Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

lyrics

VIEWS: 0 PAGES: 6

									Collide – Howie Day           Lyrics of Take a Bow – Rihanna

The dawn is breaking          Ohh, how about a round of applause
A light shining through         Yeah, standing ovation
You’re barely waking          Oooh ohh yeah, yeah yeah yeah yeah
And I’m tangled up in you
Yeah                  You look so dumb right now
                    Standing outside my house
I’m open, you’re closed         Trying to apologize
Where I follow, you’ll go        You’re so ugly when you cry
I worry I won’t see your face      Please, just cut it out
Light up again
                    An’ don’t tell me you’re sorry ’cause you’re not
Even the best fall down sometimes    Baby when I know you’re only sorry you got caught
Even the wrong words seem to rhyme
Out of the doubt that fills my mind   But you put on quite a show
I somehow find             Really had me going
You and I collide            But now it’s time to go
                    Curtain’s finally closing
I’m quiet you know           That was quite a show
You make a frist impression       Very entertaining
I’ve found I’m scared to know      But it’s over now (but it’s over now)
I’m always on your mind         Go on and take a bow

Even the best fall down sometimes    Grab your clothes and get gone (get gone)
Even the stars refuse to shine     You better hurry up before the sprinklers come on
Out of the back you fall in time    Talkin’ about, girl, I love you, you’re the one
I somehow find             This just looks like a re-run
You and I collide            Please, what else is on (ohh)

Even the best fall down sometimes    And don’t tell me you’re sorry ’cause you’re not
Even the wrong words seem to ryhme   Baby when I know you’re only sorry you got caught
Out of the doubt that fills your mind
You finally find            But you put on quite a show
You and I collide            Really had me going
                    But now it’s time to go
You finally find            Curtain’s finally closing
You and I collide            That was quite a show
You finally find            Very entertaining
You and I collide            But it’s over now (but it’s over now)
                    Go on and take a bow

                    Ohh, and the award for best liar goes to you
                    For making me believe that you could be faithful to me
                    Let’s hear your speech out

                    How about a round of applause
                    A standing ovation

                    But you put on quite a show
                    Really had me going
                    Now it’s time to go
                    Curtain’s finally closing
                    That was quite a show
                    Very entertaining
                    But it’s over now (but it’s over now)
                    Go on and take a bow.But it’s over now
Lyrics of Gayuma – Abra               Pero ika’y bituin kapag sa langit nakadungaw
                           Kahit parang in between ka ng babae at bakulaw
Harana para sa dalaga
Na kung di dahil sa pag-ibig ay tinalikuran ko na  [Chorus:]
sana                         Hindi ko maipaliwanag
Dalaga na balak makasama               (Hindi ko maipaliwanag ang lahat)
Mula sa simula hanggang sa magsipagtunugan yung   Kung ba’t marahil ikaw ang laging hinahanap
kampana                       (Ikaw ang laging hinahanap sa pagkat)
Makasama ka na para bang tadhana           Paggising ko ikaw ang nasa isip
At kamatayan lamang ang nag-iisang pintuan kung   Hiling kita hanggang sa panaginip
wala ka                       Kasi ikaw ang iniibig ko
Ang tadhana sadyang kahanga-hanga          (Ikaw lang at wala nang iba)
Ibang mga babae sa mundo kinalimutan ko na para
Masabi lang sayo na tapos na ang panggiginaw     Ngunit hindi ko maipaliwanag
Ng puso kong naghihikahos pagkat naliligaw      (Hindi ko maipaliwanag ang lahat)
Ngayon paos na paos na sa kasisigaw
                           Kung ba’t marahil ikaw ang laging hinahanap
Ng iyong pangalang laos na sa kalilitaw
                           (Ikaw ang laging hinahanap sa pagkat)
Ngunit bakit parang maraming nakatitig satin
                           Paggising ko ikaw ang nasa isip
At parang hindi sila sang-ayon sa pag-ibig natin
                           Ka-date kita hanggang sa panaginip
Mahal kita kahit may pagka-alanganin         Kasi ikaw ang iniibig ko
Pagka’t satin mas mukha ka pang lalaki kesa sakin
[Chorus:]
Hindi ko maipaliwanag                [Verse 3:]
(Hindi ko maipaliwanag ang lahat)          Isang araw dumalaw, sakin ang aking dating
Kung ba’t marahil ikaw ang laging hinahanap     kasintahan
(Ikaw ang laging hinahanap sa pagkat)        Ang sabi nya “Uy! Meron akong nabalitaan”
Paggising ko ikaw ang nasa isip           Nang ikwento nya ako’y napaisip
Ka-date kita hanggang sa panaginip          Sabay napatahimik nang sinabing “Hindi yan tunay
Kasi ikaw ang iniibig ko               na pag-ibig!”
(Ikaw lang at wala nang iba)             Ilang araw hinanap bago makita ang sagot
                           Kung tama ang hinala, ito’y mabisa na gamot
                           At nang aking inumin saka ko lang naunawaan
Ngunit hindi ko maipaliwanag             Gayuma nga! Lang hiya! Ako’y naloko lamang!
(Hindi ko maipaliwanag ang lahat)
                           Nilinlang, dinaya, at inuto ng matindi
Kung ba’t marahil ikaw ang laging hinahanap
                           Ngayon ay pili ko na kung sinong kupal sa hindi
(Ikaw ang laging hinahanap sa pagkat)
                           Ito ay pelikula na binuo patabinge
Paggising ko ikaw ang nasa isip           Isa kang malaking libag na tinubuan ng pisnge!
Ka-date kita hanggang sa panaginip          Alam mo? Mukha kang tuhod na may bukol, na may
Kasi ikaw ang iniibig ko
                           sugat, na may nana!
                           Ikaw ang dahilan kung ba’t nasulat ‘tong harana
Ang buhay parang dagat, na kung saan lahat tayo   Para sa dalaga na kung di dahil sa gayuma ay
nagtipon                       pinaliguan ko ng bala
Sa dami ng isda nakabingwit ako ng hipon
Hindi ka lang maganda pag-hindi nakatalikod
                           [Chorus:]
Parang ipot ka ng ibon magpakipot
                           Hindi ko maipaliwanag
Hindi kanais-nais pero hulog ka ng langit
                           (Hindi ko maipaliwanag)
Nakakaadik kahit puro kuto ka sa anit        Kung ba’t marahil ikaw ang laging hinahanap
Kalait-lait pero kahit ubod ka ng pangit       (Ikaw ang laging hinahanap sa pagkat)
Sakin maskaakit-akit ka pa pagnatuto kang mag-ahit
                           Paggising ko ikaw ang nasa isip
Hindi ka man napiling ikaw lang ang kapiling ko
                           (Badtrip!)
Kahit hindi pilitin, ikaw ang pipiliin ko
                           Hiling kita hanggang sa panaginip
Para kang Rebisco ang sarap ng feeling ko
                           (Ang pangit mo talaga!)
Ikaw ang namimiss ko, mismo             Kasi ikaw ang iniibig ko
At kung kasama ka, parang naglakad ng aso, kaso di  (Ikaw lang at wa… ah… teka.. teka.. teka.. teka..)
eh
Paggalit si Son Goku parang kamukha mo babe
Lyrics of Breakeven – The Script              Lyrics of This Is Me – Demi Lovato (Camp Rock OST)

I’m still alive but I’m barely breathing          I’ve always been the kind of girl
Just prayed to a god that I don’t believe in        That hid my face
Cos I got tI’me while she got freedom           So afraid to tell the world
Cos when a heart breaks no it don’t break even       What I’ve got to say
                              But I have this dream
Her best days will be some of my worst           Right inside of me
She finally met a man thats gonna put her 1st       I’m gonna let it show, it’s time
While I’m wide awake she’s no trouble sleeping       To let you know
Cos when a heart breaks no it don’t breakeven       To let you know


What am I suppose to do when the best part of me was    This is real, this is me
always you                         I’m exactly where I’m supposed to be, now
What am I suppose to say when I’m all choked up and your  Gonna let the light, shine on me
ok                             Now I’ve found, who I am
I’m falling to pieces                   There’s no way to hold it in
I’m falling to pieces                   No more hiding who I want to be
                              This is me
They say bad things happen for a reason
But no wise words gonna stop the bleeding         Do you know what it’s like
Cos she’s moved on while I’m still grieving        To feel so in the dark
Cos when a heart breaks no it don’t breakeven       To dream about a life
                              Where you’re the shining star
                              Even though it seems
What am I suppose to do when the best part of me was    Like it’s too far away
always you                         I have to believe in myself
What am I suppose to say when I’m all choked up and your  It’s the only way
ok
I’m falling to pieces
I’m falling to pieces                   This is real, This is me
(One still in love while the other ones leaving      I’m exactly where I’m supposed to be, now
Cos when a heart breaks no it don’t breakeven)       Gonna let the light, shine on me
                              Now I’ve found, who I am
                              There’s no way to hold it in
You got his heart and my heart and none of the pain    No more hiding who I want to be
You took your suitcase, I took the blame.         This is me
Now I’m tryna make sense of what little remains
Cos you left me with no love, no love to my name.
                              You’re the voice I hear inside my head
                              The reason that I’m singing
I’m still alive but I’m barely breathing          I need to find you, I gotta find you
Just prayed to a god that I don’t believe in        You’re the missing piece I need
Cos I got tI’me while she got freedom           The song inside of me
Cos when a heart breaks no it don’t break even       I need to find you, I gotta find you

What am I gonna do when the best part of me was always   This is real, this is me
you                            I’m exactly where I’m supposed to be, now
What am I suppose to say when I’m all choked up and your  Gonna let the light, shine on me
ok                             Now I’ve found, who I am
I’m falling to pieces                   There’s no way to hold it in
I’m falling to pieces                   No more hiding who I want to be
(One still in love while the other ones leaving      This is me
Cos when a heart breaks no it don’t breakeven)       You’re the missing piece I need
                              The song inside of me (this is me)
                              You’re the voice I hear inside my head
                              The reason that I’m singing
                              Now I’ve found, who I am
                              There’s no way to hold it in
                              No more hiding who I want to be
                              This is me
                         but you don’t know,
Lyrics of Cooler Than Me – Mike Posner      the way that you look.
                         when your steps make
                         that
If I could write you a song,           much
and make you fall in love,            noise.
I would already have you up under my arm.
I used to pull all my tricks,
I hope that you like this.            and don’t you dare act like you don’t know,
but you probably won’t,              know what’s up,
you think you’re cooler than me.         cuz your nose is up.
                         I’m approaching up.
                         like I can’t give you winter in the summer
you got designer shades,             or summer in the winter
just to hide your face and            Miami in December
you wear them around like             trying to look bored in them Dior’s.
you’re cooler than me.              she probably is,
and you never say hey,              Was acting shallow ’til she found out
or remember my name.               how deep that my pockets is
its probably cuz,                 Mrs. pre-Madonna, this is your reminder
you think you’re cooler than me.         That I think you’re fine, but I’m finer

you got your hot crowd,              ‘Cause it sure seems
shoes on your feet,                (‘Cause it sure seems)
and you wear them around,             You got no doubt
like they ain’t shit.               (That you got no doubt)
but you don’t know,                But we all see
the way that you look,              (We all see)
when your steps                  You got your head in the clouds
make                       (Clouds)
that
much
noise.                      if I could write you a song,
                         and make you fall in love,
                         I would already have you up under my arm.
see I got you,                  I used to pull all my tricks,
all figured out,                 I hope that you like this.
you need everyone’s eyes just to feel seen.    but you probably won’t,
girl, your so vain,                you think you’re cooler than me.
you probably think that this song is about you.
don’t you? don’t you?
                         you got designer shades,
                         just to hide your face and
if I could write you a song,           you wear them around like,
and make you fall in love,            you’re cooler than me.
I would already have you up under my arm.     and you never say hey,
I used to pull all my tricks,           or remember my name.
I hope that you like this.            its probably cuz,
but you probably won’t,              you think you’re cooler than me.
you think you’re cooler than me.

you got designer shades,
just to hide your face and
you wear them around like,
you’re cooler than me.
and you never say hey,
or remember my name.
it’s probably cuz,
you think you’re cooler than me.

you got your hot crowd,
switching your walk,
and you don’t even look when you pass by.
Lyrics of I Wont Give Up – Jason Mraz              Lyrics of Wide Awake – Katy Perry
                                I’m wide awake
When I look into your eyes                   I’m wide awake
It’s like watching the night sky                I’m wide awake
Or a beautiful sunrise                     Yeah, I was in the dark
There’s so much they hold                    I was falling hard
And just like them old stars                  With an open heart
I see that you’ve come so far                  I’m wide awake
To be right where you are                    How did I read the stars so wrong?
How old is your soul?                      I’m wide awake
                                And now it’s clear to me
                                That everything you see
I won’t give up on us                      Ain’t always what it seems
Even if the skies get rough                   I’m wide awake
I’m giving you all my love                   Yeah, I was dreaming for so long
I’m still looking up                      [Pre-Chorus]
                                I wish I knew then
And when you’re needing your space               What I know now
To do some navigating                      Wouldn’t dive in
I’ll be here patiently waiting                 Wouldn’t bow down
To see what you find                      Gravity hurts
                                You made it so sweet
‘Cause even the stars they burn                 ‘Til I woke up on
Some even fall to the earth                   On the concrete
We’ve got a lot to learn                    [Chorus]
God knows we’re worth it                    Falling from cloud 9
No, I won’t give up                       Crashing from the high
                                I’m letting go tonight
                                Yeah, I’m falling from cloud 9
I don’t wanna be someone who walks away so easily        I’m wide awake
I’m here to stay and make the difference that I can make    Not losing any sleep
Our differences they do a lot to teach us how to use      I picked up every piece
The tools and gifts we got yeah, we got a lot at stake     And landed on my feet
And in the end, you’re still my friend at least we did intend  I’m wide awake
For us to work we didn’t break, we didn’t burn         Need nothing to complete myself, no
We had to learn how to bend without the world caving in     I’m wide awake
I had to learn what I’ve got, and what I’m not         Yeah, I am born again
And who I am                          Outta the lion’s den
                                I don’t have to pretend
I won’t give up on us                      And it’s too late
Even if the skies get rough                   The story’s over now, the end
I’m giving you all my love                   [Pre-Chorus]
I’m still looking up                      I wish I knew then
Still looking up.                        What I know now
                                Wouldn’t dive in
                                Wouldn’t bow down
I won’t give up on us (no I’m not giving up)
                                Gravity hurts
God knows I’m tough enough (I am tough, I am loved)
                                You made it so sweet
We’ve got a lot to learn (we’re alive, we are loved)
                                ‘Til I woke up on
God knows we’re worth it (and we’re worth it)
                                On the concrete
                                [Chorus]
I won’t give up on us                      Falling from cloud 9 (it was out of the blue)
Even if the skies get rough                   I’m crashing from the high
I’m giving you all my love                   I’m letting go tonight (yeah, I’m letting you go)
I’m still looking up                      I’m falling from cloud 9
                                I’m wide awake
                                Thunder rumbling
                                Castles crumbling
                                I’m wide awake
                                I am trying to hold on
                                I’m wide awake

								
To top