Workshop Goede Architectuur ProRail 20101011 DYA_Software by malj

VIEWS: 0 PAGES: 44

									1
            DYA|Software
      Architectuuraanpak voor bedrijfskritische applicaties


              OverzichtRobert Deckers   NGI 20110524 v2
Speerpunten DYA|Software

• Uitgaan van “goede architectuur”


• Van organisatiebreed tot applicatie


• Één passend consistent geheel


• Afstemmen op specifieke situatie


                    3
De DYA fundering


      DYA
       |Infrastructuur
       |Governance
       |Principes

        |Software

        |Business
                4
Wat te doen?
        5
Goede architectuur is… niet altijd

             Snelle systemen        Kostenbewust
   Simpel
               Homogeen
                              Technologie-
             applicatielandschap
   Toekomst                       onafhankelijk
   bestendig

     situatieafhankelijk
   Herbruikbaar
               Voorspelbare
                projecten          Flexibel

                       Modulair
                      opgebouwd
 Gebruiksvriendelijke
   systemen         Service           Betrouwbare
               georiënteerd          systemen

    Onderhoudbare              Vergroot
     systemen                de winst
                               6
Correct, Consistent, geCommuniceerd

 Correct : het past in de omgeving              ROI
   Art. 4.11
                Eindgebruiker
                                    t
                           Business
      Overheid                 manager
      Goede Architectuur zorgt voor:
                               goed
                    Consistent : het zit Project in elkaar
          Sturing van architectuuractiviteiten
                 Systeem          Software
        Functioneel   Architectuur HRM
         
                               engineer

        beheer Toetsbare architectuur        Tester
functionaliteit
          Goed systeem
         Componenten            Programma
         bouwer               manager
                 Netwerkbeheer
       geCommuniceerd : iedereen weet wat hij moet weten
                               7
Checklist

Correctheid  Bewuste    Voldoende    Validatie van
        afweging van  omgevings-   omgevings-
        belangen    analyse     informatie
Consistentie  Bewust     Aantoonbaar   Verificatie op
        vastgelegd   realiseerbaar  tegenstrijdig-
                       hedenCommunicatie  Bewust     Verankerd in  Vertaald naar
        uitgevoerd   de organisatie acties
                         8
Correctheid
Validatie (voorbeeld)
1. Hoe (h)erkennen de stakeholders de
  beschreven belangen?
2. Hoe zijn de andere uitgangspunten over de
  omgeving gecontroleerd op geldigheid?
3. Hoe wordt de prioritering van belangen
  gevalideerd? Met name door de
  systeemeigenaar.
                    9
10 vragen van de manager aan de architect
1. Wie zijn de stakeholders en wat is het belangrijkste concern van elke stakeholder?

2. Wat zijn de vijf belangrijkste concerns waar de architectuur invulling aan moet geven?

3. Wat zijn de vijf moeilijkste kwesties waar de architectuur een oplossing voor biedt? Welke
  stakeholderconcerns zijn daarmee gediend?

4. Wat is de belangrijkste rol die elke stakeholder speelt bij de totstandkoming van de architectuur?

5. Wat is de afbakening van de architectuur? In het bijzonder met betrekking tot:
  Toepassingsgebied, Technologie, Ontwikkel- en beheerproces, Levensduur

6. Wat zijn de vijf belangrijkste afwegingen in de architectuur en hoe zijn deze vastgelegd,
  uitgedragen en bewaakt?

7. Op welke manier is de consistentie van de vijf belangrijkste eisen en hun oplossing aangetoond?

8. Welke architectuurviews zijn er om te redeneren, uit te leggen, uit te rollen, te beschrijven, etc.?
  Aan welke stakeholders zijn deze gericht?

9. Op welke manier zijn de stakeholders op de hoogte gebracht van de manier waarop de
  architectuur hun eisen (niet) inwilligt en wat er van hen verwacht wordt / welke acties zij
  moeten ondernemen?

10.Wat is er zo geweldig aan de architectuur wat ik niet mag vergeten? Wat moet ik echt weten van
 de architectuur dat ik niet gehoord heb in de antwoorden op de vorige vragen?
                                         10
Wat doet softwarearchitectuur?
   Hoofdontwerp : functioneel, technisch, aanpak
          Bieden van
   Architectuurprincipes

     oplossingsrichting

            voor
   Business doelen - Uniek - Juiste kwaliteit


  belangrijkste eigenschappen
   Niet standaard , Wat ging er vorige keer fout?
           die het
   Meerdere afdelingen – disciplines - systemen

   moeilijkste te realiseren
             zijn           11
Speerpunten DYA|Software

• Uitgaan van “goede architectuur”


• Van organisatiebreed tot applicatie


• Één passend consistent geheel


• Afstemmen op specifieke situatie


                   12
De softwarearchitect en de anderen

                                        Toepassing
                  Informatie analist,
                  Business architect,
                 Requirements engineer


                   Business behoefte,
constructie             Rol in bedrijfsproces,
                    Functionaliteit,
                      Kwaliteit


                                            realisatie
         Component,      Software        Planning,
          Interface                Ontwikkelproces,
        Ontwerppatroon,
                    architect        Risico,
         Infrastructuur               Benodigde kennis
        Software engineer,         Programmamanager,
        Ontwerper, Tester,           Projectleider,
       Infrastructuur architect        Ontwikkelmanager
                                          13
Integratie met enterprise-architectuur

                Businessdoelen
         Business-  Informatie-             Technische
        architectuur architectuur             architectuur

     Om- Prod/ Proces Orga-    Gege-    Appli-    Middle- Plat-  Net-
    geving dienst   nisatie   vens     catie     ware form   werk
     • Bedrijfsbrede oplossingen
 Algemene            DYA|
     •
 principes Pad van strategie naar applicatieSoftware

                     App 2         App 3

                App 1        App 4        App 5

                         Component 5

                Comp 1   Comp 2      Comp 3   Comp 4
                                    14
Deelarchitecturen binnen enterprisearchitectuur

                                    Netwerk Computer Dataopslag
 Product/
 dienst     Business-
         architectuur
   Levert                                            Infrastructuur-
                                                 architectuur
        Doorloopt
 Proces           Organisatie                     Infrastructuur


                 Organiseert       Draait op
                                            Bewaart

                                                 Applicatie-
              Medewerker       Applicatie
                                    Bewerkt
                                         Dataobject   architectuur
   Bestuurt
                 Voert uit
                                            Representeert
                          Voert uit


               Bedrijfs-         Bewerkt
                                         Bedrijfsobject
               functie

                       Informatiearchitectuur
                                             15
Architecten in alle soorten en maten

 IT-architect, Lead architect, Enterprise architect,
 Applicatiearchitect, Informatiearchitect, Business architect,
 Infrastructuurarchitect, Softwarearchitect, Systeemarchitect,
 Solution architect, Productarchitect, Projectarchitect,
 Security architect, Modelling architect, …, Blablarchitect Welke architect ben jij?

 1. Waarvan ben je de architect?
 2. In welke discipline ben je architect?
 3. Binnen welk organisatiebereik ben je architect?

                         16
Familie: applicaties met dezelfde genen


     Familieleden        App 2      App 3               App 1      App 4         App 5

     • Homogeen  beheerbaar
 Gebruik centrale component
     • Hergebruik  snellerComponent 5
                en beter


               App 6   App 7     App 8    App 9
Ontwerp/realisatiepatronen                               17
Speerpunten DYA|Software

• Uitgaan van “goede architectuur”


• Van organisatiebreed tot applicatie


• Één passend consistent geheel


• Afstemmen op specifieke situatie


                    18
 Architectuurredeneermodel
                 informatieanalist
Omgeving               gebruiker
 Grens           businessarchitect / -manager
                 Klantbehoefte
                 Omgeving
                requirements engineer
Systeem


                 Toepassing
                  Grens
          • consistente architectuur
               Functie

          • afgewogen T
              Systeem
                 beslissingen
          • stakeholders op een lijn


    programmeur                       projectleider
 infrastructuurarchitect                 programmamanager
    ontwerper                      ontwikkelmanager
      tester
                                 19
Speerpunten DYA|Software

• Uitgaan van “goede architectuur”


• Van organisatiebreed tot applicatie


• Één passend consistent geheel


• Afstemmen op specifieke situatie


                    20
Verschillende belangen

                   Green image
       Snel nieuwe producten
               Klantbehoefte
                             Voldoet aan standaard X

                Toepassing
   Leveren via telefoon,     Betrouwbaar
   post, loket en internet
      Specifiek en Prioriteer 
              Software Eerder zijn dan de
      • Focus bij systeem
    Componenten moeten afwegingen concurrent
                T
      • Neuzen richten
     herbruikbaar zijn
                                In India maken
  Gebaseerd op              Iteratief
  open source             ontwikkelen
                               personeel delen
   Draait ook op een                     met project X
                  Oude systeem
     mobieltje
                geleidelijk uitfaseren


                                    21
Verschillende representaties
   Stem communicatie af op doelgroep 
   • Draagvlak
   • Vertaling naar acties van doelgroep
                   22
Verschillende oplossingen
    Bewuste afgewogen keuzes 
    • Architectuur realiseerbaar
    • Later traceerbaar buy – make – outsource – cloud - open source
      agile – waterfall - …
                  23
 Belangrijke taken en concepten
                      omgeving
         analyseren                      systeem
          opstellen
 architect
                                           view
                    architectuur
          uitdragen

stakeholder                               adresseert
         gaat over  uitspraak         concern
     aspect
                                      afgeleid van

                      beïnvloedt

                             stakeholder

                         neemt
               beslissing                     model
                             verwerkt in  24
Inhoud
                   Visie
DYA|Software
                    Organisatiebrede
                    softwarearchitectuur
 Architectuurredeneermodel


                         Familie-
                         architecturen
        softwarearchitectuur      Goede Architectuur
        en softwarearchitect

                         Beheren en
     Taken van de architect          beheersen
Software realiseren is mensenwerk

       desktop interface
                  web interface     williekeurige
                                           Klantbehoefte
                               view
voortgangs-
rapportage
                  Realisatie-
                                  requirements-
                 informatie-             specificatie

functioneel
                  systeem                     Architectuur
 ontwerp
       ontwerp-                  test-      code
       patroon   project-    architectuur  plan
               plan      principe
 Klant
 Domein specifieke talen
 Customer
 Cliënt
 Aspect oriëntatie
 Relatie
 Model driven development
 Koper
                                             26
           voor architecten:
              Klantbehoefte
                T
Verbreding voor de techneut:
   Architectuur in de context
Verdieping voor de raamwerk/proces fan:
   Architectuur voor hier en nu
           •Systematiek
           •Integraal
           •Situatiespecifiek
                  27
staat voor resultaat
            28
Hierna backup slides
Definitie softwarearchitectuur

De softwarearchitectuur van een systeem
 is een geheel van uitspraken dat richting
 geeft aan ontwerp, realisatie en evolutie
 van software in zijn omgeving

Architectuuruitspraken betreffen:
• Elementen
• Structuur
• Richtlijnen voor creëren van structuur en elementen                       30
De weg naar goede architectuur
• Architectuur beheren en beheersen
           Proces       Organisatie             Infrastructuur

              Klantbehoefte

• Afgewogen          Toepassing
 beslissingen             Medewerker     Applicatie     Dataobject
                Software
                  T
                systeem
                         Correct
                        App        App
                                comp 4
                                           App
                        comp 1                comp 5

• Borgen van                        Centrale component
 gemeenschappelijkheid           Consistent
                      Bedrijfs-
                       analyseren
                      functie
                                    omgeving
                                        Bedrijfsobject

 en variatie                 Comp 1   Comp 2     Comp 3   Comp 4
                                     systeem
                        opstellen


• Doen!
           architect  geCommuniceerd
                                     architectuur
                        uitdragen

          stakeholder
                                31
De software-architect en DYA|Software


         Overzien
         Samenhang


 Verkennen          Communiceren
 Prioriteiten            Actie
         Afwegen
          Keuze
                 32
Signalen voor DYA|Software

      De gebruikers accepteren
               Klantbehoefte
        het systeem niet
                          Welke impact heeft de
                          fusie op onze IT?
   We weten niet of het aan  Toepassing
                   Verkeerde
  de norm/standaard voldoet
                    kwaliteit

                 Software      Waarom duren die
     De onderdelen passen    T        wijzigingen zo lang?
      niet goed op elkaar
                 systeem
                        Verkeerde mensen in
    Past niet in de            het (verkeerde) project
  standaard infrastructuur
                                  Het huidige
  Wat betekent die nieuwe                  architectuurraamwerk
                 Waarom hebben we       biedt geen houvast
  technologie voor ons?
                 het niet gekocht?


                                   33
34
The Winchester Mystery House
   In 38 jaar gebouwd:
        147 bouwers
        0 architecten
        géén bouwtekening aanwezig

   In het huis:
        160 kamers
        40 slaapkamers
        6 keukens
        2 kelders
        950 deuren

   Waarbij:
         65 blinde deuren
         13 trappen in het plafond
         24 dakramen in de vloer
         gasleiding langs plafond
         elke kamer anders
                       35
Correctheid
Bewuste afweging van belangen
1. Wat is de prioritering van de verschillende
  belangen?
2. Welke afwegingen zijn gemaakt in de
  architectuur?
3. Hoe zijn de afwegingen terug te traceren naar
  de stakeholderbelangen en de prioritering?
4. Op welke andere omgevingsinformatie zijn de
  afwegingen gebaseerd?
5. Waaruit blijkt of de stakeholders de afweging
  begrijpen?


                    36
Correctheid
Voldoende omgevingsanalyse
• Wat is de afbakening van het systeem?
 − Denk aan afbakening in klantbehoefte, kwaliteit, functionaliteit, technologie, realisatie en
  levensduur.

• Welke elementen uit de omgeving worden beschouwd?
 Wat neem je wel/niet mee?
 − Concurrenten, marktontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, mogelijke partners,
  aangrenzende systemen, gerelateerde projecten.

• Wie zijn de stakeholders? Wat zijn hun belangen?
• Wat is belangrijke omgevingsinformatie? Denk hierbij aan
 inputdocumenten, marktinformatie, wetgeving,…
• Hoe wordt de omgevingsinformatie (per item) gebruikt als
 input voor de architectuur?                                      37
Correctheid
Validatie
1. Hoe (h)erkennen de stakeholders de
  beschreven belangen?
2. Hoe zijn de andere uitgangspunten over de
  omgeving gecontroleerd op geldigheid?
3. Hoe wordt de prioritering van belangen
  gevalideerd? Met name door de
  systeemeigenaar.
                    38
Consistentie
Bewuste vastlegging
1. Wat hoort wel en niet tot de
  architectuurbeschrijving?
2. Hoe is de architectuur vastgelegd?
3. Hoe wordt de architectuur beheerd?
                    39
Consistentie
Voldoende aantoonbaar realiseerbaar
1. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de architectuur
  toegepast wordt tijdens realisatie?
2. Hoe wordt aangetoond of het systeem volgens
  de architectuur te bouwen is?
3. Hoe wordt aangetoond of het systeem volgens
  de architectuur gebouwd is?
                   40
Consistentie
Verificatie op tegenstrijdigheden
1. Welke terminologie wordt gebruikt in de
  architectuurbeschrijving?
2. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de
  terminologie begrepen wordt?
3. Hoe wordt de architectuur geanalyseerd op
  tegenstrijdigheden?
4. Hoe is duidelijk dat elke
  architectuuruitspraak aansluit op een
  omgevinguitspraak?
 ◦  Passen ze op een stakeholderbelang of uitgangspunt over de
   omgeving?

5. Hoe is duidelijk dat de belangrijkste
  architectuuruitspraken dezelfde belangen       41

  dienen?
Communicatie
Bewust uitgevoerd
1. Hoe wordt de communicatie gecoördineerd?
2. Hoe wordt de communicatievorm en inhoud
  gepland/vastgelegd?
3. Hoe is bekend wie waarvan op de hoogte is?
  (zou moeten zijn)
                   42
Communicatie
Voldoende verankering
1. Hoe is duidelijk of de
  belangrijkste/invloedrijkste stakeholders
  betrokken zijn in de communicatie?
2. Wie erkent de architectuur en wie niet?
3. Wat wordt gecommuniceerd over:
 1. architectuurvisie,
 2. voorspelde gevolgen,
 3. behaalde successen

4. Hoe wordt de architectuur ingebed in
  ontwikkelproces/-straat?


                    43
Communicatie:
Vertaalbaar naar acties
1. Welke rol speelt de architectuur in de
  activiteiten van de stakeholders? Wat moet
  elke stakeholder met de architectuur doen?
2. Hoe is duidelijk of de stakeholders informatie
  van voldoende diepgang hebben? (om de juiste
  acties te kunnen ondernemen)
3. Hoe weet je of de architectuur goed vertaald
  is? Wat gebeurt er als dat niet zo is?
                    44

								
To top