NAYAK       01/03/1977  M
 35   07380252  0001708  S. GANAPATI      03/07/1959  M
 36   06127216  0000044  P K ROY        22/03/1959  M
 37   05698595  0001706  S. PANDA        01/07/1957  M
 38   07771356  0001632  C.R HOTA        24/03/1962  M
 39   07380227  0001634  S.K DAS        01/04/1956  M
 40   07365950  0001636  L. BHAGAVATI RAO    04/06/1957  M
 41   06262351  0001742  PRABHAKAR       04/07/1963  M
 42   05638392  0000081  T SUNDARAY       06/02/1956  M
 43   07369359  0001412  N G NAYAK       10/04/1956  M
 44   05788420  0000053  K C PRADHAN      28/01/1959  M
 45   07369438  0000059  J N NAIK        17/05/1960  M
 46   06121172  0000084  P K PRADHAN      04/10/1954  M
 47   07389048  0000085  A.R. N. VARMA     01/01/1963  M
 48   07771915  0001743  B.K SAHOO       05/06/1974  M
 49   07380677  0001653  R.K RAY        28/11/1956  M
 50  05806902  0000098  D N DHAL       02/02/1953  M
 51  05810723  0000094  M GURU        23/09/1956  M
 52  07365780  0000025  B K PRADHAN      07/03/1960  M
 53  07365792  0000033  B K OJHA       24/02/1956  M
 54  07380598  0001659  P.K SARKAR      06/11/1958  M
 55  09654197  0001710  SARBESWAR BEHERA   08/02/1956  M
 56  07365690  0001610  AJAYA KUMAR MALLIK  28/08/1957  M
 57  07365317  0001616  P CHINNI KRISHNA   18/03/1961  M
 58  09654288  0001718  SUBHA KANTA PRADHAN  28/03/1960  M
 59  07771058  0001739  P C PRADHAN      09/12/1966  M
 60  07366413  0000139  SANU NAYAK      01/05/1961  M
 61  07369475  0001705  P.R SAMAL       09/04/1958  M
 62  05708552  0001707  K.C PANIGRAHI     06/04/1960  M
 63  07365494  0001683  P.K MOHANTY      04/07/1957  M
 64  07380653  0001619  S.N BEHERA      10/06/1954  M
 65  07365433  0001669  RABINARAYANA MISHRA  14/06/1959  M
 66  07365378  0001694  D S PRASAD      08/08/1960  M
 67  07365445  0001679  N.C DAS        07/03/1960  M
 68  07769600  0001730  S.K JENA       12/05/1968  M
 69  09875505  0001735  LEKKALA APPARAO    03/04/1974  M
 70  05482008  0001673  K K MOHANTY      01/06/1953  M
 71  99219402  0001840  P. RAMU        01/06/1976  M
 72  05806550  0000929  KAILASH NATH     29/10/1955  M
 73  09655025  0000296  B M MISHRA      25/05/1977  M
 74  07379869  0000060  G GANESH RAO     14/03/1967  M
 75  07770212  0001540  S S SUBUDHI      22/05/1969  M
 76  09654781  0001745  RATIKANTA DAS     23/02/1978  M
 77  07771370  0001738  G.N GOPIDALAI     02/06/1972  M
 78  07769910  0001746  SMT.DEOLA TUDU    29/11/1964  F
 79  07389887  0001410  B.MOHAN RAO      20/04/1963  M
 80  07380203  0001633  P.K BHOL       27/06/1961  M
 81  07365573  0001645  GOPINATHA BEHERA   05/03/1957  M
 82  07380240  0000011  M SUBUDHI       21/08/1956  M
 83  07366978  0000782  KISHORE KUMAR PATRA  01/07/1963  M
 84  07769945  0000290  PITABAS MAHARANA   28/11/1960  M
 85  08277140  0001536  P K SAHOO       10/01/1962  M
 86  07369750  0001641  R K DAS        04/11/1960  M
 87  07380628  0001656  A K NAYAK       08/08/1956  M
 88  07369803  0001700  P SWAIN        03/06/1961  M
 89  07092064  0001702  SUKANTA        01/05/1956  M
 90  07380586  0001717  J MAHARANA      11/09/1957  M
 91  07771824  0001725  ASHOK KUMAR DAS    10/06/1964  M
 92  07770509  0001727  K C PATEL       18/06/1956  M
 93  07380641  0001657  JULIUS MINZ      07/11/1957  M
 94  05858562  0001747  E.V.N.RAO       10/03/1954  M
 95  07368288  0001319  A.K.KAR        21/06/1957  M
 96  06126340  0001703  A.C MUDULI      09/08/1955  M
 97  07365925  0000035  S N JENA       18/09/1957  M
 98  07380010  0000037  P C MOHAPATRA     06/01/1956  M
 99  07380100  0000012  M.L NARAYANA     15/04/1957  M
100  07369499  0000054  K K PRADHAN      09/12/1956  M
101  05404034  0000340  K C DAS        03/04/1953  M
102  07365550  0001609  K V APPA RAO      03/03/1962  M
103  07365287  0001613  S K OJHA        12/01/1959  M
104  07366085  0001405  M. K. MADHUAL     20/01/1958  M
105  07770479  0001644  CHITTARANJAN MOHANTY  10/02/1956  M
106  07771769  0001661  R.K PRADHAN      19/02/1973  M
107  07770730  0001662  MANGAL TUDU      22/05/1966  M
108  99522159  0001663  ADITYA KU DAS     09/03/1971  M
109  07771721  0001110  DEBENDRA SAHOO     07/05/1962  M
110  07757281  0001081  R. MOHAN RAO      23/10/1967  M
111  07095107  0001242  S.K RUSTAM       03/01/1960  M
112  04485877  0000050  G PARIDA        06/06/1959  M
113  07369335  0000075  A S SINGH       10/03/1956  M
114  07389024  0000086  N. NAYAK        22/06/1960  M
115  07771800  0001646  N.K KAR        11/08/1961  M
116  07365305  0001612  S S SWAIN       22/08/1957  M
117  07365342  0001615  SURANJAN LENKA     28/03/1956  M
118  07365380  0001680  NARAYAN SETHY     13/07/1957  M
119  07369712  0001712  P C BISWAL       16/11/1960  M
120  07390002  0001623  A KONHAR        06/03/1961  M
121  07380604  0001624  SELAI MUNDA      10/03/1954  M
122  07366048  0001626  P K RAM        10/06/1959  M
123  07380264  0001630  P PRADHAN       05/07/1957  M
124  07380185  0001631  B K MOHANTY      24/08/1957  M
125  07369761  0001637  P C MOHARANA      19/01/1959  M
126  07365524  0001686  A C PRADHAN      20/03/1955  M
127  07366190  0000457  A.K PRADHAN      24/02/1959  M
128  07365329  0001399  R.K HATI        04/09/1959  M
129  04398269  0001664  VENKAT RAO       01/01/1954  M
130  07365500  0001689  B N BAITHALU      05/09/1962  M
131  07770248  0001648  D. S. MAJHI      22/04/1954  M
132  07771204  0001734  J.J SETHI       03/07/1975  M
133  27041610  0001741  SMT B PARIDA      01/01/1961  F
134  07366292  0001681  P.K DHAL        11/02/1958  M
135  09875463  0000563  DAYANIDHI SETHI    18/09/1965  M
136  07380630  0001654  C.S CHAND       18/05/1959  M
137  07380665  0001658  SUBRAT BOSE      05/06/1960  M
138  99219463  0001698  B.J RAMA RAO      20/10/1958  M
139  05497784  0001606  R.N.MISHRA       22/07/1958  M
140  07365603  0001728  A. PRADHAN       07/04/1953  M
141  07393829  0001740  MD. TAIMUL HAQUE    05/02/1961  M
142  99522093  0000120  BHAGWAN DAS      03/01/1969  M
143  00711032  0001818  SAURAV DEY       12/07/1980  M
144  07389012  0000045  M.C BHOI        12/02/1957  M
145  07367661  0000413  B. VENKAT RAO     19/05/1955  M
146  07366231  0001618  PRATAP CHANDRA SWAIN  06/02/1958  M
147  07365512  0001684  Y. CHANDRASEKHAR    12/08/1958  M
148  07365688  0001614  DIBAKAR OJHA      08/03/1959  M
149  07380276  0001690  K C MALLICK      15/03/1957  M
150  07369542  0001692  JENA KISKU       29/06/1958  M
151  07365536  0001605  J.K DAS        08/08/1956  M
152  07770080  0000118  D.K SAHOO       05/06/1962  M
153  01911030  0001584  S.K MAHARANA      28/04/1979  M
154  05447460  0001602  S .K .IMAM HUSSAIN  08/07/1955  M
155  07369440  0000056  S.N KAR        09/07/1958  M
156  09490267  0000123  T.S.G.RAO       20/08/1964  M
157  07771940  0001544  TARANISEN BARIK    10/07/1974  M
158  07365548  0001611  U N JENA       05/03/1958  M
159  07380963  0000072  S B PUTHAL      26/12/1958  M
160  07369580  0000073  R K MOHANTY      01/03/1958  M
161  07380896  0000082  B N SAHOO       13/03/1958  M
162  07369311  0000068  N C MAHARANA     11/03/1958  M
163  07389838  0000087  R K RAO        14/03/1960  M
164  07770510  0000092  S KANUNGO       14/03/1958  M
165  07380860  0000107  S BARIK        10/10/1957  M
166  07388986  0000112  S C GIRI       10/03/1956  M
167  07369517  0000109  A K SAHU       20/05/1959  M
168  07369785  0000048  P.C DAS        21/04/1957  M
169  07365366  0001640  NAKUL SARDAR     02/04/1959  M
170  07369505  0000078  G K BEHERA      03/02/1956  M
171  07380902  0000083  B.C BEHERA      10/02/1956  M
172  07380914  0000105  R K SAHU       08/05/1957  M
173  07388974  0000111  S K HOTA       10/04/1958  M
174  05844071  0001769  MANOJ KUMAR PRADHAN  27/04/1970  M
175  07365482  0001668  K.C BHANJADEO     05/02/1959  M
176  05816257  0001677  S.K SETHY       15/08/1958  M
177  07369815  0001714  B K OJHA       02/03/1960  M
178  07380574  0001715  G K SAHU       08/06/1959  M
179  07369578  0000110  P.K MOHAPATRA     19/03/1960  M
180  07389000  0000063  S C SWAIN       06/02/1962  M
181  07369402  0001716  P MALLICK       11/04/1959  M
182  22762401  0000968  GOBARDHAN RANA    03/04/1978  M
183  07365731  0000030  S C SETHY       01/11/1956  M
184  07365834  0000034  S C MOHAPATRA     31/03/1957  M
185  07365639  0001693  A K ROUT       11/04/1961  M
186  05686880  0000062  G C SAMAL       20/04/1953  M
187  07369876  0001639  S.K ROUTRA      13/02/1956  M
188  05473986  0001603  RABIN KUMAR      15/03/1955  M
189  07389589  0000061  K MAHARANA      10/06/1962  M
190  07913667  0000928  HARIBANDHU DAS    06/05/1977  M
191  09654562  0000187  SMT ANJANA MOHANTY  04/06/1970  F
192  07365860  0000043  B.L RAO        15/07/1957  M
193  07369797  0000009  H.K BEHERA      20/07/1956  M
194  07365901  0000014  G.D JENA       09/06/1956  M
195  07365810  0000003  B.K KHUNTIA      21/10/1957  M
196  99522111  0000969  SMT SEVA DEI     01/05/1954  F
197  07365767  0000032  S.C SOREN       08/01/1955  M
198  07389164  0001487  K.C SAHOO       15/05/1960  M
199  06111490  0000021  D S MAHAPATRA     01/01/1959  M
200  07365755  0000023  P.R. NAYAK      01/05/1954  M
201  07365779  0000028  S.K MISTRY      02/07/1954  M
202  07365822  0000029  S.K HANSDAH      03/04/1956  M
203  06127368  0000013  R. N MALLICK     21/04/1959  M
204  07365743  0000040  P.K SAHU       02/01/1957  M
205  06127009  0000024  N. SHARMA       31/12/1957  M
206  07369724  0000031  B.C MALLICK     09/07/1955  M
207  07365883  0000039  T. MAITI       23/01/1959  M
208  07769623  0000042  B.S.S NARAYANA    18/07/1962  M
209  05312188  0000017  B D KUMURA      09/03/1953  M
210  07368963  0000020  S. NANDA       07/02/1964  M
211  06103510  0000006  P. NARENDRA RAO   10/03/1959  M
212  07365937  0000038  H.S PRADHAN     22/03/1961  M
213  07365871  0000041  P.K RATH       24/02/1958  M
214  02677398  0002057  RAZOO NAYAK     07/06/1961  M
215  07369414  0001261  P K SAHOO      02/11/1959  M
216  07388184  0001343  R K BEHERA      25/04/1958  M
217  05407941  0001345  K C BARIK      13/09/1953  M
218  07380768  0001352  B M DAS       23/01/1959  M
219  07380719  0001353  GURU CHARAN SIT   09/03/1954  M
220  07380926  0001333  PRADUT BISWAS    10/06/1954  M
221  05816210  0001299  SATYABADI DWIBEDI  22/04/1956  M
222  07770546  0001164  D BEHERA       23/04/1959  M
223  07366656  0001269  B C SINGH      02/01/1957  M
224  07366747  0001273  P P ROUTRAY     29/04/1960  M
225  07388172  0001381  B N SAMAL      27/05/1959  M
226  07370428  0001385  S C DAS       20/07/1959  M
227  07771400  0000907  SREEKANTHA POOTHE  11/05/1967  M
228  07380501  0001375  A K SETHI      21/11/1957  M
229  07388251  0001362  J N BHANJA      02/09/1953  M
230  07388214  0001363  M D MUNDHIAL     03/04/1959  M
231  07380513  0001367  GOUTAM NAIK     18/05/1955  M
232  07388263  0001379  B N BHATTACHARJEE  18/01/1959  M
233  07771435  0001179  R N SETHI      15/05/1961  M
234  07389462  0001183  LAXMIDHAR MURMU   01/08/1955  M
235  00320869  0001186  L S RAO       10/12/1957  M
236  07389413  0001181  M C PURTY      11/11/1958  M
237  07380021  0000398  SMT MINATI SAHOO   03/05/1964  F
238  07366942  0001365  S B BEHERA      19/04/1955  M
239  07369372  0001374  R K PANDA      22/01/1959  M
240  05799223  0001492  BANAMALI       23/02/1956  M
241  07769921  0000400  SMT MANORAMA LENKA  14/08/1958  F
242  05495143  0001258  D N HANSU      28/11/1957  M
243  07382583  0000183  SMT SABITA PATI   11/01/1964  F
244  07368070  0001276  MINAKETAN BHOI    01/06/1960  M
245  05698420  0001277  GOURANGA MISHRA   09/01/1957  M
246  07366267  0001298  G N MISHRA      18/07/1961  M
247  09875499  0000177  J K BARIK      01/05/1972  M
248  07771782  0000912  B BHASKAR RAO    01/01/1970  M
249  05271629  0000117  NILAMANI PADHI    13/05/1956  M
250  07380422  0001327  P K BAGE       23/11/1958  M
251  07388202  0001358  MAYADHAR NAYAK    21/12/1958  M
252  99522070  0001188  N ACHARYA      08/08/1954  M
253  07389577  0001194  S N NAIK       02/04/1955  M
254  07380793  0001350  BISWANATH MUNDA   16/11/1953  M
255  07365585  0000783  G MUDULI       16/04/1958  M
256  79135640  0001556  SUDARSAN SAHOO    10/01/1975  M
257  99522068  0001151  SIMANCHAL RANA    01/03/1957  M
258  07380884  0000052  B K MOHAPATRA    02/02/1960  M
259  05485940  0000845  A K NAYAK      20/02/1956  M
260  07366140  0000395  P TARAKESWAR RAO  26/12/1961  M
261  07388226  0001389  PRAVAKAR SAHOO   27/06/1959  M
262  07366735  0001315  P.N.MISHRA     24/12/1957  M
263  07369852  0001335  P.K.PARIDA     23/02/1957  M
264  07368082  0001278  S K GHOSH      30/06/1959  M
265  07381992  0001279  S S JAMAL      06/03/1959  M
266  05816300  0001280  S C DAS       06/01/1959  M
267  07366681  0001291  DUSHASAN BEHERA   24/05/1957  M
268  07252444  0001325  S.K MURTY      01/10/1954  M
269  07366723  0001316  P.K.JANA      12/11/1958  M
270  05233653  0001317  S.P.MOHARANA    24/01/1959  M
271  07369645  0001377  T K DAS       06/05/1957  M
272  07369670  0001378  DINABANDHU ROUT   29/01/1961  M
273  07366759  0001387  KRUPASINDHU SAMAL  17/05/1957  M
274  07369554  0001402  A.K DAS       08/08/1956  M
275  09654136  0001143  J JAGAN MOHAN RAO  03/04/1960  M
276  05806732  0001152  HRUSHIKESH     13/01/1954  M
277  07380756  0001326  GAURHARI ROUT    11/02/1960  M
278  07369633  0001331  JAGANNATH PRADHAN  05/08/1958  M
279  07369827  0001349  B C ROUT      07/01/1956  M
280  07380720  0001394  SINGHRAI MAJHI   09/08/1957  M
281  05790050  0001150  G C SAHOO      10/01/1955  M
282  07368148  0001300  S C MOHANTY     10/04/1956  M
283  07366668  0001303  P K MOHANTY     12/04/1957  M
284  07380732  0001330  BAGHARAY SOREN   18/01/1955  M
285  07388287  0001355  B.K SAMANTARAY   24/05/1958  M
286  07388925  0001391  RAJ KISHOR KAR   12/01/1960  M
287  07368100  0001310  G.RAMPRASAD     19/03/1957  M
288  09723651  0000570  PRABHAKAR PATHY   01/05/1961  M
289  05816180  0001155  ARJUN GHADAI    23/11/1956  M
290  09654630  0001163  A.K BAHALIA     20/05/1963  M
291  07381670  0001244  B B PATRA      09/06/1964  M
292  09490279  0001229  K YADAV RAO     10/09/1964  M
293  05727285  0001154  G.E KHAN      10/04/1961  M
294  05428208  0001187  ARJUNA NAYAK    01/01/1957  M
295  05734241  0001201  A.N BARIK      07/02/1959  M
296  05831738  0001228  LALJEE       01/12/1975  M
297  08086436  0001920  INDRAMANI SWAIN   01/03/1976  M
298  05482938  0001272  KALLIMUDDIN KHAN  20/01/1956  M
299  07366700  0001287  SURATHA SETHY    09/08/1953  M
300  07367971  0001308  TRILOCHAN BEHEARA  12/08/1956  M
301  07365986  0000046  D.N DASH      06/03/1959  M
302  09654987  0001234  TRILOCHAN BISWAL  02/06/1976  M
303  07380112  0000864  N MALLICK      18/12/1953  M
304  22764604  0000930  NARENDRA GOUDA   17/03/1978  M
305  07367156  0001313  LAXMIDHAR PATRA   07/01/1956  M
306  05403250  0001314  A.K.MOHANTY     04/02/1956  M
307  07381748  0001719  J.K SISUGO SWAMI  30/05/1958  M
308  07366838  0001388  B C BEHERA     28/01/1959  M
309  07365240  0001403  P.C BARAL      23/07/1956  M
310  07771009  0001237  PRASAN BARIK      01/06/1970  M
311  07164464  0001833  D K ROUT        05/11/1979  M
312  07369694  0001295  A C OJHA        21/07/1958  M
313  07366644  0001301  A K ROUTRAY      12/01/1957  M
314  06126510  0000873  NITYANANDA NAYAK    21/10/1958  M
315  07770595  0000870  P. SETHY        09/07/1963  M
316  07770534  0001213  S P MOHAPATRA     10/04/1964  M
317  09654756  0001215  K K SENAPATI      12/04/1976  M
318  07388299  0001361  BHRAMARBAR NAYAK    19/05/1955  M
319  07368264  0001296  D C JENA        10/02/1955  M
320  07389863  0001324  Y. BALKRISHNA     04/01/1963  M
321  07388469  0001339  B.B MALLICK      15/05/1957  M
322  07366670  0001304  K C BISOYI       14/07/1957  M
323  07388196  0001342  N.K DASH        06/02/1958  M
324  07388342  0001390  S.K DASH        12/11/1959  M
325  07365469  0001307  A.K.MULIA       15/03/1960  M
326  00171748  0001547  B.D JENA        22/08/1953  M
327  07366711  0001309  BIPADBHANJA MALLICK  18/05/1956  M
328  07369566  0001262  GANSHA BASKEY     25/02/1959  M
329  22757156  0001226  J K PRADHAN      20/10/1971  M
330  07380835  0000854  S.C PRADHAN      23/11/1958  M
331  07366930  0001356  FULRAI MURMU      10/10/1958  M
332  07380409  0001359  SUDARSHAN SAHOO    02/03/1956  M
333  07369621  0001360  B K SINGH       02/03/1956  M
334  07369281  0001368  S K PARIJA       22/02/1957  M
335  07380446  0001373  U P SETHI       12/10/1955  M
336  09654653  0001162  LACHHAMAN PARIDA    17/05/1964  M
337  09654264  0001156  PANDAB BARADA     12/08/1957  M
338  09654057  0001205  M M HANSDA       15/07/1961  M
339  07770662  0001208  RAMDASH MURMU     20/03/1965  M
340  22761615  0001227  PANA GOUDA       11/06/1974  M
341  50696531  0001239  ANAND KUMAR RAM    24/05/1972  M
342  07380197  0001713  NIHAR RANJAN MOHANTY  15/02/1962  M
343  07106439  0000181  P C MONANTHY      16/03/1956  M
344  06126443  0000884  A SAHOO        15/04/1958  M
345  07367843  0001462  D.K BEBORTA      02/06/1964  M
346  07369748  0001408  B.H V .U.M .RAO    20/06/1960  M
347  07366905  0001364  P.C BEHERA       09/07/1954  M
348  07770900  0000919  P K OJHA        04/02/1966  M
349  09654598  0001216  A K MOHANTY      10/04/1975  M
350  05887112  0001232  KUMAR DAS       18/05/1975  M
351  09654069  0001148  NARASINGHA ROUT    11/08/1963  M
352  09875177  0001169  R C BADODIYA      07/09/1966  M
353  05473627  0001297  A K NAYAK       30/09/1954  M
354  07771964  0000404  MITURAM SETHY     04/06/1969  M
355  07770911  0001207  RANJIT SINGH      15/02/1965  M
356  07770686  0001218  M D BINDHANI      08/08/1964  M
357  07771393  0001224  S SUBRAHMANYAM     13/06/1970  M
358  07771642  0000293  R C DALAI       25/02/1972  M
359  07770923  0001210  U K SINGH       25/11/1965  M
360  07367030  0001146  H M SINGH       03/03/1959  M
361  09654227  0000549  SURENDRA KUMAR MAJHI  25/10/1955  M
362  05312334  0001383  CH SATYA RAO       01/03/1956  M
363  07380987  0001396  RAMACHANDRA NAYAK    14/09/1957  M
364  07366917  0001397  SRI M.C NAIK       20/04/1959  M
365  05747909  0001384  V MUKUNDA        05/10/1953  M
366  07150647  0001204  LAXMAN MOHANTY      06/06/1959  M
367  07770194  0001206  A K BISOYI        01/04/1970  M
368  07365457  0001670  C K JENA         16/11/1959  M
369  07771575  0001733  R.K MALLICK       06/07/1973  M
370  05156968  0001221  KADER KHAN        11/03/1953  M
371  05816221  0001318  M.CH.MALLICK       26/07/1958  M
372  07366875  0001334  S.CH.PADHI        01/10/1958  M
373  07771629  0000875  T.K NATH         14/01/1960  M
374  07369840  0001370  NARENDRA MAJHI      01/10/1955  M
375  07368410  0001413  S B SINGH        04/02/1957  M
376  07733409  0001212  B K PATRA        01/04/1962  M
377  07769672  0001211  PRATAP PATRA       08/04/1966  M
378  07366590  0000298  KELU NAIK        10/04/1959  M
379  07770650  0001219  MOHAN BINDHANI      06/05/1964  M
380  05208725  0001191  PANNALAL         02/06/1955  M
381  09654999  0001235  S V ANAND RAO      15/06/1974  M
382  09654770  0001217  S K GIRI         14/05/1967  M
383  07364465  0001145  S.N MISHRA        07/05/1962  M
384  07389929  0000850  L MOHANTY        05/03/1964  M
385  07381724  0000567  MAHENDRA KUMAR PARIDA  13/08/1955  M
386  09654276  0001222  J K SAHANI        14/03/1969  M
387  09654768  0001223  A K DAS         01/07/1975  M
388  09654150  0001214  G C SAHOO        22/04/1966  M
389  07368124  0001288  B C MURMU        19/03/1953  M
390  07770042  0001531  KRUSHNA CHANDRA BASKEY  18/07/1967  M
391  99522056  0001392  SATYANARAYAN DAS     11/05/1956  M
392  99219359  0001697  S K MOHANTY       05/11/1959  M
393  07366899  0001270  MOHAN CHANDRA SETHY   17/11/1954  M
394  07769143  0001199  S. MARANDI        03/06/1960  M
395  07365895  0001306  H C TUDU         02/09/1958  M
396  07388240  0001380  RADHASHYAM LENKA     15/03/1959  M
397  07369890  0001338  R.C.SAHOO        02/07/1957  M
398  07380045  0001344  M.D.BEHERA        01/09/1956  M
399  07380975  0001354  SADANANDA BEHERA     18/07/1956  M
400  07366954  0001144  S K SEN         17/10/1958  M
401  07380859  0000106  RAGHUNATH SINGH     18/07/1958  M
402  09654410  0000569  V. SUNDARA RAO      10/04/1960  M
403  09654641  0001166  P C SWAIN        13/08/1960  M
404  09654045  0001209  S K GACHHAYAT      12/02/1975  M
405  07913680  0001236  U K NAYAK        25/11/1975  M
406  09654744  0001220  DEBADUTTA PARIDA     24/03/1977  M
407  07482700  0001240  JAGANNATH DALEI     27/02/1970  M
408  07389504  0001192  M.N MAJHI        05/07/1959  M
409  07380161  0001302  H S JENA         01/03/1957  M
410  07769155  0001329  ANANDI CHARAN DAS    08/03/1956  M
411  07369610  0001366  P K MUDULI        03/01/1957  M
412  07369839  0001369  S C MAJHI        05/09/1953  M
413  07380525  0001371  K M NAYAK        12/01/1958  M
414  07365263  0001404  HAREKRUSHNA OJHA    02/03/1956  M
415  07380811  0001393  J K MOHANTY      24/06/1956  M
416  09875153  0001225  RAGHUNATH DAS     20/05/1968  M
417  07911130  0001230  S V RAO        24/01/1965  M
418  05255594  0001292  A K VISWANDHAM     30/06/1955  M
419  07770030  0001153  ANIL KUMAR DAS     20/03/1967  M
420  07771976  0000403  KARMA LUHAR      10/04/1962  M
421  07769027  0000654  M J RAO        31/12/1961  M
422  07368112  0001305  K. TUDU        01/02/1958  M
423  07769180  0001376  H N PATRA       27/05/1962  M
424  09875542  0000584  LAXMAN KUMAR HANSDA  11/05/1982  M
425  16036440  0000926  PITAMBAR BARIK     11/06/1969  M
426  07365846  0000392  HARALAL HOWLADER    02/02/1954  M
427  05458754  0000823  SK ASRAF ALI      01/01/1954  M
428  07365330  0000394  H RAMA RAO       15/06/1958  M
429  05407047  0001282  G C SAHOO       06/10/1953  M
430  05268710  0001249  A.N MURTY       01/10/1953  M
431  05492713  0001283  G C MOHANTY      12/04/1955  M
432  07380951  0000865  A N SINGH       27/07/1957  M
433  07380707  0000397  K.G MISHRA       01/03/1958  M
434  07368318  0000396  S S MOHAPATRA     11/10/1956  M
435  07365421  0001666  SRIDHAR MAJHI     27/01/1956  M
436  07366127  0000468  SK ABDUL SAKUR     14/05/1957  M
437  07368434  0001260  JAGADISH BARIK     01/05/1961  M
438  07366164  0000512  UPENDRA SAHOO     29/04/1961  M
439  07367934  0001253  CHITARANJAN DAS    11/08/1960  M
440  07388470  0001341  R N MOHANTA      15/10/1956  M
441  07389486  0001332  BABU SETHY       27/03/1958  M
442  05464948  0000914  SADASIVA SAHOO     28/10/1954  M
443  07252626  0001174  M D RAO        06/11/1958  M
444  07389644  0001195  R C BARIK       03/05/1962  M
445  07769131  0001196  SRI NIRANJAN MOHANTY  20/03/1961  M
446  07769726  0000185  SMT DHANAMANI BARADO  27/12/1956  F
447  05790232  0001203  SUKADEV MALLICK    25/09/1955  M
448  07388275  0001322  MOTAI BARI       18/05/1956  M
449  07771988  0000402  T VIJAY KUMAR     23/01/1976  M
450  05831866  0000406  MAHESWAR BEHERA    03/06/1977  M
451  07380150  0001638  R K MALLICK      10/03/1960  M
452  06126479  0001159  KUMARBAR NAYAK     10/03/1961  M
453  07380239  0001635  P K PARIDA       15/06/1956  M
454  07380689  0001182  D SAMAL        28/02/1958  M
455  05686982  0001321  M BEHERA        16/08/1954  M
456  05521294  0001161  NIRMAL GREGORY     01/01/1955  M
457  07368380  0000497  S. N DAS        03/02/1961  M
458  06109147  0001172  SOMANATH MISHRA    31/10/1961  M
459  07389449  0001180  PURUSOTTAM NAIK    05/01/1957  M
460  07389565  0001193  A C MAJHI       01/03/1958  M
461  07769064  0001198  M K JENA        03/03/1960  M
462  05734800  0001200  K R SINGH       05/01/1956  M
463  07369608  0001275  CHAITANYA CH JENA   03/05/1959  M
464  07252638  0001167  M V RAO        02/03/1962  M
465  07366784  0001293  S K GIRI        02/02/1959  M
466  07366991  0001168  B B SAHOO         10/08/1966  M
467  07735959  0001386  U P SINHA         07/02/1964  M
468  07365470  0000660  RUPA NAIK         15/03/1964  M
469  05798139  0001731  RAMESH          23/02/1954  M
470  07769090  0000848  R. K . MAJHI       02/05/1963  M
471  04001230  0001533  S.K ROUT         04/05/1968  M
472  07769441  0000666  BIPIN BEHARI PADHI    15/04/1962  M
473  07769507  0000668  GANESH          02/01/1963  M
474  07769271  0000648  P. MADHUSUDAN RAO     11/04/1965  M
475  05854544  0000202  SAMIR KUMAR BEHERA    29/05/1979  M
476  07380033  0001704  S N SAHOO         01/06/1959  M
477  07368630  0000688  PADMALOCHAN BAITHA    04/02/1959  M
478  07388779  0000690  P. GANESWARA RAO     01/05/1961  M
479  07388720  0000720  LAXMAN MARANDI      02/08/1955  M
480  05797986  0000680  BATAKRUSHNA KHATUA    05/08/1953  M
481  07389498  0000900  K .C MAJHI        07/02/1960  M
482  05797901  0000896  JADU           10/02/1954  M
483  07369293  0000849  NIRAJAN SAHOO       24/02/1959  M
484  07388378  0001525  B.C OJHA         15/09/1960  M
485  09654148  0000292  SUJIT KUMAR SINGH     10/07/1973  M
486  09655013  0000295  BABAJI SAHOO       19/02/1965  M
487  07771587  0000658  DAITARY SETHI       18/05/1966  M
488  07368884  0000804  SK ASRAF ALI       13/06/1960  M
489  07770236  0001542  S.K ACHRYA        13/06/1963  M
490  07388688  0000794  P. ANANDA RAO       02/10/1962  M
491  07914106  0002075  B R K PRASAD       17/08/1973  M
492  14480050  0001919  PRAMOD KUMAR DASH     04/01/1972  M
493  00807102  0001946  GURUDAS PRADHAN      02/06/1970  M
494  00791453  0001929  DASU KONA         19/07/1971  M
495  04278896  0001864  UPPADA POLA RAO      05/02/1981  M
496  00002290  0001921  AJAYA KUMAR GOUDA     02/02/1979  M
497  99122133  0002054  PRASANNA KUMAR PARIDA   07/09/1982  M
498  99122145  0002022  DEEPAK KUMAR RAI     15/07/1977  M
499  07914593  0001867  BIPIN BIHARI MOHANTY   02/03/1982  M
500  09780130  0001978  JAGAN GOPE        02/01/1981  M
501  07914349  0001834  DEBARAJ MOHAPATRA     04/07/1977  M
502  07161219  0002027  CHARO URAON        11/06/1982  M
503  01000093  0001940  SRI ASHOK KUMAR      02/04/1978  M
504  99122121  0001914  SRIKANT          20/07/1987  M
505  00003256  0001976  PRAMOD KUMAR BEHERA    27/10/1977  M
506  00002616  0002032  PRAHALAD KR RAJAK     05/01/1987  M
507  99217739  0002058  SUMAN DEY         19/03/1982  M
508  99217077  0002044  VEMPLA SHAKER RAO     28/08/1985  M
509  99218008  0001949  RAJENDRA KUMAR BINDHANI  21/02/1980  M
510  06050088  0001820  B C DAS          08/06/1980  M
511  99217594  0002059  KUNAL KUMAR SINGH     10/02/1985  M
512  99522020  0002105  VIKAS KUMAR        21/02/1987  M
513  99522032  0001967  S.K.BARIK         01/06/1983  M
514  99217570  0002104  RATNAKAR GIRI       14/08/1977  M
515  99218835  0001941  PAIDI SRIKANTH      30/01/1977  M
516  99219128  0001842  P K DWIBEDI        19/04/1982  M
517  06050096  0001788  DHANAJAYA PARIDA     13/03/1982  M
518  06050101  0001793  K.C MALLICK      02/06/1983  M
519  99219487  0001841  B.K.ROUT        08/11/1975  M
520  06050055  0001591  SAMIRA DEHURY     02/03/1983  M
521  06050056  0001592  RAJENDRA KUMAR PATI  18/05/1983  M
522  07050005  0001815  DHARMENDRA HANSDAH   17/03/1984  M
523  99219426  0001826  SANTOSH KUMAR BEHERA  16/06/1981  M
524  06050012  0000935  A K BARIK       03/02/1978  M
525  06050036  0001566  D S SWAIN       01/01/1981  M
526  06050014  0000960  R N TUDU        16/09/1971  M
527  05050014  0001765  R C GHADEI       22/06/1978  M
528  05050008  0001772  SUJAN ARJEE      23/08/1983  M
529  06050032  0001562  M R BEHERA       28/06/1980  M
530  06050021  0000992  S R NAYAK       17/11/1982  M
531  06050031  0001561  H B BEHERA       02/06/1979  M
532  06050001  0001764  SMT. R . LALITHA    17/05/1956  F
533  06050042  0001572  M K SAHOO       16/02/1980  M
534  06050044  0001574  SUDARSAN NAYAK     09/05/1978  M
535  06050076  0001802  SOUMYARANJAN MOHANTA  15/12/1987  M
536  09875517  0001828  P MOHAN RAO      05/06/1973  M
537  99219190  0001849  G ROUTRAY       03/08/1982  M
538  06050023  0000994  R K PRADHAN      24/04/1980  M
539  06050026  0000997  G C NAIK        08/01/1976  M
540  06050027  0000998  A K MALLICK      02/11/1977  M
541  04050002  0001551  S K BEHURA       02/02/1985  M
542  06050029  0001559  D SUTAR        15/07/1983  M
543  06050030  0001560  P K BHUYAN       05/06/1983  M
544  06050054  0001585  SANTOSH KUDAS     05/02/1981  M
545  05050011  0001780  AMIT KUMAR TOPPO    24/03/1983  M
546  05170040  0001816  P K MOHANTY      01/05/1980  M
547  06050092  0001778  DHANESWAR JENA     24/04/1984  M
548  99219384  0001857  NARAYANA SAHOO     19/03/1972  M
549  99219451  0001827  PALLABI SAHOO     19/08/1981  F
550  06050099  0001791  P.C KHUNTIA      25/06/1982  M
551  06050016  0000963  S K JAMUNDA      18/01/1975  M
552  06050015  0000965  R K ROUT        10/04/1977  M
553  06050039  0001569  B K HOTA        01/07/1981  M
554  06050052  0001582  H C SINGH       03/01/1978  M
555  06050059  0001596  ANIL KUMAR MOHAPATRA  23/11/1984  M
556  99219165  0001846  S K PANDA       11/09/1987  M
557  06030049  0001852  R K NAYAK       15/06/1986  M
558  06050008  0000387  S K KHUNTIA      18/02/1978  M
559  06050005  0000263  P K BEHERA       02/06/1976  M
560  06050033  0001563  P K SWAIN       18/06/1980  M
561  06050018  0000989  S K SAHOO       02/03/1980  M
562  06050020  0000991  B R ADIHIKARI     17/05/1982  M
563  06050028  0001415  B BHARATI       20/04/1983  M
564  04050001  0001550  RAJESH KUMAR MISHRA  10/07/1985  M
565  06050046  0001576  J K MAHARANA      04/02/1978  M
566  04050006  0001558  K TATA RAO       04/06/1976  M
567  05050004  0001588  C R BARIK       10/06/1976  M
568  05050007  0001773  SMT AMBIKA MAHARANA  20/09/1976  F
569  05050015  0001774  KU SAMMY PATRA     15/01/1984  F
570  05050009  0001775  RANJIT SINGH      23/03/1984  M
571  06050090  0001822  S K MOHARANA      01/07/1978  M
572  06050089  0001821  S K SETHI        06/05/1984  M
573  05170039  0001819  H H BEHERA       19/01/1979  M
574  06050063  0001600  HEMANTA KU KHATUA    10/04/1980  M
575  99219141  0001844  GOUTTAM MALLIK     18/04/1984  M
576  99219220  0001859  MANAS RANJAN BEHERA   26/05/1988  M
577  99219440  0001825  SANJAY KUMAR MURMU   06/06/1984  M
578  06050094  0001786  S.K BHUYAN       06/05/1983  M
579  06050097  0001789  BIBEKANANDA PANDA    09/07/1982  M
580  06050002  0000225  D R PARIDA       10/03/1983  M
581  06050003  0000238  K S PAGAL        20/06/1982  M
582  06050013  0000958  SOMAI MAJHI       13/07/1974  M
583  06050048  0001578  DEBENDRAM RAM      02/05/1974  M
584  06050049  0001579  L MOHANTA        03/02/1981  M
585  06050050  0001580  G C MALLICK       25/05/1980  M
586  05050013  0001762  PRAKAS KU JENA     09/01/1980  M
587  06050064  0001781  HEMANT KUMAR SINGH   12/04/1982  M
588  06050075  0000141  GOPINATH NAYAK     03/06/1985  M
589  06050066  0000216  C K SAHANI       01/05/1981  M
590  06050010  0000407  K C SINGH        02/07/1976  M
591  06050035  0001565  SUMANTA KUMAR SAHOO   05/03/1981  M
592  99219177  0001847  BHUPAL CH JENA     05/06/1984  M
593  99219189  0001848  SUNDAR MAJHI      03/04/1980  M
594  99219207  0001850  S B MOHANTY       05/05/1983  M
595  99219116  0001800  V SRIDHAR        10/11/1981  M
596  09875384  0001589  N.C MAHATO       23/10/1971  M
597  06050022  0000993  S K MISHRA       10/07/1983  M
598  06050045  0001575  B K MAHALIK       04/03/1977  M
599  06050068  0000382  C NAIK         07/05/1979  M
600  06050009  0000391  K C NAYAK        02/02/1978  M
601  06050034  0001564  A NAYAK         18/04/1980  M
602  06050011  0000798  S C BEHERA       15/01/1977  M
603  06050017  0000966  S P ACHARYA       28/01/1980  M
604  06050019  0000990  S K CHOUDHARY      10/05/1983  M
605  06050047  0001577  S K BARDHAN       03/06/1977  M
606  06050061  0001598  DEPTIRANJAN JENA    12/05/1983  M
607  05170034  0001817  L R K DAS        08/10/1982  M
608  06050053  0001583  JITENDRA SINGH     15/03/1982  M
609  99219130  0001843  TRILOCHAN SAHOO     10/05/1986  M
610  99219219  0001851  D R SWAIN        05/07/1983  M
611  99219414  0001854  MAHESWAR SWAIN     26/01/1981  M
612  06050058  0001595  ANIRUDHA DAS      17/05/1981  M
613  06050093  0001785  PAIRAG MOHANTA     16/05/1983  M
614  06050095  0001787  J. MAJHI        01/06/1980  M
615  06050098  0001790  L. TUDU         01/06/1983  M
616  06050100  0001792  M.K PINGUA       02/04/1982  M
617  06050007  0000384  SRIDHAR BEHERA     08/02/1981  M
618  99219438  0001824  SUKANTA KUMAR MALLICK  07/04/1971  M
619  99219499  0001836  P.K.ROUTRAY       04/07/1985  M
620  06050024  0000995  P K ACHARYA       13/07/1981  M
621  06050025  0000996  R N HUI         26/05/1982  M
622  06050043  0001573  R K SINGH           28/05/1979  M
623  06050060  0001597  DIPAK KU SETHI         10/03/1984  M
624  06050062  0001599  AJIT BEHERA          15/05/1981  M
625  06050074  0000137  NIRANJAN SAHOO         11/02/1979  M
626  05050012  0001782  SMT BASANTI SABAR       05/12/1966  F
627  06050079  0001805  D SETHY            20/03/1984  M
628  06050081  0001808  M K DAS            16/12/1979  M
629  06050083  0001810  S L RAO            30/05/1981  M
630  99522457  0001904  SANYASI NAIK          02/03/1982  M
631  01000070  0001866  SRI PRABHAT KUMAR       27/05/1974  M
632  06050103  0001796  G R SAMAL           22/06/1983  M
633  99522287  0001887  MAHESWAR SAHOO         03/07/1987  M
634  06050105  0001795  SK MOQUIM           01/03/1983  M
635  99220209  0002074  UPPADA RAMANA         03/08/1983  M
636  99522445  0001903  SADASIVA BEHERA        16/03/1984  M
637  03992168  0001928  MAHESWAR BARAL         01/06/1977  M
638  99522275  0001886  RASMI KANTA SAHOO       04/06/1980  M
639  99522482  0001907  SUBRATA JENA          08/07/1986  M
640  99522366  0001895  SANJAY KUMAR SAHOO       19/07/1987  M
641  99522378  0001896  TOFAN SAHOO          10/04/1985  M
642  99274966       MADHAB CHAMPIA         13/03/1984  M
643  99522342  0001893  SRINIBAS BEHERA        25/03/1986  M
644  09819186  0001952  ZAHOOR AHEMAD KHAN       18/04/1972  M
645  00004728  0001947  LAKSMI KANTA PARIDA      02/05/1988  M
646  09914006  0001870  DEVKUMAR KUNDU         05/07/1973  M
647  99523474  0002014  PARTHASARATHI MOHANTY.     20/11/1992  M
648  09875372  0001831  A BERA             13/01/1979  M
649  06040375  0001865  B.VALAP RAO PATRO       09/06/1982  M
650  65080002  0001909  MISS LAXMIPRIYA BHOI      02/03/1988  F
651  07001010  0002050  SUSHANTA KUMAR DAS       08/07/1983  M
652  00000425  0002077  CHANDRA KUMAR GUPTA      04/07/1987  M
653  99572280  0001938  SANJEEB KUMAR DAS       13/07/1981  M
654  65060002  0001911  SRI ATULYA KUMAR BEHERA.    04/08/1977  M
655  65050005       B.K.MUNDUYA          20/01/1980  M
656  99523656  0002042  T.MOHANTY.           12/06/1980  M
657  99523632  0002040  S.KERKETTA.          10/01/1978  M
658  99523670  0002046  B.KAMILA.           14/03/1982  M
659  65060005  0002055  DHANANJAY PRADHAN       10/03/1986  M
660  65040002  0002053  S.SAMAL            07/07/1979  M
661  65040004  0002060  S.R.PRADHAN          07/06/1981  M
662  99524259       GYAN PRAKASH ARYA       08/09/1989  M
663  65110002  0002047  JAGDEEP MOHARANA        14/02/1990  M
664  99523681  0002051  S.MISHRA.           25/05/1983  M
665  99524351  0002082  A.K.ROUT            07/05/1977  M
666  65100001  0002073  D.R.DAS            01/01/1982  M
667  65080005  0002106  S.K.MOHAPATRA         15/07/1986  M
668  99524363  0002083  D.K.MAHAPATRAS         12/05/1980  M
669  99522883  0001935  RAJESH KUMAR BEHERA      09/04/1989  M
670  62099570  0002091  MUKTESWAR PRUSTY        20/05/1987  M
671  99522834  0001924  B RAVI KUMAR          03/03/1983  M
672  99522561  0001916  SRI . SOUBHAGYA RANJAN JENA.  19/02/1988  M
673  62099571  0002093  MANORANJAN BEHERA       25/06/1989  M
674  99522925  0001939  SMT. RANJITA PATNAIK      10/04/1975  F
675  65070001  0001922  ARUPANANDA PRADHAN       05/06/1982  M
676  62099565  0002089  PRASANTA KUMARA SETHY     27/05/1980  M
677  99522548  0001915  KU. CHINMAYEE SWAIN      29/06/1984  F
678  99522858  0001932  NIMAI CHARAN NAIK       16/03/1988  M
679  62099573  0002090  SAHADEV BASKEY         05/11/1981  M
680  62099577  0002092  SUNIL KUMAR SAHOO       07/07/1987  M
681  62099579  0002100  PANCHANAN NAHAK        27/03/1987  M
682  99522913  0001937  RAGU PATTRANI GOVIND PATNAIK  28/11/1989  M
683  99522263  0001885  NIMAI CHARAN PADHI       17/03/1986  M
684  99522299  0001888  RAJESH KUMAR DUTTA       17/05/1987  M
685  99522305  0001889  SILU MOHARANA         04/06/1984  M
686  99522329  0001892  ANUP KUMAR PRADHAN       17/07/1989  M
687  99522421  0001901  HEMANTA KUMAR SINGH      06/06/1985  M
688  99522469  0001905  RABINDRA NATH BEHERA      07/06/1982  M
689  99522408  0001900  ASHOK SAHOO          11/01/1983  M
690  99522330  0001891  KSHETRABASI SAHOO       05/06/1981  M
691  99522317  0001890  TAPAN KUMAR DAS        08/03/1988  M
692  99522354  0001894  RAMESH CHANDRA HANSDA     30/09/1980  M
693  99522470  0001906  UMAKANTA HANSDAH        03/07/1980  M
694  99522433  0001902  RAM NARAYAN RAY        18/07/1986  M
695  99572138  0002048  RUPESH KUMAR CHOWDHARY     11/01/1987  M
696  99522202  0001872  CHHUTU RAM MAHATO       15/11/1975  M
697  99522226  0001874  KRISHAN PAL          02/01/1981  M
698  99572102  0001948  PABITRA MOHANA PALEI      18/05/1976  M
699  99572151  0002021  PEDAGADA SRINIVASA RAO     10/06/1979  M
700  99572163  0002052  B. RAMA RAO          10/01/1987  M
701  99522240  0001876  ASHOK KUMAR MEENA       03/08/1986  M
702  99522251  0001877  CHANDAN PRASAD         05/02/1986  M
703  04914387  0002015  L.PRAKASH RAO         01/01/1973  M
704  99522380  0001897  PURNA CHANDRA BEHERA      17/02/1985  M
705  99522391  0001898  SARAT MALIK          10/02/1987  M
706  06050104  0001794  J P SAHOO           19/10/1984  M
707  06050106  0001799  PRADEEP KUMAR SAHOO      15/07/1983  M
708  07050015  0001845  PRAVAKAR SAHOO         20/03/1985  M
709  07050016  0001855  R P PAVULURI          02/04/1981  M
710  07050017  0001856  KARTIK CH MAJHI        13/03/1984  M
711  07050018  0001863  MD NURULHODA          12/06/1974  M
712  07050019  0001860  MD SAJID            27/12/1985  M
713  06050065  0000210  MANORANJAN RANA        07/05/1980  M
714  99522860  0001933  NILAMBAR BARIK         03/03/1989  M
715  99522895  0001936  AMARESH SAHOO         28/02/1982  M
716  65070002  0001926  HRUSHIKESH SAHOO        12/03/1980  M
717  99522846  0001931  BISHNUPADA GHOSH        05/04/1984  M
718  99522871  0001934  BUDHURAM SINGH         16/07/1986  M
719  99522822  0001925  JAGANNATH DAS         14/06/1974  M
720  99522550  0001917  SRI DALAI PRASANNA       15/02/1987  M
721  09952275  0001918  CHITTARANJAN SAHU       20/05/1988  M
722  65080003  0002072  P.TRIPATHY           14/02/1982  M
723  99523693  0002038  L. MURMU.           11/07/1986  M
724  99524466       BIKRAM SAHOO          05/07/1990  M
725  99524521  0002098  S.K.CHOURASIYA         06/08/1984  M
726  99524545  0002103  UMESH RAI        20/05/1973  M
727  99524510  0002088  D.K.JENA         23/05/1971  M
728  99524375  0002084  S.CH.DORA        24/06/1973  M
729  99524387  0002086  F.CH.BIHARI       15/06/1971  M
730  99524508  0002087  ARUN KUMAR        15/10/1971  M
731  65090001  0001945  SUDHIR KERKETTA     08/08/1979  M
732  60800033  0001960  SRI BIRANCHI N PANDA   10/01/1973  M
733  65060003  0001942  SUBHAJITA BHANJA     06/07/1985  M
734  99522986  0001959  PUSPANJALI NAIK     08/05/1988  F
735  06006498  0001950  PRADEEP MISHRA      29/06/1979  M
736  65040001  0001943  SRI SAFIQUE KHAN     14/03/1970  M
737  99522974  0001951  B.DIVAKAR RAO.      16/05/1981  M
738  99523486  0002016  MANOJ KUMAR SAHOO.    01/07/1991  M
739  99523012  0001963  SURESH KUMAR BASKEY.   14/05/1983  M
740  99523050  0001964  TRINATH         09/12/1986  M
741  99523048  0001965  BONOJ KUMAR MISHRA    02/03/1988  M
742  99523024  0001966  AMIYA RANJAN BEURA    01/05/1991  M
743  99523036  0001962  KAMALA PATRA       05/08/1973  F
744  62000006       KAJAL KUMAR MOHARARANA  17/10/1986  M
745  99523541  0002024  SANTOSH KUMAR SAHOO.   03/05/1982  M
746  99523115  0001972  BIBHUTI BHUSAN NAYAK   19/03/1982  M
747  99523530  0002025  ANJALI KAR.       16/09/1967  F
748  99523498  0002017  SUBHAJIT DASH.      01/07/1986  M
749  99523103  0001971  RADHA SHYAM PANDA    01/07/1975  M
750  62000007  0002096  PRADEEP KUMAR BAGAL   03/05/1990  M
751  62000009  0002094  TAPAN KUMAR SETHI    20/10/1982  M
752  99523553  0002026  ABINASH LENKA.      18/05/1993  M
753  99523504  0002018  ANIL KUMAR DASH.     03/05/1982  M
754  62000008  0002097  CHAITANYA PRASAD SOREN  20/05/1990  M
755  99523140  0002020  BIJAY KUMAR BEHERA.   25/04/1978  M
756  99523127  0001979  BIJOY KUMAR MOHARANA   13/07/1985  M
757  99523139  0001980  E. AVINASH.       30/05/1991  M
758  99523577  0002035  J.S VIRDI.        01/03/1993  M
759  99523590  0002043  S .C . SOREN.      20/03/1983  M
760  99523668  0002045  S.K DASH.        11/06/1986  M
761  99523607  0002039  P.K BANERJEE.      02/01/1980  M
762  99523644  0002041  S.K RAY.         05/07/1980  M
763  99523565  0002034  R.N MAJHI .       05/05/1987  M
764  65080004  0002076  A.K.BARIK        05/07/1983  M
765  65050004  0002061  R.M.PATTNAYAK      01/07/1983  M
766  99524247       SK.AJARUDDIN       01/06/1991  M
767  99524302  0002070  SWRNAMAYEE SAMAL     28/06/1992  F
768  99524314  0002071  SUMITRA MUNDA      25/07/1990  F
769  99524478  0002079  RATNAKAR MAJHI      07/01/1973  M
770  99524533  0002101  MUKESH KUMAR       12/08/1987  M
771  99524491  0002081  R.C.GOCHHAYAT      10/04/1972  M
772  65070003  0002065  L. N. SAHU        08/05/1975  M
773  99524480  0002080  MUKTIKANTA BARIK     16/05/1972  M
774  99524399  0002085  G.S.THANAPATI      23/01/1973  M
775  08024650  0001871  SRI SRIRAM CH. DAS    02/06/1976  M
776  09654331  0002062  B DEVAPRASAD       10/05/1972  M
777  07389231  0000167  PRAVATI SI        05/05/1962  F
778  07367960  0000806  A.K NAYAK         03/03/1957  M
779  07368290  0000824  BHIKARI SETHI       25/10/1958  M
780  07388524  0000159  M.H BEHERA         17/04/1962  F
781  07770935  0000925  N. NAYAK          09/06/1966  M
782  07389875  0000847  B.V.S.S MURTY       21/01/1963  M
783  07770996  0000880  K.M NAYAK         02/05/1966  M
784  09654859  0000918  R DANDAPAT         13/06/1973  M
785  07367144  0000595  BHASKAR MAHARANA      07/09/1960  M
786  07368811  0000836  S.N.ALI          08/03/1956  M
787  07368320  0000820  R.T. RAO          04/10/1962  M
788  07367200  0000605  LAXMIDHAR MANIK      14/07/1954  M
789  07368756  0000606  NARAYANA MAHARANA     29/12/1956  M
790  07367065  0000607  KHIROD CHANDRA SWAIN    06/01/1959  M
791  07367089  0000596  ADIKANDA SWAIN       15/10/1958  M
792  07367119  0000600  NARAYANA SAHU       02/01/1959  M
793  07367041  0000601  A.K.V PRASAD        22/08/1961  M
794  07368562  0000608  BIJAY KUMAR DAS      15/10/1955  M
795  07367181  0000615  BANSHIDHAR MOHARANA    28/11/1960  M
796  07367168  0000616  SUKANTA CHANDRA MOHARANA  25/05/1963  M
797  07367170  0000617  SURENDRA SAHU       20/05/1961  M
798  07367193  0000618  NABA KISHORE PANDA     30/05/1960  M
799  06100790  0000628  BHUBAN MOHAN SINHA     20/09/1953  M
800  07367247  0000613  SUNARAM MURMU       28/01/1955  M
801  07771873  0000188  S. K. ROUTRAY       06/04/1974  M
802  07770054  0000913  S MARANDI         09/10/1966  M
803  07367132  0000599  M. MAHESWAR RAO      27/06/1962  M
804  07367107  0000597  RAMANATH SAHOO       02/02/1958  M
805  07367053  0000604  SRINATH CH. ROUT      28/02/1958  M
806  07369669  0000818  B K RAY          05/04/1962  M
807  07368800  0000817  BASUDEV SWAIN       16/07/1956  M
808  07368379  0000808  A K SENAPATI        24/03/1959  M
809  05799259  0000915  FAKIR MOHAN        02/04/1956  M
810  07368069  0000625  RABINDRA KUMAR PATNAIK   06/07/1960  M
811  22765372  0000189  L.R.V RAO         20/11/1974  M
812  07388160  0000629  SRIPATI MALLICK      13/02/1953  M
813  07389279  0000631  PRAKASH KUMAR PAMULA    21/07/1965  M
814  07771447  0000180  BIDULATA PRADHAN      15/06/1962  F
815  07389280  0000632  AKHAYA KUMAR SAHU     03/03/1960  M
816  07771265  0000178  HIRAMANI BAGE       21/05/1963  F
817  07389292  0000633  S.V RAMANA RAO       28/05/1960  M
818  07389309  0000634  K.V.R MURTY        05/06/1960  M
819  07389310  0000635  SUBAS CHANDRA MAHARANA   17/07/1960  M
820  07388500  0000155  MADAN MOHAN SUTAR     14/11/1957  M
821  07769465  0000643  DILIP KUMAR SETHY     07/03/1960  M
822  07389322  0000636  Y. UMA MAHESWAR RAO    23/11/1960  M
823  07389334  0000637  DEBENDRA NATHA MOHARANA  12/05/1961  M
824  07389346  0000638  PRABHAKAR MAHAPATRO    01/07/1961  M
825  07389358  0000639  LAXMIDHAR DAS       05/01/1962  M
826  07769477  0000644  NIRANJAN BEHERA      16/02/1957  M
827  07380124  0000148  ABDUL ROUP         19/09/1962  M
828  07769246  0000645  RAMAKANTA OJHA       01/02/1964  M
829  06126467  0000890  K. SAHOO          18/03/1960  M
830  07368306  0000825  K.GOVINDA RAO     10/01/1962  M
831  07388512  0000157  P.K PANIGRAHI     11/03/1958  M
832  07367946  0000815  R.C SWAIN       17/09/1958  M
833  07367636  0000143  M.M PADHI       29/07/1959  M
834  07250241  0000162  MD. MOBIN KHAN     05/03/1959  M
835  07369931  0000163  B.K SWAIN       18/04/1962  M
836  07769684  0000891  BASUDEV NAYAK     04/07/1960  M
837  07368331  0000822  S.C PADHI       11/04/1961  M
838  04400835  0000821  P.JENA         02/10/1953  M
839  07380148  0000164  P K PALLUR       26/01/1962  M
840  06126509  0000882  M C BHOI        05/03/1954  M
841  08296832  0000909  PRASANTA BEURA     20/05/1962  M
842  05535300  0000894  S N NAYAK       20/02/1954  M
843  79131402  0001784  SIVAJI KUMAR SWAIN   07/04/1977  M
844  07368847  0000805  J K SAHOO       22/11/1958  M
845  07368021  0000834  R N BISWAL       16/07/1960  M
846  07380495  0000851  JAGANNATH SI      29/07/1956  M
847  07389700  0000897  S.U.M RAO       15/03/1962  M
848  07368367  0000807  S K SINGH       12/02/1954  M
849  09875426  0001767  SMT .GAYAMANI NAIK   05/07/1976  F
850  07388494  0000156  SISIR KUMAR RAY    20/05/1958  M
851  07365652  0000814  D.K BEHERA       20/10/1959  M
852  07389632  0000903  G D MAJHI       04/01/1962  M
853  07367612  0000150  MD.QUDUSH       03/04/1962  M
854  07389796  0000862  L. VEERINI       06/02/1964  M
855  07365627  0000811  B.K PANDA       15/09/1958  M
856  07380847  0000165  M.R BEHERA       11/10/1961  M
857  09654252  0000171  B.K SASMAL       12/06/1961  M
858  07381682  0000857  J.JAMUDA        26/01/1956  M
859  01211031  0001549  SMT.A .SURYA LAKSHMI  25/01/1962  F
860  07417615  0001839  M N BAIG        02/03/1956  M
861  07388536  0000174  A . R . DAS      20/08/1962  M
862  09875359  0001869  MANORAMA PANI     28/08/1972  F
863  07389220  0000168  BANALATA SI      10/05/1960  F
864  07388548  0000166  SK. ABDUL HAMID    06/11/1957  M
865  09654604  0000196  B.D RAM        20/03/1957  M
866  22762152  0000927  A SATYANARAYANA    16/06/1979  M
867  07366772  0000833  R C SWAIN       01/07/1957  M
868  07389723  0000898  B D SAMAL       13/12/1959  M
869  05788432  0000869  N C SWAIN       10/04/1957  M
870  07368902  0000802  NILAMANI MOHARANA   07/07/1958  M
871  07389954  0000844  R S NARAYAN      04/02/1966  M
872  07389840  0000859  R V R MURTY      10/01/1960  M
873  07367958  0000813  N AHAMAD        02/02/1959  M
874  07368343  0000819  M. BARIK        07/10/1958  M
875  07367995  0000839  P.SRIRAMULU      15/09/1956  M
876  07368914  0000803  P.K SAMAL       08/04/1958  M
877  07367650  0000149  ABDUL MOBIN KHAN    01/03/1959  M
878  07367624  0000144  JAGABANDHU BEHERA   21/11/1958  M
879  07380770  0000153  MD AKBAR KHAN     14/03/1961  M
880  07367028  0000199  A. SAHOO        06/04/1961  M
881  07368823  0000812  D.K PANI        15/05/1957  M
882  07367983  0000809  K.C MARANDI        01/04/1957  M
883  07389851  0000861  A. K . HOTA        06/05/1962  M
884  07769258  0000646  C. MURALI RAO       25/05/1964  M
885  07769398  0000662  UPENDRANATH MOHANTA    15/02/1961  M
886  07382807  0000722  HEMANTA KUMAR MALLICK   01/04/1957  M
887  07382121  0000724  BENUDHAR SATAPATHY    18/06/1960  M
888  07769167  0000725  MD SHOUKAT ALI      05/09/1965  M
889  07382212  0000727  ABHIRAM MOHARANA     12/04/1962  M
890  07382870  0000728  PRABHAT KUMAR SAHOO    13/06/1962  M
891  06110915  0000739  P. GOVINDA RAO      30/09/1957  M
892  07388068  0000740  DIBAKAR TRIPATHY     02/04/1960  M
893  07382984  0000743  DINABANDHU OJHA      06/02/1961  M
894  09875335  0000191  K B MOHANTY        19/04/1971  F
895  09654501  0000776  ARJUN KUMAR NAIK     07/05/1975  M
896  07366929  0000840  S K SETHI         06/05/1961  M
897  07366980  0000878  J K MAHAPATRA       10/09/1963  M
898  07770390  0000867  G C KABAT         13/05/1961  M
899  07770868  0000791  KAMALESWARI SHARMA    26/01/1960  M
900  99522160  0001755  T BHAGABATI RAO      20/08/1983  M
901  07388081  0000751  NRUSINGH CHARAN PANDA   10/03/1963  M
902  07250629  0000874  A KURMA RAO        28/02/1955  M
903  07389541  0000889  G GARU          21/10/1960  M
904  07770698  0000775  SHYAM SUNDAR SINGH    25/10/1964  M
905  07381633  0000843  K P KAR          08/04/1958  M
906  09875347  0000190  U MAHARANA        02/08/1963  F
907  07368355  0000837  S. HANSDAH        19/07/1956  M
908  07369001  0000679  NIRANJAN DALAI      05/06/1960  M
909  07368744  0000681  BIJAY KUMAR MALIK     12/12/1956  M
910  04397423  0000682  G BABULU         07/01/1954  M
911  07382911  0000717  RAMANATHA SUTAR      08/04/1962  M
912  07382194  0000718  BAIKUNTHA NATH MAHARANA  25/12/1962  M
913  07382133  0000721  PADMANAVA MALLICK     03/04/1956  M
914  07388792  0000744  HRUDAYNATH MOHANTA    02/05/1961  M
915  07382224  0000746  SUDHAKAR MOHARANA     11/01/1965  M
916  09875281  0000201  N . SINIVASA . RAO    16/06/1972  M
917  07369943  0000152  A . K. BARIK       02/08/1959  M
918  07769350  0000661  JOGENDRA PARIDA      03/03/1960  M
919  07368732  0000710  BIRENDRA KUNAR      08/10/1959  M
920  07368665  0000712  RAMAKANTA RANA      18/10/1955  M
921  07388767  0000715  C.H.R DIVAKAR RAO     27/05/1960  M
922  07388718  0000754  B. APPALA NAIDU      02/06/1966  M
923  07366693  0000830  U K GIRI         24/10/1959  M
924  07368768  0000698  RAM SEWAK SHARMA     04/11/1959  M
925  07382996  0000765  B. KULAKARNAM       01/01/1959  M
926  07381979  0000768  SURENDRA KUMAR PANI    16/06/1958  M
927  07382601  0000769  SMT.PAGALI DAS      16/10/1959  F
928  07769260  0000647  B.V.T.L.N MURTY      23/06/1964  M
929  07769301  0000649  R. MAHESWARA RAO     15/07/1960  M
930  07367120  0000598  POORNA CHANDRA BEHERA   01/07/1959  M
931  06127253  0000294  B. PRADHAN        08/05/1962  M
932  07382947  0000745  HRUSHIKESH MAHARANA    19/07/1962  M
933  07382832  0000747  P. ARJUNNA        03/06/1964  M
934  07388135  0000755  KUMAR MOHARANA      27/11/1960  M
935  07388147  0000756  SASHI KANTA MAHARANA   08/02/1962  M
936  07388093  0000757  V. PAPA RAO       10/02/1963  M
937  07388111  0000758  PADMANABHA MAHARANA   10/03/1963  M
938  07382856  0000762  MANORANJAN SINGH     06/07/1960  M
939  07388834  0000763  MANORANJAN JENA     11/05/1964  M
940  05799235  0000659  J. CHINNA RAO      10/07/1954  M
941  07382789  0000706  BAISHNAB CHARAN SUTAR  09/04/1962  M
942  07769738  0000179  S ANMERY         03/02/1953  F
943  07369864  0000855  B C NAHAK        01/01/1958  M
944  07389530  0000841  DHRUBAJYOTI MANDAL    03/05/1959  M
945  07368616  0000707  UGRESEN SETHI      14/03/1958  M
946  05482124  0000685  RATNAKAR OJHA      01/12/1953  M
947  07770984  0000723  B.V RAMANA RAO      10/09/1958  M
948  07388070  0000729  HARISH CHANDRA MARANDI  20/01/1957  M
949  07388044  0000734  SURENDRA NATH NAIK    23/05/1958  M
950  07382972  0000735  DULLAVA CHARAN BEHERA  23/10/1962  M
951  07388056  0000736  SAUNA MURMU       01/02/1958  M
952  07388810  0000737  E.J ANTHONY       25/03/1964  M
953  07388019  0000738  KANHU CHARANA OJHA    24/03/1966  M
954  07770807  0000790  GOPAL CHAND SHARMA    02/01/1963  M
955  07388895  0000764  J. RAMARAO        15/05/1962  M
956  07770870  0000792  P. SUDHAKAR       04/01/1963  M
957  07770819  0000796  A. MAHESWAR RAO     25/02/1962  M
958  07368896  0000831  K C MOHANTY       05/05/1960  M
959  07366802  0000609  LALA RAMAKANTA RAY    14/02/1960  M
960  07367259  0000610  M. UMAMAHESWAR RAO    23/06/1960  M
961  07367260  0000611  BENUDHAR MOHARANA    02/03/1959  M
962  07367211  0000612  KISHORE CHANDRA BEHERA  17/04/1957  M
963  07367090  0000593  KAPILESWAR MOHARANA   30/06/1956  M
964  04396261  0000683  ASWINI KUMAR PANI    11/02/1953  M
965  07368781  0000686  CHANDRA MOHAN HEMBRAM  23/04/1959  M
966  07382820  0000689  DEBENDRA NATH MOHARANA  10/02/1962  M
967  07365913  0000699  YUDHISTIR MOHARANA    01/02/1956  M
968  07368525  0000701  B. RAMASWAMY       10/11/1960  M
969  07770893  0000702  RAVI KANTA SHARMA    09/08/1961  M
970  07368549  0000703  MADAN MOHAN MOHARANA   12/09/1957  M
971  07368574  0000704  UMAKANTA MOHARANA    11/03/1959  M
972  07382790  0000714  TRINATH KUMAR OJHA    13/02/1964  M
973  07382236  0000716  SURENDRA NATH NAYAK   23/01/1962  M
974  07382959  0000730  PURNA CHANDRA NAIK    25/04/1969  M
975  07382923  0000731  NARAHARI BISWAL     01/03/1963  M
976  09522311  0000906  T.N. MAHARANA      02/07/1970  M
977  07769519  0000669  D. NAGARAJU       01/07/1960  M
978  07382145  0000713  SIBA KUMAR MOHARANA   19/10/1960  M
979  07388755  0000719  R. RAMU NAIDU      01/07/1962  M
980  07388032  0000732  HINDRAM MAJHI      10/04/1962  M
981  07388020  0000733  SUNARAM MAJHI      07/02/1957  M
982  07388860  0000741  M. NAGA BHUSAN RAO    10/08/1960  M
983  07383009  0000742  A. JAGADISH       02/10/1960  M
984  07388871  0000748  RAJENDRA SWAIN      10/08/1962  M
985  07388809  0000749  P. RAMAKRISHNA      18/08/1962  M
 986  07382844  0000750  SIBA PRASAD MOHARANA   26/11/1962  M
 987  07382893  0000759  HADIBANDHU SOREN     20/10/1960  M
 988  07388706  0000761  MANASINGH CHARAN SINGH  06/07/1958  M
 989  07368690  0000709  DOLAGOBINDA DASH     12/02/1961  M
 990  07388743  0000752  TRILOCHAN NAYAK      02/04/1964  M
 991  07388690  0000753  PRASANT KUMAR SAHOO    25/08/1964  M
 992  07769118  0000904  G BARIK.         21/06/1960  M
 993  07368926  0000835  P K SAHOO         08/09/1960  M
 994  07366887  0000858  B SOREN          07/08/1957  M
 995  05816282  0000828  T PARIDA         23/10/1957  M
 996  07769416  0000663  A. NARASINGHA RAO     15/11/1962  M
 997  07769428  0000664  ASHOK KUMAR MOHAPATRA   01/04/1963  M
 998  07769430  0000665  SADANANDA MAHAKUD     18/02/1965  M
 999  07368537  0000594  JAGANNATH BHOI      21/04/1959  M
1000  07382819  0000691  MADHAB CHANDRA MAHARANA  12/01/1965  M
1001  07382170  0000692  BHARATA MAHARANA     19/06/1961  M
1002  07382157  0000693  APARTI MOHARANA      25/12/1960  M
1003  07368586  0000694  PRAMOD KUMAR MOHARANA   04/03/1957  M
1004  07368677  0000695  LOCHAN KUMAR MOHARANA   25/10/1957  M
1005  07368550  0000696  ABAKASH MOHARANA     21/11/1956  M
1006  07368720  0000697  RAMKISHOR SHARMA     04/08/1962  M
1007  07368689  0000700  RAMACHANDRA MOHARANA   16/01/1958  M
1008  07369426  0001711  P L BEHERA.        31/12/1960  M
1009  07369451  0000860  P MAHARANA        25/02/1959  M
1010  07367077  0000602  ALEKHA CHANDRA SETHY   02/03/1954  M
1011  07367223  0000603  UMAKANTA NAIK       25/11/1954  M
1012  07769490  0000667  JUDHISTIR SAHU      14/03/1964  M
1013  07388901  0000766  SK. NAYAB RASOOL.     30/06/1965  M
1014  07388846  0000767  SUDAMA MAHARANA      02/07/1964  M
1015  07369992  0000785  RABINDRA BEHERA      26/01/1955  M
1016  07369979  0000786  BRAJABANDHU NAIK     11/02/1955  M
1017  07770790  0000789  M. SANKAR RAO       01/07/1964  M
1018  07771794  0000871  BIJAYA KUMAR NAYAK.    16/07/1961  M
1019  07367648  0000147  P K DIKSHIT        18/04/1958  M
1020  07378555  0000777  BIJAY KUMAR SUBUDHI    15/01/1960  M
1021  07770856  0000787  S. PARUSURAM       08/12/1962  M
1022  07369906  0000779  GOVIND CHANDRA MOHARANA  03/04/1958  M
1023  07365597  0000784  JANAKAR SAHOO       22/02/1966  M
1024  07182340  0000401  B H RAO          15/02/1967  M
1025  07770820  0000788  HIREN KUMAR SHARMA    10/10/1962  M
1026  09654975  0000933  JAGANATH PRADHAN     15/07/1976  M
1027  07389371  0000640  BISU MOHARANA       23/06/1962  M
1028  07365962  0000829  P K NADHA         28/08/1956  M
1029  05816294  0000827  K H BABA         01/09/1956  M
1030  07369130  0000846  SIMACHAL SWAIN      15/04/1959  M
1031  07381980  0000172  KAMALA BEWA        31/12/1961  F
1032  09654689  0000170  N C DAS          20/05/1961  M
1033  07769337  0000652  RANJAN KUMAR DALAI    26/03/1961  M
1034  07769349  0000653  DHRUBA CHARAN DAS     10/11/1962  M
1035  05653228  0000856  B K PADHI         02/08/1955  M
1036  07389437  0000899  R C MAJHI         07/02/1956  M
1037  07769313  0000650  DARA SINGH        15/01/1961  M
1038  07769325  0000651  SUNIL KUMAR RAY        01/02/1961  M
1039  07369657  0000842  S MOHAPATRA          26/01/1958  M
1040  07389395  0000642  C. TARAKESWAR RAO       25/11/1962  M
1041  07389474  0000876  K C MAJHI           05/04/1957  M
1042  07389670  0000883  ADIKANDA SWAIN         11/02/1960  M
1043  07389425  0000877  B C NAYAK           07/03/1954  M
1044  07770431  0000908  G JOGANIA           22/06/1966  M
1045  05408805  0000145  SK. SAMSUL HAQUE        26/03/1955  M
1046  07369918  0000151  B K PATRA           08/02/1958  M
1047  05044224  0002049  VANJANGI JAGGA RAO       01/06/1976  M
1048  07770170  0001485  DHOBA NAYAK          25/08/1961  M
1049  07389176  0001495  M PRADHAN           17/08/1960  M
1050  07366863  0000496  NILAMBAR PANIGRAHI       06/02/1959  M
1051  07366360  0000452  TRILOCHAN RAUL         23/04/1959  M
1052  07368161  0000454  M.VENKATA RAO         11/01/1958  M
1053  05408076  0000557  SRI NIRAKAR DASH        03/01/1956  M
1054  07369955  0000474  SADASIBA PRADHAN        05/02/1957  M
1055  07365998  0000476  K.V TARAKESWAR RA0       01/05/1960  M
1056  07366206  0000421  SURYAMANI SAMAL        18/08/1956  M
1057  09724310  0001884  AKHILA KU. SAHOO        25/05/1975  M
1058  07368057  0000426  DILLIP KUMAR BISOI       10/02/1957  M
1059  07366255  0000427  NISHAKAR NAIK         04/04/1958  M
1060  07366310  0000443  ANANTA CHARAN JENA       05/07/1957  M
1061  05496720  0000428  S.K BEHERA           27/08/1958  M
1062  07913229  0000405  RABINDRA KUMAR OJHA      19/04/1971  M
1063  07368252  0000453  PRADIPTO KUMAR GANTAYET    10/06/1956  M
1064  07368422  0000429  DILLIP KUMAR DAS        12/03/1957  M
1065  07366395  0000442  GOURANGA MOHANTY        18/01/1957  M
1066  07368227  0000463  SRI SARBESWAR BARADA      03/01/1958  M
1067  07368215  0000464  BALARAM SINGH         17/04/1954  M
1068  07368446  0000445  AMULYA KUMAR PRADHAN      02/05/1961  M
1069  07369463  0000482  SANKAR NATH BASU        06/01/1958  M
1070  07369396  0000484  ABDUL SALAM KHAN        07/03/1959  M
1071  09654173  0000916  D K SAHOO           13/04/1968  M
1072  99219372  0000505  SUDARSAN SAHU         17/05/1953  M
1073  09654239  0000550  BHAGABAN MISHRA        06/02/1960  M
1074  09654094  0000547  MONORANJAN SETHI        01/06/1962  M
1075  09654112  0000541  SURASEN MOHANTY        20/04/1961  M
1076  07769933  0001732  BINDU BAI           17/07/1959  F
1077  03087207  0001837  R.K DAS            04/06/1975  M
1078  06102116  0000431  ISTO KUMAR PANIGRAHI      14/05/1957  M
1079  05797299  0001231  FAKIR CHARAN SAMAL       02/04/1956  M
1080  07769120  0000568  P BEHERA            05/03/1960  M
1081  06118045  0001290  M VIJAY KUMAR         30/06/1957  M
1082  07368471  0000419  B. MURALI           18/06/1959  M
1083  07368240  0000439  SATYANARAYAN KAMILA      06/02/1956  M
1084  07366371  0000455  CHARAN SAHU          19/03/1956  M
1085  07770571  0000533  R C MARANDI          24/09/1961  M
1086  07835292  0001838  PRAKASH CHANDRA BEJ.      27/01/1971  M
1087  09654240  0000561  SATYA NARAYAN PATTNAIK     09/05/1960  M
1088  09654203  0000551  PARSURAM NAYAK         08/04/1961  M
1089  07389814  0000486  CHANDRA SEKHARA RAO GUDIVADA  27/09/1962  M
1090  07369530  0000487  NILAMANI NAYAK      23/02/1957  M
1091  07380069  0001494  R.K NAIK         01/07/1959  M
1092  07368495  0000466  D.C TARAI         23/02/1957  M
1093  07389668  0000546  MOHAN CHARAN PARIDA    23/01/1960  M
1094  07381761  0000514  RAMACHANDRA DASH     01/07/1957  M
1095  07365391  0000418  MADAN MOHAN DAS      14/01/1958  M
1096  05394740  0000422  MAHENDRA NATHA ACHARYA  01/07/1955  M
1097  07368239  0000456  MINAKETAN BHUYAN     02/01/1960  M
1098  07771046  0000534  B K PARIJA        04/05/1962  M
1099  05483475  0000459  ALOK KUMAR DAS      29/11/1953  M
1100  07368835  0000461  HARIHAR SAHOO       29/05/1960  M
1101  07365706  0000470  PRAMOD KUMAR SAHOO    25/02/1956  M
1102  07771848  0000518  KALIPADA DAS       23/01/1965  M
1103  07366826  0000490  S.K SAMANTA        19/03/1959  M
1104  07369300  0000492  BIRENDRA KUMAR MAHARANA  13/09/1957  M
1105  07389980  0001501  KHIRENDRA NATH NAYAK   14/06/1962  M
1106  07367673  0001448  NILAMANI SUTAR      03/01/1959  M
1107  09842068  0001862  MD.ISMILE         03/05/1975  M
1108  07367727  0001449  ASHOK KUMAR PATTNAIK   06/06/1963  M
1109  07366840  0000513  TARINI CHARAN SETHI    05/06/1953  M
1110  90157497  0001768  DASARATHI MANTRI     10/02/1967  M
1111  07369487  0000478  PHULRAY MAJHI       10/08/1956  M
1112  07380938  0000485  PRAFULLA KUMAR SAHOO   29/02/1956  M
1113  07389206  0001506  P K NANDA         05/05/1963  M
1114  02269697  0001529  A C DAS          11/01/1954  M
1115  07369920  0000508  TEGALA JOJAPPA      07/06/1956  M
1116  09654392  0001498  R PARMANIK        23/02/1963  M
1117  07109696  0001451  NIRANJAN NAYAK      07/05/1959  M
1118  07367430  0001455  I M MOHANTY        20/07/1959  M
1119  06100880  0000430  B.K DAS          07/02/1957  M
1120  07366401  0000440  BIRANCHI NARAYAN PATRA  13/02/1957  M
1121  07368185  0000441  SUMANTA KUMAR SINGH    27/01/1962  M
1122  07367685  0001483  N.N NAIK         19/01/1962  M
1123  07367764  0001468  ASHOK KUMAR ROUT     07/06/1960  M
1124  09875591  0001758  SUBRATA BISWAS      08/02/1975  M
1125  07368460  0000510  H MOHANTA         12/05/1960  M
1126  07381669  0000495  NIKHIL CHANDRA SARKAR   21/05/1959  M
1127  07380823  0000203  A.K ROUTRAY        08/03/1958  M
1128  07380379  0000488  KRUSHNA CHANDRA NAIK   15/03/1957  M
1129  07769076  0000489  BALKA SINGH        10/05/1960  M
1130  07380471  0000491  GOPAL CHANDRA DE     10/08/1956  M
1131  09654124  0000539  PADAMA CHARAN OJHA    02/11/1964  M
1132  09654616  0000530  R. THUADU         01/04/1962  M
1133  09654100  0000527  BASANTA KUMAR SWAIN    23/03/1961  M
1134  07771836  0000524  SANTOSH KUMAR SWAIN    04/02/1962  M
1135  07770649  0000522  PRASAN KUMAR JENA     20/04/1964  M
1136  07389656  0000545  BURRA VENKAT GANAPATI   15/03/1963  M
1137  07389450  0000564  BHAGIRATHI MARNDI     12/03/1954  M
1138  07389899  0000506  BASUDEV PATRA       10/07/1963  M
1139  05789874  0000509  GURUCHARAN SWAIN     10/06/1953  M
1140  06090977  0000520  S K RAY          01/07/1955  M
1141  07769106  0000472  MOHAN RATH MARANDI    30/05/1962  M
1142  07388445  0000501  BIPIN BIHARI PATTANAIK   09/04/1956  M
1143  07366188  0000432  UPENDRA MUNDARI      07/05/1957  M
1144  07367776  0001469  A.C RANA          22/12/1958  M
1145  07368173  0000467  SARAT CHANDRA SETHY    05/06/1953  M
1146  07366334  0000479  K.N KHATUA         08/06/1956  M
1147  07380380  0000480  DAMBARUDHAR SAHOO     25/07/1957  M
1148  07389772  0000481  PABITRA MOHAN PRADHAN   02/05/1961  M
1149  07380136  0000483  SANATAN BARIK       02/03/1956  M
1150  07369270  0000493  KAMARAJU NAHAK       26/03/1956  M
1151  07771939  0001502  A.K BARIK         20/04/1962  M
1152  09875438  0001766  S.K BAGE          10/10/1977  M
1153  09875487  0001771  PRADEEP KUMAR LENKA    03/05/1977  M
1154  07315375  0000583  SUDARSHAN BEURA      07/05/1969  M
1155  07749168  0000511  MANORANJAN NAIK      02/01/1968  M
1156  07389607  0000537  RAGHUNATH MALLICK     06/03/1959  M
1157  07389759  0000548  NIRANTAR ROSAN TIGGA    10/05/1963  M
1158  07770704  0000582  SURESH CHANDRA MURMU    22/02/1965  M
1159  06126480  0000556  BANSHIDHAR BEHERA     03/04/1958  M
1160  07388330  0000475  MAHESWAR SAHU       05/05/1958  M
1161  09654306  0000553  RANJAN KUMAR MISHRA    05/06/1965  M
1162  09910359  0000585  ASWINI KUMAR KHUNTIA    19/11/1961  M
1163  07368197  0000415  ABHAYA KUMAR SAMAL     05/03/1959  M
1164  05734794  0000498  RABINDRA KUMRA OJHA    20/11/1957  M
1165  07388457  0000502  AMULYA KUMARA MOHANTY   13/02/1956  M
1166  06126431  0000519  LINGARAJ PANDA       25/09/1955  M
1167  07389619  0000542  CHANDRA PRAKASH MANDAL   04/04/1961  M
1168  07389620  0000543  GAJENDRA NARAYAN MOHANTA  20/09/1961  M
1169  07771071  0000580  TALESWAR MOHANTA      05/03/1971  M
1170  07771332  0000579  BARSA MAJHI        02/01/1965  M
1171  07771307  0000559  S.K.SAMANT         26/05/1960  M
1172  07771344  0000578  A GOVIDNA RAO       01/09/1968  M
1173  07771319  0000560  KEDAR NATH JENA      06/03/1962  M
1174  09654835  0000575  SRIDHAR SAHOO       03/02/1973  M
1175  07389711  0000562  K. V. RAO         03/06/1962  M
1176  09654586  0000574  SANTOSH KUMAR BEHERA    15/05/1976  M
1177  06126420  0000565  PRAHALLAD DAS       24/01/1957  M
1178  07367820  0001458  G.B CHOUDHURY       03/04/1960  M
1179  04924058  0001868  PRADEEP KU PARIDA     05/11/1981  M
1180  06104678  0000022  P. PRASAD RAO       24/01/1957  M
1181  07366346  0000416  AJAMBAR NAYAK       09/02/1960  M
1182  07380781  0000504  N MOHANTA         22/01/1958  M
1183  07380355  0000500  J PRASAD SINGH       02/02/1956  M
1184  07380367  0000503  PRAMODA CHANDRA PANDA   14/04/1960  M
1185  07366280  0000448  RAJA KISHORE DAS      02/03/1956  M
1186  07770560  0000528  BHIMADEV SETHY       24/01/1956  M
1187  07770583  0000532  B NAIK           26/03/1962  M
1188  07380320  0000477  MADHABANANDA GIRI     12/05/1960  M
1189  07368458  0000449  RATIKANTA MAJHI      16/02/1958  M
1190  07366061  0000451  BUDHURAM NAIK       13/09/1957  M
1191  07367879  0001464  NARENDRA KUMAR SENAPATI  05/06/1963  M
1192  07366322  0000450  SANKAR MOHANTY       10/08/1959  M
1193  07389553  0000538  SUKANTA NAIK        01/07/1953  M
1194  07382017  0000540  NARAYAN DALAI      05/04/1958  M
1195  07380343  0000420  DUMUKA MAJHI      25/04/1956  M
1196  09654628  0001490  S.C BARAJ        28/11/1963  M
1197  07367703  0001454  R K MITRA        15/05/1962  M
1198  09654550  0000186  SMT GURVINDER KAUR   20/05/1965  F
1199  07389188  0001496  B K MAHARANA      03/04/1961  M
1200  07367340  0001446  SRINIBASH OJHA     05/01/1959  M
1201  07367855  0001463  B.C DALAI        03/07/1962  M
1202  07367788  0001466  RAGHUNATH PADHIARY   20/03/1962  M
1203  07367867  0001465  HIRALAL SAHOO      22/07/1962  M
1204  07368045  0000425  S.S ALI         20/06/1962  M
1205  07368033  0000424  PANCHADATTA SENAPATI  05/05/1959  M
1206  07770637  0001157  P.K ROUT        29/08/1962  M
1207  07770522  0000523  R K MALLICK       13/10/1955  M
1208  07389590  0000535  E SELVA RAJU      29/10/1956  M
1209  06126492  0000555  K C BEHERA       04/02/1959  M
1210  07367697  0001480  R B BISWAL       04/02/1959  M
1211  07368276  0000462  LAKSHMI NARAYAN PANDA  15/08/1957  M
1212  09912782  0001923  SRI NIRAKAR ROUT    10/05/1977  M
1213  06104174  0000417  PARIKHITA PANDA     26/11/1957  M
1214  07366097  0000446  KALI SANKAR KAR     02/06/1961  M
1215  07367740  0001431  SRI P K SAHU      01/12/1958  M
1216  07367521  0001434  P.N BARIK        12/10/1960  M
1217  07367790  0001460  KHAGESWAR SWAIN     12/01/1962  M
1218  07367296  0001453  N. CHOUDHURY      07/10/1960  M
1219  07367892  0001472  P.K BINDHANI      14/07/1959  M
1220  07771927  0001503  K.C MOHAPATRA      09/01/1962  M
1221  07388585  0001513  B.M ADHIKARI      17/03/1962  M
1222  07770066  0001534  L.K NAYAKULU      14/09/1963  M
1223  07770741  0001537  PAHARSING MARNDI    07/05/1964  M
1224  07367399  0001452  S.K JENA        24/04/1960  M
1225  07388408  0001488  P.K MOHANTY       18/08/1965  M
1226  07389140  0001489  R.K PANDA        19/06/1960  M
1227  07770765  0001497  S.K SAHOO        06/06/1965  M
1228  07770480  0001499  NIRANJAN BIHARI     09/11/1964  M
1229  05789709  0001500  M.V RAO         27/07/1953  M
1230  07388561  0001511  N.C PANIGRAHI      15/11/1960  M
1231  07769210  0001515  DIPAL KUMAR DAS     30/04/1966  M
1232  16031647  0001532  P.C SAHOO        10/05/1965  M
1233  07367557  0001477  N. BEHERA        15/10/1958  M
1234  07367454  0001450  S.S SAHOO        02/04/1959  M
1235  07367880  0001459  R.K.JENA        15/09/1957  M
1236  07388550  0001443  SARAT CHANDRA BEHERA  18/02/1962  M
1237  07367478  0001444  A.K ROUT        01/04/1960  M
1238  07770169  0001484  ANADI SETHY       02/01/1964  M
1239  07388597  0001422  A.K MURMU        07/06/1963  M
1240  07388391  0001424  A.C.P RAO        28/07/1959  M
1241  07367314  0001425  N SAHOO         27/06/1959  M
1242  07367570  0001439  G.P BISWAL       12/04/1959  M
1243  07367302  0001445  R.N KHADANGA      26/08/1958  M
1244  07367375  0001478  S.K BARIK        16/10/1958  M
1245  07367417  0001433  G.C DAS         01/05/1958  M
1246  07367600  0001438  KANDURI CHARAN SWAIN  09/01/1959  M
1247  05496410  0001419  R.N MOHAPATRA      10/02/1953  M
1248  05499185  0001428  U. N SENAPATI      27/04/1954  M
1249  07388603  0001423  K.T MALLICK       05/08/1958  M
1250  07367338  0001482  P.K DAS         17/02/1959  M
1251  07367752  0001481  S.K MOHANTY       20/03/1959  M
1252  07389152  0001486  N.K PRADHAN       10/07/1966  M
1253  07367387  0001474  G.N SWAIN        27/11/1959  M
1254  07382110  0000297  SANATAN NAIK      16/03/1958  M
1255  07769192  0001522  M.A BAIG        15/05/1964  M
1256  07388354  0001523  K.V.R MURTY       18/06/1965  M
1257  07367480  0001442  B.K SAMAL        11/05/1958  M
1258  07367533  0001479  MANGALA MAHAPATRA    10/11/1962  M
1259  07367910  0001461  UMAKANTA MOHANTY    03/06/1958  M
1260  06044566  0001430  S HARICHANDAN      05/05/1955  M
1261  07368604  0000705  GOPAL CHARAN MOHARANA  12/08/1960  M
1262  07367545  0001426  P.K SAHU        15/10/1959  M
1263  07367739  0001432  B.K SAHOO        20/05/1963  M
1264  07367442  0001447  P.L DASH        03/10/1958  M
1265  07367405  0001435  P.N SAHU        06/05/1961  M
1266  07367831  0001510  N.K PRAHARAJ      20/06/1963  M
1267  07388573  0001512  K U S ACHARI      10/05/1960  M
1268  07769209  0001514  R.K MOHANTY       01/05/1964  M
1269  07388664  0001520  PUTI NARAYAN REDDY   21/12/1964  M
1270  07388676  0001521  N.P DEY         18/07/1963  M
1271  07367582  0001475  MOHAMMED SAMIM ALAM   09/09/1960  M
1272  07367351  0001476  K.C ROUT        28/03/1961  M
1273  07388366  0001524  V.S .N.PRASAD.     22/02/1961  M
1274  07388380  0001526  B.B MOHARANA      23/04/1962  M
1275  07388433  0001528  S.K BASA        10/03/1965  M
1276  07367363  0001429  B.K PATNAIK       07/01/1961  M
1277  07388421  0001421  A.C MAJHI        12/01/1963  M
1278  07771630  0001543  L.G SAHU        04/04/1976  M
1279  07367510  0001437  SUBASH CHANDRA NAYAK  25/06/1964  M
1280  07367594  0001440  S.S MOHAPATRA      19/06/1961  M
1281  07389190  0001505  T. BISWAL        08/02/1963  M
1282  07388615  0001516  D.R SAHOO        10/06/1964  M
1283  07367466  0001441  KISHOR KUMAR MOHARANA  18/05/1960  M
1284  07380057  0001470  P.L SATAPATHY      14/03/1959  M
1285  07388652  0001519  P K MOHANTY       13/07/1964  M
1286  07388639  0001517  UMAKANTA SUKLA     15/03/1962  M
1287  07388640  0001518  S.P PATTANAYAK     10/06/1961  M
1288  07388410  0001527  P.K SATAPATHY      22/09/1961  M
1289  07771617  0000866  H N BEHERA       20/10/1962  M
1290  07770182  0001456  BENU BEHERA       04/03/1961  M
1291  07367715  0001473  R. N SHA        10/02/1958  M
1292  06104988  0000465  BIMBADHAR BEHERA    03/06/1959  M
1293  09952445       S.HARISH KUMAR     28/08/1987  M
1294  99523528  0002019  BIJAY BARAL.      07/10/1992  M
1295  99524260       BIJAYALAXMI SAHOO    02/05/1989  F
1296  99523000  0001958  P. SATHYA MOORTHY.   06/02/1986  M
1297  99522998  0001957  I. DAVID SANTOSH.    21/05/1989  M
1298  99523097  0001977  DEBENDRA DIXIT    03/02/1991  M
1299  99523620  0002033  SMT.B.SEN.      20/10/1971  M
1300  99524284       JANJALI SAHU     24/12/1993  F
1301  99524272       MANISA PANNA     20/04/1991  F
1302  99524296       PRATIMA MINZ     16/11/1991  F
1303  09952444       CHHABINDRA BHOI   10/03/1975  M
1304  07389061  0001053  SK. GANI       02/06/1962  M
1305  07381920  0001044  BHIKARI SETHI    15/01/1958  M
1306  07382510  0001028  S P KAR       12/02/1958  M
1307  09654537  0002023  MOHANDHARA PRADHAN  05/01/1964  M
1308  07389073  0001034  K L PARIDA      22/01/1964  M
1309  07771708  0001098  P BASKEY       01/05/1975  M
1310  05813906  0001100  K K ROUTRAY     10/03/1959  M
1311  07771540  0001111  B N PATRA      16/05/1976  M
1312  09875300  0001059  G.P PURTY      01/07/1980  M
1313  05739123  0001116  S B BHANJA DEO    10/10/1959  M
1314  07381128  0000383  L R KHAN       20/06/1963  M
1315  05816130  0001065  D.B SAHOO      02/05/1963  M
1316  05814017  0000388  B MOHAPATRA     25/11/1957  M
1317  05823250  0001092  S C BEHERA      13/07/1963  M
1318  08276237  0001097  SK LIAKAT ALI    18/03/1963  M
1319  05799260  0001106  GANESH DAS      05/03/1959  M
1320  09655098  0000389  S K MOHAPATRA    12/06/1976  M
1321  09654070  0001108  B B BARAL      07/09/1976  M
1322  09654720  0001109  D K MOHANTY     09/02/1977  M
1323  07381311  0001119  F M MARANDI     14/05/1957  M
1324  07365135  0001064  P. BEHERA      16/05/1962  M
1325  07769532  0001122  D N MISHRA.     23/05/1958  M
1326  07381827  0001078  S.K SAHOO      14/10/1958  M
1327  05813931  0001067  K.C SHAW       26/09/1954  M
1328  07389103  0001063  S.N SAHOO      10/02/1958  M
1329  09875530  0001080  P.C DAS       09/05/1963  M
1330  05823237  0001079  R.K SAHOO      05/05/1963  M
1331  07770753  0000390  B D BAG       07/05/1967  M
1332  07771654  0001124  L BEHERA       10/04/1976  M
1333  09875049  0001070  A.W KHAN       14/05/1977  M
1334  07381177  0001090  K C SWAIN      01/02/1957  M
1335  07771710  0001099  L K HANSDA      09/06/1977  M
1336  07769544  0001123  A K BEHERA      21/03/1958  M
1337  05823341  0001085  SHYAM SUNDAR DEO   09/12/1963  M
1338  07382390  0001089  KRUSHNA CH PARIDA  06/08/1963  M
1339  09875566  0001546  M K DAS       10/06/1980  M
1340  07382522  0001088  S P SAHOO      12/09/1959  M
1341  07381232  0000237  B B MISHRA      10/02/1959  M
1342  99822131  0001043  N C MISHRA      05/06/1962  M
1343  07769593  0001649  K.V KUMAR      13/06/1961  M
1344  07382455  0001030  A K BEHERA      15/01/1954  M
1345  07382418  0001023  B D MOHANTY     18/07/1960  M
1346  07381396  0001022  A GRAHACHARYA    08/04/1959  M
1347  07382467  0001020  M M MALLICK     07/08/1954  M
1348  05823183  0001038  RADHA MOHAN SETHY  04/12/1954  M
1349  07382388  0001037  A K PATTANAIK    06/10/1958  M
1350  07389050  0001036  G C OJHA         07/08/1958  M
1351  05823493  0001035  S K CHATTERJEE      05/05/1959  M
1352  07382406  0001039  U N MOHARANA       25/03/1960  M
1353  05823353  0001093  S B ROUTRAY       06/06/1961  M
1354  07381815  0001101  K N SAHOO        20/04/1962  M
1355  05394521  0001114  S K SAMAL        10/11/1954  M
1356  05813992  0001133  R H SAMANTARAY.     03/01/1959  M
1357  07771253  0000227  BHASKAR SWAIN      06/04/1961  M
1358  05823160  0000135  M R PATTANAYAK      12/03/1960  M
1359  06127812  0001058  J.B BHOI         02/04/1962  M
1360  07381293  0001016  DHOBA SAHOO       17/03/1962  M
1361  07381451  0001047  S K BARIK        25/04/1961  M
1362  06127824  0001051  MOHAN BHOI        13/09/1962  M
1363  07381440  0001048  R K BEHURA        18/08/1960  M
1364  06127800  0001054  SOMANATH BEHERA     05/08/1958  M
1365  05823468  0001042  SUKADEV BARIK      16/06/1960  M
1366  05823419  0001120  B K MOHAPATRA      18/11/1959  M
1367  07382431  0001029  D M SAHOO        14/03/1960  M
1368  07381529  0001019  G C DUTTA        15/01/1961  M
1369  07771137  0001128  S P N SWAMI       02/03/1973  M
1370  08088287  0001587  SK ENUSH ALI       23/02/1979  M
1371  05823195  0001015  B S SWAIN        01/10/1960  M
1372  07382492  0001087  P K PANDA        20/03/1966  M
1373  07769854  0001095  SMT S NANDA       13/09/1969  F
1374  07771241  0001135  B L RAO         01/05/1972  M
1375  00609055  0001783  N P DASH         20/10/1979  M
1376  05814091  0000232  BALARAM BEHERA      10/06/1960  M
1377  06065661  0000949  DEVENDRANATH NAYAK    01/07/1954  M
1378  05272490  0000950  MOHAN KUMAR DAS     01/09/1954  M
1379  07381153  0000951  JOGENDERA NATH DANDPAT  30/04/1956  M
1380  09654290  0001074  M.K GHOSH        30/01/1960  M
1381  09654800  0000381  S K RATHA        01/01/1975  M
1382  06127836  0001055  S C BEHERA        14/02/1964  M
1383  07381323  0001052  R C MANDI        24/11/1957  M
1384  07770327  0001050  S P NAYAK        09/08/1964  M
1385  07381475  0001049  S C GHOSH        02/04/1959  M
1386  77598970  0001125  MAYADHAR PANDA      05/06/1970  M
1387  05823444  0001041  P K BEHERA        11/10/1958  M
1388  07382285  0001096  B D PANI         10/10/1960  M
1389  09654963  0001138  MANIK PAL        11/08/1975  M
1390  07771885  0001136  M BEHERA.        20/07/1976  M
1391  07771903  0001140  R K ROUT         04/06/1968  M
1392  07389218  0001508  L BEHERA         17/06/1963  M
1393  09875396  0001545  SMT. M M DAS.      08/03/1970  F
1394  99522172  0001749  R N MOHARANA       02/11/1982  M
1395  09875580  0001586  R K PATNAIK       11/08/1968  M
1396  07382420  0001024  DAMODAR DAS       28/05/1961  M
1397  07381530  0001021  P K MUNDA        22/03/1953  M
1398  07381098  0000973  SAHADEBA LENKA      05/04/1958  M
1399  50103635  0000971  D.U.B.RAO        03/11/1953  M
1400  05823330  0001127  KESABA BEHERA      14/04/1960  M
1401  07381499  0000975  R.P DUTTA        08/09/1962  M
1402  07381487  0000976  DHIREN KUMAR DAS    19/05/1963  M
1403  07381517  0000977  SRIDHAR SAHOO      03/01/1964  M
1404  07381025  0000978  D SYAMA SUNDAR RAO   02/01/1961  M
1405  07381505  0000979  P K MISHRA       15/02/1958  M
1406  06100041  0000981  B BHASKAR RAO      03/01/1954  M
1407  07381463  0000982  H H MANDAL       20/01/1959  M
1408  07381086  0000974  R N NAIK        01/03/1953  M
1409  05394934  0000988  S S SAMAL        12/05/1953  M
1410  07365093  0000999  K L JENA        12/01/1959  M
1411  07365100  0001000  T K DEBATA       04/12/1961  M
1412  07365068  0001001  N C SETHI        10/10/1957  M
1413  07382315  0001002  B B MOHARANA      12/03/1963  M
1414  07382303  0001003  N K PATTNAIK      05/07/1961  M
1415  07381165  0001009  H.K NAIK        08/05/1957  M
1416  07365056  0001004  J N PATRI        01/05/1962  M
1417  07381013  0001005  M K OJHA        03/04/1960  M
1418  07381384  0001006  NARAYAN SETHI      21/08/1964  M
1419  07382327  0001007  D V RAO         28/12/1964  M
1420  07381360  0000972  L M NAIK        18/05/1956  M
1421  07381402  0000980  S .V. R BABU      02/06/1958  M
1422  07381050  0000983  B K PRADHAN       28/07/1962  M
1423  07770339  0000984  K C SETHI        24/09/1955  M
1424  07381414  0001008  H K DAS         05/09/1957  M
1425  07381359  0001012  JACHINDRA KISHORE RAY  10/04/1959  M
1426  07381300  0001013  B.K PATTNAIK      15/02/1962  M
1427  07381074  0001014  BHAGIRATHI SAHOO    28/06/1960  M
1428  07381062  0001010  G.N DAS         07/01/1964  M
1429  05395112  0000987  P M BASTIA       18/07/1953  M
1430  05788780  0001073  S.N BISWAL       10/06/1960  M
1431  07389127  0001072  GOPAL BEHERA      06/02/1962  M
1432  09654719  0001075  SANJAY MOHANTA     01/07/1966  M
1433  02807191  0001083  BHARAT SAHOO      03/04/1957  M
1434  05823286  0001082  P.K SAHOO        11/05/1967  M
1435  07381890  0000386  S K PARIJA       24/12/1958  M
1436  07381189  0001066  BHASKAR SAHOO      19/05/1960  M
1437  07382376  0001076  A.K SINGH        18/04/1959  M
1438  07770340  0001134  DHANRAJ SARMA.     15/03/1966  M
1439  09654914  0001141  R C SETHI        01/06/1977  M
1440  09654902  0001142  S.K. SASMAL       18/05/1979  M
1441  07389115  0001077  G.C BEHERA       24/03/1961  M
1442  07381426  0001018  B B DASH        21/02/1963  M
1443  07381347  0001017  B K OTTA        04/02/1959  M
1444  07771514  0001107  S N MOHANTA       01/11/1971  M
1445  07382352  0001117  B C DEY         11/12/1959  M
1446  07382364  0001118  A C BEHERA       02/05/1956  M
1447  07382443  0001121  B V S RAO        04/01/1961  M
1448  09655050  0001130  D S BISWAS       18/09/1967  M
1449  07381803  0001131  S R DAS         24/12/1962  M
1450  06124112  0001132  SUDARSAN PANI.     14/05/1964  M
1451  09654793  0001137  AMITOSH SAHOO      11/06/1978  M
1452  05813980  0001071  S.K ROUTRAY       09/04/1957  M
1453  05813890  0001069  B.D DAS         26/10/1961  M
1454  07389085  0001046  G C MALLICK       26/05/1955  M
1455  07382479  0001045  D N SUTAR        25/04/1962  M
1456  07381906  0000211  S K RATH         15/04/1961  M
1457  05816105  0000235  S P PATTNAIK       24/06/1961  M
1458  07381220  0000236  S K ROUTARAY       18/05/1963  M
1459  07770297  0000251  G MOHAN RAO       15/01/1962  M
1460  05823432  0000259  A K KHUNTIA       08/04/1959  M
1461  07769556  0000262  KABULA DAS        04/02/1967  M
1462  07381001  0000351  C S BEHERA        10/11/1954  M
1463  07365184  0000352  P K SENAPATI       22/02/1961  M
1464  07381190  0000356  M KURMA RAO       20/06/1964  M
1465  07381270  0000230  B B MAJHI        22/01/1955  M
1466  05814078  0000354  S SAHOO         24/05/1960  M
1467  07771459  0000379  SMT M MOHAPATRA     10/05/1965  F
1468  28090962  0000226  SK LIAKAT ALLI      31/12/1969  M
1469  07770285  0000376  D K RAUTARAY       02/01/1961  M
1470  05823481  0000359  B C JENA         03/02/1956  M
1471  05823316  0000217  B N LENKA        04/05/1959  M
1472  05814030  0000220  BHASKAR CHANDRA BEHERA  05/08/1957  M
1473  07770273  0000245  P S NARAYANA       15/07/1959  M
1474  07770315  0000246  R N JENA         26/03/1968  M
1475  07365020  0000231  SANGRAM HEMBRAM     14/12/1956  M
1476  07381268  0000233  K C NAYAK        13/03/1962  M
1477  05823328  0000250  S PAIKARAY        14/02/1957  M
1478  05823500  0000357  SRIPATI BARIK.      04/09/1959  M
1479  07381918  0000361  B N BARIK        10/02/1959  M
1480  05023518  0000362  S K PADIHARI       22/06/1960  M
1481  06124094  0000369  B N SHOO         05/03/1964  M
1482  07381256  0000209  D K PANIGRAHI      30/07/1959  M
1483  07769520  0000367  M BISWAL         05/03/1958  M
1484  05816099  0000208  JOGENDRA NAYAK.     15/09/1959  M
1485  05272865  0000205  M N KHANDA        10/04/1955  M
1486  07389097  0000258  K K DAS         18/01/1961  M
1487  05823171  0000347  C R GOPAL        02/06/1961  M
1488  07381785  0000349  R S MISHRA        10/02/1961  M
1489  05814042  0000372  R N MOHAPATRA      23/05/1958  M
1490  09875244  0000370  RAMESWAR BAXI      10/09/1961  M
1491  05813979  0000371  SATRUGHANA SAHOO     03/02/1961  M
1492  07381864  0000346  J K RAO         23/10/1959  M
1493  07381931  0000348  G R MAJHI        05/12/1953  M
1494  07382340  0000364  K R N PATTNAIK      05/12/1960  M
1495  07770303  0000377  G A PAPARAO       01/03/1966  M
1496  05411695  0000350  RC GOUDA         30/07/1954  M
1497  07771472  0000247  P C DAS         03/07/1971  M
1498  07381888  0000248  R N PATTAJOSHI      15/03/1958  M
1499  05814066  0000342  M K BEHERA        13/02/1961  M
1500  07381773  0000343  T P RAO         20/03/1957  M
1501  07381219  0000345  N N SWAIN        03/06/1960  M
1502  05814110  0000355  D R K PATNAIK      21/06/1959  M
1503  07382091  0000360  PARIKHITA NATH      16/03/1958  M
1504  07365111  0000366  M M SOREN        15/08/1956  M
1505  05823420  0000239  B N RAJGURU       22/01/1958  M
1506  07771460  0000252  D R JENA       14/07/1968  M
1507  07164063  0000254  H A BEGUM      05/04/1966  F
1508  07381281  0000218  G K SETHI      28/05/1961  M
1509  05814029  0000242  S POLAI       16/05/1959  M
1510  07770261  0000244  A C BEHERA      28/06/1959  M
1511  05823304  0000229  P K SENAPATI     28/05/1959  M
1512  09654665  0000256  P K PAUL       15/03/1961  M
1513  05828946  0000378  D N PANIGRAHI    26/05/1960  M
1514  09875050  0001548  DALJEET KAUR     16/04/1972  F
1515  05823456  0000213  P K SWAIN      16/07/1958  M
1516  09875529  0000223  S C SWAIN      12/04/1967  M
1517  08086369  0000260  T K SINGH      18/06/1977  M
1518  07382509  0000363  R K PATRA      24/07/1961  M
1519  05823298  0000253  SADASIBA BAI     04/02/1957  M
1520  05823201  0000374  R C SAHOO      19/05/1965  M
1521  07381852  0000385  P B DAS       21/05/1959  M
1522  05823523  0000365  H CH NAIK      04/06/1960  M
1523  05319742  0000353  C R JENA       20/11/1953  M
1524  09815880  0001910  RABI NARAYAN SETHI  19/01/1972  M
1525  07763049  0001913  NALINI KANTA SWAIN  18/07/1976  M
1526  05717425  0001033  J K DORA       16/08/1956  M
1527  05899436  0001956  U.C.PRDHAN      12/03/1977  M
DESIGCODE           BILLUNIT FATHERNAME


KHALASI HELPER         05474  LATE KHALIA SWAIN
TECH.(MACHINIST)-I       05474  LT P N MISHRA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT GOLAKHA CHANDRA DASH
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I   05474  LT SOMANATH PADHI
TECH.(FITTER)-I         05474
TECH.(FITTER)-I         05474  NIRANJAN SUKAI
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II   05474  BHASKAR CHARAN NAYAK
TECH.(FITTER)-I         05474  LT SANATAN MAJHI
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II   05474  MD FAIYAZ KHAN
TECH.(FITTER)-I         05474  LT S S MOHANTY
TECH.(WELDER)-I         05474  LATE. MAGAJI PANDA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III    05474  B B NAYAK
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II   05474  LT S HANUMANTHA RAO
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I     05474  SUNILNIDHI MOHARANA
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II   05474  LATE. SANA MUDULI
TECH.(FITTER-MECH)-)III     05474  S.N.SINGH
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I     05474  LT DINABANDHU PANIGRAHI
TECH.(FITTER)-I         05474  LATE. BALLAV CHANDRA ROUT
TECH.(FITTER)-I         05474
TECH.(MECHANIC)-I        05474  DURYA CHARAN SATPATHY
TECH.(CARPENTER)-I       05474  KANHEI CH JENA
TECH.(CARPENTER)-I       05474  JOGI SAHOO
TECH.(FITTER)-III        05474
KHALASI HELPER         05474
SR.TECH(FITTER)         05474  LATE. HAREKRUSHNA BEHERA
TECH.(MACHINIST)-III      05474  NARASIMHA MURTY
TECH.(MACHINIST)-III      05474  LATE. B.B ACHAARI
TECH.(MACHINIST)-III      05474  LATE. B.N DAS
TECH.(MACHINIST)-III      05474  RANKANATH SAHOO
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-III  05474  A. SATPATHY
TECH.(WELDER)-II        05474  B.N MOHANTY
TECH(PAINTER)-II        05474  LATE. C.S PATRA
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-III  05474  B. SHRICHANDAN
TECH.(FITTER)-III        05474  PITABAS NAYAK
TECH.(MACHINIST)-II       05474  LATE. S.K MUTHY
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I   05474  LATE MAKHAN LAL ROY
TECH.(FITTER)-II        05474  RAGHUNATHA PANDA
TECH.(BLACK SMITH)-I      05474  JANARDAN HOTA
TECH.(MACHINIST)-II       05474  LATE. NATABAR DAS
TECH.(MACHINIST)-II       05474  LATE. L L RAO
TECH.(RIGGER)-II        05474  D. MAMSINGH
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I     05474  LT SHYAMAGHANA SUNDARAY
TECH.(FITTER)-I         05474  SRI DHARANIDHAR NAYAK
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT SADHU PRADHAN
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  BHUBANESWAR NAIK
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II   05474  LT CHATRUBHUJA PRADHAN
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I   05474  LT A VENKATA RANGIAN
TECH.(FITTER)-III        05474  BHAGYADHAR SAHOO
TECH.(MACHINIST)-II       05474  LATE-DURGA CHARAN RAY
TECH.(FITTER)-II        05474  LT NANDA KISHORE DHAL
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT PURUSOTTAM GURU
SR.TECH.(MOTOR MECHANIC)    05474  SURENDRANATH PRADHAN
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT NATABAARA OJHA
TECH.(MECHANIC)-II       05474  LATE. S.K SARKAR
TECH.(MACHINIST)-I       05474  LATE. SITANATH BEHERA
TECH.(BLACK SMITH)-I      05474  LT DHANESWAR MALLIK
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LT P KAMAYYA
TECH.(FITTER)-II        05474  LATE. DAITARI PRADHAN
TECH.(FITTER)-III       05474  DUARMU PRADHAN
TECH.(TRIMMER)-III       05474
TECH.(FITTER)-I        05474  LATE. GOVINDA CHANDRA SAMAL
TECH.(FITTER)-II        05474  LATE. B PANIGRAHI
SR.TECH(MACHINIST)       05474
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LATE. T.N BEHERA
TECH.(FITTER)-I        05474  LATE. P.C MISHRA
TECH.(FITTER)-I        05474  LT A PATTNAIK
SR.TECH(FITTER)        05474
TECH.(MACHINIST)-III      05474  KAILASH CHANDRA JENA
TECH.(WELDER)-II        05474  RAMA SWAMY
SR.TECH(MECHANIC)       05474
KHALASI            05474  P. SIMACHALAM
KHALASI HELPER         05474  SUKA NATH
TECH.(MACHINIST)-III      05474  B B MISHRA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LATE G B RAO
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-III  05474  LT T SUBUDHI
TECH.(FITTER)-III       05474  LATE A.P.DAS
TECH.(FITTER)-III       05474
TECH.(FITTER)-II        05474  LATE DTUDU
TECHSMW)-I           05474  B. VENKAT RAO
TECH.(MACHINIST)-II      05474  LATE. K.C BHOL
TECH.(WELDER)-II        05474  PRABHAKAR BEHERA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LATE DHULI SUBUDHI
TECH.(CARPENTER)-II      05474  LAXMAN PATRA
TECH.(FITTER)-III       05474  LT J MAHARANA
TECH.(WELDER)-III       05474  BHIKARI SAHOO
TECH.(MACHINIST)-I       05474  LT DHADI DAS
TECH.(MACHINIST)-II      05474  LT AKULI CHARAN NAYAK
TECH.(MECHANIC)-I       05474
TECH.(MACHINIST)-I       05474  RAGHU KUNDA
TECH.(MACHINIST)-II      05474
TECH.(FITTER)-II        05474
TECH.(MACHINIST)-II      05474  D . D . PATEL
TECH.(MECHANIC)-II       05474  LATE. J. MINZ
TECH.(FITTER)-II        05474  E.V.L.NARSHIMA
TECH.(WELDER)-I        05474  S.C.KAR
TECH.(CRANE DRIVER)-I     05474  BHIKARI MUDULI
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT HADIBANDHU JENA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT JALADHAR MOHAPATRA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LATE. M.H.K REDDY
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  UDAYANATH PRADHAN
SR.TECH(WELDER)        05474  LT B DAS
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LATE K V VENKATA RAO
TECH.(MACHINIST)-I      05474  LT GAYADHAR OJHA
TECHSMW)-I          05474
TECH.(MECHANIC)-III      05474  LATE. MAGUNI MOHANTY
TECH(SMW)-III         05474  TRINATH PRADHAN
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II  05474
TECH.(WELDER)-III       05474  N. DAS
TECH.(FITTER-MECH)-)III    05474  BHIMASEN SAHOO
TECH.(FITTER)-III       05474  R APPALA SWAMY
TECH.(FITTER)-II       05474  LATE. S.K SAMU
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LT DUKHIRAM PARIDA
TECH.(FITTER)-I        05474  LT GADADHAR SINGH
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  DIGAMBER NAYAK
TECH(SMW)-III         05474
TECH.(MECHANIC)-I       05474
TECH.(BLACK SMITH)-I     05474  LT D D LENKA
SR.TECH(FITTER)        05474  LT NABA KISHORE SETHY
TECH.(FITTER)-I        05474  K C BISWAL
TECH.(BLACK SMITH)-I     05474  ANADI KONHAR
TECH.(MECHANIC)-I       05474  Ramsaya Munda
TECHSMW)-I          05474
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LT AINTHU CH PRADHAN
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LT BASUDEV MOHANTY
TECH.(MECHANIC)-I       05474  R C MOHARANA
SR.TECH(MACHINIST)      05474  LT BANSHIDHARA PRADHAN
TECH.(FITTER)-I        05474  D. PRADHAN
TECH.(MACHINIST)-I      05474  LATE. J HATI
SR.TECH(MACHINIST)      05474  LATE KRISHNA
TECH.(MACHINIST)-I      05474  LATE BHAGAWANBAITH ALU
TECH.(MACHINIST)-II      05474  LATE. ANUP MAJHI
TECH.(RIGGER)-I        05474  LATE. JAGANNATH SETHI
TECH.(MACHINIST)-III     05474  LATE BULA JENA
TECH.(FITTER)-I        05474  AGANI CHARAN DHAL
TECH(SMW)-III         05474  KRUSHNA CHANDRA SETHI
TECH.(MECHANIC)-II      05474  LATE. A.K CHAND
TECH.(MECHANIC)-II      05474  LATE- SUBASH CHANDRA BOSE
TECH.(CRANE DRIVER)-I     05474  B.RAMLOO
SR.TECH(MACHINIST)      05474  LT B.D.MISHRA
TECH.(FITTER)-II       05474  LOKANATH PRADHAN
TECH.(FITTER)-III       05474  LATE S. HAQUE
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474  LATE. JAGANNATH DAS
TECH.(FITTER)-III       05474  GATE GOUR NARAYAN DEY
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LATE. BIRABAR BHOI
SR.TECH(TM)          05474
TECH.(FITTER)-I        05474  late jadumani swain
SR.TECH(MACHINIST)      05474  Y. RAMAMURTY
TECH.(BLACK SMITH)-I     05474  B N OJHA
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LTC M . MALLICK
TECH.(MECH)-I         05474  NATHAKISKU
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LATE. SUNDAY KUMAR DAS
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474
KHALASI            05474  LATE GOBINDA CH MAHARANA
TECH.(BLACK SMITH)-I      05474  LATE. S.K AZIZ
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474  LATE HIRALAL KAR
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474  RT. T SURYA RAO
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II  05474
TECH.(MECHANIC)-I       05474  LT CHUNTA JENA
TECH.(FITTER)-I        05474  LT GOVINDA CHADRA PUTHAL
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT B C MOHANTY
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT BHRAMARBARA SAHOO
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LT GUNDUCHI MAHARANA
TECHSMW)-I           05474  R APPALANAIDU
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474  LT MADHUSUDAN KANUNGO
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT MAGUNI BARIK
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT NARENDRA NATH GIRI
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  GOURAHARI SAHU
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  AVIMANYU DAS
TECH.(MECHANIC)-I       05474
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT KALANDI CHARAN BEHERA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  SANATAN BEHERA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  LT MADHAB SAHU
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II    05474  SISIR KUMAR HOTA
KHALASI HELPER         05474  LT GAURANGA
TECH.(MECHANIC)-I       05474  MOHESWAR BHANJA DEO
TECH.(FITTER)-I        05474  J.K SETHY
TECH.(MACHINIST)-I       05474  LT B B OJHA
TECH.(FITTER)-I        05474  LT- A . N . SAHU
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III   05474  LATE. PADMANAVA MOHAPATRA
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LT DIBAKAR SWAIN
TECH.(FITTER)-I        05474  LT. D MALLICK
KHALASI HELPER         05474  MATHURI CH. RANA
SR.TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)  05474  LT MAGUNI SETHY
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LT RAMACHANDRA MOHAPATRA
TECH.(MECHANIC)-I       05474  SRI CHARAN ROUT
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LT MICHHU SAMAL
TECH.(MECHANIC)-I       05474
TECH.(BLACK SMITH)-I      05474  LATE. ANIL KUMAR
TECH.(WELDER)-I        05474  LT JOGI MAHARANA
TECH.(MACHINIST)-II      05474  BIPIN DAS
TECH.(CARPENTER)-III      05474  LT GAGAN BIHARI MOHANTY
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LATE. B. SEETAMNAI DO
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  ALEKHA BEHERA
TECH.(FITTER)-I        05474  LATE. BALA KRUSHNA JENA
SR.TECH.(MOTOR MECHANIC)    05474  LATE. NISHAMANI KHUNTIA
KHALASI            05474  LATE BANKU
SR.TECH(FITTER)        05474  KARA SOREN
TECH(PAINTER)-III       05474  NITYANANDA SAHOO
SR.TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)  05474  SATISH CHANDRA SINGHA MAHAPATR
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LATE. MADHAB NAYAK
SR.TECH.(MOTOR MECHANIC)    05474  SATISH CHANDRA MISTRY
SR.TECH.(MOTOR MECHANIC)    05474  LATE. SURENDRA NATH HANSDAH
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LATE. U.N MALLICK
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  HADIBANDHU SAHOO
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  CHHATHOO SHARMA
SR.TECH(FITTER)        05474  ANKURI CHARAN MALLICK
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LATE. SHYAM PRASAD MAITY
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  VANKAT RAMANA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  LATE. RAMACHANDRA KUMURA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05474  GOPINATHA NANDA
SR.TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)  05474  LATE. P. VISWANADHA RAO
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  RAMANATH PRADHAN
TECH.(FITTER-MILL WRIGHT)-I  05474  LATE. MAHENDRA NATH RATH
KHALASI HELPER         05476
TECH.(WELDER)-I        05476  GURUBARI SAHOO
TECH.(FITTER)-II        05476  LT KUNJA BEHERA
TECH.(FITTER)-II        05476  YUDHISTER BARIK
TECH.(FITTER)-I        05476  LT HEMA CH DAS
TECH.(FITTER)-I        05476  LT S N SIT
TECH.(FITTER)-I        05476  PRAFULLA BISWAS
TECH.(FITTER)-I        05476  LT M G DWIBEDI
TECH.(FITTER)-II        05476  BAIDHAR BEHERA
SR.TECH(FITTER)        05476  LT CHANA SINGH
TECH.(FITTER)-I        05476  LT H N ROUTRAY
TECH.(FITTER)-II        05476  BINOD BEHARI SAMAL
TECH.(FITTER)-I        05476
TECH.(RIGGER)-II        05476  VASUDEV RAO POOTHI
TECH.(FITTER)-I        05476  RAMKRISHNA SETHI
TECH.(FITTER)-I        05476  PURUSOTTAM BHANJA
TECH.(FITTER)-II        05476  GHASIRAM MUNDHIAL
TECH.(FITTER)-I        05476  DASHARATH NAIK
TECH.(FITTER)-II        05476  BASANTA KU BHATTACHARJEE
TECH.(TM) -II         05476  HARI SETHI
TECH.(FITTER)-II        05476
TECH.(FITTER)-II        05476  LT L V RAO
TECH.(FITTER)-II        05476
TECH.(FITTER)-II        05476  BASANTA KUMAR SAHOO
TECH.(FITTER)-I        05476  LT H C BEHERA
TECH.(FITTER)-I        05476  SASHADHAR PANDA
TECH(SMW)-III         05476  BAJA
TECH.(FITTER)-III       05476  LT P C LENKA
SR.TECH.(RIGGER)        05476
TECH.(TRIMMER)-III       05476  SHYAMA SUNDAR DASA
SR.TECH(FITTER)        05476  LT T D BHOI
TECH.(CRANE DRIVER)-I     05476  GOBINDA MISHRA
SR.TECH(FITTER)        05476  MADHU SUDAN MISHRA
TECH.(CRANE DRIVER)-II     05476  PURNA CHANDRA BARIK
TECH.(RIGGER)-II        05476  B KRISHNA RAO
TECH.(FITTER)-II        05476
TECH.(FITTER)-I        05476  RAMSING BAGE
TECH.(FITTER)-II        05476  PRAVAKAR NAYAK
TECH.(FITTER)-II        05476  LT GOVIND CH ACHARYA
TECH.(FITTER)-II        05476  LT G C NAIK
TECH.(FITTER)-I        05476  LT A C MUNDA
TECH.(CARPENTER)-II      05476  JOGI MUDILI
KHALASI HELPER         05476  LT KANDURI SAHOO
TECH.(FITTER)-II        05476
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II  05476  GOPINATH MOHAPATRA
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE K C NAYAK
TECHSMW)-I         05476  P PAPA RAO
TECH.(FITTER)-II      05476  DOLA GOBINDA SAHU
TECH.(FITTER)-I      05476  M.P.MISHRA
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE H.K.PARIDA
TECH.(FITTER)-I      05476  BANAMALI GHOSH
TECH.(WELDER)-I      05476  LATE SAYED ABULMAM
TECH.(FITTER)-I      05476
SR.TECH(FITTER)      05476  GOPINATH BEHERA
TECH.(FITTER)-II      05476  RAMA RAO
TECH.(FITTER)-I      05476  PRANAB KUMAR JANA
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE BHRAMAR MOHARANA
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE R C DAS
TECH.(FITTER)-I      05476  BIDYADHAR ROUT
TECH.(WELDER)-I      05476  LATE KASHINATH SAMAL
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE. MOHAN CHARAN DAS
TECH.(WELDER)-II      05476  LATE J KRISHNA DAS
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE KRUSHNA
TECH.(FITTER)-I      05476  Narendranath Rout
TECH.(FITTER)-I      05476  ANAMA PRADHAN
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE P B ROUT
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE BADHA MAJHI
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE G N SAHOO
TECH.(FITTER)-I      05476  UJJAL MOHANTY
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE BISHNU CHARAN MOHANTY
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE BASTA SOREN
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE. HALADHAR BARIK
TECH.(FITTER)-II      05476  AGADHU KAR
TECH.(FITTER)-I      05476  G.V.ESWARLU
TECH.(WELDER)-II      05476  GOVINDA PADHI
TECH.(FITTER)-II      05476
TECH.(FITTER)-II      05476  KULAMANI BAHALIA
TECH.(FITTER)-II      05476  GIRISH CHANDRA PATRA
KHALASI HELPER       05476  LT K KURAMAYYA
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE. SARPRAJ KHAN
TECH.(FITTER)-II      05476  LAXMAN NAYAK
TECH.(FITTER)-II      05476  UMAKANTA BARIK
KHALASI HELPER       05476  BRIJLAL
KHALASI HELPER       05476
SR.TECH(FITTER)      05476  RAMAZAN KHAN
SR.TECH(FITTER)      05476  BALUNKI SETHI
SR.TECH(FITTER)      05476  LAXMIDHAR BEHERA
TECH.(WELDER)-I      05476  DINAKRISHNA DASH
TECH.(RIGGER)-III     05476  KAMBHUNATH BISWAL
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I  05476  INDRAMANI MALLICK
KHALASI HELPER       05476  UDAYANATH GAUDA
TECHSMW)-I         05476  BANSHIDHAR PATRA
TECH.(CRANE DRIVER)-I   05476  LATE P.C.MOHANTY
TECH.(CRANE DRIVER)-II   05476  BIRA KISHORE SISUGOSWAMY
TECH.(WELDER)-I      05476  LATE B BEHERA
TECH.(MACHINIST)-I     05476  CHATRUBHUJA BARALA
TECH.(CARPENTER)-III   05476  SANATAN BARIK
KHALASI HELPER      05476  LT SATYANANDA ROUT
TECH.(WELDER)-I      05476  PRAMAKRISHNA OJHA
TECH.(FITTER)-I      05476  LT SUKADEBA ROUTRAY
TECH.(FITTER)-III     05476  GOURANGA NAYAK
TECH.(FITTER)-II     05476  BAIDHAR SETHY
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05476  LT B V MOHAPATRA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05476  GANDHARB SENAPATI
TECH.(FITTER)-I      05476  LT UCHHAB NAYAK
TECH.(WELDER)-I      05476  GAYADHAR JENA
TECH.(FITTER)-I      05476  YEDLASRI RANULU
TECH.(FITTER)-I      05476  KANDURI CHARAN MALLICK
TECH.(FITTER)-I      05476  NARAYANA BISOYI
TECH.(FITTER)-II     05476  SHYAMSUNDAR DASH
TECH.(FITTER)-II     05476  LATE- S.S DASH
TECH.(FITTER)-I      05476  LOKANATH MULIA
TECH.(FITTER)-II     05476  LATE. NATABAR JENA
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE KRISHNA MOHAN
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE KUANAR BASKEY
KHALASI HELPER      05476  GOUR MOHAN PRADHAN
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE. BIKAL CHARAN PRADHAN
TECH.(FITTER)-I      05476  BAJINATH MURMU
TECH.(FITTER)-I      05476  ARTA SAHOO
TECH.(FITTER)-I      05476  PADMALOCHAN SINGH
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE B D PARIJA
TECH.(FITTER)-I      05476  KUSH SETHI
TECH.(WELDER)-II     05476  LATE. KANHU CHARAN PARIDA
TECH(TURNER)-II      05476  LATE B BARADA
TECH(SMW)-III       05476  LT TRILOCHAN HANSDAH
TECH.(FITTER)-III     05476  LT KESHOR MURMU
KHALASI HELPER      05476  LAXMAN GOUDA
KHALASI HELPER      05476  BRAJ KISHOR RAM
TECH.(MACHINIST)-I    05476  MAHESH CHANDRA MOHANTY
TECH.(FITTER)-III     05476  BHASKAR MOHANTY.
TECH.(FITTER)-II     05476
TECH(PAINTER)-II     05476
TECH.(FITTER)-I      05476  LATE- B.H.V SATYANARAYANA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05476  LATE. U.K BEHERA
TECH.(FITTER)-III     05476  LT N C OJHA
TECH.(WELDER)-III     05476  LT T B MOHANTY
KHALASI HELPER      05476  GOBARDHAN DAS
TECH(SMW)-III       05476  SANKAR ROUT
TECH.(FITTER)-II     05476  RAMNATH BADODIYA
SR.TECH(FITTER)      05476  LT JADUMANI NAYAK
TECH.(CARPENTER)-III   05476  CHHALA SETHI
TECH.(FITTER)-III     05476  TURUP SINGH
TECH.(FITTER)-III     05476  LT M C BINDHANI
TECH.(CRANE DRIVER)-II  05476  S SAMBA MURTY
KHALASI          05476  KANGALI CHARAN DALAI
TECH.(FITTER)-III     05476  LT SARADA PRASAD SINGH
TECH.(FITTER)-II     05476
TECH(SMW)-III       05476  LATE GAYADHAR MAJHI
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE CH G MURTY
TECH.(WELDER)-I       05476  KHALI NAYAK
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE. T. NAIK
TECH.(FITTER)-I       05476  VALIPELLI RAJANNA
TECH.(CARPENTER)-III    05476  LT KULAMANI MOHANTY
TECH(SMW)-III        05476  LT DANDAPANI BISOI
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE BAISHNAB CHARANA JENA
TECH(PAINTER)-I       05476
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE HAWID KHAN
TECH.(FITTER)-I       05476  BIRANCHI MALLICK
TECH.(WELDER)-I       05476  LATE JANRDAN PADHI
TECH(SMW)-II        05476  LATA MAHADEV NATH
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE G C MAJHI
TECH.(FITTER)-I       05476  B.SINGH
TECH.(FITTER)-III      05476  LT G N PATRA
TECH.(FITTER)-III      05476  LAXMAN PATARA
KHALASI           05476  AKULI NAIK
TECH.(FITTER)-III      05476  RAMA CHANDDRA BINDHANI
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE MOTILAL
KHALASI HELPER       05476  VAMANA MURTY
TECH.(CRANE DRIVER)-II   05476  SRINIBAS GIRI
TECH.(RIGGER)-I       05476  LATE. G. MISHRA
TECH.(FITTER)-II      05476  BAI DHAR MOHANTY
TECH.(WELDER)-II      05476  DINABANDHU PARIDA
TECH.(RIGGER)-I       05476  NARAYAN CHANDRA SAHANI
TECH.(WELDER)-III      05476  NILAMANI DAS
TECH.(WELDER)-III      05476  LATE DUSHASAN SAHOO
SR.TECH(FITTER-MECH)    05476  BADHA MURMU
TECH.(WELDER)-I       05476  DASMAT BASKEY
TECH.(CANE MAN)-I      05476  P K DAS
TECH.(CANE MAN)-I      05476  P C MOHANTY
TECH.(MECHANIC)-I      05476  CHALISA SETHI
TECH.(FITTER)-II      05476  DURGA CHARAN MARANDI
TECH.(FITTER)-I       05476  PHAGLA TUDU
TECH.(FITTER)-II      05476  NIDHIRAM LENKA
TECH.(WELDER)-I       05476  LATE R.N.SAHOO
TECH.(FITTER)-I       05476  PAYADHAR BEHERA
TECH.(WELDER)-I       05476  SANATAN BEHERA
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE K C SEN
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III  05476  LATE. J.C SINGH
TECH.(WELDER)-II      05476
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE S N SWAIN
TECH.(MACHINIST)-II     05476  LATE S N GO CHHAYAT
KHALASI HELPER       05476  LATE TILAK NAYAK
TECH.(RIGGER)-III      05476  BIDYADHAR PARIDA
KHALASI HELPER       05476  KELU CHARAN DALEI
TECH.(FITTER)-II      05476  LATE. CHITAN MAJHI
TECH.(FITTER)-I       05476  RAJENDRA NARAYANA JENA
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE. HADIBANDHU DAS
TECH.(FITTER)-I       05476  SANKAR MUDULI
TECH.(FITTER)-I       05476  LATE PARAK MAJHI
TECH.(FITTER)-I       05476  GANGADHAR NAYAK
TECH.(MACHINIST)-I      05476  DRRUBA CHARANA OJHA
TECH.(FITTER)-I        05476  SURENDRA NATH MOHANTY
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II  05476  LATE. CHAKRADHAR DAS
KHALASI HELPER        05476  LT S NARAYANA
TECH.(FITTER)-I        05476  A JAGANNADHAN
TECH.(FITTER)-II       05476  LINGARAJ DAS
TECH.(FITTER)-II       05476  JAGADIS LUHAR
TECH.(CARPENTER)-II      05476  M KONDAL RAO
TECH.(FITTER)-I        05476  DUBRAJ TUDU
TECH.(MECHANIC)-I       05476  BANAMALI PATRA
TECH.(RIGGER)-II       05476  LT C K HANSDAH
TECH.(CRANE DRIVER)-III    05476  SAUNTI BARIK
SR.TECH.(MOTOR MECHANIC)   05476  HARENDRANATH HOWLADER
SR.TECH(FITTER)        05476  SK KALAMIAN
TECH.(MACHINIST)-I      05476  H CHANDRAYYA
TECH.(FITTER)-I        05476  DAMODAR SAHOO
SR.TECH(FITTER)        05476  A. NAGESWAR SHARMA
TECH.(FITTER)-I        05476  KULAMANI MOHANTY
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I    05476  GADADHAR SINGH
TECH.(MACHINIST)-II      05476  SANAT KUMAR MISHRA
TECHSMW)-I          05476  RAI KISHORE MOHAPATRA
SR.TECH(FITTER)        05476  ARJUN MAJHI
TECHSMW)-I          05476  LATE. S.A SATTAR
TECH.(FITTER)-I        05476  LATE. M.N BARIK
TECH.(WELDER)-I        05476  LATE. MAHESWAR SAHOO
TECH.(FITTER)-I        05476  PRAMATH KUMAR DAS
TECH.(FITTER)-II       05476  LT KINU MOHANTA
TECH.(FITTER)-II       05476  LT GANAPATI SETHY
TECH.(MACHINIST)-III     05476  KULAMANI SAHOO
TECH.(FITTER)-II       05476  LT M LACHANNA
TECH.(WELDER)-II       05476  BRUNDABAN BARIK
TECH.(WELDER)-II       05476  N N MOHANTY
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-II  05476  LT SIMANCHAL BARADO
TECH.(FITTER)-II       05476  KELU MALLICK
TECH.(FITTER)-I        05476  LT BISUNU BARI
TECH.(MACHINIST)-III     05476  THIRUNAGARU BENJAMIN
KHALASI HELPER        05476  BRUNDABAN BEHERA
TECH.(MACHINIST)-II      05476  LT G MALLICK
TECH.(FITTER)-II       05476  NILAMANI NAIK
TECH.(MACHINIST)-II      05476  BENU CH PARIDA
TECH.(MACHINIST)-II      05476  LT BRUNDABAN SAMAL
TECH.(FITTER)-I        05476  LT MAGUNI BEHERA
TECH.(FITTER)-II       05476  LT JOSEPH GREGORY
TECH.(FITTER)-I        05476  LATE. A.C DAS
TECH.(FITTER)-II       05476  LT B D MISHRA
TECH.(FITTER)-II       05476  NARAHARI NAIK
TECH.(FITTER)-II       05476  SAGRAM MAJHI
TECH.(FITTER)-II       05476  JAGABANDHU JENA
TECH.(FITTER)-II       05476  JATI MISTRY
TECH.(FITTER)-I        05476  NANDA JENA
TECH.(FITTER)-II       05476  LT M A NARASYA
TECH.(FITTER)-I        05476  LT GOBARDHAN GIRI
TECH.(WELDER)-II     05476
TECH.(FITTER)-I      05476  JAGAMOHAN SINHA
TECH.(CARPENTER)-II    05476  KINA NAIK
TECH.(TM) -III      05476  BAGUN
TECH.(FITTER-MECH)-)-I  05476  SRINATH MAJHI
TECH.(CARPENTER)-III   05476  UCHHABA ROUT
TECH.(CARPENTER)-II    05476  LAMBODARA PADHI
TECH.(CARPENTER)-II    05476  MAHABIR
TECH.(CARPENTER)-II    05476  YERRAKAYYA
KHALASI HELPER      05476  LATE BHAGABAN BEHERA
TECH.(MECH)-II      05476  PREMANNANDA SAHOO
TECH.(CARPENTER)-I    05476  LATE. BHIKARI CHARAN BAITHA
TECH.(CARPENTER)-I    05476  P.V RAMAN
TECH.(CARPENTER)-I    05476  CHHOTARAY MARANDI
TECH.(CARPENTER)-III   05476  KULAMANI KHATUA
TECH.(FITTER-MECH)-)-II  05476  RAMA CHANDRA MAJHI
TECH.(BLACK SMITH)-III  05476
TECH.(FITTER)-I      05476  KRUSHNA CHANDRA SAHOO.
TECH(PAINTER)-III     05476  HARI OJHA
TECH.(RIGGER)-I      05476  N. C. SINGH
TECH.(CARPENTER)-III   05476
TECH.(CARPENTER)-II    05476  JAGANNATH SETHY
SR.TECH(FITTER)      05476  SK RAJU MOHAMMAD
TECH.(FITTER)-III     05476  LATE. BALARAM ACHRYA
TECH.(CARPENTER)-III   05476  P. PRAKASH RAO
KHALASI          05476  KURAKULU
KHALASI          05476
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05476  SHRIHARI PRADHAN.
KHALASI          05478  KONA NARAYAN RAO
KHALASI          05478  UPPADA APPA RAO
KHALASI          05478  UDAYA NATH GOUDA
KHALASI          05478  DEBENDRA PARIDA
KHALASI          05478  SHEO NATH RAI
KHALASI          05478  MR RAMESH CHANDRA MOHANTY
KHALASI HELPER      05478  Lt. SHAM GOPE
KHALASI HELPER      05478  CHAITANYA MOHAPATRA
KHALASI          05478  SOMRA URAON
KHALASI          05478  Sri Ram Nayak
KHALASI          05478  RAJENDRA PRASAD
KHALASI HELPER      05478  MANI BEHERA
KHALASI          05478  SARJUG RAJAK
KHALASI HELPER      05478  LATE BACHCHU CHANDRA DEY
KHALASI HELPER      05478  V GOVINDA RAO
TECH.(TM) -III      05478
TECH.(FITTER)-III     05478  M DAS
KHALASI HELPER      05478  SUBEDAR SINGH
KHALASI HELPER      05478  MISHRI LAL
KHALASI HELPER      05478  R N BARIK
KHALASI HELPER      05478  BHANUCHARAN GIRI
KHALASI          05478  P.SURYANARAYANA
KHALASI          05478  FAKIRA CHARAN DWIBEDI
TECH.(CARPENTER)-III   05478  CHITTARANJAN PARIDA
TECH.(CARPENTER)-III   05478
KHALASI          05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478
KHALASI HELPER      05478
TECH.(FITTER)-III     05478
TECH.(CARPENTER)-III   05478  Bishnu Charan Behera
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  RAJKISHORE BARIK
KHALASI HELPER      05478  KAILASH CH SWAIN
KHALASI HELPER      05478  LT MEGHRAY TUDU
TECH.(FITTER-MECH)-)-II  05478  LATE ARTA GHODAI
KHALASI          05478  LT-BASUDEV ARJEE
TECH.(WELDER)-III     05478  LATE LAXMIDHARA BEHERA
KHALASI HELPER      05478  BAMAN CH NAYAK
TECH.(CRANE DRIVER)-I   05478  B BEHERA
KHALASI HELPER      05478  R MURTY
KHALASI HELPER      05478  MURALIDHAR SAHOO
KHALASI HELPER      05478
TECH.(FITTER)-III     05478  LATE ROHANI KUMAR MOHANTA
KHALASI HELPER      05478  P JAGAN RAO
KHALASI          05478  SRICHARAN ROUTRAY
KHALASI HELPER      05478  SRIDHAR PRADHAN
KHALASI HELPER      05478  GIRISH CH NAIK
TECH.(MACHINIST)-II    05478  LT U CH MALLICK
KHALASI HELPER      05478  LT ANANDA CHANDRA BEHURA
KHALASI HELPER      05478  S D SUTAR
KHALASI HELPER      05478  UMESH CH BHUYAN
KHALASI HELPER      05478  SHYAMSUNDAR DAS
TECH.(TRIMMER)-III    05478  S TOPPO
TECH.(WELDER)-III     05478  BHAGABAT MOHANTY
KHALASI          05478  MOHAN CHARAN JENA
KHALASI          05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  NIRANJAN SAHOO
KHALASI          05478  B. KHUNTIA
KHALASI HELPER      05478  CHANDRAMNI JAMUNDA
KHALASI HELPER      05478  K C ROUT
KHALASI HELPER      05478  A HOTA
TECH.(WELDER)-III     05478  LATE- BADSAHAN SINGH
KHALASI HELPER      05478  BASUDEV MOHAPATRA
KHALASI          05478  PABITRA MOHAN PANDA
KHALASI          05478  RANGADHARA NAYAK
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  LATE - N C KHUNTIA
KHALASI HELPER      05478  LT LAXMIDHAR BEHERA
KHALASI HELPER      05478  PRAVAKAR SWAIN
KHALASI HELPER      05478  JOGINATH SAHOO
KHALASI HELPER      05478  MANORANJANRATH ADHIKARI
KHALASI HELPER      05478  BIRABARA BHARATI
KHALASI HELPER      05478  LT RAJAT KU MISHRA
TECH.(RIGGER)-III     05478  LATE BUDHIRAM MAHARNA
KHALASI HELPER      05478
TECH.(TRIMMER)-III    05478  R N BARIK
KHALASI HELPER      05478  N MAHARANA
KHALASI          05478  LT- KISHORE KUMAR
KHALASI HELPER      05478  B D SINGH
TECH.(WELDER)-III     05478  GOURANGA MOHARANA
TECH.(FITTER)-III     05478  DUKHABANDHU SETHI
TECH.(WELDER)-III     05478  BHAGABAN BEHERA
KHALASI HELPER      05478
TECH.(MACHINIST)-III   05478  SRUSTIDHAR MALLICK
KHALASI          05478  A K BEHERA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  LT CHHOTRAY MAJHI
KHALASI          05478  BIRABARA BHUYAN
KHALASI          05478  D. PANDA
KHALASI HELPER      05478  DOLGOBINDA PARIDA
KHALASI HELPER      05478  NIRANJAN PAGAL
KHALASI HELPER      05478  LT K R MAJHI
KHALASI HELPER      05478  JUGENDRA RAM
KHALASI HELPER      05478  MANABODH MOHANTA
TECH.(RIGGER)-III     05478  AMARENDRA MALLICK
TECH.(WELDER)-III     05478  LATE RN JENA
KHALASI HELPER      05478
KHALASI HELPER      05478
KHALASI HELPER      05478  DASRATHI SAHANI
KHALASI HELPER      05478  CHAITANYA SINGH
KHALASI HELPER      05478  BHIKARI CHARAN SAHOO
KHALASI          05478  NANI GOPAL JENA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  LT DAMU MAJHI
KHALASI          05478  KSHIROD CH MOHANTY
KHALASI HELPER      05478  V C MOULI
KHALASI          05478  KRITICHAND MAHATO
KHALASI HELPER      05478  R C MISHRA
TECH(PAINTER)-II     05478  K S MALLIK
TECH.(TL)-III       05478  LT HARIHAR NAIK
TECH.(CRANE DRIVER)-III  05478  BATAKRUSHNA NAYAK
KHALASI HELPER      05478  AKSHAYA KUMAR NAYAK
KHALASI HELPER      05478  SUKADEV BEHERA
KHALASI HELPER      05478  LT MADHUSUDAN ACHARYA
KHALASI HELPER      05478  LT JADAV CHOUDHARY
KHALASI HELPER      05478  LATE - JAGENDRA LAL BARDHAN
KHALASI HELPER      05478  DAITARI JENA
TECH.(WELDER)-III     05478  L SIMADRI DAS
KHALASI HELPER      05478  BANGRA SINGH
KHALASI          05478  KANHU CHARAN SAHOO
KHALASI          05478  GAJENDRA SWAIN
KHALASI HELPER      05478
KHALASI HELPER      05478  RAMA CHANDRA DAS
KHALASI          05478  ANIL CHANDRA MOHANTA
TECH.(RIGGER)-III     05478  KISHUN MAJHI
KHALASI HELPER      05478  MATHARAM TUDU
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478
KHALASI HELPER      05478  JOGENDRA BEHERA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  JATADHARI MALLIK
KHALASI HELPER      05478
KHALASI HELPER      05478  KSHIROD CH ACHARYA
KHALASI HELPER      05478  LT DAITARY HUI
KHALASI HELPER      05478  BASANTA KUMAR SINGH
TECH.(FITTER)-III     05478  KRUSHNA CH SETHI
KHALASI HELPER      05478  JOGENDRA BEHERA
TECH.(WIREMAN)-III    05478  LT U SAHOO
KHALASI HELPER      05478  LATE - P SABAR
TECH.(FITTER)-III     05478  S SETHY
TECH.(FITTER)-III     05478  A R DAS
TECH.(WELDER)-III     05478  S GANAPATI REDDY
KHALASI          05478  CHANDRA MOHAN NAIK
KHALASI          05478
KHALASI          05478  KALANCDI CH SAMAL
KHALASI          05478  SRI JANAKAR SAHU
KHALASI          05478  S K MOIN
KHALASI HELPER      05478  APPALASWAMY
KHALASI          05478  SASHIDHAR BEHERA
KHALASI          05478
KHALASI          05478  BRAJA KISHORE SAHOO
KHALASI          05478  KULAMANI JENA
KHALASI          05478  KELU CHARAN SAHOO
KHALASI          05478  NARENDRA NATH SAHOO
KHALASI HELPER      05478  TANGURU CHAMPIA
KHALASI          05478  DANDU BEHERA
KHALASI HELPER      05478  TAYAB KHAN
KHALASI HELPER      05478  RAMCHANDRA PARIDA
KHALASI          05478  S.K.KUNDU
KHALASI          05478
KHALASI HELPER      05478  LAKHAN BERA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  B.MERAYYA
KHALASI          05478  BHASKAR CHANDRA BHOI
KHALASI          05478  SURENDRANATH DAS
KHALASI HELPER      05478  MAHESH CHANDRA GUPTA
KHALASI          05478  sri j n das
TECH.(TL)-III       05478  BHRAMARBAR BEHERA
KHALASI HELPER      05478  SRI CHARAN MUNDUYA
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478
KHALASI          05478  GAURHARI PRADHAN
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  RAMACHANDRA SAMAL
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05478  RAMCHANDRA PRADHAN
TECH(SMW)-III       05478  MAHENDRA SINGH
KHALASI          05478  SRIDHAR MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-III   05478
KHALASI HELPER      05478  SUKADEB ROUT
TECH.(WELDER)-III     05478  DHARNIDHAR DAS
KHALASI HELPER      05478  GODABARISH SHAOO
KHALASI HELPER      05478
KHALASI          05478  Harihar Behera
KHALASI          05478  DAYANIDHI PRUSTY
TECH.(FITTER)-III     05478  AB
KHALASI          05478  LT.P.K.JENA
KHALASI          05478  K C BEHERA
KHALASI          05478  Lt.Natabar Pattanayak
TECH.(FITTER)-III     05478  BASANTA KUMAR PRADHAN
KHALASI          05478  AKSHAYA KUMAR SETHY
KHALASI          05478  LT.M.K.SWAIN
KHALASI          05478  late Gadadhar Naik
KHALASI          05478  KARIA BASKEY
KHALASI          05478  SULLAV CHANDRA SAHOO
KHALASI          05478  MOCHINDRA NAHAK
KHALASI          05478  Late R.K.M.Patnaik
KHALASI          05478  BHABANI SANKAR PADHI
KHALASI          05478  RABIN CHANDRA DATTA
KHALASI          05478  NAREDRA MOHARANA
KHALASI          05478  BHASKAR PRADHAN
KHALASI          05478  LATE CHANDRA MOHAN SINGH
KHALASI          05478  BRAJA KISHORA BEHERA
KHALASI          05478  KAHNU CHARAN SAHOO
KHALASI          05478  CHAKRADHAR SAHOO
KHALASI          05478  JAYRAM DAS
KHALASI          05478  NABIN CHANDRA HANSDAH
KHALASI          05478  MANIK HANSDAH
TECH.(CRANE DRIVER)-III  05478  RABI NARAYAN RAY
KHALASI          05478  U.K.CHOWDHARY
TECH.(WIREMAN)-III    05478
TECH.(WIREMAN)-III    05478
KHALASI HELPER      05478  KRUSHNA CHANDRA PALEI
KHALASI HELPER      05478  P.RAJA RAO
KHALASI          05478  B. APPA RAO
TECH.(WIREMAN)-III    05478
TECH.(WIREMAN)-II     05478
KHALASI HELPER      05478  RAMANAMMA
KHALASI          05478  HAREKRUSHNA BEHERA
TECH(SMW)-III       05478  BABU MALIK
KHALASI          05478  GOPABANDHU SAHOO
KHALASI          05478  B SAHOO
KHALASI          05478  A SAHOO
TECH.(ELEC)-III      05478  R RAO
TECH.(ELEC)-III      05478
KHALASI          05478  M M ALI
KHALASI          05478  M ABDUL SATAR
KHALASI HELPER      05478  ACHYUTANANDA RANA
KHALASI          05478  lokanath Barik
KHALASI          05478  Ramesh Ch. Sahoo
TECH.(FITTER)-III     05478  KALANDI CH SAHOO
KHALASI          05478  late Suresh ch Ghosh
KHALASI          05478  NARAYAN SINGH
KHALASI          05478  LATE JAYARAM DAS
KHALASI          05478  LT. D . D .RAO
TECH.(FITTER)-III     05478  Bauribandhu Sahu.
TECH.(WIREMAN)-III    05478  SRI BAJAKISHORE TRIPATHY
TECH.(CARPENTER)-III   05478
KHALASI HELPER      05478  CHINTAMANI SAHOO
KHALASI HELPER      05478  PRAHLAD MANDAL
KHALASI HELPER       05478  RAM BIBEK RAI
KHALASI HELPER       05478  KAMALAKANTA JENA
KHALASI HELPER       05478  FAKIRA DORA
KHALASI HELPER       05478  KASHINATH BIHARI
KHALASI HELPER       05478
LAB. ASSTT         05478  Lt. Sunand Kerketta
KHALASI HELPER       05478  K C PANDA
TECH.(FITTER)-III      05478  Bhagirathi Bhanja
KHALASI           05478  Lt. Dhruba Naik.
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478
KHALASI HELPER       05478  LATE KALA KHAN25122004
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478  DEBENDRANATH MOHARANA
KHALASI           05478  Sibendra Sahoo.
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478  AKSHYA KUMAR DASH.
KHALASI           05478
KHALASI           05478  LUDU BAGAL
KHALASI           05478  UPENDRA SETHI
KHALASI           05478  Lt. Abhimanyu Lenka.
KHALASI           05478  ASKHAYA KUMAR DASH.
KHALASI           05478  SUNARAM SOREN
KHALASI HELPER       05478  RAM CH. BEHERA.
KHALASI           05478
KHALASI           05478
KHALASI           05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478
KHALASI           05478
KHALASI HELPER       05478  UTTAM PRASAD BARIK
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05478  RAMAKANTA PATTNAYAK
TECH.(MOTOR MECHANIC)-III  05478  SALAUDDIN
KHALASI HELPER       05478
KHALASI HELPER       05478
KHALASI HELPER       05478  MANAGOBINDA MAJHI
KHALASI HELPER       05478
KHALASI HELPER       05478
TECH.(WELDER)-III      05478  KRUPASINDHU SAHU
KHALASI HELPER       05478
KHALASI HELPER       05478
KHALASI           05479  RAGHUNATH DAS
KHALASI           05479  B.GOPAL KRISHNA
TECH.(TM) -II        05479  SURESH CHANDRA SI
SR.TECH(FITTER)      05479  LATE. K C NAYAK
TECH.(WELDER)-I      05479  LATE. DADHI SETHI
TECH.(TM) -II       05479  P.K MOHANTY
TECH.(CARPENTER)-III    05479  LATE. AGADHU NAYAK
TECHSMW)-I         05479  B.V RATMAM
TECH(SMW)-II        05479  LATE. SOMANATH NAYAK
TECH(SMW)-III       05479  BHOLESWAR DANDAPATI
TECH.(CARPENTER)-I     05479  GOPINATHA MAHARANA
SR.TECH.(TL FITTER EHLF)  05479  SAYED SAWKAT ALI
TECHSMW)-I         05479  R SIMHACHALAM
TECH.(CARPENTER)-I     05479  LACHHAMAN MANIK
TECH.(CARPENTER)-I     05479  ALEKHA MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I     05479  BHIMA SWAIN
TECH.(CARPENTER)-I     05479  KRUPASINDHU SWAIN
TECH.(CARPENTER)-I     05479  KALANDI SAHU
TECH.(CARPENTER)-I     05479  A SUBBA RAO
TECH.(CARPENTER)-I     05479
TECH.(CARPENTER)-I     05479  BIPINI BIHARI MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I     05479  NILAMANI MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I     05479  BHOBANI SAHU
TECH.(CARPENTER)-I     05479  JADUNATH PANDA
TECH.(CARPENTER)-I     05479  GOVINDA PRASADA SINHA
TECH.(CARPENTER)-I     05479  LATE ANATA CHARAN MURUMU
TECH(SMW)-III       05479  LATE- BRAJABANDHU ROUTRAY
TECH.(ALIGNER)-III     05479  LATE RAGHU MARANDI
TECH.(CARPENTER)-I     05479  SAMBA SIVA RAO
TECH.(CARPENTER)-I     05479
TECH.(CARPENTER)-I     05479  BALKRUSHNA ROUT
TECH.(FITTER)-I      05479  LATE - KULAMANI ROY
TECH.(FITTER)-I      05479  DANDA PANI SWAIN
TECHSMW)-I         05479  LATE-UMESH CHANDRA SENAPATI
TECH.(WELDER)-III     05479  CHINTAMANI NAYAK
TECH.(CARPENTER)-I     05479  SRINIVAS PATNAIK
KHALASI HELPER       05479  LATE- APPLA RAMU
TECH.(CARPENTER)-I     05479  ARJUNA MALLICK
TECH.(CARPENTER)-II    05479  KOTESWARAI RAO
TECH.(CARPENTER)-III    05479  LATE- M.M. PRADHAN
TECH.(CARPENTER)-II    05479  TARINI CHARANA SAHU
TECH.(FITTER)-III     05479  LATE - SRIDHARSPREN BAGEY
TECH.(CARPENTER)-II    05479  RAJA RAO
TECH.(CARPENTER)-II    05479  K. RAMAMURTY
TECH.(CARPENTER)-II    05479  SOMANATHA MAHARANA
TECH.(TRIMMER)-II     05479  VANUMATI SUTAR
TECH.(CARPENTER)-II    05479  SURENDRA SETHY
TECH.(CARPENTER)-II    05479  LATE YAPPA RAO
TECH.(CARPENTER)-II    05479  BRUNDABANA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-II    05479  KRUSHNA CHANDRA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-II    05479  PANDAB CHARAN DAS
TECH.(CARPENTER)-II    05479  NATABAR BEHERA
SR.TECH.(TRIMMER)     05479
TECH.(CARPENTER)-II    05479  DHANESWAR OJHA
TECH.(FITTER)-II      05479  ISWAR SAHOO
TECHSMW)-I       05479  K. KAMESWAR RAO
TECH.(TM) -II     05479  LATE MARKANDA PANIGRAHI
TECH.(FITTER)-I    05479  GHANASHYAM SWAIN
TECH.(TM) -I      05479  LATE. R.N PADHI
TECH.(TM) -I      05479  LATE.LALJAN KHAN
TECH.(TM) -I      05479  MURALIDHAR SWAIN
TECH.(FITTER)-II    05479
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE. BAIKUNTHANATH PADHI
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE. BANCHANIDHI JENA
TECH.(TRIMMER)-I    05479  LATE B PALLUR
TECH.(FITTER)-II    05479  DIJABARA BHOI
TECH.(CARPENTER)-III  05479  LATE HARIBANDHU BEURA
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE BINAYAK NAYAK
TECH.(CARPENTER)-III  05479  GANGADHAR SWAIN
SR.TECH(FITTER)    05479  LT P C SAHOO
TECH.(FITTER)-I    05479  PANCHANAN BISWAL
TECH.(FITTER)-I    05479  DINABANDHU SI
TECH.(WELDER)-II    05479  S. DURGA RAO
TECH.(FITTER)-I    05479  LT BHOLANATH SINGH
TECH.(TM) -I      05479  DASRATHI NAIK
TECH.(TM) -II     05479  LATE. J.B ROY
TECH.(FITTER)-I    05479  SHYAMSUNDAR BEHERA
TECH.(WELDER)-I    05479  LATE SANTHA CHARANA MAJHI
TECH.(TM) -I      05479  JAMAL MOHAMMMOD
TECH.(FITTER)-I    05479
SR.TECH(FITTER)    05479  LATE. RAGHUNATH PANDA
TECH.(TM) -I      05479  LATE. P.C BEHERA
TECH.(TM) -II     05479  LATE. N.K SASMAL
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE. SOMA JAMUNDA
KHALASI HELPER     05479  LATE. P.Y. BABU
KHALASI        05479  NAZIRRUDDIN
TECH.(TM) -II     05479  MONOHAR DAS
KHALASI        05479  RABINDRA NATH KAR
TECH.(TM) -II     05479  UGRESAN SI
TECH.(TM) -I      05479
SR.TECH(MASON)     05479
KHALASI HELPER     05479  A MOHAN RAO
TECH.(WELDER)-I    05479  LATE BB SWAIN
TECH.(WELDER)-I    05479  JHARI SASMAL
TECH(SMW)-II      05479  LATE DAITARI SWAIN
TECH.(FITTER)-I    05479  BHAGABAN MOHARANA
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE J CHOUDHARY
TECH.(FITTER)-II    05479
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE. BASHEER AHMAD
TECH.(FITTER)-I    05479  GOPINATH BARIK
TECH.(FITTER)-I    05479  P. CHINNATATA
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE. RADHASHYAM SAMAL
TECH.(TM) -I      05479
TECH.(TM) -I      05479  LATE. TRILOCHAN BEHERA
TECH.(TM) -I      05479  AFTAB KHAN
TECH.(MASON)-I     05479  LATE. RATNAKAR SAHOO
TECH.(FITTER)-I    05479  PRAFULLA PANI
SR.TECH(FITTER)    05479  PATHANI MARANDI
TECHSMW)-I       05479  BHAJAGOBINDA HOTTA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  C. BALARAM
TECH.(CARPENTER)-II  05479  BHARATA CHANDRA MOHANTA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BHAGABAN MALLICK
TECH.(CARPENTER)-I   05479  AKLA CHANDRA SATAPATHY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  MD MOHAMMAD ALI
TECH.(CARPENTER)-I   05479  JAGANNATH MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  ANANTA CHARAN SAHOO
TECH.(CARPENTER)-I   05479  P. APPARAO
TECH.(CARPENTER)-I   05479  SIBA PRASAD TRIPATHY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  SUDARSAN OJHA
KHALASI HELPER     05479  CHINTAMANI NAYAK
TECH.(CARPENTER)-III  05479  CHANDRA MOHAN NAIK
TECH.(FITTER)-I    05479  SUDHIR CHARAN SETHI.
TECH.(FITTER)-II    05479
TECH(SMW)-II      05479  KANDURI CHARANA KABAT.
TECH.(CARPENTER)-II  05479  MANIKLALL SHARMA
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE T SURYA RAO
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BHAGABAN PANDA
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE A LAXMAN RAO
TECH.(FITTER)-II    05479  GAJENDRA NATH GARU
TECH.(CARPENTER)-III  05479  NATHA SINGH
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE- KANHLI CHARAN KAR
KHALASI HELPER     05479  BIRABARA MOHARANA
SR.TECH(FITTER-MECH)  05479  SIDA HANSDAH
TECH.(CARPENTER)-II  05479  SAHADEB DALAI
SR.TECH(CARPENTER)   05479  DHARANIDHAR MALIK
SR.TECH(CARPENTER)   05479  G DALINAIDU
TECH.(CARPENTER)-I   05479  INDRAMANI SUTAR
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BIRA MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  JUDHISTIR MALLICK
TECH.(CARPENTER)-I   05479  NARAHARI MOHANTA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  UPENDRANATHA MOHARANA
TECH.(FITTER)-II    05479  KESAFAYYA
TECH.(TRIMMER)-I    05479  SANTI LATA BARIK
TECH.(CARPENTER)-II  05479  NETRANANDA PARIDA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  KALI CHARAN KUNAR
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BRAJENDRA RANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  CHLAKSHAMANA MURTY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  B. SURYANARAYANA
SR.TECH(FITTER)    05479  SURENDRA NATH GIRI
SR.TECH(CARPENTER)   05479  RAMACHANDA SHARMA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  GANGAYYA
TECH.(CARPENTER)-III  05479  UGRESEN PANI
TECH.(CARPENTER)-III  05479  DHARAM DAS
TECH.(CARPENTER)-II  05479  V. VENKAT RAO
TECH.(CARPENTER)-II  05479  R SATYANARAYANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  JAYA BEHERA
TECH.(FITTER)-III   05479
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BHAGABAN MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  P. ATCHAYYA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  PRANAKRUSHNA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  NARAYAN MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  V.V RAGHAVALU
TECH.(CARPENTER)-I   05479  NEELA MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  NATABAR SINGH
TECH.(CARPENTER)-I   05479  GAURAHARI JENA
TECH.(CARPENTER)-III  05479  J. SATYAM
TECH.(CARPENTER)-I   05479  AKULI CHARAN SUTAR
TECH.(TM) -III     05479  LATE S FRANCIS
TECH.(FITTER)-I    05479  PANDAVA NAHAK
TECH.(FITTER)-II    05479  NAGENDRANATH MANDAL
SR.TECH(CARPENTER)   05479  JOGI SETHI
SR.TECH(CARPENTER)   05479  NABAKISHORE OJHA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  B.SHANKAR RAO
TECH.(CARPENTER)-II  05479  THAKURA MARANDI
TECH.(CARPENTER)-II  05479  SUKURA NAIK
TECH.(CARPENTER)-II  05479  BALAKRUSHNA BEHERA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  LATE. BUDHU CHARAN MURMMU
TECH.(CARPENTER)-I   05479  M. ANTHONY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  DIBAKAR OJHA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  RAMESWAR LAL SHARMA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  SAHEB
TECH.(CARPENTER)-III  05479  LATE- P. PRASAD RAO
TECH.(CARPENTER)-III  05479  KRISHNA MURTY
TECH.(FITTER)-I    05479  TRINATH MOHANTY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  LALA RATAN KUMAR RAY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  VENKAT RAO
TECH.(CARPENTER)-I   05479  MAGUNI MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  KRUSHANA CHANDRA BEHERA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  NARASINGHA MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  SIBARAM PANI
SR.TECH(CARPENTER)   05479  SUKUL HEMBRAM
TECH.(CARPENTER)-I   05479  CHITARANJAN MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  MADHU MOHRANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  B. GURUMURTY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  RAMA LAKHAN SHARMA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  SULABHA CHARANA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  FAKIRA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  KELUCHARAN OJHA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  BHRAMARBAR NAYAK
TECH.(CARPENTER)-II  05479  CHANDRA MOHAN NAIK
TECH.(CARPENTER)-I   05479  ANADI CHARAN BISWAL
TECH.(CARPENTER)-III  05479
TECH.(CARPENTER)-II  05479  LATE- DALIYA APPALA KONDA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  TRILOKYA MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  R SATYANARAYAN
TECH.(CARPENTER)-II  05479  ABHI MAJHI
TECH.(CARPENTER)-II  05479  JHARPO MAJHI
TECH.(CARPENTER)-I   05479  RAJA RAO
TECH.(CARPENTER)-I   05479  A. SAMBAMURTY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  ANTRAYAMI SWAIN
TECH.(CARPENTER)-I   05479  NARAYAN SWAMY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  DHOBEI MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  JHALA SOREN
TECH.(CARPENTER)-I   05479  DHUMA CHARAN SINGH
TECH.(CARPENTER)-I   05479
TECH.(CARPENTER)-I   05479  ANIRUDHA NAYAK
TECH.(CARPENTER)-I   05479  CHAKRADHAR SAHOO
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE H K BARIK.
TECH.(FITTER)-I    05479  SESHADEV SAHU
TECH.(FITTER)-I    05479  CHAMURU SOREN.
TECH.(FITTER)-I    05479  LATE PADMANAV PARIDA.
TECH.(CARPENTER)-II  05479  A. RAMA RAO
TECH.(CARPENTER)-II  05479  ARJUN CHARAN MOHAPATRA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  DANDASI MAHAKUD
SR.TECH(CARPENTER)   05479  RAMA CHANDRA BHOI
TECH.(CARPENTER)-I   05479  DHANESWAR MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  LATE. DAITARI MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  LATE. NARASINGH MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  KRUSHNA CHANDRA MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  DHADI MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  UCHHAB MOHARANA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  LATE. DEO NARAYAN SHARMA
SR.TECH(CARPENTER)   05479  ANANDA MOHARANA
TECH.(WELDER)-I    05479  LATE ANATA CH BEHERA
TECH.(FITTER)-I    05479  BHIMADEVA MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-I   05479  ANANDA CHARAN SETHY
TECH.(CARPENTER)-I   05479  MAKURU NAIK
TECH.(CARPENTER)-II  05479  HADIBANDHU SAHU
TECH.(CARPENTER)-I   05479  SK SULTAN SAHEB
TECH.(CARPENTER)-I   05479  JOGINATH MAHARANA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  DIGAMBAR BEHERA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  LATE. JAI NAIK
TECH.(CARPENTER)-III  05479  KONDALA RAO
TECH.(WELDER)-II    05479  KRUSHANA CHANDRA NAYAK.
SR.TECH.(TRIMMER)   05479  PITAMBER DIKSHIT
TECH.(CARPENTER)-III  05479  RAMACHANDRA SUBUDHI
TECH.(CARPENTER)-II  05479  S. APPLA NAIUDU
TECH.(CARPENTER)-II  05479  SANATAN MOHARANA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  DHADI SAHOO
TECH.(CARPENTER)-III  05479  RAMAYYA
TECH.(CARPENTER)-II  05479  RAM CHARAN SHARMA
KHALASI HELPER     05479
TECH.(CARPENTER)-II  05479  BIRA MOHARANA
TECH.(WELDER)-I    05479  LATE P RAMAYYA
TECH.(FITTER)-I    05479  K KAMA RAJU
TECH.(FITTER)-I    05479  KALU SWAIN.
TECH.(TM) -I      05479  RAG KISHORE DAS
TECH.(TM) -II     05479  BARENDRANATH DAS
TECH.(CARPENTER)-II  05479  BAMAN CHARAN DALAI
TECH.(CARPENTER)-II  05479  BATA KRUSHANA DAS
TECH.(WELDER)-I    05479  LATE GOPINATH PADHI
TECH.(FITTER)-II    05479  LATE BUKAI MAJHI
TECH.(CARPENTER)-II  05479  GURUBACHAN SING
TECH.(CARPENTER)-II  05479  ANATA CHARAN RAY
TECH.(FITTER)-I    05479  UDAAYNATH MOHAPATRA.
TECH.(CARPENTER)-II  05479  C. VENKAT RAO
TECH.(FITTER)-II    05479  RANJAMANJHI
TECH.(WELDER)-II    05479  ALEKHA SWAIN
TECH.(FITTER)-II    05479  RASBIHARI NAYAK
TECH.(CARPENTER)-III  05479  MANGULI JOGAHAI.
TECH.(TRIMMER)-I    05479  SK SARATULLAH
TECH.(TRIMMER)-I    05479  LATE NARAYAN PATRA
KHALASI HELPER     05479  LINGAYYA
TECH(PAINTER)-I    05481  INDRA NAYAK
TECH(PAINTER)-III   05481  D.R .PRADHAN
TECH.(WELDER)-I    05481  LT MANI CHARAN PANIGRAHI
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. UDAYANATH RAUL
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. M.LAXMANA SWAMY
TECH.(FITTER)-II    05481  LT RABINDRANATH DAS
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. MUSAI PRADHAN
TECHSMW)-I       05481  LATE. K RAMAN RAO
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE- BRAHMANANDA SAMAL
KHALASI HELPER     05481  GOLEKH BIHARI SAHOO
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. JAGATANANDA BISOI
TECH.(FITTER)-I    05481  NATHA NAIK
TECH.(FITTER)-I    05481
SR.TECH(WELDER)    05481  LATE. N. BEHERA
KHALASI HELPER     05481  LT KANU OJHA
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. JAGANNATH GANTAYET
TECHSMW)-I       05481  RASHBIHARI DAS
SR.TECH(WELDER)    05481  LATE. TRIBIKRAM MOHANTY
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. KANHU BARADA
SR.TECH(WELDER)    05481  LATE. BADALAL SINGH
TECHSMW)-I       05481  KRUSHANACHANDRA PRADHAN
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE-JIBAN CHANDRA BASU
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. ABDULMANAN KHAN
TECH.(FITTER)-III   05481  GAJENDRA SAHOO
TECH.(WELDER)-I    05481
TECH.(WELDER)-II    05481  LATE KENDURI MISHRA
TECH(SMW)-II      05481  BAIDHAR SETHI
TECH(SMW)-III     05481  LAXMAN MOHANTY
TECH(PAINTER)-I    05481
TECH(PAINTER)-III   05481  KAILASH CHANDRA DAS
SR.TECH(WELDER)    05481  LATE- SRIBACHA PANIGRAHI
TECH(PAINTER)-II    05481  GANDHARB SAMAL
TECH(SMW)-II      05481  LT MAHENDRA BEHERA
SR.TECH(WELDER)    05481  M KANAKA RAO
TECHSMW)-I       05481  LATE. VENKATA APPADL
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. HARI MDHAN KAMILA
TECH.(WELDER)-I    05481  NARAHARI SAHU
TECH(SMW)-II      05481  LT CHHOTRAI MARANDI
KHALASI HELPER     05481  PRABHAKAR BEJ
TECH.(FITTER)-II    05481  BIGHNESWAR PATTANIYAK
TECH.(WELDER)-II    05481
TECHSMW)-I       05481  NARSING RAO
TECH.(FITTER)-I   05481  LAXMIDHAR NAYAK
TECH(PAINTER)-II  05481
SR.TECH(SMW)    05481  LATE. GANESH TARAI
TECH.(WELDER)-II  05481  KAILASH CHANDRA PARIDA
TECH.(FITTER)-II  05481  LATE GAYADHAR DASH
SR.TECH(FITTER)   05481  SANKAR DAS
SR.TECH(FITTER)   05481  LATE- MAYADHAR
TECH.(WELDER)-I   05481  MAHENDRA NATH BHUYAN
TECH.(WELDER)-II  05481  BASANTA KUMAR PARIJA
SR.TECH(SMW)    05481  DINAKRUSHNA DAS
TECH.(FITTER)-I   05481  LATE. JAYARAM SAHOO
TECH.(FITTER)-I   05481  LATE. GURU CHARAN SAHOO
TECH(SMW)-II    05481  JAGANNATH DAS
TECH.(WELDER)-I   05481  UDAYANATH SAMANTA
TECH.(FITTER)-I   05481  LATE. RAMACHANDRA MAHARANA
TECH(PAINTER)-III  05481  SUDHAKAR NAYAK
TECH(PAINTER)-I   05481  JAGABANDHU SUTAR
KHALASI       05481  IBRAHIM MAHAMMAD
TECH(PAINTER)-I   05481
TECH.(WELDER)-I   05481  LATE.BHOKILI SETHI
KHALASI HELPER   05481  BUDHI MANTRI
TECH.(FITTER)-I   05481
TECH.(FITTER)-I   05481  DHARMU SAHOO
TECH(PAINTER)-III  05481
TECH(PAINTER)-III  05481  LT UDAYANATH DAS
TECH.(WELDER)-I   05481  RAMASWAMY
TECH(PAINTER)-III  05481  BANSIDHAR PARMANIK
TECH(PAINTER)-I   05481  GOBINDA NAYAK
TECH(PAINTER)-I   05481  LT KELUCHARAN MOHANTY
SR.TECH(FITTER)   05481  LATE. BALABHADRA DAS
SR.TECH(WELDER)   05481  LATE. SURENDRA NATHA PATRA
TECH.(WELDER)-I   05481  LATE. SUDAM CHANDRA SINGH
TECH(PAINTER)-I   05481  LATE. BIRABAR NAIK
TECH(PAINTER)-II  05481  JUDHISTER ROUT
TECH.(WELDER)-II  05481  SUBODH RANJAN BISWAS
TECHSMW)-I     05481  PITAMBER MOHANTA
TECH.(FITTER)-I   05481  LATE. MANINDRA NATH SARKAR
TECH.(FITTER)-I   05481  JADUMANI ROUT
TECH.(FITTER)-I   05481  GURU CHARANA NAIK
TECH(SMW)-II    05481  MOHANTY SINGH
TECH.(FITTER)-I   05481  LATE BAIDYA NATH DEY
TECH.(WELDER)-II  05481  ADIKANDA OJHA
TECH.(FITTER)-II  05481  LATE SURYA NARAYANA
TECH.(WELDER)-II  05481  NATHA SWAIN
TECH(SMW)-III    05481  BALARAM SWAIN
TECH(SMW)-II    05481  BHAJA KISHOR JENA
TECH.(WELDER)-II  05481  LATE V.B.K.MURTY
TECH.(FITTER)-II  05481  DUKHURAM MARNDI
TECH(SMW)-II    05481  MANORANJAN PATRA
TECH.(WELDER)-I   05481  LT KRISHNA CH SWAIN
TECH.(FITTER)-II  05481  PITABAS RAY
TECHSMW)-I     05481  LATE. SURENDRANATH MARANDI
TECH.(FITTER)-II    05481  SADHU CHARAN PATTANAIK
TECH.(FITTER)-I    05481  BENI MUNDARI
TECH(PAINTER)-I    05481  JUDHISTER RANA
SR.TECH(FITTER)    05481  LATE. KRUSHNA CHANDRA SETHY
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. KULAMANI KHATUA
TECH.(FITTER)-I    05481  SRINIBASH SAHOO
TECHSMW)-I       05481  JAGANNATH PRADHAN
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE. BAISHNAB CHANDRA BARIK
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. BIDYADHAR NAHAK
TECH(PAINTER)-III   05481
TECH(PAINTER)-I    05481
KHALASI HELPER     05481
TECH.(WELDER)-II    05481  ALEKHA CH BEURA
TECH.(FITTER)-II    05481  LATE MADAN NAIK
TECH.(WELDER)-I    05481  GHANASYAM MALLICK
TECH.(WELDER)-I    05481  JULIUS TIGGA
TECH.(FITTER)-III   05481  Late Salkhan Murmu
TECH.(FITTER)-II    05481  KAILSHA CHANDRA BEHERA
TECH.(FITTER)-II    05481  BHRAMARBAR SAHU
TECH.(FITTER)-II    05481  RADHA KRUSHNA MISHRA
TECH(SMW)-III     05481  NRUSINGH CH KHUNTIA
TECH.(WELDER)-I    05481  KESHABANANDA SAMAL
TECH.(FITTER)-I    05481  DHURBA CHANDRA OJHA
TECH.(FITTER)-II    05481  GOPINATHA MOHANTY
TECH.(FITTER)-II    05481  ANIRUDHA PANDA
TECH.(WELDER)-I    05481  LATE SAHADEVA MANDAL
TECH.(WELDER)-I    05481  GOPABANDHU MOHANTA
TECH.(CARPENTER)-III  05481
TECH.(FITTER)-III   05481  SUNARAM MAJHI
TECH.(WELDER)-II    05481  LATE GUNANIDHI SAMANT
TECH.(WELDER)-II    05481  A KRISHNA RAO
TECH.(WELDER)-II    05481  LATE BASUDEV JENA
TECH.(WELDER)-III   05481  LAMBODAR SAHU
TECH.(WELDER)-II    05481  LATE K.RAMUL
TECH.(FITTER)-III   05481  KUMAR BEHERA
TECH.(FITTER)-II    05481  KRITAN DAS
TECH(PAINTER)-II    05481
KHALASI        05481  KRISHNA CH PARIDA
SR.TECH(WELDER)    05481  P. VISWANANDHA RAO
TECH.(FITTER)-I    05481  GHANASHYAM
TECH.(FITTER)-I    05481  LT PRABHAKAR MOHANTA
TECH.(WELDER)-I    05481  S P SINGH
TECH.(WELDER)-I    05481  LT ANIRUDHA PANDA
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. MATHURI MOHAN DAS
TECH.(WELDER)-II    05481  ANAM CHARAN SETHI
TECH(SMW)-II      05481  GAJENDRANATH NAIK
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. LAKHAMAN SEN GIRI
TECHSMW)-I       05481  JOGENDRA MAJHI
TECHSMW)-I       05481  LATE. NILAKANTHA NAIK
TECH(PAINTER)-II    05481  SUKADEV SENAPATI
TECH.(FITTER)-I    05481  LATE. SAURI CHANDRA MOHANTY
TECH.(FITTER)-II    05481  SANO NAYAK
TECH(SMW)-II          05481  LT DHULI DALAI
TECH.(WELDER)-I        05481  LATE- DULA MAJHI
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH.(CARPENTER)-III      05481  LT SUJEET SINGH
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE C.D.OJHA
TECH(PAINTER)-II        05481
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE- J. PADHIARY
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE-AKSHYA KUMAR SAHOO
TECH.(FITTER)-I        05481  LATE. SYED NIZAM ALI
TECH.(FITTER)-I        05481  LATE- BISWANATH SENAPATI
TECH.(WELDER)-II        05481  PURASTTOM ROUT
TECH.(WELDER)-II        05481  LT SANKAR MALLICK
TECH.(WELDER)-I        05481  E SUBRAMANYAM
TECH.(FITTER)-II        05481  LT GHANASHYAM BEHERA
TECH(PAINTER)-I        05481  LT F C BISWAL
SR.TECH(WELDER)        05481  LATE. SATYABADI PANDA
KHALASI            05481
SR.TECH(SMW)          05481  LATE. BRAHMANANDA PANDA
TECHSMW)-I           05481  ASUTOSH NARAYAN KAR
SR.TECH(PAINTER)        05481  LATE BHAGABAN SAHU
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE. SRINATH BARIK
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE. KRUSHAN CHANDRA SWAIN
TECH(PAINTER)-I        05481  MOCHIRAM CHOUDHURY
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE. RAMACHANDRA BINDHANI
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE. KANAYYA
TECH.(CARPENTER)-III      05481  MIRZA MARNDI
TECH(PAINTER)-I        05481  KAILASH CHANDRA JENA
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE. MUKUNDA PRASAD MOHANTY
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-III       05481
TECH(PAINTER)-III       05481  LATE MUKUNDA BIHARI
TECH.(BLACK SMITH)-II     05481  LATE. M. RAMARAO
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE- RAGHUNATH PANIGRAHI
TECH(PAINTER)-II        05481  LATE BASANTA KU DAS
TECH.(FITTER-MILLWRIGHT)-III  05481  LATE. ARUJUN CHARAN SAHOO
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH(PAINTER)-II        05481
SR.TECH(PAINTER)        05481  LT. D.BEHERA
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH(PAINTER)-I        05481  JAGA SETHY
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE- A ARAYYA
TECH(PAINTER)-I        05481
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE. DWIJABAR BISWAL
TECH(PAINTER)-I        05481  LATE. KRUTIBAS KHADNGA
TECH(PAINTER)-I        05481  NITYANANDA BARIK
SR.TECH(PAINTER)        05481  KHETRABASI DAS
TECH(PAINTER)-I      05481  Basudeb Swain
SR.TECH(PAINTER)     05481  CHAKRADHAR MOHAPATRA
SR.TECH(PAINTER)     05481  BASU SENAPATI
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE- GOPAL CHARAN MALLICK
TECH(PAINTER)-I      05481  ANATARAM DAS
TECH(PAINTER)-I      05481  BASANTA KUMAR MOHANTY
TECH(PAINTER)-III     05481
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE. BAIDHAR SWAIN
KHALASI          05481  LATE. ARAKHITA NAIK
TECH(PAINTER)-III     05481
TECH(PAINTER)-III     05481  LATE. ISWARAPPA
TECH(PAINTER)-I      05481
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE.GOBINDA MOHAPATRA
TECH(PAINTER)-II     05481  R K MOHANTY
SR.TECH(PAINTER)     05481  LATE. BANAMALI HARICHANDAN
TECH.(CARPENTER)-I    05481  RAIBA CHARAN MOHARANA
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE. KHALI SAHU
SR.TECH(PAINTER)     05481  LATE SARAT CHANDRA SAHOO
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE.JAGANNATH DASH
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE. MATHURI SAHU
TECH(PAINTER)-II     05481
TECH(PAINTER)-II     05481
TECH(PAINTER)-II     05481  LATE. GOKULANANDA MOHANTY
TECH(PAINTER)-II     05481  LATE. P. MASSANU REDDY
TECH(PAINTER)-III     05481  LATE. JUGAL PRASAD DEY
TECH(PAINTER)-I      05481
TECH(PAINTER)-I      05481  MUKUNDA ROUT
TECH(PAINTER)-II     05481
TECH(PAINTER)-II     05481
TECH(PAINTER)-II     05481  GOLOK BIHARI BASH
SR.TECH(PAINTER)     05481
SR.TECH(PAINTER)     05481  SARAT CHANDRA MAJHI
TECH.(CARPENTER)-III   05481  L. DINABANDU
TECH(PAINTER)-I      05481  LATE. PANCHANANA NAYAK
TECH(PAINTER)-I      05481  DEBENDRA NATH MOHAPATRA
TECH(PAINTER)-III     05481  BASANTA KUMAR BISWAL
TECH(PAINTER)-II     05481  LATE. SURYAMANI SAHOO
TECH(PAINTER)-I      05481  BHIKARI CHARAN MOHARANA
TECH(PAINTER)-I      05481
TECH(PAINTER)-III     05481
TECH(PAINTER)-II     05481  LATE. DURJYODHAN SUKLA
TECH(PAINTER)-III     05481  LATE. MINAKETAN PATTANAIK
TECH(PAINTER)-III     05481
TECH.(WELDER)-II     05481  KRISHNA BEHERA.
TECH(PAINTER)-I      05481
TECH(PAINTER)-I      05481  RATNAKAR SHA
SR.TECH(FITTER)      05481  BANSHIDHAR BEHERA
TECH.(AC)-III       05486  LT.S.MOHAN RAO
TECH.(TRIMMER)-III    05486
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05486
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05486  P. Samy NP
TECH.(FITTER-MECH)-)III  05486  A. Ingarsal
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05486
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05486
TECH(SMW)-III        05486
TECH.(FITTER-MECH)-)III   05486
TECH.(CARPENTER)-III    05486
TECH.(WELDER)-III      05486  LATE PADAN CH. BHOI
TECH.(ELEC)-II       05167  SK MAGBUL
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT MUSEI SETHI
TECH.(WIREMAN)-II      05167  GANGADHAR KAR
KHALASI HELPER       05167  PARAMANADA PRADHAN
TECH.(ELEC)-II       05167  LT MANMATHNATH PARIDA
TECH.(WIREMAN)-III     05167  SAMBRA BASKEY
TECH.(WIREMAN)-III     05167  SASIKRUSHNA ROUTRAY
KHALASI HELPER       05167  LT NABAGHAN PATRA
TECH.(WIREMAN)-II      05167  LATE. MAHENDRA CHANDRA PURTY
SR.TECH(AC.MECH)      05167  LT GOPALRAM BHANJA DEO
TECH.(CARPENTER)-I     05167  LATE - FAJULARIRE HEMAN KHAN
TECH.(ELEC)-III       05167  LATE. DHULESWAR SAHOO
TECH.(WIREMAN)-III     05167  GANGA MOHAPATRA
TECH.(LCWM)-III       05167  TUGALA BEHERA
KHALASI HELPER       05167  LT SK RAHIM
KHALASI HELPER       05167  LT SUBUDHI DAS
KHALASI HELPER       05167  M K MOHAPATRA
KHALASI HELPER       05167  LT BHAJHA KISHORE BARAL
KHALASI HELPER       05167  BIMBADHAR MOHANTY
TECH.(AC.MECH)-I      05167  LT DASMATH MARNDI
TECH.(WIREMAN)-III     05167  LATE. BANAMBAR BEHERA
TECH(WINDER)-I       05167  LATE DEBENDRA NATH MISHRA.
TECH.(TL FITTER EHLF)-III  05167  KASHINATH SAHOO
TECH.(WIREMAN)-II      05167  JAGN
TECH.(WIREMAN)-III     05167  R.M SAHOO
KHALASI HELPER       05167  LATE- DAKHAL DAS
KHALASI HELPER       05167  K. C SAHOO
TECH.(WIREMAN)-II      05167  BHAGIRATHI BAG
TECH.(MECHANIC)-I      05167  PRAFUL KUMAR BEHERA
TECH.(WIREMAN)-III     05167  LATE- A.T KHAN
TECH.(WIREMAN)-III     05167  BANCHANIDHI SWAIN
TECH.(WIREMAN)-II      05167  PRANAKRUSHNA HANSDA
TECH.(FITTER-MECH)-)-I   05167  KRUTIOBAS BEHERA.
KHALASI HELPER       05167  LT RAGHUNATH DEO
TECH.(TL)-III        05167  JANAKAR PARIDA
TECH.(ELEC)-III       05167  GHANASHYAM DAS
TECH.(ELEC)-III       05167  LT GUNDICHI SAHOO
TECH.(WIREMAN)-I      05167  DINABANDHU MISHRA
TECH.(WIREMAN)-II      05167  LT ALEKHA CHANDRA MISHRA
TECH.(WELDER)-I       05167  K.K RAO
TECH.(WELDER)-I       05167  LT DURIYODHANA BEHERA
TECH.(WIREMAN)-II      05167  LT GOPINATH MOHANTY
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT BABJI CHARAN NAYAK
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT NARAHARI MALLICK
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT LAXMAN SETHY
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT HARIHAR PATTANAIK
TECH.(CARPENTER)-I     05167  KRUSHNA CH OJHA
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT AJIT KUMAR CHATEERJEE
TECH.(WIREMAN)-I      05167  NARAYAN MOHARANA
KHALASI HELPER       05167  BIRAKISHORE ROUTRAY
TECH.(AC.MECH.)-III    05167  BENUDHAR SAHOO
SR.TECH.(WIREMAN)     05167  LT J SAMAL
TECH.(AC)-II        05167  NARASINGH SAMANTARAY.
KHALASI HELPER       05167  LT SIDHESWAR SWAIN
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT P C PATTANAIK
TECH.(WIREMAN)-II     05167  B.D BHOI
TECH.(WIREMAN)-I      05167  RAMA SAHOO
TECH.(WIREMAN)-I      05167  SHYAGHAN BARIK
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT ALEKHA BHOI
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT KHAGESWAR BEHURA
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT DHULESWAR BEHERA
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT INDRAMANI BARIK
TECH.(AC.MECH)-I      05167  LT BHAGIRATHI MOHAPATRA
TECH.(WIREMAN)-II     05167  NAARAHARI SAHOO
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT PURNA CH DUTTA
TECH.(MECHANIC)-III    05167  LATE S P SASHIBHUSAN
KHALASI HELPER       05167  SKISHAQUE ALI
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT MAHESWAR SWAIN
TECH.(ELEC)-III      05167  LT MADAN PANDA
KHALASI HELPER       05167  SRI K C NANDA
TECH.(AC.MECH.)-III    05167  B KOTESWARA RAO
TECH.(MECHANIC)-III    05167  SITANATH DASH
TECH.(ELEC)-I       05167  LT PRANANATH BEHERA
SR.TECH.(TL FITTER EHLF)  05167  BHOLANATH NAYAK
SR.TECH.(TL FITTER EHLF)  05167  JITENDRANATH DAS
SR.TECH.(POWER)      05167  JAYADEB DANDAPAT
TECH(PAINTER)-II      05167  LATE. M.K GHOSH
KHALASI HELPER       05167  LATE C. D .RATHA.
TECH.(WIREMAN)-II     05167  DIBAKAR BEHERA
TECH.(WIREMAN)-I      05167  S C MANDI
TECH.(WIREMAN)-II     05167  BHAGYADHAR NAYAK
TECH.(WIREMAN)-I      05167  LT BHALANATH GHOSH
TECH.(MECHANIC)-II     05167  DUKHISHYAM PANDA
TECH.(WIREMAN)-I      05167  MOCHIRAM BEHERA
TECH.(TL)-III       05167  NARAYAN PANI
KHALASI HELPER       05167  LATE JAGANNTH PAL
KHALASI HELPER       05167  SADA BEHERA
TECH.(POWER)-III      05167  DEBARAJ ROUT.
TECH(PAINTER)-II      05167  BRUNDABAN BEHERA
TECH.(ELEC)-III      05167  LATE PRAKAS KUMAR DAS
TECH.(ELEC)-II       05167  LATE RAMACHANDRA MOHARANA
TECH.(ELEC)-III      05167  LATE KARUNA PATNAIK.
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT G M DAS
TECH.(WIREMAN)-I      05167  SAIBA MUNDA
TECH.(WIREMAN)-I      05167  BISHNU CHARAN LENKA
SR.TECH.(WIREMAN)     05167  S RAO
TECH.(MECHANIC)-II     05167  H B BEHERA
TECH.(WIREMAN)-I      05167  MAHABIR PRASAD DUTTA
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE. JHARI DAS
TECH.(WIREMAN)-I   05167  SATYABADI SAHOO
TECH.(CARPENTER)-I  05167  D RAMULU
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE BASUDEV MISHRA
SR.TECH.(WIREMAN)   05167  B APPA RAO
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE GOURANGA MANDAL
TECH.(WIREMAN)-I   05167  K C NAIK
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE TARAKANTA SAMAL
TECH.(WIREMAN)-I   05167
TECH.(WIREMAN)-I   05167  SHRIDHAR DEBATA
SR.TECH.(WIREMAN)   05167  LATE BAUSHNAB SETHI
TECH.(WIREMAN)-I   05167  DWAREKANATH MOHARANA
TECH.(WIREMAN)-I   05167  SRINIVAS PATTNAIK
TECH.(WIREMAN)-I   05167  JATIA NAIK
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE SHYAM SUNDAR PATRI
TECH.(WIREMAN)-I   05167  GOBARDHAN OJHA
SR.TECH.(WIREMAN)   05167  LATE KRUSHNA SETHI
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE D PYDITHALI
SR.TECH.(WIREMAN)   05167  SAMBHUNATH NAIK
TECH.(WIREMAN)-I   05167  S S RAO
TECH(PAINTER)-I    05167  KARTIKESWAR PRADHAN
TECH.(WIREMAN)-I   05167  MAKHI SETHI
TECH.(WIREMAN)-I   05167  K M DAS
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE. JADUMANI RAY
TECH.(WIREMAN)-I   05167  LATE. ANANDA KANHAR
TECH.(WIREMAN)-I   05167  DAMODAR SAHOO
TECH.(WIREMAN)-I   05167  K.C DAS
SR.TECH.(WIREMAN)   05167  B M BASTIA
TECH.(ELEC)-II    05167  SADHU CHAN BISWAL
TECH.(WIREMAN)-II   05167  SAROJINI BEHERA
TECH(PAINTER)-II   05167  JOGESWAR MOHANTA
TECH.(WIREMAN)-III  05167  LATE- BANCHA SAHOO
KHALASI HELPER    05167  LATE- DHULESWAR SAHOO
TECH.(ELEC)-I     05167  LATE DIBAKER PARIJA
TECH.(ELEC)-III    05167  LATE. BANAMBAR SAHOO
TECH.(ELEC)-II    05167  LATE AGADHU CHARAN SINGH
TECH.(AC.MECH)-I   05167  LATE NARAYAN SHARMA.
TECH.(POWER)-III   05167  DIGAMBER SETHI
KHALASI HELPER    05167  BASUDEB SASMAL
TECH.(ELEC)-II    05167  LATE. MAGUNI BEHERA
TECH.(WIREMAN)-I   05167  SITARAM DASH
TECH.(WIREMAN)-I   05167  D C OTTA
KHALASI HELPER    05167  LT NITAI MOHANTA
TECH.(AC.MECH)-I   05167  LT L K DEY
TECH.(AC.MECH)-I   05167  LT BISWAMBER BEHERA
TECH.(AC.MECH)-I   05167  LAT E- B S N MURITY.
TECH.(MECHANIC)-II  05167  DINESH CHANDRA BISWAS
TECH.(AC.MECH.)-III  05167  LATE CHITARANJAN DAS
TECH.(AC)-II     05167  NARAYAN PANI.
KHALASI HELPER    05167
TECH.(ELEC)-II    05167
TECH.(WIREMAN)-III  05167  SANATAN DAS
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LT NETRANANDA MALLICK
TECH.(WIREMAN)-II     05167  KELU CHARAN SUTAR
TECH.(ELEC)-I       05167  LATE KHETRABASI RATH
TECH.(ELEC)-I       05167
TECH.(ELEC)-I       05167  NARAYAN ROUTRAY
TECH.(MACHINIST)-III   05167  LATE G RAMA CHANDRA RAO
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE KALANDI CH KHUNTIA
TECH.(WIREMAN)-III    05167  BALARAM DAS
SR.TECH.(WIREMAN)     05167  LATE ANANTA BEHERA
TECH.(WIREMAN)-I     05167
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE M APPPLA SWAMY
TECH.(ELEC)-I       05167  DUSASAN MAJHI
TECH.(ELEC)-I       05167  MANDARDHAR SAHOO
KHALASI HELPER      05167  LATE R K PANDA
KHALASI HELPER      05167  S K FARKUN ALLI
TECH.(ELEC)-III      05167  BALLA KRISHNA RAUTARAY
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE BANCHHANI DHI JENA
TECH.(ELEC)-I       05167  LATE PRATAP KISHOR LENKA
TECH.(ELEC)-I       05167  LATE KARTIR BEHERA
TECH.(ELEC)-II      05167  LATE P.RAMA RAO
TECH.(ELEC)-II      05167  NISAMANI JENA
SR.TECH.(ELEC)      05167  LATE GHALIRAM HEMBRAM
TECH.(ELEC)-I       05167  LATE NISHAKAR NAYAK
TECH.(MACHINIST)-II    05167  HARIBANDHU PAIKARAY
TECH.(WIREMAN)-II     05167  DHANESWAR BARIK.
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE BAI DHAR BARIK.
TECH.(WIREMAN)-II     05167  MADHUSUDAN PADIHARI
TECH.(WIREMAN)-II     05167  SUDHA KAR SAHOO.
TECH.(ELEC)-I       05167  JANARDAN PANIGRAHI
TECH.(ELEC)-II      05167  UMAKANTA BISWAL
TECH.(ELEC)-I       05167  LATE KASI NATH NAYAK
SR.TECH.(ELEC)      05167  KALACHANO KHANDA
TECH.(LCWM)-II      05167  LATE CHITARANJAN DAS
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE C K MURTHY
TECH.(WIREMAN)-I     05167  BIDYA DHAR MISHRA
TECH.(WIREMAN)-II     05167  LATE BHRAMERBAR MAHAPATRA
TECH.(LCWM)-II      05167  LATE G N BOXI
TECH.(ELEC)-II      05167  LATE BANCHHANIDHI SAHOO
TECH.(ELEC)-I       05167  J CHINNAYYA
TECH.(MOTOR MECHANIC)-I  05167  MR. KARU MAJHI
TECH.(ELEC)-II      05167  LATE K . JOGARAO PATTNAIK.
TECH.(ELEC)-III      05167
SR.TECH.(WIREMAN)     05167  SRI PITABASA GOUDA
KHALASI HELPER      05167  KAILASH CHANDRA DAS
TECH.(WIREMAN)-I     05167
SR.TECH.(WIREMAN)     05167  MUSEI BEHERA
TECH.(WIREMAN)-I     05167
TECH.(WIREMAN)-I     05167  BIPRA CHARAN SWAIN.
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE D S N PATTANAIK
TECH.(WIREMAN)-I     05167  LATE JOGINATH.
TECH.(WIREMAN)-I     05167  BISWANATH SOREN.
TECH.(ELEC)-I       05167  RAHASA BIHARI PRAHARAJ
TECH.(ELEC)-II       05167  SURESH CHANDRA JENA
KHALASI HELPER       05167  SK MOULA BOX
TECH.(ELEC)-I        05167  BHIMASEN SETHI
TECH.(ELEC)-II       05167  BANSIDHAR POLAI
TECH.(ELEC)-II       05167  HARI BEHERA
TECH.(ELEC)-I        05167  SUBAL SENAPATI
TECH(PAINTER)-II      05167  KESHAB CHANDRA PAUL
TECH.(WIREMAN)-III     05167  BALARAM PANIGRAHI.
KHALASI HELPER       05167  SEVA SINGH
TECH.(ELEC)-I        05167  GHANSHYAM SWAIN
TECH.(ELEC)-III       05167  LATE H K SWAIN.
KHALASI HELPER       05167  S B SINGN
TECH.(MOTOR MECHANIC)-II  05167  LATE SATISH KUMAR PATRA
TECH.(MACHINIST)-III    05167  LATE DHANI BAI
TECH.(AC)-II        05167  BAIKUNTHA NATH SAHOO
TECH.(WIREMAN)-I      05167  CHAKARDHAR DAS
TECH.(ELEC)-I        05167  BADADURYODHAN NAIK
SR.TECH.(ELEC)       05167  D S JENA
TECH.(AC.MECH.)-III     05167  Pranakrushna Sethi
TECH.(TL FITTER EHLF)-III  05167
TECH.(WIREMAN)-II      05167  LT RAMURTHY DORA
TECH.(AC.MECH.)-III     05167  LATE-K.PRADHAN
COMMUNITY RLYJOINDATE


  GEN   23/11/1992
      28/05/1974
  GEN   18/03/1985
  GEN   20/04/1973
  ST   15/11/1984
  GEN   13/03/1984
  GEN   08/04/1988
      22/12/1983
  GEN   22/04/1988
      09/12/1983
  GEN   06/12/1983
  GEN   17/10/1998
  GEN   08/04/1988
  GEN   22/02/1985
  GEN   11/06/1985
  GEN   15/01/2001
  GEN   28/02/1985
      25/02/1985
  GEN   13/03/1985
      21/02/1985
  SC   13/09/1985
  GEN   14/08/1985
  GEN   28/03/1988
      29/07/1978
      14/12/1983
      15/04/1988
      28/03/1988
      08/04/1988
  GEN   18/10/1999
  GEN   17/10/1998
      30/03/1988
      31/12/1984
  GEN   01/07/1983
      12/10/1998
      23/02/1985
  GEN   12/03/1982
  GEN   09/04/1977
  GEN   28/03/1988
      19/02/1985
      25/02/1985
  GEN   01/06/1983
  GEN   06/10/1978
  GEN   12/03/1985
  GEN   16/02/1982
  ST   12/03/1985
  GEN   05/08/1979
  GEN   10/09/1985
      06/05/1997
      09/03/1985
GEN  01/01/1983
SC  01/01/1983
GEN  10/08/1984
GEN  08/08/1984
GEN  09/03/1985
SC  15/04/1988
SC  13/12/1983
   02/08/1984
   31/03/1988
   21/08/1991
   06/06/1984
GEN  06/03/1985
   27/03/1979
   08/08/1984
GEN  14/03/1985
GEN  16/12/1983
   16/03/1984
   14/12/1983
   18/11/1986
GEN  19/08/2002
GEN  14/05/1975
GEN  09/08/2003
GEN  01/01/1981
GEN  06/11/1999
   21/11/1986
   24/10/1990
   14/02/1999
   01/11/1994
   25/05/1989
GEN  19/08/1986
   22/02/1985
   11/06/1985
GEN  21/02/1985
GEN  11/06/1985
GEN  01/06/1989
GEN  01/01/1987
GEN  25/02/1985
   14/03/1985
   25/02/1985
SC  08/08/1978
   02/03/1985
   22/02/1986
GEN  11/04/1988
 ST  14/03/1985
GEN  01/01/1981
   27/12/1983
   04/04/1983
GEN  29/09/1984
GEN  26/02/1985
GEN  01/03/1985
GEN  14/03/1985
GEN  07/01/1973
   15/11/1984
   30/08/1984
GEN  16/12/1983
GEN  29/03/1988
   10/05/1997
 ST  22/03/1990
OBC  10/05/1997
GEN  10/08/1996
GEN  19/08/1996
   18/06/1978
GEN  01/12/1978
GEN  12/03/1985
GEN  26/08/1985
   06/04/1988
   09/08/1984
   09/11/1984
   08/12/1983
   27/02/1985
ST  04/08/1987
   12/03/1985
   08/02/1984
   25/02/1985
   19/02/1985
   22/02/1985
   15/11/1984
   15/12/1983
   10/08/1984
GEN  02/02/1973
   10/08/1984
 ST  20/04/1988
SC  22/11/1993
GEN  11/01/1997
   12/12/1983
SC  11/04/1988
   11/03/1985
GEN  04/03/1985
   06/11/1978
GEN  11/04/1978
   01/01/1985
   21/01/1984
GEN  21/03/1990
GEN  07/11/2003
SC  22/08/1985
SC  14/12/1983
   20/12/1983
   20/08/1984
   05/12/1983
   01/03/1985
 ST  16/03/1985
GEN  07/11/1984
GEN  24/10/1990
GEN  19/11/2003
GEN  24/03/1975
GEN  06/03/1985
GEN  27/03/1990
OBC  10/05/1997
   15/11/1984
GEN  14/03/1985
GEN  01/03/1985
GEN  11/03/1985
GEN  13/03/1985
GEN  19/08/1986
GEN  05/04/1988
GEN  15/03/1985
GEN  22/05/1985
GEN  30/03/1985
GEN  23/02/1985
   17/01/1985
GEN  04/03/1985
SC  06/03/1985
GEN  14/03/1985
GEN  25/04/1985
GEN  05/08/1996
GEN  08/08/1984
   15/11/1984
   21/02/1985
   04/03/1985
GEN  11/04/1985
GEN  19/08/1985
   04/03/1985
   06/07/1998
SC  15/12/1983
GEN  25/08/1984
   09/11/1984
GEN  07/06/1975
   26/02/1985
   04/10/1974
GEN  22/08/1986
SC  23/12/1997
GEN  25/06/1998
GEN  19/12/1983
GEN  21/02/1985
GEN  20/12/1983
GEN  02/08/1984
SC  01/01/1985
 ST  21/12/1983
   06/03/1986
GEN  03/04/1980
GEN  19/12/1983
SC  22/03/1984
 ST  25/08/1984
SC  23/03/1982
GEN  06/12/1983
GEN  11/08/1981
SC  21/12/1983
GEN  16/12/1983
 ST  10/09/1985
 ST  14/04/1973
GEN  05/04/1983
GEN  13/07/1979
GEN  21/12/1983
GEN  22/12/1983
SC  17/06/1988
   14/12/1983
GEN  20/12/1985
   17/04/1974
SC  21/03/1985
   15/03/1985
SC  14/03/1985
   09/11/1984
GEN  08/04/1988
   05/12/1983
   16/03/1984
GEN  19/12/1985
   23/10/1984
GEN  01/11/1994
SC  09/03/1985
SC  02/01/1986
 ST  23/12/1985
 ST  09/03/1985
   02/01/1986
SC  05/06/1993
   07/03/1986
GEN  29/10/1976
   07/03/1986
GEN  11/06/1985
SC  22/11/1984
GEN  12/03/1985
GEN  01/01/1982
GEN  25/05/1989
   11/08/1977
GEN  19/10/1987
GEN  15/12/1983
GEN  03/04/1976
GEN  09/12/1983
OBC  14/02/1999
OBC  17/04/1997
   04/05/1981
ST  28/03/1985
   23/12/1985
   21/10/1977
   07/03/1986
   16/03/1985
GEN  11/06/1985
GEN  14/10/1998
GEN  16/09/1976
GEN  11/03/1985
GEN  05/10/1975
GEN  05/12/1983
   24/12/1985
   22/07/1982
   01/03/1985
   26/12/1983
   05/12/1983
   20/12/1984
GEN  19/12/1983
   07/10/1978
   14/03/1984
   06/08/1980
GEN  28/02/1985
   26/02/1985
GEN  02/03/1984
   01/03/1985
GEN  08/04/1988
GEN  01/01/1988
   26/03/1985
   27/02/1985
   01/03/1985
 ST  16/03/1985
GEN  01/01/1982
   20/12/1983
   19/12/1983
   22/03/1985
   06/01/1986
   16/12/1985
   16/03/1984
GEN  25/03/1988
SC  20/06/1984
GEN  30/03/1988
GEN  19/05/1986
GEN  30/03/1991
   24/11/1979
   27/03/1974
   19/04/1982
GEN  09/02/2002
   26/12/2000
   16/10/1974
   16/12/1983
   16/12/1983
GEN  05/12/1983
GEN  08/10/1999
SC  21/02/1985
GEN  10/09/1998
   22/12/1983
   29/05/1974
GEN  23/08/1985
SC  13/11/1984
   09/11/1984
GEN  22/07/1992
GEN  05/01/2000
GEN  15/12/1983
   08/12/1983
 ST  04/04/1983
SC  19/04/1988
GEN  12/11/1990
GEN  14/02/1999
SC  07/01/1986
   15/12/1983
   19/08/1986
   04/04/1985
   19/12/1983
GEN  03/12/1985
   21/01/1986
   02/12/1983
   25/06/1975
   14/03/1984
   01/03/1985
GEN  11/07/1995
OBC  15/03/1985
   16/11/1984
   25/02/1985
   28/02/1985
   14/03/1985
   15/03/1985
GEN  28/03/1988
GEN  08/04/1988
 ST  11/01/1997
 ST  17/03/1990
GEN  12/12/1997
GEN  07/04/1993
GEN  21/02/1985
GEN  27/12/1980
GEN  04/04/1983
GEN  31/12/1984
GEN  27/02/1985
SC  15/11/1984
GEN  09/12/1991
GEN  04/06/1998
GEN  02/06/1997
GEN  29/03/1988
SC  27/02/2002
GEN  24/06/1976
SC  10/05/1997
 ST  17/03/1990
 ST  10/01/1990
GEN  01/11/1994
SC  17/04/1996
 ST  07/03/1990
   01/07/1985
SC  08/04/1988
GEN  04/06/1974
   04/03/1985
   15/11/1984
GEN  17/04/1977
GEN  24/08/1980
GEN  02/02/1991
GEN  05/12/1983
   29/04/1996
GEN  23/07/1974
   09/11/1984
   15/11/1984
GEN  14/04/1988
   01/03/1985
GEN  17/07/1984
SC  12/12/1987
GEN  14/07/1988
SC  08/10/1984
 ST  10/01/1990
SC  13/08/1975
GEN  08/10/1999
GEN  14/02/1999
   01/10/1983
GEN  02/04/1987
GEN  18/11/1986
GEN  23/11/1997
GEN  22/02/1999
OBC  06/05/1997
 ST  15/12/1983
 ST  12/01/1990
GEN  17/10/1977
GEN  12/12/1983
   15/11/1984
   23/04/1987
ST  21/12/1983
   30/12/1985
   31/12/1985
   25/02/1985
   12/03/1985
GEN  23/09/1985
   14/03/1985
GEN  05/04/1988
GEN  30/03/1988
SC  17/04/1997
GEN  28/01/1999
GEN  14/02/1999
GEN  26/02/1992
 ST  07/03/1986
   23/12/1983
   25/08/1986
   28/02/1985
ST  01/03/1985
   11/03/1985
   06/09/1984
GEN  15/03/1985
GEN  30/07/2001
GEN  06/04/1991
GEN  01/07/1974
GEN  18/09/1986
SC  10/05/1997
GEN  24/03/1986
 ST  16/12/1983
GEN  23/09/1985
 ST  07/05/2003
GEN  03/09/1996
SC  27/08/1984
GEN  12/10/1975
GEN  02/08/1984
GEN  08/04/1973
   19/07/1974
GEN  06/07/1977
GEN  02/03/1985
GEN  14/03/1985
GEN  19/12/1983
   19/12/1983
   06/12/1983
   19/12/1983
GEN  12/03/1984
   06/12/1983
GEN  04/04/1985
   23/05/1986
GEN  27/12/1976
GEN  12/04/1981
   22/08/1986
   25/08/1986
GEN  02/05/1988
SC  01/01/1981
 ST  02/01/1986
GEN  10/05/1997
GEN  08/10/1998
GEN  26/02/1985
 ST  12/04/1983
   21/02/1985
   09/03/1985
GEN  07/06/1975
   05/05/1973
   07/03/1984
   16/08/1980
GEN  09/04/1986
   07/03/1986
   23/04/1987
GEN  04/06/1982
SC  01/03/1985
GEN  18/06/1980
GEN  16/12/1983
GEN  11/06/1985
GEN  22/03/1988
 ST  11/06/1985
 ST  01/01/1981
SC  14/08/1986
GEN  29/12/1989
GEN  14/04/1987
SC  07/04/1987
GEN  04/03/1986
GEN  23/09/1999
GEN  22/02/1985
SC  17/12/1983
OBC  10/09/1985
 ST  06/09/1985
SC  01/01/1981
 ST  11/03/1986
 ST  01/01/1981
GEN  12/03/1985
   16/09/1985
GEN  07/08/1997
GEN  01/05/2000
GEN  20/02/1996
GEN  12/12/1983
   12/01/1991
GEN  30/06/1992
GEN  20/12/1999
   22/05/1998
GEN  14/07/2003
GEN  30/06/2003
OBC  30/01/2003
OBC  28/12/2004
GEN  12/11/2011
GEN  02/01/2004
GEN  10/03/2004
GEN  30/09/2003
GEN  16/12/2005
 ST  20/05/2002
GEN  09/03/2005
GEN  10/03/2006
SC  12/07/2006
SC  24/08/2005
GEN  01/06/2007
GEN  13/03/2007
 ST  14/10/2004
   06/05/2006
OBC  01/01/2008
GEN  08/08/2005
GEN  13/03/2007
GEN  09/10/2007
OBC  18/12/2007
GEN  13/06/2007
GEN  06/05/2006
   06/05/2006
GEN  31/05/2006
   25/02/2005
   20/02/2005
   05/07/2006
SC  15/03/2002
GEN  22/09/2004
   23/09/2004
 ST  23/09/2004
SC  17/09/2004
SC  17/06/2005
GEN  22/09/2004
GEN  22/09/2004
SC  23/09/2004
   09/03/2006
   22/09/2004
   22/09/2004
   29/03/2006
GEN  13/12/2006
GEN  13/06/2007
GEN  22/09/2004
 ST  22/09/2004
SC  23/09/2004
OBC  01/04/2004
OBC  23/09/2004
GEN  23/09/2004
   15/10/2004
   14/07/2005
   27/12/2004
GEN  06/05/2006
GEN  17/02/2004
GEN  10/11/2006
   06/05/2006
 ST  22/09/2004
GEN  22/09/2004
   23/09/2004
ST  24/09/2004
   24/02/2005
GEN  14/06/2007
   04/05/2006
GEN  22/09/2004
   21/01/2005
   23/09/2004
GEN  22/09/2004
   22/09/2004
GEN  22/09/2004
   12/03/2004
GEN  22/09/2004
   14/09/2004
   25/01/2005
   17/06/2005
GEN  20/06/2005
   14/07/2005
   01/05/2006
SC  06/05/2006
   30/12/2004
   25/02/2005
SC  13/06/2007
GEN  04/08/2007
 ST  24/11/2006
GEN  06/05/2006
   06/05/2006
GEN  25/01/2005
   22/09/2004
ST  23/09/2004
   23/09/2004
   22/09/2004
SC  25/09/2004
GEN  24/05/2005
GEN  20/07/2005
   07/07/2006
GEN  26/01/2005
 ST  23/09/2004
   23/09/2004
GEN  14/06/2007
 ST  14/06/2007
GEN  13/06/2007
GEN  05/08/2006
GEN  11/02/2005
GEN  23/09/2004
   22/09/2004
 ST  22/09/2004
GEN  22/09/2004
   23/09/2004
GEN  22/09/2004
GEN  23/09/2004
GEN  22/09/2004
   22/09/2004
GEN  25/02/2005
   03/01/2005
   29/09/2004
GEN  13/06/2007
GEN  14/06/2007
   07/03/2002
GEN  25/02/2005
GEN  06/05/2006
SC  06/05/2006
   05/05/2006
ST  06/05/2006
   23/09/2004
SC  29/08/2005
GEN  08/04/2005
GEN  22/09/2004
GEN  22/09/2004
   22/09/2004
SC  24/02/2005
GEN  24/02/2005
GEN  07/11/2005
   25/08/2005
   02/05/2006
   02/05/2006
   02/05/2006
 ST  14/08/2008
GEN  12/08/2002
GEN  19/07/2006
GEN  14/08/2008
GEN  19/07/2006
OBC  07/05/2008
GEN  14/08/2008
GEN  08/03/2006
OBC  14/08/2008
GEN  19/08/2008
OBC  14/08/2008
OBC  14/08/2008
GEN  06/06/2008
   14/08/2008
GEN  28/01/2004
GEN  01/06/2006
GEN  10/07/2003
GEN  18/05/2011
GEN  11/02/2005
OBC  12/08/2006
OBC  18/10/2008
OBC  31/05/2007
GEN  25/05/2007
GEN  23/06/2008
SC  03/11/2006
SC  26/08/2005
GEN  26/12/2011
 ST  17/12/2011
GEN  30/01/2012
GEN  21/01/2011
GEN  26/11/2004
GEN  12/07/2004
OBC  09/06/2012
GEN  12/12/2011
GEN  06/02/2012
GEN  01/11/2012
OBC  18/08/2009
OBC  03/12/2008
GEN  20/10/2012
OBC  25/07/2009
OBC  09/07/2009
OBC  07/06/2009
GEN  17/03/2009
GEN  09/07/2009
GEN  28/10/2009
OBC  20/10/2006
SC  09/07/2009
GEN  16/03/2009
 ST  25/07/2009
 ST  09/07/2009
OBC  09/07/2009
GEN  09/07/2009
GEN  03/08/2009
GEN  14/08/2008
GEN  14/08/2008
OBC  14/08/2008
GEN  14/08/2008
 ST  14/08/2008
SC  14/08/2008
GEN  14/08/2008
OBC  14/08/2008
GEN  14/08/2008
 ST  14/08/2008
 ST  14/08/2008
SC  14/08/2008
GEN  11/09/2006
   03/07/2008
   03/07/2008
OBC  20/06/2006
GEN  21/09/2003
GEN  09/04/2007
   03/07/2008
 ST  21/07/2008
GEN  30/12/2002
SC  14/08/2008
SC  14/08/2008
GEN  19/07/2006
   03/08/2006
GEN  14/06/2007
SC  07/07/2007
SC  07/07/2007
GEN  01/12/2007
GEN  04/08/2007
   22/01/2005
GEN  25/07/2009
OBC  25/07/2009
   07/09/2006
GEN  25/07/2009
 ST  25/07/2009
GEN  16/06/2009
GEN  24/03/2009
   01/04/2009
GEN  26/06/2008
 ST  16/12/2011
GEN  01/11/2012
OBC  07/11/2012
OBC  10/11/2012
GEN  03/11/2012
OBC  20/10/2012
OBC  20/10/2012
OBC  03/11/2012
 ST  24/12/2009
   06/10/2004
GEN  18/03/2006
SC  10/08/2010
   10/12/2005
GEN  25/12/2004
GEN  16/03/2005

 ST  06/09/2010
GEN  06/09/2010
GEN  14/09/2010
GEN  14/09/2010
SC  01/09/2010
GEN  05/11/2010
   08/08/2011
GEN  23/08/2004
GEN  17/08/2011
GEN  02/12/2005
GEN
GEN  05/11/2010
GEN  05/11/2010
GEN  25/08/2011
GEN  27/07/2006
GEN  05/11/2010
SC  20/01/2007
GEN  15/03/2011
   21/03/2011
GEN  15/12/2011
 ST  26/12/2011
GEN  17/12/2011
GEN  17/12/2011
SC  17/12/2011
 ST  12/12/2011
GEN  12/10/2007
GEN  04/02/2005
GEN  09/06/2012
GEN  05/07/2012
 ST  05/07/2012
SC  01/11/2012
OBC  10/11/2012
SC  01/11/2012
GEN  31/10/2006
GEN  01/11/2012
OBC  20/10/2012
GEN  30/12/2000
 ST  19/06/1997
GEN  07/02/1986
GEN  09/12/1983
SC  05/12/1983
GEN  21/01/1986
 ST  22/03/1990
GEN  19/08/1986
GEN  04/04/1988
GEN  17/10/1998
GEN  05/12/1983
GEN  06/12/1983
GEN  05/12/1983
 ST  12/11/1984
GEN  09/12/1983
GEN  12/12/1983
GEN  17/12/1983
OBC  15/12/1983
   16/12/1983
SC  12/12/1983
GEN  31/01/1985
GEN  31/12/1984
GEN  31/12/1984
GEN  03/01/1985
GEN  03/03/1979
 ST  15/11/1984
GEN  13/05/1997
   17/05/1990
GEN  02/12/1983
GEN  20/12/1983
GEN  17/12/1983
GEN  26/02/1985
GEN  09/12/1983
GEN  23/12/1983
GEN  01/01/1982
GEN  28/12/1984
GEN  01/04/1998
   23/05/1985
GEN  04/03/1986
GEN  17/08/1994
GEN  04/03/1986
 ST  20/11/1993
GEN  04/03/1986
GEN  04/03/1986
GEN  04/03/1986
GEN  31/12/1985
SC  07/03/1986
GEN  04/03/1986
GEN  04/03/1986
GEN  06/03/1986
GEN  06/03/1986
SC  04/03/1986
GEN  08/12/1983
GEN  06/03/1986
GEN  04/04/1983
GEN  19/12/1983
GEN  31/12/1985
   09/12/1983
GEN  09/11/1984
GEN  18/09/1980
GEN  21/02/1985
SC  13/08/1988
GEN  06/12/1983
GEN  15/03/1974
GEN  19/02/1985
SC  04/04/1983
GEN  08/10/1988
GEN  07/04/1983
GEN  20/08/1997
GEN  19/12/1983
GEN  12/12/1983
GEN  07/03/1985
OBC  06/04/1987
 ST  23/12/1983
 ST  16/04/2002
GEN  20/12/1985
OBC  08/03/1984
GEN  08/08/1986
GEN  09/11/1989
GEN  14/08/1986
GEN  10/12/1983
GEN  09/03/1985
GEN  05/04/1988
 ST  06/03/1985
   12/11/2003
GEN  02/12/1982
GEN  23/01/1986
GEN  12/11/2003
GEN  06/02/1986
GEN  08/04/1985
 ST  19/04/1988
GEN  23/12/1997
GEN  17/12/1983
SC  02/04/1987
GEN  01/01/1982
GEN  16/03/1984
GEN  08/04/1987
GEN  05/02/1987
GEN  09/12/1983
GEN  12/12/1983
GEN  15/03/1984
GEN  16/03/1984
GEN  12/12/1983
SC  09/11/1984
GEN  07/03/1985
GEN  13/06/1985
   14/03/1984
 ST  23/12/1983
GEN  14/08/1986
GEN  04/03/1987
GEN  16/04/1987
SC  26/08/1985
GEN  16/08/1985
GEN  10/09/1985
GEN  21/08/1985
OBC  05/09/1985
GEN  05/12/1980
GEN  01/10/1985
GEN  21/09/1985
GEN  04/04/2002
 ST  26/02/1996
SC  16/11/1984
GEN  11/06/1985
GEN  05/04/1988
GEN  30/06/1992
SC  19/08/2002
GEN  03/10/1985
GEN  18/09/1980
SC  06/03/1986
 ST  17/03/1990
GEN  25/02/1985
GEN  02/04/2002
 ST  21/12/1983
GEN  05/04/1979
SC  09/12/1983
OBC  21/06/1972
GEN  06/09/1985
GEN  19/08/1985
SC  16/08/1985
GEN  11/09/1985
GEN  21/08/1985
OBC  20/08/2002
GEN  21/02/1985
OBC  08/04/1987
SC  17/12/1983
 ST  12/12/1983
GEN  10/09/1985
GEN  06/09/1985
GEN  19/12/1983
GEN  09/12/1983
SC  23/09/1985
   13/06/1986
   21/04/1986
OBC  22/05/1986
GEN  15/03/1986
SC  16/12/1983
GEN  04/04/1984
GEN  17/09/1985
SC  02/09/1985
GEN  14/11/1985
GEN  21/11/1985
GEN  04/11/1985
GEN  07/11/1985
 ST  04/09/1985
SC  13/09/1985
SC  01/01/1982
OBC  22/08/1985
GEN  19/10/1987
GEN  01/03/1985
SC  04/03/1986
SC  15/12/1983
GEN  14/11/1974
GEN  02/03/1985
 ST  01/10/1985
 ST  01/10/1985
SC  29/09/1985
 ST  01/10/1985
GEN  12/09/1985
GEN  23/09/1985
GEN  30/06/1992
SC  17/09/1985
   30/06/1992
OBC  30/06/1992
GEN  16/03/1984
GEN  22/10/1984
GEN  15/11/1984
GEN  15/11/1984
SC  12/11/1984
GEN  16/12/1983
GEN  11/09/1972
 ST  17/12/1983
GEN  02/09/1985
GEN  05/12/1983
GEN  10/12/1983
GEN  22/08/1985
   08/12/1983
GEN  14/12/1983
GEN  26/08/1985
GEN  22/08/1985
 ST  17/01/1985
GEN  06/09/1985
GEN  08/09/1989
GEN  14/04/1987
GEN  16/08/1985
OBC  10/09/1985
 ST  26/09/1985
 ST  26/09/1985
GEN  17/09/1985
OBC  23/09/1985
GEN  17/09/1985
GEN  11/09/1985
GEN  02/09/1985
 ST  05/09/1985
 ST  06/09/1985
GEN  19/12/1983
GEN  10/09/1985
GEN  06/09/1985
   09/04/1987
GEN  14/03/1984
 ST  12/11/1984
GEN  22/11/1984
GEN  06/04/1987
GEN  30/03/1987
GEN  23/04/1987
GEN  13/12/1983
GEN  29/08/1985
GEN  17/08/1985
GEN  16/08/1985
GEN  02/12/1983
GEN  19/12/1983
GEN  09/12/1983
GEN  17/12/1983
GEN  17/12/1983
GEN  15/03/1984
   06/03/1985
GEN  15/12/1983
 ST  15/11/1984
GEN  14/04/1987
GEN  17/09/1985
GEN  17/09/1985
SC  11/06/1985
 ST  11/06/1985
GEN  30/06/1992
GEN  05/04/1988
GEN  06/12/1983
 ST  17/01/1986
OBC  30/06/1992
GEN  15/11/1984
GEN  11/06/1985
SC  01/01/1990
GEN  30/06/1992
OBC  08/06/1999
GEN  06/03/1986
GEN  15/12/1983
   13/12/1984
GEN  01/03/1985
GEN  13/03/1986
GEN  08/04/1988
GEN  20/03/1986
OBC  15/03/1986
GEN  16/10/1980
 ST  04/03/1986
GEN  15/03/1986
GEN  30/05/1986
GEN  26/02/1985
GEN  01/03/1986
 ST  07/03/1986
GEN  26/08/1986
 ST  07/03/1986
GEN  27/12/1989
GEN  31/08/1974
GEN  21/02/1985
OBC  14/08/1997
SC  06/04/1988
   04/03/1986
GEN  15/11/1984
GEN  14/12/1983
SC  14/12/1983
GEN  04/06/1974
GEN  25/02/1985
GEN  20/08/1984
GEN  09/12/1983
GEN  22/09/2001
GEN  09/03/1984
SC  12/12/1983
SC  12/12/1983
   21/01/1978
GEN  18/04/1998
GEN  12/12/1983
GEN  05/12/1983
GEN  09/12/1983
GEN  13/03/1984
   16/12/1983
GEN  16/12/1983
GEN  09/03/1985
GEN  09/03/1985
OBC  06/05/1997
GEN  01/01/1981
GEN  08/04/1988
SC  05/04/1980
GEN  26/04/1988
 ST  24/05/1989
   09/10/1993
GEN  14/05/1957
SC  01/01/1984
GEN  30/03/1987
GEN  01/01/1981
GEN  09/12/1983
GEN  05/12/1983
GEN  13/12/1983
 ST  08/04/1988
GEN  12/01/1994
GEN  06/04/1988
GEN  30/03/1988
GEN  14/08/1986
GEN  14/03/1985
   06/11/1984
SC  12/12/1983
GEN  23/08/1986
GEN  06/09/1985
SC  08/12/1983
GEN  26/02/1974
GEN  08/12/1983
GEN  28/03/1988
GEN  15/06/1975
GEN  09/12/1983
GEN  06/03/1984
GEN  12/04/1988
GEN  09/11/1984
GEN  14/03/1985
   01/03/1986
GEN  15/12/1983
   04/12/2003
GEN  19/12/1983
SC  12/11/1984
GEN  20/03/1988
 ST  04/03/1985
GEN  14/03/1985
   06/03/1986
GEN  24/01/1977
SC  01/03/1985
GEN  30/03/1988
SC  22/07/1978
GEN  09/12/1983
   12/04/1979
SC  15/12/1983
GEN  09/03/1984
   15/12/1983
GEN  09/11/1984
SC  19/08/2002
GEN  11/09/1984
SC  09/03/1985
GEN  15/03/1985
 ST  18/03/1985
 ST  27/08/1986
GEN  07/03/1985
GEN  29/03/1988
GEN  06/04/1988
GEN  29/03/1988
GEN  29/03/1988
GEN  29/03/1988
GEN  11/08/1986
 ST  21/03/1986
GEN  16/09/1986
GEN  01/01/1981
GEN  21/12/1979
 ST  19/08/1986
GEN  03/04/1985
 ST  16/12/1983
GEN  16/11/1984
SC  12/12/1983
SC  14/03/1984
GEN  06/03/1985
GEN  08/08/1986
   01/03/1985
GEN  14/03/1985
   08/04/1988
   10/04/2002
GEN  20/09/2001
GEN  18/11/1992
GEN  01/12/1989
SC  04/08/1986
 ST  17/04/1987
 ST  19/03/1990
SC  04/04/1983
GEN  21/01/1986
GEN  12/04/1988
GEN  04/04/1986
   12/03/1984
GEN  23/03/1981
GEN  03/04/1985
GEN  04/04/1983
GEN  08/08/1986
GEN  27/08/1986
GEN  26/10/1992
 ST  01/11/1994
GEN  28/03/1988
 ST  01/11/1994
GEN  06/04/1988
OBC  07/07/1999
GEN  09/04/1987
SC  17/06/1998
GEN  04/04/1983
   31/12/1984
GEN  12/02/2000
   13/07/1979
GEN  12/03/1984
GEN  15/03/1985
GEN  21/03/1985
GEN  06/03/1985
GEN  16/12/1983
SC  04/04/1988
 ST  12/04/1988
GEN  18/03/1985
SC  01/09/1984
 ST  23/12/1983
GEN  31/12/1984
   08/02/1984
SC  17/04/1986
GEN  22/05/1986
 ST  09/03/1985
GEN  05/04/1988
   15/12/1983
GEN  29/05/1998
GEN  28/02/1986
GEN  14/12/1983
   31/12/1984
   16/11/1984
   31/12/1984
GEN  09/12/1983
GEN  06/03/1984
GEN  29/03/1988
SC  19/04/1988
SC  19/08/1986
SC  04/04/1983
   15/12/1983
GEN  08/12/1983
GEN  24/04/2003
GEN  14/09/1979
GEN  12/12/1983
   20/12/1983
GEN  03/12/1983
GEN  26/12/1984
GEN  13/12/1983
   03/01/1985
GEN  29/03/1988
   02/08/1985
GEN  20/01/1990
 ST  16/01/1990
   13/12/1983
   12/09/1985
   05/03/1986
GEN  05/04/1988
GEN  14/03/1988
GEN  01/01/1984
   20/08/1985
GEN  29/08/1985
   20/01/1987
GEN  30/12/1983
GEN  08/12/1983
GEN  03/01/1985
   17/08/1985
GEN  06/12/1983
SC  14/03/1988
   23/08/1985
   10/09/1985
   19/12/1983
   02/12/1983
   17/12/1983
   14/12/1983
GEN  12/12/1983
   02/12/1983
   18/11/1978
GEN  14/11/1978
   29/08/1985
GEN  12/12/1983
GEN  03/12/1983
   04/03/1986
   14/12/1983
SC  06/03/1986
   10/09/1985
   10/09/1985
   06/12/1983
   03/12/1983
GEN  03/01/1985
   02/05/1979
OBC  21/12/1983
   03/12/1983
   19/12/1983
   09/12/1983
   12/12/1983
   31/12/1984
   20/08/1985
   26/08/1985
   06/09/1985
   10/09/1985
   02/12/1983
   14/12/1983
   10/09/1985
   10/09/1985
   29/08/1985
   14/12/1983
   13/09/1985
   13/08/1996
   03/12/1983
GEN  02/12/1983
   28/02/1986
   31/08/1985
   06/12/1983
GEN  15/11/1984
   06/09/1985
   05/09/1985
   06/09/1985
   13/09/1985
SC  17/04/1996
   29/03/1988
   19/12/1983
SC  15/06/1978
GEN  09/11/2012

GEN  05/07/2012
GEN  06/08/2010
GEN  06/08/2010
GEN  14/02/2011
GEN  12/12/2011
GEN  05/07/2012
GEN  05/07/2012
 ST  05/07/2012
SC  01/11/2012
GEN  10/03/1986
SC  24/02/1986
   27/02/1986
GEN  24/07/1992
GEN  24/10/1985
 ST  23/04/1996
GEN  01/01/1984
GEN  13/08/1994
 ST  29/06/1999
GEN  25/03/1981
GEN  20/11/1984
OBC  11/06/1985
   11/04/1985
SC  19/04/1986
GEN  11/05/1983
   01/01/1983
   08/10/1999
GEN  11/01/1997
GEN  17/10/1998
 ST  01/12/1984
   11/04/1985
GEN  15/10/1986
GEN  19/04/1986
GEN  11/04/1985
GEN  01/01/1984
GEN  19/04/1986
GEN  19/04/1986
SC  11/06/1987
SC  06/03/1996
GEN  07/07/1998
GEN  11/06/1985
 ST  23/04/1996
GEN  24/12/1986
GEN  22/02/1986
GEN  19/04/1986
SC  12/04/2003
GEN  19/04/1986
GEN  15/03/1985
GEN  10/03/1986
GEN  08/08/1986
SC  24/02/1986
GEN  21/02/1986
GEN  12/03/1985
SC  06/06/1986
SC  18/03/1985
GEN  07/10/1985
GEN  01/03/1986
GEN  11/03/1986
GEN  03/01/1986
GEN  22/04/1986
GEN  19/04/1986
GEN  26/04/1973
GEN  11/04/1985
GEN  09/02/1994
GEN  23/09/1985
SC  25/02/1984
GEN  27/11/1984
GEN  29/03/1985
SC  25/02/1984
GEN  28/03/1985
SC  25/02/1984
GEN  05/03/1986
GEN  28/02/1986
   26/02/1986
GEN  28/03/1985
GEN  16/04/1993
GEN  26/12/2000
GEN  18/03/1985
GEN  19/04/1988
GEN  21/09/1987
GEN  01/11/1994
GEN  06/09/2002
SC  19/09/1984
GEN  24/05/1976
SC  30/04/1981
 ST  23/11/1984
GEN  16/03/1988
   14/02/1999
GEN  25/02/1984
 ST  05/12/1984
GEN  02/04/1987
GEN  01/04/1985
GEN  28/05/1997
GEN  01/03/1986
 ST  19/04/1986
OBC  04/10/1999
GEN  10/05/1997
SC  20/05/1997
GEN  05/03/1986
GEN  23/09/2000
OBC  15/02/2002
GEN  04/12/2001
GEN  26/02/1986
 ST  28/03/1985
GEN  19/11/1984
GEN  19/11/1975
SC  22/01/1986
GEN  09/05/1985
GEN  29/04/1985
GEN  27/06/1985
OBC  06/11/1984
GEN  07/06/1985
SC  10/09/1978
   01/04/1985
 ST  16/11/1984
GEN  14/02/1974
   06/09/1984
GEN  11/09/1984
SC  22/09/1984
GEN  04/09/1984
GEN  03/09/1984
 ST  26/11/1984
   22/09/1984
GEN  06/11/1984
SC  09/03/1985
SC  20/11/1984
 ST  01/02/1985
GEN  15/03/1985
GEN  14/11/1984
SC  18/03/1986
SC  13/03/1985
GEN  23/01/1985
GEN  29/11/1984
GEN  16/11/1984
GEN  15/11/1984
GEN  16/02/1973
GEN  30/08/1983
GEN  19/04/1986
GEN  19/03/1988
GEN  18/01/1978
GEN  19/04/1986
GEN  11/09/1985
GEN  11/06/1985
GEN  04/10/1985
GEN  02/04/1987
SC  08/10/1999
GEN  09/01/1999
GEN  19/09/1986
GEN  02/03/1985
GEN  17/01/1985
OBC  01/11/1994
GEN  20/09/1985
SC  20/09/1985
GEN  11/06/1986
SC  05/11/1998
GEN  21/04/1986
GEN  30/08/1983
GEN  17/10/1998
GEN  01/01/1985
SC  11/04/1985
SC  27/02/1986
GEN  28/02/1986
GEN  12/09/1985
GEN  12/08/1985
   13/03/1985
GEN  04/11/1986
GEN  01/03/1986
GEN  21/04/1986
SC  06/11/1984
GEN  30/08/1984
SC  30/10/1984
SC  29/03/1985
OBC  17/09/1984
GEN  22/11/1994
GEN  06/10/1993
GEN  04/11/1986
SC  17/03/1986
   12/09/1985
   11/04/1985
SC  04/11/1986
   13/07/1987
 ST  24/09/1984
GEN  29/03/1985
GEN  22/02/1986
GEN  15/03/1986
GEN  21/02/1986
GEN  20/03/1986
GEN  30/08/1983
GEN  01/03/1985
GEN  07/10/1986
GEN  23/11/1984
GEN  06/10/1977
GEN  25/09/1986
GEN  16/05/1986
GEN  14/03/1985
GEN  11/04/1985
GEN  19/03/2002
GEN  01/01/1985
SC  10/09/1985
 ST  13/05/1986
GEN  07/03/1986
GEN  04/11/1986
GEN  12/09/1974
GEN  28/04/1994
   11/09/1985
SC  03/09/1984
GEN  17/11/1984
GEN  18/03/1985
   21/09/1984
GEN  21/02/1986
 ST  24/09/1984
GEN  28/02/1986
GEN  01/11/1994
GEN  11/09/1990
SC  29/03/1985
GEN  11/04/1985
SC  04/11/1986
GEN  30/08/1985
GEN  30/03/1988
GEN  28/04/1987
GEN  08/04/2000
GEN  01/03/1986
GEN  09/04/1986
GEN  17/03/2001
GEN  26/02/1986
   14/07/1986
GEN  19/04/1986
GEN  31/08/1985
 ST  16/05/1986
GEN  12/07/1974
GEN  30/05/2002
GEN  13/12/1998
GEN  27/09/1977
GEN  12/01/1999
SL.NO  EMPNO TICKETNO EMPNAME          BIRTHDATE SEX
  1  07239968     RABINDRA NATH PARIDA    22/04/1962 M
  2  07356146     NRUSINGHA CHARAN DASH   17/05/1965 M
  3  08279664     BIJAYA KETAN PANDA     23/03/1967 M
  4  00518724     RAMAKANTA SANTI      04/06/1969 M
  5  05127099     SK ABUTAHER        17/04/1963 M
  6  08268411     JATADHARI GILI       18/06/1973 M
  7  08280540     AJAY KUMAR DAS       04/04/1962 M
  8  19604439     CHINMOY KR. KHAMARU    07/01/1964 M
  9  07160318     WASIM AHMAD        01/06/1959 M
 10  07160380     GANESH CHANDRA SAHOO    15/08/1961 M
 11  05457622     P.C. MOHAPATRA       15/02/1957 M
 12  09535469     NRUSINGH CHARAN GRAHACHARYA10/02/1978 M
 13  07781880     PRASANTA CHITTA DAS    02/04/1968 M
 14  07239142     MAHAMMAD FARUK       21/03/1962 M
 15  07299564     RAMA CHANDRA PANI     05/03/1960 M
 16  07041652     BALARAM DASH        05/06/1958 M
 17  05273870     NABAGHAN BEHERA      11/03/1954 M
 18  07361506     DEVI PRASAD RATH      17/07/1963 M
 19  07386230     SANTOSH KUMAR KHUNTIA   25/06/1966 M
 20  07776135     PURNA CHANDRA BEHERA    01/01/1966 M
 21  07386310     MANOJ KUMAR SAHOO     22/04/1965 M
 22  07382571     RAMA CHANDRA SOREN     05/11/1953 M
 23  07382078     MARY TETE         06/01/1960 F
 24  08168908     BIMAL PRASAD MAHAPATRA   02/02/1959 M
 25  07770947     PRAMOD KUMAR DASH     07/07/1966 M
 26  07769842     KAILASH CH MANSINGH    05/07/1961 M
 27  09654409     KASTURI BEURA       12/05/1966 F
 28  05814005     BAMAN CHANDRA PAIKRAY   29/05/1962 M
 29  02578876     LOKNATH BARIK       21/11/1957 M
 30  07770250     KANAK NAIK         03/03/1953 F
 31  09655153     E.VIJAYA LAXMI       12/07/1968 F
 32  07160781     ASHOK KUMAR PARIDA     27/12/1963 M
 33  99215949 GENERAL A.SHANKER RAO       07/03/1976 M
 34  99216565 0GEN/HQ RANJAN NARAYAN SARANGI   29/06/1982 M
 35  51020075     BINOD BIHARI DASH     01/01/1987 M
 36  99217673     SRI DHUSASAN BEHERA    04/10/1976 M
 37  20125001     B.B.PAIKARAY        03/06/1985 M
 38  65050001     VIRENDRA KAJEE       05/04/1979 M
 39  62099752     TAPAN KUMAR DAS.      11/06/1976 M
 40  99522780     HRUDAYA RANJAN BEHERA   25/03/1982 M
 41  99522779     PRABHASH KUMAR JHA     15/06/1979 M
 42  65120001     SRIRAM KUMAR        15/01/1988 M
 43  61100004 ADMN  AJIT KUMAR MURMU      30/07/1990 M
 44  06009803     S.C.HANSDA         10/02/1968 M
 45  07019038     J.N.PATTANAYAK       12/10/1963 M
 46  09721563     PRATAP KISHOR ROUT     18/10/1969 M
 47  11105094     N.R.SAHU          13/09/1963 M
 48  09535895     LINGARAJ TRIPATHY     20/05/1969 M
 49  07298298     VINOY KOTY         15/12/1961 M
 50  22002686     S.HANSDAH         01/01/1969 M
 51  07128289     N.PAPA RAO         10/08/1957 M
 52  07680326       P.K.PRADHAN        10/11/1966  M
 53  07914544       DAYANAND SAHU       12/12/1975  M
 54  07995179       J.V.APPA RAO       15/08/1973  M
 55  07163319       S.K.MISHRA        13/02/1961  M
 56  00124990       S.P.SINGH         01/01/1968  M
 57  06121330       H.K MOHANTY        23/03/1953  M
 58  62100426       AMIT SWAMI        27/04/1986  M
 59  05493675       R. GOVINDA RAO      27/06/1959  M
 60  06105166       BISWANATH MAHARANA    01/10/1958  M
 61  07382613       SATYA RANJAN BISWAS    01/09/1959  M
 62  07771095       JOHN PETER BAA      26/04/1962  M
 63  07369116       SWAPAN KUMAR BISWAS    09/12/1955  M
 64  07369104       ACHINTYA GHOSHAL     24/12/1958  M
 65  07382637       SEKHAR KUMAR DAS     10/01/1958  M
 66  07369098       KALYAN KUMAR BENERJEE   07/01/1959  M
 67  06105865  0000587  K.GANESWARA RAO      08/05/1958  M
 68  07764790  0001185  SARAT KUMAR ADHIKARI   24/01/1968  M
 69  09875232  0000091  LAXMIDHAR RAM       16/06/1975  M
 70  07367284       ASHOK KUMAR PANI     29/04/1962  M
 71  05481855       KAILASH CHAMPATY     25/11/1954  M
 72  07381335  0001115  B C ROUT         23/01/1959  M
 73  07913035  0001835  P K RAUTRAY        01/08/1969  M
 74  07900284       ASISH KUMAR MISHRA    29/01/1977  M
 75  07771563       JITENDRA KUMAR SAHU    01/05/1965  M
 76  06100569       P.K.SWAIN         09/10/1959  M
 77  07365410  0001671  C.P.BEHERA        01/06/1958  M
 78  06101914  0000134  BIPIN BIHARI SISHU    25/01/1960  M
 79  06260810  0000321  PRATAP KUMAR NAYAK    05/06/1969  M
 80  05880294       B.V.N.MURALI MOHAN    01/03/1974  M
 81  05816117       KAILASH CHANDRA SAHOO   12/11/1960  M
 82  07369980  0000093  MANOJ KUMAR DAS      30/06/1966  M
 83  09875268       BASUDEV SAHOO       25/03/1978  M
 84  02699461  0001823  GOPINATH MALIK      14/08/1981  M
 85  09875189  0001178  A K SAHOO         25/03/1977  M
 86  07771320  0000576  VANAPILLI DURGA PRASAD  22/01/1967  M
 87  09491569       BHASKAR CHANDRA DAS    09/06/1974  M
 88  08248709  0009063  T SRINIVASA RAO      06/05/1978  M
 89  09875207  0001160  SUDAM PANIGRAHI      05/07/1978  M
 90  09720807  0000331  PRAKASH KUMAR MOHANTY   26/02/1969  M
 91  07365718       G.BHAGAVATI RAO      16/01/1955  M
 92  05482422  0000325  G.U.M. RAO        06/02/1953  M
 93  07777413       SATYABRATA MISHRA     01/06/1969  M
 94  06117594  0000320  PURNA.CH.SINGH      06/02/1957  M
 95  05482252  0000316  SURENDRANATH DASH     06/03/1953  M
 96  07382728  0000314  SK.NAZIMUDDIN MONDAL   06/11/1957  M
 97  05482240  0000313  SUREN CHANDRA PANIGRAHI  20/01/1954  M
 98  09875074       KUMAR UMA SHARANAM    01/08/1978  M
 99  09875098       MAHENDRA ORAM       03/02/1977  M
100  09875104       MOHAN KUMAR MUDALI    05/07/1976  M
101  09875086       UDAY SINGH        04/01/1971  M
102  07771496       NIRANJAN SWAIN      11/04/1966  M
103  07771502       SANGRAM JENA       10/01/1967  M
104  07382698       TAPAN KUMAR PAL     27/07/1960  M
105  07382662       BARID BARAN GHOSH    22/01/1958  M
106  07368008       KARUNAKAR BHOI      17/07/1954  M
107  99522019       BHANJA BEHERA      28/06/1971  M
108  07759800       SUBODHA KUMAR RAY    21/03/1968  M
109  00309023       PRADEEP KUMAR PADHY   05/04/1976  M
110  07382649       M.L.NARASIMHA MURTY   07/12/1961  M
111  07382625       DIPAK KUMAR BASAK    05/04/1960  M
112  04514671       BIJAY KUMAR NAYAK    01/04/1953  M
113  07381104       SARBESWAR MOHAPATRA   20/03/1959  M
114  07382650       DWIJA PADA MANDAL    13/01/1962  M
115  07910253       JATINDRA KUMAR PATNAIK  25/12/1967  M
116  04694405       INDRANIL SINHA      20/06/1970  M
117  09602914       BIPLAB KUMAR MOHANTY   10/06/1969  M
118  09654884  0000953  V.V.RAMANA        06/10/1969  M
119  09747096  0000955  URMILA ROUT       05/05/1977  F
120  07771101       M.SELVIN         18/07/1969  M
121  09747102  0000956  BIJAY KUMAR DAS     01/05/1975  M
122  07760991  0000957  HIMANSHU BHUSAN SWAIN  03/05/1974  M
123  09654896  0000954  RAMNATH BHOI       16/08/1971  M
124  07382686       CH. S. N. MURTY     25/01/1963  M
125  07382674       M. V.MAHESWARA RAO    23/05/1961  M
126  05494813       MAHESWAR SETHI      09/05/1957  M
127  04401785       SIRAPU PRASADA RAO    15/03/1954  M
128  07369128       PARTHA CHATTERJEE    17/05/1957  M
129  07365949  0001281  GOUR HARI DAS      15/10/1959  M
130  06112304  0001676  K.BHAGAVATI RAO     02/07/1958  M
131  09875451  0000130  K.V.R. MURTY       25/08/1973  M
132  09875440  0000129  PREMCHAND PRKASH BEURA  21/09/1975  M
133  05788493       LINGAM SANKAR RAO    10/01/1957  M
134  05816208       NABAGHANA NAYAK     08/04/1956  M
135  04395931       RABINDRA NATH MAHARANA  27/09/1953  M
136  06125748       DHANAJAYA SAMAL     06/05/1966  M
137  73675088  0000337  LOKANATH MOHARANA    08/06/1959  M
138  73681362  0000336  DUSMANTA KUMAR SWAIN   27/05/1959  M
139  09875130       SATYA PRAKASH      05/06/1977  M
140  09875141       RAMAYAN SONWANEY     14/08/1968  M
141  09543387       BIPIN BIHARI BARIK    17/07/1976  M
142  08000876       LAKSHMINARAYANANAYAK   06/01/1973  M
143  06127769       SARAT CHANDRA SWAIN   09/03/1974  M
144  07664072  0002056  SRI P.B.DAS       25/04/1974  M
145  05787889       MESAN PREHAN BHENGRA   15/09/1954  M
146  05876280       ASHOK KU. PRUSTY     05/06/1971  M
147  05187199  0001953  BHAJAHARI BEHERA     15/07/1967  M
148  02353362       PUSPAKAR SAHU      07/07/1965  M
149  07287884       MUPPANA MURALIDHAR    14/06/1967  M
150  05788778       AJAY KUMAR BAI      15/10/1959  M
151  09654823       KALANDI BEHERA      15/06/1974  M
152  05667835       PURNA CHANDRA RATH    18/05/1954  M
153  05816142       ASHOK KUMAR PATRA    02/04/1963  M
154  02578190       K.C.DAS         15/09/1955  M
155  07770121       SUBAL BHATTACHARJEE   02/07/1958  M
156  06126390  H.K.SAHOO        13/06/1959  M
157  60013126  N.SENAPATI        06/08/1962  M
158  07366565  RUNU RANI MAHARANA    04/02/1961  F
159  07163344  D. SEETA RAJYALAKSHMI  24/08/1954  F
160  02832847  BANSIDHAR GOCHI     25/11/1954  M
161  00500537  JITEN KUMAR RAY     08/07/1961  M
162  05765432  PABITRA KUMAR SAHOO   08/10/1958  M
163  05725434  RAJA RAM BHAGAT     11/05/1959  M
164  07769702  AKSHAYA KUMAR SAHOO   10/05/1962  M
165  06124124  JANAKAR PATRA      17/02/1960  M
166  07770625  URMILA KHATUA      29/03/1970  F
167  09654082  P.K.VENKAT RAMANA    20/06/1970  M
168  07769696  U.K.MOHAPATRA      09/01/1962  M
169  09654010  TAPAS KUMAR BEHERA    28/06/1974  M
170  99522123  AUROBINDA BARIK     10/04/1967  M
171  07250990  NIRMAL KUMAR NAYAK    12/06/1960  M
172  06112511  PRAKASH CHANDRA SWAIN  01/01/1958  M
173  07315387  KULAMANI MISHRA     02/04/1969  M
174  02269296  SURENDRANATH SAMAL    15/01/1957  M
175  02832367  BRAJA BANDHU SEAL    01/11/1955  M
176  09655128  MOHAMMAD FAHIM SABRI   16/05/1973  M
177  05764889  BISWA PRAKASH DAS    23/01/1962  M
178  07382595  SAMITA SAMANTARAY    18/05/1969  F
179  07381967  JYOTSNA RAY       01/01/1962  F
180  07237352  SUDHANSU KUMAR DAS    20/02/1960  M
181  05797846  GOURANG CHARAN ROUT   01/07/1953  M
182  07382480  MANOJ KANTA BAIRISHAL  01/03/1961  M
183  05788250  V. VISWESWAR RAO     09/05/1956  M
184  05814133  RASHMI REKHA DAS     14/07/1959  F
185  07771526  BIKASH MAHAPATRA     01/06/1972  M
186  07770224  BIPINBIHARI SAHOO    01/06/1972  M
187  07769611  H.B. SENAPATI      05/02/1969  M
188  05858768  JITEN KU. SWAIN     11/08/1953  M
189  07769751  BLACIUS FLORENCE KUJUR  22/11/1963  M
190  05788298  S. K. MUKHOPADHYAY    28/01/1957  M
191  06126364  S.K.NANDA        01/05/1964  M
192  02269971  KISHORE CHANDRA PATI   03/04/1955  M
193  09654690  BHIMSEN NAYAK      21/05/1971  M
194  05816178  SABITA DAS        06/12/1959  F
195  09654033  BASANTI MANJARI BISWAL  03/12/1961  F
196  05765377  P.K.BHANJADEO      12/09/1960  M
197  04400872  PRAFULLA KUMAR SWAIN   28/01/1955  M
198  07367004  RANJIT KUMAR SAHOO    05/09/1961  M
199  05816154  YUDHISTHIR PANDA     20/02/1959  M
200  07392199  N. N.BEHERA       17/01/1961  M
201  07398852  ASUTOSH MOHAPATRA    04/05/1958  M
202  05813712  D.N.NAYAK        05/12/1958  M
203  05742535  B.N. MOHARANA      11/04/1957  M
204  07200420  GAYADHAR PUHAN      10/05/1959  M
205  07381955  JYOTI PRAVA TRIPATHY   01/07/1965  M
206  06000587  SAROJ KUMAR SARANGI   03/08/1957  M
207  07769994  KRUSHNA CHANDRA SETHY  17/02/1968  M
208  06126376       BADAL KUMAR PARIDA    12/06/1960  M
209  06126388       ASHOK KUMAR NANDA     28/05/1964  M
210  05261776       BIJOY KUMAR MOHANTY    23/07/1953  M
211  05667641       GIRIJA SHANKARA MISHRA  03/11/1953  M
212  06126352       PRADIP KUMAR ROUTRAY   05/07/1963  M
213  07251026       JAYANTA KUMAR BARIK    21/05/1960  M
214  05667732       MADHUSUDAN MOHANTY    03/02/1954  M
215  06126716       M.R.MAITY         15/04/1959  M
216  00791441       P.C.PRADHAN        02/08/1979  M
217  00003426       SRINIVAS SATPATHY     18/07/1973  M
218  99216309       SRI SUBROTO SARDAR    01/01/1975  M
219  00003396       R.R.PANDEY        13/11/1980  M
220  06010067       ANAND TIRKEY       25/08/1984  M
221  06010068       BINAY PRAKASH KUJUR    06/02/1985  M
222  06010069       RAJENDRA KUMAR MALLICK  09/04/1977  M
223  06010070       SAHADEV DAS        13/02/1975  M
224  06010071       S.K.BARAL         24/04/1976  M
225  06010072       R.JAGANNAYAKULU      04/09/1969  M
226  07010003       RAM NARESH RAI      08/05/1981  M
227  07010007       BARADA SANKAR PANIGRAHI  07/04/1982  M
228  07010008       RAJESH KUMAR SAHU     13/07/1984  M
229  07010009       BINOD KUMAR SAHOO     02/05/1984  M
230  07010010       GOBINDA CHANDRA OJHA   05/03/1984  M
231  07010011       NAKULA SAHU        02/07/1984  M
232  06010073       LALAN KUMAR        04/01/1976  M
233  99522044       P.BIBHAR         07/11/1979  M
234  99217703       SRI TRINATH MANIA     19/02/1985  M
235  99223697       BUDHARAM         10/03/1974  M
236  06050006       PRASANNA KU BEHERA    14/05/1976  M
237  06050051       ANANTA MURMU       03/05/1977  M
238  99220064       RANJAN BEHERA       30/06/1977  M
239  99219529       SRIMANTA KUMAR PANDA   01/01/1987  M
240  99220118       PRABHAT BEHERA      07/07/1981  M
241  07050020       SUDHIR PRASAD       22/01/1973  M
242  05030107       PANKAJ KUMAR BHOUMIK   19/10/1977  M
243  06020139       SATYANARAYAN PANIGRAHY  05/05/1981  M
244  06020199       K NARAYAN         07/05/1985  M
245  50405563       P.V.SURESH BABU      12/08/1978  M
246  65060001       RADHAKANT MAHTO      15/05/1978  M
247  05010002       KAMALJEET SINGH      01/02/1985  M
248  05010003       SUBHASMITA RATHA     01/05/1986  F
249  65110011  0002112  R. P. MAJUMDER      05/11/1976  M
250  65110006  0002114  N. K. KUMAR        22/10/1980  M
251  65070004       D. N. MANTRY       08/01/1981  M
252  20125003       D.K.SHARMA        05/11/1986  M
253  65120002       ASHISH TOPNO       21/12/1985  M
254  65050003       K C KUMBHAR        08/06/1982  M
255  64070033       DURGASISH PATI      30/06/1974  M
256  99524338       M.S.S.KUMAR        10/04/1994  M
257  65080001       SARAT KUMAR DAS      10/05/1981  M
258  65110007  0002120  M. K.SAGAR        13/03/1982  M
259  99220556       PRADEEP KUMAR BISOYI   10/06/1985  M
260  99522536       SRI MADHAV KACHHAP      22/11/1979  M
261  06050102       DEBASISH SUR         20/04/1977  M
262  06050107       SURESH CHANDRA BEHERA    20/01/1979  M
263  99572114       SATYARANJAN BHOI       18/02/1981  M
264  07050013  0009066  AJIT KUMAR NATH       14/03/1979  M
265  07050012  0009052  SUBRAT KUMAR DAS       10/05/1984  M
266  99522809       BISWAJEET NAYAK       01/11/1989  M
267  99522810       SRI NARESH BIJAY PURTY    18/03/1981  M
268  99522494       M. RAJ KUMAR         04/03/1988  M
269  65110012  0002116  RANJIT BASKEY        06/06/1987  M
270  65110008  0002118  B. GOWRI           15/07/1982  M
271  65110009  0002113  BANTI KUMAR         01/06/1985  M
272  65110004  0002111  RAKESH KUMAR         11/04/1979  M
273  99524340       G. S. RAO          17/05/1980  M
274  65110010  0002115  SURENDRA DORA        22/06/1982  M
275  65110005  0002110  PREM PRAKASH         01/01/1983  M
276  65120003  0002119  PRABHAT RANJAN        05/04/1986  M
277  99522950       SRI S K NANDA        20/05/1984  M
278  65060004       SRI P K BUDEK        21/05/1980  M
279  99523061       SMT KAJARI DAS        26/10/1978  F
280  99523073       SRI BALAJI JANA       12/02/1986  M
281  65050002  0001970  SRI RABINARAYAN DASH     02/07/1980  M
282  99220090       DHARANIDHARA PRADHAN     05/04/1978  M
283  65100002       VENKATA RAO BODALA      07/05/1978  M
284  99523723                     25/06/1988
              CHIRANJIB SAMBIT SEKHAR MISHRA      M
285  65110001       A. K. RATH          07/04/1976  M
286  20125002       SAKESH PRADHAN        20/07/1990  M
287  99524326       CHUNMUNI MARNDI       15/06/1972  F
288  99523700       B.K SINKU .         20/06/1993  M
289  65110003  0002117  S SREEDHAR          22/05/1978  M
290  00037606       MEWALAL .B          01/02/1960  M
291  00040320       K.PRASADA RAO        02/08/1967  M
292  00038015       Y.S.S. SANKARA RAO      31/03/1970  M
293  08170368       SANJIB KU BISWAL       07/02/1969  M
294  09659560       KRISHNA PRASAD SAHOO     30/06/1974  M
295  05466040       SWARUP KUMAR BERA      05/03/1956  M
296  07769647       JAYANTA KU. BAIRISHAL    10/01/1969  M
297  07769635       SUPRIYA KUMAR DAS      03/02/1962  M
298  07769880       PRANABANDHU SAHOO      19/10/1965  M
299  07770443       SUSANTA KUMAR NANDA     24/07/1969  M
300  07018990       NARAYAN CH. DAS       30/04/1972  M
301  07771484       PADMAVATI ROUL        23/04/1956  F
302  05466702       LINGARAJ RATHA        06/05/1955  M
303  09654434       JOGENDRA PATRA        27/05/1977  M
304  07382261       SURENDRA NAIK        19/09/1959  M
305  19142500       A.K.KHANDAITARAY       26/02/1971  M
306  07835590       BISHNU PRASAD PANDA     22/05/1971  M
307  09655086       GANGA SOREN         24/10/1964  F
308  05462228       BABAJI SIL          07/03/1955  M
309  07836739       R. SURESH KUMAR       06/06/1974  M
310  09655141       GHANSHYAM SAGAR       26/06/1976  M
311  70206612       RAJENDRA YADAV        30/03/1965  M
312  05814728  NANDA KISHORE OJHA   12/02/1959  M
313  07911385  KAILU HEMBRAM     16/05/1966  M
314  05795552  NATABAR SWAIN     10/03/1954  M
315  05796027  RAM CHANDRA BEHERA   13/08/1953  M
316  07771423  A.N.CHARI       26/06/1968  M
317  58241516  PRAKASH CH.PALA    06/03/1966  M
318  09659432  DILLIP KUMAR MOHANTY  15/07/1976  M
319  05269234  J.M.PATNAIK      27/07/1956  M
320  96595723  DIPAK RANJAN DASH   26/02/1972  M
321  05467457  KAHNU CH.DASH     15/06/1960  M
322  12030030  PRASANTA KU. PATI   16/02/1961  M
323  05462952  B .B.DHAL       02/05/1954  M
324  04618397  SANTI LATA DASH    26/03/1968  F
325  04606267  DEBASHISH DAS     09/01/1973  M
326  05793841  BASANTA KUMAR MISHRA  11/05/1968  M
327  07769866  PRITI MOHAPATRA    01/06/1961  F
328  05807049  BASANTI , D/O JAGU   10/03/1958  F
329  07910034  DOLANI MALLIK     10/03/1958  F
330  07012469  S.VENUGOPALA RAO    13/03/1961  M
331  17608272  RASHANAND DAS     23/04/1970  M
332  07837033  SAMIR KUMAR TRIPATHY  11/05/1978  M
DESIGCODE             BILLUNIT  FATHERNAME
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  S.C.PARIDA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  SRIKANTA DASH
ACCOUNTS CLERK           05002  LATE DHANESWAR PANDA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  LATE DADHI RAM SANTI
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  LATE SK ABDUL JABBAR
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  NARAYAN GILI
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  LATE JHARI DAS
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  LATE MANICK LAL KHAMARU
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  GHOLAM MAHMOOD ALI
CASH PORTER GR-I          05002  B.SAHOO
INSPECTOR OF CASHIER        05002
ACCOUNTS CLERK           05002  DAMODAR GRAHACHARYA
SR. CLERK              05002  SRI C.C.DAS
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  TAIMUR ALLAM
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  P.PANI
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  BHIKARI CHARAN DASH
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  ISHWAR CHANDRA BEHERA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  GODABARISH RATH
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  SANKARPRASAD KHUNTIA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  BULA BEHERA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  LATE HATAKISHORE SAHOO
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  MAGHARAI SOREN
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  SULEMAN TETE
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  MADHUSUDAN MAHAPATRA
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  LATE MARKAND DASH
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  LATE SUKADEV MANSINGH
ACCOUNTS ASSISTANT         05002  KRUSHNA CHANDRA PAL
TECH(MV DRIVER)-I          05002  ARTABANDHU PAIKRAY
SENIOR RECORD SORTER        05002  JOGI BARIK
RECORD SORTER            05002  LATE KHETRA NAIK
PEON                05002  late M.K.MURTY
SR. SECTION OFFICER(ACCOUNTS)    05002  MADAN MOHAN PARIDA
SR. STENO              05003  APPA RAO
ACCOUNTS ASSISTANT         05003  GOPAL CHANDRA SARANGI
PEON                05003  Braja Bandhu Dash
JR. ACCOUNTS ASSISTANT       05003  LOKNATH BEHERA
BUNGLOW PEON            05003  B.C.PAIKRAY
ACCOUNTS ASSISTANT         05003  HEMRAJ KAJEE
JR. ACCOUNTS ASSISTANT       05003  BRAJABANDHU DAS
ACCOUNTS ASSISTANT         05003
ACCOUNTS ASSISTANT         05003  VIJAY NANDAN JHA
JR. ACCOUNTS ASSISTANT       05003  SRI BEERBAL PRASAD
ACCOUNTS CLERK           05003  LATE DHANANJAYA MURMU
ASST. MATERIAL MANAGER-B-JR     05025  DHARO HANSDA
DIVIL. MATERIAL MANGER-B      05025  UMAKANTA PATTANAYAK
ASST. WORKSHOP MANAGER-B-JR     05025  BAIDYANATH ROUT
DY. CH. MECHANICAL ENGINEER-JAG   05025  LATE NISHAMANI SAHU
ASST. WORKSHOP MANAGER-B-JR     05025  BENUDHAR TRIPATHY
SR. ASST. FINANCIAL ADVISER-B    05025  KOTYATCHUTARAMAYYA
DY.CH. MATERIAL MANAGER-JAG     05025  LAKHAI HANSDAH
DY.CHIEF ELECT. ENGINEER-JAG    05025  SUBBA RAO
WORKSHOP ELECT. ENGINEER-B           05025  NISSAKAR PRADHAN
DY. CH. MECHANICAL ENGINEER-JAG        05025  SRI VISHRAM SAHU
WORKSHOP MANAGER-B               05025
WORKSHOP PERSONNEL OFFICER-B          05025
CH. WORKSHOP MANAGER              05025  SHIVNATH SINGH
ASST. CHEMICAL & METALUGERICAL ENGINEER-B-JR  05025  LT. JAGABANDHU MOHANTY
ASST. WORKSHOP MANAGER-A            05026
SR.SECTION ENGINEER(WS)            05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165  A.MAHARANA
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)          05165
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)          05165
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)          05165
SR. INSTRUCTOR                 05165  LATE SITANATH PANI
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)       05165
JUNIOR ENGINEER-II(ELEC)            05165  LT NIDHIRAM ROUT
SENIOR SECTION ENGINEER(ELEC)         05165  BRAHMANANDA ROUTRAY
JUNIOR ENGINEER.II (D-D)            05165  DAMODAR MISHRA
SENIOR SECTION ENGINEER (D-D)         05165
SR.SECTION ENGINEER(WS)            05165
JR. ENGINEER-I (WS)              05165
CHEMICAL - METALLURGICAL ASSTT.-I       05165  UPENDRA NATH SISHU
JR. ENGINEER-I (WS)              05165  PRAFULLA KU NAYAK
SECTION ENGINEER(WS)              05165  B.SATYANARAYANA
SECTION ENGINEER(ELEC)             05165  LT.GOPAL CHANDRA SAHOO
JR. ENGINEER-I (WS)              05165  BIRENDRA KUMAR DAS
JR. ENGINEER-I (WS)              05165  GOLAKHA BIHARI SAHOO
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165  ACHYUTANANDA MALIK
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165  BRAJA KISHOR SAHOO
SR. INSTRUCTOR                 05165  SREE RAMULLU
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)           05165  RAMA CHANDRA DAS
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)          05165  T RAMA RAO
JR. ENGINEER-I (WS)              05165  MURALI DHAR PANIGRAHI
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)          05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)           05165
SR.SECTION ENGINEER(WS)            05165
SR.SECTION ENGINEER(WS)            05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165  Nanda Gopal Pal
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
SR.SECTION ENGINEER(WS)       05165
SENIOR SECTION ENGINEER(ELEC)    05165  BUDHIA BEHERA
SENIOR SECTION ENGINEER(ELEC)    05165  SANKA PRASAD RAY
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165  KRISHNA CHARAN BASAK
SENIOR SECTION ENGINEER(ELEC)    05165  BASUDEV NAYAK
SECTION ENGINEER(ELEC)       05165  SOMANATH MOHAPATRA
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
SECTION ENGINEER(ELEC)       05165  RAMANUJA PATNAIK
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165  Late Rabindra Nath Saha
CHEMICAL - METALLURGICAL SUPDT-I  05165  NARAYAN MOHANTY
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)     05165  SURYANARAYANA
SENIOR SECTION ENGINEER(ELEC)    05165  AINTH ROUT
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165  SRI J.P MATHIYALAGAN
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)     05165  RABINADRANATH DAS
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)     05165  CHAKRADHAR SWAIN
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)     05165  DAMODAR BHOI
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165  Chandramani Sethi
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05165  Sudhamoy Chatterjee
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05165  K. VISWESWAR RAO
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05165
JR.DRAFTSMAN/TRACER         05165  VENKAT RAO
SECTION ENGINEER(DRAWING)      05165  JAGABANDHU NAYAK
SR. SECTION ENGINEER(DRAWING)    05165  ANADI MAHARANA
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05165  Karunakar Moharana
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
JUNIOR ENGINEER-II(ELEC)      05165  PRAMOD CHANDRA BARIK
CHEMICAL - METALLURGICAL SUPDT   05165  ABHIMANYU NAYAK
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05165  GOPAL CH. SWAIN.
JR. ENGINEER-II (WS)        05165  SRI SUDHAKAR DAS
CHEMICAL - METALLURGICAL SUPDT-I  05165
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05165  BHARAT CHANDRA BEHERA
SECTION ENGINEER(WORKSHOP)     05165  SADHU CHARANA SAHU
CH. WELFARE INSPECTOR        05470  MALLESWAR RAO
CHIEF TYPIST            05470  KULAMANI BAI
OFFICE SUPERINTENDENT        05470  BINOD BEHERA
CH. OFFICE SUPERINTENDENT      05470  DASARATHI RATH
SR. CLERK              05470
CARE TAKER             05470
SR. PEON              05470
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  LATE DIGAMBAR SAHOO
CHOWKIDAR-II        05470
RECORD SORTER        05470  M. MOHARANA
HEAD TYPIST         05470  G.KRISHNA MURTY
SENIOR RECORD SORTER    05470  KANTO GOCHI
SR. STENO          05470  SUSIL KUMAR RAY
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  JOGI SAHOO
RAJ BHASHA SUPDT.      05470  MOHAN BHAGAT
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  KESHAB CH SAHOO
SR. CLERK          05470  BANAMBER PATRA
CH. OFFICE SUPERINTENDENT  05470  PURNA CHANDRA SUTAR
SR. CLERK          05470  P. APPA RAO
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  LT.B.K.MOHAPATARA
SR. CLERK          05470  DHARANI DHAR BEHERA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  D. BARIK
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  LATE KESHAB CH. NAYAK
CH. OFFICE SUPERINTENDENT  05470  K.C.SWAIN
SR. CLERK          05470  PADMANAVA MISHRA
DUFTRY           05470  ARJUNI SAMAL
SENIOR RECORD SORTER    05470  NARAYAN CHANDRA SEAL
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  MOHAMMAD ABDUL JAMIL
CHIEF TYPIST        05470  SATCHIDANANDA DAS
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  LINGARAJ PRADHAN
SR. CLERK          05470  JITEN KUMAR RAY
CH. OFFICE SUPERINTENDENT  05470  DHIRENDRA DAS
SR. CLERK          05470  NAKULA CHARAN ROUT
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  KUMAR BAIRISHAL
SR. STENO          05470  V.KRISHNA MURTHY
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  DAMODAR PARIJA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  ADIKANDA MOHAPATRA
SR. CLERK          05470  BAISHNAB CH. SAHOO
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  BHUBANESWAR SENAPATI
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  R.K.SWAIN
CONFIDENTIAL ASST.     05470  BENJAMIN KUJUR
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  BHUSAN MUKHOPADHAYAY
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  DAITARI NANDA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  KANU CHARAN PATI
CHOWKIDAR-III        05470  SHAHADEV NAYAK
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  KAILASH CH DAS
SR. PEON          05470
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  J.BHANJADEO
OFFICE SUPDT.-I       05470  UCHHABA MANDA SWAIN
SR. CLERK          05470  RAGHUNATH SAHOO
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  GIRIDHARI PANDA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  DHANESWAR MAHAPATRA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  DWARAKA NATH NAYAK
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  J.MOHARANA
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  NABAKISHORE PUHAN
SR. CLERK          05470  NARAYAN TRIPATHY
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  J. SARANGI
OFFICE SUPERINTENDENT    05470  YUDHISTIRA SETHY
OFFICE SUPERINTENDENT      05470  SIVA PARIDA
OFFICE SUPERINTENDENT      05470  LINGARAJ NANDA
SUPERITENDENT TYPIST       05470  N.N.MOHANTY
CH. OFFICE SUPERINTENDENT    05470  FAKIR MOHAN MISHRA
OFFICE SUPERINTENDENT      05470  N.C.ROUTARAY
OFFICE SUPERINTENDENT      05470  SURENDRANATH BARIK
CH. OFFICE SUPERINTENDENT    05470  RAJKISHORE MOHANTY
CANTEEN MANAGER.Jr        05470  SASHIBHUSAN MAITY
KHALASI HELPER          05471  HAJARI PRADHAN
JANITOR             05471
KHALASI             05471
KHALASI             05471  S.PANDEY
SR. CLERK            05471  SRI HANUK TIRKEY
SR. CLERK            05471  SRI CHRISTOPHER KUJUR
SR. STENO            05471  R.N.MALLICK
KHALASI             05471
KHALASI             05471  SRI MAHESWAR BARAL
KHALASI             05471  LATE R. NARASIMHULU
KHALASI             05471  LET BHAGWAN RAI
KHALASI             05471
KHALASI             05471  SRI PADMA LOCHAN SAHU
KHALASI             05471  SRI DIBAKAR SAHOO
KHALASI             05471  DATTAHARI OJHA
KHALASI             05471  SRI RAGHUNATH SAHU
KHALASI             05471
KHALASI             05471  RAM PRASAD BIBHAR
KHALASI HELPER          05471  HARI HAR MANIA
PEON               05471
SR. CLERK            05471  LT- GANESWAR BEHERA
SR. CLERK            05471  SUNARAM MURMU
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-III  05471  BHARAT BEHERA
KHALASI             05471  SURENDRA KUMAR PANDA
KHALASI             05471  MATIA BEHERA
JUNIOR ENGINEER.II(DRAWING)   05471  NARAYANA MAHATO
JUNIOR ENGINEER-II(ELEC)     05471  PADMOLOCHAN BHOUMIK
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)   05471  R. PANIGRAHY
MATERIAL CLERK          05471  K.JAGANAIKULU
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)    05471  P.V.KAMMAM
JUNIOR ENGINEER.II(DRAWING)   05471  SRI BASUDEO MAHTO
KHALASI             05471  SRI DHARM NATH SINGH
KHALASI             05471  SRI SARAT CH RATHA
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)   05471
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)   05471
KHALASI HELPER          05471  DHADIA MANTRY
BUNGLOW PEON           05471  RAJENDRA PRASAD SHARMA
KHALASI HELPER          05471
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)   05471  G C KUMBHAR
CHEMICAL - METALLURGICAL SUPDT  05471  GOLAK CHANDRA PATI
BUNGLOW PEON           05471  M V K RAO
KHALASI HELPER          05471  SIVA PRASAD DAS
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)   05471  KISHUN CHAUDHARY
PEON               05471  G C BISOYI
OFFICE SUPERINTENDENT        05471  PARNA KACHHAP
JUNIOR ENGINEER-II(ELEC)      05471  SRI GOUR HARI SUR
JUNIOR ENGINEER-II(ELEC)      05471  SRI GATIKRUSHNA BEHERA
KHALASI               05471  GANGADHAR BHOI
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  NABAGHAN NATH
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  ALKHA KUMAR DAS
KHALASI               05471  B C NAYAK
JUNIOR ENGINEERE-I(ELECT.)     05471  SRI MARCEL MILKIAR PURTY
KHALASI               05471  M. RAMASWAMY
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05471
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  R D RAYAVARAPU
JUNIOR ENGINEER-I(WORKSHOP)     05471
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  BINDESHWAR SINGH
PEON                05471  G.MOHAN RAO
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  NIRANJAN DORA
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  SHRI LAL CHAND
JUNIOR ENGINEER-I(D-D))/MECH    05471  UDAY NARAYAN
JUNIOR ENGINEER-II(OP)       05471
SENIOR SECTION ENGINEER(WORKSHOP)  05471  SANYASI RAM BUDEK
SECTION ENGINEER(ELEC)       05471  SRI TAPAS BOSE
BUNGLOW PEON            05471  SRI SUBAL JANA
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  SRI GANGADHAR DASH
BUNGLOW PEON            05471  PURNA CHANDRA PRADHAN
KHALASI HELPER           05471
BUNGLOW PEON            05471  PRASANTA KUMAR MISHRA
JUNIOR ENGINEER.I(DRAWING)     05471  NARAYAN CH RATH
BUNGLOW PEON            05471  JAMBESWAR PRADHAN
PEON                05471  LAKSHMAN HANSDA
KHALASI HELPER           05471  LT.BHIMSEN SINKU
JUNIOR ENGINEER-II(WORKSHOP)    05471  S NAGARAJ
TECH.(ALIGNER)-I          05472  BABULAL
KHALASI HELPER           05472  K.GAMGARAJU
TECH.(ALIGNER)-II          05472
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-II    05950  AJAY KUMAR BISWAL
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-III    05950
KHALASI HELPER           05950  TRINETA BERA
KHALASI HELPER           05950  KUMAR BAIRISAL
KHALASI HELPER           05950  GOBINDA CH. DAS
JR. CLERK              05950
JR. CLERK              05950
SENIOR KHALASI           05950
SENIOR KHALASI           05950
SR. PEON              05950
SR. PEON              05950  MAHENDRA PATRA
SAFAIWALA JAMADAR          05950  MAHESWAR NAIK
TECH(MV DRIVER)-I          05950  JAMESWAR KHANDAITARAY
SENIOR KHALASI           05950
KHALASI               05950  RAMA CH. TUDU
RECORD SORTER            05950  SUYAM SIL
KHALASI               05950  R.V. SATYANARAYANA
KHALASI               05950  HANISH CH. SAGAR
PEON                05950  BISHALRAN YADAV
SENIOR KHALASI         05950  NOTTA
KHALASI             05950
SENIOR KHALASI         05950  SANEI SWAIN
SENIOR KHALASI         05950  MURALIDHAR BEHERA
MATERIAL CLERK         05950  CHITTI BABU
SENIOR KHALASI         05950
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-III  05950  SUDHARSH MOHAN MOHANTY
CH. DEPOT MATERIAL SUPERVISER  05950  R.N.PATNAIK
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-II  05950  RAMA RANJAN DASH
CH. OFFICE SUPERINTENDENT    05950  KELU CHARAN DASH
OFFICE SUPERINTENDENT      05950  PURNA CH. PATI
OFFICE SUPERINTENDENT      05950
OFFICE SUPERINTENDENT      05950  CHANDRA SEKHAR DASH
SR. STENO            05950  KRISHNA KR.DAS
DEPOT MATERIAL SUPERVISER-I   05950  PANU CHARAN MISHRA
OFFICE SUPERINTENDENT      05950  B K MOHAPATRA
KHALASI HELPER         05950  JAGU
KHALASI             05950
CH. DEPOT MATERIAL SUPERVISER  05950  LATE.S.RAJA RAO
KHALASI             05950
MATERIAL CHECKER        05950  LATE-B.C.TRIPATHY
COMMUNITY RLYJOINDATE
  GEN   16/07/1987
  GEN   15/11/1989
  GEN   03/01/1987
  OBC   21/11/1997
  GEN   13/07/1987
  OBC   15/12/1997
  GEN   25/03/1988
  GEN   26/11/1990
  GEN   27/01/1983
  GEN   30/12/1983
  GEN   13/05/1976
  GEN   30/12/1997
  GEN   13/09/1994
  GEN   25/01/1983
  GEN   21/03/1984
  GEN   22/03/1984
  GEN   09/12/1977
  GEN   11/06/1987
  GEN   21/11/1989
  SC    21/11/1989
  GEN   30/11/1989
  ST   19/08/1987
  ST   05/10/1990
  GEN   07/08/1979
  GEN   17/10/1992
  GEN   26/09/1988
  GEN   12/12/1997
  GEN   11/04/1985
  GEN   11/06/1976
  SC    03/11/1990
  GEN   07/11/2000
  GEN   05/05/1988
  GEN   10/11/2006
  GEN   05/03/2007
  GEN   05/10/2007
  OBC   12/10/2004
  GEN   16/11/2012
  ST   29/09/2005
  OBC   31/10/2009
  SC    21/03/2009
  GEN   21/03/2009
  OBC   27/11/2012
  ST   26/04/2010
  ST   01/09/1989
  GEN   07/01/1989
  GEN   01/07/1998
  GEN   01/09/1988
  GEN   07/01/1998
  GEN   16/09/1983
  ST   02/01/1996
  OBC   15/10/1982
GEN  07/04/1993
OBC  06/10/2003
GEN  19/09/1997
GEN  19/11/1984
GEN  11/12/1991
GEN  13/04/1982
OBC  22/05/2010
GEN  03/09/1975
   15/05/1980
SC  01/03/1986
 ST  24/01/1991
GEN  27/04/1983
GEN  16/04/1983
SC  01/03/1986
GEN  16/04/1983
GEN  19/04/1979
GEN  06/06/1997
SC  27/02/2002
GEN  09/11/1984
GEN  03/03/1971
GEN  15/01/1985
GEN  07/10/1995
GEN  23/05/2002
GEN  22/10/1993
GEN  30/03/1979
OBC  05/12/1983
GEN  18/11/1979
GEN  16/03/1993
SC  19/04/2003
   23/08/1985
GEN  11/06/1985
GEN  20/08/2002
SC  08/01/2003
GEN  30/04/2002
GEN  01/11/1994
OBC  06/08/1999
OBC  06/08/2001
GEN  30/04/2002
GEN  13/05/1997
SC  09/11/1984
GEN  03/03/1971
GEN  03/06/1993
 ST  25/10/1981
GEN  02/03/1971
GEN  01/03/1986
GEN  08/02/1975
SC  02/11/1999
 ST  01/07/2000
GEN  01/07/2000
 ST  02/11/1999
GEN  16/03/1993
GEN  16/03/1993
GEN  06/03/1986
GEN  01/03/1986
 ST  14/12/1983
SC  11/09/1997
GEN  25/10/1995
GEN  03/09/2002
GEN  01/03/1986
GEN  01/03/1986
GEN  27/02/1974
   12/08/1985
GEN  01/03/1986
   22/12/1989
GEN  06/04/1999
GEN  23/08/1993
   22/07/1998
GEN  15/09/1997
SC  02/02/1991
   31/10/1997
GEN  12/10/1997
OBC  17/07/1998
GEN  01/03/1986
GEN  01/03/1986
SC  21/01/1978
GEN  04/07/1974
GEN  03/05/1983
GEN  19/12/1983
GEN  20/04/1979
GEN  01/01/2003
GEN  01/01/2003
GEN  16/06/1982
GEN  06/09/1984
GEN  06/04/1975
GEN  16/04/1997
GEN  03/12/1983
GEN  09/12/1983
SC  10/10/2000
SC  10/10/2000
OBC  07/12/2000
GEN  08/08/2003
GEN  15/03/2001
GEN  11/02/2003
 ST  19/02/1988
GEN  02/01/2001
SC  13/06/1991
OBC  02/02/1998
OBC  02/06/1999
GEN  30/08/1983
SC  17/10/1998
GEN  03/10/1978
GEN  11/06/1985
GEN  03/03/1975
GEN  01/12/1976
GEN  04/04/1983
GEN  20/02/1986
GEN  14/08/1984
GEN  12/07/1985
GEN  28/05/1980
GEN  04/07/1983
GEN  22/10/1981
SC  01/06/1984
GEN  25/11/1988
GEN  30/08/1983
SC  05/12/1990
OBC  03/07/1997
GEN  26/11/1988
GEN  07/05/1997
GEN  20/05/1991
GEN  29/11/1982
GEN  02/04/1981
GEN  18/11/1992
GEN  27/02/1975
GEN  27/01/1979
GEN  25/09/2000
GEN  20/10/1987
GEN  07/12/1987
GEN  13/08/1986
GEN  06/02/1985
GEN  01/01/1981
GEN  20/09/1985
GEN  27/03/1982
GEN  19/03/1985
GEN  01/11/1994
GEN  24/10/1990
GEN  11/06/1987
GEN  01/01/1981
 ST  25/11/1988
GEN  16/06/1982
GEN  04/04/1983
GEN  04/11/1978
GEN  25/09/1998
GEN  09/05/1983
GEN  11/01/1997
GEN  28/01/1983
GEN  03/07/1973
GEN  11/06/1985
GEN  04/04/1983
GEN  03/02/1984
GEN  06/11/1984
GEN  04/07/1984
GEN  19/10/1984
GEN  10/06/1982
GEN  29/05/1986
GEN  26/03/1982
SC  11/12/1989
GEN  04/04/1983
GEN  04/04/1983
GEN  13/10/1972
GEN  27/06/1977
GEN  05/04/1983
GEN  24/11/1982
GEN  09/03/1978
GEN  09/11/1983
GEN  19/11/2007
GEN  10/11/2004
GEN  19/01/2007
GEN  03/07/2006
 ST  02/08/2006
 ST  02/08/2006
SC  13/11/2006
GEN  15/09/2006
GEN  15/09/2006
GEN  15/09/2006
GEN  16/04/2007
GEN  19/06/2007
GEN  19/06/2007
GEN  19/06/2007
GEN  19/06/2007
GEN  17/08/2007
GEN  15/09/2006
GEN  27/04/2006
GEN  03/12/2007
OBC  12/11/2007
SC  01/06/2005
   25/09/2004
SC  07/11/2007
GEN  03/04/2008
GEN  07/04/2008
OBC  12/01/2007
GEN  26/10/2004
GEN  13/06/2006
OBC  24/11/2006
OBC  22/02/2005
OBC  27/12/2006
GEN  20/10/2005
GEN  20/10/2005
SC  16/12/2011
OBC  23/12/2011
GEN  30/03/2007
OBC  30/10/2012
GEN  12/12/2012
GEN  04/12/2004
GEN  22/06/2006
GEN  12/09/2012
GEN  25/05/2008
SC  23/12/2011
GEN  09/01/2010
 ST  13/03/2009
GEN  05/12/2006
SC  05/12/2006
GEN  11/07/2005
OBC  11/01/2007
GEN  09/01/2007
   01/08/2009
 ST  22/05/2009
OBC  03/12/2009
 ST  28/12/2011
OBC  23/12/2011
SC  23/12/2011
GEN  16/12/2011
GEN  13/10/2012
 ST  26/12/2011
SC  16/12/2011
GEN  02/01/2012
   30/06/2008
   01/02/2006
GEN  22/09/2010
   17/11/2010
SC  03/12/2004
GEN  10/03/2011
GEN  15/12/2006
GEN  16/04/2012
GEN  14/09/2011
GEN  18/10/2012
 ST  17/08/2012
 ST  11/02/2012
GEN  30/12/2011
GEN  04/05/1981
GEN  20/05/1992
OBC  13/11/1989
GEN  10/03/1994
OBC  05/03/1999
GEN  16/06/1978
GEN  30/08/1988
GEN  30/08/1988
GEN  10/12/1988
GEN  27/01/1990
GEN  30/07/1991
GEN  13/03/1995
GEN  16/06/1979
GEN  06/10/1997
SC  19/12/1986
GEN  11/04/1989
GEN  28/03/1995
 ST  09/12/1999
GEN  17/06/1974
GEN  11/03/1998
SC  11/09/2000
GEN  04/04/1994
GEN  01/01/1983
 ST  26/12/1992
GEN  01/01/1981
SC  01/01/1984
GEN  01/11/1994
GEN  01/11/1989
GEN  23/10/1998
GEN  02/12/1977
GEN  16/03/1999
GEN  06/02/1980
GEN  04/07/1985
GEN  01/11/1973
GEN  12/05/1988
GEN  06/10/1997
GEN  08/06/1990
GEN  02/12/1988
GEN  01/01/1981
SC  01/01/1981
 ST  29/10/1981
GEN  13/12/1990
GEN  14/07/1998

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/27/2013
language:Unknown
pages:111
tang shuming tang shuming
About