Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Pengertian dan Contoh Surat Bahasa Sunda

Document Sample
Pengertian dan Contoh Surat Bahasa Sunda Powered By Docstoc
					Surat teh kaasup sarana pikeun nepikeun wawaran anu ditulis atawa diketik ka ihak sejen
minangka wawakil diri pribadi atawa insansi/lembaga.
Surat anu pokok teh kabagi 2 ragam nyaeta:
  1. Surat Pribadi
    Disebut surat pribadi lantaran ditulisna ku salah saurang jalmatur dikirimna ka
    jalma lainna
  2. Surat Dines
    Surat Dines nyaeta surat anu dikirimkeun ku lembaga/instansi pamarentah/swasta
    ka lembaga/instansi atawa salasaurang jalma jeung sabalikna.
Ragam-ragam surat
  1. Dumasar Kana Tujuan ditulisna
    A. Surat Uleman
    B. Surat Putusan
    C. Surat Parentah
    D. Surat Wawaran
    E. Surat Laporan
    F. Surat Panganteur
    G. Surat Lamaran Gawe
    H. Surat Pancen
    I. Surat Dagang
  2. Dumasar Kana Pentingna Eusi Surat
    A. Surat Biasa
    B. Surat Kilat
    C. Surat Kilat Khusus

Tatakrama Nyuratan
  1. Perhatikeun keretas surat jeung amplop anu bade dianggekeun kangge surat
  2. Ngangge tinta hideung atawa biru lamun bade nulis surat.
  3. Teu kenging ngangge tinta bereum atawa paklot
Surat Pribadi Basa Sunda

                                    Bandung,12 Oktober 2010

Kahatur

Shinta Dewi

Di JakartaSareng hormat,

Shinta kumaha damang? Nuhun upami damang mah. Abdi oge dina danget
ieu mah teu kirang sawios-wios.

Nu mawi abdi nyerat teh bade ngawartosan, rehna minggu payun abdi
sakulawargi bade ka Jakarta. Upami teu aya pamengan, abdi bade ka bumi
shinta. Abdi teh hayang dianteur ulin ka Ancol.

Sakieu bae serat ti abdi. Mugi-mugi urang tiasa tepang minggu payun. Hatur
nuhun.                                          Hormat abdi,

                                          Athalia Nadya


Sumber: http://tugasathalnanad.blogspot.com/2010/12/surat-pribadi-basa-sunda.html

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Stats:
views:1
posted:5/4/2013
language:
pages:3