Báo-giá-VPP-ngày-01-tháng-5-năm-2012

Document Sample
Báo-giá-VPP-ngày-01-tháng-5-năm-2012 Powered By Docstoc
					                CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TM VÀ DV VIỆT THIÊN AN
                         Office : Phòng 101, Số 1066 đường Láng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
VIETTHIENAN.,JSC                  Head Office:Số 31 Tổ 3, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
                          Tel: 04.66.810.319 - Hotline: 098.44.55.942 - Mr. Minh
                    Email: sale@dichvuvanphongpham.com.vn - Ychat : vietthienan_vpp
                                  Website: http://dichvuvanphongpham.com.vn

             BÁO GIÁ VĂN PHÒNG PHẨM
                                     Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2012
KÍNH GỬI : QUÝ CÔNG TY

STT          TÊN SẢN PHẨM              MÃ SP   XUẤT XỨ    ĐVT   ĐƠN GIÁ

                      I. CÁC LOẠI GIẤY
1. GIẤY IN - GIẤY PHOTO
 1 Giấy IK Plus A4 70gsm                  GI - 001  Indonesia   Ram     57,500
 2 Giấy IK Plus A3 70gsm                  GI - 002  Indonesia   Ram     119,000
 3 Giấy IK Plus A4 80gsm                  GI - 003  Indonesia   Ram     68,000
 4 Giấy IK Plus A3 80gsm                  GI - 004  Indonesia   Ram      -
 5 Giấy Paperone A4 70gsm                  GI - 005  Indonesia   Ram     57,500
 6 Giấy Paperone A4 80gsm                  GI - 006  Indonesia   Ram     68,000
 7 Giấy Paperone A3 70gsm                  GI - 018  Indonesia   Ram     119,000
 8 Giấy Supreme A4 70gsm                  GI - 007   Thailand   Ram     57,000
 9 Giấy Supreme A4 80gsm                  GI - 019   Thailand   Ram     66,000
 10 Giấy Supreme A3 70gsm                  GI - 008   Thailand   Ram     119,000
 11 Giấy bãi bằng vỏ hồng A4 70gsm              GI - 011  Việt Nam   Ram     48,500
 12 Giấy bãi bằng vỏ hồng A3 70gsm              GI - 012  Việt Nam   Ram     96,000
 13 Giấy DoubleA A4 80gsm                  GI - 013   Thailand   Ram     72,000
 14 Giấy Clever Up A4 80gsm                 GI - 014  Việt Nam   Ram     60,000
 15 Giấy Clever Up A4 70gsm                 GI - 015  Việt Nam   Ram     52,000
 16 Giấy Clever Up A5 70gsm                 GI - 009  Việt Nam   Ram     28,000
 17 Giấy IK Plus A5 70gsm                  GI - 010  Indonesia   Ram     30,000
 18 Giấy DoubleA A5 80gsm                  GI - 016   Thailand   Ram     38,000
 19 Giấy Supreme A5 70gsm                  GI - 017   Thailand   Ram     29,500
2. GIẤY IN VI TÍNH - GIẤY IN LIÊN TỤC
 1 Giấy in vi tính 1 liên SPECIAL khổ 240mm x 279mm    GVT - 001  Indonesia  Thùng    287,500
 2 Giấy in vi tính 1 liên SPECIAL khổ 380mm x 279mm    GVT - 002  Indonesia  Thùng    456,250
 3 Giấy in vi tính 1 liên SUPER WHITE khổ 210mm x 279mmGVT - 004    Indonesia  Thùng    206,250
 4 Giấy in vi tính 1 liên SUPER WHITE khổ 240mm x 279mmGVT - 005    Indonesia  Thùng    225,000
 5 Giấy in vi tính 1 liên SUPER WHITE khổ 380mm x 279mmGVT - 006    Indonesia  Thùng    350,000
 6 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên màu khổ 240mm x 279mm GVT - 007  Indonesia  Thùng    343,750
 7 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên màu khổ 380mm x 279mm GVT - 008  Indonesia  Thùng    531,250
 8 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên màu khổ 210mm x 279mm GVT - 009  Indonesia  Thùng    296,250
STT          TÊN SẢN PHẨM               MÃ SP   XUẤT XỨ   ĐVT   ĐƠN GIÁ

 9 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên trắng khổ 240mm x 279mm  GVT - 010  Indonesia  Thùng   343,750
 10 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên trắng khổ 380mm x 279mm  GVT - 011  Indonesia  Thùng   531,250
 11 Giấy in vi tính 2 liên đến 5 liên trắng khổ 210mm x 279mm  GVT - 012  Indonesia  Thùng   296,250
3. GIẤY NHỚ - GIẤY NOTE
 1 Giấy nhắn Protoni/Eagle3"x2"                GN - 001  Trung Quốc  Tập    3,500
 2 Giấy nhắn Protoni/Eagle 3"x3"
               GN - 002  Trung Quốc  Tập    5,500
 3 Giấy nhắn Protoni/Eagle 3"x4"
               GN - 003  Trung Quốc  Tập    7,500
 4 Giấy nhắn Protoni/Eagle 3"x5"
               GN - 004  Trung Quốc  Tập    9,000
 5 Giấy phân trang 3 màu                    GPT - 001  Trung Quốc  Tập    8,500
 6 Giấy phân trang 4 màu                    GPT - 002  Trung Quốc  Tập    10,000
 7 Giấy phân trang 5 màu                    GPT - 003  Trung Quốc  Tập    11,000
 8 Giấy phân trang trong Deli 9064               GPT - 004  Trung Quốc  Tập    13,000
4. GIẤY FAX - GIẤY THAN - GIẤY IN ẢNH
 1  Giấy fax OJ                     GF - 001     Nhật Bản   Cuộn    15,000
 2  Giấy fax DATA                    GF - 002     Nhật Bản   Cuộn    15,500
 3  Giấy than Horse 4400 - loại 1            GT - 001     Thailand   Tập    83,000
 4  Giấy than Kokusai                  GT - 002     Thailand   Tập    58,500
 5  Giấy in ảnh Epson Hoa cúc 230g/m2 A4         GIA - 001    LD Nhật   Tập    33,000
 6  Giấy in ảnh Kodak A4 230 g/m2            GIA - 002    Nhật Bản   Tập    35,000
                       II. CÁC LOẠI BÚT
1. BÚT BI CÁC LOẠI - BÚT KÝ
 1 Bút bi TL - 08                       BB - 001   Việt Nam  Cây     2,000
 2 Bút bi TL - 027                       BB - 002   Việt Nam  Cây     2,800
 3 Bút bi TL - 023                       BB - 003   Việt Nam  Cây     2,800
 4 Bút bi TL - 025                       BB - 004   Việt Nam  Cây     3,300
 5 Bút bi TL - 032                       BB - 010   Việt Nam  Cây     3,500
 6 Bút bi TL - 034                       BB - 005   Việt Nam  cây     2,000
 7 Bút bi TL - 036                       BB - 006   Việt Nam  Cây     7,500
 9 Bút chữ Aihao (A)                      BB - 007  Trung Quốc  Cây     2,600
 10 Bút cắm bàn đôi PH02                    BB - 008   Việt Nam  Cây    12,000
 11 Bút Gel B-01                        BB - 009   Việt Nam  Cây     4,500
 12 Bút Gel B-03                        BB - 011   Việt Nam  Cây     7,000
 14 Bút ký UB 200                        BK - 001   Nhật Bản  Cây    29,000
 15 Bút ký UNI - UB 150                     BK - 002   Nhật Bản  Cây    12,000
2. BÚT DẠ QUANG - BÚT LÔNG DẦU
 1 Bút dạ quang HL-03 - TL                   BDQ - 001  Việt Nam   Cây     6,500
 2 Bút dạ quang HL-06 - TL                   BDQ - 002  Việt Nam   Cây     7,000
 3 Bút dạ quang HL-07 - TL                   BDQ - 003  Việt Nam   Cây     7,300
 4 Bút lông dầu PM-04 - TL-Ghi CD               BLD - 001  Việt Nam   Cây     8,200
 5 Bút lông dầu PM 09 - TL                   BLD - 002  Việt Nam   Cây     8,000
3. BÚT VIẾT BẢNG - XOÁ BẢNG
STT        TÊN SẢN PHẨM          MÃ SP   XUẤT XỨ   ĐVT   ĐƠN GIÁ

 1 Bút lông bảng WB-02 - TL           BLB - 001  Việt Nam   Cây    5,000
 2 Bút lông bảng WB-03 - TL           BLB - 002  Việt Nam   Cây    6,500
 3 Xoá bảng Deli 7837               XB - 001  Đài Loan  Chiếc   12,500
4. BÚT XOÁ - BÚT CHÌ - RUỘT XOÁ - RUỘT CHÌ
 1 Bút xóa CP-02 - TL              BUX - 001  Việt Nam  Cây    18,500
 2 Bút xóa CP-05 - TL              BUX - 002  Việt Nam  Cây    13,500
 3 Bút chì khúc GP - 04 TL            BC - 001  Việt Nam  Cây     3,500
                 III. DỤNG CỤ VĂN PHÒNG
1. GÔM - TẨY - HỒ - THƯỚC KẺ
 1 Gôm E-06 - TL                 GE - 002  Việt Nam  Viên    2,800
 2 Thước kẻ 20cm TL                TK - 002  Việt Nam  Chiếc    3,000
 3 Thước kẻ 30cm TL                TK - 001  Việt Nam  Chiếc    4,000
 4 Hồ khô - Mic                  HK - 001  Việt Nam   Lọ     4,500
 5 Hồ nước - Thiên Long              HN - 001  Việt Nam   Lọ     3,000
2. BẤM GHIM - GHIM BẤM - MÁY ĐỤC LỖ
 1 Bấm ghim xoay số 3 - Huachang - 414      BG3 - 001 Trung Quốc  Cái    45,000
 2 Dập ghim DELI Số 3              BG3 - 002  Đài Loan  Cái    45,000
 3 Ghim bấn số 3 - Plus             GB3 - 001  Nhật Bản  Hộp     8,800
 4 Ghim bấm số 03 - Van Son           GB3 - 002 Trung Quốc  Hộp     4,000
 5 Bấm ghim số 10 Vmax              BG10 - 001 Trung Quốc  Cái    13,000
 6 Bấm ghim số 10 ST - 010X - PP Bag-Plus   BG10 - 002 Nhật Bản     Cái    30,500
 7 Dập ghim 10 Hand              BG10 - 003 Đài Loan     Cái    15,000
 8 Ghim bấm số 10- Plus            GB10 - 001 Nhật Bản    Hộp     3,000
 9 Ghim bấm số 10- Van Son          GB10 - 002 Trung Quốc   Hộp     2,000
 10 Máy dập ghim đại KW TRIO 50 LA -240 tờ   MDG - 001 Đài Loan     Cái   390,000
 11 Máy dập ghim đại KW TRIO 50 SA -100 tờ   MDG - 002 Đài Loan     Cái   286,000
 13 Ghim dập KW-Trio 23/8           GDM - 001 Đài Loan     Hộp    13,000
 14 Ghim dập KW-Trio 23/10           GDM - 002 Đài Loan     Hộp    14,500
 15 Ghim dập KW-Trio 23/13           GDM - 003 Đài Loan     Hộp    15,500
 16 Ghim dập KW-Trio 23/15           GDM - 004 Đài Loan     Hộp    20,500
 17 Ghim dập KW-Trio 23/17           GDM - 005 Đài Loan     Hộp    22,000
 18 Ghim dập KW-Trio 23/20           GDM - 006 Đài Loan     Hộp    22,500
 19 Ghim dập KW-Trio 23/23           GDM - 007 Đài Loan     Hộp    28,500
 20 Nhổ ghim Deli 0232             NG - 001  Đài Loan    Hộp    10,500
 21 Hộp đựng ghim từ Deli 9981         HDG - 002 Đài Loan     Hộp    12,500
 22 Hộp đựng ghim từ Deli 988         HDG - 001 Đài Loan     Hộp    14,000
 23 Đục lỗ 102 Deli 20 tờ           MDL - 001 Đài Loan     Chiếc   53,500
 24 Đục lỗ 104 Deli 35 tờ           MDL - 002 Đài Loan     Chiếc   77,000
 25 Đục lỗ 970 Hand               ĐL - 004  Đài Loan    Chiếc   50,500
 26 Đục lỗ 957 Hand               ĐL - 005  Đài Loan    Chiếc   69,000
3. KẸP BƯỚM - GHIM CÀI - ĐINH MŨ - VIÊN NAM CHÂM DÍNH BẢNG
 1 Kẹp bướm Double Clip 15mm          KB - 001 Trung Quốc    Hộp     3,500
STT          TÊN SẢN PHẨM           MÃ SP   XUẤT XỨ   ĐVT   ĐƠN GIÁ

 2 Kẹp bướm Double Clip 19mm             KB - 002  Trung Quốc  Hộp     4,500
 3 Kẹp bướm Double Clip 25mm             KB - 003  Trung Quốc  Hộp     7,000
 4 Kẹp bướm Double Clip 32mm             KB - 004  Trung Quốc  Hộp     8,000
 5 Kẹp bướm Double Clip 41mm             KB - 005  Trung Quốc  Hộp    12,500
 6 Kẹp bướm Double Clip 51mm             KB - 006  Trung Quốc  Hộp    19,500
 7 Nam châm gắn bảng Deli E7824 - 20mm        NCD - 001  Đài Loan  Vỉ     11,500
 8 Nam châm gắn bảng Deli E7825 - 30mm        NCD - 002  Đài Loan  Vỉ     12,500
 9 Ghim cài tam giác C62               GC - 001  Trung Quốc  Hộp     2,500
 10 Ghim cài tam giác C82               GC - 002  Trung Quốc  Hộp     3,500
 11 Ghim vòng No.1 - Plus               GC - 003   Nhật Bản  Hộp     7,500
 12 Ghim vòng màu Deli                GC - 006   Đài Loan  Hộp     7,500
 13 Đinh mũ Inox Deli                 GM - 001   Đài Loan  Hộp     8,500
 14 Đinh mũ nhựa Deli (Ghim đính bảng) nhiều màu   ĐM - 001   Đài Loan  Hộp     8,500
4. BĂNG KEO DÁN - BĂNG DÍNH - BĂNG XÓA
 1  Băng xoá - Whiper Push Pull (5mm X 12m) - Plus  BAX - 001  Nhật Bản   Chiếc   17,900
 2  Băng xoá - Whiper Mini (5mm X 7m) - Plus     BAX - 002  Nhật Bản   Chiếc   12,500
 3  Băng xoá - Whiper V (5mm, 6mm X 10m) - Plus   BAX - 003  Nhật Bản   Chiếc
 4  Ruột băng xoá Whiper V (5mm, 6mm X 10m) - Plus  RBX - 001  Nhật Bản   Chiếc
 5  Băng dính trong 4,8cm x 80ya           BD - 001  Việt Nam   Cuộn    10,500
 6  Băng dính trong 4,8cm x 100ya           BD - 002  Việt Nam   Cuộn    13,000
 7 Băng dính trong 4,8cm x 130ya           BD - 003  Việt Nam   Cuộn    17,500
 8 Băng dính trong 7cm x 60ya             BD - 004  Việt Nam   Cuộn    12,500
 9 Băng dính văn phòng 2,4cm x 30ya          BD - 005  Việt Nam   Cuộn    2,500
 10 Băng dính văn phòng 1,2cm x 80ya          BD - 006  Việt Nam   Cuộn    3,000
 11 Băng dán gáy Simili Blue 3,6cm x 5m        BD - 007  Việt Nam   Cuộn    6,000
 12 Băng dán gáy Simili Blue 5cm x 5m         BD - 008  Việt Nam   Cuộn    8,000
 13 Băng dán gáy Simili Blue 7,2cm x 5m        BD - 009  Việt Nam   Cuộn    12,000
 14 Băng dính 2 mặt 5cm x 5m              BD - 010  Việt Nam   Cuộn    4,500
 15 Băng dính 2 mặt 0,5cm x 10m            BD - 011  Việt Nam   Cuộn    1,500
 16 Băng dính 2 mặt 1cm x 10m             BD - 012  Việt Nam   Cuộn    2,000
 17 Băng dính 2 mặt 2cm x 10m             BD - 013  Việt Nam   Cuộn    4,000
 18 Băng dính Giấy 2cm x 15m              BD - 014  Việt Nam   Cuộn    4,500
 19 Băng dính Giấy 1cm x 9m              BD - 015  Việt Nam   Cuộn    2,000
 20 Băng dính Giấy 2,5cm x 9m             BD - 016  Việt Nam   Cuộn    3,000
 21 Băng dính Giấy 5cm x 9m              BD - 017  Việt Nam   Cuộn    6,000
5. DAO - KÉO - CẮT BĂNG DÍNH
 1 Dao rọc giấy nhỏ DELI               DRG - 001 Đài Loan    Chiếc   13,000
 2 Dao rọc giấy to BQ Cutter             DRG - 002 Trung Quốc   Chiếc   15,000
 3 Dao rọc giấy SDI to                DRG - 003 Đài Loan    Chiếc   22,000
 4 Dao rọc giấy SDI nhỏ               DRG - 004 Đài Loan    Chiếc   12,000
 5 Kéo văn phòng deli 6009 nhỏ            KVP - 001 Đài Loan   Chiếc   16,500
STT           TÊN SẢN PHẨM               MÃ SP    XUẤT XỨ   ĐVT   ĐƠN GIÁ

 6 Kéo văn phòng deli 6010 to                 KVP - 002   Đài Loan  Chiếc   25,500
 7 Kéo văn phòng 195mm - Deli 6002              KVP - 003   Đài Loan  Chiếc   22,000
 8 Cắt băng dính nhỏ để bàn                  CBD - 001   Việt Nam  Chiếc   11,500
 9 Cắt băng dính cầm tay                   CBD - 002   Việt Nam  Chiếc   16,500
6. KHAY HỒ SƠ - KỆ HỒ SƠ - KHAY BÚT
 1 Khay hồ sơ nhựa 2 tầng                   KHS - 001  Việt Nam   Cái    56,000
 2 Khay hồ sơ nhựa 3 tầng Shuter                KHS - 002  Nhật Bản   Cái   130,000
 3 Khay hồ sơ Mica 3 tầng DT303-3               KHS - 003  Việt Nam   Cái   175,000
 4 Khay hồ sơ Mica 3 tầng Deli 9203              KHS - 004  Đài Loan   Cái   250,000
 5 Khay hồ sơ nhựa 3 tầng Deli loại 1             KHS - 005  Đài Loan   Cái   160,000
 6  File nan 5 ngăn Deli (9835)                FN - 001  Đài Loan   Cái   130,000
 7  File nan 3 ngăn - ĐT                    FN - 002  Việt Nam   Cái    33,500
 8  File nan 3 ngăn - TM                    FN - 003  Việt Nam   Cái    35,000
 9  Khay cắm bút 4 ngăn xoay Deli 904             KCB - 001  Đài Loan  Chiếc   32,000
 10  Khay cắm bút DELI (9110)                 KCB - 002  Đài Loan  Chiếc   78,000
 11  Khay bút Mica xoay DT 3119(HR)              KCB - 003  Việt Nam  Chiếc   36,500
 12  Khay cắm bút đa dụng + giấy nhớ + cắt băng dính - Deli 9110 CB - 004
                                K      Đài Loan  Chiếc   78,000
 13  Khay cắm bút đa dụng - Deli 903              KCB - 005  Đài Loan  Chiếc   45,000
 14  Khay bút 4 ngăn xoay DT315/4               KCB - 006  Việt Nam  Chiếc   32,000
                IV. CẶP - TÚI - FILE - BÌA HỒ SƠ
1. BÌA MÀU - CHIA FILE - BÌA BÓNG KÍNH
 1 Bìa màu T & T A4 ĐL160                   BM - 001   Indonesia  Ram    40,000
 2 Bìa màu PAPERONE A4 ĐL160                 BM - 002   Indonesia  Ram    37,500
 3 Bìa màu ngoại A4 ( 100 tờ/ ream )             BM - 003    Thailand  Ram    35,000
 4 Bìa màu ngoại A3 ( 100 tờ/ream )              BM - 004    Thailand  Ram    67,000
 5 Chia file nhựa 10 - TM                   CF - 001   Việt Nam   Bộ     7,500
 6 Chia file nhựa 12 - TM                   CF - 002   Việt Nam   Bộ     9,000
 7 Chia file nhựa 24 - TM                   CF - 003   Việt Nam   Bộ    19,000
 8 Chia file nhựa 31 - TM                   CF - 004   Việt Nam   Bộ    25,000
 9 Chia file giấy 10 dày                    CF - 005   Việt Nam   bộ     7,000
 10 Bìa bóng kính A4 - 12v                   BBK - 001   Việt Nam  Tập    74,000
2. BÌA ACCOR NHỰA - KHÓA ACCOR
 1 Bìa Acco nhựa LW 320 - TM                 ACO - 001   Việt Nam  Chiếc    3,500
 2 Khóa Accor nhựa- Deli                   KAC - 001   Nhật Bản  Hộp    22,000
 3 Khóa Accor sắt- Deli                    KAC - 002   Nhật Bản  Hộp    30,000
3. CẶP HỒ SƠ
 1 Cặp hộp gấp 5F                       CHG - 001   Việt Nam  Chiếc   19,000
 2 Cặp hộp gấp 10F                      CHG - 002   Việt Nam  Chiếc   24,000
 3 Cặp hộp gấp15F                       CHG - 003   Việt Nam  Chiếc   31,000
 4 Cặp hộp gấp 20F                      CHG - 004   Việt Nam  Chiếc   41,000
 5 Cặp xốp chun 12 ngăn                    CXC - 001   Việt Nam  Chiếc   24,000
STT         TÊN SẢN PHẨM           MÃ SP   XUẤT XỨ  ĐVT   ĐƠN GIÁ

 6 Cặp ba dây                 CBD - 001    Việt Nam  Chiếc   13,500
4. FILE CÒNG BẬT - CÒNG NHẪN - CÀNG CUA - CÒNG D
 1 Cặp càng cua Kokuyo 5F           CCK - 001    Nhật Bản  Chiếc   40,000
 2 Cặp càng cua Kokuyo 7F           CCK - 002    Nhật Bản  Chiếc   41,000
 3 Cặp càng cua Kokuyo 10F           CCK - 003    Nhật Bản  Chiếc   71,000
 4 File còng bật khổ F4 - 7cm - Plus      FCB - 001    Nhật Bản  Chiếc   58,500
 5 File còng bật khổ A4 - 7cm - Plus      FCB - 002    Nhật Bản  Chiếc   55,000
 6 File còng bật khổ F4 - 5cm - Plus      FCB - 003    Nhật Bản  Chiếc   57,000
 7 File còng bật khổ A4 - 5cm - Plus      FCB - 004    Nhật Bản  Chiếc   51,500
 8 File còng bật khổ A4 - 5cm - TM       FCB - 005    Việt Nam  Chiếc   24,000
 9 File còng bật khổ F4 - 5cm - TM       FCB - 006    Việt Nam  Chiếc   24,000
 10 File còng bật khổ A4 - 7cm - TM       FCB - 007    Việt Nam  Chiếc   25,000
 11 File còng bật khổ F4 - 7cm - TM       FCB - 008    Việt Nam  Chiếc   25,000
 12 File còng nhẫn A 4cm- TM            FCN - 001  Việt Nam  Chiếc   17,000
 13 File còng nhẫn A 2,7cm- TM           FCN - 002  Việt Nam  Chiếc   13,000
 14 File càng cua A - Trà My            FCC - 001  Việt Nam  Chiếc   19,000
5. FILE CÒNG D - FILE LÁ - FILE TRÌNH KÝ - KẸP RÚT GÁY
 1 File còng D 10cm 2 còng trắng, xanh đậm     FLO - 001  Việt Nam  Chiếc   45,500
 2 File còng D 4cm 2 còng trắng, xanh đậm     FLO - 002  Việt Nam  Chiếc   21,500
 3 File còng D 5cm 2 còng trắng, xanh đậm     FLO - 003  Việt Nam  Chiếc   32,500
 4 File còng D 7cm 2 còng trắng, xanh đậm     FLO - 004  Việt Nam  Chiếc   35,000
 5 File 10 lá                   FLA - 001  Việt Nam  Chiếc    7,500
 6 File 20 lá                   FLA - 002  Việt Nam  Chiếc   14,500
 7 File 30 lá                   FLA - 003  Việt Nam  Chiếc   17,500
 8 File 40 lá                   FLA - 004  Việt Nam  Chiếc   25,500
 9 File 60 lá                   FLA - 005  Việt Nam  Chiếc   32,500
 10 File 80 lá                   FLA - 006  Việt Nam  Chiếc   43,000
 11 File 100 lá                   FLA - 007  Việt Nam  Chiếc   52,000
 12 File 10 lá - Plus                FLA - 008  Nhật Bản  Chiếc   20,500
 13 File 20 lá - Plus                FLA - 009  Nhật Bản  Chiếc   28,500
 14 File 40 lá - Plus                FLA - 010  Nhật Bản  Chiếc   42,500
 15 File 60 lá - Plus                FLA - 011  Nhật Bản  Chiếc   60,000
 16 File 80 lá - Plus                FLA - 012  Nhật Bản  Chiếc   78,000
 17 Trình ký 2 mặt da hoa đen           TKY - 001  Việt Nam  Cái    22,000
 18 Trình ký 2 mặt da xanh đậm           TKY - 002  Việt Nam  Cái    18,500
 19 Trình ký 1 mặt da hoa đen           TKY - 003  Việt Nam  Cái    18,500
 20 File trình ký nhựa               TKY - 006  Việt Nam  Cái    13,000
 21 File trình ký một mặt da            TKY - 007  Việt Nam  Cái    19,500
 22 Trình ký nhựa trong A4 - Deli (9256)      TKY - 008  Đài Loan  Chiếc   41,000
 23 File rút gáy mỏng                FRG - 001  Việt Nam  Cái    2,500
 24 File rút gáy dày                FRG - 002  Việt Nam  Cái    4,500
STT           TÊN SẢN PHẨM          MÃ SP   XUẤT XỨ  ĐVT   ĐƠN GIÁ

6. TÚI SƠ MI LỖ - CLEAR BAG
 1 Túi sơ mi lỗ A4 Trà My               SML - 001  Việt Nam  Cái     550
 2 Túi sơ mi lỗ A4 Loại A1 - Plus           SML - 002  Nhật Bản  Tập    14,500
 3 Túi Clear Bag trung kẻ A4              BAG - 001  Việt Nam  Cái    1,800
 4 Túi Clear Bag dày kẻ A4               BAG - 002  Việt Nam  Cái    2,200
 5 Túi Clear Bag dày kẻ khổ F             BAG - 003  Việt Nam  Cái    2,800
 6 Túi Clear Bag dày A4 - Plus             BAG - 004  Nhật Bản  Cái    5,800
 7 Túi Clear Bag dày khổ F - Plus           BAG - 005  Nhật Bản  Cái    6,500
 8 Túi mở cạnh A4 TM                  TMC - 001  Việt Nam  Cái    1,500
                    V. SỔ SÁCH CÁC LOẠI
1. SỔ LÒ XO - SỔ DA - SỔ ĐỰNG CARD
 1 Sổ xé A5 25 tờ                   SX - 001 Việt Nam  Quyển    5,000
 2 Sổ xé A4 30 tờ                   SX - 002 Việt Nam  Quyển    7,500
 3 Sổ lò xo A4 100 tờ                 SLX - 001 Việt Nam  Quyển   28,000
 4 Sổ lò xo A4 50 tờ                 SLX - 002 Việt Nam  Quyển   17,000
 5 Sổ lò xo A5 80 tờ                 SLX - 003 Việt Nam  Quyển   10,500
 6 Sổ lò xo A6 100 tờ                 SLX - 004 Việt Nam  Quyển    9,500
 7 Sổ lò xo A7 100 tờ                 SLX - 005 Việt Nam  Quyển    5,800
 8 Sổ bìa da CK6 dày                 SBD - 001 Việt Nam   Quyển   14,500
 9 Sổ bìa da CK7 dày                 SBD - 002 Việt Nam   Quyển   16,500
 10 Sổ bìa da CK8 dày                 SBD - 003 Việt Nam   Quyển   18,500
 11 Sổ bìa da A2K8                   SBD - 004 Việt Nam   Quyển   25,000
 12 Sổ da 7930 - 20 còng - Đẹp             SDK - 001 Đài Loan  Quyển   72,500
 13 Sổ da 7931 - 26 còng - Đẹp             SDK - 002 Đài Loan  Quyển   99,500
 14 Sổ đựng 72 CARD Deli (5781)            SDC - 001 Trung Quốc  Quyển   27,500
 15 Sổ đựng 180 CARD Deli (5783)            SDC - 002 Trung Quốc  Quyển   40,000
 16 Sổ đựng 240 CARD Deli (5795)            SDC - 003 Trung Quốc  Quyển   62,500
2. CÁC LẠI CHỨNG TỪ
 1 Phiếu chi                      PC- 001  Việt Nam  Quyển    2,500
 2 Phiếu chi 2 liên carbon               PC- 002  Việt Nam  Quyển   15,000
 3 Phiếu chi 3 liên carbon               PC- 003  Việt Nam  Quyển   17,000
 4 Phiếu thu                      PT - 001  Việt Nam  Quyển    2,500
 5 Phiếu thu 2 liên carbon               PT - 002  Việt Nam  Quyển   15,000
 6 Phiếu thu 3 liên carbon               PT - 003  Việt Nam  Quyển   17,000
 7  Giấy giới thiệu                 GGT - 001  Việt Nam  Quyển    5,000
 8  Hóa đơn bán lẻ nhỏ                HDL - 001  Việt Nam  Quyển    2,500
 9  Hóa đơn bán lẻ to                HDL - 002  Việt Nam  Quyển    5,000
10  Phiếu xuất kho A4                PXK - 001  Việt Nam  Quyển    5,000
11  Phiếu nhập kho A4                PNK - 001  Việt Nam  Quyển    5,000
12  Phiếu xuất kho A5                PXK - 002  Việt Nam  Quyển    3,000
13  Phiếu xuất kho A5 2 liên carbon         PXK - 003  Việt Nam  Quyển   15,000
STT         TÊN SẢN PHẨM            MÃ SP   XUẤT XỨ   ĐVT   ĐƠN GIÁ

 14 Phiếu nhập kho A5                 PNK - 002 Việt Nam   Quyển    3,000
 15 Phiếu nhập kho A5 2 liên carbom          PNK - 003 Việt Nam   Quyển   15,000
 16 Hợp đồng lao động                 HLD - 001 Việt Nam   Tờ     1,000
                 VI. CÁC LOẠI VĂN PHÒNG PHẨM KHÁC
1. MÁY TÍNH CÁC LOẠI
 1 Máy tính FX-500MS (Bảo hành 01 năm )        MT - 001 Trung Quốc  Chiếc   165,000
 2 Máy tính FX-570MS (Bảo hành 01 năm )        MT - 002 Trung Quốc  Chiếc   150,000
 3 Máy tính casio DJ220 to ( Bảo hành 03 tháng )   MT - 003 Trung Quốc  Chiếc   180,000
 4 Máy tính casio HL122TV ( Bảo hành 01 năm )     MT - 004  Nhật bản  Chiếc   150,000
 5 Máy tính casio JS120L ( Bảo hành 03 tháng )    MT - 005 Trung Quốc  Chiếc   150,000
 6 Máy tính casio JS 20LA ( Bảo hành 03 tháng )    MT - 006 Trung Quốc  Chiếc   190,000
 7 Máy tính casio JS 40V ( Bảo hành 03 tháng )    MT - 007 Trung Quốc  Chiếc   140,000
2. ĐĨA CD - VCD
 1 Đĩa CD-R Maxell 700MB               VDC - 001 Trung Quốc  Chiếc    4,000
 2 Đĩa CD-RW Sony L50                 VDC - 002 Trung Quốc  Chiếc   18,000
 3 Đĩa Maxell DVD H 1                DVD - 001 Hồng Kông   Chiếc   22,000
 4 Đĩa Maxell DVD H 10                DVD - 002 Trung Quốc  Chiếc    7,000
 5 Đĩa Sony DVD H 1                 DVD - 003 Hồng Kông   Chiếc   23,500
 6 Đĩa DVD SOMEI 16X, 4.7GB             DVD - 004 Trung Quốc  Chiếc    5,500
 7 Vỏ túi film                    VOD - 001 Việt Nam    Cái    1,000
 8 Vỏ giấy                      VOD - 002 Việt Nam    Cái    1,000
 9 Vỏ đĩa hộp                    VOD - 003 Việt Nam    Cái    6,000
3. MỰC DẤU - KEO CON VOI
 1 Mực dấu Shiny                   MDS - 001 Đài Loan    Lọ    40,000
 2 Mực dấu nhanh khô Deli 9875            MDD - 001 Đài Loan    Lọ    27,500
 3 Keo con voi                    KCV - 001 Việt Nam   Lọ     5,000
4. GIẤY HỘP - GIẤY VỆ SINH
 1 Giấy hộp Watersilk, 200 tờ/h           GHW - 001 Việt Nam   Hộp     -
 2 Giấy hộp Watersilk, 150 tờ/h           GHW - 002 Việt Nam   Hộp    18,500
 3 Giấy hộp Pure                   GHP - 001 Việt Nam   Hộp     -
 4 Giấy hộp Puply (180 tờ)              GHP - 002 Việt Nam   Hộp     -
 5 Giấy VS Watersilk (12 cuộn/dây)          GVS - 001 Việt Nam   Dây    36,000
 6 Giấy VS Pure ( 12 cuộn/dây)            GVS - 002 Việt Nam   Dây     -
5. CÁC LOẠI KHÁC
 1 Thẻ cài ngang Shuter                THE - 001 Nhật Bản   Cái    7,000
 2 Thẻ đeo dọc to                   THE - 002 Trung Quốc  Cái    6,000
 3 Thẻ đeo dọc nhỏ                  THE - 003 Trung Quốc  Cái    5,000
 4 Thẻ đeo ngang to                  THE - 004 Trung Quốc  Cái    6,000
 5 Thẻ đeo ngang nhỏ                 THE - 005 Trung Quốc  Cái    5,000
 6 Mút đếm tiền                   MDT - 001 Việt Nam   Chiếc    7,500
 7 Bóng đếm tiền 9109 Deli              BDT - 001 Đài Loan  Chiếc   15,500
STT           TÊN SẢN PHẨM             MÃ SP  XUẤT XỨ    ĐVT  ĐƠN GIÁ

 8  Hộp đựng name card Deli 7623             HDC - 001  Đài Loan  Chiếc    13,500
 9  Dụng cụ cắt phong bì thư - Plus            CPB - 001  Nhật Bản   Cái    120,000

    Ngoài những sản phẩm trên, chúng tôi còn cung cấp những sản phẩm khác theo yêu cầu của Quý khách.

*** Báo giá trên chưa bao gồm VAT
*** Giao hàng tận nơi và nhanh chóng trong nội thành Hà Nội.
*** Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
                                       Trân trọng kính chào!
STT  TÊN SẢN PHẨM  MÃ SP  XUẤT XỨ  ĐVT  ĐƠN GIÁ
STT  TÊN SẢN PHẨM  MÃ SP  XUẤT XỨ  ĐVT  ĐƠN GIÁ
STT  TÊN SẢN PHẨM  MÃ SP  XUẤT XỨ  ĐVT  ĐƠN GIÁ
STT  TÊN SẢN PHẨM  MÃ SP  XUẤT XỨ  ĐVT  ĐƠN GIÁ
STT  TÊN SẢN PHẨM  MÃ SP  XUẤT XỨ  ĐVT  ĐƠN GIÁ
 N
Nội
Nội
nh
pp
 vn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/14/2013
language:Unknown
pages:70
tang shuming tang shuming
About