Advokat Vidar Borgersen by advokatvidar

VIEWS: 3 PAGES: 3

More Info
									Advokat Odd Kalsnes
Rommene er ikke til å kjenne igjen. En mørk stue og et trangt kjøkken ble til et lyst og raust allrom.Grete og Tommy Strøm Skjørberg har to små barn og bor i et hus i Horten. Det har de tenkt å fortsette med. Men noe m

åttegjøres for at huset skulle bli praktisk og komfortabelt for fire. Paret valgte å søke om eksperthjelp gjennom en av

Bonytts interiørarkitekter. Bernt A. Pedersen tok saken.Kjøkkenet var trangt og mørkt, og atskilt fra stuen - som ogsåvar trang og mørk. Ved å slå sammen kjøkkenet og stuen

til ett stort rom fikk familien ønsket sitt oppfylt - et areal der hele familien kunne væresammen.I tillegg satte de inn en dobbel glassdør i endeveggen. Dagslyset gjør ogsånoe med rommet. Nåstrømmer lyset inn i s

tua - og inn påkjøkkenet. Rommene er knapt til å kjenne igjen.Den doble glassdøren gjør det dessuten mulig å gådirekte ut i hagen fra stua, uten å ta omveien gjennom gangen.Stor trend

Sammensmeltingen av stue og kjøkken er ikke et uvanlig grep i våredager. De fleste nye boliger som bygges i dag har

kjøkken og stue i samme rom. Mange nordmenn som pusser opp eldre boliger, foretrekker å samle kjøkken og stue i

ett rom dersom muligheten byr seg.Interiørarkitekten mener grepet er fornuftig, særlig i denne situasjonen.- Flyten i boligen er blitt bedre, det er blitt mye lysere, og det er lettere for familien å samles, sier interiørarkitekten.
Grete og Tommy Skjørberg stemmer i: - Den nye løsningen har lokket barna ned fra rommene sine. Nåer hele famili

en mer sammen.Odd KalsnesNye overflater

Endringen av planløsningen var det viktigste trekket. Når familien først var i gang med oppussing og eksperthjelp, va

lgte de å fornye både overflater og møblement. Valget av gulv har stor innvirkning påkarakteren i et rom. Interiørarki

tekten var særlig opptatt av hviken retning gulvplankene skulle gå. Han benytter seg av følgende tommelfingelregel:- Gulvet bør legges i rommets lengderetning og mot lyset. Merk også at gulvet sammenfaller med leggeretningen på d

e panelte taket.Endret røropplegget
Interiørarkitekten påpeker at det alltid er en fordel å beholde eksisterende avløp og soilrør, ikke minst om man ønske

r å holde kostnadene nede og forhindre at oppussingsperioden blir for lang. Men i dette tilfellet var det vært å flytte på

rørene.

Read more click here

								
To top