Halvårsplan kunst og håndverk 6.trinn h2012 by tangshuming

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Halvårsplan: høst Fag: Kunst og håndverk Trinn: 6.trinn

Uk Tema/       Mål         Arbeidsmåte                          Vurdering
 e Emne
34 Kunst Kompetansemål:         Oppgave: Ulike                  Kjennetegn på måloppnåelse:
     -samtale om opplevelse av   landart oppgaver.                 Høy: Jeg kan samtale om mine opplevelser av
35    hvordan kunstnere har benyttet                          hvordan kunstnerne har benyttet form, lys og
                                             skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde
         form, lys og skygge og bruke
                          Gruppe og individuelt.         og skulpturer.
         dette i eget arbeid med bilde og                    Middels: Jeg kan si noe om mine opplevelser av
         skulptur                                hvordan kunstnerne har benyttet form, lys og
                                             skygge og bruke deler av dette i eget arbeid
                                             med bilde og skulpturer.
                                             Lav: Jeg kan gjenkjenne noen måter
                                             kunstnerne har benyttet form, lys og skygge og
                                             bruke noen få elementer av dette i eget arbeid
                                             med bilde og skulpturer.

36 Visuell Kompetansemål:                   Oppgave:Tegne        Kjennetegn på måloppnåelse:
  kommu -benytte kontraster mellom              organiske former i     Høy :Jeg kan benytte kontraster mellom
                                             diagonale, horisontale og vertikale retninger i
      diagonale, horisontale og             naturen.
  nikasjo vertikale retninger i enkel
                                             enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og
                                             bevegelse.
      komposisjon for å gi illusjon av
  n                             Framgangsmåte:       Middels :Jeg kan benytte kontraster mellom
         ro og bevegelse               - Elevene velger et blad
                                             diagonale, horisontale og vertikale retninger i
                                             enkel komposisjon.
                               eller blomst som de lager  Lav: Jeg kan lage diagonale, horisontale og
         Læringsmål:                 en naturalistisk tegning  vertikale retninger i enkel komposisjon.
         Få kjennskap til organiske         av.
         former.                   - Elevene forenkler
                               tegningen og lager en
                               enkel komposisjon hvor de
                               bevisst tenker på
                               diagonale, horisontale og
                               vertikale linjer.

37 Tur til Viste med 5.-7. trinn
38 Design   Kompetansemål:                               Kjennetegn på måloppnåelse:
                               Klassen deles i to     Gruppe 1:
39       -bruke symaskin og enkelt           grupper med 3 ganger    Høy: Jeg kan bruke symaskin og enkelt elektrisk
40       elektrisk håndverktøy i en           på hver gruppe.       håndverktøy i en formgivingsprosess på en
                                             hensiktsmessig måte. Jeg jobber selvstendig.
41
        formgivingsprosess                             Middels: Jeg kan ved hjelp av noe veiledning
                               Gruppe 1:          bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy
hø       -lage enkle bruksformer i ulike        Symaskinstegning      i en formgivingsprosess på en hensiktsmessig
                                             måte.
stf      materialer og kunne gjøre rede for
        sammenheng mellom idé, valg av
                               (Bilde m/organiske     Lav: Jeg kan ved hjelp av mye veiledning bruke
                               former)           symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en
eri      materialer, håndverksteknikker,                      formgivingsprosess på en hensiktsmessig måte.

 e
        form, farge og funksjon
                               Gruppe 2:          Gruppe 2:
42       - benytte ulike teknikker til
                               Telysestake i leire.    Høy: Jeg kan lage en lysestake i leire. Jeg kan
                               Inspirasjon: fugl      gjøre rede for sammenhengen mellom ide, valg
43
        overflatebehandling av egne
        arbeider                                  av materiale, håndverksteknikker, form, farge
                                             og funksjon. Jeg kan benytte rissing og
44                                            begitning som overflatebehandling på en
           Læringsmål for gruppe 2:                      helhetlig og hensiktsmessig måte. Jeg jobber
                                             selvstendig.
                                             Middels: Jeg kan ved hjelp av noe veiledning
           -Lage en enkel lysestake i leire ut i
                                             lage en lysestake i leire. Jeg kan si noe om
           fra skisser og arbeidstegning.                   sammenhengen mellom ide, valg av materiale,
                                             håndverksteknikker, form, farge og funksjon.
           - benytte rissing og begitning som                 Jeg kan ved hjelp av noe veiledning benytte
           overflatebehandling                         rissing og begitning til overflatebehandling på
                                             en helhetlig og hensiktsmessig måte.
                                             Lav: Jeg kan ved hjelp av mye veiledning lage
                                             en lysestake i leire. Jeg kan ved hjelp av mye
                                             veiledning benytte rissing og begitning til
                                             overflatebehandling.
45  Kunst  Kompetansemål:                           Kjennetegn på måloppnåelse:
       -gjøre rede for hvordan sentrale     Museumsbesøk:      Høy :Jeg kan gjøre rede for hvordan sentrale
46  Visuell kunstnere i nasjonalromantikken,     «Munch – Gåten bak    kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen,

47  kommunik ekspresjonismen på ulike måter
       renessansen, impresjonismen og                   impresjonismen og ekspresjonismen på ulike
                            lerrettet»
                                         måter har satt spor etter seg.
48  asjon  har satt spor etter seg
                            Grafiske teknikker
                                         Jeg kan bruke forminskning og overlapping for
                                         å gi illusjon av rom i bilder.
                            Tegning         Middels :Jeg kan si noe om hvordan sentrale
          -bruke fargekontraster,
                                         kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen,
          forminsking og sentralperspektiv               impresjonismen og ekspresjonismen på ulike
          for å gi illusjon av rom i bilder  Gruppe og individuelle  måter har satt spor etter seg.
          både med og uten digitale verktøy  oppgaver.        Jeg kan bruke noe forminskning og overlapping
                                         for å gi illusjon av rom i bilder.
                                         Lav :Jeg kan gjenkjenne noen elementer fra
          Læringsmål:                         nasjonalromantikken, renessansen,
          -Bruke overlapping og                    impresjonismen og ekspresjonismen.
          forminskning for å gi illusjon av              Jeg kan bruke både store og små figurer for å gi
          rom i bilder                         illusjon av rom i.

49 Jul og      Få kjennskap til norske       Stasjoner med
          juletradisjoner.
50 engler                        ulike aktiviteter
51

								
To top