Docstoc

Windows Server 2008 R2-novinky v oblasti Active Directory

Document Sample
Windows Server 2008 R2-novinky v oblasti Active Directory Powered By Docstoc
					      System Builder
    Windows Server 2008 R2

10:00 - 11:00 Windows Server 2008 R2 - základní přehled
11:20 - 12:20 Windows Server 2008 R2 - novinky v oblasti virtualizace
13:30 - 14:30 Windows Server 2008 R2 - novinky v oblasti Active Directory
14:50 - 15:50 Windows Server 2008 R2 - novinky v oblasti zabezpečení
16:15 - 17:30 Windows Server 2008 R2 - migrace z předchozích verzí
Windows Server 2008 R2
novinky v oblasti Active Directory


 Miroslav Knotek, Microsoft MVP
 IT Senior Consultant | KPCS CZ, s.r.o.
 knotek@kpcs.cz | www.konzultant.net | www.kpcs.cz
Agenda přednášky
 – PowerShell Cmdlets
 – Active Directory Administrative Center (ADAC)
 – Best Practice Analyzer
 – Koš pro AD
 – Managed services accounts
 – Offline přidání do domény
Powershell pro Active Directory
Skripty příkazové řádky pro většinu úkolů
• Původní omezení
  – 30+ nástrojů CMD pro administraci AD nejsou při
   správě konzistentní
  – Obtížná kombinace těchto nástrojů pro vykonání
   komplexních úkonů
• Co je nového?
  – 85+ AD cmdlets pro jasnou administraci a konfiguraci
   AD DS a AD LDS
  – Komunikace za pomoci Web Service protokolů
  – Možné použití k administraci Windows Server 2008
   a 2003 řadičů; po stažení AD Web Service
Výhody PowerShellu

• Jednotná syntaxe a příkazy
• Snadná orientace
• Flexibilní formátování výstupu
• Cmdlety mohou být kombinovány za pomoci tzv.
 pipes k provedení komplexní operace
• End-to-End spravovatelnost s Group Policy,
 Exchange serverem etc.
PowerShell Provider Model
•  Poskytuje spojení, kontexty služeb, bezpečnosti a cest
•  Umožňuje sdílení best practice napříč spojením
•  Kombinace Cmdletů a providerů je známá uživatelům
•  Provádí v AD operace podobné souborovému systému
  nebo registrům – přejmenování, přesun apod.
Get-Command -CommandType Cmdlet *-AD*
Add-ADComputerServiceAccount           Get-ADServiceAccount                  Set-ADAccountControl
Add-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy  Get-ADUser                       Set-ADAccountExpiration
Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject      Get-ADUserResultantPasswordPolicy           Set-ADAccountPassword
Add-ADGroupMember                 Install-ADServiceAccount                Set-ADComputer
Add-ADPrincipalGroupMembership          Move-ADDirectoryServer                 Set-ADDefaultDomainPasswordPolicy
Clear-ADAccountExpiration             Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole       Set-ADDomain
Disable-ADAccount                 Move-ADObject                     Set-ADDomainMode
Disable-ADOptionalFeature             New-ADComputer                     Set-ADFineGrainedPasswordPolicy
Enable-ADAccount                 New-ADFineGrainedPasswordPolicy            Set-ADForest
Enable-ADOptionalFeature             New-ADGroup                      Set-ADForestMode
Get-ADAccountAuthorizationGroup          New-ADObject                      Set-ADGroup
Get-ADAccountResultantPasswordReplicationPolicy  New-ADOrganizationalUnit                Set-ADObject
Get-ADComputer                  New-ADServiceAccount                  Set-ADOrganizationalUnit
Get-ADComputerServiceAccount                                       Set-ADServiceAccount
                         New-ADUser
Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
                         Remove-ADComputer                   Set-ADUser
Get-ADDomain
                         Remove-ADComputerServiceAccount            Uninstall-ADServiceAccount
Get-ADDomainController
                         Remove-                        Unlock-ADAccount
Get-ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
                              ADDomainControllerPasswordReplicationPolicy
Get-ADFineGrainedPasswordPolicy
                         Remove-ADFineGrainedPasswordPolicy
Get-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
                         Remove-ADFineGrainedPasswordPolicySubject
Get-ADForest
                         Remove-ADGroup
Get-ADGroup
Get-ADGroupMember                 Remove-ADGroupMember
Get-ADObject                   Remove-ADObject
Get-ADOptionalFeature               Remove-ADOrganizationalUnit
Get-ADOrganizationalUnit             Remove-ADPrincipalGroupMembership
Get-ADPrincipalGroupMembership          Remove-ADServiceAccount
                         Remove-ADUser
                         Rename-ADObject
                         Reset-ADServiceAccountPassword
                         Restore-ADObject
                         Search-ADAccount
Administrative Center for AD
Vyšší produktivita při správě AD
• Původní omezení
 – Neefektivní rozhraní bez jasné orientace
    • Příklad: nastavení nového hesla uživatele
 – Rozložení v MMC nebylo škálovatelné pro rozsáhlá
  nasazení
• Co je nového?
 –  Úkoly prováděny za pomoci PowerShell Cmdletů
 –  Nový a přeskupený administrační model v GUI
 –  Konzistence mezi CLI a GUI možnostmi správy
 –  Navigace přizpůsobená podpoře multidoménových či
   multiforestových prostředí
•  Progresivní zobrazení
•  Orientace na úkoly
•  Založeno na Powershellu
•  Multi-domény, Multi-foresty
Best Practice Analyzer
Detekuje odchylky od doporučených nastavení

• Původní omezení
 – Nedostupný nástroj pro automatické ověření
  správného nasazení AD
• Co je nového?
 – Analyzuje nastavení AD, které mohou způsobovat
  nejčastější problémy
 – Využívá PowerShell Cmdlets k získání dat
 – Doporučuje řešení v rámci daného nasazení
 – Dostupný přímo v Server Manageru
Best Practice Analyzer
První použití
• BPA verze 1.0 se zaměřuje hlavně na běžné DNS problémy
  – Ověřuje SRV záznamy pro DC vedené na jeho DNS serveru
  – A/AAAA záznamy DC jsou vedeny na jeho DNS serveru
  – DC má platné jméno
  – Schema Naming Master a Domain Naming Master FSMO jsou dle
   doporučení vedeny na stejném serveru
  – RID a PDC jsou dle doporučení na stejném serveru
  – Každá doména by měla mít alespoň dva DC
  GUI
C                                                GUI
          ADUC/ADSS/ADDT                   BPA       ADMUX
L                        CLI
     MMC                     WSH
I
                                CLI
E                    ADSI             AD PS       MUX
N        DS RPC-Based Protocols
                                .NET              .NET
                      LDAP            WCF       WPF
T        SAM  DSR  …   …
                                                .NET
                                         WCF
S
                                       AD Web Service
E
                                .NET
R                                   S.DS.P/S.DS.AM/S.DS.AD

V        DS RPC-Based Protocols              LDAP
E
         SAM  DSR  …   …
                           AD Core
                           AD Core
R
Koš pro AD
Obnova vymazaného objektu
• Původní omezení
 – Náhodně či omylem vymazané objekty z AD
  způsobovaly problémy, produkční omezení
 – Náhodné výmazy jsou hlavním důvodem pro AD
  Disaster/Recovery scénářů
• Co je nového?
 – Koš (Recycle bin) pro AD DS a AD LDS objekty
 – Funguje pouze s nejvyšším forest functional levelem
   • Všechny řadiče ve forestu musí být Windows Server 2008 R2
  Koš v životním cyklu AD objektů
                                    180 dní


       Živý objekt                      Tombstone Object           Odpad

Windows Server 2008                        Vrací tombstone


                         LDAP OID 1.2.840.113556.1.4.417

Windows Server 2008 R2 se zapnutým košem
(S vypnutým se chová jako WS2008)
                         Vrací smazáno    LDAP OID 1.2.840.113556.1.4.2064

                                 Vrací smazané a recyklované
      Živý objekt       Smazané objekty          Tombstone Object          Odpad                  180 dní               180 dní
Managed Service Accounts
Jednoduchá správa účtů služeb
• Původní omezení
  – Správa jednotlivých účtů je zdlouhavá a komplikovaná
  – Výpadky kvůli pravidelné údržbě
    • Příklad: výmaz hesla účtu pro službu
• Co je nového?
  –  Spravovatelné řešení pro izolaci služeb
  –  Vylepšená správa SPN v WS2008 R2 doménovém režimu
  –  Nižší TCO díky absenci výpadků kvůli správě daného účtu
  –  Jen jeden účet pro služby na jednom serveru
    • Bez nutnosti zásahu při správě hesel!
Offline Domain Join
Zjednodušuje nasazování doménových stanic

• Původní omezení
 – Nutný restart po přidání stanice do domény
 – Nemožnost přidání stanice do domény offline
• Co je nového?
 – Možnost před-přípravy účtu stanice v doméně a úprava
  OS image pro hromadné nasazení
 – Stanice/servery se přidají do domény při prvním startu
 – Redukuje úsilí a čas nutný k nasazení v datacentrech
Authentication assurance
Kontrola zdrojů aplikacemi na základě metody ověření
• Původní omezení
  – K ochraně dat nelze použít ty autentizace nebo její sílu
    • Příklad: kontrolovat přístup ke zdrojům na základě autentizace, např.
     pouze pro smart karty nebo šifrování 2048-bitovým certifikátem
• Co je nového?
  – Správci mohou navázat vlastnosti, např. typ autentizace, k identitě
  – Na základě informací během ověřování se tyto identity přidají do
   Kerberos tiketu, který použijí aplikace
  – Funkce funguje v novém funkčním levelu
    • Všechny DC musí být WS2008 R2
Group Policy
• Oprava z přechozích verzí
  – Možnost využití filtrů
Group Policy
• Změna
 – Nasazení PowerShell skriptů na koncových stanicích
Group Policy
• Podpora pro Powershell
  – Náhrada GPMC skriptů Powershell cmdlety (vytváření, linkování,
   zálohování, kopírování a mazání GPO)
Group Policy
• Aktualizované ADM a ADMX rozhraní
  – Nové „tabulkové“ rozhranní
Group Policy
• Starter GPO
  – Změna oproti Vista/WS2008 – automaticky předpřipravené
   politiky s doporučením (např. Enterprise Client, atd.)
• Změny v části „Preference“
  – Nastavení spotřeby, naplánované úlohy, atd.
Group Policy
• Applocker
 – Lepší možnosti pravidel
  • Povol všechny verze Adobe Reader 9 a vyšší, pokud
   jsou podepsány Adobe
 – Nastavení na uživatele/počítače
  • Pouze uživatelé z oddělení XY smějí spouštět
   aplikace YZ
 – Zcela nové a bezpečnější API
  • Ochrana proti útokům „Circumventing Group Policy
   as a Limited User“
AppLocker
Cesta k Windows Serveru 2008 R2
• Při upgrade klienta na Windows 7 se stávajícími servery použijte:
  – Off-line domain join
• Když je AD Web-service dostupná pro stávající servery, můžete po
 upgradu klientů na Windows 7 použít:
  – AD Powershell a ADAC na všech serverech
• Když změníte domain functional level na Windows Server 2008 R2,
 můžete použít:
  – Authentication Assurance
  – Managed service account s vylepšenou správou SPN
• Když změníte functional level forestu na Windows Server 2008 R2,
 můžete použít:
  – AD Recycle bin

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/9/2013
language:
pages:26