Danske Kreds i tekst og billeder 2012 opdateret by malj

VIEWS: 0 PAGES: 38

									.
DANSKE KREDS
I TEKST OG BILLEDER
           2012
INTRODUKTION

 Kære tillidsmand
 Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder
 nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når du begynder i dit
 nye hverv. Den handler om alt fra vores struktur, arrangementer til hvor
 du finder relevant information i det daglige.

 Velkommen i Danske Kreds og Finansforbundet.
 God læselyst!
 Bestyrelsen i Danske Kreds
SIDE 2
INDHOLD


 Finansforbundets struktur .............. s. 4
 Hvem er hvor i Danske Kreds? ........ s. 9
 Arrangementer .............................. s. 23
 Kommunikation ............................. s. 25
 Samarbejde – nationalt .................. s. 28
 Samarbejde – internationalt ............ s. 31
 Kontakt......................................... s. 38
Publikationen er senest opdateret i juni 2012

SIDE 3
              Finansforbundets struktur


FINANSFORBUNDET


       FINANSKREDSE:

       KREDS NORD
       KREDS SYD
       KREDS ØST
        inkl. Grønland & Færøerne

       ASSURANDØR KREDSEN
SIDE 4
              Finansforbundets struktur


FINANSFORBUNDET


       Virksomhedskredse:
       (landsdækkende)
SIDE 5
                          Finansforbundets struktur


LANDSMØDE OG
REPRÆSENTANTSKAB

  C
     Landsmøde      Landsmødet er Finansforbundets øverste
  E            myndighed. Her vælges formandskab, og
  N
     Repræsentantskab  de fremadrettede politikker vedtages.
  T
  R            Repræsentantskabet udpeges af kredsene og
  A            er rådgivende og kontrollerende over for
  L  Hovedbestyrelse
  T            hovedbestyrelsen imellem landsmøderne.


  D
     Generalforsamling
  E
  C
  E
  N  Bestyrelse
  T
  R
  A
  L  Områdetillidsmænd
  T  Tillidsmænd


SIDE 6
                               Finansforbundets struktur


HOVEDBESTYRELSEN

               Hovedbestyrelsen består af 17 personer:
  C            Et formandskab på 3 personer samt 14 personer, som
  E
     Landsmøde      er udpeget af kredsene.
  N            Vores repræsentanter i hovedbestyrelsen (HB) er:
  T  Repræsentantskab
  R
  A                 Knud Grøngaard
  L  Hovedbestyrelse       Beskæftigelse og velfærd (ansv.)
  T                 Formand for FTF-A  D
     Generalforsamling      René Holm
  E
  C                 Arbejdsliv og karriere (ansv.)
  E                 Beskæftigelse og velfærd
  N                 Økonomi
     Bestyrelse
  T                 Bestyrelsen for FTF-A
  R                 Steen Lund Olsen
  A
  L  Områdetillidsmænd      Forhandlingsudvalget
  T  Tillidsmænd


SIDE 7
                           Finansforbundets struktur


DANSKE KREDS

  C
  E
     Landsmøde
  N
  T  Repræsentantskab
  R            Danske Kreds er den faglige organisation for
  A
               ansatte i Danske Bank-koncernen.
  L  Hovedbestyrelse
  T
               Generalforsamlingen er kredsens øverste
               myndighed. Det er generalforsamlingen, der
  D            vælger kredsens bestyrelse.
     Generalforsamling
  E
  C            Bestyrelsen består af 14 medlemmer.
  E
  N  Bestyrelse
  T
               Tillidsmænd (TM) vælges af og blandt
  R            medlemmerne. Områdetillidsmænd (OTM)
  A            vælges af og blandt tillidsmændene. Der er 281
  L  Områdetillidsmænd  tillidsmænd i Danske Bank i Danmark. 57 af
  T  Tillidsmænd     dem er samtidig områdetillidsmænd.


SIDE 8
          Hvem er hvor?


KREDSBESTYRELSEN
SIDE 9
        Hvem er hvor?


SEKRETARIATET
SIDE 10
                                      Hvem er hvor?


ANSVARSOMRÅDER OG
UDVALG
 Det politiske arbejde i Danske Kreds er opdelt i fem ansvarsområder
 og fem udvalg:


 • Sektorvilkår og regulering (SVOR)         • Økonomiudvalg
 • Beskæftigelsespolitik og velfærd (BOV)       • Forhandlingsudvalg
 • Arbejdsliv                     • Løn- og jobvurderingsudvalg
 • Kompetenceudvikling                • Pensionsudvalg
 • Medlem og forbund (MOF)              • IT-klubben


 Ansvarsområderne er normalt sammensat af en hovedansvarlig
 (formand) og to kredsbestyrelsesmedlemmer (KB) samt (mindst) en
 repræsentant fra formandskabet (FMSK) og en fra Finansforbundets
 Hovedbestyrelse (HB). Størrelse og sammensætning af ansvarsområder
 og udvalg afhænger af opgaverne.

 Ansvarsområderne får administrativ og faglig bistand fra sekretariatet.SIDE 11
         Hvem er hvor?


SEKTORVILKÅR OG
REGULERING
SIDE 12
            Hvem er hvor?


BESKÆFTIGELSESPOLITIK
OG VELFÆRD
SIDE 13
       Hvem er hvor?


ARBEJDSLIV
SIDE 14
           Hvem er hvor?


KOMPETENCEUDVIKLING
SIDE 15
          Hvem er hvor?


MEDLEM OG FORBUND
SIDE 16
     Hvem er hvor?


ØKONOMI
SIDE 17
       Hvem er hvor?


FORHANDLING
SIDE 18
            Hvem er hvor?


LØN- OG JOBVURDERING
SIDE 19
     Hvem er hvor?


PENSION
SIDE 20
                                  Hvem er hvor?


IT-KLUBBEN

 Varetager Danske Kreds interesser i IT-Klubben i Finansforbundet
SIDE 21
                                 Hvem er hvor?


OTM-STRUKTUR OG
KONTAKTPERSONER
 Områdetillidsmændene (OTM) er opdelt i fire områder, der i
 daglig tale kaldes ”bobler”. De er:

 - Filialer
 - Hovedsæde
 - GBD & Group IT
 - Group Services

 Til hvert område er knyttet to eller tre kontaktpersoner fra
 kredsbestyrelsen, hvis primære rolle er at støtte og coache
 OTM. Kontaktpersonerne er bindeled mellem området og
 Danske Kreds og har yderligere ansvaret for, at Trin 1 og Trin
 7-samtalerne bliver gennemført.
 Der afholdes årligt to møder (januar og august) mellem
 kontaktpersonerne og OTM-områderne.
 Se oversigten over OTM og kontaktpersoner på
 Finansnet.dk/Danske Kreds/Områdetillidsmænd Danske Kreds


SIDE 22
                                  Arrangementer


GENERALFORSAMLING OG
MEDLEMSMØDER

 Generalforsamlingen afholdes hvert år
 inden udgangen af maj måned.
 Generalforsamlingen er kredsens øverste
 myndighed.
              Danske Kreds holder i løbet af året en række
              medlemsmøder rundt omkring i landet. Her kan
              medlemmerne møde såvel tillidsrepræsentanter som
              kredsbestyrelsesmedlemmer i åben debat.
SIDE 23
                           Arrangementer


TM-SEMINAR
OG OTM-MØDER

     Der afholdes årligt TM-seminar. Det sker som
     regel i september.
     Her får tillidsmændene mulighed for at styrke
     deres netværk og deltage i faglige og sociale
     aktiviteter. En af aktiviteterne er en åben debat
     med koncernledelsen og kredsbestyrelsen
     om aktuelle fokusområder i Danske Bank.


     OTM-møder: Der afholdes to to-dagesmøder,
     et i marts og et i november samt et et-dagsmøde
     i juni.
     Her er målet at styrke det faglige samarbejde,
     og fokus rettes mod de netværk og kompetencer,
     som er væsentlige for en områdetillidsmand.
SIDE 24
                                   Kommunikation


KOMMUNIKATION
TIL MEDLEMMER
                     Sitet www.danskekreds.dk bruger vi til
                     at formidle nyheder om arrangementer
                     og aktuelt holdningspræget stof. Fra
                     december 2012 får Danske Kreds en ny
                     hjemmeside, som har samme opbygning
                     som Finansforbundets
                     Her kan du finde den aktuelle overens-
                     komst, kontaktoplysninger, udgiftsbilag
                     og andet materiale. Følg med på siden
                     ved at gå ind på
                     siden under ”Nyheder” og meld dig til
                     vores nyhedsmails.


 Danske Kreds udgiver hvert kvartal medlemsbladet, som
 sendes til medlemmernes privatadresse. Bladet kan
 også findes på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at
 skrive til os på mail@danskekreds.dk, hvis du har en idé
 til en god historie.

SIDE 25
                                 Kommunikation


KOMMUNIKATION
TIL TILLIDSVALGTE
Danske Kreds sender ved behov mails med
tillidsmandsinformationer med vores afdelingspostkasse (R3908)
som afsender.

Informationerne kan handle om alt fra arrangementer,
referater, materiale til medlemmer, møder
eller konkrete problemstillinger.

Nogle informationer er alene til dig som
tillidsvalgt, andre er til formidling til
medlemmer.

Det fremgår af den enkelte mail.
SIDE 26
                                    Kommunikation


FINANSNET

Finansnet.dk er Finansforbundets værktøj, som både tillidsvalgte og Danske Kreds
har adgang til. Formålet med Finansnet er at understøtte videndeling og samarbejde
på tværs af afdelinger/kredse og geografi.                       Tillidsmænd bliver oprettet som
                       brugere, når de er valgt. Log-in på
                       Finansnet foregår med NemID.
                       Under KREDSE/Danske Kreds ligger
                       forskellig information, der er relevant
                       for tillidsmænd, områdetillidsmænd
                       og kredsbestyrelsen.
                       Find Danske Kreds’ Quick Guide til
                       Finansnet.dk på forsiden af Danske
                       Kreds’ del af Finansnet.
SIDE 27
                         Samarbejde - nationalt


SAMARBEJDSUDVALG

     Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte:
     • generelle forhold af betydning for arbejds- og personale-
      forhold i koncernen.
     • koncernens økonomiske situation (løbende informationer,
      nøgletal mv.)
     • beskæftigelsessituation mv. i koncernen.

     SU består af 14 personer. Syv repræsentanter fra ledelsen,
     seks medarbejderrepræsentanter fra Danske Kreds og en
     repræsentant fra personaleorganisationen i Danica Pension.
     De seks repræsentanter fra Danske Kreds er
     formandskabet samt de ansvarlige for ansvarsområderne:
     • Kompetenceudvikling
     • Arbejdsliv
     • Sektorvilkår og regulering

SIDE 28
                             Samarbejde - nationalt


DET LOKALE SAMARBEJDE

Problemer og uoverensstemmelser løses bedst
så lokalt som muligt (se Problemløsningshuset på næste
side).
§ 8-samtale: Forventningerne til samarbejdet mellem
den enkelte tillidsmand og nærmeste leder skal
afstemmes hvert år.
Det sker i den årlige § 8-samtale.
 Du får en mail fra koncernen med
 link til et samtaleskema. Skemaet
 bliver gemt i din
 udviklingssamtalemappe.
 Du kan læse mere i overens-
 komsten, afsnit 5.SIDE 29
                                         Samarbejde - nationalt


PROBLEMLØSNINGSHUSET

              Voldgift/Arbejdsret/Domstolene
            f
                                     f
  Formandskabet                               HR-direktør
  Sekretariatet                               HR service


  Områdetillidsmand                             Afdelings- /områdechef
  Tillidsmand                                Nærmeste chef
                 Et problem søges løst på lavest muligt
                 niveau, men kan gå hele vejen op i
                 systemet
SIDE 30
                               Samarbejde - internationalt


INTERNATIONALT
SAMARBEJDE
Danske Bank og hele finanssektoren bliver i stigende grad
internationaliseret. Derfor indgår både Finansforbundet og Danske
Kreds i internationalt samarbejde på forskellige
måder og niveauer:

Finansforbundet deltager i opgaverne i:

• UNI – Union Network International
• NFU – Nordiska Finansanställdas Union

Danske Kreds deltager i opgaverne i:

• Danske Unions
• EWC - Danske Bank Group
 European Works Council
SIDE 31
                               Samarbejde - internationalt


UNI - UNION NETWORK
INTERNATIONAL
 UNI - Global Union repræsenterer 20 millioner arbejdstagere i
 900 fagforeninger over hele verden og er opdelt i sektorer og
 derunder regioner. Finansforbundet er repræsenteret i to
 sektorer: IT og Finans. UNI- Finance er den internationale
 sammenslutning af finansforbund.
 UNI- IT & Services er den internationale
 sammenslutning af forbund, der har medlemmer
 og overenskomst på IT- & Service området.
 Læs mere om UNI på www.uniglobalunion.org

SIDE 32
                 Samarbejde - internationalt


NFU - NORDISKA
FINANSANSTÄLLDAS UNION


     Nordiska Finansanställdas Union (NFU) er en
     samarbejdsorganisation for fagforbund, der
     organiserer ansatte i finanssektoren i de fem
     nordiske lande.

     En af NFU’s hovedopgaver er at varetage
     medlemmernes interesser og styrke deres
     mulighed for at øve indflydelse på det daglige
     arbejde såvel som på de emner, der vil have
     stor betydning på længere sigt.
     Læs mere om NFU på www.nfufinance.org
SIDE 33
                               Samarbejde - internationalt


DANSKE UNIONS

 Danske Bank-koncernen er en multinational virksomhed, og nogle af
 de udfordringer og vilkår, som medarbejderne har, er tværnationale.
 Danske Unions er det forum, hvor de lokale fagforeninger tager
 emner op, som medlemmerne har til fælles på tværs af grænser.
 Danske Unions består af formandskaberne fra de lokale
 fagforeninger i de seks deltagende lande: •  Danmark
 •  Finland
 •  Irland
 •  Nordirland/England
 •  Sverige
 •  Norge


 Læs mere på www.danskeunions.org

SIDE 34
                                                           Samarbejde - internationalt
       gglgui

                                        Finn Roy Orholm   Hege Kolberg


                                                              Raili Ikonen   Aino Maarit Huuhti


                                                 Danske Bank Norway

                                                                      Danske Bank Finland

 Steen Lund Olsen     Carsten Eilertsen  Peter G. Sørensen
                                           Danske Bank Sweden


                           Danske Bank Northern
                           Ireland                    Danske Bank
Fionnuala Duignan Chris Cavanagh

           Danske Bank Ireland
                                                            Kristina Gideskog Mikael Nyström


           fdf                      Robert Thompson   Moya Cotton


 SIDE 35
                               Samarbejde - internationalt


EWC - EUROPEAN
WORKS COUNCIL
Danske Bank Group European Works Council er det EU bestemte
internationale samarbejdsudvalg i koncernen. Koncernen er
repræsenteret ved HR-ledelsen, og Danske Kreds er repræsenteret
ved formandskabet samt formanden for SVOR, Arbejdsliv og
Kompetenceudvikling.
Medlemmerne i EWC mødes to gange om året.
23 medarbejderrepræsentanter fra 12 forskellige lande deltager.
På møderne i EWC informerer, konsulterer og drøfter parterne
udviklingen i koncernen og andre emner, som måtte have betydning
for medarbejderne som f.eks. organiseringen af koncernen og
koncernbrede initiativer vedrørende medarbejderuddannelse.
SIDE 36
                                           Samarbejde - internationaltDANSKE BANK GROUP EUROPEAN WORKS COUNCIL     asdgg
                                    Danske Bank Norway

                                           Danske Bank Finland
                                                      Danske Bank
                                                      Russia
                               Danske Bank Sweden        Danske Bank Estonia


                                               Danske Bank Latvia
                    Danske Bank         Danske Bank
                    Northern Ireland                  Danske Bank Lithuania
      Danske Bank Ireland              Danske Bank Hamburg         Danske Bank Poland
             Danske Bank London
                                 Danske Bank Luxembourg
SIDE 37
              Kontakt os


KONTAKT


Danske Kreds
Carl Gustavs Gade 2, 2.
2630 Taastrup


Tel.: (+45) 45 14 01 11
Fax: (+45) 45 14 99 15
Mail: mail@danskekreds.dk
SIDE 38

								
To top