1._óra_ok by tangshuming

VIEWS: 0 PAGES: 16

									Hol élnek, hányan vannak?


     BBN-MNY-231/1
   Finnugor népek és nyelvek
        1.óra
          Tematika
•  Hol élnek, hányan vannak?
•  Finnugor nyelvek
•  Finnugor régészet (történelem)
•  Finnugor néprajz
•  Finnugor hitvilág
•  Finnugor népköltészet
•  Finnugor irodalmak
•  Mai kultúrák
        Követelmények


• Szóbeli:
1. közös tétel: hol, hányan, külső és belső
  elnevezés, anyanyelvi beszélők aránya,
  vaktérkép, zászlók, stb.
2. a tematika témaköreit egy nyelvvel/néppel
  kapcsolatban önállóan kell kidolgozni a
  kötelező és ajánlott irodalmak alapján
A családfa
Családfa (ágrajz)
Az uráli nyelvek
       A magyar nyelv
• a legnagyobb a nyelvcsaládon belül
• kb 14 millióan = uennyi anyanyelvi
 beszélő
• számos országban beszélik (a
 szomszédos országok, Ausztrália, USA,
 stb.)
• 10 fő nyelvjárás
• a legkorábbi nyelvemlékek (pl. TA, HB)
• teljesen kifejlődött nyelv (vö.
 Ethnologue)
        A finn nyelv
• kb. 5 millió anyanyelvi beszélő
• Finnország hivatalos nyelve
• Finnországban, Svédországban, az USA-
 ban, stb. beszélt nyelv
• a nyelv belső neve: suomi/suomen kieli
• teljesen kifejlett nyelv (vö. Ethnologue)
      Az észt nyelv/Eesti keel

• Államforma: Észt
 Köztársaság
• Lakóhely: Észtország,
 észtek élnek még nagyobb
 számban Svédországban,
 Oroszországban és
 Észak-Amerikában is
• Főváros: Tallinn
• Lélekszám: 1 100 000
• Az anyanyelvi beszélők
 száma: 1 100 000
•  Oroszország összlakossága: 145 167 000 fő (Perepis 2002)
•  finnugor nyelvet beszél: 2 700 000 fő (1.9%)
•  az orosz lakosság: 115 868 000 fő (79, 8%)
•  a többi 174 nemzetiség Oroszország lakosságának 19,2%-át adja
                   létszám (ezer)      százalék
  Tatár                 5558           20
  Ukrán                2943,5           10,6
  Baskír                1673,8           6
  Csuvas                1637,2           5,9
  Csecsen                1361           4,9
  Örmény                1130,2           4,1
  Mordvin                844,5           3
  Belorusz               814,7           2,9
  Avar                 757,1           2,7
  Kazah                 655,1           2,4
  Udmurt                636,9           2,3
  Azerbajdzsán             621,5           2,2
  Mari                 604,8           2,2
  Német                 597,1           2,1
                Nyelvismeret
nemzetiség      oroszul beszél       anyanyelvét használja
hanti        27 900       97,20%   13 568        67,80%
mansi        11 332       99,10%    2 746        24,10%
komi        288 434       98,30%   217 316        74,10%
komi-permják    123 121       98,30%   94 328        75,40%
udmurt       625 298       98,20%   429 411         67%
mari        587 425       97,10%   464 341        68,40%
mordvin      969 589       99,20%   568 141        58,10%
karél        93184       99,80%   52 880        56,90%
vepsze        8235       99,90%    5 753        70,10%
izsór         323       98,70%     300         92%
vót           71       97,20%    ? 774


           oroszul beszél

orosz     1 156 050 241  99,70%
  Az Oroszországi Föderáció
        Hét föderális körzet
Finnugor nyelvet beszélők összesen 2,7 millió

     Összlakosság 145,166 millió
                 Az Uráli Föderációs Körzet
                  Lakossága 12 374 000
Hantik a körzetben:  17 000
Oroszországban:    29 000Manysik a körzetben:   10 000
Oroszországban:     11 000
                        Lakossága 31 155 000
Mordvinok a köztársaságban: 284 000
Oroszországban:       997 000   Marik a köztársaságban: 312 000
   Oroszországban:     679 000     Udmurtok a köztársaságban: 464 000
     Oroszországban:      637 000        Komi-permjákok a köztársaságban: 80 000
        Oroszországban:         125 000
                   Az Észak-Nyugati Föderációs Körzet
                       Lakossága 13 974 000
Izsórok a köztársaságban:  300
Oroszországban:       450


Vótok a köztársaságban:   73
Oroszországban:       73  Karélok a köztársaságban: 65 000
  Oroszországban:      93 000         Vepszék a köztársaságban: 5 000   Komik a köztársaságban: 256 000
         Oroszországban:      8 000   Oroszországban:     293 000
       Ajánlott irodalom
• Csepregi Márta (szerk.), Finnugor kalauz, 2.
 kiadás, Panoráma, 2001.
• Fodor István, A világ nyelvei és nyelvcsaládjai,
 Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.
• Nanovfszky György (szerk.), Nyelvrokonaink,
 Teleki László Alapítvány, Budapest, 2001.
• Pusztay János, Nyelvével hal a nemzet, Teleki
 László Alapítvány, Budapest, 2006.
• mnyfi.elte.hu/finnugor – tananyag –
 finnugrisztikai alapismeretek

								
To top