Docstoc

Cerere de finantare - VB Leasing Romania

Document Sample
Cerere de finantare - VB Leasing Romania Powered By Docstoc
					F7310.2
            CERERE DE FINANTARE PRIN LEASING FINANCIAR
                PENTRU PERSOANE JURIDICE
                    - CESIUNE -
CESIUNEA contractului de leasing financiar nr. ______________________

CESIUNE CU ACHITARE INTEGRALA:
 DA
 NU

CESIUNE FARA ACHITARE INTEGRALA:
 preluare contract de leasing in aceleasi conditii
 preluare contract de leasing in conditii diferite – Rugam mentionati solicitarile Dumneavoastra in ceea
ce priveste avansul, durata contractuala ramasa si valoarea reziduala:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

1. ASIGURARE

  incheiata prin intermediul Brokerului S.C. VBL BROKER DE ASIGURARE SRL cu sediul social in Sos.
 Bucuresti – Ploiesti nr. 19-21, et. 2, camera. 118, sector 1, Bucuresti, Romania, autorizat de Comisia de
 Supraveghere a Asigurarilor conform autorizatie CSA nr. 3941/2004, inregistrat sub nr. J40/14402/2004 la Oficiul
 Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, sub nr. RBK- 239 din 20.10.2004 in Registrul asiguratorilor,
 reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari tel. 021/204.44.44; fax 021/204.44.24; e-mail:
 VBLBROKER@VBLEASING.RO; WEB: WWW.VBLEASING.RO
  incheiata direct de catre Utilizator SAU de catre Utilizator prin alti intermediari
 Societatea de asigurare este:
  Allianz Tiriac;  Generali;  Uniqa;  Omniasig;  Astra;  Asirom;  Groupama
  Alt asigurator (rugam mentionati denumirea sa) __________________________________________

 Beneficiar al tuturor asigurarilor si cesionar al tuturor drepturilor din contractele de asigurare va fi VB
 LEASING ROMANIA IFN SA

 Solicitantul:
  sunt de acord sa primesc de la SC VBL BROKER DE ASIGURARE SRL, la adresele indicate in prezenta
 cerere, inclusiv prin intermediul faxului, oferte legate de asigurari
  nu sunt de acord sa primesc de la SC VBL BROKER DE ASIGURARE SRL oferte legate de asigurari

 2. SCOPUL ACHIZITIONARII IN SISTEM DE LEASING A BUNULUI (Rugam detaliati)
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________________

 In cazul in care bunul este un autovehicul, rugam mentionati daca respectivul autovehicul urmeaza a fi
 folosit pentru activitatea de:
          taximetrie
          rent a car
          scoala de soferi
          paza si protectie
O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti  Tel: +40/21/204 44 44  Nr. Registru General BNR:   CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,  Fax: +40/21/233 32 39  RG-PJR-41-110045/15.12.2006  Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti         info@vbleasing.ro    Nr. Registru Special BNR:   Capital social subscris si varsat:
                              www.vbleasing.ro    RS-PJR-41-110007/15.12.2006  1.022.100 RON
F7310.2
 3. INFORMATII DE IDENTIFICARE ALE                                      SOLICTANTULUI /  GIRANTULUI
 Denumirea societatii (conform inscrierii la Registrul Comertului/alt registru public)                                     Forma juridica

 .........................................................................................................................................................   ...........................................
 Nr. inregistrare la Registrul Comertului / alt registru public                                                 CUI .................................
 ...... /........... / ……..............                                                             CIF .................................
 Adresa sediu social:
 Localitatea ....................................................... Strada ………………………………....………………................................................

 Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal …………………..


 Sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare (se completeaza daca difera de sediul mai sus
 mentionat): Localitate ………………………………. Strada ………………………………....……………….........................

 Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal …………………..

 Adresa de corespondenta (se completeaza numai in cazul in care este diferita de adresa sediului social):
 Localitatea ....................................................... Strada ………………………………....………………................................................

 Nr. ……...... Bl. ………..... Sc. …….... .Ap. …………… Judet (sector)………………………................ Cod postal …………………..

 Date Contact:
 Telefon fix companie ……………………............................ Telefon mobil companie .......................................................................

 Fax companie ................................................ Adresa e-mail ...........................................................................................................

 Nume, prenume si functie persoana de contact ................................................................................................................................

 Banca ...........................................................................................................................................................
 Cont IBAN
  R     O
 Asociati / actionari
 Persoane fizice
                                                 % actiuni /          Expus politic*        Data
 Nume, prenume                                            parti            *A se vedea                      CNP
                                                                               nasterii
                                                   sociale           Anexa la cerere

                                                                  DA  NU
                                                                  DA  NU
                                                                  DA  NU
 Persoane juridice
                                                 % actiuni /
                                                               Nr inregistrare la Registrul
 Denumire                                              parti                                        CUI
                                                               Comertului/alt registru public
                                                  sociale
O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG                                                                           2
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti                 Tel: +40/21/204 44 44        Nr. Registru General BNR:      CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,                 Fax: +40/21/233 32 39        RG-PJR-41-110045/15.12.2006     Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti                        info@vbleasing.ro          Nr. Registru Special BNR:      Capital social subscris si varsat:
                                             www.vbleasing.ro          RS-PJR-41-110007/15.12.2006     1.022.100 RON
F7310.2
 Reprezentant(i) legal(i)                                    Expus politic*         Data
                                     Functie         *A se vedea                        CNP
                                                 Anexa la cerere       nasterii
 Nume, prenume                                            DA  NU

 Nume, prenume                                            DA  NU

 Nume, prenume                                            DA  NU

 Numar actual angajati         Descriere sumara obiect de activitate
                    ....................................................................................................................................
 ...............................    ....................................................................................................................................
 Cod CAEN                ....................................................................................................................................
                    ....................................................................................................................................
 ...............................    ....................................................................................................................................

 Mai aveti alte contracte in derulare cu VB Leasing Romania IFN SA?                           DA        NU
 Unul dintre actionari / asociati / administratori are o participatie de .......... la capitalul social al unei societati cu care
 VB Leasing Romania IFN SA a incheiat un contract de leasing financiar SI/SAU a incheiat, in calitate de persoana
 fizica, un contract de leasing financiar cu VB Leasing Romania IFN SA?
    NU
    DA Denumire companie si CUI ........................................................................................................................
        Nume persoana fizica si CNP ....................................................................................................................
 Solicitantul se afla in relatii speciale* cu VB Leasing Romania IFN SA?
   NU
   DA
 Actionarii / administratorii se afla in relatii speciale* cu VB Leasing Romania IFN SA?
   NU
   DA Nume actionar / administrator .............................................................................................
 *Nota: Pentru definitia persoanelor aflate in relatii speciale a se vedea Anexa la prezenta cerere.

4. RELATII DE AFACERI
                                                  Forma proprietate                Pondere in
 Clienti (denumire, adresa)                         CUI
                                                  (stat, privata, mixta)           cifra de afaceri (%)
                                                  Forma proprietate                Pondere in
 Furnizori (denumire, adresa)                        CUI
                                                  (stat, privata, mixta)           cifra de afaceri (%)
O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG                                                               3
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti     Tel: +40/21/204 44 44    Nr. Registru General BNR:       CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,     Fax: +40/21/233 32 39    RG-PJR-41-110045/15.12.2006      Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti            info@vbleasing.ro      Nr. Registru Special BNR:       Capital social subscris si varsat:
                                 www.vbleasing.ro       RS-PJR-41-110007/15.12.2006      1.022.100 RON
F7310.2
5. RELATII BANCARE
 Credite
                        Data       Valoare      Rata    Data expirare
 Banca                                                             Tip        Sold
                       acordarii     imprumut      lunara     contract
                                     EUR                      credit
                                     RON                      linie de credit
                                     EUR                      credit
                                     RON                      linie de credit
                                     EUR                      credit
                                     RON                      linie de credit
                                     EUR                      credit
                                     RON                      linie de credit
                                     EUR                      credit
                                     RON                      linie de credit

 Leasing-uri
                        Data       Valoare      Rata    Data expirare
 Societatea de leasing                                                    Obiect finantat
                       acordarii     finantata     lunara     contract
                                     EUR
                                     RON
                                     EUR
                                     RON
                                     EUR
                                     RON
                                     EUR
                                     RON
                                     EUR
                                     RON

6. DECLARATIE PRIVIND IDENTITATEA BENEFICIARULUI REAL*
Beneficiarul real/beneficiarii reali al/ai serviciilor este/sunt:
   1.  Numele si prenumele ___________________________________ si, dupa caz, pseudonimul ___________________;
     cu domiciliul ___________________________________________________________________ si, daca este cazul,
     resedinta __________ __________________________________________________________________; data
     nasterii _____________________; locul nasterii _________________________________; legitimat(a) cu
     ___________ seria ___________ numarul ___________ eliberat(a) la data de ______________________ de catre
     ____________________________________________;   CNP   sau   alt element de  identificare similar
     _________________________________; telefon __________________, fax __________________, e-mail
     ____________________; cetatenia ____________________; numele angajatorului _________________________-
     ____     si   functia  _______________________     /    natura   activitatii  proprii
     _______________________________________________________, ocupatia ______________

   2.  Numele si prenumele ___________________________________ si, dupa caz, pseudonimul ___________________;
     cu domiciliul ___________________________________________________________________ si, daca este cazul,
     resedinta __________ __________________________________________________________________; data
     nasterii _____________________; locul nasterii _________________________________; legitimat(a) cu
     ___________ seria ___________ numarul ___________ eliberat(a) la data de ______________________ de catre
     ____________________________________________;   CNP   sau   alt element de  identificare similar
     _________________________________; telefon __________________, fax __________________, e-mail
     ____________________; cetatenia ____________________; numele angajatorului _________________________-
     ____     si   functia  _______________________     /    natura   activitatii  proprii
     _______________________________________________________, ocupatia ______________

N. B.: SC VB Leasing Romania IFN S.A. isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor ordonate de solicitant/de a
inceta relatiile cu solicitantul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate de
solicitant.
*Nota: Pentru definitia beneficiarului real a se vedea Anexa la prezenta cerere.
O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG                                                  4
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti  Tel: +40/21/204 44 44  Nr. Registru General BNR:   CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,  Fax: +40/21/233 32 39  RG-PJR-41-110045/15.12.2006  Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti         info@vbleasing.ro    Nr. Registru Special BNR:   Capital social subscris si varsat:
                              www.vbleasing.ro    RS-PJR-41-110007/15.12.2006  1.022.100 RON
F7310.2
7. ACORD DE CONSULTARE A BAZEI DE DATE A CENTRALEI RISCULUI DE CREDIT
Prin prezenta autorizam SC VB Leasing Romania IFN SA sa solicite si sa primeasca de la Centrala Riscului de Credit
urmatoarele informatii de risc de credit inregistrate pe numele solicitantului respectiv al asociatilor / actionarilor si al
administratorilor acestuia respectiv pe numele acelor companii, in cazul carora un asociat / actionar al solicitantului detine o
cota de participare la capitalul social mai mare de 30%:
a) SITUATIA RISCULUI GLOBAL
b) SITUATIA CREDITELOR RESTANTE
Acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit este valabil in perioada cuprinsa intre data emiterii
prezentului document si data rambursarii integrale a finantarii / data respingerii cererii de finantare.

8. ALTE DECLARATII ALE SOLICITANTULUI FINANTARII
Prezenta cerere semnata de solicitant si primita de S.C. VB Leasing Romania IFN S.A. constituie o oferta ferma si serioasa de
incheiere a unui contract de leasing financiar. Subscrisa ne asumam in intregime responsabilitatea in ceea ce priveste
caracterul real si complet al datelor si informatiilor prezentate in cerere.
In cazul in care ulterior primirii cererii se descopera caracterul fals / incomplet al informatiilor / datelor, S.C. VB Leasing
Romania IFN S.A. are dreptul sa refuze finantarea si sa rezilieze, dupa incheiere, unilateral contractul cu daune. De asemenea
solicitantul cunoaste ca S.C. VB Leasing Romania IFN S.A. are dreptul sa refuze cererea fara a fi obligata sa motiveze acest
raspuns.

Declaram ca nu exista si nu au existat in ultimii cinci ani, formulate impotriva noastra si/sau asociatilor/actionarilor nostri,
proceduri de executare silita sau cereri de deschidere a procedurii de insolventa. De asemenea, declaram ca ne putem indeplini
obligatiile ce decurg din contractul de leasing financiar a carui incheiere o solicitam prin prezenta cerere, in conditiile situatiei
noastre financiare actuale.

Declaram ca :  suntem /  nu suntem implicati in litigii*.
*In cazul in care exista litigii, se vor da detalii despre acestea in forma scrisa si se vor atasa la dosarul de finantare.

Declaram ca incheierea contractului(-elor) de leasing a fost aprobata de organele statutare, in conformitate cu reglementarile
legale si interne.

Declaram ca suntem informati si suntem de acord cu faptul ca aceasta cerere poate fi refuzata de SC VB Leasing Romania IFN
S.A., ca prezenta cerere este parte integranta a evaluarii solicitarii noastre de finantare.
Parte integranta a contractului de leasing sunt si conditiile generale de leasing, planul de esalonare a ratelor, contractul de
asigurare. In cazul unei abateri a Utilizatorului de la conditiile contractuale Locatorul isi rezerva dreptul de a aplica sanctiunile
contractuale si legale.

Declaram ca suntem de acord ca S.C. VB Leasing Romania IFN S.A. sa obtina orice informatii necesare pentru analiza bonitatii
si / sau a riscului in evaluarea cererii si exoneram persoanele / institutiile (de exemplu dar nu limitativ : banci, institutii de credit,
societati de leasing, etc.) de orice raspundere penala si civila referitoare la secretul profesional.

Declaram ca  suntem de acord,  nu suntem de acord
ca datele mentionate in prezenta cerere si orice corespondenta prealabila incheierii contractului de leasing financiar (inclusiv
documentele transmise catre SC VB LEASING ROMANIA IFN SA in vederea analizarii bonitatii solicitantului, inclusiv datele cu
caracter personal ale semnatarului cererii) sa fie dezvaluite/transmise tertilor care mijlocesc/intermediaza incheierea
contractului de leasing financiar (de ex.: dealer, reprezentant vanzari al dealer-ului, broker, francizat al Volksbank Romania SA),
prin posta si/sau prin fax si/sau prin telefon mobil si/sau prin telefonul fix si/sau prin adresa de e-mail.

Solicitantul:
 suntem de acord ca SC VB LEASING ROMANIA IFN SA sa efectueze - inclusiv inainte de incheierea contractului de leasing
financiar si chiar in situatia respingerii prezentei cereri de finantare - comunicari de orice fel (inclusiv, dar nu limitativ: oferte
despre orice servicii, produse, proceduri, oferte transmise de SC VB LEASING ROMANIA IFN SA care apartin acesteia din
urma sau unor parteneri ai sai, unor dealeri, unor societati din grupul Oevag, din grupul Volksbank, unor asiguratori etc.) catre
subscrisa la adresa sediului si/sau adresa de corespondenta atat prin posta si/sau prin fax si/sau prin telefon mobil/SMS si/sau
prin telefonul fix si/sau la adresa de e-mail, mentionate in prezenta cerere sau in orice alta corespondenta sau cele publice,
 nu suntem de acord ca SC VB LEASING ROMANIA IFN SA sa efectueze comunicari (altele decat cele legate de costul
leasingului si/sau al asigurarii, de incheierea, derularea, executarea, incetarea contractului de leasing, care pot fi comunicate la
oricare dintre adresele mentionate in prezenta cerere si prin oricare dintre mijloacele de comunicare mai sus mentionate) catre
subscrisa
Dreptul de a se opune transmiterii acestor informatii poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail:
info@vbleasing.ro

S.C. VB Leasing Romania IFN S.A. (inregistrata la nr. 1361 in Registrul de evidenta a operatorilor de date personale)
prelucreaza datele cu caracter personal mentionate mai sus (ale subsemnatilor reprezentant legal si/sau fidejusor) in scopul
evaluarii cererii de finantare. Pe viitor, datele cu caracter personal mentionate in prezenta cerere de finantare pot fi dezvaluite

O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG                                                  5
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti  Tel: +40/21/204 44 44  Nr. Registru General BNR:   CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,  Fax: +40/21/233 32 39  RG-PJR-41-110045/15.12.2006  Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti         info@vbleasing.ro    Nr. Registru Special BNR:   Capital social subscris si varsat:
                              www.vbleasing.ro    RS-PJR-41-110007/15.12.2006  1.022.100 RON
F7310.2
auditorilor care auditeaza S.C. VB Leasing Romania IFN S.A., cu ocazia verificarii temeiniciei admiterii/respingerii finantarii
solicitate.

Subsemnatii, reprezentant legal al subscrisei si/sau fidejusor al subscrisei, am luat la cunostinta ca beneficiem de: dreptul de a
solicita si de a obtine de la S.C. VB Leasing Romania IFN S.A. informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
de catre S.C. VB Leasing Romania IFN S.A., de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale, de dreptul de a ma opune prelucrarii datelor personale care ma privesc si sa solicit stergerea datelor. Aceste
drepturi pot fi exercitate prin adresarea unei cereri scrise, datata si semnata la oricare dintre urmatoarele adrese: Bucuresti,
sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, etaj 2 si/sau fax. 021/2333227 si/sau e-mail: info@vbleasing.ro. De asemenea,
subsemnatilor ne sunt recunoscute dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere si dreptul de a se adresa justitiei .
Datele mentionate de subsemnatii in prezenta cerere de finantare pot fi transferate in Austria si Germania in scopuri statistice.


Solicitantul ne obligam sa va comunicam urgent orice modificare referitoare la cele declarate in prezenta cerere.


Data ............., Locul...............   Nume, prenume reprezentant in clar:                        Semnatura, stampila

                       .............................................................................

                       Functie reprezentant .............................................


Nume, prenume intermediar

..........................................
Semnatura, stampila
O companie a Grupului Volksbank si a VR-LEASING AG                                                        6
VB LEASING ROMANIA IFN SA    Sos. Bucuresti-Ploiesti  Tel: +40/21/204 44 44    Nr. Registru General BNR:      CIF: RO13341280
                 19-21, Etaj 2,Sector 1,  Fax: +40/21/233 32 39    RG-PJR-41-110045/15.12.2006     Reg. Com.: J40/8204/2000
                 Bucuresti         info@vbleasing.ro      Nr. Registru Special BNR:      Capital social subscris si varsat:
                              www.vbleasing.ro       RS-PJR-41-110007/15.12.2006     1.022.100 RON

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/1/2013
language:Unknown
pages:6