WARTA SUNDA by alyssanurhidayah

VIEWS: 1 PAGES: 1

									                            Nama : Yoyo Suharyo
                            Kelas : X-9
WARTA MAJALENGKA

ASSALAMU’ALAIKUM WR// WB//
   PAMIARSA ANU KU ABDI DIPIHORMAT/ TEPANG DEUI SARENG SIMKURING YOYO
SUHARYO DINA ACARA WARTA MAJALENGKA IEU// DINA KAPING 22 MARET IEU ABDI BADE
NGADUGIKEUN WARTA SALENGKEPNA//

“LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH”

   MAJALENGKA, KORAN SUNDA LOGAY – "LESSON
STUDY" TEH NGARUPAKEUN METODE ANYAR DINA CARA
NGAJARKEUN PANGAJARAN KA PARA MURID// CARANA NYA
ETA MATERI PANGAJARAN DIAJARKEUN SACARA KOLOMPOK
SARTA TERBUKA/ SAHINGGA PARA MURID BISA LEUWIH
ANTEB TUR TELEB DINA NARIMA MATERI PANGAJARAN NU
AHIRNA DIPIHAREP BISA NINGKATKEUN AJEN ELMU PARA
MURID KATUT PARA GURUNA//
   DI INDONESIA/ METODE KBM NU DIADOPSI TI JEPANG IEU TEH GEUS
DILAKSANANAKEUN DI 3 KABUPATEN NYA ETA KABUPATEN BANTUL (JAWA TENGAH)/
KABUPATEN PASURUAN (JAWA TIMUR)/ JEUNG KABUPATEN SUMEDANG (JAWA BARAT)//
   DUMASAR KABUTUHAN HAYANG NINGKATKEUN MUTU PANGAJARAN ETA PISAN NU
AHIRNA NGAJURUNG KEPALA SMPN 4 MAJA/ MAJALENGKA/ MASTURO ADE SPD/MPD SARTA
JAJARANNA PIKEUN NGARINTIS DILAKSANAKEUNANA "LESSON STUDY BERBASIS SEKOLAH"
DI SAKOLA NU DIPINGPINNA//
   TINA HASIL ANJANGSONONA KA SMPN 4 SUMEDANG NU GEUS TILU TAUN NERAPKEUN
METODE ANYAR KASEBUT/ 19 PEBRUARI 2011/ MASTURO ADE NU DIRENCANGAN KU GURU-
GURU TI SMPN 4 MAJA SEJENNA/ MEUNANG OLEH-OLEH NU KACIDA MUNELNA//
   DINA ANJANG-SONONA ETA/ SABADA DITARIMA TUR DIBAGEAKEUN KALAWAN HADE KU
PRIBUMI/ MASTURO ADE KATUT ROMBONGANANA DIBERE KASEMPETAN NYAKSIAN
LANGSUNG KAGIATAN "OPEN CLASS" PARA MURID SMPN 4 SUMEDANG NU DITULUYKEUN KU
ACARA GUNEM-CATUR JEUNG 'GURU MODEL' SARTA MIRENGKEUN SUMBANG-SARAN TI
PARA GURU SMPN SUMEDANG//
   KACINDEKANANA/ SAUR MASTURO ADE/ METODE "LESSON STUDY" KASEBUT KACIDA
HADENA PIKEUN DITERAPKEUN DI SAKOLANA// "MATODE IEU LAIN BAE KACIDA HADENA
PIKEUN NGADONGKRAK PRESTASI JEUNG MUTU PANGAJARAN PARA MURID/ TAPI OGE
SAKALIGUS PIKEUN NGARONJATKEUN KUALITAS/ KINERJA/ SARTA PROFESIONALISME PARA
GURU ATAWA PARA PENDIDIK// NGAN BAE PIKEUN NGALAKSANAKEUNANA BUTUH BIAYA
TAMBAHAN// NAJAN KITU SIM KURING SAPARAKANCA REK TERUS NGUSAHAKEUN SANGKAN
PROGRAM KASEBUT BISA DILAKSANAKEUN/" POKNA DARIA//
   PIKEUN ETA/ MASTURO ADE NGAHAREPKEUN SANGKAN GURU-GURU NU AYA
PAKAITNA JEMBAR HATE PIKEUN NARIMA SARAN JEUNG KIRITIKAN TI SAHA WAE/ SABAB DINA
METODE "OPEN CLASS" MAH SING SAHA WAE BISA NGALAKUKEUN OBSERVASI NGEUNAAN
MATERI PANGAJARAN NU DIAJARKEUN//
   LIAN TI ETA/ MASTURO OGE NGAHAREPKEUN PIHAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
BISA MERE PERHATIAN TURTA BANTUAN NU DARIA PIKEUN LANCARNA PALAKSANAAN
PROGRAM KASEBUT//(RSP HIDAYAT/ASEP FAJAR)*

   PAMIARSA/ DUPINA WARTA MAJALENGKA IEU/ URANG CEKAPKEUN DUGI KADIEU//
HAPUNTEUN KANU KASUHUN UPAMI DINA NYANGGAKEUN IEU WARTA/ SIMKURING
NGALAKUKEUN ANU TEU MERENAH KANU HATE// SEJA AMIT MUNGKUR AMIT MUNDUR//
WASSALAMU’ALAIKUM WR// WB//

								
To top