podanie o urlop przyklad

Document Sample
podanie o urlop przyklad Powered By Docstoc
					        PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONE PODANIE
     MOTYWACJĘ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WŁASNEJ SYTUACJI

                                      Kraków, dnia ……….20....r.


Imię i nazwisko  ZOFIA NOWAK
Nr albumu     99999
Grupa dziekańska  Cw14/3/N/N                                   Prodziekan ds. studenckich

                                   mgr Małgorzata Terlikowska

    Zwracam się z prośbą o udzielenie zgody na urlop dziekański w roku akademickim
20..../20....
UZASADNIENIE: ( Zgodnie z § 22 Regulaminu studiów Studentowi może być udzielony urlop w
przypadkach: długotrwałej choroby trwającej ponad dwa miesiące, ważnych okoliczności życiowych,
skierowania na studia zagraniczne, urodzenia dziecka lub opieki nad nim.)


  1) Prośbę swą motywuję tym, że dn. 16.VIII.2007 urodziłam dziecko i obowiązki
     związane z opieką nad nim nie pozwolą mi na uczęszczanie na zajęcia i naukę. Do
     podania załączam kopię aktu urodzenia dziecka.
  2) Prośbę swą motywuję tym, że sytuacja finansowa zmusza mnie do wyjazdu za granicę
     w celach zarobkowych.
  3) Prośbę swą motywuję tym, że mój stan zdrowia nie pozwala na kontynuację studiów.
     W okresie 15.07.2007-24.08.2007 przebywałem w szpitalu obecnie muszę poddać się
     długotrwałej rehabilitacji. Do podania załączam dokumentację leczenia.
Zaznaczam, że ostatnią sesję zaliczyłem w terminie.

Jednocześnie oświadczam, że z decyzją Prodziekan zapoznam się osobiście.

                                      Z poważaniem

                                      …………….…….


Załączniki:

Kopie dokumentacji pobytu w szpitalu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/27/2013
language:Unknown
pages:1
tang shuming tang shuming
About