Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Signal behandling 1 _Diskrete_ - HST_1_

VIEWS: 0 PAGES: 53

 • pg 1
									 Signalbehandling og matematik
(Tidsdiskrete signaler og systemer)
           Session 2.
   Analyse af lineære tidsinvariante systemer

        Ved Samuel Schmidt
        sschmidt@hst.aau.dk


     http://www.hst.aau.dk/~sschmidt/Mat/
   Session 2. Analyse af lineære
     tidsinvariante systemer
Session 1.
• Sekvenser
• Diskrete systemer
• Lineære systemer
Session 2.
• Egenskaber af LTI systemer
• Tidsinvariante systemer som differentialligninger
• Egenfunktioner af LTI systemer og Frekvens
 respons
        Session 1.
• Sekvenser
• diskrete systemer
• Lineære systemer
Diskret tids sampling
            Kvantificerings fejl
Diskrete værdier
(Kvantificering)
                    Lineært system
          Lineæret system               Ikke Lineære systmer
    20                       25
    18                       20
    16
                            15
    14
                            10
    12
                            5
y[n]
                        y[n]
    10
    8
                            0

    6                        -5

    4                        -10              x[n] 2
    2                        -15              x[n]
                                           20 log(x[n])
    0
      0  1    2     3  4  5     -20
                               0  1   2     3   4      5
              x[n]
                                      x[n]


                                                   s.62
         Lineært system
Defineret ud fra superposition

    T a x1[n]  b x2 [n]  a T x1[n] b T x2 [n]
           Kausalitet
• Et kausalt system kun afhængig af input fra
 fortid og nutid.
• y[n1] er kun afhængig af x[n] hvor nn1

• Kausalt system (Bagudrettet difference)
       y[n]  x[n]  x[n  1]

• Ikke Kausalt system (Forudrettet difference)
        y[n]  x[n]  x[n  1]
                         s.65
             Stabilitet
• Et stabilt system et system med en begrænset
 output interval såfremt inputtet er begrænset

 y[n]  ,  for all n  Givet  x[n]  ,  for all n• Bounded input Bounded output (BIBO)                              s.66
   Basis signaler:
Unit sample og Unit step

              0, n  0
           [n]  
              1, n  0              1, n  0
          u[n]  
              0, n  0


                  9
Introduktion til analyse af linaer og tid
     invatiante systemer
• Formålet med analyse af LTI systemer
 tidsdomænet er at kunne beskriver systemtes
 egneskaber og at kunne beregne et output hvis
 et input er givet.


    Input    System   Output   x[n]     T {}    y[n]
         Unit sample (Impuls) respons
       (Unit sample)                        (Impuls respons)

        [n]              h[n]  T  [n]          h[n]
 1                                1

0.8                               0.8

0.6                               0.6

0.4                        T{∙}     0.4

0.2                               0.2


 0                                0
 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6  7            -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6  7
                                           n
           n
                                         Side 23 Oppenheim
     2 metoder til beskrivelse af
   lineære tidsinvariante systemer (LTI)
• Input output relationen:
         y[n]  x[n]  x[n  1]


• Beskrivelse af et systemt output til et kendt
 systemt input f.eks.:
                  1
          h[n]  u[n] n  2
          Folding summen
        (På engelsk: Convolution sum, not folding )
                            

y[n]  T x[n]               x[n]    x[k ] [n  k ]
                           k  


              
y[n]  T   x[k ] [n  k ]
     k               Hvis vi antager T{∙} som er lineær
                       kan vi bruge superposition
      
y[n]    x[k ]T  [n  k ]
     k  
                       h [ n]  T  [ n]
                      Hvis vi antager tidsinvarians
y[n]    x[k ]h[n  k ]
     k  
                     hk [n  k ]  T  [n  k ]

                                      Side 72
      Betyding af foldning
• Et hvilket som helst LTI system kan beskrives
 alene fra implusresponsen h[n].
                Folding (Convolution)
                                       
• Foldings sum                         y[ n]    x[k ]h[n  k ]
                                      k  


• Generel notation                       y[n]  x[k ] * h[n]

        x[n]               h[n]                  y[n]
 5                5                 5

 4                4                 4

 3                3                 3

 2                2                 2

 1                1                 1

 0                0                 0
  -1  0  1     2  3  4  -1  0  1     2  3  4   -1   0   1     2   3  4
                                                  Side 23 Oppenheim
   Session 2. Analyse af lineære
    tidsinvariante systemer
• Egenskaber af LTI systemer
• Tidsinvariante systemer som
 differentialligninger
• Egenfunktioner af LTI systemer og Frekvens
 respons
      Regneregler for foldning
• Foldning er kommutativ      y[n]  x[n] * h[n]  h[n] * x[n]
                         
• Derfor
               x[k ]h[n  k ]   h[k ]x[n  k ]
              k          k  • Foldning er distributiv med hensyn til addition

    x[n] * h1[n]  x[n] * h2 [n]    x[n] * h1[n]  h2 [n]
                                   Side 76
        LTI egenskaber:
       Serielle systemer
           H1[n]       H2[n]
       x[n]                y[n]


• Impuls responsen for en serie af LTI systemer
 svare til foldning af impuls responserne fra
 disse systemer da: h1[n]  h[n]1 *  [n]

          h[n]  h[n]1 * h2 [n]


             H1[n]*H2[n]
      x[n]                y[n]
                            Side 80
          LTI egenskaber:
     Serielle systemer (kommutativitet)

  • På grund er kommutativitet er rækkefølgen af
   systemerne ligegyldig


                H1[n]  H2[n]
            x[n]          y[n]
                H2[n]  H1[n]
            x[n]          y[n]

Obs! pas på i praktis
                           Side 80
       LTI egenskaber:
      Parallelle systemer
• Impuls responsen for parallelle LTI systemer
 svare til addering af impuls responserne fra
 disse systemer.                 h[n]  h1[n]  h2 [n]
                        Side 59
Inverse systemer
 h[n] * hi [n]  u[n]
      LTI egenskaber:
  Stabilitet og impuls responsen

Et LTI system er stabilt hvis og kun hvis
            
         S   h[k ]  
           k  
          LTI egenskaber:
           FIR systemer
• Finite impulse response (FIR)
 – Endelig antal nonzero samples i
  impulsresponsen
 – Altid stabilt så længe værdierne i
  impuls responsen er endelige
                M1=1 M2=1
           1
       h[n]
          0.5

           0
           -2  0    2    4  6
                  n
            LTI egenskaber:
             IIR systemer
• Infinite impulse response (IIR)
  – Uendelig antal nonzero samples i      1
                     h[n]
   impulsresponsen
                        0.5

                         0
                           -2  0    2  4

  – Kan være både stabilt og ustabilt             n
  – Eksempel på et stabilt system

    h[n]  a nu[n],  a 1

          n
             1
    S a         
      k 0     1 a
               LTI egenskaber:
           Kausalitet og impuls responsen

        Et LTI system er kausalt hvis og kun hvis

                   h[n]  0,      n0
       Ikke kausal impulsrespons       Spejling af impulsresponsen til venstre (n=0)
               h[n]                       h[n-k], n=0
    2                           2    1.5                      h[0-k]  1.5
h[n]
    1                           1    0.5                          0.5    0                           0
     -3   -2  -1  0  1   2  3  4  5       -3  -2  -1  0  1  2  3  4  5
                n                          n
  Eksempler på impulsresponser
• Moving average system                     M2

                                 xn  k 
                            1
                     y[n] 
             M2
                         M 1  M 2  1 k  M1
              n  k 
        1
 h[n] 
     M 1  M 2  1 k   M1                M1=1 M2=1
                          1

         1
              M1  n  M 2
     
                      h[n]
                          0.5
 h[n]   M 1  M 2  1
               ellers
        0,                 0
                           -2  0    2    4  6
                                 n


• Stabilt ?
   Ja
• Kausalt?
  – Kun hvis -M1≥0 og –M2≥0
  Eksempler på impulsresponser
                 n
• Akkumulator     y[n]    xn
                k  
       n
  h[n]     n
      k  
                         1
                     h[n]
                         0.5  h[n]  un
                         0
                            -2  0    2  4
                                n
• Stabilt ?             
   Nej         S    u[n]  
                 n  
• Kausalt?
  – Ja
   Eksempler på impulsresponser
• Ideelle delay system y[n]=x[n-n0]           n0=2
                        1

   h[n]   [n  n0 ]
                    h[n]
                       0.5

                        0
                        -2  0  2   4  6
                             n


• Stabilt ?     
       S    [n  n ]
          n  
               0  
  – Ja
• Kausalt?
  – Ja hvis n0≥0
   Session 2. Analyse af lineære
    tidsinvariante systemer
• Egenskaber af LTI systemer
• Tidsinvariante systemer som
 differentialligninger
• Egenfunktioner af LTI systemer og Frekvens
 respons
 Differentialligninger med linære
konstanter i det tidsdiskrete domæne
       N              M

      a
      k 0
          k  y[n  k ]   bm x[n  m]
                    m 0

 Lineær differentialligning med konstanter koefficienter

 Simpelt eksempel:

 Eksempel system:         y[n]  4 x[n]
 Differentialligning:
              y[n]  y[n  1]  4 x[n]  4 x[n  1]

              y[n]  y[n  1]  4 x[n]  x[n  1]
 Her er N=1, M=1, a0=1, a1=-1-, b0=4, b1=-4,
                               Side 63
    Rekursivt beregnet output
        N          M

       a
       k 0
           k  y[n  k ]   bm x[n  m]
                  m 0

        N          M
  a0 y[n]   ak y[n  k ]   bm x[n  m]
       k 1         m 0

                     N        M
                     ak          bm
               y[n]      y[n  k ]   x[n  m]
                   k 1 a 0       m 0 a 0


• Eksempel:
              y[n]  x[n]  y[n  1]
     Differentialligning af akkumulator
            systemet   Forrige sample:
                                       n 1
                                y[n  1]    xn
         n
   y[n]    xn
        k  
                                       k  

              n      n
   y[n]  y[n  1]    xn   xn  1      n              n
             k     k         xn  x[n]   xn  1
                            k            k  
                n        n
y[n]  y[n  1]  x[n]    xn  1   xn  1
              k         k           y[n]  y[n  1]  x[n]


        y[n]  x[n]  y[n  1]
   Differentialligning af moving average
           systemet
  • Specialtilfælde hvor M1=0               1 M2
                          y[n]       xn  k 
                             M 2  1 k 0
  • Differentialligning:
            1  M2        M2
                              
  y[n]  y[n  1]        xn  k   xn  k  1
           M 2  1  k 0
                      k 0
                              
                              
                      M2                      M2

                       xn  k  1  x[n  M
                      k 0
                                    2   1]  x[ n]   xn  k 
                                            k 0

              M2                   M2
                                       
               xn  k   x[n  M 2  1]  x[n]   xn  k  
           1
y[n]  y[n  1]                               
         M 2  1  k 0
                                 k 0    

   y[n]  y[n  1] 
              1
                 xn  xn  M 2  1
             M 2 1
 Differentialligninger har ikke unikke
         løsninger
• Vores tidligere differentialligning

       y[n]  y[n  1]  4 x[n]  x[n  1]

• Løsninger til ovenfor stående
           y[n]  4 x[n]

           y[n]  4 x[n]  10

           y[n]  4 x[n]  10000
  Differentialligninger har ikke unikke
         løsninger
     N        M
 1  ak y[n  k ]   bm x[n  m]
    k 0       m 0

   Løsninger til (1)

        y[n] og     y2 [n]  y[n]  yh [n]

• Både y [n] og y2 [n] indfrier (1) såfremt yh[n]
 overholder (2)
                         (Den Homogene ligning)
    N
 2  ak yh [n  k ]  0,      hvor x[n]  0,
    k 0
  Differentialligninger har ikke unikke
         løsninger
• Vores tidligere differentialligning
        y[n]  y[n  1]  4 x[n]  x[n  1]
• Løsninger til ovenfor stående
      y[n]  4 x[n] og y2 [n]  4 x[n]  10
• Hvor y2[n] er en sum af y [n] og yh[n]
          y2 [n]  y[n]  yh [n] hvor yh [n]  10

• yh[n] er en homogen løsning
        1

         ak yh [n  k ]  10  10  0
           k 0
Hvor, a0=1, a1=-1
       Ikke et unikt output
• Hvad er y[n] hvis vi kun kender x[n]?

       y[n]  x[n]  y[n  1]

I dette system kan y[n] kun beregnes hvis
vi kender en forudgående værdi af y[n]

Generelt skal systemet have en initialiserende
hvile periode (Relaxed) hvor input og output er
nul.
      Zero state response og
        Zero sate input
• Zero state response
 y[n] =0 for n<0


• Zero state input
 x[n]=0 for all n
  Linearitet af differens systemer
• Afhængig af initialiserende konditioner
• Hvis systemet er et LTI sysstem og det
 initialiseres ved hvile (Det vil sige x[n]=0 og
 y[n]=0 for n<n0) er systemet lineart.
• Eksempel:
• Hvis y[n]=0 når x[n]=0 og y[n-1]=0; er
 systemet lineært
       y[n]  x[n]  y[n  1]
   Session 2. Analyse af lineære
    tidsinvariante systemer
• Egenskaber af LTI systemer
• Tidsinvariante systemer som
 differentialligninger
• Egenfunktioner af LTI systemer og Frekvens
 respons
Egenfunktioner af LTI systmer
 Egenfunktioner i frekvens domænet
• Foldning af et kompleks ekspotential signal
          x[n]  e jn  cos(n)  j sin(n),                  n  
                 
           y[n]    h[k ]e jn  k
               k  
                                     1
                                                e(jw n)
                                                          Real
                                                          Imaginary
                     

                     h[k ]e
                                    0.5
                 jn        j k
          y[n]  e                              Amplitude
                                     0
                    k  
Vi definer H(ej) som systemets frekvens respons            -0.5
                
           j
         H (e )    h[k ]e  jk
               k  
                                    -1
                                       0  20   40
                                                 n
                                                     60  80    100


y[n] er derfor:
         y[n]  H (e j )e jn ,    n  
 Her er ej systemets egnefunktion og H(ej) er de associerede egenværdier
           Frekvens respons
• H(ej) er generelt kompleks

              j          j            j
          H (e )  H R (e )  j H I (e )
                    Rektangulær form

              j          j    jH I ( e j )
          H (e )  H R (e ) e
                    Polar form
Her er ej systemets egnefunktion og H(ej) er de associerede egenværdier
                          Eksempel
             Input            Lavpasfilter              Output
     1
                                        1
 =0.05
                                    =0.05
     0
                                        0
     -1
      10   20    30    40  50                -1
                                         10  20   30   40  50
      1
                                         1
 =0.1
                                    =0.1
     0
                                        0
     -1
        0  10  20    30  40  50                -1
     1                       H(ej)          1
                                         10  20   30   40  50
 =0.25
                                    =0.25
     0
                                        0
     -1                                  -1
      10   20    30    40  50
      1                                   10  20   30   40  50
                                         1
 =0.5
                                    =0.5
     0
                                        0
     -1
      10   20    30    40  50                -1
                                         10  20   30   40  50
               n
                                               n
                    y[n]  0.14x[n]  0.14 x[n -1]  0.73y[n  1]
              Frekvens respons til lavpasfilter

                                                     Phase Response
                 Magnitude Response (dB)
                                            0
         0
                                           -0.2
         -5
                                           -0.4
         -10
                                  Phase (radians)
Magnitude (dB)
                                           -0.6
         -15
                                           -0.8
         -20

         -25                                 -1

         -30                                 -1.2

         -35                                 -1.4

         -40                                 -1.6
            0  0.2     0.4    0.6    0.8              0  0.2     0.4    0.6    0.8
              Normalized Frequency ( rad/sample)                Normalized Frequency ( rad/sample)


                       j
                 H R (e )                                H R ( e j  )
Frekvens respons af delay systemet
   y[n]  x[n  nd ]                        x[n]  e jn
            j ( n  n d )     jnd     j n
   y[n]  e             e       e

    H ( e j )  e  jn d
                                  

Alternativ udledning hvor vi bruger:
                            j
                        H (e )      h[k ]e  jk
                               k  
           
      j
    H (e )     [n  n
          n  
                  d ]e  jn  e  jnd

 Amplitude og fase:

      H (e j )  e jnd  1       H (e j )  nd
   Begrænset frekvens interval
• Frekvensen periodisk til 2
       jn     j (   2 ) n
    e      e             ,   n  
• Derfor             H ( e j )
    H (e j )  H (e j  2 )  H (e j  r 2 ),  hvor r er et heltal


• Og vi behøver derfor kun at kende H(ejω) for
 -<ω
  Ideelle frekvens selektive filtre
• Lavpas filter
  Ideelle frekvens selektive filtre
• Højpasfilter• Båndstopfilter• Båndpasfilter
Frekvens respons af MA-filter
                  MA filter M2=4
       1
|H(ej|)
      0.5
       0
       -8  -6  -4  -2     0     2  4  6  8
                     

       4

       2
   fase
       0

       -2

       -4
        -8  -6  -4  -2     0     2  4  6  8
                     
             Kant problem
• Vi har jo ikke et signal uendeligt signal
 (egenfunktion) som kræves for H (e  )             
                            j
                                 h[k ]e
                                k  
                                        jk
       1      0.5
  ejn
       0      -0.5      -1
       -40  -20  0    20    40   60    80     100
                    n


               x[n]  e jnu[n],
                                      Side: 46-47
            
     y[n]       e  h[n  k ]
                   j k

          k                Kant problem
                               1


    0.2
h[n]
                              0.5
    0.1
                           ejn
    0                           0
    -40    -20
         0       20  0   40  50
                        20
              n

                              -0.5                               -1
                                -40     -20     0  20       40   60   80     100
                                                 n
       Ved FIR systemer er effekten               Transient respons
       elimineret ved n> længden af
       systemets impulsrespons

                               11
                                1


                              0.5
                               0.5
                               0.5

    Ved stabile IIR systemer er              00
                           y[n]
                           y[n]
                           y[n]
    reduceres effekten jo støre n             -0.5
                              -0.5
                                  0


    bliver                        -0.5
                               -1-1


                               -1.5
                              -1.5-1
                                 -40
                                -40     -20
                                      -20
                                      -20     00
                                            0  20
                                              20
                                              20
                                                   nn
                                                       40
                                                      40   60
                                                          60
                                                          60   80
                                                             80
                                                              80
                                                                   46-47
                                                                Side: 100
                                                                    100
   Session 2. Analyse af lineære
    tidsinvariante systemer
• Egenskaber af LTI systemer
• Tidsinvariante systemer som
 differentialligninger
• Egenfunktioner af LTI systemer og Frekvens
 respons

								
To top