PBS by MohdFairuzUjang

VIEWS: 18 PAGES: 14

									                   PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                     PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                             TINGKATAN 2
                             TAHUN 2013


NAMA       :
TINGKATAN    :
DESKRIPTOR : B1 DJ1 ( Mengetahui maksud komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan)
EVIDENS     : B1 DJ1 E1 ( Menyatakan maksud komposisi badan )


ARAHAN
1. Berdasarkan soalan di bawah, suaikan dengan jawapan yang betul berdasarkan tajuk kecergasan fizikal.


 PENYATAAN                   JAWAPAN
 Kecergasan Fizikal              Keupayaan otot atau kumpulan otot yang mempu menghasilkan daya untuk
                        mengatasi sesuatu rintangan
 Daya Tahan Kardiovaskular           Keupayaan otot atau kumpulan otot menguncup berulang kali dan berterusan dalam
                        satu jangka masa yang lama
 Daya Tahan Otot                Perbandingan antara peratusan relatif lemak berbanding otot, tulang dan organ-organ
                        dalam badan
 Kekuatan Otot                 Keupayaan bahagian sendi digerakkan menerusi julat pergerakan yang maksimum
                        tanpa berasa sakit
 Komposisi Badan                Keupayaan individu melakukan kerja dengan efisien tanpa cepat berasa lesu serta
                        mempunyai tenaga lebihan untuk berekreasi dan menghadapi kecemasan
 Kelenturan                  Keupayaan jantung dan salur darah membekalkan darah beroksigen dan nutrien ke
                        otot-otot tubuh yang bekerja
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DJ2 ( Mengetahui tentang konsep kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan )
EVIDENS        : B1 DJ2 E1 ( Menyatakan maksud kekhususan dan tambah beban dalam prinsip latihan )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kecergasan fizikal iaitu prinsip latihan.


A.  Berikan 2 faedah latihan fizikal kepada seseorang individu.
   i. ......................................................................................................................................................
   ii. ......................................................................................................................................................


B.  Berikan definisi kekhususan dalam prinsip latihan fizikal.
   .................................................................................................................................................... ........................................................
   ...................................................................................................................................................................................................... ......


C.  Berikan definisi tambah beban dalam prinsip latihan fizikal.
   ....................................................................................................................................................................................... .....................
   ............................................................................................................................................................................................................


D.  Berikan definisi intensiti latihan dalam prinsip latihan fizikal.
   ............................................................................................................................................................................................................


E.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
              AKTIVITI                     KOMPONEN KECERGASAN                                       OTOT
                                   Daya Tahan Kardiovaskular                         Jantung
    Tekan Tubi
                                   Kekuatan Otot
    Bangkit Tubi                                                              Rektus Abdominis
                                   Daya Tahan Kardiovaskular


F.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
      PEMBOLEH UBAH                KOMPONEN KECERGASAN                          AKTIVITI                      INTENSITI
                                                                                       1             2
    Jarak                                                    Joging (10 minit)                   2 km
                            Daya Tahan Otot                       Bangkit Tubi                     15 kali
                            Daya Tahan Kardiovaskular                  Joging (2.4 km)                                12 minit
    Beban                                                    Bicep Curl                      10 kg
                            PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                               PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                            TINGKATAN 2
                                             TAHUN 2013


NAMA        :
TINGKATAN      :
DESKRIPTOR : B1 DJ3 ( Mengetahui kemahiran asas olahraga )
EVIDENS       : B1 DJ3 E1 ( Menyatakan fasa-fasa lakuan dalam merejam lembing )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kemahiran sukan dan rekreasi iaitu rejam lembing.


A.  Berdasarkan Rajah X, jawab soalan-soalan di bawah.
                                               RAJAH X
   i. Nyatakan acara sukan berdasarkan Rajah X di atas.
     ..................................................................................
   ii. Berikan 2 gaya rejaman yang boleh digunakan oleh seseorang atlet dalam acara sukan di atas.
     a.  ...........................................................
     b.  ...........................................................
   iii. Berikan 3 gaya memegang lembing yang boleh digunakan oleh seseorang atlet dalam acara sukan di atas.
     a.  ...........................................................
     b.  ...........................................................
     c.  ...........................................................
B.  Berdasarkan Rajah Z, jawab soalan-soalan di bawah.
                                                Rajah Z
   i. Berikan 3 bahagian lembing berdasarkan Rajah Z di atas.
     a ..............................
     b. ..............................
     c. ..............................
C.  Berikan 4 fasa utama teknik rejaman lembing yang betul.
   i. ................................................
   ii. ................................................
   iii. ................................................
   iv. ................................................


D.  Berikan penerangan tentang fasa pertama teknik rejaman lembing yang betul.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................
   iv. .........................................................................................................................................................................................................
   v. ..................................................................................................................................................... ....................................................


E.  Berikan penerangan tentang fasa kedua teknik rejaman lembing yang betul.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. ........................................................................................................................................................................... ..............................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................
   iv. .........................................................................................................................................................................................................


F.  Berikan penerangan tentang fasa ketiga teknik rejaman lembing yang betul.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................
   iv. .................................................................................................................................. .......................................................................


G.  Berikan penerangan tentang fasa keempat teknik rejaman lembing yang betul.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. ...................................................................................................................................................... ...................................................
   iii. ...................................................................................................................................................................................................... ...
   iv. .........................................................................................................................................................................................................
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DJ4 ( Mengetahui aktiviti rekreasi )
EVIDENS        : B1 DJ4 E1 ( Menyatakan maksud orienteering )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kemahiran sukan dan rekreasi iaitu orienteering.


A.  Apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti orienteering ?
   ...................................................................................................................................................... ........................................................


B.  Berikan 2 aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan selain daripada aktiviti orienteering.
   i. .........................................................
   ii. .........................................................


C.  Berikan 2 alatan utama yang diperlukan semasa melakukan aktiviti orienteering.
   i. .........................................................
   ii. .........................................................


D.  Berikan 2 kemahiran yang diperlukan untuk menyertai aktiviti orienteering.
   i. .........................................................
   ii. .........................................................


E.  Berikan 3 kawasan yang biasanya dilaksanakan aktiviti orienteering.
   i. .........................................................
   ii. .........................................................
   iii. .........................................................


Berdasarkan Rajah X, jawab soalan di bawah.
                                                 Rajah X
1.  Namakan alatan di atas yang di gunakan dalam aktiviti orienteering.
   .......................................................
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DJ5 ( Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan )
EVIDENS        : B1 DJ5 E1 ( Menyatakan jenis insentif dalam sukan )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kesukanan iaitu isu-isu dalam pendidikan jasmani dan sukan.


A.  Berikan maksud insentif dalam sukan.
   ..............................................................................................................................................................................................................


B.  Berikan 2 tujuan diwujudkan pemberian insentif dalam sukan.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. ........................................................................................................................................................................................................


C.  Berikan 3 contoh pemberian insentif kepada atlet remaja Majlis Sukan Negara.
   i. .................................................................................................
   ii. .................................................................................................
   iii. .................................................................................................


D.  Berikan 2 jenis insentif yang boleh mendorong atlet mencapai kejayaan dalam sukan.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................


E.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
    BIL             JENIS INSENTIF                                 DEFINISI                       CONTOH INSENTIF
    1.
    2.


F.  Berdasarkan rajah di bawah, klasifikasikan jenis insentif dalam sukan pada ruangan kosong yang disediakan.
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DJ5 ( Mengetahui isu-isu dan etika dalam sukan dan permainan )
EVIDENS        : B1 DJ5 E2 ( Menyatakan maksud etika dan amalan permainan bersih )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kesukanan iaitu etika dalam sukan.


A.  Berikan maksud etika dalam sukan.
   ..............................................................................................................................................................................................................


B.  Amalan permainan bersih (Fairplay) merupakan satu bentuk etika yang baik. Berikan 3 tujuan diperkenalkan amalan permainan
   bersih dalam sukan.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................


C.  Siapakah yang harus mengamalkan amalan permainan bersih dalam sukan.
   i. ......................................................
   ii. ......................................................
   iii. ......................................................


D.  Berikan 3 etika permainan bersih dalam sukan yang boleh diamalkan oleh atlet.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................


E.  Berikan 3 etika permainan bersih dalam sukan yang boleh diamalkan oleh pegawai sukan.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. ...................................................................................................................................... ...................................................................
   iii. ...................................................................................................................................................................................... ...................


G.  Berikan 3 etika permainan bersih dalam sukan yang boleh diamalkan oleh penonton.
   i. ................................................................................................................................................... ......................................................
   ii. .................................................................................................................................................................................................... .....
   iii. .........................................................................................................................................................................................................
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DK1 ( Mengetahui penyakit akibat amalan pemakanan yang tidak sihat )
EVIDENS        : B1 DK1 E1 ( Menyatakan maksud anoreksia nervosa dan bulimia nervosa )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kesihatan dan keluarga


A.  Siapakah yang bertangungjawab menjaga kesihatan diri?
   .................................................


B.  Berikan 2 faktor yang mempengaruhi kesihatan diri seseorang individu.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................


C.  Berikan maksud amalan pemakanan yang tidak sihat.
   ..............................................................................................................................................................................................................


D.  Berikan 1 punca berlakunya amalan pemakanan yang tidak sihat kepada seorang individu.
   i. ............................................................................................................................................


E.  Berikan 2 penyakit yang disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................


F.  Berikan 3 amalan pemakanan yang tidak sihat disebabkan kebimbangan terhadap kegemukan yang berlebihan.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. .........................................................................................................................................................................................................


G.  Berikan maksud penyakit anoreksia nervosa.
   ..............................................................................................................................................................................................................


H.  Berikan maksud penyakit bulimia nervosa
   ..............................................................................................................................................................................................................
F.  Berdasarkan rajah di bawah, kenal pasti jenis penyakit akibat amalan pemakanan yang tidak sihat.
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DK2 ( Mengetahui jenis-jenis nutrien )
EVIDENS        : B1 DK2 E1 ( Menyatakan enam jenis nutrien )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk gaya hidup sihat.

                       Amalan gaya hidup sihat adalah cara yang paling
                        berkesan untuk memelihara kesihatan diri. Ini
                       merangkumi aspek kesihatan fizikal dan mental
Berdasarkaan maklumat di atas, jawab soalan-soalan berikut.
A.  Berikan maksud amalan gaya hidup sihat dari aspek kesihatan fizikal.
   ..............................................................................................................................................................................................................


B.  Berikan 3 cara untuk meningkatkan tahap kesihatan fizikal berdasarkan amalan gaya hidup sihat.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................
   iii. ....................................................................................


C.  Berikan maksud amalan gaya hidup sihat dari aspek kesihatan mental.
   ..............................................................................................................................................................................................................


D.  Berikan 3 contoh amalan gaya hidup tidak sihat.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................
   iii. ....................................................................................


E.  Berikan 3 contoh penyakit akibat amalan gaya hidup tidak sihat.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................
   iii. ....................................................................................
    Makanan penting untuk kesihatan kerana makanan mengandungi nutrien. Nutrien adalah bahan yang diperlukan
     badan untuk tumbesaran, menjaga kesihatan dan pembekalan tenaga. Selain itu, badan juga memerlukan air.

Berdasarkaan maklumat di atas, jawab soalan-soalan berikut.
A.  Berikan 6 jenis nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................
   iv. ....................................................
   v. ....................................................
   vi. ....................................................


B.  Berikan 3 jenis nutrien yang diklasifikasikan sebagai makronutrien.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................


C.  Berikan 3 fungsi nutrien yang diklasifikasikan sebagai makronutrien.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................
   iii. ....................................................................................


D.  Berikan 3 jenis nutrien yang diklasifikasikan sebagai mikronutrien.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................


E.  Berikan 2 fungsi nutrien yang diklasifikasikan sebagai mikronutrien.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................


F.  Berikan 3 contoh makanan yang mengandungi nutrien Karbohidrat.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................


G.  Berikan 2 kesan kekurangan nutrien Karbohidrat kepada seseorang individu.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................


H.  Berikan 1 kesan sekiranya nutrien Karbohidrat diambil secara berlebihan dalam diet harian seseorang individu.
   i. ....................................................


I.  Berikan 3 contoh makanan yang mengandungi nutrien Protein.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................


J.  Berikan 2 jenis penyakit kesan kekurangan nutrien Protein kepada seseorang individu.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................


K.  Berikan 3 contoh makanan yang mengandungi nutrien Lemak.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................


L.  Berikan 1 kesan sekiranya nutrien Lemak diambil secara berlebihan dalam diet harian seseorang individu.
   i. ....................................................


M.  Berikan 5 jenis garam mineral yang terdapat dalam badan dalam kuantiti yang rendah.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................
   iv. ....................................................
   v. ....................................................


N.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
    BIL    VITAMIN           SUMBER           FUNGSI  KESAN KEKURANGAN      KESAN BERLEBIHAN
    1.       B1                                         
    2.       B2                                         
    3.       B6                                         
    4.       B12                                         
    5.        C                                         


O.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
    BIL    VITAMIN           SUMBER           FUNGSI  KESAN KEKURANGAN      KESAN BERLEBIHAN
    1.        A                                         
    2.        D                                         
    3.        E                                         
    4.        K                                         


P.  Berdasarkan jadual di bawah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
    BIL    GARAM MINERAL             SUMBER      FUNGSI  KESAN KEKURANGAN      KESAN BERLEBIHAN
    1.                                                 
    2.                                                 
    3.                                                 
    4.                                                 
    5.                                                 
    6.                                                 
                              PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA          :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DK3 ( Mengetahui akta dan undang-undang perlindungan kanak-kanak serta jenis penderaan )
EVIDENS        : B1 DK3 E1 ( Menyatakan akta perlindungan kanak-kanak )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kebersihan dan keselamatan persekitaran.


A.  Berikan maksud Undang-Undang.
   ..............................................................................................................................................................................................................


B.  Berikan 2 kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................


C.  Berikan 3 kesan negatif kepada kanak-kanak yang mengalami masalah keganasan dan penderaan.
   i. ....................................................................................
   ii. ....................................................................................
   iii. ....................................................................................


D.  Berikan maksud Akta.
   .......................................................................................................................................................................................... ....................


E.  Berikan 1 Akta yang telah digubal untuk melindungi keselamatan dan kebajikan kanak-kanak.
   i. ....................................................................................


F.  Berapakah umur kanak-kanak yang dilindungi oleh Akta yang anda nyatakan berdasarkan soalan E.
   ...........................................................................................


G.  Berikan 3 fungsi Akta yang anda nyatakan berdasarkan soalan E.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................
   iii. ............................................................................................................................................... ..........................................................


H.  Berikan 3 tindakan yang boleh diambil Mahkamah sekiranya mendapati kanak-kanak telah didera dan dianiaya.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .................................................................................................................................... .....................................................................
   iii. .................................................................................................................................................................................... .....................
                             PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
                                 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
                                             TINGKATAN 2
                                              TAHUN 2013


NAMA         :
TINGKATAN       :
DESKRIPTOR : B1 DK3 ( Mengetahui akta dan undang-undang perlindungan kanak-kanak serta jenis penderaan )
EVIDENS        : B1 DK3 E1 ( Menyatakan jenis penderaan kanak- kanak )


ARAHAN
1. Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan tajuk kebersihan dan keselamatan persekitaran.
Jawab soalan-soalan di bawah berdasarkan rajah di atas.
A.  Berikan 5 bentuk penderaan terhadap kanak-kanak.
   i. ....................................................
   ii. ....................................................
   iii. ....................................................
   iv. ....................................................
   v. ....................................................


B.  Berikan 2 bentuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penderaan mental dan emosi.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................


C.  Berikan 2 bentuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pengabaian kanak-kanak.
   i. .........................................................................................................................................................................................................
   ii. .........................................................................................................................................................................................................


D.  Berikan 3 bentuk perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penderaan seks.
   i. .............................................................
   ii. .............................................................
   iii. .............................................................

								
To top