Mokyklos bibliotekos pristatymas

Document Sample
Mokyklos bibliotekos pristatymas Powered By Docstoc
					Mokyklos biblioteka

  Informacijos centras
      2012
Informacijos centre Jūsų laukia
Jūsų paslaugoms :
 Įvairių knygų fondas : vaikų, grožinė,
 mokslo populiarioji literatūra
 Informacinis fondas : žodynai, žinynai,
 enciklopedijos
 Internetas
 Elektroninės mokymo priemonės
 IT naudojimo konsultacijos
Apie biblioteką
  Mokyklos bibliotekos informacinį fondą sudaro :
   įvairių sričių ir paskirties knygų – per 10 tūkst. egz.
   I-XII klasių vadovėlių – per 4 tūkst. egz.
   vaizdajuostės, CD, audiokasetės – per 300 egz.
   periodika – 18 pavadinimų
  Skaitytojų paslaugoms veikia internetas ir 4 kompiuterizuotos darbo vietos
  Bibliotekoje kasmet aptarnaujama vidutiniškai 300 skaitytojų, iš kurių :
   300 moksleivių
   40 pedagogų
   5 techn. darbuotojai.
  Bibliotekoje dirba 1 etatinė darbuotoja
  Bibliotekos darbo laikas – kasdien 9 – 16 val.
  Darbuotojos funkcijos :
   skaitytojų aptarnavimas; fondo tvarkymas ir komplektavimas;
     dokumentacijos tvarkymas; bibliograf. pamokos I – IV kl. mokiniams;
     informavimo ir paieškos paslaugos; vadovėlių fondo darbai.
PAPILDOMOJO UGDYMO UŽSIĖMIMAI BIBLIOTEKOJE

Bendravimas ir bendradarbiavimas IT
pasaulyje

 Naudojimasis Internetu : jungimasis, naršymas, tinklapiai,
 paštas, el.laiškas, paieškos sistemos, diskusijų klubai, IRC,
 konferencijos, el.etiketas ir kt.
 Supažindinimas su informacijos paieškos galimybėmis :
 informacijos šaltiniai, paieškos sistemų įvairovė, informaciniai
 portalai, raktiniai žodžiai, informacijos failų parsisiuntimas ir
 taikymas, teksto maketavimas ir kt.
  Šiuo metu būrelio nėra
Netiquette - kas tai ?
  Tinklo etiketas ("Netiquette") - tai visų "Interneto" vartotojų elgesio taisyklių rinkinys.
  Jo pavadinimas yra kilęs iš anglų kalbos žodžio "net" (tinklas) ir prancūziško "etiquette"
  (etiketas). Tinklo etiketą galima būtų palyginti su garbės kodeksu. Jis nėra sukurtas
  kokios nors konkrečios institucijos ir jokiu būdu nėra privalomas vykdyti. Nepaisant to,
  su tinklo etiketu, talpinančiu savyje didelį ir pakankamai universalų elgsenos
  "Internete" taisyklių rinkinį, turėtų būti susipažinęs kiekvienas internautas.
  Oficialų tinklo etiketo pagrindą sudaro 1995 metų spalio mėn. aukščiausios pasaulinio
  tinklų tinklo institucijos - "Internet Engineering Task Force" (www.ietf.org)
  organizacijos išleistas RFC (Requests for Comments) dokumentas Nr. 1855. Skirtingai
  nuo kai kurių kitų RFC dokumentų, pastarasis nepretenduoja į standarto vaidmenį ir yra
  tik rekomendacija (guidelines).
  Tinklo etiketas nėra kažkoks konkretus dokumentas. Jis nuolat vystosi, plečiasi,
  keičiasi. Dėl to "Internete" galima rasti gana daug skirtingų, nevienodos apimties,
  skirtingų pakraipų "Netiquette" versijų. Mano čia pateiktoji bus viena iš jų.
  Minėtas RFC-1855 dokumentas bei daugelis kitų "Netiquette" versijų skiria tris
  pagrindines tinklo etiketo dalis:
  Elektroniniam paštui ir on-line dialogams (One-To-One Communikation);
  Pašto konferencijoms ir naujienų grupėms (One-To-Many Communikation);
  WWW, FTP bei kitoms informacinėms tarnyboms (Information Services).
  Toks suskirstymas yra labai supaprastintas ir gana netobulas, bet aš vistik prisilaikysiu
  šios klasikinės tinklo etiketo struktūros.
  www.labas.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/25/2013
language:Unknown
pages:6
langkunxg langkunxg http://
About