Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Signal behandling 1 _Diskrete_ - HST

VIEWS: 0 PAGES: 50

 • pg 1
									Signalbehandling og matematik 1
(Tidsdiskrete signaler og systemer)
                Session 1.
 Sekvenser, diskrete systemer, Lineære systemer, foldning og lineære
             tidsinvariante systemer

             Ved Samuel Schmidt
             sschmidt@hst.aau.dk        http://www.hst.aau.dk/~sschmidt/Mat1/
          Session 1.
•  Sekvenser
•  Diskrete systemer
•  Lineære systemer
•  Foldning og impuls respons
             Kontinuerte vs. diskrete tidssignaler
             Tidskontinuert signal                                                Tidsdiskret signal
                                             Sampling
                (Analog)                                                     (Digitalt)
        20                             20                           20

        15                             15                           15

        10                             10                           10
Amplitude (V)
                              Amplitude (V)
                                                            Amplitude
         5                              5                            5

         0                              0                            0

         -5                             -5                           -5

        -10                             -10                           -10

        -15                             -15
           0   2  4       6  8  10                                      -15
                                         0  2   4       6  8  10           0  5   10     15  20
                   Tid (s)                           Tid (s)                      samples (n)
                                                                          DSP
              Analogt system                      A/D komverter                      (Digital signal
                                                                        processer)
Digitale signaler hvor?
        …og meget mere
Fysiologiske signaler
       Kardiologiskesignaler
 EEG
         Typiske Digitale systemer
              010101011           110001011

          ADC          DSP             DAC

Analogt signal Analog til Digital    Digital signal     Digital til analog  Analogt signal
         konvertering       processor        konvertering               Eksempel EKG baseret plustæller

                          DSP
          ADC                             Display
                     Filter     Puls tæller
                                           Puls: 61
       Hvorfor digitalt ?
• Fordele:            • Ulemper:
 – Robust             – Begrænset
 – Præcist              båndbrede
 – Uhurtig og billig udvikling   – Begrænsninger i
 – Kan håndtere stor         realtid
  kompleksitet
 – Fleksibelt
 – Hukommelse
            Definition og notation:
                Signal
• Signal er enhver tids varierende eller rum
 varierede kvantitet
   – Tids variable: x(t)
   – Dimension: x(d1,d2)
                               Function af dimension x(d1,d2)
     20

                         50
     15
                         100
     10
                         150
     5
                         200
 x(t)
                      d2


     0                   250

                         300
     -5
                         350
     -10
                         400
     -15
        0  2  4    6  8  10       100    200   300   400     500  600
              t                       d1
     Matematisk definition og notation:
        Tidsdiskret signal
 • Funktion af en diskret tids variabel
 • Signalet repræsenteres som en sekvens af nummer
   x[n],   -∞ < n < ∞                 20    – Hvor n er et heltal                15


    – F.eks. x[0]=1, x[1]=1, x[2]=-2          10
                          x[n]
                              5                              0                              -5
                                     T

                              -10
                                 0  5    10  15  20
                                       n

N.B. Ved et Digitalt signal er amplituden også diskret
Analog til digital konvertering
Analog til digital konvertering
Diskret tids sampling
            Kvantificerings fejl
Diskrete værdier
(Kvantificering)
   Relation mellem tid og samples

Sample periode: T (sekunder)
 Digitalt  Analogt

  x[n]=x(nT) , -∞ < n < ∞
  Hvor T er samplings perioden
   (ofte i sekunder)

• Alternativ opgivelse
  – Sample hastighed: 1/T (samples per sekund)
    Eksempel på sampling
• Se Matlab demo
                                          Signal typer
• Single/multi kanals signaler                                                              ECG ( 4 leads)

                  ECG ( 4 leads)

                                                                 s1[ n] 
                                                            S[ n]   s2 [ n]
                                                                    
                                                                 s3 [ n]
                                                                    
       0        500     1000          1500
                Samples (n)                                                    0  500     1000  1500
                                                                            Samples (n)


• Reelle / komplekse signaler
x[n]  A cos(0 n   )                                x[n]  cos(0 n   )  j sin(0 n   )

• Deterministiske/ stokastiske signaler
  1                                         3

                                           2
 0.5
                                           1
  0
                                           0

 -0.5                                        -1

                                           -2
  -1
     0    100  200  300  400   500  600  700  800  900  1000
                                           -3
                                              0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
   Basis signaler:
Unit sample og Unit step

              0, n  0
           [n]  
              1, n  0              1, n  0
          u[n]  
              0, n  0
          Basis signaler:
         Exponential (real)
      Eksponentielle signaler
    9
               A=1 og  =1.1
    8           A=10 og  =0.9

    7                      x[n]  A n
    6
x[n]
    5                      Stigende hvis α>1
    4
                          Faldende hvis α<1
    3

    2

    1
    0  5     10     15      20
           n
       Basis signaler:
          Sinus
                     ω0: frekvens rad/sample
   x[n]  A cos(0 n   )       Φ: fasex[n]  e j (0 n  )  cos(0 n   )  j sin(0 n   )
       Periodiske signaler
• Et signal er periodisk med N hvis
 x[n]=x[n+N],   hvor N er et heltal

 Et sinus signal er periodisk hvis

   A cos(0 n   )  A cos(0 n  0 N   )
 Hvor
            0 N  2k
 Hvor både N og k er heltal
     Diskrete sinus signaler

• For sinus signaler gælder at

  A cos(0 n   )  A cos((0  2 )n   )
• Højeste svingningshastighed opnås ved ω0=π
 eller ω0=-π og det interessante frekvens
 interval er -π  ω0  π

• Se Matlab Demo
          Session 1.
•  Sekvenser
•  Diskrete systemer
•  Lineære systemer
•  Foldning og impuls respons
     Tidsdiskrete systemer
• Defination:
 – Transformation eller
  operation af et
  tidsdiskrete input x[n]
  til et tidsdiskrete
  output y[n]        y[n]  T xn

• Eksempler:
 – Filtrer          Multiplications system
 – Operatorer
               y[n]  a xn
      Det ideelle delay system
                                        Signal
                           10• Delay                        5 y[n]=x[n-n0]
                      x(n)
                           0
 hvor n0 er delay’et er repræsenteret ved       -5

 et heltal
                           -10
                              3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13
                                        n
                                      Delayed signal
                           10                      x(n-2)  5                           0                           -5                           -10
                              3  4  5  6  7   8   9  10  11  12  13
                                        n
         Moving average system
                      M2

                       xn  k 
                 1
          y[n] 
              M 1  M 2  1 k   M1
                  Google aktiekurs
    750
                                   Kurs
                                   MA

    700
    650
Kurs
    600
    550
    500
    450
       0   10  20  30     40      50  60  70     80
                    Dage
 Grafik repræsentation af tidsdiskrete
        systemer

Addering af 2 signaler
                     s.56
 Grafik repræsentation af tidsdiskrete
       systemer
• Multiplikation med en konstant• Multiplikation mellem signaler
 Grafik repræsentation af tidsdiskrete
       systemer
• Forsinkelse (Delay)
               Tavle ex.2.2.3 a side 57
     Systemkarakteristika
• Hukommelesesløst (Statisk):
                             Akkumulator
 – Y[n] er kun afhængig af x[n]       8
       y[n]  a xn
                       6
                   y[y]
                       4


                       2• Hukommeles system (Dynamisk):       0
                         0  2   4
                                n
                                  6  8  10 – Akkumulator               1
            n
      y[n]    xn
                     0.8

                     0.6                  x[n]
           k          0.4

                     0.2

                       0
                         0  2   4    6  8  10
                                n
                                        s.59
          Session 1.
•  Sekvenser
•  Diskrete systemer
•  Lineære systemer
•  Foldning og impuls respons
                    Lineært system
          Lineæret system               Ikke Lineære systmer
    20                       25
    18                       20
    16
                            15
    14
                            10
    12
                            5
y[n]
                        y[n]
    10
    8
                            0

    6                        -5

    4                        -10              x[n] 2
    2                        -15              x[n]
                                           20 log(x[n])
    0
      0  1    2     3  4  5     -20
                               0  1   2     3   4      5
              x[n]
                                      x[n]


                                                   s.62
       Lineært system
Additiv egenskab:

     T x1[n]  x2 [n]  T x1[n] T x2 [n]

 X1[n]

        +      T{∙}

 X2[n]


 X1[n]     T{∙}

               +

 X2[n]     T{∙}
      Lineært system
Skalerings egenskab

      T a x1[n]  a T x1[n]  a y[n]


 X1[n]    x      T{∙}


       a


 X1[n]    T{∙}     x


             a
         Lineært system
Defineret ud fra superposition

    T a x1[n]  b x2 [n]  a T x1[n] b T x2 [n]
           Eksemple
• y[n]=x[n]^2

Test: Additiv egenskab
x1[1]=2 og x2[1]=6
      T x1[n]  x2 [n]  (2  6) 2  64

     T x1[n] T x2 [n]  2 2  6 2  40
                         Tavle ex.2.2.5 a side 63
      Tidsinvariante systemer
• Et tidsinvariant system er uafhængigt af eksplicit
 tid (Koefficienterne er uafhængig af tid)
• Det vil sige hvis
  x2[n]=x1[n-k]     så er  y2[n]=y1[n-k]

  Det samme i går, i dag, i morgen og om 1000 år
   Ikke tidsinvariant system
         20 år       45 år     70 år
                                      s.59
                             Tavle ex.2.2.4 a side 60
           Kausalitet
• Et kausalt system kun afhængig af input fra
 fortid og nutid.
• y[n1] er kun afhængig af x[n] hvor nn1

• Kausalt system (Bagudrettet difference)
       y[n]  x[n]  x[n  1]

• Ikke Kausalt system (Forudrettet difference)
        y[n]  x[n]  x[n  1]
                         s.65
             Stabilitet
• Et stabilt system et system med en begrænset
 output interval såfremt inputtet er begrænset

 y[n]  ,  for all n  Givet  x[n]  ,  for all n• Bounded input Bounded output (BIBO)                              s.66
         Session 1.
•  Sekvenser
•  Diskrete systemer
•  Lineære systemer
•  Foldning og impuls respons
        LTI systemer
• Lineær og tidsinvariant systemer
 – Superposition+uafhængig af tid
 Introduktion til analyse af linaer og
    tidsinvariante systemer
• Formålet med analyse af LTI systemer
 tidsdomænet er at kunne beskriver systemtes
 egneskaber og at kunne beregne et output hvis
 et input er givet.


    Input    System   Output   x[n]     T {}    y[n]
                     Impuls respons
                       Unit sample bruges som impuls

        [n]               h[n]  T  [n]                h[n]
 1                                      1

0.8                                     0.8

0.6                                     0.6

0.4                          T{∙}         0.4

0.2                                     0.2


 0                                      0
 -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6  7                   -3 -2 -1  0  1  2  3  4  5  6  7
                                                 n
           n
                                               Side 23 Oppenheim
     Unit sample egenskaber
Alle signaler kan udtrykkes som en sum af vægtede
og forskudte Unit samples                          0, n  0
                       [n]  
                          1, n  0


             
        x[n]    x[k ] [n  k ]
            k  


                            Side 11 Oppenheim
Impulsrespons og Lineære tidsinvariante
      systemer (LTI)
                        

  y[n]  T x[n]          x[n]    x[k ] [n  k ]
                       k  


               
  y[n]  T   x[k ] [n  k ]
      k            Hvis vi antager T{∙} som er lineær
                     kan vi bruge superposition
       
  y[n]    x[k ]T  [n  k ]
      k  
                     h [ n]  T  [ n]
                    Hvis vi antager tidsinvarians
 y[n]    x[k ]h[n  k ]
      k  
                   hk [n  k ]  T  [n  k ]

                              Side 23 Oppenheim
      Betyding af foldning
• Et hvilket som helst LTI system kan beskrives
 alene fra implusresponsen h[n].
                Folding (Convolution)
                                     
• Foldings sum                       y[ n]    x[k ]h[n  k ]
                                   k  

• Generel notation                       y[n]  x[k ] * h[n]

        x[n]               h[n]                 y[n]
 5                5                 5

 4                4                 4

 3                3                 3

 2                2                 2

 1                1                 1

 0                0                 0
  -1  0  1     2  3  4  -1  0  1     2  3  4   -1   0  1     2   3  4
                                                 Side 23 Oppenheim
         Trin i foldning
•  Flip det ene signal
•  Forskyd
•  Multiplicer alle sample sammen
•  Addere multiplikations resultaterne
          Folding: eksample                  
                               y[n]    x[k ]h[n  k ]
                                   k  
             x[n]                y[n]
     5                      5

     4                      4

     3                      3
x[n]
                       y[n]
     2                      2

     1                      1

     0                      0
     -2  -1  0   1   2  3  4       0  2       4
              n                 n
             h[n-k]
             y[n-k]
     5
                       n=2
                        n=4
                        n=1
                       n=3
     4

     3
h[n-k]
y[n-k]
                       y[3]=x[1] h[2]
                       y[2]=x[1] h[1]+x[2] h[2]
                       y[1]=x[1] h[1]
                       y[4]=x[2]
     2
                       y[2]=1*1+2*2=5
                       y[1]=2*1=2
                       y[4]=2*1=2
                       y[3]=1*1+2*1=3
     1

     0
     -2  -1  0   1   2  3  4
              k
      Regneregler for foldning
• Foldning er kommutativ      y[n]  x[n] * h[n]  h[n] * x[n]
                         
• Derfor
               x[k ]h[n  k ]   h[k ]x[n  k ]
              k          k  • Foldning er distributiv med hensyn til addition

    x[n] * h1[n]  x[n] * h2 [n]    x[n] * h1[n]  h2 [n]
                                   Side 76
 Op summering 2 metoder til beskrivelse af
  lineære tidsinvariante systemer (LTI)
• Input output relationen:
         y[n]  x[n]  x[n  1]


• Beskrivelse af et systemt output til et kendt
 systemt input:
         Session 1.
•  Sekvenser
•  Diskrete systemer
•  Lineære systemer
•  Foldning og impuls respons

								
To top