Docstoc

BGAdapterLaptop

Document Sample
BGAdapterLaptop Powered By Docstoc
					    CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
                   158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
          ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
                     Website: hoacomputer.com


                 BẢNG BÁO GIÁ PIN LAPTOP
TT Tên sản phẩm                  Dòng máy tương thích                Giá    BH
                            PIN ACER
              ACER Aspire 2930, 2930G, 2930Z ,4230, 4310, 4315, 4330, 4520,
              4520G, 4530,4710, 4710G,4710Z, 4715, 4715Z ,4720, 4720G, 4720Z,
1  Acer 4710 - 6cell                                        685,000  06Tháng
              4720ZG,4730, 4730Z, 4730ZG,4920, 4920G,4930, 4930G, 4935, 4935G
              ,5335, 5735, 5735Z 5738 5738Z 5739 5739G
              Acer Aspire 3100 3690 5100 5110 5610 5630 5680 9110 9120 Series
2  Acer 5100 - 6cell                                        755,000  06Tháng
              TravelMate 2940 4200 4280 3900 4230 4260 2490 4200 4280
              Acer Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, Series 5030, 5050, 5500, 5550,
  Acer 3680 / 5500 -
3              5570, 5580 Series Acer TravelMate 2400 2400 2480 3210 3220 3230,    700,000  06Tháng
  6cell
              3210, 3220, 3270 Series
              Acer Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, Series 5030, 5050, 5500, 5550,
4  Acer 5570 - 9cell    5570, 5580 Series Acer TravelMate 2400 2400 2480 3210 3220 3230,    885,000  06Tháng
              3210, 3220, 3270 Series
              ACER ASPIRE 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415 1640, 1641, 1642
              1650, 1651, 1652, 1654 1680, 1681, 1682, 1684, 1685, 1689 1690, 1691,
              1692, 1693, 1694, 1695, 1696 3000, 3002, 3003, 3003LCI, 3004, 3005,
              3008, 3009 3500, 3500, 3502, 3503, 3505, 3508, 3509, 3510 5000, 5001,
              5002, 5003, 5004, 5005 5510, 5512, 5513, 5514 Series EXTENSA 2300,
5  Acer 4000 - 8cell    2301, 2303, 2304, 2308 3000, 3001, 3002, 3003 4100, 4101, 4102, 4104  790,000  06Tháng
              TRAVELMATE 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2308 2310,
              2312, 2313, 2314, 2318, 2319, 2430 4000, 4001, 4002, 4004, 4005, 4009
              4010, 4011, 4012, 4015 4020, 4021, 4022, 4024, 4025 4060, 4061, 4062,
              4064, 4070, 4080 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4106 4500, 4501, 4502,
              4503, 4504 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, Series
              Replacement for ACER Aspire One 10.1" (Black), Aspire One 8.9"
              (Black), Aspire One Pro 531f-2G64Bk, Aspire One Pro 531h-1G16Bk,
6  Acer One - 6cell                                        685,000  06Tháng
              Aspire One Pro 531h-1G25Bk, Aspire One Pro 531h-2G25Bk, ACER
              Aspire One A110, A150, D150, D250, P531h Series Laptop Battery
              Acer Extensa 3100 4120 4120 4220 4620 4630 4630z 4720 TravelMate
7  Acer ARJ1- 6cell    2440 2470 2420 3240 3250 3280 3290 3300 4320 6231 6291 6292 6252    685,000  06Tháng
              Aspire 2920 2920Z 3620 3640 3670 5540 5550 5560 5590 Series
                            PIN ASUS
1  Asus X8AIJ       K40i                                  870,000  06Tháng
              A8Le A8Jm A8J A8Fm A8Dc F8Sp A8M Z99Jr A8Jp Z99J Z99 F8P 8
2  Asus A32 - F8 - 6cell  F8Sn A8Js Z99Jn A8Jc Z99H F8Sv F8 A8Sr A8Jn A8Ja A8H A8E A8Sc      705,000  06Tháng
              Z99Sc A8Jr Z99Jc Z99Fm F8
                            PIN DELL
1  Dell 1300 - 6cell    Dell Inspiron B120, B130, 1300, 120L                  685,000  06Tháng
2  Dell 1310 - 6cell    Dell Vostro 1310, 1320, 1510, 1520, 2510                700,000  06Tháng
3  Dell 1330 - 6cell    Dell XPS M1330, Inspiron 13 1318                    720,000  06Tháng
4  Dell 1520 - 6cell    DELL Inspiron 1520 1521 1720 1721 DELL VOSTRO 1500 1700         710,000  06Tháng
5  Dell 1525 - 6cell    Dell Inspiron 1525 1526 1545 1440 1750 GP952              705,000  06Tháng
6  Dell 1530 - 6cell    Dell XPS M1530, 1530 sereis                       725,000  06Tháng
7  Dell 1535 - 6cell    Dell Studio 1535, 1536, 1537, 1555, 1557                730,000  06Tháng
8  Dell 1400 - 6cell    Dell Vostro 1400, Inspiron 1420                     690,000  06Tháng
              Dell Inspiron 6400, 1501, E1505, Latitude 131L, Vostro 1000 Inspiron
9  Dell D6400 - 6cell                                       690,000  06Tháng
              6000 E1705 9200 9300 9400 6000D, Precision M90 M6300
              Dell Inspiron 6400, 1501, E1505, Latitude 131L, Vostro 1000 Inspiron
10 Dell D6400 - 9cell                                        885,000  06Tháng
              6000 E1705 9200 9300 9400 6000D, Precision M90 M6300
11 Del D500- 6cell     DELL Latitude D500 - D600                        750,000  06Tháng
12 Dell 640M - 6cell   DELL Inspiron630m, 640m, E1405 DELL XPS XPS M140 Notebooks         730,000  06Tháng
13 Dell 700M - 8cell   Dell Inspiton 700M, 710M                          855,000  06Tháng
14 Dell D620 - 6cell   DELL Latitude D620 D630 D631 D640                     730,000  06Tháng
                         PIN HP COMPAQ
1  HP 510- 8cell     HP 510, 530 series                       830,000       06Tháng
2  HP 500- 4cell     HP 500 520 series                        685,000       06Tháng
             HP Compaq 6520 6520p 6520S HP Pavilion dv2500z dx6500 Series
3  HP 6520 - 6cell                                    695,000       06Tháng
             HP 540 541 6520s 6530s 6531s 6535s
             Pavilion dv4200 Presario C300 Presario C500 Series M2000 M2000Z
             M2100 M2200 M2300 M2400 V2000 V2000 V2100 V2200 V2300 V2600
             V4000 Business Notebook nx4800 nx 7100 V4000T V4200 V4300 V4400
4  HP DV1000 - 6cell   V5000 G3000 G5000 Pavilion DV1000 DV1000T dv1200 DV1240CA    725,000       06Tháng
             DV1300 dv1400 dv1500 dv1600 CTO dv1600 DV4000 dv5000 series
             Pavilion ZE2000 ZE2000T ZE2000Z ZT4000 Series L2000 ZE2000
             ZV5400
             Pavilion dv4200 Presario C300 Presario C500 Series M2000 M2000Z
             M2100 M2200 M2300 M2400 V2000 V2000 V2100 V2200 V2300 V2600
             V4000 Business Notebook nx4800 nx 7100 V4000T V4200 V4300 V4400
5  HP DV1000 - 12cell  V5000 G3000 G5000 Pavilion DV1000 DV1000T dv1200 DV1240CA    #######       06Tháng
             DV1300 dv1400 dv1500 dv1600 CTO dv1600 DV4000 dv5000 series
             Pavilion ZE2000 ZE2000T ZE2000Z ZT4000 Series L2000 ZE2000
             ZV5400
             HP Pavilion DV2000 DV2100 DV2200 DV2300 DV2400 DV2500 DV2600
             DV2700 DV2800 DV2900 SeriesHP Pavilion DV6000 DV6100 DV6200
             DV6300 DV6400 DV6500 DV6600 DV6700 DV6800 DV6900 Series HP
6  HP DV2000 - 6cell   G6000 and G7000 Series COMPAQ Presario V3000 V3100 V3200          690,000  06Tháng
             V3300 V3400 V3500 V3600 V3700 V3800 V3900 Series COMPAQ
             Presario V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800
             V6900 Series COMPAQ Presario A900, C700, F500 and F700 Series

             HP Pavilion DV2000 DV2100 DV2200 DV2300 DV2400 DV2500 DV2600
             DV2700 DV2800 DV2900 SeriesHP Pavilion DV6000 DV6100 DV6200
             DV6300 DV6400 DV6500 DV6600 DV6700 DV6800 DV6900 Series HP
8  HP DV2000H - 12cell  G6000 and G7000 Series COMPAQ Presario V3000 V3100 V3200          #######  06Tháng
             V3300 V3400 V3500 V3600 V3700 V3800 V3900 Series COMPAQ
             Presario V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500 V6600 V6700 V6800
             V6900 Series COMPAQ Presario A900, C700, F500 and F700 Series
9  HP DV3000 - 6cell   HP Pavillion DV3000 DV3100 DV3500 series             760,000      06Tháng
             Compaq CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, CQ70, HDX16, Pavillion DV4, DV4-
10 HP DV4 - 6cell                                      720,000      06Tháng
             1000 series, DV5, DV5-1000 series, DV5T, DV5Z, DV6, G50, G60, G70
             Compaq CQ40, CQ45, CQ50, CQ60, CQ70, HDX16, Pavillion DV4, DV4-
12 HP DV4 - 12cell                                     #######      06Tháng
             1000 series, DV5, DV5-1000 series, DV5T, DV5Z, DV6, G50, G60, G70
             HP Compaq Business Notebook NC6400 NX5100 NC6105 NC6100
             NC6110, NC6115, NC6120 NC6200 NC6220, NC6230 NX6100 NX6105,
13 HP NX6100 - 6cell                                    780,000      06Tháng
             NX6110,NX6115, NX6120, NX6125, NX6140, NX6300 NX6310, NX6315,
             NX6320, NX6325 6510b, 6515b, 6710b, 6710s, 6715b, 6715s, 6910p
             EVO N100 Series Evo N1000C N1000V N1015V N800 900 Presario
14 HP NC6000 - 8cell                                    860,000      06Tháng
             1500 1700 17XL 2800 Business Notebook NC6000 NC8000 NC8200

15 HP TX1000 - 6cell   TX1000 TX1100 TX1200 TX1400 TX2000 TX2500 SERIAL              730,000  06Tháng

                         PIN IBM-LENOVO
             IBM ThinkPad R50e R51 R51e R52 T40 T41 T41P T42 T42P T43 T43P
1  IBM T40 - 6cell                                         685,000  06Tháng
             Series
             IBM ThinkPad R50e R51 R51e R52 T40 T41 T41P T42 T42P T43 T43P
2  IBM T40 - 9cell                                         885,000  06Tháng
             Series
3  IBM T61 - 6cell    IBM ThinkPad R61 T61 R61i 14" Wide Screen                 720,000  06Tháng
             ThinkPad R60 series, R60e series, R61e series (15’’4), R61i series, T60,
4  IBM T60 - 6cell    T60P series, T61, T61p, R500, T500, W500, Z60M, Z60m, Z61E, Z61M,     725,000  06Tháng
             Z61m, Z61p series
             ThinkPad R60 series, R60e series, R61e series (15’’4), R61i series, T60,
5  IBM T60H - 9cell   T60P series, T61, T61p, R500, T500, W500, Z60M, Z60m, Z61E, Z61M,     885,000  06Tháng
             Z61m, Z61p series
6  Lenovo G400 - 6cell  Lenovo 3000 G400, G410 series, Lenovo C510, C460              735,000  06Tháng
8  Lenovo N100 - 6cell  LENOVO 3000 N100 N200 C200 Series                     685,000  06Tháng
9 Lenovo Y410 - 6cell  Lenovo F40, F41, F50, V100, Y400, Y410 Series              690,000  06Tháng
10 Lenovo Y430 - 6cell  Lenovo IdeaPad Y430 series                        690,000  06Tháng
11 Lenovo Y450 - 6cell  Lenovo IdeaPad Y450, Y550, Y55A series                  765,000  06Tháng
                           PIN SONY
1  Sony BPS2      PIN SONY VAIO VGP-BPS2, BPS2A, BPS2B                   720,000  06Tháng
2  Sony BPS13      Sony BPS13                                #######  06Tháng
3  Sony BPS9 B     SONY-BPS9(black & white)                         #######  06Tháng
                         PIN TOSHIBA
             TOSHIBA Dynabook Satellite T20 / Tecra S3-S411TD / Satellite M500 /
             Dynabook Satellite M, T10, T11, T12 Series / Dynabook Qosmio F20
  Toshiba PA3356U   Series / Dynabook SS M35, SS M36, SS M37, SS MX, TX, TX/2, TX3,
1                                                 730,000  06Tháng
  6cell        TX4 Series / Portege M300, M500, S100 Series / Satellite A50, A55, M3,
             U200, U205, Pro-U200 Series / Tecra A2, A3, M2, M3, M5, M6 Series /
             Qosmio F20, F25 Series
  Toshiba PA3399U   Dynabook CX, TX, VX series, Satellite A100,A105, A80, M100, M105,
2                                                 685,000  06Tháng
  6cell        M40, M45, M50, M55 series, Tecra A3, A4, A5, A6, A7, S2
  Toshiba PA3399H   Dynabook CX, TX, VX series, Satellite A100,A105, A80, M100, M105,
3                                                 885,000  06Tháng
  9cell        M40, M45, M50, M55 series, Tecra A3, A4, A5, A6, A7, S2
  Toshiba PA3465U   Equium A110 series, Satellite A80, A85, A100, A105, A110, A130, A135,
4                                                 685,000  06Tháng
  6cell        M45, M50, M55, M70, M105, M115 series
             Toshiba Satellite A200 A205 A210 A215 A300 A300D A305 A305D A350
             A350D A355 A355D A500 A505 A505D L200 L300 L300D L500 L500D
  Toshiba PA3534U
5            L550 L555 L555D M200 M205 Pro A300D L300 L300D L450 L550 A210      750,000  06Tháng
  6cell
             A300 205 Dynabook AX EX TX Equium A200 L300 A200 Series

  Toshiba PA3634U   Equium U400 series, Portege M800 series, Satellite L310, M300, M305,
6                                                 685,000  06Tháng
  6cell        U400, U405, U405D series, Pro M300, U400 series
640,000
         CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
                   158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
           ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
                     Website: hoacomputer.com
                  BẢNG BÁO GIÁ KEYBOARD
TT Tên sản phẩm               Dòng máy tương thích                  Giá    BH
                         KEYBOARD ACER
           Acer Travelmate 4320 4330 4520 4530 4720 4730 4730G 5220 5310 5310G
9  Acer 4520 Black 5320 5320G 5520 5520G 5710 5710G 5720 5720G ,Acer Extensa 4120        425,000
           4220 4230 4420 4620 4620Z 5120 5210 5220 5420 5430 5610 5620 5620G           3 Tháng
10  Acer 4520 White ACER Aspire 4520 5520 4710 4720 5920                     435,000  3 Tháng
            TM 2300, 2410, 2420, 2430, 2440, 2490, 3240 3260 3270 3280 3290, 4000,
3  Acer 2300                                          470,000
           4100, 4210, 4220, 4260, 4400, 4500, 4600, 4670                    3 Tháng
6  Acer 3100    Acer Aspire 3100 Series,3650,3690,5100 ,5110,5610,5630,5650,5680,5500    430,000  3 Tháng
           Acer Aspire 1400,1640 ,1680 ,1690 ,3000 ,3500 ,3600 ,5000, 5040 ,5050
7  Acer 3680
           ,5500 ,5570 ,5580,5590,ZL6
                                                 520,000  3 Tháng
8  Acer 4420    Acer Extensa 4220 4230 4420 Series                     550,000  3 Tháng
           ACER aspire 4535 4535G 4735 5920 4935 4937 4736 4736G 4736Z
11  Acer 4535
           4736ZG series
                                                 435,000  3 Tháng
15  Acer 5500    Acer Aspire 3100 Series,3650,3690,5100 ,5110,5610,5630,5650,5680,5500    430,000  3 Tháng
17  Acer 5810    Acer Aspire 5810 5810T 5536 5536G 5738 5738G Series             465,000  3 Tháng
18  Acer 5930    Acer Aspire 5930 6920 6935 5530 4730ZG 4430 4930 5730            450,000  3 Tháng
19  Acer 6292    Acer TravelMate 6231 6291 6292 6293 6252 series laptop           560,000  3 Tháng
                         KEYBOARD DELL
1  Dell XPS 1210  Dell XPS M1210                                470,000  3 Tháng
2  Dell 1300    Keyboard Dell Inspiron 1300 B130 B120 120L TD459 0TD459           435,000  3 Tháng
3  Dell 1310    Dell Vostro 1510 1310 2510                          430,000  3 Tháng
           Dell Inspiron 1420 (PP26L), 1400, 1500, 1520, 1521, 1525, 1526; XPS
4  Dell 1400 Black
           M1330, M1530,(PP28L); Vostro 1000 (late model) 1400 1500. BLACK
                                                 460,000  3 Tháng
           Dell Inspiron 1420 (PP26L), 1400, 1500, 1520, 1521, 1525, 1526; XPS
5  Dell 1400 White
           M1330, M1530,(PP28L); Vostro 1000 (late model) 1400 1500. WHITE
                                                 420,000  3 Tháng
 9  Dell 1510    Dell Vostro 1510 1310 2510                          425,000  3 Tháng
10  Dell 1535    Dell Studio 1535 1536                            430,000  3 Tháng
11  Dell 1555    DELL Studio 1555 1557                            465,000  3 Tháng
13  Dell D620-820  DELL Latitude D620, D820 series                       480,000  3 Tháng
14  Dell 6000    DELL Inspiron 6000, 9200, 9300, 6000D, Latitude D510, SPX M170        465,000  3 Tháng
           DELL Latitude D800, D500, D505, D600, Inspiron 8500, 8600, 500M, 510M,
15  Dell 600M
           600M, Precision M60
                                                 480,000
                                                      3 Tháng
           Dell Inspiron 630M Series, 640M Series, 6400 Series, 9400 Series, E1405
           Series, E1505 Series,E1501 Series E1705 Series, Dell XPS M140 Series,
16  Dell 630M                                          425,000
           Dell XPS M1710 Series, Dell Precision M90, Dell Latitude 131L Dell XPS
           M1710 NC929 version                                  3 Tháng
17  Dell 700M    Dell Inspiron 700M,710M                           450,000  3 Tháng
                          KEYBOARD HP
           Compaq Presario 2100, 2500 Series, HP Pavilion ze4xxx , ze5xxx Series, HP
1  HP 2100
           Compaq Business Notebook nx9000 , nx9005 , nx9008 , nx9010
                                                 435,000  3 Tháng
2  HP 500      HP COMPAQ 500,510,520                            420,000  3 Tháng
3  HP mini 110   Hpmini 110                                 450,000  3 Tháng
6  HP 6520s     HP 6520S 6720S Keyboard                           425,000  3 Tháng
           HP COMPAQ B1200 TX1000 TX1100 TX1200 TX1400 Series ,HP
7  HP 6530s
           TouchSmart tx2 Series
                                                 420,000  3 Tháng
8  HP C700     Compaq Presario C700, C729, C730                      425,000  3 Tháng
9  HP CQ45     Compaq Presario CQ40, CQ45 Series                   470,000  3 Tháng
10  HP CQ50     HP G50 Compaq Presario CQ50 Series                   455,000  3 Tháng
11  HP CQ60     HP G60 Compaq CQ60                           480,000  3 Tháng
12  HP CQ62     Compaq Presario CQ61, G61 series                    520,000  3 Tháng
           HP Pavilion ZE2000 DV1000 DV5000 DV5200 , DV1100 , DV1200 , DV1300
14  HP DV1000                                       560,000
           , DV1400 , DV1500 , DV1600 , DV1700 DV5100 ZE2000 ZE2100 ZE2200         3 Tháng
           Pavllion DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600,
15  HP DV2000
           Compaq V3000
                                              425,000  3 Tháng
16  HP DV3B     HP DV3,DV3-1000 Series keyboard,                    455,000  3 Tháng
17  HP DV4 Black  Pavllion DV4, DV4-1000 series màu đen                 437,000  3 Tháng
18  HP DV4C     Pavllion DV4, DV4-1000 series màu đồng                 437,000  3 Tháng
19  HP DV4 Silver  Pavllion DV4, DV4-1000 series màu bạc                 437,000  3 Tháng
21  HP DV5 Silver  HP DV5, DV5-1000 series màu bạc                    468,000  3 Tháng
23  HP DV6000    HP Compaq Pavilion DV6000 :HP Pavilion DV6100, DV6200 Notebook PC   435,000  3 Tháng
24  HP DV7     HP DV7, DV 7-1000 DV7-1200 7t 7z                    500,000  3 Tháng
26  HP DV9000   HP DV9000                                458,000  3 Tháng
          HP Compaq Presario NX9100 NX9105 C300 C500, M2000 , V2000, V2100,
          V2200, V2300, V2400, V2600 , V5000 , R4000, R3000 R3100, R3200,
27  HP M2000 Black                                     430,000
          R3300, R3400 Pavilion ZV5000, ZX5000, ZV6000 Pavilion ZV5100, ZV5200,
          ZV5300, ZV5400 SeriesSeries màu trắng                       3 Tháng
          HP Compaq Presario NX9100 NX9105 C300 C500, M2000 , V2000, V2100,
          V2200, V2300, V2400, V2600 , V5000 , R4000, R3000 R3100, R3200,
28  HP M2000 White
          R3300, R3400 Pavilion ZV5000, ZX5000, ZV6000 Pavilion ZV5100, ZV5200,
                                              420,000
          ZV5300, ZV5400 SeriesSeries màu trắng                       3 Tháng
          NX6120 NC6110 NC6120 NC6130 NC6320 NX6310 NX6315 NX6320
32  HP NC6110
          NX6325 NX6330
                                              440,000
                                                   3 Tháng
          HP COMPAQ B1200 TX1000 TX1100 TX1200 TX1400 Series ,HP
34  HP TX1000
          TouchSmart tx2 Series
                                              420,000  3 Tháng
          HP Compaq Presario F500 F700,V6000 V6100 V6200 V6300 V6400 V6500
35  HP V6000
          V6600 V6700 V6800 Series
                                              460,000  3 Tháng
                      KEYBOARD IBM-LENOVO
1  IBM T61     IBM Thinkpad R60 R61 R61p T60 T61 Keyboard               995,000  3 Tháng
   IBM T40     IBM Thinkpad T40, T41,T42 Keyboard                   980,000  3 Tháng
           LENOVO 3000 G400 G430 Y430 G450 G230 G530 N220 N440 C466 C461
2  Lenovo 3000
           C460 C462 Y410 Y510 Y520 Y530 C100 C200 N100 N200 V100 F41 F31
                                              438,000  3 Tháng
   Lenovo S10   Lenovo S9 S10 Keyboard
5                                              450,000  3 Tháng
   White
6  Lenovo Y450   Lenovo IDEAPAD Y450 Y550 Y550A 550P Y450A Y450AW SERIES Laptop     440,000  3 Tháng
                       KEYBOARD TOSHIBA
           Toshiba Satellite M115 A100 A105 A130 A135 A10 A15 A20 A25 A30 A35
1  Toshiba A10   A40 A45 A50 A55 A60 A65 A70 A75 A80 A85 A100 A105 1400 1900 2400    432,000
           2430 2435 M30 M30x M35 M35x M40x M40 M45 M50 M55 P10 P20 P25           3 Tháng
           Toshiba Satellite A300 A200, A205, A210, A215 M200 , A300D, A305,
2  Toshiba A200  A305D L300, L305, L305D, M300 Qosmio F40, F45 Series Laptop      425,000
                                                   3 Tháng
   Toshiba A300  Toshiba Satellite A300 A200, A205, A210, A215 M200 , A300D, A305,
3
           A305D L300, L305, L305D, M300 Qosmio F40, F45 Series Laptop
                                              448,000  3 Tháng
   Black Glossy
           Toshiba Satellite L10 L20 L25 L30 L100 Tecra L2
4  Toshiba L10                                      450,000  3 Tháng
6  Toshiba L40   Toshiba L40 L45 Series                         450,000  3 Tháng
           Toshiba Satellite P200 P205 P300 P305 P305D P300, P305, P305D, L350,
11  Toshiba P300  L355 L350 L355D Toshiba Qosimio G50, Qosimio X300, Qosimio X305    445,000
           P505 P500 L505 L505D L550 L555 L555D A500 A505 A505D               3 Tháng
12  Toshiba U300  Toshiba Satellite U300 U305                      500,000  3 Tháng
   CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
           158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
   ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
             Website: hoacomputer.com

   BẢNG BÁO GIÁ DVDRW - RAM - HDD
TT       DVDRW NOTEBOOK             GIÁ    BH
 1  DVD RW Internal ATA new 100%, Origin        29$   06 th


 2  DVD RW Internal SATA new 100%, Orgin        29$   06 th


   DVD RW Swallow ( Loại nuốt đĩa, dùng cho Dell
 3                           40$   06 th
   XPS, Sony), new 100%, Origin

TT        RAM NOTEBOOK            GIÁ (vnd)  BH
 1  RAM -1 NOTE 1G/400 Full VAT           850,000  3th

 2  RAM - 2 NOTE 1G/667 KINGSTON - FULL VAT     450,000  3th

 3  RAM -2 NOTE 1G/800 KINGSTON - FULL VAT      455,000  3th

 4  RAM- 2 NOTE 2G/667 KINGSTON - FULL VAT      800,000  3th

 5  RAM -3 NOTE 1G/1333 KINGMAX - Full VAT      470,000  3th

 6  RAM -3 NOTE 2G/1333 ELIXER - Full VAT      720,000  3th
   RAM - 3 NOTE 2G/1333 - KINGSTON - Full VAT -
 7                          700,000  3th
   KO CHÍNH HÃNG
   RAM - 3 NOTE 2G/1333 - KINGSTON - Full VAT
 8                          800,000  3th
   CHÍNH HÃNG
TT        HDD NOTEBOOK            GIÁ (vnd)  BH
 1  HDD 160G SATA Western              600,000  1th

 2  HDD 160G SATA Western              720,000  12th

 3  HDD 250G SATA Western              680,000  1th

 4  HDD 250G SATA Western              820,000  12th

 5  HDD 320G SATA Western              790,000  1th

 6  HDD 320G SATA Western              890,000  12th
   CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
               158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
       ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
                 Website: hoacomputer.com
              BẢNG BÁO GIÁ LCD NOTE
TT         TÊN THIẾT BỊ, CHỦNG LOẠI, CẤU HÌNH          Giá    Bảo Hành

1  Notebook LCD 14.1 inch wide + Gương 30 chân. Hàng xịn, mới 100%  2,120,000  06 Tháng

2  Notebook LCD 14.1 inch wide + Gương 30 chân. Hàng xịn, mới 100%  1,980,000  05 Tháng

3  Notebook LCD LG 15.4 inch wide + Gương. Hàng xịn, mới 100%    1,940,000  06 Tháng

4  Notebook LCD 15 inch Vuông. Hàng xịn, mới 100%          1,995,000  05 Tháng

5  Notebook LCD 14 inch Vuông. Hàng xịn, mới 100%          2,150,000  05 Tháng

6  Notebook LCD 13.3 inch wide + Gương 30 chân. Hàng xịn, mới 100%  2,470,000  02 Tháng

7  Notebook LCD 13.3 inch wide + Gương 20 chân. Hàng xịn, mới 100%  2,470,000  02 Tháng

8  Samsung 1024*600 10.1” WXGA - LED . Hàng xịn, mới 100%      1,625,000  02 Tháng

9  Samsung 10.0 WXGA 1024*600 30pin - LED . Hàng xịn, mới 100%    1,800,000  02 Tháng

10  LCD Dell 700m 12.1” Matte WXGA . Hàng xịn, mới 100%        1,990,000  02 Tháng

11  Notebook LCD 14.1 inch WXGA - LED . Hàng xịn, mới 100%      2,320,000  02 Tháng

   Notebook LCD 14.0 inch WXGA - LED . Hàng xịn, mới 100%            02 Tháng
12                                   1,655,000

13  LCD 15.6 W+G . Hàng xịn, mới 100%                 2,080,000  02 Tháng

14  LCD 15.6 W+G LED . Hàng xịn, mới 100%               2,100,000  02 Tháng

15  Samsung 16.4” WXGA . Hàng xịn, mới 100%              3,200,000  02 Tháng

16  Samsung HP 550 17.0” WXGA . Hàng xịn, mới 100%          2,470,000  02 Tháng
  CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
              158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
    ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
                Website: hoacomputer.com

        BẢNG BÁO GIÁ ĐỒ CHƠI LAPTOP
Đế tản nhiệt Mika 3 Fan - có đèn     Đế tản nhiệt Coller      Quạt tản nhiệt nhôm Zoliac
      90,000              210,000              215,000
                                    Quạt tản nhiệt nhôm - 4 cổng
   Quạt tản nhiệt chữ X       Đế nhôm lưới 1 fan đại
                                          USB
      80,000              230,000              170,000
   Quạt tản nhiệt 1 fan to    Quạt tản nhiệt 1 fan to - loại dày  Đèn chiếu sang bàn phím USB
     105,000               120,000              55,000
  Hút bụi cho laptop có đèn       card sound USB           loa camac 818
      70,000                                130,000
 webcam colorvis   webcam có micro      webcam hình thú
  100,000       125,000          160,000
webcam mini laptop  bộ vệ sinh laptop  miếng dán bảo vệ bàn phím laptop
  180,000       30,000
ảo vệ bàn phím laptop
  CÔNG TY TNHH HOÀ COMPUTER
           158 BẠCH ĐẰNG - NHA TRANG
    ĐT: 058 3522242 - 3524407 - 0982 522242 ( Mr Hòa)
            Website: hoacomputer.com

      BẢNG BÁO GIÁ ADAPTER LAPTOP

     TÊN THIẾT BỊ, CHỦNG LOẠI, CẤU HÌNH     LOẠI 1  Bảo hành

                IBM - LENOVO
IBM 72W 16V 4.5A . Hàng mới 100%          300,000  6 Tháng
Lenovo 65W 19V 3.42A . Hàng mới 100%        300,000  6 Tháng
Lenovo 65W 20V 4.5A . Hàng mới 100%         305,000  6 Tháng
                  SONY
SONY(PCGA-AC16V6) 64W 16V 4A . Hàng mới 100%    300,000  6 Tháng
SONY (PCGA-AC19V10) 92W 19.5V 3.9A . Hàng mới    310,000  6 Tháng
SONY (PCGA-AC19V10) 92W 19.5V 4.7A . Hàng mới    305,000  6 Tháng
                 TOSHIBA
TOSHIBA 15V 5A . Hàng mới 100%           300,000  6 Tháng
TOSHIBA 65W 19V 3.42A . Hàng mới 100%        300,000  6 Tháng
TOSHIBA 65W 19V 3.95A. Hàng mới 100%        305,000  6 Tháng
                HP COMPAQ
HP/COMPAQ 65W 18.5V 3.5A ( đầu thường). Hàng mới  300,000  6 Tháng
HP/COMPAQ 65W 18.5V 3.5A ( đầu kim). Hàng mới    305,000  6 Tháng
HP/COMPAQ 19V 4.74A chan nho - 2 khac. Hàng mới
100%                        305,000  6 Tháng
HP/COMPAQ 19V 4.74A ( đầu kim) . Hàng mới 100%   310,000  6 Tháng
                  ACER
ACER  65W 19V 3.42A. Hàng xịn, mới 100%      300,000  6 Tháng
ACER  30W 19v 1.58A. Hàng xịn, mới 100%      300,000  6 Tháng
                  DELL
DELL mini 30W 19v 1.58A. Hàng xịn, mới 100%     300,000  6 Tháng
DELL   19.5v 3.34A. Hàng xịn, mới 100%      310,000  6 Tháng
DELL   19.5v 4.62A. Hàng xịn, mới 100%      310,000  6 Tháng


  1 : Hàng chất lượng cao ,đặt nhà máy sản xuất.
  2 : Adapter nhập khẩu nguyên hộp
     ADAPTER HIGH QUALYTI
ADAPTER DELL CÁC LOẠI
     ADAPTER ĐA NĂNG

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/3/2013
language:Unknown
pages:22
huangyuarong huangyuarong
About