Ruzomberok.xlsx - Rozsudky

					      Meno a priezvisko
                      E-mailová adresa
      zamestnanca,titul
1.  Eva Beťková, Ing.      eva.betkova@upsvar.sk
2.  Veronika Bernoláková, Bc.  veronika.bernolakova@upsvar.sk
3.  Bibiána Kubalová, Mgr.   bibiana.kubalova@upsvar.sk
4.  Janka Babálová, Mgr.    jana.babalova@upsvar.sk
5.  Ladislav Fiš, Mgr.     ladislav.fis@upsvar.sk
6.  Nataša Svrčanová, Mgr.   natasa.svrcanova@upsvar.sk
7.  Eva Nováčková, Ing.     eva.novackova@upsvar.sk
8.  Vladimír Holaň, Ing.    vladimir.holan@upsvar.sk
9.  Mária Jackanínová, Ing.   maria.jackaninova@upsvar.sk
10.  Adriana Drobná, Bc.     adriana.drobna1@upsvar.sk
11.  Marta Jacková, Mgr.     marta.jackova@upsvar.sk
12.  Vladimíra Kudličková    vladimira.kudlickova@upsvar.sk
13.  Miriam Lukáčová, Mgr.    miriam.lukacova@upsvar.sk
14.  Miroslava Pažítková, Mgr.  miroslava.pazitkova@upsvar.sk
15.  Jana Kollárová, Ing.    jana.kollarova@upsvar.sk
16.  Pavol Potočka        pavol.potocka@upsvar.sk
17.  Ján Goč, Ing.        jan.goc@upsvar.sk
18.  Ľudmila Oľga Kútniková   kutnikova.ludmila.olga@upsvar.sk
19.  Ľubomír Kubáň, JUDr.    lubomir.kuban@upsvar.sk
20.  Alena Cabanová, Mgr.    alena.cabanova@upsvar.sk
21.  Jana Muráňová, PhDr.    jana.muranova@upsvar.sk
22.  Ingrid Matloňová, Mgr.   ingrid.matlonova@upsvar.sk
23.  Tatiana Kajdová, Mgr.    tatiana.kajdova@upsvar.sk
24.  Ingrida Kubalová, Mgr.   ingrid.kubalova@upsvar.sk
25.  Ľubica Jacková, PhDr.    lubica.jackova@upsvar.sk
26.  Anežka Luptáková, PhDr.   anezka.luptakova@upsvar.sk
27.  Janka Martonová, PhDr.   janka.martonova@upsvar.sk
28.  Ľubica Osadská       lubica.osadska@upsvar.sk
29.  Anna Rázgová, Mgr.     anna.razgova@upsvar.sk
30.  Zuzana Solanská       zuzana.solanska@upsvar.sk
31.  Zuzana Rosinská       zuzana.rosinska@upsvar.sk
32.  Mária Šefferová       maria.sefferova@upsvar.sk
33.  Eva Šedová         eva.sedova@upsvar.sk
34.  Adriana Pethöová, Ing.   adriana.pethoova@upsvar.sk
35.  Lýdia Ulrichová       lydia.ulrichova@upsvar.sk
36.  Martina Zmeková,Ing.    martina.zmekova@upsvar.sk
37.  Eva Mišíková, Ing.     eva.misikova@upsvar.sk
38.  Iveta Dubovská,Mgr.     iveta.dubovska@upsvar.sk
39.  Marta Baďová, Bc.      marta.badova@upsvar.sk
40.  Alena Bocková        alena.bockova@upsvar.sk
41.  Margita Pánisová      margita.panisova@upsvar.sk
42.  Renáta Grilusová, Bc.    renata.grilusova@upsvar.sk
43.  Darina Remeníková, Bc.   darina.remenikova@upsvar.sk
44.  Ľubica Sirotiaková     lubica.sirotiakova@upsvar.sk
45.  Tomášková Petra, Bc.    petra.tomaskova@upsva.sk
46.  Mária Drobuliaková, Mgr.  maria.drobuliakova@upsvar.sk
47.  Peter Tekeljak       peter.tekeljak@upsvar.sk
48.  Ľubica Terkaničová, Mgr.    lubica.terkanicova@upsvar.sk
49.  Tatiana Blahútová,Mgr. Ing.  tatiana.blahutova@upsvar.sk
50.  Eva Dvorská, Ing.       eva.dvorska@upsvar.sk
51.  Eva Drengubiaková, Mgr.    eva.drengubiakova@upsvar.sk
52.  Alica Holevová, Mgr.      alica.holevova@upsvar.sk
53.  Jana Jarottová, Mgr.      jana.jarottova@upsvar.sk
54.  Janka Zacharovská, PhDr.    janka.zacharovska@upsvar.sk
55.  Radim Vodjanický, Mgr.     radim.vodjanicky@upsvar.sk
56.  Mária Hyžová, Ing.       maria.hyzova@upsvar.sk
57.  Zuzana Čechová,Mgr.      zuzana.cechova@upsvar.sk
58.  Anna Hôrková, Bc.       anna.horkova@upsvar.sk
59.  Darina Kobolková, Mgr.     darina.kobolkova@upsvar.sk
60.  Lýdia Luptáková, Mgr.     lydia.luptakova@upsvar.sk
61.  Anna Surová, Bc.        anna.surova@upsvar.sk
62.  Janka Žovincová        janka.zovincova@upsvar.sk
63.  Iveta Buricová, Mgr.      iveta.buricova@upsvar.sk
64.  Iveta Bachanová        iveta.bachanova@upsvar.sk
65.  Daniela Dírerová, Mgr.     daniela.direrova@upsvar.sk
66.  Kvetoslava Gromová, Bc. Ing.  kvetoslava.gromova@upsvar.sk
67.  Miriam Hatalova, Mgr.     miriam.hatalova@upsvar.sk
68.  Silvia Hančíková, Mgr.     silvia.hancikova@upsvar.sk
69.  Eva Kuniaková, Mgr.      eva.kuniakova@upsvar.sk
70.  Marta Korčeková, Mgr.     marta.korcekova@upsvar.sk
71.  Jana Krutáková         jana.krutakova@upsvar.sk
72.  Margaréta Púčeková       margareta.pucekova@upsvar.sk
73.  Martin Rusnák         martin.rusnak@upsvar.sk
74.  Magdaléna Škvarková, Bc.    magdalena.skvarkova@upsvar.sk
75.  Martina MojšováMgr.      martina.mojsova@upsvar.sk
76.  Mária Babalová, Mgr.      maria.babalova@upsvar.sk
77.  Oľga Bradiaková        olga.bradiakova@upsvar.sk
78.  Ľubica Furiaková, JUDr.    lubica.furiakova@upsvar.sk
79.  Lucia Hrušková         lucia.hruskova@upsvar.sk
80.  Margaréta Mydliarová, Mgr.   margareta.mydliarova@upsvar.sk
81.  Klára Rázgová, Mgr.      klara.razgova@upsvar.sk
82.  Eva Tekeljaková, Mgr.     eva.tekeljakova@upsvar.sk
83.  Katarína Zbaviteľová, Ing.   katarina.zbavitelova@upsvar.sk
84.  Karla Duchovná,MUDr.      nemá e-mailovú adresu
85.  Elena Hrbčová, MUDr.      nemá e-mailovú adresu
86.  Dagmar Martášková, MUDr.    nemá e-mailovú adresu

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:5/2/2013
language:Croatian
pages:2