Fagplan Kunst og håndverk 2.kl.2012

Document Sample
Fagplan Kunst og håndverk 2.kl.2012 Powered By Docstoc
					                                                                      FAGPLAN
          Lærelyst, vekst og glede!
                                                                 Skoleåret 2012-2013    FAG:            Kunst og håndverk
    KLASSETRINN:        2.klasse


               Hovedområde      Kompetansemål                      Arbeidsmåter og       Kjennetegn på
     Periode                                   Lærestoff
                 Tema        Kunnskapsløftet                       vurdering         måloppnåelse
             Visuell kommunikasjon    Uttrykke egne        Se på mønster i våre    Lage navneskilt     I dette faget er det viktig
Uke 33 - 40                     opplevelser gjennom     omgivelser         Lage solbilder med   med:
                           tegning           Eventyret om        kontrastfarger, lage   Aktivitet
                           Blande og bruke       ”Prinsessen på erten”    tekst til bildet     Kunne utføre på en
                           primærfarger i eget     Eventyr om         Illustrere eventyr      ordentlig måte, etter
                           skapende arbeid       primærfargene        Male egne høstbilder,    beste evne
                           Eksperimentere med      Se på naturen om      bruke svamp        Interesse/motivasjon
                           form, farge, rytme og    høsten           Lage egne border     Kunne beherske
                           border                          Lage mosaikkbilde      teknikker
             Kunst            Bruke dekorative                     Trykk           Kunne bruke ulike
                           elementer fra kunst og                                verktøy/redskaper
                           kunsthåndverk i egne                                Kunne bruke egen
                           arbeider                                       fantasi
                                                                    Kunne holde orden
                                                                    Kunne løse oppgaver
                                                                    Kunne beregne tid og bli
                                                                      ferdig
                                                                    Kunne høre etter
                                                                    Kunne reflektere og gi
                                                                      uttrykk for egne tanker
                                                                      FAGPLAN
       Lærelyst, vekst og glede!
                                                                 Skoleåret 2012-2013

          Design          Lage enkle gjenstander     Se bilder av Picasso      Lage lykter         Se over
Uke 42 - 50                  og former i papir og      Se på former i bruksting    Collage
                       tekstil gjennom å rive,    omkring oss          Vinterbilde av stoff/filt
                       klippe, lime, tvinne og                    Lage ramme
                       flette                            Bygge med lego og jovo
                       Bygge med enkle                        Lage bilder av
                       geometriske                          geometriske former
                       grunnformer                          Juleaktiviteter
                       Gjenkjenne og beskrive                    Leire: lage krukker med
                       enkle bruksgjenstander                    pølseteknikk
                       Lage enkle gjenstander i
                       leire
Uke 1 - 9      Kunst           Gjenkjenne kunst i       Uterommet           Tur i nærmiljøet for å se  Se over
                       skolens nærmiljø og      Bilder             på uterommet;
                       bruke dette som        Eventyr og fortellinger    inspirasjon til egen
                       utgangspunkt for egne                     skaping
                       bilder og skulpturer                     Samtale, se på bilder
                       Samtale om bildene til                    Lage egne trollbilder
                       ulike nasjonale, samiske                   lage egne
                       og nordiske                          eventyrillustrasjoner
                       eventyrillustratører og
                       bruke det som
                       utgangspunkt for eget
                       skapende arbeid
Uke 11 - 15     Kunst           Bruke egne dekorative     Se på modeller av       Lage påskepynt       Se over
                       elementer fra kunst og     bruksgjenstander         - ull
                       kunsthåndverk i egne                       - filt
                       arbeid                              - papir
          Design                          Lage enkle gjenstander
                                       og former i papir og
                                                                    FAGPLAN
      Lærelyst, vekst og glede!
                                                               Skoleåret 2012-2013

                                      tekstil gjennom å rive,
                                      klippe, lime, tvinne og
                                      flette
         Arkitektur        Lage enkle modeller av     Se på bilder i bøker     Bruke naturmateriele til  Se over
Uke 17-24                  hus i naturmaterialer      Hus fra eldre tider.     egen bygging av hus
                      Tegne hus fra          Bruke bybilder som      Se på karttegninger av
                      nærmiljøet rett forfra og    utgangspunkt for       hus
                      rett fra siden         samtale            Gå ut og tegne skolen
                      Samtale om                          fra siden
                      opplevelsen av ulike                     Tegne egne hus
                      typer hus og rom i                      Tankekart om ulike hus
                      nærmiljøet                          og rom i utemiljøet
                                                     Tegne og fortelle om sin
                                                     egen favorittplass ute.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/21/2013
language:Danish
pages:3
tang shuming tang shuming
About