VEHICLE SERVICE SYSTEM by pptfiles

VIEWS: 2 PAGES: 11

									LA 1: KHIDMAT
PELANGGAN
Pengguna boleh memilih mana-mana
bahagian pada ‘Header Bar’ dan ia akan
memaparkan data mengikut susunan
abjad atau mana yang terdahulu.
 Aktiviti: cuba klik pada bahagian lain di ‘Header Bar’ dan lihat hasilnya........
Pada bahagian ini, pengguna
boleh melangkapkan maklumat-
maklumat berkenaan dengan
profail syarikat yang
diuruskannya
‘Maintain Section merupakan
bahagian yang digunakan untuk
mengenalpasti /membuat
penambahan /pengubahsuaian
berkenaan dengan maklumat-
maklumat seperti yang
dipaparkan pada screen.
Pengguna perlu untuk
mengetahui terlebih
dahulu maklumat
berkaitan sebelum
meletakkan meklumat
tersebuat di dalam
sistem
Berikut adalah antara huraian
ringkas berkenaan dengan
kandungan didalam ‘Maintain
Section’”-
i.   Account      : mengenalpasti akaun pelanggan yang berkaitan
ii.   Vehicle      : database untuk maklumat kenderan
iii.  Costomer     : database untuk maklumat pelanggan
iv.   Vendor      : database untuk maklumat pengedar
v.   Mechanic     : database untuk maklumat mekanik
vi.   Servise Advisor  : database untuk maklumat penasihat servis
vii.  Vehicle Model   : database untuk maklumat model kenderaan
viii.  Vehicle Color   : database untuk maklumat warna kenderaan
ix.   Problem List   : database kerkenaan dengan jenis kerosakan kenderaan
x.   Stock       : database untuk maklumat stok yang di bengkel
xi.   Bank       : database maklumat bank bagi bayaran menggunakan cek
xii.  Credit Card    : database maklumat berkenaan dengan kad kredit
Jobsheet adalah satu
lembaran yang dibina untuk
mendapatkan semua butiran
berkaitan dengan kerja-kerja
baikpulih kenderaan.
                Ia merangkumi maklumat
                pemilik kenderaan,
                maklumat kenderaan,
                mekanik bertugas,
                masalah kenderaan, kerja
                baikpulih, kaedah bayaran,
                bil dan banyak lagi
Berikut adalah beberapa
panduan untuk menggunakan
‘Jobsheet’
Ikon  Fungsi
    Untuk memulakan jobsheet yang baru
    Untuk membuat pengubahsuaian maklumat pada jobsheet sedia
    ada
    Untuk memadam rekod jobsheet
    Untuk merekdkan pembayaran pelanggan

								
To top