; 17
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

17

VIEWS: 0 PAGES: 1

 • pg 1
									 Aktivitet: Hvor meget skal jeg læse? (17)

   Nogle studieordninger stiller krav til litteraturgrundlaget. Undersøg det, og undersøg et
   antal specialer fra dit fag (gerne din vejleders tidligere specialeskrivere), så kan du se hvor
   meget der er på litteraturlisterne.

   Og diskutér jævnligt dit litteraturgrundlag med din vejleder.
Se også skemaet på s. 59 i Specielt om specialer

								
To top