Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Wewn_trzszkolny system oceniania _WSO_ - Szko_a Podstawowa Nr

VIEWS: 2 PAGES: 22

									Wewnątrzszkolny System
  Oceniania (WSO)

Szkoła Podstawowa nr 49
   w Białymstoku
    Grudzień 2006
      Witaj!
 Nazywam się Maciek. Jestem
 Twoim kolegą ze szkoły.

 W mojej szkole zawsze czuję się
 świetnie, bo znam…

      WSO
      czyli…


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
   OCENIANIA
 Chciałbym opowiedzieć Ci
  trochę o naszej szkole i
zasadach, które tutaj mamy.
 Wszystko, czego się tutaj
   dowiesz, na pewno
przyniesie Ci dużo korzyści…
Przede wszystkim wiem, za
co dostaję moje oceny. W
każdym momencie rodzice
mogą sprawdzić moje
postępy w nauce. Służą do
tego m.in. spotkania z
wychowawcą…
Mogę zgłosić
nieprzygotowanie do
zajęć dwa a nawet trzy
razy w semestrze ( w
zależności od
przedmiotu).

Ale muszę pamiętać, że
potem trzeba być już
zawsze przygotowanym,
bo można dostać ocenę
niedostateczną!
Wiem, że po przerwach
świątecznych (np. Boże
Narodzenie, Wielkanoc),
oraz po przerwie
semestralnej dwa pierwsze
dni są „bezpieczne” – w tym
czasie mój nauczyciel nie
może zrobić klasówki!
Nie boję się klasówek. Są
obowiązkowe, ale wiem, że
zawsze muszą być
zapowiedziane z
tygodniowym
wyprzedzeniem i
poprzedzone powtórzeniem.

A więc zawsze mam czas,
żeby się do nich dobrze
przygotować!
Wiem, że w jednym tygodniu
nie mogą być więcej niż dwa
sprawdziany.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy
w poprzednim tygodniu nie
odbył się zapowiedziany
sprawdzian (np. nauczyciel był
chory) lub dotyczy przedmiotu,
który jest tylko raz w tygodniu.
Nawet jeżeli nie jestem
zbyt dobrze
przygotowany, nie
odmawiam pisania
sprawdzianu.

Wiem, że nauczyciel może
mi za to postawić ocenę
niedostateczną!
Wiem, że nauczyciel ma dwa
tygodnie czasu na
sprawdzenie naszych prac.

Przecież sprawdzenie tylu
klasówek to naprawdę ciężkie
zadanie…………
Pamiętam o tym, że mogę
poprawiać ocenę
niedostateczną lub
dopuszczającą ze
sprawdzianu.

Trzeba się do tego dobrze
przygotować, bo można to
zrobić tylko raz!
Boisz się kartkówek? Ja
się nie boję, bo wiem, że
mogą dotyczyć tylko
trzech ostatnich lekcji.

Wystarczy uczyć się
systematycznie, a wtedy
niezapowiedziana
kartkówka na pewno nie
spędzi Ci snu z powiek!!!
Jeżeli mówimy o
kartkówkach,
musisz pamiętać o
jeszcze jednej
ważnej rzeczy…..

Pamiętaj, że oceny
z kartkówek nie
podlegają
poprawie!!!
Czy lubisz ustne
odpowiedzi? Łatwo
dostać dobrą ocenę,
jeżeli się wie, że mogą
obejmować materiał tylko
z trzech ostatnich lekcji.

Poza tym, to dobra
okazja, żeby pochwalić
się wiedzą przed całą
klasą!!!
Pamiętam o odrabianiu
prac domowych.

A Ty?

Pamiętaj, żeby na
bieżąco je uzupełniać…

Na pewno nie chciałbyś
dostać „jedynki” za
zapominalstwo…
Jestem aktywny na
zajęciach, ponieważ
uwielbiam te „plusiki”,
które stawia mi mój
nauczyciel…

Wystarczy brać udział w
każdej lekcji, żeby szybko
„nazbierać” na piątkę …

Proste prawda?
Co roku otrzymuję
świadectwo szkolne z
„czerwonym paskiem”…

Czy wiesz, co trzeba
zrobić, żeby je
otrzymać?

Wystarczy mieć średnią
ocen 4,75 (lub powyżej)
i bardzo dobre lub
wzorowe zachowanie…
Ja potrafię zachować
się jak należy w mojej
szkole. Znam swoje
obowiązki, dbam o
czystość i używam
kulturalnego
słownictwa…

Pamiętaj, że to
wszystko wpływa na
ocenę z zachowania!
Wiem, że warto
korzystać z zajęć
dodatkowych
organizowanych przez
szkołę…

Jeśli będę wiedział
więcej niż inni i
zostanę laureatem
konkursu
wojewódzkiego,
dostanę z tego
przedmiotu szóstkę na
koniec roku!
Laureaci i finaliści
konkursów
artystycznych i
zawodów sportowych
mogą otrzymać wyższą
ocenę na koniec roku.

To dobry sposób na
„pasek”. Robię to, co
lubię i jeszcze dostaję
za to wyższą ocenę…
To wszystko, czego się dzisiaj
dowiedziałeś o WSO jest bardzo
ważne.

Ze swojej strony zachęcam Cię do
samodzielnej lektury WSO.

Póki co, trzymaj się. Na pewno nieraz
się spotkamy na korytarzu szkolnym.

Łatwo mnie poznasz, bo zawsze jestem
uśmiechnięty…..

    Do zobaczenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Autorzy prezentacji:

Szkolny Zespół Diagnostyczny:
 Wojciech Kalinowski
 Piotr Dąbrowski

								
To top