Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Årsplan i kunst og håndverk 2 kl 2011-2012

VIEWS: 0 PAGES: 3

									    Årsplan i kunst og håndverk
               2011/2012
        2. klasse, Dirdal skule.
Veke           Tema              Matr.        Mål
 34  Vi teiknar dyr ut frå ein bestemt sirkel.  Teiknepapir,   Eksperimentere
                          fargeblyantar.  med form og
                                   fargar.
35   Fotografering!               Fotoapparat,   Uttrykke eigne
36   Produsere eigne tekstar til bilete vi har  A4,        opplevingar
    tatt sjølv.                 lamineringsark,  gjennom
    Lage fotoutstilling.            data.       fotografering.
37   Vi lagar kunstbilete.            Naturmaterial.  Lage enkle
                                   modellar i
                                   naturmateriale.
38   Gipsforming: Vi lagar musikk        Eple +      Lage enkle
39   instrument av frukt (eple).         gipsbandasje.   gjenstandar og
                                   eksperimentere
40   Gipsforming: male epla våre.        Maling, lakk.   med form, farge og
                                   rytme i border.
                                   Bygge med enkle
                                   geometriske
                                   grunnformer.
41                    Haustferie
42   Gipsforming: Vi lagar skrømt lykter.   Gipsbandasje,    Lage enkle
43                       ballongar.      gjenstandar og
44                                  eksperimentere
                                   med form, farge og
                                   rytme i border.
                                   Bygge med enkle
                                   geometriske
                                   grunnformer.
45   Edvard Munch:                Akrylmaling,   Kjenne att kunst i
46   ”Skrik” og ”Pikene på broen”.        teikneark (A4)  skulen sitt
47   Kunsthistorie.                        nærmiljø og bruke
    Maling.                            dette som
                                   utgangspkt for
                                   eigne bilete.
                                   Samtale om bilete
                                   til ulike nasjonale
                                   kunstnarar og bruk
                                    det som
                                    utgangspkt for eige
                                    skapande arbeid.
                                    Bruke dekorative
                                    element frå kunst
                                    og kunsthåndverk i
                                    eigne arbeid.
48  Vi lagar julepynt/ gåver.                     Lage enkle
49                                   gjenstandar og
50                                   former i papir/
                                    tekstil gjennom å
                                    rive, klippe, lime,
                                    tvinne og flette.
51                      Juleferie
1  Vi syr korssting på rutestoff (pose)     Rutestoff,      Lage enkle
2                         namnegarn,      gjenstandar i
3                         garn til tvinning/  tekstil gjennom
4                         fletting.      klippe, tvinne og
5                                    flette.
6
7  Vi lagar dyr av geometriske former.      Farga papir i    Forme og bygge
   (Skjelpadde/ fisk/ blekksprut)        ulike        med enkle
                          geometriske     geometriske
                          former (sirklar/   grunnformer.
                          firkantar/
                          trekantar)

8                      Vinterferie
9  Vi lagar solsystemet.             Isoporkuler,        Lage enkle
10  Vi lagar ”mini”-drage.            ståltråd,       gjenstandar og
                          akrylmaling,      former i papir
                          pap.          gjennom å rive,
                          Plast, teip, tynt    klippe og lime.
                          tau,         Bygge med enkle
                          blomsterpinnar.     geometriske
                                      grunnformer.
11  Vi lagar påskepynt.                        Eksperimentere
12                                   med form og
13                                   farger.

14                      Påske


15  Vi illustrerer ei av Astrid Lindgren sine   Lerret,       Samtale om bilete
16  bøker.                    akrylmaling.     til ulike nordiske
17                                   eventyrillustratørar
                                    og bruke det som
                                  utgangspkt for eige
                                  skapande arbeid.
18  Vi lager pynt til 17. mai.                   Eksperimentere
19                                 med form og
                                  fargar.
20  Arkitektur: Vi teikner skulen vår i ulike  Blyant,      Teikne hus frå
21  vinklar.                  teiknebrett, ark  nærmiljøet rett
22                        (A4/ A3),     forfrå og rett frå
                         oljefargar,    sida. Samtale om
                         vatnmaling.    opplevingen av
                                  ulike hus og rom i
                                  nærmiljøet.23  Vi lagar barkebåtar og testar dei i elva.  Naturmateriale.  Lage enkle
24                                 modellar i
                                  naturmateriale.


25                  Siste skuleveke!!
26                   Sommarferie!


             Camilla Christiansen aug-2011

								
To top