ALT OM ...GLIDLÅSER FORHANDLER UTSKIFTNING (GLIDERE by jmn34bb

VIEWS: 28 PAGES: 2

									GODE TIPS OM VEDLIKEHOLD AV GLIDLÅSER
                                                      ALT OM
                                                   ...GLIDLÅSER

Bruk aldrig makt.

Forsiktighet ved samling av glidlåser er anbefalt, for å                           NO
unngå skader på endestopperne.

Hold alltid glidlåsen ren og fri for skitt og sand.

En silikonbasert impregnering (AquaTex) kan effektivt
brukes som smøremiddel. Gliderne glir derved lettere på
glidlåsen, samtidig at det virker som en garanti, på at stoffet
omkring låsen er impregnert (tett).
Impregneringshinnen hindrer også tildels, at vann trenger
inn mellom tennene.

Smøring av glidlåsen kan i visse tilfeller bevirke, at låsen
"går i stykker" - d.v.s. går opp når den lukkes.
Det skyldes som regel at glideren er iferd med å bli slitt, og
det kreves en utskiftning av glideren.

Glidlåser som er sydd i buen skal stramme i ytterkant for å
oppnå den beste finish, i å med at det ikke finnes buede
glidlåser.

La aldrig siden henge i glidlåsen.




                                      UTSKIFTNING
      Norsk Isabella A/S
                                   (GLIDERE • ENDESTOPPERE)
 Postboks 57 . 1738 Borgenhaugen                 Glidlåsen er en del av forteltet, som brukes mye. Det er
                                 viktig å vedlikeholde og skifte ut de forskjellige deler, som
 Tel. (69) 166638/58 . Fax (69) 166613              den består av.
                                 Gliderne er veldig utsatt for slitasje, da det er de, som gjør
                                 det meste av jobben.
                                 Det finnes en beskrivelse på neste side, på hvordan disse
                                 kan skiftes ut på en enkel måte.
                                 På enden av hver glidelåshalvdel sitter en endestopper, som
                                 også kan bli slitt, og bør skiftes ut. Dette gjøres lett med en
                                 skrutrekker, kontaktlim, og en flat tang eller lignende.
                                 Riktig vedlikehold av glidlåsen medvirker til en betydelig
                                 mindre slitasje på alle teltdeler.

        FORHANDLER:                     SE FLERE TIPS PÅ BAKSIDEN!!
       UTSKIFTNING AV GLIDERE:                     UTSKIFTNING AV ENDESTOPPERE:
  Denne metoden gjelder for alle glidere på teltet!




ILL. A                            ILL. D



                               1. Vær oppmerksom på at endestopperne er forskjellige,
                               og at de settes på slik som ILL. D viser.

1. Ta av gavler eller frontstykket.


                               ILL. E



ILL. B                            2. Stikk skrutrekkeren inn mellom stoffet og ende-
                               stopperen, og vrides slik at endestopperen åpnes, og
                               deretter trekkes av. Se ILL. E!


         b1            b2




                                                    M
                                                 f1




                                                    LI
2. Dra gliderne til glidelåsens motsatte endestopper (b1),
og fortsett forbi endestopperne for å få den avmonteret.
                               ILL. F

                                               f2
                               3. Påfør lim der, hvor endestopperen skal sitte (f1), og
                               skyv den på plass (f2).

ILL. C



                               ILL. G


3. Sett på de nye gliderne på glidelåsen, trekk deretter
disse tilbake til utgangspunktet (b2). Se ILL. B!      4. Klemm endestopperen fast på glidelåsen med en tang.
OBS! Det er viktig, å sette gliderne den riktige veien.   ILL. G!
Se ILL. C!


                               AKP • Vejle, d. 21/01/97

								
To top