Advokat Vidar Borgersen by advokatvidar

VIEWS: 3 PAGES: 3

We live in a society that is governed by laws and to maintain orderliness everyone should abide by these laws. And many

people ask “When is the right time to seek professional legal help?” There is actually no definite rule as to when one needs to

consult a lawyer.

More Info
									Advokat Odd Kalsnes
Rommene er ikke til å kjenne igjen. En mørk stue og et trangt kjøkken ble til et lyst og raust allrom.Grete og Tommy Strøm Skjørberg har to små barn og bor i et hus i Horten. Det har de tenkt å fortsette med. Men noe m

åttegjøres for at huset skulle bli praktisk og komfortabelt for fire. Paret valgte å søke om eksperthjelp gjennom en av

Bonytts interiørarkitekter. Bernt A. Pedersen tok saken.Kjøkkenet var trangt og mørkt, og atskilt fra stuen - som ogsåvar trang og mørk. Ved å slå sammen kjøkkenet og stuen

til ett stort rom fikk familien ønsket sitt oppfylt - et areal der hele familien kunne væresammen.I tillegg satte de inn en dobbel glassdør i endeveggen. Dagslyset gjør ogsånoe med rommet. Nåstrømmer lyset inn i s

tua - og inn påkjøkkenet. Rommene er knapt til å kjenne igjen.Den doble glassdøren gjør det dessuten mulig å gådirekte ut i hagen fra stua, uten å ta omveien gjennom gangen.Stor trend

Sammensmeltingen av stue og kjøkken er ikke et uvanlig grep i våredager. De fleste nye boliger som bygges i dag har

kjøkken og stue i samme rom. Mange nordmenn som pusser opp eldre boliger, foretrekker å samle kjøkken og stue i

ett rom dersom muligheten byr seg.Interiørarkitekten mener grepet er fornuftig, særlig i denne situasjonen.- Flyten i boligen er blitt bedre, det er blitt mye lysere, og det er lettere for familien å samles, sier interiørarkitekten.
Grete og Tommy Skjørberg stemmer i: - Den nye løsningen har lokket barna ned fra rommene sine. Nåer hele famili

en mer sammen.Odd KalsnesNye overflater

Endringen av planløsningen var det viktigste trekket. Når familien først var i gang med oppussing og eksperthjelp, va

lgte de å fornye både overflater og møblement. Valget av gulv har stor innvirkning påkarakteren i et rom. Interiørarki

tekten var særlig opptatt av hviken retning gulvplankene skulle gå. Han benytter seg av følgende tommelfingelregel:- Gulvet bør legges i rommets lengderetning og mot lyset. Merk også at gulvet sammenfaller med leggeretningen på d

e panelte taket.Endret røropplegget
Interiørarkitekten påpeker at det alltid er en fordel å beholde eksisterende avløp og soilrør, ikke minst om man ønske

r å holde kostnadene nede og forhindre at oppussingsperioden blir for lang. Men i dette tilfellet var det vært å flytte på

rørene.

Read more click here

								
To top