Dambovita county special education institution includes _ Special by malj

VIEWS: 0 PAGES: 27

									  ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIAL Ă
      TÂRGOVIŞTE                               DATE DE CONTACT

                                   Telefon:
                                  0372.740625
                                    Fax:
                                  0245.615862
                                   E-mail:
                              scspecialatgv@yahoo.com
                                    Web:
                               scspecialatgv.scoli.edu.ro
                                   Adresa:
“Tratează oamenii după cum şi-ar dori ei să fie şi îi vei   strada Ion Ghica, nr. 2,
                                Targoviste, cod postal
  ajuta să devină ceea ce ei sunt capabili să fie”         130121
                                Cod sirues: 1033389
                         Goethe
           Despre şcoală
Şcoala Specială de Arte şi Meserii Târgovişte funcţionează din
  1976.
În prezent este singura şcoală de profil din judeţul Dâmboviţa.
În Şcoala Specială există două categorii de elevi :
- elevii proveniţi din familie,
- elevi aflaţi în plasament la o persoană, la asistenţi maternali, la
  Centrul de Servicii Comunitare “Floare de Colţ”, la Fundaţia
  “Provita” sau la Centrul de reabilitare comportamentală.


   O parte din elevii şcolii beneficiază de facilităţile oferite de
 către Centrul de Zi, şi anume: transport gratuit şcoală –
 domiciliu (şi invers) şi masă caldă la prânz.
  Viziunea Școlii Speciale de Arte și
      Meserii Târgoviște    Promovarea    programelor   educaţionale
şi terapeutic-recuperatorii centrate pe valori şi
principii ale educaţiei incluzive, care să ofere
copiilor cu cerinţe educative speciale posibilitatea
dezvoltării lor optime în ceea ce priveşte autonomia
personală şi socială, responsabilitatea, încrederea
în sine şi toleranţa.
  Misiunea Școlii Speciale de Arte și
     Meserii Târgoviște

    Școala Specială de Arte și Meserii Târgoviște
propune, prin misiunea sa, diversificarea servicilor de
asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru
copiii cu deficienţă mintală de diverse grade din judeţul
Dâmboviţa, servicii care vizează instrumentarea tuturor
elevilor cu abilitatile necesare autonomiei personale,
premise ale integrării socio-profesionale în funcţie de
potenţialul individual.
       Oferta şcolii

  Şcoala oferă servicii educaţional-
terapeutice   specifice  învăţământului
preşcolar, primar, gimnazial şi profesional.
Specificul şcolii este acela de a şcolariza
copii cu diverse grade de dizabilitate care
au înregistrat dificultăţi de integrare în
şcolile de masă.
        Servicii oferite
I. Activitati terapeutice corectiv-compensatorii pentru
  elevii cu :
a. deficienta mentala moderata si severa
b. tulburare din spectrul autist
c. tulburare de limbaj
d. deficiente fizice si motrice
II. Evaluare psihologica complexa
III. Activitati de terapie ocupationala
IV. Activitati de invatare cu profesor de sprijin pentru
  elevi integrati in scoala de masa
V Activitati de pregatire profesionala in cadrul claselor
  de liceu tehnologic special in meseriile de lucrator in
  tamplarie, lucrator in tricotaje confecti si lucrator in
  constructii
     RESURSE UMANE
• Colectivul didactic cuprinde 96 de norme
 didactice si cuprinde personal avand
 urmatoarele specializari: psihopedagogie–
 speciala, logopedie, kinetoterapie,
 psihodiagnoza, invatator/profesor itinerant/de
 sprijin, inavatator/profesor educator totalizand
 96 de norme.
• Personalul didactic auxiliar este format din 7
 posturi (secretariat, contabilitate, administrativ,
 bibliotecă, asistenţă socială şi informatică)
• Populaţia şcolară în acest an este de peste 200
 de elevi, care prezintă diverse grade de
 dizabilitate.
   RESURSE MATERIALE
• Scoala functioneaza intr-o singura cladire
 dispusa pe 4 niveluri+mansarda.
• Pentru activitatea teoretica sunt amenajate
 33 sali de clasa,
• un laborator de biologie, un laborator
 de fizica-chimie cu 6 computere si doua
 laboratoare de informatica cu 16
 respectiv 9 computere legate in retea.
• Activitatile de instruire practica se desfasoara in
 cele 3 ateliere de tamplarie, 2 ateliere de
 croitorie si 1 atelier de constructii.
Cele 10 cabinete logopedice si cabinetul de
consiliere psihopedagogica dotate cu
materiale specifice si calculatoare, asigura
desfasurarea activitatilor de terapii specifice.
Sala de sport si
cele doua cabinete
de kinetoterapie
sunt dotate cu
aparataura adecvata
specificului scolii.
Scoala are si teren
de sport
Biblioteca scolii are un fond de carte de
peste 11.000 de volume si este dotata cu
aparatura multimedia (P.C., T.V., sunet)
devenind, cand este cazul, sala de
vizionare/auditie.
In cadrul Gradinitei „Raza de soare” Târgovişte
functioneaza o grupa de prescolari cu autism,
dotarea acesteia fiind in concordanta cu
deficientele copiilor.
La mansarda cladirii se afla un amfiteatru dotat
cu instalatie de sunet.
 In curtea scolii, elevii beneficiaza de un parc de
joaca dotat cu aparatura specifica.
 Programe educationale si
parteneriate importante derulate
      in scoala
Programe educationale si parteneriate
 Programe educationale si parteneriate
RETEAUA EDUCATIONALA “SPERANTA”
Programe educationale si parteneriate
   ATELIERELE DE LUCRU
       DANSURI POPULARE
 IT & ARTS
         TEATRU
EXPERIMENTE
Programe educationale si parteneriate
Programe educationale si parteneriate

              S.N.A.C.
Programe educationale si parteneriate
               Proiectul
             Interjudetean de
              creatie plastica
               “Copilarie
                fericita”
Mai multe despre noi puteti afla accesand pagina noastra de
 internet folosind adresa de mai jos sau folosind la cautare
         acronimul „scspecialatgv”.
     http://scspecialatgv.scoli.edu.ro
                              by CrisT.Ian
                            cris_t_yan@yahoo.com

								
To top