Krav til fakturaer til Kobenhavns Ejendomme

Document Sample
Krav til fakturaer til Kobenhavns Ejendomme Powered By Docstoc
					Krav til fakturaer til Københavns Ejendomme:


Følgende er lovkrav:

    Fakturanummer og fakturadato
    Fakturamodtagers navn og adresse
    Leverandørens navn, adresse og CVR nummer
    Varens/ydelsens art, mængde og pris
    Betalingsbeløb
    Momsgrundlag
    Momssats og/eller momsbeløb
    Valuta (evt. ISO-kode)

Herudover stiller Københavns Ejendomme følgende supplerende krav

    Gyldigt KEjd rekvisitionsnummer
    Adressen, evt. etage hvorpå arbejdet er udført
    Der skal være en faktura pr. opgave. F.eks. en faktura på nedrivning, en faktura på rengøring, en
    faktura på genopbygning.
    Bestillers/godkenders navn.
    Under hver arbejdsopgave skal der være en specifikation af:
       o Hvornår arbejdet er udført (dato)
       o Hvad der er medgået af materialer og priserne herpå
       o Antal arbejdstimer fordelt på entreprisen (timer og timepris/sats)
       o Udgifter til udstyr og evt. udgifter til lejet udstyr, energiforbrug m.v.
    Evt. leveringsdato
    Evt.

Særlige forhold ved fakturering til KEjd:

    Faktura skal fremsendes elektronisk
    Betalingsfrist i Københavns Kommune er altid min. 30 dage fra modtagelse af faktura.Yderligere oplysninger kan ses på følgende link:

http://www.kk.dk/Erhverv/Indkobogudbud/InformationTilLeverandoerer.aspx5. marts 2012

Per Bille Ingvardson, Leder af regnskabsafdelingen, Københavns Ejendomme.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/22/2013
language:Norwegian
pages:1
tang shuming tang shuming
About