Schema by huangyuarong

VIEWS: 0 PAGES: 1

									VFTN01
Startdatum     Starttid Sluttid Undervisningstyp  Lokal       Titel                            Obligatoriskt? Lärare                  Litteratur
 2013-01-22 Tisdag  10:15 12:00 FL 1          E:3308       Introduktion: Schema, övningar, lärare m.m.                Ingemar Bengtsson
 2013-01-24 Torsdag 10:15 12:00 FL 2          E:1147, E:1149   Värdering av råmark #1                           Ingemar Bengtsson            Geltner & Miller kap. 27
 2013-01-25 Fredag  13:15 15:00 FL 3          E:3308       Värdering av råmark #2                           Ingemar Bengtsson            Geltner & Miller kap. 27

2013-01-29 Tisdag   10:15  12:00 Övn 1       E:3318       Övning #1 (Fl 1-2)                            Ingemar Bengtsson
2013-01-31 Torsdag   10:15  12:00 FL 4        E:1147, E:1149   Värdering av fastighetsprojekt #1: Allmänt om processen          Ingemar Bengtsson             Geltner & Miller kap. 28
                                      samt enkla exploateringskalkyler
2013-02-01 Fredag   13:15  15:00 FL 5        E:3308       System för småhusvärdering, introduktion till datorövning    Ja    Ingemar Bengtsson             Repetition ortprisvärdering och
                                                                                                regressionsanalys från 3:an.

2013-02-05  Tisdag   8:15  10:00  DatorÖvn 1    E:Rav       System för småhusvärdering, grp 1                Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Småhus
2013-02-05  Tisdag  10:15  12:00  DatorÖvn 1    E:Rav       System för småhusvärdering, grp 2                Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Småhus
2013-02-05  Tisdag  13:15  15:00  DatorÖvn 1    E:Rav       System för småhusvärdering, grp 3                Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Småhus
2013-02-07  Torsdag  10:15  12:00  FL 6       A:C        Handelns utveckling & Industriell omvandling           Ja    Fredrik Bergström, WSP          PP-bilder ; Baumol
2013-02-07  Torsdag  13:15  15:00  FL 7       E:B        Värdering av fastighetsprojekt #2: Nettonuvärdesmetod                                Geltner & Miller kap. 29
                                      med hänsyn till risk
2013-02-08 Fredag   13:15  15:00 FL 8        A:B        Introduktion till Datscha                    (Ja)   Jonas Zakrisson, Datscha

2013-02-12  Tisdag   8:15  10:00  DatorÖvn 1    E:Rav       Datschaövning, grp 3                       Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Datscha
2013-02-12  Tisdag  10:15  12:00  DatorÖvn 1    E:Rav       Datschaövning, grp 1                       Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Datscha
2013-02-12  Tisdag  13:15  15:00  DatorÖvn 1    E:Rav       Datschaövning, grp 2                       Ja    Ingemar Bengtsson             Övningsanvisningar Datscha
2013-02-14  Torsdag  8:15  10:00  Övn 2      E:1408       Övning #2 (Fl 3-4)                            Ingemar Bengtsson
2013-02-15  Fredag  13:15  15:00  FL 9       A:B        Airport City Stockholm                          Kristina Alvendal, Arlanda Airport City

2013-02-19 Tisdag   10:15  12:00 FL 10       E:1406       Värdering av kommersiella fastigheter + introduktion av     (Ja)   Peter Samuelsson, Bryggan
                                      värderingsuppgift
2013-02-21 Torsdag   10:15  12:00 FL 11       A:B        Hedonisk värdering, egenskapspriser               Ja    Mats Wilhelmsson, KTH
 2/21/2013 Torsdag   13:00  16:00 Seminarium     E:B        Uppskattning av marginella betalningsviljor           Ja    Mats Wilhelmsson, KTH
 2/22/2013 Fredag   13:15  15:00 FL 12       Ingenjörsgatan 11, Besiktning av värderingsobjekt (Ritaren 1, Wihlborgs)           nn, Bryggan
                            Malmö

2013-02-26  Tisdag   8:15  10:00  DatorÖvn 3    E:Rav       Värdering av kommersiell fastighet grp 2             Ja    Ingemar Bengtsson (Peter Samuelsson)   Övningsanvisningar Kommersiell
2013-02-26  Tisdag  10:15  12:00  DatorÖvn 3    E:Rav       Värdering av kommersiell fastighet grp 3             Ja    Ingemar Bengtsson (Peter Samuelsson)   Övningsanvisningar Kommersiell
2013-02-26  Tisdag  13:15  15:00  DatorÖvn 3    E:Rav       Värdering av kommersiell fastighet grp 1             Ja    Ingemar Bengtsson (Peter Samuelsson)   Övningsanvisningar Kommersiell
2013-02-28  Torsdag  10:15  12:00  FL 13      A:B        Bostadspolitik och fastighetsmarknad               Ja    Jan Jörnmark
 2/28/2013  Torsdag  13:15  15:00  FL 14 (öppen)  E:B        AVGRUNDEN                            Ja    Jan Jörnmark
2013-03-01  Fredag  13:15  15:00  FL 15      E:3308       Stadsomvandlingsprocesser: Gentrifiering och teorin om          Ingemar Bengtsson
                                      Broken Windows

2013-03-05 Tisdag   10:15  12:00 Seminarium     E:3308       Redovisning av värderingsuppgift och diskussion av        Ja    Peter Samuelsson & Ingemar Bengtsson
                                      resultat
2013-03-07 Torsdag   10:15  12:00 FL 16       E:1147, E:1149   Fastigheter på börsen                           Ingemar Bengtsson
2013-03-08 Fredag   13:15  15:00 Frågestund     E:3308       Sammanfattning/frågestund                         Ingemar Bengtsson

2013-03-15 Fredag   8:00  13:00 VFTN01, Tenta   evak:1

								
To top