Uke 11 by gegouzhen12

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                                                       Gloser:
                                                       beak = nebb
                                                       fox = rev
                                                       get hold of = få tak i
                                                       pleasure = glede
                                                       shake = riste
            Uke 11                                         catch = fange
                                                       forest = skog
            11. – 15. mars
                                                       trust = stole
       Ordenselever: Aman og Sander                                  Eiendomspronomen:
                                                       I – my = min, mitt mine
                                                       you – your = din, ditt, dine,
                                                       he – his = hans, si, sitt, sine
Læringsmål denne uka                                             she – her = hennes, sin, sitt, sine
Sosialt      Jeg sier JA til de som vil være med på leken..
Norsk       Jeg vet at en fortelling har en begynnelse- en handling der det skjer noe og en avslutning.
          Jeg vet at en fortelling blir mer levende hvis man skriver om det man ser, hører, lukter,
          smaker, føler og tenker. Dette kalles sanseinntrykk.
          Jeg vet at vi kan beskrive personer ved ytre kjennetegn (hva de heter og hvordan de ser ut)
          og ved indre kjennetegn (hvordan de oppfører seg og hvordan de er inni seg).              Beskrive personer:
          Jeg kan øveordene med j-lyd (Ord med forskjellig betydning som uttales likt, men som skrives ulikt).
Matte       Jeg vet at brøk kan skrives som desimaltall
          Jeg vet hvordan man legger sammen brøker.
Engelsk      Jeg kan glosene. Jeg har lest leseleksa.                                 Ytre kjennetegn:
          Jeg vet at eiendomspronomen er ord som forteller hvem sitt noe er.                    Navn: Fru Bull
          I – my = min, mitt mine, you – your = din, ditt, dine, he – his = hans, sin sitt, sine          Kropp: Lav, krokrygget,
Naturfag      Jeg vet at folk som studerer steiner, kalles geologer.                          rynkete
          Jeg vet at på fagspråk kalles steiner for mineraler og bergarter.                    Øyne: Isblå, briller
Samfunnsfag    Jeg kan beskrive de ulike landskapstypene vi har i Norge ( kysten, fjellet,skogen,            Klær: Lilla bluse, rosa
          kulturlandskap)                                             skjørt
          Jeg vet hva byplanlegging er.                                      Indre kjennetegn:
RLE        Jeg vet at livssyn = hvordan man ser eller forstår livet.                        Oppførsel: Skremmende
          Jeg vet at religion er èn type livssyn. Livssynsspørsmål svares da ofte ut fra religiøs tro.       Humør: Veldig sint
                                                              Flink til: Bruke kjevle
          Jeg vet at livssynshumanisme er et livssyn som setter mennesket i sentrum (verdslig livssyn).
Det er mitt valg  Samspill og følelser: « En regnbue av følelser»

Lekser:
Ukelekse: Skriv en fortelling om en gang du var alene hjemme og det ringte på døra. Husk begynnelse, en          Husk:
midtdel med handling og en avslutning. Få også med setninger der du beskriver mer (det du ser, hører,
føler, smaker, lukter og smaker). Skriv i fortellerboka. Skriv minst en side. Fyll ut kontrollskjema.
Til     Norsk: Gjør oppgaven som står på s. 146(gul rute) Skriv svar i norsk skrivebok.
tirsdag   Les side 146 og 147 i Zeppelin lesebok
      Eng: Skriv ned glosene på norsk og engelsk i gloseboka. Skriv en setning med hver av glosene.
      Matte: Multi 5b s. 51 oppg 6. 52 og 6.53
Til     Norsk: Les side 148 i Zeppelin lesebok. Gjør oppg 1 a,b,c og d på denne siden.                *Husk underskrift
onsdag   *Gjør arbeidsarket du har fått utlevert: Beskriv en person                          på uketest
      Eng: Les side 110 og 111 i engelsk textbook. Les minst to ganger. Siste gangen leser du høyt
      for deg selv eller for en voksen. Oversett (bruk glosene).
      Matte: Multi 5b s. 52 oppg 6.58
Til     Norsk: Zeppelin arbeidsbok til lesebok (gul) s. 48 og 49.                           * Husk gymtøy
torsdag   Eng: Les nøye det som står i grønn klamme på side 26 i Grammie. Gjør deretter oppgave B
      side 26 i Grammie (NB! Oppg B2 og B3 har byttet tekst).
      Matte: Multi 5b s. 6.61
Til     Norsk: *Ukeleksa skal være ferdig.                                      * Husk gymtøy
fredag   *Øveord: hjul, jul, gjemme, hjemme, gjerne, hjerne, gjorde, jorde Lag en setning til
      hvert av øveordene. Skriv i norsk skrivebok.
      *Les side 149 i Zeppelin lesebok. Gjør oppg 2. s. 149
      Samf: Finn ut hva de fem største byene i Norge heter. Prøv også å finne ut hvor mange som
      bor i byene
      *Utfyllingsskjema til konferanse: skal være ferdig.
  Informasjon:

  Vi har mange elever som har for dårlig innsats når det gjelder lekser. Det er viktig at dere hjemme
  følger opp leksene.

  Det er også MANGE som ikke har gymtøy med seg til gymtimene. De som glemmer blir nå satt til
  andre oppgaver i gymtimene. Dette er ting vi vil ta opp på konferansene som holdes snart.

  Onsdag sender vi med hjem innkalling til konferansetimer. Husk å gi tilbakemelding på at du kommer
  til oppsatt tid, eventuelt hvem du bytter med. Alle får med seg hjem utfyllingsskjema. Dette skal
  leveres inn innen fredag denne uka.

  Vi har hatt om Titanic i leseleksa denne uka. Dette er en historie som fenger Vi vurderer å se
  spillefilmen om Titanic, men det viser seg at aldersgrensen på filmen er 11 år. Det er flere i klassen
  som ikke er fylt 11 år enda. Vi ønsker en tilbakemelding fra dere hjemme om deres barn ikke skal se
  filmen. Vi tar en avgjørelse fredag denne uka. Om noen har synspunkt på dette, så er det viktig at
  dere gir beskjed!

  Vi jobber med mineraler og bergarter i naturfag. Elevene kan ha med seg steiner hver mandag
  fremover, som de kan vise i klassen

  Hver torsdag (med noen unntak) har vi gloseprøve i engelsk. Elevene har en egen gloseprøvebok hvor
  de testes i ukas gloser. Ta gjerne en kikk i gloseprøveboka.

  Beskjed fra FAU:
  FAU inviterer til sosial stund for foreldre og barn på SFO mandag 18.mars kl. 18-20.
  Foreldre må gjerne ta med søsken av elever.


  Vi ønsker dere alle en god uke

  Hilsen Anita og Bente

  Skolens hjemmeside: www.minskole.no/todda
  Mail til Anita: anita.steinsland.syvertsen@kristiansand.kommune.no mobil Anita: 99321339
  Mail til Bente: bente.eriksen@kristiansand.kommune.no       mobil Bente: 95555160
  Skolens tlf .nr: 38006050


                Mandag        Tirsdag        Onsdag       Torsdag           Fredag
               5a     5b    5a     5b   5a    5b    5a      5b      5a       5b
  1. 08.30 -09.15         RLE      Norsk  Norsk  Matte-   Eng   Matte     Eng     Matte      RLE
  2. 09.15 - 10.00      Naturfag      Norsk  Norsk   K&H    K&H   Norsk   Norsk    Norsk        Norsk
  3. 10.15 – 11.10      Naturfag      Eng   Matte   K&H    K&H   Norsk   Norsk    Uketest      Uketest
  4. 11.50 – 12.35     K&H     K&H     Musikk     Eng   Matte   Gym            Gym
  5. 12.35 – 13.20     K&H     K&H   Matte   Eng             Samf   Samf        Samfunnsfag
  6. 13.30 – 14.15      Musikk                          Eng   Matte      RLE       Matte
     14.20 – 15.00    Leksehjelp
Gr. 5A   Aman    Ben   Emilie   Emma  Georg  Khattab  Madelene  Max  Oscar  Sara     Sened    Sigrid   Tine S


Gr. 5B   Walid   Amar  Daniel   Erle  Frida  Julie   Lina    Noor  Rita   Sander    Thea     Thelma   Vetle

								
To top