Docstoc

Halvårsplan kunst og håndverk 2.trinn høst NY

Document Sample
Halvårsplan kunst og håndverk 2.trinn høst  NY Powered By Docstoc
					        Veiledende halvårsplan Kunst og håndverk 2012-2013 Høst

                       Kunnskapsløftet sier:
Uke      Tema:
              Kompetansemål:         Læringsmål:
                                                       Innhold i timene:

34 - 35              bruke dekorative
                 elementer fra kunst og         Lære å fingerhekle          Fingerhekle
                 kunsthåndverk i egne
                                     Lære å lage vennskapsbånd      Lage vennskapsbånd
     Fingerhekling      arbeider

                 lage enkle gjenstander
                 og former i papir og
                 tekstil gjennom å rive,
                 klippe, lime, tvinne og
                 flette
37 - 40  Ulike stilarter      blande og bruke          Kunne snakke om kunst. Kunne se ulike stilarter  Male eller tegne et tre i tre ulike stiler, ved
42
                   primærfarger i eget                         Besøke Rogaland kunstmuseum.
                                  som kunstnerene bruker. Ulike teknikker.    siden av hverandre.
                  skapende arbeid       Kunne snakke om kunst. Kunne se ulike
                 blande og bruke          Vite hva som er primærfarger.     Se på bilder av Edvard Munch.
                                                          Besøke Rog
                 primærfarger i eget
                                   Vite hvilke farger en får når en blander Snakke om måten han maler bilder
                 skapende arbeid         stilarter som kunstnere bruker.
                                   primærfarger.              på. Lage egne bilder som ligner på
                                                     hans
                                 Vite hva og være oppmerksomme på sine egne stilart.
                                  Bruke som er primærfarger. Vite
                                   teknikker i en får når en
                                  hvilke farger eget arbeid. blander
                                  Kunne se forskjellige stiltrekk
                                 primærfarger.
     Design med leire
     og plastelina.                      Få kunnskaper om hvordan vi arbeider
                 lage enkle gjenstander                          Lage en figur med leire.
43, 44              i leire              med leire. Tilegne seg kunnskaper om
                                                      Lage dyr med plastelina.
                                  egenskapene til materialet.
                                                      Lage bruksgjenstander med plastelina
                                  Lære om prosessen fra hvor leiren
                                  kommer fra til ferdig produkt.     Se på brukskunst og skulpturer laget av
                                  Få trening i å lage tredimensjonale   leire.
                                  figurer (plastelina).41                                  HØSTFERIE
45 -47  Høst          Bruke ulike blader        Samarbeid med NSM. Lære om ulike    Lage bokmerke.
                 og lage bokmerke.         trær og velge ut blader til bokmerke.
                                  Lime blader på pappkartong og
                                  laminere.
48 - 49             lage enkle gjenstander    Vite om forskjellige typer nisser. Etc.   Se på kunst der nisser og engler er
                 og former i papir og     fjellnisse, gårdsnisse, fjøsnisse.     element.
     Nisser og engler    tekstil gjennom å rive,    Lære å lage nisser / engler eller annen   Lage julekort.
                 klippe, lime, tvinne og    julepynt. Knyttet opp mot den aktuelle
                 flette                                  Lage nisser og engler eller annen
                                oppgaven.
                 Bruke dekorative                             julepynt.
                 elementer fra kunst                            Aftenbladets julekonkurranse.
                 og kunsthåndverk i
                 egne arbeider

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/21/2013
language:Danish
pages:3
tang shuming tang shuming
About