Docstoc

2007_ Gjenvinningsandel - revidert 2011

Document Sample
2007_ Gjenvinningsandel - revidert 2011 Powered By Docstoc
					Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2007
Returselskap: [ Alle Returselskap ]

                                         Krav


                                          Nivå for
                                          materialgjenvi
                                   Gjenvinningsn nning og
                                   ivå(%)    ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                         80       75
 1a. Kuldemøbler                                80       75
 1b. Andre store husholdningsapparater                     80       75
2. Små husholdningsapparater                          70       50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr            75       65
 3a. Datamonitorer                               75       65
 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75       65
4. Lyd- og bildeutstyr                             75       65
 4a. Fjernsynsapparater                            75       65
 4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75       65
5. Belysningsutstyr                               70       50
6. Lyskilder                                          80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                       70       50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                       70       50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                    70       50
11. Salgsautomater                               80       75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                      F * 100% =   E * 100 % =
A          B          D          G       (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)
Vekt av       Vekt av       Vekt av EE-
materialfraksjo   materialfraksjo   avfall som har
ner som har     ner som har     gått til      Vekt av hele          Nivå for
gått til      gått til      behandling og    EE-produkter          materialgjenvi
materialgjenvi   energigjenvinn   til ombruk     som har gått til Gjenvinningsn nning og
nning (tonn)    ing (tonn)     (tonn)       ombruk (tonn) ivå (%)      ombruk (%)
   117,873.98       8,476.46     143,549.04      1,677.80      89.06      83.09
    37,597.11       1,816.64     46,364.33        23.2      85.05      81.13
    15,004.01       1,265.03     17,158.10        11.6      94.88      87.5
    22,593.10        551.61     29,206.23        11.6      79.28      77.39
     4,909.15       260.12      6,134.72         0      84.26      80.02
    14,527.71       2,799.22     21,177.22       933.6      85.59      71.76
     5,000.82       898.49      7,363.82      769.64      89.46      75.84
     9,526.89      1,900.73     13,813.40       163.96      83.72      69.8
     9,451.58      1,728.41     12,858.24        59.4      87.35      73.85
     6,629.03      1,060.24      8,823.06       11.6      87.26      75.23
     2,822.55       668.17      4,035.18       47.8      87.54      70.79
     5,817.02        93.64      6,193.45         0      95.43      93.92
      810.6          0        832.8         0      97.33      97.33
    11,761.59        127.86     12,405.79         0      95.84      94.81
     1,130.15        71.67      1,323.69       11.6      91.6      86.13
      280.11        58.2       394.06         0      85.85      71.08
     1,927.57        49.57      2,127.07         0      92.95      90.62
      82.47        9.61       101.59         0      90.64      81.18
    10,949.14        500.23     12,377.23         0      92.5      88.46
    11,536.97        788.72     13,673.12        625      94.46      88.42
     7,092.81       172.57      7,585.73        25      96.09      93.81
Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2007
Returselskap: ELRETUR AS                                         Krav
                                           Nivå for
                                           materialgjenvin
                                   Gjenvinningsniv ning og
                                   å(%)       ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80        75
 1a. Kuldemøbler                                80        75
 1b. Andre store husholdningsapparater                     80        75
2. Små husholdningsapparater                           70        50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75        65
 3a. Datamonitorer                               75        65
 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75        65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75        65
 4a. Fjernsynsapparater                             75        65
 4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75        65
5. Belysningsutstyr                               70        50
6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper                            80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                       70        50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                        70        50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                    70        50
11. Salgsautomater                                80        75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                   F * 100% =    E * 100 % =

A         B        D        G        (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)

Vekt av      Vekt av     Vekt av EE-
materialfraksjon materialfraksjon avfall som har
er som har gått er som har gått gått til      Vekt av hele           Nivå for
til        til       behandling og  EE-produkter           materialgjenvin
materialgjenvin energigjenvinni til ombruk     som har gått til Gjenvinningsniv ning og ombruk
ning (tonn)    ng (tonn)    (tonn)      ombruk (tonn)  å (%)      (%)
   58,640.43     6,200.43    76,042.63      139.60      85.43       77.26
   35,318.29     1,755.20    43,754.82       -       84.73       80.72
   14,140.87     1,203.59    16,190.61       -       94.77       87.34
   21,177.42      551.61    27,564.21       -       78.83       76.83
    2,797.88      248.24     3,983.82       -       76.46       70.23
   10,919.73     2,422.90    15,304.99      139.60      87.98       72.00
    4,011.94      790.49     5,327.93      40.23      90.82       75.87
    6,907.79     1,632.41     9,977.06      99.37      86.46       69.93
    9,027.77     1,653.81    12,193.23       -       87.60       74.04
    6,380.88      998.24     8,451.71       -       87.31       75.50
    2,646.89      655.57     3,741.52       -       88.27       70.74
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
     231.90      53.67      330.24       -       86.47       70.22
     276.91      57.80      390.06       -       85.81       70.99
      -        -        -        -        -         -
     67.95       8.81      85.47       -       89.81       79.50
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2007
Returselskap: EUROVIRONMENT AS

                                         Krav


                                          Nivå for
                                          materialgjenvi
                                   Gjenvinningsn nning og
                                   ivå(%)    ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                         80       75
 1a. Kuldemøbler                                80       75
 1b. Andre store husholdningsapparater                     80       75
2. Små husholdningsapparater                          70       50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr            75       65
 3a. Datamonitorer                               75       65
 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75       65
4. Lyd- og bildeutstyr                             75       65
 4a. Fjernsynsapparater                            75       65
 4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75       65
5. Belysningsutstyr                               70       50
6. Lyskilder                                          80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                       70       50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                       70       50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                    70       50
11. Salgsautomater                               80       75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                      F * 100% =   E * 100 % =
A          B          D          G       (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)
Vekt av       Vekt av       Vekt av EE-
materialfraksjo   materialfraksjo   avfall som har
ner som har     ner som har     gått til      Vekt av hele          Nivå for
gått til       gått til      behandling og    EE-produkter          materialgjenvi
materialgjenvi    energigjenvinn   til ombruk     som har gått til Gjenvinningsn nning og
nning (tonn)     ing (tonn)     (tonn)       ombruk (tonn) ivå (%)      ombruk (%)
     4,664.10       583.74       6,938.20       830.2      85.92      76.36
     1,171.92        61.44       1,400.00         0      88.1      83.71
      429.82        61.44         495         0      99.24      86.83
      742.1          0         905         0       82       82
      85.32        11.88         108         0       90       79
     2,607.15       376.32       4,257.40       782.4      85.86      75.03
       806         108       1,841.41      729.41      82.19      72.48
     1,801.15       268.32       2,415.99       52.99      87.58      76.22
      275.8        74.6        448.8       47.8      87.38      68.78
       175          62         275         0      86.18      63.64
      100.8        12.6        173.8       47.8       90       80
       68.8         8.6         86         0       90       80
         0          0          0         0        0        0
        16          2         20         0       90       80
       144          18         180         0       90       80
        3.2         0.4          4         0       90       80
       5.44        1.59          8         0      87.88       68
        6.4         0.8          8         0       90       80
       85.5          0         171         0       50       50
      171.37        25.21         218         0      90.17      78.61
       23.2         2.9         29         0       90       80
Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2007
Returselskap: Ragn-Sells Elektronikkretur AS                                         Krav
                                           Nivå for
                                           materialgjenvin
                                   Gjenvinningsniv ning og
                                   å(%)       ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80        75
 1a. Kuldemøbler                                80        75
 1b. Andre store husholdningsapparater                     80        75
2. Små husholdningsapparater                           70        50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75        65
 3a. Datamonitorer                               75        65
 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75        65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75        65
 4a. Fjernsynsapparater                             75        65
 4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75        65
5. Belysningsutstyr                               70        50
6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper                            80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                       70        50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                        70        50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                    70        50
11. Salgsautomater                                80        75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                     F * 100% =    E * 100 % =

A        B         D          G        (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)

Vekt av     Vekt av      Vekt av EE-
materialfraksjon materialfraksjon avfall som har
er som har gått er som har gått gått til        Vekt av hele           Nivå for
til       til        behandling og    EE-produkter           materialgjenvin
materialgjenvin energigjenvinni til ombruk       som har gått til Gjenvinningsniv ning og ombruk
ning (tonn)   ng (tonn)     (tonn)       ombruk (tonn)  å (%)      (%)
   7,154.05        8.20      8,740.03      708.00      89.17        89.07
   1,106.90        -       1,209.51      23.20      93.31        93.31
    433.32        -        472.49      11.60      94.02        94.02
    673.58        -        737.02      11.60      92.85        92.85
   2,025.95        -       2,042.90       -       99.17        99.17
   1,000.83        -       1,614.83      11.60      62.43        62.43
    182.88        -        194.48       -       94.04        94.04
    817.95        -       1,420.35      11.60      58.06        58.06
    148.01        -        216.21      11.60      72.34        72.34
     73.15        -         96.35      11.60      86.31        86.31
     74.86        -        119.86       -       62.46        62.46
     31.79        -         31.79       -       100.00       100.00
     3.99        -         4.00       -       99.75        99.75
    502.83        -        502.83       -       100.00       100.00
    754.25        -        813.45      11.60      94.06        94.06
      -         -          -        -        -          -
     19.06        -         19.06       -       100.00       100.00
     8.12        -         8.12       -       100.00       100.00
    155.80        8.20       164.00       -       100.00        95.00
    261.80        -        891.25      625.00      98.33        98.33
   1,134.72        -       1,222.08      25.00      94.79        94.79
Rapport om gjenvinningsandeler per produktgruppe. Tonn og prosent.
Periode: 2007
Returselskap: RENAS AS                                         Krav
                                           Nivå for
                                           materialgjenvin
                                   Gjenvinningsniv ning og
                                   å(%)       ombruk(%)
Totalt
1. Store husholdningsapparater                          80        75
 1a. Kuldemøbler                                80        75
 1b. Andre store husholdningsapparater                     80        75
2. Små husholdningsapparater                           70        50
3. Databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr             75        65
 3a. Datamonitorer                               75        65
 3b. Annet databehandlings-, telekommunikasjons- og kontorutstyr        75        65
4. Lyd- og bildeutstyr                              75        65
 4a. Fjernsynsapparater                             75        65
 4b. Annet lyd- og bildeutstyr                         75        65
5. Belysningsutstyr                               70        50
6. Lysstoffrør og andre gassutladningslamper                            80
7. Elektrisk og elektronisk verktøy                       70        50
8. Leker, fritids- og sportsutstyr                        70        50
9. Medisinsk utstyr
10. Overvåknings- og kontrollinstrumenter                    70        50
11. Salgsautomater                                80        75
12. Kabler og ledninger
13. Elektroteknisk utstyr
14. Fastmontert utstyr for oppvarming, aircondition og ventilasjon
                                  F * 100% =    E * 100 % =

A         B        D        G        (A+B) / (D-G)  (A) / (D-G)

Vekt av      Vekt av     Vekt av EE-
materialfraksjon materialfraksjon avfall som har
er som har gått er som har gått gått til      Vekt av hele           Nivå for
til        til       behandling og  EE-produkter           materialgjenvin
materialgjenvin energigjenvinni til ombruk     som har gått til Gjenvinningsniv ning og ombruk
ning (tonn)    ng (tonn)    (tonn)      ombruk (tonn)  å (%)      (%)
   47,415.40     1,684.09    51,828.18       -       94.74       91.49
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
    5,716.43      85.04     6,075.66       -       95.49       94.09
     806.61       -       828.80       -       97.32       97.32
   11,242.76      125.86    11,882.96       -       95.67       94.61
      -        -        -        -        -         -
      -        -        -        -        -         -
    1,903.07      47.98     2,100.01       -       92.91       90.62
      -        -        -        -        -         -
   10,707.84      492.03    12,042.23       -       93.00       88.92
   11,103.80      763.51    12,563.87       -       94.46       88.38
    5,934.89      169.67     6,334.65       -       96.37       93.69

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/19/2013
language:Unknown
pages:10
tang shuming tang shuming
About