Docstoc

Huong Dan Su Dung

Document Sample
Huong Dan Su Dung Powered By Docstoc
					Hướng dẩn cài đặt và gở bõ

Cài đặt ( Install) :
1) Nhấp đúp và file Deep Freeze Standard 6.00.020.1523.exe để cài đặt. 2) Chọn partition nào bạn muốn cho “Đóng băng” như trong hình bên dưới, sau đó bấm vào nút install.

3) Cài đặt xong, chương trình sẽ khởi động lại máy. Sau khi máy đã được khởi động, bạn sẽ thấy icon của chương trình xuất hiện ở Traybar. Bạn gọi chương trình lên bằng 2 cách: - Bấm và giử 3 phím Shift+ Ctrl + Alt và nhấp vào phím F6 hoặc : - Giử phím Shift và dùng chuột nhấp đúp vào icon. 4) Chương trình sẽ hiện lên hộp thoại yêu cầu gõ password. Nếu là lần đầu tiên, bạn cứ để trống như thế mà bấm enter. 5) Kế tiếp là bảng tuỳ chọn (Options) Bạn có thể chọn password. Sau đó là tuỳ chọn Đóng băng (Freeze) và rả băng (Boot thawed) sau mấy lần khởi động lại máy tuỳ ý.

Gở bõ (Uninstall)
1) Vào Options, chọn Boothawed, sau đó khởi động lại máy. Sau khi máy đã khởi động lại, bạn sẽ thấy Icon của Deepfreeze ở traybar có dấu gạch chéo màu đỏ. 2) Đưa CD có chứa chương trình Deepfreeze vào, nhấp đúp vào file cài đặt, bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại như hình bên dưới. Bạn chọn : OK to uninstall và bấm Finish

•

Lưu ý :

Tất cả những gì bạn đã thực hiện trên máy từ thời điểm bạn cài đặt và chọn các tuỳ chọn cho đến khi gở bõ đều sẽ không còn .

TRUNGLH Trung_lht@yahoo.fr


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:952
posted:9/25/2008
language:Vietnamese
pages:2