Docstoc

Systems Theory - Regionalna privredna komora Sombor

Document Sample
Systems Theory - Regionalna privredna komora Sombor Powered By Docstoc
					                               www.vmc.rs
VOJVODINA METAL CLUSTER

             Prezentacija projekta finansiranog od strane
                       RSEDP 2 programa EU
 Vojvodina Metal Cluster – VMC
 Project is funded by the EU
                               www.vmc.rs             1. EU PROGRAM
               RSEDP2

5. SARADNJA I
 KOMUNIKACIJA                 2. O PROJEKTU
                 VMC                     3. ZAŠTO BITI ČLAN
 4. NAREDNE AKTIVNOSTI            VMC ?
 Vojvodina Metal Cluster – VMC
 Project is funded by the EU
 PODSETNIK
                                                      www.vmc.rs
                  2010.                             2011.
 VI     VII    VIII        IX            X    XI    XII   I      II
01.06.                               - Evaluacija projekata
                  01.09. PKV – Odbor udruženja
                                   (234)
                 11.09. PREDAJA PROJEKATA
2. Poziv RSEDP2                          - Izbor (23) + rezervna                     metalne industrije
     10.8 mil EUR                        lista
                                  - Provere Aplikanta i
- Projektna ideja                          partnerstva
- Projektni                            - Pregovaranje      UGOVARANJE
 konzorcijum                            Budžeta
- Predhodna
 istraživanja
- Izrada projekta
     Vojvodina Metal Cluster – VMC
     Project is funded by the EU
 Projekat finansira EU kroz program RDEPR2
                           www.vmc.rs
       (RSEDP2) – II poziv
(Regionalni društveno-ekonomski program razvoja 2)‫‏‬


  RDEPR 2 usmeren je na 5 oblasti:

   1. razvoj klastera
   2. jačanje lanaca snabdevanja i vrednosti
   3. poslovne inovacije
   4. obuka i zapošljavanje i
   5. poslovna infrastruktura
    Vojvodina Metal Cluster – VMC
    Project is funded by the EU
       O PROJEKTU ...
                                      www.vmc.rs
1. Naziv projekta (orig) : Vojvodina Metal Cluster – VMC
         ( srb) : Vojvođanski Metalski Klaster VMC

2. Broj ugovora sa EU:     07SER01/13/51/06

3. Vrednost projekta :     862.006 EUR

4. Izvori finansiranja :   85,81 % nepovratna sredstva EU (739.687 EUR)‫‏‬
               14,19 % sopstvena sredstva partnera (122.319 EUR)‫‏‬

5. Trajanje projekta :    24 meseca (01.03.2011.- 01.03.2013.)‫‏‬    Vojvodina Metal Cluster – VMC
    Project is funded by the EU
 PROJEKTNI KONZORCIJUM               www.vmc.rs
1. Opština Temerin – Lider partner
2. Pokrajinski sekretarijat za privredu
3. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju
4. Univerzitet Novi Sad – Fakultet tehničkih nauka
  Friuli Innovazione Research and Technology
  Transfer Centre - Udine, Italija (Inovacioni centar
  italijanskog regiona Fruli Venecia Đulia)‫‏‬
5. Opština Stara Pazova
6. Metalski klaster Srema – MEMOS
7. Opšte udruženje preduzetnika ADA

Vojvodina Metal Cluster – VMC
Project is funded by the EU
KRAJNJI‫‏‬KORISNICI‫…‏‬                    www.vmc.rs
                Kompanije i MSP metalskog
                  kompleksa Vojvodine
                (uključujući kompanije i MSP u
                 njihovom Lancu vrednosti)

                iz‫‏‬svih‫‏54‏‬gradova‫‏‬i‫‏‬opština‫‏‬
                    AP Vojvodine
Vojvodina Metal Cluster – VMC
Project is funded by the EU
 PROJEKT‫‏‬PODRŽALI‫...‏‬                www.vmc.rs
- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

- Privredna komora Vojvodine

- VIP fond (Fond za promociju investicija Vojvodine)

- Regionalni centar za poslovnu standardizaciju i
 sertifikaciju Novi Sad Vojvodina Metal Cluster – VMC
 Project is funded by the EU
                PROBLEM
                                       www.vmc.rs
    STANJE METALSKOG KOMPLEKSA VOJVODINE


•  TEHNOLOŠKO ZAOSTAJANJE – NEDOSTATAK INOVATIVNOSTI
•  PRIVATUZACIJE, TRANZICIJA, NESTABILNI USLOVI POSLOVANJA
•  NELIKVIDNOST, SKUPI KREDITI, USITNJENOST
•  STANDARDI, SERTIFIKATI, STRUNČOST , INTERNACIONALIZACIJA…
                         KONTEKST‫‏/‏‬OKRUŽENJE
                        - stopa nezaposlenosti + 17,9 %
           Pad           - nezaposlenost mladih +42,5 %
                        - najveći gubitak radnih mesta je
          proizvodnje          u metalskom kompleksu
          kvaliteta         - zaposlenost niska, struktura
           izvoza           nepovoljna (40% u javnim
         zapošljavanja         službama + 40% u privatnom
                         sektoru +20% neformalno)


    pad KONKURENTNOSTI
      Vojvodina Metal Cluster – VMC
      Project is funded by the EU
    Ciljevi projekta                  www.vmc.rs
1.‫‏‏‏‏‬Povećanje‫‏‬konkurentnosti‫‏‬MSP‫‏‬metalskog‫‏‬sektora‫‏‬
Vojvodine, kroz‫‏‬unapređenje‫‏‬institucionalnih‫‏‬kapaciteta‫‏‬
klastera‫‏‬u‫‏‬pružanju‫‏‬usluga‫‏‬u‫‏‬oblasti‫‏‬tehnoloških‫‏‬inovacija,‫‏‬
sertifikacije kvaliteta i proizvoda, obuka zaposlenih, kao i u
marketingu/internacionalizaciji i usvajanju evropskih
standarda

2.‫‏‏‏‏‬Podrška‫‏‬Vladi‫‏‬APV‫‏‬u‫‏‬razvoju‫‏‬i‫‏‬sprovođenju‫‏‬efektivnih‫‏‬
mehanizama‫‏‬i‫‏‏‬instrumenata‫‏‬podrške,‫‏‬usmerenih‫‏‬ka‫‏‬
povećanju‫‏‬zaposlenosti‫‏‬i‫‏‏‬unapređenju‫‏‬konkurentnosti‫‏‬MSP‫‏‬
metalskog sektora kroz razvoj klastera i promociju izvoza

   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
Projektne aktivnosti                  www.vmc.rs
 1. Podrška kompanijama
  povećanje konkurentnosti, izvoza i zapošljavanja

 2. Internacionalizacija, PR i marketing

 3. Javno zagovaranje i doprinos javnim politikama

 4. Uspostavljanje VMC

 5. Razvoj i propulzivnost VMC


 Vojvodina Metal Cluster – VMC
 Project is funded by the EU
ZAŠTO BITI ČLAN VMC ?
                               www.vmc.rs


VMC‫‏‏‏‏‬moćan‫‏‬i‫‏‬respektabilan‫‏‬konzorcijum
     kompanije, zaposleni, kapital, proizvodi, usluge,
     tehnologije, inovacije, razvoj...


VMC‫‏‏‏‬Vam‫‏‬obezbeđuje‫:‏‬
    - mogućnost‫‏‬zajedničke‫‏‬nabavke
    - koordinisan‫‏‬zajednički‫‏‬nastup‫‏‬na‫‏‬tržištu
    - savremen‫‏‬i‫‏‬inovativan‫‏‬pristup‫‏‬istraživanju‫‏‬i‫‏‬razvoju
    - sertifikaciju i standardizaciju
    - efikasnu edukaciju i pripremu zaposlenih
    - nove razvojne projekte i pristup izvorima finansiranja
    - LOBIRANJE

  Vojvodina Metal Cluster – VMC
  Project is funded by the EU
KAKO ?                              www.vmc.rs
                  VMC Sekretarijat
                  VMC Support Center                  VMC Inovativni centar za razvoj i
                    transfer tehnologija                  VMC Edukativni centar
                  VMC Projektni centar


  Vojvodina Metal Cluster – VMC
  Project is funded by the EU
     PODRŠKA KOMPANIJAMA                  www.vmc.rs


povećanje konkurentnosti, izvoza i zapošljavanja

  1. Edukacije, obuke, treninzi za 1200 zaposlenih

      S 1 - Standardizacija i sertifikacija
  S 2 - Upravljanje i strategijski menadžment
  S 3 - IT tehnologije i inovativni menadžment
  S 4 - Procesni i izvršni menadžment
  S 5 – Poslovanje u EU

  2. Sertifikacija i standardizacija (ISO, OHSAS,...) za 30 kompanija


    Vojvodina Metal Cluster – VMC
    Project is funded by the EU
                            www.vmc.rs


3. VMC Informacioni sistem
20 ERP softverskih licenci i treninga implementirano
u 20 preduzeća

4. Nabavka opreme za potrebe članica VMC
- Plazma mašina za sečenje + rezervni pribor i delovi
- Razna manja oprema i alati za opremanje Radionice

5. Program osposobljavanja i zapošljavanja pripravnika

6. Program osposobljavanja i novog zapošljavanja mladih
  diplomiranih stručnjaka

Vojvodina Metal Cluster – VMC
Project is funded by the EU
INTERNACIONALIZACIJA, PR I MARKETING
                        www.vmc.rs
1. WEB portal VMC sa Home page za svaku
kompaniju
2. Katalog kompanija
  (podaci o kompaniji, katalog proizvoda, promet,
  broj zaposlenih, raspoloživa tehnologija i
  kapaciteti, potrebe, ponuda/tražnja i dr.)
3. Katalog usluga VMC
4. Baza podataka VMC – kompanija (pretraživač)
5. Privredna poseta kompanijama u Italiji – B2B


  Vojvodina Metal Cluster – VMC
  Project is funded by the EU
                         www.vmc.rs
6.‫‏‬Zajedničko‫‏‬učešće‫‏‬na‫‏‬sajmovima

7. Prezentacija VMC – članica‫‏‬preko‫‏‬ekonomske‫‏‬
diplomatije RS, PK, i dr.

8.‫‏‬Istraživanje‫‏‬nama‫‏‬interesantnih‫‏‬tržišta‫‏‬
  (EU, Rusija, sever Afrike )

9.‫‏‬Međunarodna‫‏‬Saradnja‫‏‬
  (sa komorama,‫‏‬udruženjima‫‏‬industrijalaca,‫‏‬RRA‫)...‏‬

 10. Promotivni film o VMC – članicama,‫‏‬TV,‫‏‬radio,‫‏‬
internet,‫‏‬štampa

   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
    JAVNO ZAGOVARANJE
 I DOPRINOS PRAKTIČNIM POLITIKAMA
                         www.vmc.rs
- Primena EU prakse u poslovanju kompanija i
 prilagođavanje u procesu pridruživanja Srbije EU i
 budućem članstvu
- Prilagođavanje zakonodavne regulative potrebama
 metalskog sektora Vojvodine
- Pomoć kompanijama za korišćenje fondova,
 podsticaja i subvencija (EU, Vlade RSrbije, APV) Vojvodina Metal Cluster – VMC
 Project is funded by the EU
                           www.vmc.rs
- Pomoć i podrška Vladi Srbije i Vladi Vojvodine u
 kreiranju adekvatnih i stimulativnih mera podsticaja i
 podrške razvoju metalskog sektora

- Saradnja sa “ključnim igračima” (kompanije,
 Univerziteti, PK , VIP, Fond Evropski poslovi,
 Lokalne vlasti, poslovne asocijacije, udruženja i dr.)
 u javnom zagovaranju i doprinosu kreiranja javnih
 politika u vezi sa razvojem metalskog kompleksa   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
     Šta‫‏‬posle‫‏‬projekta‫?‏‬                www.vmc.rsVMC‫‏‬je‫‏‬moćan‫‏‬i‫‏‬respektabilan‫‏‬konzorcijum,‫‏‬
presudno‫‏‬utiče‫‏‬na‫‏‬razvoj‫‏‬metalskog‫‏‬sektora‫‏‬i
koji poseduje :
1. VMC Support Center
2. VMC Inovativni centar za razvoj i transfer tehnologija
3. VMC Edukativni centar
  (sopstvena:‫‏‬učionica,‫‏‬radionica,‫‏‬programi‫‏‬
  obuka,stručnjaci‫‏+‏‬kapaciteti‫‏‬članica‫‏‬VMC)
4. VMC Projektni centar
  (privlačenje‫‏‬EU‫‏‬i‫‏‬državnih‫‏‬fondova‫‏/‏‬subvencija‫‏‬
  kompanijama iz VMC)
5. Project pipeline VMC
(katalog‫‏‏‬zajedničkih‫‏‬projekata)‫‏‬

   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
Potencijalni izvori finansiranja projekata
                          www.vmc.rs
  - IPA komponenta 3.
  dostupna za 2 godine, podržaće programe za razvoj
  konkurentnosti i zaštitu životne sredine sa oko
  20 miliona evra godišnje.

  - IPA‫‏‬komponenta‫‏.2‏‬Programi‫‏‬prekogranične‫‏‬saradnje
  programi sa Mađarskom, Hrvatskom, Rumunijom, BiH

  - Transnacionalni‫‏‬program‫‏‬Jugoistočna‫‏‬Evropa   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
                              www.vmc.rs- FP7 Sedmi‫‏‬okvirni‫‏‬program‫‏‬za‫‏‬istraživanje‫‏‬i‫‏‬tehnološki‫‏‬razvoj –
glavni‫‏‬je‫‏‬instrument‫‏‬EU‫‏‬za‫‏‬finansiranje‫‏‬naučno-istraživačke‫‏‬
delatnosti u Evropi. Trajanje programa je sedam godina, od 01.
januara 2007. do kraja 2013. godine.
Ukupni‫‏‬budžet‫‏‬za‫‏‬FP7 iznosi 50,521 milijardi evra

- CIP - Okvirni program za konkurentnost i inovativnost
podržava‫‏‬inovativnost‫‏‬i‫‏‬eko-inovativnosti, upotreba ICT u biznisu,
podsticanje energetske efikasnosti i novih / obnovljivih izvora
energije.
Ukupan‫‏‬budžet‫‏‬CIP‫‏‬programa‫‏‬za‫‏‬period‫‏‬od‫ .7002‏‬do 2013. godine
iznosi 3 milijarde 621 milion evra.
   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
UPRAVLJANJE PROJEKTOM
                              www.vmc.rs
        Steering Committee
      predstavnici partnera, 8 članova,‫‏‬
     prati i usmerava rad projektnog tima


             Projektni tim
definisan projektnom aplikacjom i ugovorom sa DEU,
           9‫‏‬članova‫‏‬
odgovorni za realizaciju projekta i ostvarenje rezultata
   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
Monitoring                                www.vmc.rs
1.   Delegacija EU
2.   Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije
3.   TTA RSEDP2
4.   Odeljenje‫‏‬za‫‏‏‬budžet‫‏‬i‫‏‬finansije‫‏‬opštine‫‏‬Temerin
5.   Partneri (preko Steering Committee)

                   IZVEŠTAVANJE‫( ‏‬narativno + finansijsko):
                    - mesečno
                    - kvartalno
                    - godišnje
                    - finalno

   Vojvodina Metal Cluster – VMC
   Project is funded by the EU
         NAREDNE AKTIVNOSTI       www.vmc.rs
1. regionalne prezentacije - april
2. Prezentacije i posete Kompanijama - maj
3. Konferencija za otvaranje projekta - jun

- Animiranje‫‏‬članstva,‫‏‬osnivačka‫‏‬Skupština,‫‏‏‬
 organi, dokumenta,
- Interni standardi, pravila i procedure,
- Strategija razvoja VMC do 2020, Biznis plan,
- Obezbeđenje‫‏‬prostora, nabavka‫‏‬nameštaja‫‏‬i‫‏‬
  opreme,
- Baza podataka kompanija, proizvoda /usluga
- Baza eksperata
- Brendiranje VMC

  Vojvodina Metal Cluster – VMC
  Project is funded by the EU
            MOLIMO              www.vmc.rs
        popunite Upitnik
       “Analiza‫‏‬preduzeća”


                         KONTAKTI:

                         021/ 851-518
                         www. vmc.rs
                E-mail: zpekez@ictemerin.com


Vojvodina Metal Cluster – VMC
Project is funded by the EU
                www.vmc.rs
        HVALA !Vojvodina Metal Cluster – VMC
Project is funded by the EU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/7/2013
language:
pages:27