mmdiagnosztika by iasiatube.news

VIEWS: 0 PAGES: 34

									 2011
 w w w . m a g n e t i m a r e l l i - c h e c k s t a r. p l
Autószerviz felszerelések
Garázsipari berendezések
          Magneti Marelli                1
                             A MAgneti MArelli BÜSZKÉn MUtAtJA AUtÓSZerelŐ
                             lÉgKOnDiCiOnÁlÓ 2011 Be A ÉVi, MŰHelYeineK SZÁnt
                             VÁlASZtÉKOt A KÉSZle JÁrMŰVeK A, tA renDSZereK
                             DIAGNOSZTIKAI MÁSZEREIT ÉS KÉZISZERSZÁMOKAT TARTAL-
                             MAZ.                                     tArtAlOMJegYZÉK

  DIAGNOSZTIKA

  SMART/LOGIC/VISION DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLÓMŰSZER......................................................................................... 4-11
  ASIAN GOLD/ASIAN CONNECT DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLÓMŰSZER.........................................................................12-15
  BODY TESTER FGA DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLÓMŰSZER................................................................................................. 16
  OBD ROAD.............................................................................................................................................................................. 17
  DIAGRAM 500 OSZCILLOSZKÓP........................................................................................................................................... 18
  TPMS CONNECT..................................................................................................................................................................... 19
  KIPUFOGÓGÁZ ANALIZÁTOROK, FÜSTVIZSGÁLÓK.......................................................................................................... 20
  AKKUMULÁTOR VIZSGÁLÓMŰSZEREK.............................................................................................................................. 21
  RETIS SZOFTVER AUTÓSZERELŐ MŰHELYEKNEK.......................................................................................................... 22
  AUTODATA SZOFTVER AUTÓSZERELŐ MŰHELYEKNEK.................................................................................................. 23
  JET TESTER BENZIN INJEKTOR VIZSGÁLÓMŰSZER........................................................................................................ 24
  CASES DÍZEL VIZSGÁLÓMŰSZER ...................................................................................................................................... 25
  DIESEL BENCH DS2 DÍZELINJEKTOR VIZSGÁLÓMŰSZER............................................................................................... 26
  DIESEL BENCH CRU2 DÍZELINJEKTOR VIZSGÁLÓMŰSZER............................................................................................. 27
  DÍZELINJEKTOR VIZSGÁLÓMŰSZER TARTOZÉKOK..................................................................................................... 29-31

  LÉGKONDICIONÁLÓ

  CLIMA TECH TOP HFO LÉGKONDICIONÁLÓ KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS......................................................................... 32
  CLIMA TECH TOP HFO FGA LÉGKONDICIONÁLÓ KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS................................................................. 33
  CLIMA TECH TOP LÉGKONDICIONÁLÓ KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS.................................................................................. 34
  CLIMA TECH PLUS/HD LÉGKONDICIONÁLÓ KARBANTARTÓ ÁLLOMÁS..........................................................................35
  OZON MAKER TISZTÍTÓESZKÖZ.......................................................................................................................................... 36
  LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER ÖBLÍTŐESZKÖZ............................................................................................................. 37
  PRÉSSZERSZÁMOK KÁBELKÉSZÍTÉSHEZ......................................................................................................................... 38
  SZIVÁRGÁSÉSZLELÉS.......................................................................................................................................................... 39
  TERMOMÉTEREK................................................................................................................................................................... 40
  OLAJOK, KONTRASZTANYAGOK, MOSÓFOLYADÉKOK, FERTŐTLENÍTŐSPRAYK.................................................... 41-43
  KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ KARBANTARTÁSI TARTOZÉKOK............................................................................... 44-49

  egYÉB SZerSZÁMOK

  INJEKTOR SZÉTSZERELŐ ÉS ÖSSZESZERELŐ KÉSZLET........................................................................................... 50-52
  IZZÓGYERTYA KARBANTARTÓ KÉSZLET............................................................................................................................ 53
  MARELLI, DELPHI, BOSCH GENERÁTORKULCSOK........................................................................................................... 54
  ÁLLÍTÓSZERSZÁM SAC TENGELYKAPCSOLÓKHOZ..........................................................................................................55
  VEZÉRMŰTENGELY BLOKKOLÓK................................................................................................................................... 55-59
  RUGALMAS VEZÉRMŰSZÍJ SZÉTSZERELŐ KÉSZLET........................................................................................................60
  GUMIABRONCS KARBANTARTÁS........................................................................................................................................ 61
  LENGÉSCSILLAPÍTÓ CSERÉLŐSZERSZÁM........................................................................................................................ 62
  FÉKFOLYADÉK CSERÉLŐ ESZKÖZ...................................................................................................................................... 63

  CHeCKStAr MUnKAHelYi HÁlÓZAt................................................................................................................................ 64

  GARANCIÁLIS FELTÉTELEK................................................................................................................................................ 65


2                                                                                                3
                                                                                           diagnosztikai vizsgáló műszerek
                              diagnosztikai vizsgáló műszerek
                                                                                           smart/logic/vision
                              smart/logic/vision
                                                                                                                                                                d i a g n o s z t i k a i
                                                                                           - 8 HÜVelYKeS ÉrintŐKÉPernYŐ
                                                                                           - AUtÓ, teHerAUtÓ ÉS MOtOrKerÉKPÁr DiAgnOSZtiKÁHOZ
                                                                                           - BeÉPÍtett nÉgYCSAtOrnÁS OSZCillOSZKÓP ÉS MÉrŐMŰSZer
                                                                                           - BeÉPÍtett MAgneti MArelli elJÁrÁSOK
                                                                                           - VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ
                                                                                           - egY ÉVeS elŐFiZetÉS AZ ÁrBAn                                                                                                                      ViSiOn ViZSgÁlÓMŰSZer
A Magneti Marelli diagnosztikai vizs-              MAGNETI MARELLI SMART:                                                                          - ütésálló kivitel, további védőgumival
                                                                                                                                                                v i z s g á l ó m ű s z e r e k
gálóműszerek új választéka, amelyet               - kisméretű és kompakt kialakítás, kiegészítő védelemmel                                                         - 8 hüvelykes érintőképernyő: 800x600 képpont felbontás, 262144 színű
a Smart és Logic típusok képviselnek,               ütés és rázkódás ellen                                                                          kijelző
a járművek karbantartásában bekövet-               - beépített akkumulátor, több üzemórát biztosít                                                              - belső akkumulátortöltés OBDII diagnosztikai csatlakozón és tápadapteren
kezett radikális koncepcióváltás ered-              - könnyen olvasható és értelmezhető színes LCD kijelző 320x240 képpont                                                   keresztül
ménye. Az eszközök hatékony munkát                 felbontással                                                                              - beépített vezeték nélküli kommunikációs modul
tesznek lehetővé még olyan techni-                - magyar nyelvű kezelői felület, amely nagyon könnyű és egyértelmű dia                                                  - rendszerbővítő csatlakozók: 3 x USB, endoszkóp, CNG/LPG szonda,
                                  nosztikát tesz lehetővé                                                                          hűtőgázok
kusoknak is, akik nem tapasztaltak az
                                 - a csomag tartalma: EOBD vezeték, illetve szivargyújtóra és autó akkumul                                                 - támogatott protokollok: KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850
elektronikus áramkörök területén, mi-               torra köthető tápkábel,                                                                          PMW, CAN (kis- és nagy sebességű), RS485, ISO15765, SAE J2610,
közben garantálják azt, hogy a szakkép-              SD kártyaolvasó, CD szoftverrel.                                                                     ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3
zett személyek teljes hozzáférést kap-                                                                                                   - oszcilloszkóp: 4 csatorna, 15 MS/s mintavételezés, kijelzési felbontás 8 bit
                      007935800000
nak a legfejlettebb funkciókhoz.                 MAgneti MArelli SMArt ViZSgÁlÓMŰSZer                                                                   - mérőműszer: kijelző felbontása 10 bit, mérőműszer/oszcilloszkóp elektr
- Magneti Marelli Smart - teljesen füg-                                                                                                   mos szigetelés
                                 MŰSZAKi PArAMÉtereK:                                             007935800020
getlen eszköz, amely egy kényelmes bil-             Kijelző: 3,5” átló, 320x240 képpont felbontás, 262000 szín
lentyűzettel, olvasható színes kijelzővel            Processzor, memória: Intel / Marvell II PXA 270, 416MHz, 32MB RAM, 16MB Flash
(262 000 színű) és hatékony akkumulá-              Operációs rendszer: Linux                            OSZCillOSZKÓP - MŰSZAKi ADAtOK
torral rendelkezik. A beépített multiple-            Eltávolítható memóriakártya: SD, 1GB
                                                                                            Műszaki adatok                   FUNKCIÓK
xernek köszönhetően a vizsgálóeszköz               Kommunikációs protokollok: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW,
                                                                                                                      - teljes diagnosztika: paraméterek, állapotok, hibakódok, aktiválások, alkatr
nem igényel semmilyen külső adaptert               ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5                     Processzor               ARM Stellaris TEXAS LM3S2793
                                                                                            CORTEX-M3                      szek kódolása, műszaki vázlatok, jelentések, tesztek rögzítése
vagy csatlakoztatott eszközt.                  Tápfeszültség: 8 – 36V
                                                                                                                      - menettesztek eredmények grafikus megjelenítésének lehetőségével
                                 Multiplexer: 13 x 2 csatornás, beépített                    Mintavételezési sebesség        10 MHz
- Magneti Marelli Logic - egy interfész,                                                                                                  - különleges funkciók: OK, Plus Exclusive Magneti Marelli know-how
                                                                         Mintavételezési sebesség        25 MS/s
amely lehetővé teszi a PC-alapú jármű-                                                                                                   - négycsatornás oszcilloszkóp eredmények grafikus megjelenítésével
vek tesztelését. A segédszámítógép és                                                      Memória                64 K                        - olvasható LCD kijelző diagnosztikai eredmények tiszta elemzésével
a vizsgálóműszer közötti kooperáció a                                                      Galvanikus árnyékolás         Igen                        - külső endoszkóp képeinek megjelenítése közvetlenül a Vision vizsgálóm
                                                                                                                       szer kijelzőjén
Bluetooth technológiának köszönhető-                                                       Csatornák száma            4
                                                                                                                      - szivárgáskeresés LPG/CNG és légkondicionáló rendszerekben
en vezeték nélkül, vagy klasszikus mó-                                                      Mért paraméterek            Feszültség, ellenállás, diódaellenőrzés      - vezeték nélküli Bluetooth csatlakozás a kommunikációhoz és távoli szám
don, USB kábel használatával történik.              MAGNETI MARELLI LOGIC                              Tolerancia               1%                          tógépes diagnosztikához
Tartalmaz egy beépített multiplexert is:             - kompakt kialakítás, ütés és rázkódás elleni gumi védőborítással                                                     - beépített diagnosztikai, oszcilloszkóp és műszaki hirdetmények a hib
                                                                         Bemenő impedencia           0.1 M
a vizsgálóműszer és a jármű csatlako-              - beépített Bluetooth antenna                                                                        kódok felismerési utasításairól és elemzéséről, illetve az oszcilloszkóp
zása, illetve a jármű tesztelése külső              - beépített multiplexer
                                                                         Bemenő jel               DC, AC                        használatáról
eszközök használata nélkül is elvégez-              - olvasható és könnyen használható, magyar nyelvű szoftver           Maximális bemenő feszültség      Max 200 V                     - kijelzési üzemmód átváltási lehetőség vízszintes és függőleges között
hető. A Magneti Marelli Smart és Logic              - a csomag tartalma: EOBD vezeték, illetve szivargyújtóra és autó akku-     czułość                10 lépéses érzékenység 0,1 V/osztás– 20 V/osztás

eszközök használata tartalmazza az                mulátorra köthető tápkábel, CD szoftverrel                   Ellenállás               1 Ω /osztás – 100 kΩ/osztás
éves előfizetést, amely az eszköz első                                                      Ellenállás mérése           max. 1 MΩ
futtatásakor aktiválódik.

                                 MAgneti MArelli lOgiC ViZSgÁlÓMŰSZer
                      007935800010
                                 MŰSZAKi PArAMÉtereK:
                                 Processzor, memória: Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ, 128kB RAM
                                 Kommunikációs protokollok: ISO9141, ISO14230, J1850PWM,
                                 J1850VPW, ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
                                 Tápfeszültség: 8 – 36V
                                 Multiplexer: 13 x 2 csatornás, beépített
                                 Kommunikáció PC-vel: Bluetooth, USB
                                                                                                    007935911960            007935911980      007935800040        007935830170
                                                                                                    endoszkóp vision          LPG/CNG        dokkolóállomás       diagnosztikai
                                                                                                                      szivárgáskereső                  kocsi
  4                                                                                                                                                            5
                                             smart/logic/vision - személyautók
                                                                                                AZ ESZKÖZ BŐVÍTHETŐ AZ ÁZSIAI ÉS EURÓPAI AUTÓK DIAGNOSZTIKAI
                        A SMART/LOGIC VIZSGÁLÓMŰSZER LEHETŐVÉ TESZI AZ AKTUÁLIS PARAMÉTEREK ÉS HIBAKÓDOK KIOLVASÁSÁT, AZ EGYSÉGEK                    KÁBELKÉSZLETÉVEL
                        AKTIVÁLÁSÁT, ILLETVE A VEZÉRLÉSI INFORMÁCIÓK ELŐMÉZETÉT
                                                                                                KÁBELKÉSZLET EURÓPAI
                                                                                                                                                d i a g n o s z t i k a i
                                                                                                AUTÓKHOZ: 007935900390
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                                                                                • Ford diagnosztikai kábel
                                                                                                • Renault diagnosztikai kábel
                                                                                                • PSA diagnosztikai kábel (30 csatlakozótűs)
                                                                                                • Mercedes diagnosztikai kábel
                                                                                                • Iveco Daily diagnosztikai kábel
                                                                                                • Tápkábel
                        AZ ÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK SZÉLES KÖRE TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET TESZI LEHETŐVÉ: INJEKTORKÓDOLÁS, KORMÁNY-
                                                                                                • Opel diagnosztikai kábel
                        SZÖGSZENZOR KALIBRÁCIÓ, KULCS ÉS GUMIABRONCS NYOMÁSSZENZORKÓDOLÁSA, FAP REGENERÁCIÓ                               • PSA diagnosztikai kábel (2 csatlakozótűs)
                                                                                                • BMW diagnosztikai kábel
                                                                                                • Sprinter/LT diagnosztikai kábel
                                                                                                • FIAT diagnosztikai kábel
                                                                                                                                                v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                                                                                                           007935900390
                                                                                                                                 007935900390
                                                                                                KÁBELKÉSZLET ÁZSIAI
                                                                                                AUTÓKHOZ : 007935900400
d i a g n o s z t i k a i
                                                                                                • Daewoo diagnosztikai kábel
                                                                                                • Hyundai diagnosztikai kábel
                        A SZOFTVER TARTALMAZ EGY ADATBÁZIST, AMIBEN SZÁMOS MANUÁLIS ELJÁRÁSÉS FONTOS INFORMÁCIÓ MEGTALÁLHATÓ A KÓDO-                  • Nissan diagnosztikai kábel
                        LÁSSAL, SZABÁLYZÁSSAL ÉS MAGÁVAL A DIAGNOSZTIKÁVAL KAPCSOLATBAN                                         • Toyota diagnosztikai kábel
                                                                                                • Suzuki diagnosztikai kábel
                                                                                                • Suzuki adapter
                                                                                                • Ssangyong diagnosztikai kábel
                                                                                                • Mitsubishi diagnosztikai kábel
                                                                                                • Kia diagnosztikai kábel
                                                                                                • Honda diagnosztikai kábel
                                                                                                • Subaru diagnosztikai kábel
                                                                                                • Tápkábel

                                                                                                                           007935900400
                                                                                                                                 007935900400
                 A TÁMOGATOTT RENDSZEREK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAK:
                   ABS/ASR/ESP                 indításgátló modul                 Kompresszor szerviz törlése        A MAGNETI MARELLI SMART ÉS LOGIC
                   Légzsák                   Fedélzeti műszerek                 Navigáció
                                                                                         VIZSGÁLÓMŰSZEREK ÁLTAL TÁMOGATOTT AUTÓMÁRKÁK:
                   Parkolássegéd                Légkondicionáló                   Előtápszivattyú              Abarth               Fiat            Lotus              Rover
                   Fedélzeti számítógép             Indításgátló kártya kódolás             Rádió                   Alfa Romeo             Ford            Mahindra             Saab
                   Központi zár                 Kulcskódolás                    Szintszenzorok szabályzása        Aston Martin            GM             Maserati             Seat
                   Központi zár                 Kezelőszerveinek kódolása              Elektromos tükrök és ülések szabályzása  Audi                Honda           Maybach             Skoda
                   Műszerfal/Indításgátló            Dízel adalékanyagok szabályzása           Távolságmérő szenzorok szabályzása    Autobianchi            Hummer           Mazda              Smart
                   Műszerfal/Indításgátló            Ajtóvezérlés                    Bal fényszóró beállítása         Bentley              Hyundai          Mercedes             Ssangyong
                   Gumi abroncsvezérlés diagnosztika      Fokozatválasztó kar elektronikus szabályzás     Jobb fényszóró beállítása         BMW                Infinity          MG                Subaru
                   Akkumulátor újratöltés            Elektromos napfénytető szabályzás          Országúti fényszóró beállítás       Cadillac              Innocenti         Mini               Suzuki
                   Elektronikusan vezérelt tengelykapcsoló   Ülés ellenőrzése                  Szerviz törlése              Chevrolet             Iveco           Mitsubishi            Tata
                   Elektronikusan vezérelt négykerékhajtás Kormányszögszabályzás                  Sebességváltó vezérlése          Chrysler              Jaguar           Nissan              Toyota
                   Kormánykerék elektronika           Lámpaellenőrzés                   Hi- Fi rendszer              Citroen              Jeep            Opel               Uaz
                   Üzemanyagszivattyú elektronika        Tapadásszabályzás                  Kényelmi/lopásgátló rendszer       Dacia               Kia            Pagani              Vauxhall
                   Motorelektronika               Hátsó légterelő szabályzása             Kényelmi rendszerek            Daewoo               Lada            Peugeot             Volvo
                   Sebességváltó elektronika          futómű vezérlés/beállítás              TPMS                   Daihatsu              Lamborghini        Piaggio             VW
                   Futómű elektronika              CAN kommunikáció                  Lopásgátló rendszer            Daimler              Lancia           Porsche
                   Szervókormány                Ütközés utáni segítségnyújtó modul                              Dodge               Land Rover         Renault
                   Utánfutó vonóhorog              Első modul                                          Ferrari              Lexus           Rolls-Royce
                 6                                                                                                                             7
                                               smart/logic/vision - teherautók                                     A KÁBELEK NAGY VÁLASZTÉKA LEHETŐVÉ TESZI A LEGTÖBB TEHERAUTÓ,
                                                                                                    NYERGESVONTATÓ ÉS UTÁNFUTÓ DIAGNOSZTIKÁJÁT.


                                                                                                    KÁBELKÉSZLET
                                                                                                                                                d i a g n o s z t i k a i
                                    A SMART/LOGIC DIAGNOSZTIKAI RENDSZER LEHETŐVÉ TESZI A TEHERAUTÓK RENDSZEREINEK TELJES DIAGNOSZTIKÁJÁT,
                                                                                                    TEHERAUTÓKHOZ:
                                    A TÉNYLEGES PARAMÉTEREK KIOLVASÁSÁT, A MŰKÖDTETŐ ELEMEK AKTIVÁLÁSÁT ÉS AZ INJEKTOROK TESZTELÉSÉT                007935900420
                                                                                                    • Renault diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Iveco diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Volvo diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Man diagnosztikai kábel (37 csatlakozótűs)
                                                                                                    • Fiat diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Tápkábel
                                                                                                    • Mercedes diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Scania/Daf diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Astra diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Man diagnosztikai kábel (12 csatlakozótűs)
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                    TÖBBEK KÖZÖTT SZÁMOS HASZNOS SZABÁLYZÁSI FUNKCIÓ TESZI LEHETŐVÉ A TENGELYKAPCSOLÓ KALIBRÁLÁSÁT, A SZERVIZ
                                                                                                    • diagnosztikai kábel
                                                                                                                                                v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                    TÖRLÉSÉT, A FUTÓMŰ KALIBRÁCIÓJÁT ÉS A KULCSOK KÓDOLÁSÁT
                                                                                                    BŐVÍTETT ALKALMAZÁS TEHERAUTÓ
                                                                                                    KÁBELKÉSZLETEKHEZ:
                                                                                                    007935900430
                                                                                                    • diagnosztikai kábel amerikai teherautókhoz
                                                                                                     és Cummins motorokhoz
                                    A HIBAKÓD LEÍRÁSÁN TÚL A SZOFTVER ADATBÁZISA TARTALMAZZA AZ ALAPVETŐ MECHANIKUS INFORMÁCIÓKAT ÉS MANUÁLIS EL-         • Wabco-Knorr diagnosztikai kábel
                                    JÁRÁSOKAT (PÉLDÁUL A GÁZPEDÁL KALIBRÁCIÓJA)
                                                                                                    • Haldex EB+ diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Haldex ABS diagnosztikai kábel
                                                                                                    • Wabco Knorr ISO 7638 kábel
d i a g n o s z t i k a i
                                                                                            A MAgneti Mirelli SMArt ÉS lOgiS MŰSZereK ÁltAl tÁMOgAtOtt
                 A TÁMOGATOTT RENDSZEREK TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAK:                                                  teHerAUtÓtÍPUSOK, nYergeSVOntAtÓK ÉS UtÁnFUtÓK liStÁJA:
                   ABS                         indításgátló modul                Kompresszor szerviz törlése        JÁRMŰVEK              NYERGESVONTATÓK / UTÁNFUTÓK  L        Paganini
                   Légzsák                       Fényszóró modul                  Légszűrő szerviz törlés          Astra               Acerbi            Kogel      Pannisar
                   Központi lopásgátló rendszer             Első lámpamodul                  Első első tengely szerviz törlés      Bova bus              Adamoli            Krone      Pavelli
                   Karosszéria                     Számítógép moduláris panel            Első hátsó tengely szerviz törlés     DAF                Adige             SSBohrer     Rolfo
                   Légkondicionáló                   Fő vezérlőpanel                  Második első tengely szerviz törlés    De Simon              Anteo             Lecinena     Schmitz
                   Kulcskódolás                     Ajtók                       Második hátsó tengely szerviz törlés    Iris bus              Cardi             Meiller-Kipper  Schwartz
                   Injektor kódolás                   Műszerfal                     Általános szerviz törlés          Iveco               Carlux            Menci      Schwartzmuller
                   Pneumatikus/hidraulikus rendszerek szabályzása    Gépjármű beállítás                Motorhűtőfolyadék szerviz törlés      Iveco bus             Carmosino           Merker      Tabarini
                   Henger kiegyenlítés                 Retarder                     Motor szerviz törlés            MAN                CCFC             Michieletto   Talson
                   AdBlue adagolás szabályzás              Független hűtés                  Rendszeres karbantartás törlése      MAN bus              Chiavetta           Miele      Teksystem
                   Ajtók ellenőrzése                  Sűrített levegő tartály              Retarder szerviz törlés          Mercedes              CTB              Montenegro    Tecnokar
                   Ebs                         EBS szerviz törlés                Elosztó szerviz törlés           Peterbilt             Doll             Multitrailer   Tirsan
                   Sebességváltó elektronika              Első tengely szerviz törlés            Szervókormány               Renault              D-Tec             Nardi      Trailor
                   Motor elektronika                  Hátsó tengely szerviz törlés           Tachográf                 Scania               Feldbinder          Minerva     Viberti
                   Futómű elektronika                  sebességváltó szerviz törlés           TPM                    Scania bus             FGM car            O.ME.P.S.    Zorzi
                   Sebességváltó elektronika              futómű vezérlés/beállítás             TPMS                    Volvo               Goldhofer           Omar
                   Futómű elektronika                  CAN vonal                     Lopásgátló                 Volvo bus             Gontrailer          Omps Macola
                 8                                                                                                                            9
                                         smart/logic/vision - motorkerékpárok
                                                                                     A Magneti Marelli Smart és Logic eszközök választ adnak az autószerelő műhelyek egyszerű és
                                                                                     felhasználóbarát diagnosztikai műszer iránti igényére. Egyaránt biztosítják a fejlett funkciókat
                                                                                                                                          d i a g n o s z t i k a i
                                A MAGNETI MARELLI SMART ÉS LOGIC MŰSZEREK VÁLASZT ADNAK AZ AUTÓSZERELŐ MŰHELYEK EGYSZERŰ ÉS
                                FELHASZNÁLÓBRÁT MŰSZEREK IRÁNTI IGÉNYÉRE. EGYARÁNT BIZTOSÍTJÁK A FEJLETT FUNKCIÓKAT ÉS A NAGY VÁLASZ-   és a nagy választékú szervizelési lehetőségeket. A legfontosabb tulajdonság, amely a szoftverét
                                TÉKÚ SZERVIZELÉSI LEHETŐSÉGEKET. A LEGFONTOSABB TULAJDONSÁG, AMELY A SZOFTVERÉT MEGKÜLÖNBÖZTETI A     megkülönbözteti a versenytársakétól, az a teljesen új filozófia szerint felépített menü. A sze-
                                VERSENYTÁRSAKÉTÓL, AZ A TELJES ÚJ FILOZÓFIA SZERINT FELÉPÍTETT MENÜ. LEHETŐVÉ TESZI A GYORS HOZZÁFÉRÉST
                                                                                     mélyautók és teherautók esetében egyaránt lehetővé teszik a gyors hozzáférést a leggyakrabban
                                A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT FUNKCIÓKHOZ. A MAGNETI MARELLI DIAGNOSTIC DIAGNOSZTIKAI KÍNÁLATÁNK LEGÚJABB
                                TAGJA A MOTORKERÉKPÁROK DIAGNOSZTIKÁJÁT LEHETŐVÉ TEVŐ SZOFTVER. KÉPES EGYÜTTMŰKÖDNI A LEGGYAKO-      használt funkciókhoz.
                                RIBB MOTORKERÉKPÁRMÁRKÁKKAL, ÉS GYAKRAN (PÉLDÁUL A DUCATI ESETÉB) ANNYIRA JÓ, MINTA SZERVIZMŰSZEREK.
                                MINDEN MŰSZER KÉPES A KÜLÖNBÖZŐ MOTORKERÉKPÁRMÁRKÁK DIAGNOSZTIKAI ALJZATAIRA CSATLAKOZNI. A SZE-
                                MÉLYAUTÓK ÉS TEHERAUTÓK SZERVIZELÉSE ESETÉN A SZOFTVER EGYARÁNT LEHETŐVÉ TESZI A HIBÁK ÉS TÉNYLEGES
                                PARAMÉTEREK KIOLVASÁSÁT, FELDOLGOZVA AZ AKTIVÁLÁSOKAT ÉS ALAPBEÁLLÍTÁSOKAT, MINT PÉLDÁUL AZ INDÍTÁSGÁT-
                                LÓ MEGKERÜLÉSE, A LÉGTERELŐ ÁLLÍTÁSA VAGY A FOJTÓSZELEP BEÁLLÍTÁSA.
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                                                                                                                          v i z s g á l ó m ű s z e r e k
d i a g n o s z t i k a i
                                                                                     A hibák kiolvasásának az összes műszerbe telepített lehetősége lehetővé teszi a diagnosztizált
                    KÁBELKÉSZLET MOTORKERÉKPÁROKHOZ : 007935900410                                           eszköz egyszerű, gyors és komplex ellenőrzését. Az elvégzett teszteket egy jelentési űrlapon lehet
                    • univerzális kábel                                                        kinyomtatni.
                    • Aprilia diagnosztikai kábel
                    • Kawasaki 2 diagnosztikai kábel
                    • Harley diagnosztikai kábel
                    • BMW 2 diagnosztikai kábel
                    • Honda (Ditec) diagnosztikai kábel
                    • Suzuki diagnosztikai kábel
                    • Tápkábel
                    • Benelli diagnosztikai kábel
                    • Kawasaki 1 diagnosztikai kábel
                    • Peugeot diagnosztikai kábel
                    • BMW 1 diagnosztikai kábel
                    • Honda diagnosztikai kábel
                    • Honda (PGM-FI) diagnosztikai kábel
                    • Ducati diagnosztikai kábel                                                    A tesztelt paraméterek grafikus formában történő bemutatása és regisztrálása biztosítja a leg-
                                                                                     több rendszer diagnosztikáját.


                 A MAGNETI MARELLI SMART ÉS LOGIC VIZSGÁLÓMŰSZEREK ÁLTAL
                 TÁMOGATOTT MOTORKERÉKPÁR MÁRKÁK:
                  Aprilia          Ducati          Honda           Mondial          Sherco
                  Benelli          Gasgas          Kawasaki          Morini          Suzuki
                  Bimota           Gilera          KVN            MV            Triumph
                  BMW            Guzzi           Laverda          Peugeot          Voxan
                  Cagiva           HD            Malaguti          Piaggio          Yamaha
                 10                                                                                                                      11
                                                                      Az ASiAn COnneCt ViZSgÁlÓMŰSZer ÁltAl tÁMOgAtOtt AUtÓMÁrKÁK:

                               diagnosztikai vizsgálóműszerek                        ACURA      DAEWOO      HONDA      LADA     NISSAN     SAAB        SUBARU
                               asian gold
                                                                      ALFA ROMEO   DAIHATSU     HYUNDAI     LANCIA    OPEL      SAMSUNG       SUZUKI

                                                                      AUDI      FIAT       INFINITY    LEXUS    PERODUA    SCION        TATA
                                                                                                                               d i a g n o s z t i k a i
                                                                      BMW       FORD       ISUZU      MAZDA    PEUGEOT    SEAT        TOYOTA

                                                                      CHRYSLER*    GM*       JEEP*      MERCEDES   PROTON     SKODA        VW

                                                                      CITROEN     HOLDEN*     KIA       MITSUBISHI  RENAULT    SSANGYONG    VOLVO

                               MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD
                               - kisméretű és kompakt kialakítás, kiegészítő leejtés és rázás
                                elleni védelemmel                             AZ ASiAn ViZSgÁlÓMŰSZereK legFOntOSABB FUnKCiÓi
                               - beépített akkumulátor, amely több órányi üzemórát tesz lehetővé,      tÖBBeK KÖZÖtt A KÖVetKeZŐK:
                                és egyenáramú adapterrel (a készlet része) vagy a diagnosztizált      - EPB elektromos fék kezelés
                                jármű csatlakozóján keresztül tölthető.                  - Bővített szervizeljárások
                               - tiszta és könnyen olvasható monokróm LCD kijelző 320x240          (VAG csoport)
                                képpont felbontással.                           - Vizsgálat törlése
Az ASIAN diagnosztikai vizsgálóműszerek            - funkciós billentyűzet tartós és tiszta irányítógombokkal          - Fék légtelenítés
                                                                                                                               v i z s g á l ó m ű s z e r e k
teljesen új elemek a Magneti Marelli vá-           - olvasható interfész magyar nyelven, amely könnyen átlátható        - Motorvezérlés törlése
lasztékában. Ezek univerzális, több célú            módon vezet végig az egyes diagnosztikai funkciókon            - Oldalirányú gyorsulásszenzorok indítása
                               - beépített adatbázis                            - Tápszivattyú indítása
eszközök, amelyek biztosítják az ázsiai
                               - alkalmazott OBDII szkenner
járművek fejlett diagnosztikáját a diag-                                                  - Akkumulátor indítása
                               - korábban csak engedéllyel végezhető szervizekre fenntartott
nosztikai műszerek minőségéhez hasonló                                                   - Energiafogyasztás optimalizálása
                                diagnosztikai funkciók
minőségű ázsiai járművek esetében, mi-                                                   - Nyomatékszenzor kalibráció
                               - egy PC-hez csatlakoztatható (PC szkennelési funkció)
közben továbbra is lehetséges marad az                                                   - Kulcs kódolása / törlése
                               - támogatja a legfrissebb CAN protokollokat
                                                                      - Gumiabroncsnyomás szenzor kódolása
európai és amerikai autók olyan mértékű
                                                                      - Injektor kódolása
teljes körű diagnosztikája, amely megha-                                                  - Olajminőség beállítása
ladja a legtöbb általános célú vizsgálóesz-  007920004500  MAGNETI MARELLI ASIAN GOLD                          - Légzsák kódolása
köz képességeit.                       ViZSgÁlÓMŰSZer MŰSZAKi PArAMÉtereK                      - Xenon fényszórók kalibrációja
Az ázsiai választék 2 típust tartalmaz,            Méretek: Szélesség 125 mm                          - Kijelző nyelvének megváltoztatása
amelyek alapvetőn a kezelésben és a              Magasság 223 mm                               - Alvázszám megadása
használat kényelmében térnek el.               Vastagság 68/43 mm                              - DPF-szűrő regenerációja
- Asian GOLD - egy teljesen független             Kijelző: Felbontás 320x240 képpont                      - DPF nyomásszenzor törlése
eszköz, amely egy funkcionális billentyű-           12x40 karakter                                - EGR inicializáció
zettel, tiszta és nagy kontrasztú kijelzővel         LCD háttérvilágítás                             - inicjalizacja EGR
                               Beépített memória: 128MB
és hatékony akkumulátorral rendelkezik.
                               Üzemi hőmérséklet: 00C - 500C                        W SKŁAD ZeStAWU PODStAWOWegO teSterÓW ASiAn WCHODZĄ:
Lehetővé teszi a külső eszközök használa-           Kommunikációs protokollok: minden koreai jármű CAN busz
ta nélküli diagnosztikát;                   OBD-II (ISO 9141-2) SAE J1587                        ASIAN GOLD                           ASIAN CONNECT
- Asian CONNECT - egy interfész, amely            OBD-II (SAE-J1850) KWP-2000                         - Asian Gold – az eszköz                    Asian Connect – az eszköz
lehetővé teszi a PC-alapú járműdiagnosz-                                                  - OBD 16 csatlakozótűs kábel                  - OBD 16 csatlakozótűs kábel
tikai kommunikációt a számítógép és az                                                   - USB kábel                           - USB kábel
Asian CONNECT között, amely klasszikus                                                   - szivargyújtó tápkábel                     - szivargyújtó tápkábel
módon kerül végrehajtásra - USB kábelen            MAGNETI MARELLI ASIAN CONNECT:                        - eszköz védőgumi burkolat                   - eszköz védőgumi burkolat
keresztül vagy vezeték nélkül - egy Wi-Fi           - kompakt, ütés és rázkódás elleni védőtok                  - kezelési utasítás                       - kezelési utasítás
                               - beépített multiplexer, amely lehetővé teszi a vizsgálóműszernek autóhoz  - szállítótok                          - tok
kapcsolat segítségével.
                               történő csatlakoztatását külső eszközök nélküli               - egyenáramú adapter                      - egyenáramú adapter
Az ASIAN Line eszközök ára tartalmazza                                                   - CD a szoftverrel.                       - CD szoftverrel, Wi-Fi adapter
                               - vezetékes vagy USB vezeték nélküli átvitel, köszönhetően a Wi-fi techno-
az éves előfizetést, amely az eszköz első           lógiának (az együttműködő számítógépbe épített modulon vagy a készlet-    - Toyota/Lexus diagnosztikai kábel (17 csatlakozótűs)
futtatásakor aktiválódik.                   ben lévő adapteren keresztül)                        - Nissan/Infinity diagnosztikai kábel (14 csatlakozótűs)
                                                                      - Mitsubishi diagnosztikai kábel (12 csatlakozótűs)
                                                                      - Mitsubishi diagnosztikai kábel (12 + 16 csatlakozótűs)
                               MAGNETI MARELLI ASIAN CONNECT                        - Honda/Acura diagnosztikai kábel (3 csatlakozótűs)
                               VIZSGÁLÓMŰSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREK:                     - Honda/Acura diagnosztikai kábel (5 csatlakozótűs)
                               Tápfeszültség: 7-36V DC                           - Mazda diagnosztikai kábel (17 csatlakozótűs)
                               Beépített memória: 32MB Flash                        - Mazda diagnosztikai kábel (6 + 1 csatlakozótűs)
                        007920005500  Üzemi hőmérséklet: 00C -600C                         - Subaru diagnosztikai kábel (9 csatlakozótűs)
                               Kommunikációs protokollok: minden koreai jármű CAN busz           - Hyundai diagnosztikai kábel (12 csatlakozótűs)
                               OBD-I, OBD-II (ISO 9141-2), OBD-II (SAE-J1850), KWP-2000, CAN        - Kia diagnosztikai kábel (6 + 1 csatlakozótűs)
                               Standard számítógépes kommunikációs hálózat                 - Kia diagnosztikai kábel (20 csatlakozótűs)
                               ETHERNET: IEEE 802.11b 11Mbps                        - Daewoo diagnosztikai kábel (12 csatlakozótűs)
                               Javasolt minimális PC konfiguráció: Pentium 4, USB 2.0, Windows XP      - Ssangyong diagnosztikai kábel (14 csatlakozótűs)
                                                                      - Ssangyong diagnosztikai kábel (20 csatlakozótűs)
                                                                      - diagnosztikai kábel kis sebességű CAN kapcsolathoz
 1212                                                                                                                        1313
                                                          asian gold/connect                                  asian gold/connect
                    AZ eUrÓPAi JÁrMŰVeK 007920004620
                    OPCiOnÁliS KÁBelKÉSZlete
                    A KÖVetKeZŐKet tArtAlMAZZA:
                                                                                                                                     d i a g n o s z t i k a i
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    • Audi/VW diagnosztikai kábel (2+2 csatlakozótűs)
                    • BMW diagnosztikai kábel (20 csatlakozótűs)
                    • Mercedes diagnosztikai kábel (38 csatlakozótűs)
                    • Mercedes diagnosztikai kábel (3 csatlakozótűs)                                                               MŰSZAKi tÁMOgAtÁS
                    • Opel diagnosztikai kábel (3 csatlakozótűs)                                                                 ALAPADAT  VÁZLAT  ALKATRÉSZEK ELHELYEZKEDÉSE
                    • PSA diagnosztikai kábel (2 csatlakozótűs)
                    • PSA diagnosztikai kábel (30 csatlakozótűs)
                    • Renault diagnosztikai kábel (12 csatlakozótűs)
                    • Fiat diagnosztikai kábel (3 csatlakozótűs)


                    AZ AMERIKAI ÉS AUSZTRÁLAUTÓK
                    007920004610 OPCiOnÁliS
                    KÁBelKÉSZlete A KÖVetKeZŐKet
                    TARTALMAZZA:
                                                                                                                                     v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    - Ford diagnosztikai kábel (20 csatlakozótűs)
                    - Holden diagnosztikai kábel (6 csatlakozótűs)

                    OPCiOnÁliS:
d i a g n o s z t i k a i
                    - többszörös gateway – CAN adapter 007920005530

                    neM KÖteleZŐ elŐFiZetÉS:
                    - Ázsia + Európa 007920005000
                    - Ázsia 007920005010
                    - Európa 007920005020
                    - Amerika 007920005030                              FUNKCIÓK
                                                       KEZELŐSZERVEK AUTOMATIKUS
                              CSATLAKOZÓ ELHELYEZKEDÉSE  DIAGNOSZTIKA                   OBD-II SZKENNER
                                                       KEZELÉSE
                              MÉRTÉKEGYSÉG SZÁMOLÓGÉP
                          HASZnÁlAti leHetŐSÉgeK
                                                                                        GRAFIKUS KÓDOLÁSI
                          TÉNYLEGES PARAMÉTEREK   HIBAKÓDOK        AKTIVÁLÁSOK        DUPLA DIAGNOSZTIKA     HIBÁK/PARAMÉTEREK  PARAMÉTEREK/BEÁLLÍTÁSOK
                 14                                                                                                                 15
                       diagnosztikai vizsgálóműszerek                                  diagnosztikai vizsgálóműszerek

                       body tester fga                                         obd road
                                                                                                                  d i a g n o s z t i k a i
                                                                        - BelSŐ MeMÓriA 4 MB
                                                                        - HAngJelZÉS HAngSZÓrÓJA
                         MŰSZAKi elŐnYÖK                                        - VAlÓS iDeJŰ eOBD DiAgnOSZtiKA
                         - DtC HiBÁK KereSÉSe/tÖrlÉSe                                 - AlKAlMAS teHerAUtÓKHOZ ÉS BUSZOKHOZ
                         - MOtOregYSÉgeK AUtOMAtiKUS BeÁllÍtÁSA                            - HiBÁK tÖrlÉSÉneK leHetŐSÉge
                         - KUlCSOK/lÉgZSÁK KÓDOlÁSA
                         - eSP
                                                                007935800050
                                                                        OBD ROAD
                         FgA KArOSSZÉriAViZSgÁlÓ MŰSZer                                - 4 MB belső memória az adatok törléséhez
                                                                                                                  v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                         • 3,5 hüvelykes átlós kijelző: 320x240 képpont felbontás, 65539 színes            - képes rögzíteni 8 paramétert 5 másodperces mintavételezéssel 170 órás
FEJLETT                     kijelző                                            időtartamon belül
DIAGNOSZTIKA:                  • Processzor: Intel/Marvell PXA270 – RAM 32MB – Flash 16MB.                  - kétszínű LED dióda (vörös/zöld) az eszköz állapotának jelzéséhez
                         • Operációs rendszer: Linux                                  - hangjelzés a fontos események jelzéséhez (hibák, programozott funkciók,
- ABS                      • Billentyűzet: 16 funkciógomb + 1 be/ki gomb                         stb.)
- TAPADÁSVEZÉRLÉS                • Támogatott protokollok: ISO9141, ISO14230, J1850PWM,                    - kommunikációs protokollok: SAEJ1850VPW, SAEJ1850PWM, ISO 9141,
- ESP                      J1850VPW, ISO15765, RS485, ISO15765,                             ISO 14230, ISO 11898 CAN
- LÉGZSÁK -                   CAN C, J2411 Euro 5 / Euro 6                                 - a jármű által támogatott kommunikációs protokoll automatikus azonosítása
- LÉGKONDICIONÁLÓ                • Multiplexer: beépített, 13 x 2 csatornák                          - ARM 32 bites processzor - 512Kb belső memória
- SZERVÓKORMÁNY                 • Beépített akkumulátor töltési funkcióval OBD aljzaton vagy külső tápa-           - USB 2.0 aljzat PC csatlakoztatásához
- INDÍTÁSGÁTLÓ                  dapteren keresztül.                                      - Eszköz frissítése Interneten keresztül
- KÖZPONTI ZÁR         007935800015
                         • Memóriakártya: minimum 1GB                                 - kompatibilitás a Windows XP, Vista és Windows 7 (32 bites és 64 bites)
- MŰSZERFAL                   • Tápfeszültség: 8 - 36 V egy OBD aljzat vagy tápadapter felől                operációs rendszerekkel
- KAROSSZÉRIA SZÁMÍTÓGÉP             • Csatlakozók:                                        - 12 V és 24 V támogatott tápfeszültség (alkalmas teherautókhoz és buszo-
- KÉNYELMI RENDSZER               - HD26 csatlakozó ECU csatlakoztatásához                           khoz)
- RIASZTÁS                    - 3p csatlakozó közvetlen tápellátás csatlakoztatásához                    - Lítium akkumulátor opcionális EOBD aljzaton keresztüli töltési lehetőséggel
- CAN HÁLÓZAT                  - 1 USB master                                        - az eszköz EOBD aljzatból történő kihúzása ellen védő rendszer
- KIJELZÉSEK                   - 1 USB slave                                         - Méretek: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm. Tömeg: 20 g Üzemi hőmérséklet: 400
- AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ             - 1 soros csatlakozó                                     - 850 C
- SEBESSÉGVÁLTÓ ELEKTRONIKA                                                          - megfelel az E24 10R-030604 normáknak
- MOTOR ELEKTRONIKA
- AJTÓ SZÁMÍTÓGÉPEK
- FUTÓMŰ VEZÉRLÉS                 FUNKCIÓK               MŰHelYBen VÉgZett
- ELEKTROMOS ÜLÉSÁLLÍTÁS             AUtÓ BeHOZVA:             MUNKÁK:
- TÜKRÖK                     Összes rendszer automatikus      Légkondicionáló rendszer újraindítása
- PARKOLÁST SEGÍTŐ SZENZOROK           hibaszkennelése            Kormányszenzor kalibráció               FUNKCIÓK
- AUTÓ FÜLKE SZÁMÍTÓGÉP              Lámpák aktiválása           Futómű karbantartása                  - adatátvitel a jármű memóriája és a hibák/üzemanyagfogyasztás részletes
- ELEKTROMOS RÖGZÍTŐFÉK              Motor ellenőrzése           Kulcskódolás                      elemzése
- SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA            Hátsó tükrök aktiválása        Távirányító kódolása                  - vezetési stílus elemzése az üzemanyagfogyasztás tekintetében, és az adat
                         Autó ablakemelés aktiválása      Légzsák kódolása                    egyeztetése a jármű javítását követően
                         Szerviz törlése            CPU kódolása és programozása              - meghajtásszabályzó rendszer a jármű hibáinak akusztikus valós idejű
                         Központi zár aktiválása        DTC hibák törlése                   jelzésével, PC-n keresztül konfiguráció lehetőségével (pl. erős gyorsítás, a
                                                                        beállított sebesség túllépése, stb.)
                                                                        - a paraméterek ellenőrzése az LPG/CNG táprendszerek diagnosztikájánál
                                            AUTÓ VISSZAADÁSA:                   fontos
                                            Összes kezelőszer hibájának automati-
                                                                        - a megfigyelt járműhöz kapcsolódó jelentés kinyomtatásának lehetősége
                                            kus törlése
                                                                        - mintavételezési idő beállítása PC-n keresztül
                                                                        - EOBD valós idejű diagnosztika a paraméterek előnézetével
                                                                        hibák megjelenítése/törlése (P1XXX) kivételével, rögzített rendszeradatok
                                                                        funkció
                                                                        - valós paraméterek grafikai elemzése
                                                                        - megfelelő meghajtáskezeléshez tartozó ECO-DRIVE funkció
 16                                                                                                              17
                                           diagnosztikai vizsgálóműszerek                                        diagnosztikai vizsgálóműszerek

                                           osyloskop                                                   tpms connect
                                                                                                                                               d i a g n o s z t i k a i
                                           diagram 500                                                  iDeÁliS PArtner A VeZetÉKnÉlKÜli gU-
                                                                                                  MiABrOnCSnYOMÁS SZenZOr renDSZereK
                                                                                                  TESZTELÉSÉRE ÉS KÓDOLÁSÁRA
                                           ÁBRA 500
                                           Lehetővé teszi a PC oszcilloszkóppá történő átalakítását egy egyszerű, gy-
                                           ors és könnyen használható USB vagy Bluetooth (opcionális) csatlakozáson
                                           keresztül.
                                           Az oszcilloszkóp lehetővé teszi a karakterisztika kiolvasását, amelyet így csak
                                           a laboreszközökön lehet leolvasni.                                      tpms connect
                                           Ennek a hardvermodulját olyan gumi védi, amelyet különösen a műhelyben                    - a rendszer kezdeti ellenőrzésének végrehajtása az autó behozatalakor, mielőtt
                                                                                                                                               v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                           való használatra terveztek. A könnyen használható PC-szoftver lehetővé teszi                 bármilyen műveletet elvégeznének a kerékszenzorokon.
                                           a részletes diagnosztikát.
                                                                                                  - Azonosító meghatározása a kerekek egyéni szenzorai esetén a gumiabroncsok
                                                                                           007935900380
                                                                                                  eltávolítása nélkül
                                                                                                  - a rendszerek komplex szabályzása a jármű vevőnek történő visszaküldésekor
                                           MŰSZAKi KArAKteriSZtiKÁK:                                           (pl. a gumiabroncs szervizelését követően) - hibák és lehetséges okok ellenőrzése
                                           - bemenő csatornák túláram elleni védelme 400 V feszültségig
                                                                                                  a műszerfalon lévő TPMS jelzés aktiválásakor
                                           - galvanikus szigetelés a mérőcsatornák, tápvezetékek és kommunikációs
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                           vezetékek között                                               - a gumiabroncsok hőmérsékletének és nyomásának vezeték nélküli mérése
                                           - kimenő kábel 4 csatornás csatlakozóval, amely alkalmas a piacon lévő tar-                  - hibamentes és könnyű diagnosztika és a TPMS rendszer alkatrészeinek
                    007955011110                  tozékokkal történő használathoz                                        vezérlése - könnyebbé teszi a kezelőnek a jármű szervizelését, az alkatrészek
                                           - választócsatornák beállítása közvetlenül a szoftverből                           kódjának és az elemek meghúzási nyomatékának a kiolvasását
                                                                                                  - adatátvitel aktiválása az egyes szenzorokon keresztül
                                           FUNKCIÓK
                                           • Egy vagy két útvonal választása a szoftverben
                                           • Mintavételezés tesztelése 500 KS/s sebességig                                Méretek (körülbelül) 190 x 120 x 50 mm
                                           • Maximális mérhető jelamplitudó ± 100V                                    LCD képernyő: 4 x 16 karakter, háttérvilágítás
                                           • Képernyő kinyomtatása
                                                                                                  Billentyűzet: 5 gomb (fel, le, Enter, ESC)+ON /OFF
                                           • Amplitúdó/időalap beállítása
                                                                                                  Tápfeszültség: beépített akkumulátor
                                           • Aktiválás tapasztalt felhasználónak
                                           • USB csatlakozó kábellel
                                           • Csatlakozó RS232 (opcionális)
                                           • WI-FI (Bluetooth) (opcionális)                                       FUNKCIÓK
                                           • Nyomás/kompresszió készlet (opcionális)                                   JÁRMŰ ELFOGADÁSA: Lehetővé teszi a megfelelő TPMS rendszerek
                                           • Áramerősség mérő készlet (fogó) (opcionális)
                                                                                                  szabályzását (például a vevő jelenlétében), amikor a járművet a műhelybe viszik,
                                           • Készlet a vezérműszíj feszességének méréséhez (opcionális)
                                                                                                  MIELŐTT bármilyen szervizműveletet elvégeznének
d i a g n o s z t i k a i
                                           • Hőmérsékletszonda PC-hez (opcionális)

                                                                                                  JÁRMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE: Könnyebbé teszi a jármű szervizelését amikor a ke-
                      MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ                                                                   rekeken és a TPMS rendszeren dolgoznak, meghúzási nyomatékot biztosítva az
                      Üzemi hőmérséklet: 5 oC ÷ 45 oC                                                             anyákhoz és csavarokhoz, megjelenítve a gumiabroncs nyomását és lehetővé téve
                      Csatornák:                            kétcsatornás alapkivitel, opcionális három- és négycsatornás opcióval
                                                                                                  a csere nyomásszenzorok kódjának ellenőrzését.
                                                      A három és négycsatornás esetén az időalap 1ms/osztás 1s/osztás
                                                      között van; a feszültség mérése -40 V és 40 V között van.
                                                                                                  JÁRMŰ ÁTADÁSA: A TPMS rendszer működésének és a gumiabroncs
                      Mintavételezési sebesség                    2 Mhz                                          nyomásának ellenőrzése, MIUTÁN elvégezték a szervizmunkát. A TPMS
                      Bemeneti impedencia:                       680 kΩ/2.2 pF 20 V feletti feszültség esetén, 100 kΩ 20V alatti            műszernek egy PC-re történő csatlakoztatása lehetővé teszi az elvégzett teszt
                                                      feszültség mérése esetén
                                                                                                  teljes jelentésének a kinyomtatását.
                      Bemenő csatlakozás:                       DC/AC/GND
                                                      (Egyenáramot és testelést a szoftver végzi el)

                      NMaximális mérhető bemenő feszültség:              -200V ÷ 200 V
                                                                                                  tÁMOgAtOtt JÁrMŰtÍPUSOK:
                                                                                                  Személyautók: Acura, Alfa, Audi, Bentley, BMW, Bugatti,
                      Függőleges felbontás:                      8 bit
                                                                                                  Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda,
                      Maximális állandó feszültség hibamentes használathoz:      400VDC
                                                                                                  Hyundai, Hummer, infiniti, Jeep, Kia, lancia, land rover, lexus, Mase-
                      Függőleges felosztási vonal:                  10                                           rati,
                      Érzékenység:                          100Mv/osztás ÷ 50 V/osztás                               Mercedes- Benz, Mercury, Mini, Mitsubischi, nissan, Opel, Peugeot,
                      Időalap:                            2 us/osztás – 1s/osztás                                 Porsche, renault, Saab Skoda, toyota, Volkswagen, Volvo.
                      kapcsolók:                           a méréseket csak a képernyőn lévő gombokkal lehet elvégezni
                                                                                                  Teherautók: Renault, Man, Mercedes- Benz
                                                      egy analóg rendszerben, ahogyan a hagyományos oszcilloszkópok              Motorkerékpárok: BMW- Motorrad
                                                      esetében is. El lehet menteni, meg lehet tekinteni és fel lehet nagy-
                                                      ítani a referenciahullámokat, illetve méréseket lehet végezni a mért
                                                      hullámokon.
                 18                                                                                                                          19
                                                    diagnosztikai vizsgálóműszerek
                                                                                                             diagnosztikai vizsgálóműszerek
                                                    analizatory                                                    battery tester
                                                    spalin
                                                                                                                                                        d i a g n o s z t i k a i
                                                                                                               Az akkumulátor vizsgálata, hatékony töltése és feszültségesésének
                                                                                                               mérése, nyomtatóval egybeépítve. A Magneti Marelli Battery Tester
                                                    dymomierze
                                                                                                               egy univerzális vizsgálóműszer, amellyel ellenőrizhető magának az
                                                                                                               akkumulátornak és a kapcsolódó egységeknek -generátor és önindító
                                                                                                               - az állapota. Ezen felül meg lehet figyelni az önindító működése köz-
                                                                                                               beni és a vezetés közben használt fogyasztók (elektromos ablak,
                                                                                                               lámpák, stb.) melletti feszültségesést is. Minden művelet, ahogy
                                                                                                               maga a kinyomtatás is, megjeleníthető magyar nyelven.

  007935900090                    007935900110                   007935900100                  007935900120
                                                                                                               AUTÓAKKUMULÁTOR TESZTEK:
                                                                                                               - jelenlegi feszültség
                                                                                                               - bemenő áramerősség
                                                                                                               - akkumulátor állapotának és töltöttségi arányának grafikus száza-
                                                                                                                                                        v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                                                                                               lékos összegzése
                                                                                                               - akkumulátorral kapcsolatos javaslatok (töltés, csere, sürgős csere)
                                                                                                               Minden tesztet el lehet végezni a következő akkumulátorokon: zselés,
                                                                                                      007950006900
                                                                                                               AGM (automata); VRLA (részlegesen automata), SLI (standard). A
                                                                                                               bemenő áramerősséget a következő normák egyikének megfelelően
                                                                                                               lehet betáplálni: SAE, EN, IEC, DIN and JIS.

                                                                                                               JÁrMŰVÖn VÉgeZHetŐ teSZteK:
                                                                                                               - feszültségesés gyújtáskor
                                                                                                               - töltés ellenőrzése terhelés mellett (a generátor és a feszültségsz-
SMART GAS                     SMART SMOKE                   LOGIC GAS                    LOGIC SMOKE                                abályzó ellenőrzése)
KÓD 007935900010                  KÓD 007935900030                KÓD 007935900020                KÓD 007935900040
gÁZAnAliZÁtOr BenZin-, lPg ÉS Cng         • Füst átlátszóság mérése dízelmotoros     Gázanalizátor benzin-, lpg és cng motoros    • Füst átlátszóság mérése dízelmotoros járművekhez             - töltés ellenőrzése terheléssel (a fedélzeti elektronikus eszközök
MOtOrOS JÁrMŰVeKHeZ                járművekhez                   járművekhez                   • Abszorpciós együttható K(m-1) kiolvasás: 0 ÷ 99,9%,           ellenőrzése)
• CO kiolvasás: 0 ÷ 10% mennyiség, felbontás    • K abszorpciós együttható kiolvasás: 0 ÷    • CO kiolvasás: 0 ÷ 10% mennyiség, felbontás  felbontás 0,01%                              - feszültségstabilitás ellenőrzése (a feszültségszabályzó és a generá-
0,01%                       99,9%, felbontás 0,01%             0,01%                      • Abszorpciós együttható K kiolvasás (%): 0 ÷ 99,9%,
• CO2 kiolvasás: mennyiség 0 ÷ 20%,        • K abszorpciós együttható kiolvasás (%): 0 ÷  • CO2 kiolvasás: mennyiségCO2 ÷ 0, felbontás  felbontás 0,1%                               tor dióda ellenőrzése)
felbontás 0,01%
• HC kiolvasás: 0 ÷ 10 000 ppm, felbontás 1 ppm
                          99,9%, felbontás 0,1%
                          • Kipufogógáz hőmérséklet kiolvasás: 0 ÷
                                                  0,01%
                                                  • HC kiolvasás: 0 ÷ 10 000 ppm, felbontás
                                                                          • Kipufogógáz hőmérséklet kiolvasás: 0 ÷ 200ºC,
                                                                          felbontás 1ºC                               nYOMtAtÓ:
• O2 kiolvasás: mennyiség 0 ÷ 21 %,        200ºC, felbontás 1ºC              1 ppm                      • felemelegítési idő: körülbelül 3 perc                  Az MM Battery Tester által elvégzett összes tesztet nem csak egy
felbontás 0,01%                  • Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc     • O2 kiolvasás: mennyiség CO2 ÷ 0, felbontás  • Kipufogógáz elemzőkamra hőmérséklet: 75 ºC                nagy és átlátható képernyőn lehet megtekinteni, hanem azonnal ki is
• Felmelegítési idő: körülbelül 3 perc       • Kipufogógáz elemzőkamra hőmérséklet:     0,01%                      • Integrált akkumulátor, amely 4 üzemórát biztosít,
• Integrált nyomtató: 24 oszlop, termikus,     75 ºC                      • felemelegítési idő: körülbelül 3 perc     amely közvetlenül az elektromos hálózatról tölthető            lehet nyomtatni a beépített nyomtató használatával. Egy olyan nyom-
jelentések kinyomtatásához             • Integrált nyomtató: 24 oszlop, termikus,   • Integrált akkumulátor, amely 4 üzemórát    • Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálózatról vagy            tatott jelentés tartalmazza az összes tesztelt adatot, amely teljes in-
                          jelentések kinyomtatásához           biztosít, amely közvetlenül az elektromos    12 V akkumulátorról (opcionális)
• Többfunkciós billentyűzet
                          • Többfunkciós billentyűzet           hálózatról tölthető               CSATLAKOZÓK:
                                                                                                               formációt biztosít az ügyfélnek az akkumulátor, illetve a generátor és
• LCD 4x 20 háttérvilágítás nagy fényerejű
fehér diódákkal                  • LCD 4x 20 háttérvilágítás nagy fényerejű   • Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálóza-  • Bemenetek: elektromos hálózat, fordulatszámláló,             a feszültségszabályzó állapotáról. Az MM Battery Tester nagyon kön-
• Integrált akkumulátor, amely 4 üzemórányi    fehér diódákkal                 tról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)   hűtőanyag hőmérsékletszonda                        nyen használható és felhasználóbarát. Az összes rendelkezésre álló
üzemidőt biztosít, amely közvetlenül tölthető az  • Integrált akkumulátor, amely 4 üzemórát    • Méretek: 230 x 340 x 225 mm          • Soros aljzat PC-kábel csatlakoztatásához
                          biztosít, amely közvetlenül az elektromos    • Tömeg: körülbelül 10 kg (belső akkumulátor-  • PS2 aljzat PC billentyűzethez                      tesztet el lehet végezni lépésről lépésre a műszer által megjelenített
elektromos hálózatról
• Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálózatról  hálózatról tölthető               ral együtt)                   • 12 V tápfeszültség csatlakozó                      utasítások alapján.
                          • Tápellátás 220V – 50 Hz elektromos hálóza-  CSATLAKOZÓK:                  • Belső Bluetooth 1. osztály
vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)
CSATLAKOZÓK:                    tról vagy 12 V akkumulátorról (opcionális)   • Bemenetek: elektromos hálózat, fordu-     SOROS FELSZERELÉS:                             AKKUMULÁTORTESZTEK:
• Bemenetek: elektromos hálózat, fordu-      CSATLAKOZÓK:                  latszámláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda    • Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz                 A saruk csatlakoztatását követően az MM Battery Tester automatiku-
latszámláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda      • Bemenetek: elektromos hálózat, fordu-     • Soros aljzat PC-kábel csatlakoztatásához   • Kipufogógáz gyűjtőszonda
                          latszámláló, hűtőanyag hőmérsékletszonda    • PS2 aljzat PC billentyűzethez         • CD-Rom PC szoftverrel                          san elindul. Egy kérdés jelenik meg a képernyőn a teszt típusáról (ak-
• Soros aljzat PC-kábel csatlakoztatásához
• PS2 aljzat PC billentyűzethez          • Soros aljzat PC-kábel csatlakoztatásához   • Belső Bluetooth 1. osztály          • Rövid utasítások a műszer telepítéséről és                kumulátor vagy autórendszer tesztje); amikor az akkumulátor teszt-
• Belső Bluetooth 1. osztály            • PS2 aljzat PC billentyűzethez         SOROS FELSZERELÉS:               elindításáról                               típusát kiválasztották, akkor ki kell választani a diagnosztizálni kívánt
SOROS FELSZERELÉS:                 • Belső Bluetooth 1. osztály          • Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz   • Kábel PC soros csatlakoztatásához
                          SOROS FELSZERELÉS:               • Oxigénszenzor                 FUNKCIÓK:                                 akkumulátor típusát (zselés, AGM, VRLA, standard). A következő
• Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz
• Oxigénszenzor                  • Kábel elektromos hálózati csatlakozáshoz   • Kipufogógáz szonda              • Átlátszóság elemzése (% és m-1 mértékegységben              kérdés a bemenő áramerősségre és az alapjául szolgáló normára
                          • Kipufogógáz gyűjtőszonda           • CD-Rom PC szoftverrel             is), motorfordulatszám emelésével, füst és kipufogó
• Kipufogógáz szonda
                          • CD-Rom PC szoftverrel             • Rövid utasítások a műszer telepítéséről és  hőmérsékletével aktiválással
                                                                                                               vonatkozik. Az összes információ begyűjtése után az MM battery
• CD-Rom PC szoftverrel
• Rövid utasítások a műszer telepítéséről és    • Rövid utasítások a műszer telepítéséről és  elindításáról                                                       Tester továbblép a tesztre, ahol a következő kérdés a nyomtatásra
elindításáról                   elindításáról                  • Kábel PC soros csatlakoztatásához                                            vonatkozik (ki lehet nyomtatni az eredményeket vagy át lehet ugrani
                          • Kábel PC soros csatlakoztatásához       FUNKCIÓK:
• Kábel PC soros csatlakoztatásához
                          FUNKCIÓK:                    • 4 fő gáz elemzése:
                                                                                                               ezt a lépést).
FUNKCIÓK:
• 4 fő gáz elemzése:                • Átlátszóság elemzése (% és m-1 mér-
                          tékegységben is), motorfordulatszám
                                                  - CO
                                                  - CO2
                                                                                                               RENDSZERTESZT:
- CO
- CO2                       emelésével, füst és kipufogó hőmérsékletével  - HC                                                            A rendszerteszt kiválasztását követően az MM Battery Tester lépésről
- HC                        aktiválással                  - 02                                                            lépésre felsorolja a szükséges műveleteket:
                                                  - Lambda-együttható kiszámítása
- 02                                                                                                             - az összes fogyasztó kikapcsolása, a motor elindítása - feszültsége-
- Lambda-együttható kiszámítása
                                                                                                               sés ellenőrzése a jármű elindításakor; az indításkor a vizsgálóműszer
                             007935900300    OLAJHŐMÉRSÉKLET SZENZOR                                                             kijelzi a feszültség értékét és a normának való megfelelőségét;
                             007935900310    SZERELVÉNY A MOTORKERÉKPÁROKHOZ
                                                                                                               - nyomja meg az Enter gombot a töltési teszthez - MM Battery.
                                                                                                               A műszer ellenőrzi a rendszer feszültségét a motor normál működése
                             007935900320    SZERELVÉNY FORDULATSZÁM MÉRÉSÉHEZ
                                                                                                               közben; - kapcsolja be a műszert, amely a telepítést terhelés alá
                             007935900330    AUTOAKKUMULÁTOR                                                                 helyezi, tesztelve ezzel a generátor és a fogyasztók hatékonyságát
                             007935900340    PIEZOELEKTROMOS FORDULATSZÁMSZENZOR                                                       (rendellenességek esetén a feszültségesés egy elfogadható szint
                                                                                                               alá eshet). Eközben az MM Battery Tester a teszt teljes időtartamán
                             007935900350    INDUKTÍV FORDULATSZÁMSZENZOR
                                                                                                               ellenőrzi a feszültség stabilitását, információt nyújtva ezzel a generá-
                             007935900360    SZERELVÉNY OLAJHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉHEZ                                                      tor diódáinak hatékonyságáról. A teszt eredményét ki is lehet nyom-
                             007935900370    KÜLÖNLEGES SZONDA TEHERAUTÓKHOZ                                                         tatni.
20                                                                                                                                                    21
                       szoftver autószerelő műhelyeknek                                                                autóadatok autószerelő műhelyeknek

                       retis                                                                             autodata
                                                                                                                                                               d i a g n o s z t i k a i
                                                                                              VeZetŐ MŰSZAKi ADAt-
                                                               PASKi, ŁAŃCUCHY i KOŁA ZĘBAte                 BÁZIS SZOLGÁLTATÓ

                                A retiS egY MŰSZAKi ADAtBÁZiS,                                                INFORMÁCIÓ A KÖVETKE-
                                AMelY A teCHniKUS MUnKÁJÁt Se-                                                ZŐKrŐl:
                        099992670300
                                gÍti A HiBÁK DiAgnOSZtiZÁlÁSA ÉS                                               - DIAGNOSZTIKA
                                JAVÍtÁSA KÖZBen.                                                       - KARBANTARTÁS

Javítás                            A rendszer a következőkről biztosít információt:                                       - JAVÍTÁSOK AUTÓSZERELŐ MŰHELYEKNEK
                                                                                                                                                               v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                                                               ilUStrACJe PrOCeDUr SerWiSOWYCH
                                - jármű azonosítása

Műszaki                            - tervezett műszaki felülvizsgálatok
                                - elvégzett beállításokkal kapcsolatos információk
                                                                                              TÖBB, MINT 14000 TÍPUS AZ ADATBÁZISBAN

                                - kenőanyagok és üzemi folyadékok                                              PARAMÉTEREK KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL

Információ                           - a motorral és beállításokkal kapcsolatos műszaki adatok
                                - műszaki rajzok
                                                                                              HOZZÁFÉRÉS MINDEN ADATBÁZIS FRISSÍTÉS-
                                                                                              HEZ


Rendszer
                                                                                              SZÍJAK, LÁNCOK ÉS LÁNCKEREKEK
                                - motorvezérlés                                                       SZERVIZELJÁRÁSOK ILLUSZTRÁCIÓJA
                                (és alkatrészek elhelyezkedése)                                               ELEKTRONIKUS ALKATRÉSZEK ELHELYEZKE-
                                                               lOKAliZACJA KOMPOnentÓW eleKtrOniKi
                                - ABS                                                            DÉSE
                                                                                              LÉGKONDICIONÁLÓ - VÁZLAT
                                - légzsák
Jelenleg egy professzionális autószerelő            - biztosítékok és relék
műhely igényeinek kielégítéséhez nem              - légkondicionáló
elég a nyomtatott formában mega-                - elektromos csatlakozások vázlata
dott műszaki dokumentáció. Az ügyfél              - javítási és karbantartási idők
                                - karosszéria (alkatrészek szétszerelése és összeszere-
elvárásainak teljesítéséhez a Magneti Ma-
                                lése)
relli létrehozta a ReTIS programot - egy            - kényelmi rendszerek (kapcsolás rajz             KliMAtYZACJA - SCHeMAtY
hatékony eszköz a gyors műszaki konzul-            és működés)
tációhoz az összes működő autó esetén.             - EOBD hibakódok értelmezése                                  JAVÍtÁSOK ÉS renDSZereS KArBAntArtÁSOK
A jelenlegi igényekhez még jobban alkal-
mazkodó új tartalom és a felújított grafika          KARBANTARTÁS
a programot még inkább felhasználóba-             A vezérlés felülvizsgálata során szükséges műveletek
ráttá teszik.                         listája
A Retis rendszer egy nagy adatbázis, amely           MOtOr - JAVÍtÁSi UtASÍtÁSOK                                  Műszaki adatok   Szerviztevékeny-    Geometriai      Javasolt      Vizsgálatok  Ügyfél      Műszaki rajzok  Adatbővítés a
tartalmazza a személyautókra és teherau-            Átlátható képek a javított területek magyarázatával és                               ségekkel eltöltött   paraméterek      gumiabroncsnyomás  időzítése   számlálóinak            névtáblán
tókra vonatkozó műszaki információkat             megjelölésével, illetve a megfelelő vezérléshez és beál-                              idő                                       vizsgálata

a benzin- és dízelmotorok tekintetében.            lításhoz szükséges értékekkel.                                 DIAGNOSZTIKA
A program CD-n vagy online hozzáférés             ELEKTRONIKA - MOTORVEZÉRLÉS
formájában érhető el. A program licen-             Alkatrészek beállítása és beszabályzása, az elektromos
cét éves előfizetés formájában adják ki,            csatlakozások vázlatával és a rendszer alkatrészei közötti
köszönhetően az ingyenes frissítéseknek,            csatlakozással. Egy leírásra való kattintás megnyitja a
amelyeket az ügyfél rendelhet.                 megfelelő oldalt.
                                BeÁllÍtÁSi ADAtOK
                                                                               Hibakódok      motorvezérlés:     Motorvezérlés:    Elektronikus    További    Motorvezérlés:  Diagnosztikai
                                                                                         alkatrészek testelése  egyéni csatlakozótű  alkatrészek     elektronikus  problémame-    aljzat
                                                                                                     értékek        elhelyezkedése   vázlatok    goldás
099992670300 (CD változat)                   Számos információ a beállításokról:
099992670400 (Online)                     a motortól a gumiabroncsokig.                                 SZerViZUtASÍtÁSOK
                                KÜlSŐ/BelSŐ AlKAtrÉSZ
                                Adatok, rajzok és javítási irányelvek a fülkében és a karos-
                                szériában lévő rendszerekhez
                                                                               Szíjak, láncok és  Gumiabroncsnyomás    Kulcsok programozása Autóakkumulátor   Elektromos   Tengelykapcsoló  Hibakódok
                                7000 meghajtóegység                                      vezérmű       szenzorok                  és csereeljárása   rögzítőfék   cseréje      eltávolítási
                                50000 műszaki rajz                                       fogaskerekek                                                      eljárása

                                6600 motorvezérlő rendszer                                   JÁrMŰ eleKtrOniKUS renDSZerei
                                Kapcsolási rajzok ezrei
                                Meghatározott javítási elemek milliói                                                                               Légzsákok      Légkondicionálás:    ABS                                    Dane techniczne  Dane techniczne
                                                                                         szűrők, tényezők
                                                                                         olaj
   22                                                                                                                                                         23
              diagnosztikai vizsgálóműszerek                                                diagnosztikai vizsgálóműszerek

              jet tester                                                          dízel műszertokok
          TELJES INJEKTORSZERVIZ
          - HAtÉKOnYSÁg teSZtelÉSe
          - SZÓRÁS TESZTELÉSE
          - UltrAHAngOS tiSZtÍtÁS
          - lÉPtetŐMOtOrOK telJeSÍtMÉnYÉneK SZABÁlYZÁSA
                                                          A dízel diagnosztikai eszközök iránti növekvő igényeknek való megfelelés érdekében a Magneti Marelli piacra
                                                          dobott két készletet a közös nyomócsövek teszteléséhez - a DIESEL TESTER és a DIESEL TESTER PROFES-
                                                          SIONAL műszert. Mindegyik készlet számos elemet tartalmaz, mint például az injektorok áramlási tesztjének
          A Magneti Marelli egy olyan műszer kínál, amelyet személyautók és motorkerékpárok       és áramlási hatékonyság analízisének mérőhengere, egy eszköz a nyomásszabályzó vezérléséhez, együtt
          benzinmotorjaiban lévő injektorok tesztelésére és tisztítására terveztek. A léptetőmoto-    számos olyan adapterrel, amely lehetővé teszi a Bosch és Delphi injektorok tesztelését.
          rok tesztelésére is használható.
          1. Injektorok tesztelése - simán be lehet állítani az injektorba táplált üzemanyag ny-
          omását (0,2 - 5,0 bar tartományban), és a számos elektronikus csatlakozásnak köszön-      AZ eSZKÖZÖK A VerZiÓJUKtÓl FÜggŐen leHetŐVÉ teSZiK A                              007920008000
          hetően szinte minden injektor csatlakoztatható az eszköz alapkiviteléhez. A Jet-Tester     KÖVetKeZŐ teSZteK VÉgreHAJtÁSÁt:
          egy univerzális diagnosztikai eszköz, amelyet a piacon lévő injektorok többségének
          tesztelésére terveztek. Annak lehetősége, hogy több injektort egyszerre csatlakoztatnak              TESZT             DÍZel ViZSgÁlAt   PrOFeSSZiOnÁliS DÍZel ViZS-
          egy szabványos energiatovábbító egységre, és hogy külön injektorokat lehet működtetni
                                                                                                  GÁLAT
          az SPI rendszerben (3 csökkentés az alapkészletben), a munkát könnyebbé teszi, és ez-
          zel egy időben megnöveli a többoldalúságot is. A Jet-Tester különböző teszteket biztosít,       KIS SZIVATTYÚNYOMÁS TESZT             x               x
          amelyekkel egyaránt ellenőrizhető a hatékonyság és a szórás, miközben a motorban az
                                                           ÜZEMANYAG ÉS ÜZEMANYAGSZŰRŐ              x               x
          injektor működését különböző fordulatszámok mellett szimulálja (1000 – 7000 személy-
          autóknál, 1000 – 15000 motorkerékpároknál).
                                                                 TESZT
   007950000400
          2. Injektorok tisztítása – a Jet-Tester egy ultrahangos injektortisztítási funkciót biztosít    NAGY SZIVATTYÚNYOMÁS TESZT             x               x
          az egy- és többpontos injektorokhoz. Két tisztítási üzemmód áll rendelkezésre: az alap
                                                                 ÁRAMLÁSTESZT               x               x
          (tisztítás kizárólag ultrahanggal és különleges folyadékkal) és intenzív (a további fúvó-
          kák folyamatosan nyitnak és zárnak, hogy a tisztítófolyadék bejuthasson az injektor bel-        NYOMÁSBEFECSKENDEZÉS               x               x
          sejébe és megnövekedett folyadék turbulenciát okozzon, illetve ennek eredményeként          CSÖKKENTŐ SZENZOR TESZT
          megnöveli a tisztítás hatékonyságát).
                                                              NYOMÁSSZABÁLYZÓ TESZT              x               x
          3. Léptetőmotorok tesztelése - a Jet-Tester egy további funkciót biztosít.
                                                               HENGER KOMPRESSZIÓ               o               x
                                                               INJEKTOROK KIMENETE              o               x
          A Jet-teSter KÉt KÜlÖnBÖZŐ inJeKtOr PArAMÉter
          teSZtelÉSÉt teSZi leHetŐVÉ:                                  PrOFeSSZiOnÁliS DÍZel ViZSgÁlAt:
          - hatékonyság - a teszt idején az egyes injektorokon átfolyt folyadék mennyiségének      A KÉSZLETEK TARTALMA:                    DIESEL TESTER
          precíz leolvasásával Lehetővé teszi a jármű összes injektorának hatékonyságának        DIESEL TESTER
          mérését, és lehetővé teszi a teljesen eltérő injektorok szórásának összehasonlítását is,    1. ESZKÖZKÉSZLET
                                                                                        PrOFeSSiOnAl
                                                                                        1. ESZKÖZKÉSZLET
          amely az átlátszó szabályzóedénynek köszönhetően végezhető el. A teszt lehetővé teszi     2. nYOMÓCSŐSAPKA (12 mm) 4 db                2. nYOMÓCSŐSAPKA (12 mm)
                                                          3. nYOMÓCSŐSAPKA (14 mm) 4 db
          az összes injektorfúvóka hibájának és eltömődésének leolvasását.                4. MÉrŐHengereK ÁrAMlÁSHOZ 1 db
                                                                                        3. nYOMÓCSŐSAPKA (14 mm)
                                                                                        4. MÉrŐHengereK ÁrAMlÁSHOZ
          Egy speciális stroboszkóp lámpának köszönhetően (a villogása az injektor nyitási fre-     5. ÁtlÁtSZÓ CSŐ 4 db                     5. inJeKtOr ViSSZAtÉrŐ tÖMlŐ ADAPter
          kvenciájával van szinkronban) majdnem minden fordulatszám mellett lehetséges az        6. inJeKtOr ViSSZAtÉrŐ tÖMlŐ ADAPter 4 db          6. ÁtlÁtSZÓ CSŐ
                                                          7. inJeKtOr ViSSZAtÉrŐ tÖMlŐ SAPKA (CSŐ)
          üzemanyag szórási mintájának szabályzása. A Jet-Tester olyan teszteket kínál, ame-       8. TISZTA BURKOLAT db
                                                                                        7. ÁtlÁtSZÓ CSŐ
                                                                                        8. POrVÉDŐ SAPKA
          lyek személyautók esetén 1000 - 7000, motorkerékpárok esetén 1000 - 15000 fordu-        9. POrVÉDŐ SAPKA                       9. inJeKtOr ViSSZAtÉrŐ tÖMlŐ ADAPter 4 db
          latszámon teszik lehetővé a motor szimulálását. A folyamatos befecskendezés is le-       10. nAgY nYOMÁS MÉrŐPrV SZABÁlYZÓVAl             10. KiS nYOMÁS MÉrŐ CSAtlAKOZÓCSŐ
                                                          11. KiS nYOMÁS MÉrŐ
          hetséges, amely kiváló szórási átláthatóságot biztosít. Az ultrahangos injektor tisztítása   12. VÁKUUMMÉrŐ
                                                                                        11. KiS nYOMÁS MÉrŐ
                                                                                        12. VÁKUUMMÉrŐ
          a Jet-Tester egy másik hasznos funkciója. Ez a különleges tisztítófolyadékban történik     13. MÉrŐMŰSZer CSAtlAKOZÓCSŐ                 13. tÖMlŐCSAtlAKOZtAtÓ ADAPter
          meg. Ki lehet választani a két tisztítási üzemmód egyikét, az ezekre mutató meghatáro-     14. tÖMlŐCSAtlAKOZÓ ADAPter                 14. CSAtlAKOZtAtÓ ADAPter
                                                          15. CSAtlAKOZÓ ADAPter
          zott tisztítási eljárás időkkel. A készletben lévő tartozékok elégségesek a legnépszerűbb   16. ÜZeMAnYAgSZŰrŐ SAPKA (Delphi rendszerhez)
                                                                                        15. ÜZeMAnYAgSZŰrŐ SAPKA (Delphi rendszerekhez)
                                                                                        16. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Bosch rendszerhez)
          autógyártmányok és típusok injektorainak tesztelésére és tisztítására. A Magneti Marelli    17. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Bosch rendszerhez)          17. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Delphi new rendszerhez)
          további tartozékok széles választékát kínálja.                         18. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Delphi new rendszerhez)       18. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Delphi Old rendszerhez)
                                                          19. CSAtlAKOZÓ ADAPter (Delphi Old rendszerhez)       19. “VAK” ELLENÁLLÁS
                                                          20. “VAK” ELLENÁLLÁS                     20. “VAK” ellenÁllÁS (HP szenzor - nagy nyomás)
                                                          21. “VAK” ellenÁllÁS (HP szenzor)              21. nAgY nYOMÁS SZABÁlYZÓ (kombinált)
                                                          22. KeZelÉSi UtASÍtÁS                    22. inJeKtOr teSZtCSŐ egYSÉg
                                                                                        23. A CSŐtÍPUS
                                                                                        24. B CSŐtÍPUS
                                                                                        25. C CSŐtÍPUS
                                                                                        26. VAK inJeKtOr
                                                                                        27. ADAPter (A VAK CSAtlAKOZÓHOZ)
                                                                                        28. i/Ster: KÁBelKÉSZlet (BOSCH)
                                                                                        29. i/Ster: KÁBelKÉSZlet (DelPHi)
                                                                                        30. PÓtAlKAtrÉSZeK KÉSZlete
                                                                                        31. KOMPreSSZiÓMÉrŐ
                                                                                        32. KeZelÉSi UtASÍtÁS
24                                                                                                                        25
                           diagnosztikai vizsgálóműszerek                   diagnosztikai vizsgálóműszerek

                           diesel bench DS2                          diesel bench
                                                                                                            d i a g n o s z t i k a i
                                                   007935095010

                                                             CRU2
                                                          007935095200
                                                           KOMPAKt eSZKÖZ KOMPleX DÍZel inJeKtOrOK
                                                           KArBAntArtÁSÁHOZ
KOMPAKt eSZKÖZ KOMPleX DÍZel inJeKtOrOK                                        - injektor nyitási késleltetésének mérése a feszültség alá helyezést követően (opcionális)
KArBAntArtÁSÁHOZ                                                   - Bosch/Delphi/Denso injektorok kódolása (frissítve 2010-ben)
                                                                                                            v i z s g á l ó m ű s z e r e k
Támogatja a Bosch, Delphi, Siemens és Denso injektorokat                               - injektortekercs induktivitásának mérése (opcionális)
- Szórás, kimenet és szivárgás tesztelése                                       - az eszköz megfelel a biztonsági szabványoknak
- Adatbázis                                                      - teszteredmények tiszta megjelenítése
- Piezoelektromos és elektromagnetikus injektorok karbantartása                            - ügyfél archiválása
- Egy multi-injektor lehetséges beprogramozása (3 befecskendezésig)                          - LCD érintőképernyő
- Automatikus/manuális program                                            - bővítések lehetősége
- Különböző tesztprogramok                                              - felhasználóbarát interfész
- Bővítések lehetősége (adapterek és szerelvények)                                  - beépített kezelőpanel
- Injektorvédelmi funkció                                               - üzemi nyomás 2200 bar értékig
- Elektromos PCB védelem                                               - programozható alkatrész dózisok (kilencig)
- Felhasználóbarát interfész                                             - teljesen automata
                                                           - injektorok változó és szerkeszthető paraméterei
                                                           - adatbázis bővítésének lehetősége
                                                           - beépített kétcsatornás oszcilloszkóp

FUNKCIÓK                                                       FUNKCIÓK
- Különleges kamra LED háttérvilágítással, amely lehetővé teszi a szivárgástesztelést és az injektor-         - Különleges kamra LED háttérvilágítással, amely lehetővé teszi a szivárgástesztelést és
szórás megfigyelését                                                 az injektorszórás megfigyelését
- Hengerek mérése az injektor kimenetének és áramlásának megfigyeléséhez, automatikus ürítés a            - Hengerek mérése az injektor kimenetének és áramlásának megfigyeléséhez, automa-
tesztelési eljárás befejezéséhez                                           tikus ürítés a tesztelési eljárás befejezéséhez
- Felhasználóbarát kezelőpanel, amely lehetővé teszi a manuális vagy automatikus üzemmód kiválasz-          - Felhasználóbarát kezelőpanel, amely lehetővé teszi a manuális vagy automatikus
tását és egy nyelvi ellenőrzést, a frissítések lehetőségével                             üzemmód kiválasztását és egy nyelvi ellenőrzést, a frissítések lehetőségével
- Az ultrahangos mosás hatékonyan eltávolít minden paraffinmaradékot                         - Az ultrahangos mosás hatékonyan eltávolít minden paraffinmaradékot
- Teherautó adapterek megvásárlásának lehetősége                                   - Teherautó adapterek megvásárlásának lehetősége
- Adapter egységszivattyú injektorok és PLD szivattyúk teszteléséhez                         - Adapter egységszivattyú injektorok és PLD szivattyúk teszteléséhez
- Különleges rögzítés minden injektortípushoz                                     - Különleges rögzítés minden injektortípushoz
                                                           - Injektordózisok tömegmérése
                                                           - Injektordózisok és áramlások pontos és megismételhető elektronikus mérése
                                                           (az egyetlen eszköz a piaconó, amely lehetővé teszi a töredékdózisok mérését)
tOVÁBBi ADAPtereK teHerAUtÓK OlDAlrÓl tÁPlÁlt KÖZÖS                                  - adatbázis frissítési lehetőséggel

nYOMÓCSÖVeS inJeKtOrAiHOZ (OPCiÓ)                                           tOVÁBBi ADAPtereK OlDAlSÓ tÁPlÁlÁSÚ KÖZÖS
- Iveco (pl. EuroCargo) / Cummins                                           nYOMÓCSÖVeS inJeKtOrOKHOZ
- MAN                                                         PÁlYÁn (OPCiÓ)
- Renault (pl. premium)                                                - Iveco (e.g. EuroCargo) / Cummins
                                                           - MAN
                                                           - Renault (pl. premium)
HOrDOZHAtÓ KOCSi (OPCiÓ)
KOCSI ERGONÓMIKUS ÉS STÍLUSOS KIALAKÍTÁSA                                       HOrDOZHAtÓ KOCSi (OPCiÓ)
BEÉPÍTETT SZEKRÉNY AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ EGY HELYEN TÖRTÉNŐ TÁROLÁSÁHOZ                         ERGONÓMIKUS ÉS STÍLUSOS KIALAKÍTÁSÚ KOCSI
                                                           BEÉPÍTETT SZEKRÉNY AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ EGY HELYEN TÖRTÉNŐ TÁRO-
                                                           LÁSÁHOZ
UltrAHAngOS tiSZtÍtÁS                                                 UltrAHAngOS tiSZtÍtÁS
Az új generációs ultrahangos fürdő biztosítja az injektorokon és a többi alkatrészen belüli összes lera-       Az új generációs ultrahangos fürdő opimális tisztítást biztosít az injektorokon és egy-
kódás és gyanta optimális tisztítását. Az eszköz a legújabb technológiákkal rendelkezik, mint például         éb motoralkatrészeken belüli összes lerakódáshoz és gyantához. Az eszköz a legújabb
a gázmentesítési funkció, amely előkészít egy injektort a tisztításra, és a mosási funkció (33 - 40 kHz),       technológiákkal rendelkezik, mint például a gázmentesítési funkció, amely előkészít egy
amely megnöveli az injektoron áthaladó ultrahangos hullámok teljesítményét.                      injektort a tisztításra, és a mosási funkció (33 - 40 kHz), amely megnöveli az injektoron
                                                           áthaladó ultrahangos hullámok teljesítményét.
 26                                                                                                        27
                                            diagnosztikai vizsgálóműszerek                                                     diagnosztikai vizsgálóműszerek

                                            diesel tech series                                                           tartozékok
                                                                                                                                                     d i a g n o s z t i k a i
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ                                               CRU2                  DS2
                                               standard    opcionális   nem érhető el

                    Injektorfúvóka szórás teszt
                    Befecskendezési mennyiség teszt
                    Visszatérő üzemanyag mennyiség teszt
                    Összes injektortípus vegyszeres tisztítása és regenerációja                                                               DS2 és CRU 2 asztal
                                                                                                                tartozékok
                    Piezoelektromos és elektromagnetikus injektorok támogatása
                    Pir- Piezo injector return regulator
                    Teljes Bosch, Delphi, Denso és Siemens CR támogatás
                    Programozható injektor tápfeszültség (1 V lépésekben)                                1-150                 1-150
                                                                                                                                                     v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    Programozható intenzitás a teljes nyitás funkcióhoz (0,1 A lépésekben)                        1-30                 1-30
                    EUI Cummins, CAT, Detroit Diesel és John Deere injektorok támogatása                                                          Az MM kínálata különböző tartozékokat is tartalmaz, mint példá-
                    EUI Scania, Volvo, Iveco és VW injektorok támogatása                                                                  ul a teherautó injektorok adaptékai, a feltáró folyadékok és egy
                    eUP Mercedes Actros, Atego és Mack injektorok támogatása                                                                ellennyomásszabályzó a piezoelektromos injektorokhoz.
d i a g n o s z t i k a i
                    Átlátszó védőburkolat
                    Digitális nagy nyomás kijelzés
                                                                                                                 007935095020        Crin - Iveco/Cummins adapter 1
                    Elektronikus szivattyú vezérlés és szabályzás
                    Üzemanyaggőz vákuumos kiszívása                                                                              007935095030        Crin - Iveco/Cummins adapter 2
                    Szűrt üzemanyaggőz szállítás az eszközön kívülre
                                                                                                                 007935095040           Crin - MAN adapter
                    Fényes LED világítás
                    Automata / Félautomata / Manuális tesztüzemmód                                    /// /    / /     / /     / // /
                                                                                                                 007935095050           Crin - Renault adapter
                    Felhasználó saját beállítási modulja                                                                           007935095100           Dízel tisztítófolyadék
                    többszörös befecskendezések programozható üzemmódja (kezdeti / alap / szekunder befecskendezés)
                    többszörös befecskendezés beprogramozása (9 befecskendezésig)                                                               007935095110           Dízel tesztelőfolyadék
                    Utasítások lépésről lépésre (lCD-n)                                                                            007935095120       Ultrahangos mosó dízel tisztítófolyadék
                    interfész [HMi] / linux OS 8.4 hüvelykes érintőképernyő lCD tFt                   8.4 hüvelykes érintőképernyő lCD tFt /

                                                                                                                 007935095230          ADATBÁZIS FRISSÍTÉS
                    Szoftver frissítésének / bővítésének lehetősége
                    Mérőhengerek automatikus ürítése                                                                             007935095240  NYOMÁSSZABÁLYZÓ PIEZOELEKTROMOS INJEKTOROKHOZ
                    Injektor elektromos hatékonyságának és ellenállásának tesztelése
                    Elektromágneses és piezoelektromos injektorok elektromos tesztelése                          /       /     /      /
                    Üzemi nyomás (Bar / 1 Bar = 10Kpa)                                        0 - 1800                0 - 1800
                    Tesztelt rendszer nyomásának automatikus kalibrációja
                    injektor feszültségének frekvenciája                                      10 - 10,000               30 - 6000
                    egy vezérlési jel időtartama (μs)                                      100 - 50000 / 10            200-200000 / 100
                    tesztek időtartama                                               1 - végtelen               5 - 60000
                    Dinamikus / statikus injektor teszt
                    Mennyiség mérése üveg mérőhengerekben (ml 2% tűréssel)                                                  5 - 130
                                                                                                                egység szivattyú injektor
                    Dinamikus mennyiség mérése (felbontás 0,2 mg / pontosság 0.2%)
                    Diagnosztika: elégtelen teljesítmény / nem megfelelő szórás / elektromos hiba
                                                                                                                adapterek DS2 és CRU 2
                    Szivárgások diagnosztizálása a zárt injektorokban
                    Adapterek Cri / Di / Crin (összes gyártó*)                                      / /     / /     / /     / /
                                                                                                                asztalhoz
                    Adapterek eUi / eUP / Ui / UP (összes gyártó*)
                    Mosó UB15e (automata, modulált frekvencia 31/42kHz / gáztalanítás)
                                                                              / / /     / / /    / / /   / / /
                                                                                                                PieZO
                    Mosó UB15s (félautomata, frekvencia 42kHz, fűtés)
                                                                                                                MÁgneSSZeleP
                    Sűrített levegő bemenet (BAr)                                            6-10                 3-10
                                                                                                                DUPlA - MÁgneSSZeleP
                    Közepes / Maximális levegőszükséglet (l/perc)                                  500 / 1200               350 / 700
                    tesztelőfolyadék / tisztítóvegyszer edénye (l)                                   4 / 2,5                4 / 2,5
                                                                                                                Adapter az UA2 eszköz egység szivattyú injektoraihoz, amely
                    tesztelőfolyadék / tisztítóvegyszer szűrése (μm)                                   2/8                  2/8
                                                                                                                traktorokban, teherautókban, személyautókban, csónakokban,
                    HP csatlakozások meghúzási erőssége (nm)                                      26-32                 26-32
                                                                                                                vonatokban és ipari gépekben használatos.
                    nyomás a rugalmas tömlőkben (elfogadható / üzemi) (BAr)                             4000 / 2500              4000 / 2500
                    Állítható injektorcsoport (8 - 45mm)
                    M12 és M14 injektor HP csatlakozások
                    Üzemi feszültség (V) / energiafogyasztás (W)                                 100-250 / 370              100-250 / 250
                    tápfeszültség frekvenciája (Hz)                                           50/60                 50/60
                    Vészleállító gomb könnyen elérhető
                    Csomagolási méretek Szé x Mé x Ma (mm) / tömeg (kg)                             605/702/925 / 84            605/702/1015 / 67  007935095260
                    Nyelv választása
                 28                                                                                                                                29
                                       diagnosztikai vizsgálóműszerek                     diagnosztikai vizsgálóműszerek

                                       tartozékok                               tartozékok
                                                                                                                          d i a g n o s z t i k a i
v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    ESZKÖZ TULAJDONSÁGAI:
                    • Egység szivattyú injektorok pneumatikus stimulálása EUI/UI/EUP
                    • Szórás teszt EUI/UI
                                                                           ultrahangos mosó
                    • Befecskendezett üzemanyagmennyiség tesztelése                                Az MM kínálata tartalmaz egy ultrahangos mosót, amely különösen hasznos a műhely
                    • Analizált egység szivattyú injektorok gyors felszerelése és eltávolítása                   mindennapi munkájában, mivel ideális a precíz mechanizmusok és injektorok és
                    • Ultrahangos tisztítás                                            számos más alkatrész lemosásához.
                    • Vegyi tisztítás és öblítés
                                                                                       Tápellátás(Vac)                 230 V
                    • Felhasználóbarát interfész
                    • A tesztelési programok felhasználó általi megváltoztatásának vagy felülírásának lehetősége                     Frekvencia (Hz)                50 / 60
                    • Az eszköz bővítése az összes EUI/HEUI egység szivattyú injektor típus kiszolgálásához                     Ultrahangos frekvencia (kHz)          33-40 (SWEEP)
                    • Szabályzószelep és kis nyomásó folyadék nyomásmérő
                                                                                                                          v i z s g á l ó m ű s z e r e k
                    • HEUI bővítés lehetősége                                                     Teljesítmény S 15 (W)                35
                                                                                   Teljes teljesítmény S 15 H (W)             95
                                                                                 Tényleges ultrahangos teljesítmény (W)            35
                    ALKALMAZÁS
d i a g n o s z t i k a i
                    • IVECO                                                          Maximális ultrahangos teljesítmény .* (W)          280
                    • VOLVO                                                              Fűtési teljesítmény (W)               60
                    • SCANIA
                    • BOSCH USA                                                           Méretek Szé / Ho / Ma (mm)            175 / 180 / 212
                    • BOSCH VW TDI                                                     Külső befoglaló méretek Szé / Ho / Ma (mm)        151 / 137 / 100
                    • DETROIT DIESEL
                                                                                      Űrtartalom literben               1,75
                    • JOHN DEERE
                    • CATERPILLAR                                                       Belső rekesz méretei Szé / Ho / Ma (mm)         112 / 103 / 55
                    • NAVISTAR                                                               Tömeg (kg)                   2,1
                    • CUMMINS-VOLKSWAGEN
                                                                                       Edény anyaga              Rozsdamentes acél
                                                                                       Rekesz anyaga              Rozsdamentes acél
                    VeZÉrlŐPAnel
                                                                                   CE Richtlinie 89/336 EWG (EEC)              igen
                    • Egy intelligens szoftver szimulálja a vezérműtengely bütykeit, amivel
                                                                    007935095210
                    realisztikus méréseket biztosít                                                CE Richtlinie 73/23 EWG (EEC)              igen
                    • Automatikus vagy felhasználó által definiált szinkronizáció vezérműtengely fázisolásával és                      Besorolás                  IP 23
                    egységszivattyú injektor nyitási idővel
                    • Szimulációs programok különböző injektorokhoz és ezek programozásának lehetősége
                    • Lépésenkénti utasítások az LCD képernyőn
                    • Az egység szivattyú injektor feszültség alá helyezésének lehetősége áramerősség vagy
                                                                           PIMK-100 áramlásmérési
                    feszültség jellel
                    • Egység szivattyú injektorellenállásának tesztelése
                                                                           készlet piezoelektromos
                    TARTÓ
                    • Könnyű DS2 csatlakozás
                                                                           injektorokhoz
                                                                           • Készülék a piezoelektromos injektorok visszatérő áramlási mennyiségének méréséhez
                    • Összes egységszivattyú injektor könnyű és gyors felszerelése UI/EUI/HEUI/UP
                                                                           • Átlátszó figyelőüveg az üzemanyag színének megfigyeléséhez esetleges szennyeződés esetére
                    • Adapterek különböző típusú egységszivattyú injektorokhoz
                                                                           • Felcserélhető nyomásmérők a különböző mennyiségek méréséhez
                    • Teljesen szabályzott tartó az összes egység szivattyú injektor mérethez
                                                                           • Alkalmas a piacon található legtöbb injektorhoz
                    • A tartót 80 fokban meg lehet dönteni a DS2 eszköz független ahsználatához
                    DS2.
                                                                           ALKALMAZÁS
                                                                           BOSCH és VDO/SIEMENS injectorok : -1 – +15 Bar
                     007935095270          EUI/UI ADAPTER: SCANIA/YANMAR
                                                                           DELPHI injektorok: -1 – +3 Bar
                     007935095280         EUI/UI ADAPTER: VOLVO/JOHN DEERE
                     007935095290         EUI/UI ADAPTER: VW/AUDI PDE COIL                       A KÉSZLET TARTALMA:
                                                                           - 1 eszköz, kúpos adapter, gyorscsatlakozó
                     007935095300         EUI/UI ADAPTER: VW/AUDI PDE PIEZO                       Egy nyomáselengedő szelep
                     007935095320   EUI/UI ADAPTER: CUMMINS CELECT W/UAS nyomásszabályzóval                  - 1 mérőműszer 63, mérési tartomány -1 – +15 bar
                                                                    007935095250
                                                                           - 1 mérőműszer 63, mérési tartomány -1 – +3 bar
                     007935095330         EUI/UI ADAPTER do ACTROS MBE4000
                                                                           - CZ01 tömlőkészlet VDO/SIEMENS injektorok csatlakoztatásához
                     007935095340          EUI/UI ADAPTER do ATEGO MB900                        - CZ01 tömlőkészlet BOSCH injektorok csatlakoztatásához
                     007935095350          EUI/UI ADAPTER do MACK E-TECH                        - CZ01 tömlőkészlet DELPHI injektorok csatlakoztatásához
                                                                           - Műanyag szállítótok
                 30                                                                                                    31
                           AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ÉS                AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ÉS
                           LÉGKONDICIONÁLÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS                LÉGKONDICIONÁLÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS

                           clima tech top hfo                     clima tech top hfo fga
                                                             CliMA teCH PlUS/HD eVOlUtiOn
                                                             a légkondicionáló egységek töltésére és diagnosztizálására szolgáló egység,
CliMA teCH tOP HFO                                                    ami a legutolsó HFO-1234yf típusúgázt használja. A működése teljesen auto-
a légkondicionáló egységek töltésére és diagnosztizálására szolgáló egység,                       matikus.
ami a legutolsó HFO-1234yf típusúgázt használja. A működése teljesen auto-                        Rendelkezik az FGA (Fiat Group Automobile) jóváhagyásával a Fiat, Alfa Ro-
matikus.                                                         meo, Lancia, Abarth és Fiat Professional márkákhoz.

Ez a legújabb eszköz, amelyet olyan légkondicionáló eszközök kezelésére                         Ez a legújabb eszköz, amelyet olyan légkondicionáló eszközök kezelésére ter-
terveztek, amelyek az új 1234yf házt alkalmazzák. Az eszköz megfelel az eu-                       veztek, amelyek az új 1234yf házt alkalmazzák. Az eszköz megfelel az euró-
rópai és amerikai biztonsági előírásoknak, illetve a SAE (Society of Automotive                     pai és amerikai biztonsági előírásoknak, illetve a SAE (Society of Automotive
Engineers - Autóipari Mérnökök Egyesülete) irányelveinek.                                Engineers - Autóipari Mérnökök Egyesülete) irányelveinek.

A hűtőanyag kinyerési és töltési funkciókat javították, hogy biztosítsák a nor-                     A hűtőanyag kinyerési és töltési funkciókat javították, hogy biztosítsák a normál
mál és rendkívüli karbantartások maximális pontosságát és könnyű kezelhe-                        és rendkívüli karbantartások maximális pontosságát és könnyű kezelhetőségét.
tőségét.
                                                             A szellőzőrendszer teljesítménye biztosítja a legjobb hőelosztást és az egység
A szellőzőrendszer teljesítménye biztosítja a legjobb hőelosztást és az egy-                       aljába épített tachometrikus ventilátor lehetővé teszi minden gázszivárgás meg-
ség aljába épített tachometrikus ventilátor lehetővé teszi minden gázszivárgás                      szüntetését és a szivárgó gáznak a műhelyre kívülre juttatását.
megszüntetését és a szivárgó gáznak a műhelyre kívülre juttatását.
                                                             A hűtőanyag kinyerésére két módszer van, amelyeket a SAE normáknak meg-
A hűtőanyag kinyerésére két módszer van, amelyeket a SAE normáknak                            felelően készítettek elő, hogy megkönnyítsék a kezelő munkáját, amelyek meg-
megfelelően készítettek elő, hogy megkönnyítsék a kezelő munkáját, ame-                         felelnek a műhely munkaidőre vonatkozó követelményeinek: az ECO üzemmód
lyek megfelelnek a műhely munkaidőre vonatkozó követelményeinek: az ECO                         biztosítja a gáz maximális kinyerését, míg a SPEED üzemmód a sebesség és
üzemmód biztosítja a gáz maximális kinyerését, míg a SPEED üzemmód a                           pontosság ideális kombinációja.
sebesség és pontosság ideális kombinációja.
                                                             Az eszköz három olajbefecskendező üzemmóddal rendelkezik: egy tartály a
Az eszköz három olajbefecskendező üzemmóddal rendelkezik: egy tartály a                         gyors csatlakozáshoz, egy szivárgásmentes egyszer használható tárolóedény
gyors csatlakozáshoz, egy szivárgásmentes egyszer használható tárolóedény                        a PAG olajhoz és egy új üzemmód a hibrid autókhoz, amelyekben POE olajat
a PAG olajhoz és egy új üzemmód a hibrid autókhoz, amelyekben POE olajat                         használnak. Az innovatív üzemi riasztások jelzik az eszköz, az autó felszerelt-
használnak. Az innovatív üzemi riasztások jelzik az eszköz, az autó felszerelt-                     ségének és a karbantartási szerviznek a működési hibáit. Az USB csatlakozó
                                         007950015070  007950015080
ségének és a karbantartási szerviznek a működési hibáit.                                 lehetővé teszi az adatbázis frissítését.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:                                                  RÉSZLETES INFORMÁCIÓ:
• Hűtőanyag: 1234yf                                                   • Hűtőanyag: 1234yf
• Beépített adatbázis                                                  • Beépített adatbázis
• Hűtőanyag kinyerési sebesség: 500 g/perc                                        • Hűtőanyag kinyerési sebesség: 500 g/perc
• Névleges nyomás: 20 bar                                                • Névleges nyomás: 20 bar
• Tárolóedény űrtartalma: 12,4 l                                             • Tárolóedény űrtartalma: 12,4 l
• Hűtőanyag tömeg pontosság: +/- 1g                                           • Hűtőanyag tömeg pontosság: +/- 1g
• Olajtömeg pontosság: +/- 1 g                                              • Olajtömeg pontosság: +/- 1 g
 32                                                                                                33
                                        AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ÉS                                                AUTOMATIKUS DIAGNOSZTIKAI ÉS
                                        LÉGKONDICIONÁLÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS                                                LÉGKONDICIONÁLÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS

                                        clima tech top                                                       clima tech plus/hd
                                                                                                      evolution
CliMA teCH tOP                                                                                                    CliMA teCH PlUS/HD eVOlUtiOn
Ez egy teljesen automatikus Magneti Marelli eszköz, amelyet a légkondicioná-                                                                     Ez egy teljesen automatikus Magneti Marelli eszköz, amelyet a légkondicionálók
lók diagnosztikájára és karbantartására terveztek. A beépített adatbázisok a                                                                     tesztelésére és karbantartására terveztek. A rendszer olyan szervizműveleteket
jármű kezelését jelentősen gyorsabbá teszik. Az eszköz tartalmazza a szerviz                                                                     tartalmaz, amelyeket két módon lehet végrehajtani:
időközöket, amelyeket két módon lehet végrehajtani. Manuális funkció: a ke-                                                                      Manuális funkció: a kezelő végzi el a hűtőanyag kinyerését, annak ürítését, az
zelő végzi el a hűtőanyag kinyerését, annak ürítését, az olaj befecskendezé-                                                                     olaj befecskendezését és töltését. Automatikus funkció: a műveleteket végre
sét, töltését és öblítését. Automatikus funkció: a műveleteket végre lehet hajta-                                                                   lehet hajtani automatikusan, egy autókódnak az adatbázisból történő kiválasz-
ni automatikusan, egy autómárkának az adatbázisból történő kiválasztásával,                                                                      tásával, vagy manuálisan, egy programozható ciklusban (a kezelő segítsége
vagy manuálisan, egy programozható ciklusban (a kezelő segítsége nélkül, a                                                                      nélkül, a felhasználó által megadott különböző funkcióbeállításokon keresztül).
felhasználó által megadott különböző funkcióbeállításokon keresztül).                                                                         Az eszköz kiterjedt szoftvere képes végigvezetni a kezelőt az egymást követő
                                                                                                           munkaciklusokon. Az adatbázis megkönnyíti a kezelő munkáját és felgyorsítja a
AZ eSZKÖZ A KÖVetKeZŐKKel renDelKeZiK:                                                                                        légkondicionáló szervizelését.
• Egy programozható, felső osztályú elektronikus mágnesszelep vezérlő rendszer
• Biztonsági szelepek                                                                                                 AZ eSZKÖZ A KÖVetKeZŐKKel renDelKeZiK:
• Nyomásszenzorok                                                                                                   • Egy programozható, felső osztályú elektronikus mágnesszelep vezérlő rendszer
• Kiegészítő hűtőanyag kondenzátorok (elektromos ventilátorral)                                                                            • Biztonsági szelepek
• Három analóg mérőműszer                                                                                               • Nyomásszenzorok
• Nyomtató                                                                                                      • Kiegészítő hűtőanyag kondenzátorok (elektromos ventilátorral)
• Beépített adatbázis járműválasztási és további járművekkel való bővítési lehetőségével                                                               • Analóg mérőműszerek
• Elektronikus mérleg olajhoz, vegyszerekhez és kontrasztanyaghoz                                                                           • Két manuális szelep
• 2,5 méteres szerviztömlők                                                                                              • Két olajtartály
• Könnyen olvasható LCD kijelző                                                                                            • Nyomtató (opcionális)
• Három tárolóedény az olaj, friss olaj és kontrasztanyag kinyeréséhez                                                                        • 2,5 méteres (PLUS) vagy 4 méteres (HD) szerviztömlők
• Adatbázis frissítési lehetősége standard memóriakártyán keresztül                                                                          • Nagyméretű adatbázis
• Különleges öblítőszerelvény a rendszerhez (opcionális)                                                                               • Könnyen olvasható LCD kijelző
                                                                                                           • A belső henger nyomását jelző kiegészítő mérőműszer
                                                                                                           • Kiegészítő kontrasztanyag tartály
CliMA teCH tOP FUnKCiÓK:                                                                                               • Autó légkondicionáló diagnosztika (opcionális)
• Légkondicionálóban lévő hűtőanyag kinyerése                                                                                     • Integrált elektronikus adatbázis, amely lehetővé teszi többek között egy jármű másodla-
• A hűtőanyagban lévő mechanikus szennyeződések tisztítása                                                                              gos azonosítását a regisztrációs szám alapján.
• Hűtőanyag vízmentesítése szűréssel                                   007950015000                    007950015030
• A hűtőanyag és a rendszerben lévő olaj szétválasztása
• Kinyert hűtőanyag mennyiségének mérése
                                                                                                           CliMA teCH PlUS/HD eVOlUtiOn FUnKCiÓK:
                                                                                                           • Légkondicionálóban lévő hűtőanyag kinyerése
• Rendszerben lévő maradék hűtőanyag jelenlétének ellenőrzése                                          CliMA teCH MŰSZAKi PArAMÉtereK                    • A hűtőanyagban lévő mechanikus szennyeződések tisztítása
• Rendszer leeresztése különleges vákuumszivattyúval                    CliMA teCH tOP MŰSZAKi KArAKteriSZtiKA        PlUS/HD eVOlUtiOn                          • Hűtőanyag vízmentesítése szűréssel
• Rendszer leeresztése
                                                                                                           • A hűtőanyag és a rendszerben lévő olaj szétválasztása
• Rendszer szivárgásának ellenőrzése                            Hűtőanyag: R134a
                                                                         Hűtőanyag: R134a                           • Kinyert hűtőanyag mennyiségének mérése
• Automatikus olajbefecskendezés a kezelő által megadott mennyiségben vagy manuáli-
                                              Hűtőanyag elektronikus mérleg: Pontosság +/- 10 g                                     • Rendszerben lévő maradék hűtőanyag jelenlétének ellenőrzése
san, szemrevételezéssel                                                             Hűtőanyag elektronikus mérleg: Pontosság +/- 10 g
                                                                                                           • Rendszer leeresztése különleges vákuumszivattyúval
• Tömlőkben lévő hűtőanyag kinyerése                            Olaj elektronikai mérleg / UV pontosság +/- 1 g
                                                                         Elektronikus vákuummérő: Cl. 2,5                   • Rendszer leeresztése
• Manuális üzemmód lehetősége
                                              Elektronikus vákuummérő: Cl. 1,0                                              • Rendszer szivárgásának ellenőrzése
• Elvégzett funkciók regisztrációja kényelmes kinyomtatás formájában                                       Méretek: 1220x650x610 mm.
                                                                                                           • Automatikus olajbefecskendezés a kezelő
• Rendszer vegyszeres öblítésének lehetősége                        Kis nyomás / nagy nyomás mérő Cl. 1,6
                                                                         Tömeg: 90 Kg                             által megadott mennyiségben az olaj sűrűsége
• UV kontrasztanyag alkalmazásának lehetősége
                                              Külső edény térfogata: 12,4 l                                               alapján, vagy manuálisan, szemrevételezéssel
                                                                         Tárolóedény üzemi kapacitása 12,4 lt - 10 Kg R134a (Plus változat)  • Tömlőkben lévő hűtőanyag kinyerése
                                              R134a anyag maximális mennyisége: 10 Kg                                          • Manuális üzemmód lehetősége
                                                                         Tárolóedény 27,2 lt - 21 Kg R134a. (HD változat)
                                              Kompresszor lökettérfogata: 14 cc
                                                                         Filters Complex molekuláris szűrőszita
                                              Szivattyú űrtartalma: 6 m3/ó 3,5 köbláb – 100 l/min
                                                                         Finom szűrős szita
                                              Végvákuum: 5 Pa – 0,05 mbar
                                                                         Vákuumszivattyú 6 m3/h 3.5 CFM – 100 l/min (Plus változat)
                                              Méretek: 1222x653x610
                                                                         13,7 m3/h 3.5 CFM – 226 l/min (HD változat).
                                              Tömeg: 99 Kg
                                                                         Maximális vákuum 0,05 mbar
                                              Filters Complex molekuláris szűrőszita
                                                                         Filters Complex molekuláris szűrőszita
                                              Finom szűrős szita                                                     CliMA teCH Plus - személyautók és kisteherautók szervizelése.
                                                                         Finom szűrős szita
                                                                                                           CliMA teCH HD – buszok, teherautók és mezőgazdasági gépek szervizelése
                                              Hőnyomtató
                                                                         Hőnyomtató                              CliMA teCH Plus kód 007950015040
                                                                                                           CliMA teCH HD kód 007950015010
  34                                                                                                                                                  35
                                                                                                                              l é g k o n d i c i o n á l ó r e n d s z e r k a r b a n t a r t á s a
                                                                                      LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
                                    TISZTÍTÓESZKÖZ                                            ÖBLÍTŐESZKÖZ


                                    ozon maker                                              cool weather
OZON MAKER                                                                                      COOl WeAtHer
Az eszköz a levegő ionizálásával instabil oxigén allotrópokat hoz létre, mint                                                     A Magneti Marelli bemutatja a COOL WEATHER mosóesz-
például az ózon (O3). Az ózon egy nagyon erős oxidálószer, amely eltávolít                                                      közt, amelyet kifejezetten autók légkondicionáló rendszerére
minden, a fülkében összegyűlt szennyeződést. Gyakorlatilag eltávolítja a ne-                                                     terveztek. Időről időre a kompresszorok fémbetétei vagy más
dvességet, amely általában a padlóburkolaton és a légkondicionáló párologta-                                                     szilárd elemek bekerülhetnek egy balesetet szenvedett jármű
tóin gyűlik össze. Megszünteti a kellemetlen szagokat is.                                                               légkondicionáló rendszerébe. Ez a légkondicionáló rendszer
A jrámű fülkéjének mérete és a szennyeződés mértéke alapján az eszköz                                                         szennyeződését okozza, amely lecsökkenti a kompresszor
képes kiválasztani az üzemmódot és az időt (5, 10, 15, 30 vagy 60 perc).                                                       hatékonyságát,és leggyakrabban a kompresszor beragadá-
Buszok esetén javasolt több Ozone Maker eszköz használata Az ózon (O3)                                                        sát okozza.
megtalálható az atmoszférában, ahol oxigénből keletkezik UV sugárzás ha-                                                       Ez és a számos többi ok a kompresszor károsodását okozza.
tására. Az ózon egy olyan gáz, tami a levegőné nehezebb, , instabil és gy-                                                      Ennek cseréje nem elég a légkondicionáló rendszer meg-
orsan lebomlik. A lebomlás felgyorsítja a hőmérséklet, a nedvesség és a lég-                                                     felelő működéséhez. A rendszerben maradó szilárd szem-
szennyezés növekedését. A vízben az ózon sokkal gyorsabban bomlik le, mint                                                      csék visszajutnak a kompresszorba, és ismételt károsodást
a levegőben. Gáz halmazállapotban színtelen, vastag rétegben kékes árny-                                                       okoznak (de ezúttal az új kompresszorban), illetve a tágulási
alatot vesz fel. Folyékony állapotban intenzív sötétkék színű, szilárd állapot-                                                    szelep vagy a száraz szűrő eltömődését okozhatják. Ezt kö-
ban majdnem teljesen fekete. Az ózon egy nagyon erős oxidálószer , sokkal                                                       vetően meg kell tisztítani a szennyeződéstől a légkondicio-
erősebb az oxigénnél. Oxigén molekulákra és atomos oxigénre bomlik le. A                                                       náló rendszer belsejét. A COOL WEATHER kifejezetten erre
nagyon erős oxidáló hatása miatt az iparban széles körben használják.                                                         a célre tervezett eszköz. A beszerelt nagyhatékonyságú szi-
                                                                                           vattyúnak köszönhetően az eszköz lehetővé teszi az egyes
                                                                                           rendszerelemek belső felületének komplex mosását és a fe-
                                                                                           lület teljes szárítását.
MŰSZAKi ADAtOK:                                                                                    Az eszköz tartalmaz egy különleges csúcsot is, amivel a
Méretek: 320 x 220 x 95 mm.                                                                              légkondicionáló, a szűrő és a csatlakozó kábelek bármelyik
Tápfeszültség: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W                                                                    részéhez csatlakoztatható. Az eszköz rendelkezik egy nyo-
Eszköz kapacitása: 3 l/perc.                                                                             másmérővel, amely a tisztítóközeg aktuális nyomását jelzi ki.
                                               430104018045
Ózontermelés: 0,250 g/ó                                                                                A Proch One képes a nyomás szabályzására.

Kompakt kialakításának és a hosszú ózonkifúvó csőnek köszönhetően a szen-
nyeződések eltávolítása nagyon könnyű. A cső végén egy szonda található,                                                        A KÉSZLET TARTALMAZ:
és ennek a fülke kívánt helyére vagy a porszűrő helyére helyezése nem jelent                                                     • bilincek az egységek csatlakoztatásához
semmilyen veszélyt.                                                                                  • eltávolítható szűrő
                                         Az Ozone Maker használata jelentős megtakarítást tesz lehetővé,                   • az eszköz
• könnyen kezelhető                                amely abból ered, hogy nem kell drága vegyszereket használni, és
• eltávolít minden szennyeződést                         a megvásárlásokra fordított költség nagyon gyorsan megtérül az
• eltávolítja a nedvességet                            önrészére. Az Ozone Maker segít abban, hogy profitáljon az ügyfél                  ÖTLETEK AZ ESZKÖZ ÖBLÍTÉSÉHEZ
• megszünteti a szagokat                             elégedettségéből.                                          007950024740
• könnyű és környezetbarát működés                        Olaszországi Egészszégügyi Minisztérium - Élelmezési és Táplálkozási
• megszünteti a vegyszerek használatának és selejtezésének költségét.       intézet
                                         Protokoll száma 24482 - 31/07/1996.
                                         Napleso Egyetem „FEDERICO II”
                                         Az in vitro értékelések szerint a káros baktáriumokat semlegesíteni
                                         lehet ózonnal. Nem találtak genetikai mutációt.
                                         Udinei Egyetem - Táplálkozástudományi Intézet
                                         Az eszközök sík felületein végzett fertőtlenítési tesztek alapján megfe-  007950024620
                                         lelő húson történő használatra (szalmonella, liszteriózis).
                                         Parmai Egyetem, Mikrobiológiai Intézet
                                         Kísérlet baktáriumtenyészetek ózonnal történő sterilizálására laborató-
                                         riumi körülmények között.

                                         MegFelelŐSÉgi nYilAtKOZAt:
                                         73/23/EEC kisfeszültségű irányelv – Európai Unió (EU)
                                         89/336EEC EMC irányelv – Európai Unió (EU)
  36                                                                                                                         37
                                                     KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
                              KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ            KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK


                                                     szivárgásészlelő
                              KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK


                              présszerszámok
                              kábelkészítéshez
                                                          eleKtrOniKUS SZiVÁrgÁSMÉrŐ
                                                          Lehetővé a rendszer szivárgásának gyors lokalizálását egy elektronikus
                                                          szonda használatával, amely hanggal vagy vizuálisan jelzi a szivárgást.
                                                          • 3 érzékenységi fok (5 észlelési fok)
                                                          • Szivárgás mértékét jelző elektronikus mérleg
HYDrA – KriMP                                                    • 3 gr/év mértékig észleli a szivárgásokat
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondiconáló rendszer                      • Észlel minden CFC , HCFC és HFC anyagot
tömlőinek krimpeléséhez. A Hydra Krimp hidraulikus kézi krimpleő használa-                     • Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
tával ezta műveletet könnyen, gyorsan és precízen lehet elvégezni. Ez a szer-                    • Akkumulátorteszt
szám ideális a műhelyben és terepen való használatra.                                • Szivárgás mértékét jelző hangriasztás
                                                007950013840

A KÉSZLET TARTALMAZ:                                                eleKtrOniKUS SZiVÁrgÁSÉSZlelŐ
• Hidraulikus kézipumpa                                               UV-lÁMPÁVAl
• Kábelfogó csipeszek                                                • 6 érzékenységi fok (15 észlelési fok)
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek                                          • Szivárgás mértékét jelző háromszínű elektronikus mérleg
6 mm (5/16 hüvelyk), 8 mm (13/32 hüvelyk), 10 mm (1/2 hüvelyk) és 12 mm                       • 3 gr/év mértékig észleli a szivárgásokat
(5/8 hüvelyk)                                                    • Észlel minden CFC , HCFC és HFC anyagot
6 mm (5/16 hüvelyk) SRB, 8 mm (13/32 hüvelyk) SRB, 10 (1/2 hüvelyk) SRB                       • Rugalmas, 43 cm hosszú szonda
és 12 mm (5/8 hüvelyk) SRB                                             • akkumulátor vizsgálóműszer
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel                                    • Szivárgás mértékét jelző hangriasztás
• Hordozótok az összes elemhez                                           • Némítási funkció
                                                          • UV-védő szemüveg
                                                          • Nagyon nagy fényerejű UV-diódalámpa
                                         430104017340

                                                007950013850
                                                          A MAgneti Mirelli UV-lÁMPA KÉSZlete leHe-
                                                          tŐVÉ teSZi A SZiVÁrgÁS gYOrS ÉSZlelÉSÉt
MAnUÁliS PrÉS                                                    AUTÓN BELÜLI LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
Ez egy univerzális, könnyű és kézreálló eszköz a légkondicináló rendszerek                     A KÉSZLET TARTALMA:
tömlőinek krimpeléséhez. A tömlővégek manuális krimpelése lehetővé teszi                      • Egy 50 W UV-lámpa, forgó csúccsal
a krimpelési erő megfelelő kiválasztását. A keményített acélból készült meg-                    • Olaj (PAG) kontrasztanyaggal
felelő alap lehetővé teszi a teljes fogantyú megfelelő előzetes felszerelését.                   • Védőszemüveg
Lehetővé teszi a normál manuális vagy hidraulikus fogó használatát.                         • Spray a vegyszer eltávolításához

A KÉSZLET TARTALMAZ:
• Megfelelő méretű tömlőbilincsek
6(5/16 hüvelyk), 8 (13/32 hüvelyk), 10 (1/2 hüvelyk) és 12 (5/8 hüvelyk) mm
• Kábelfogó csipeszek
• Szűkítőbilincsek a fent említett átmérőkkel
• Hordozótok az összes elemhez
                                                007935090120
                                         007950013860
                                                007950024700
  38                                                                                         39
                                                KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
                                                KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK
                                   KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ  VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK
                                   KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK  JAVÍTÓKÉSZLETEK
                                   termométerek       FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK /
                                                SZELEPEK

                                                    007935090650  POLIÉSZTEROLAJ (POE)
                                                            ISO 100 1lt+ UV KONTRASZTANYAG
                                                    007935090740  POLIÉSZTEROLAJ (POE)
                                                            ISO 100 1 liter

lASer tHerMOMeter - PYrOMeter
A pirométer egy professzionális eszköz a mozgatható, nem hozzáférhető vagy
veszélyes tárgyak hőmérsékletének méréséhez.
Egy lézer mutatóval van felszerelve, amely pontosan meghatározza a mért
helyzetet. 15 óra folyamatos működést tesz lehetővé. A pirométe rnagy hőmér-
sékletű precizitása 0,1 °C.                                       007935090710  PAG OLAJ ISO46 250 ml
                                                    007935090720  PAG OLAJ ISO100 250 ml
                                                    007935090730  PAG OLAJ ISO150 250 ml
lASer tHerMOMeter
• NÉGYSZÁMJEGYŰ HÁTTÉRVILÁGÍTÁSOS LCD KIJELZŐ
• -50 – 500ºC (±2ºC) HŐMÉRSÉKLETTARTOMÁNY
• 9V AKKUMULÁTOR (15 ÜZEMÓRA)
• REAKCIÓIDŐ 0,5 MÁSODPERC
• ISMÉTLÉS ±1% VAGY ±1ºC
• AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS 10 PERC INAKTIVITÁS UTÁN
• OPTIKAI FELBONTÁS 12:1                                        007935090660  PAG OLAJ ISO46 1lt
• MÉRT HELY KIVÁLASZTÁSA A LÉZERSUGÁRRAL                                007935090670  PAG OLAJ ISO100 1lt
• EMISSZIVITÁS 0,95                                           007935090680  PAG OLAJ ISO150 lt


                                        007950013810
                                                    007950024490  POe OlAJ 5 l
inFrAreD tHerMOMeter / PrOBe                                      007950024500  PAg OlAJ 46 5l
Ez a kézreálló infravörös vagy beszúrós szonda lehetővé teszi a hőmérséklet
                                                    007950024510  PAg OlAJ 100 5l
közvetlen vagy közvetett mérését. Kényelmesen és könnyen használható, és
                                                    007950024520  PAg OlAJ 150 5l
lehetővé teszi a légkondicionáló rendszerek diagnosztizálását.

MŰSZAKi ADAtOK
• Infravörös hőmérsékleti szonda -55 - 220ºC tartmányhoz
• Szonda hőmérsékleti tartománya -55 - 330ºC
• LCD kijelző
• Max/Min memória
• Emisszivitás szabályzása
                                                    007950024860  PAO OlAJ 68 0,5 l KOntrASZtAnYAggAl
• A blokkolás csökkenti a torzulásokat a kezek termikus hatásának eredmé-
                                                    007950024850  PAO OlAJ 68 1 l KOntrASZtAnYAggAl
nyeként
• Szonda rögzítőkapcsa
                                                    007950024650  PAO OlAJ 68 5 l
                                        007950013830
                                                    007950024630  PAO OlAJ 68 250 Ml
                                                    007950024640  PAO OlAJ 68 1 l
  40                                                                            41
   KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ                            KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
   KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK                            KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK
   VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK                         VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK
   JAVÍTÓKÉSZLETEK                                JAVÍTÓKÉSZLETEK
   FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK                       FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK


       007935090600  VÁKUUMPUMPA OlAJ 0,5                     007950024690  SZiVÁrgÁSÉSZlelŐ HAB
                                              007950024050
       007950024680  HiBriD KOMPreSSZOrOlAJ                    007950014280  HŰtŐAnYAg r134A - ViSSZAKÜlDHetŐ
                                              007950014290  ÉS ÚJrAFelHASZnÁlHAtÓ PAlACKOK, 12 Kg
       007950024670  KOntrASZtAnYAg HerMetiKUS CSOMAgOlÁSBAn 200 Ml        007950024870 FertŐtlenÍtŐ SPrAY, KÉtDArABOS KÉSZlet
       007950024660  PAO OlAJ 68 HerMetiKUS CSOMAgOlÁSBAn 200 Ml          „BOMBA” HAB 150 Ml + AKtÍV HAB 50 Ml
       007935090640  UV KOntrASZtAnYAg 250ml                    007950013001  AirCHeCK PlUS/HD ÁllOMÁS BUrKOlAt
       007935090610  UV KOntrASZtAnYAg 5l                     007935094100  MM7F ÁLLOMÁS BURKOLAT
                                              007950015045  CliMA teCH ÁllOMÁS BUrKOlAt
       007950024050  KOnDenZÁtOr tiSZtÍtÓSPrAY (2 DB)
       007950024020  egYSZer HASZnÁlHAtÓ FertŐtlenÍtŐ SPrAY
                                              007950024350  SZelePeltÁVOlÍtÓ KUlCSKÓW
                                              430104017248 rUgÓSZÁr eltÁVOlÍtÓ KÉSZletW
                                              KÉSZlet tArtAlMAZ nÉgY KÜlÖnBÖZŐ tÍPUSÚ
       007950024530  lÉgKOnDiCiOnÁlÓ  renDSZer   ÖBlÍtŐFOlYADÉK  1      CSATLAKOZÓESZKÖZT TARTALMAZ:
       l007950024540  lÉgKOnDiCiOnÁlÓ renDSZer ÖBlÍtŐFOlYADÉK 5 l          3/8” ( #6 ) VÖrÖS
       007950024550  lÉgKOnDiCiOnÁlÓ renDSZer ÖBlÍtŐFOlYADÉK 20 l         1/2” ( #8 ) KÉK
                                              5/8” ( #10 ) FeKete
                                              3/4” ( #12 ) BÉZS
42                                                                       43
   KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ                          KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
   KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK                           KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK
   VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK                        VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK
   JAVÍTÓKÉSZLETEK                              JAVÍTÓKÉSZLETEK
   FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK                      FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK

                                             007935090750 UniVerZÁliS O-gYŰrŰ KÉSZlet
       007950024760   FOrD KÉSZlet rUgÓZÁr                   SZ. 6 O-gYŰrŰ (10 DB)
       007950024770   OPel KÉSZlet rUgÓZÁr                   SZ. 8 O-gYŰrŰ (10 DB)
                                             SZ. 10 O-gYŰrŰ (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ CSAtlAKOZÓ (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g8 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g6 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ ÖSSZenYOMÓ M. 11,13 X 9,25 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ ÖSSZenYOMÓ M. 6,7 X 5,1 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ niPPOn DenSO ÖSSZenYOMÓ (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ HArriSOn 23,77 X 20,22 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ 8MM (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ 9MM (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ DUPlA 15,4MM (5 DB)
       007950014140 OlAJADAgOlÓ         inJeKtOr  1/4”FFl  X      O-gYŰrŰ DUPlA 10MM (5 DB)
       1/4”MFl1/4”MFl                               O-gYŰrŰ DUPlA 18MM (5 DB)
                                             O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P2 (5 DB)
                                             O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P1 (5 DB)
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 1-7701207274 (5 DB)
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 2-7701207274 (5 DB)
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 3-7701207274 (5 DB)
                                             tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 17,7MM (3 DB)
                                             tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 14,7MM (3 DB)
                                             tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 11,7MM (3 DB)
       007950014150 nYOlCSZÖgletŰ KUlCS AZ lP r134A nYÍlÁS            tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 8,7MM (3 DB)
                                             SZeleP r12/r134 5MM (10 DB)
       SZerViZelÉSÉHeZ SZÉtSZerelÉS                        SZeleP 8MM (5 DB)
       007950014160 nYOlCSZÖgletŰ KUlCS AZ lP r134A nYÍlÁS            nAgY ÁrAMlÁSÚ SZeleP (5 DB)
       SZerViZelÉSÉHeZ SZÉtSZerelÉS                                             007950024090 KÜlÖnlegeS O-gYŰrŰ KÉSZlet 88 DB
                                             O-gYŰrŰ DUPlA 10MM (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ DUPlA 15,4MM (10 DB)
       007950024580   SZerViZ nYÍlÁS 15 X 1,0
                                             O-gYŰrŰ DUPlA 18MM (10 DB)
       007950024590   SZerViZ nYÍlÁS 13 X 1,1
                                             O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P2 (10 DB)
       007950024600   SZerViZ nYÍlÁS HP 12 X 1,5
                                             O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P1 (10 DB)
       007950024840   nAgY nYOMÁSÚ ADAPter 1/4’’ X 13 MM
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 1-7701207274 (10 DB)
       007950024800   HP FOrD CSAtlAKOZÓCSŐ M 10 X 1,25
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 2-7701207274 (10 DB)
                                             O-gYŰrŰ renAUlt 3-7701207274 (10 DB)
                                             tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 17,7MM (2 DB)
                                             tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 14,7MM (2 DB)
       007935090690                                tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 11,7MM (2 DB)
       FiAt CSOPOrt O-gYŰrŰ KÉSZlet
       nr 6 O-gYŰrŰ (10 DB)                            tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 8,7MM (2 DB)
       nr 8 O-gYŰrŰ (10 DB)
       SZ. 10 O-gYŰrŰ (10 DB)
       SZ. 12 O-gYŰrŰ (10 DB)                           007950024080 StAnDArD O-gYŰrŰ KÉSZlet
       SZerViZSZeleP (10 DB)
       O-gYŰrŰ ÖSSZenYOMÓ M. 11,13 X 9,25 (10 DB)                 SZ. 6 O-gYŰrŰ (10 DB)
       O-gYŰrŰ ÖSSZenYOMÓ M. 6,7 X 5,1 (10 DB)                  SZ. 8 O-gYŰrŰ (10 DB)
       O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g6 (10 DB)                      SZ. 10 O-gYŰrŰ (10 DB)
       O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g8 (10 DB)                      SZ. 12 O-gYŰrŰ (10 DB)
       O-gYŰrŰ niPPOn DenSO ÖSSZenYOMÓ (10 DB)
       lP SZeleP VÉDŐAnYA (2 DB)                         O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g8 (10 DB)
       HP SZeleP VÉDŐAnYA (2 DB)                         O-gYŰrŰ niPPOn DenSO g6 (10 DB)
       tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 17,7MM (3 DB)                       O-gYŰrŰ ÖSSZenYOMÓ M. 11,13 X 9,25 (10 DB)
       tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 14,7MM (3 DB)                       O-gYŰrŰ 6,7 X 5,1MM (10 DB)
       tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 11,7MM (3 DB)
       tÖMÍtÉS O-gYŰrŰ 8,7MM (3 DB)                        O-gYŰrŰ HArriSOn 23,77 X 20,22 (10 DB)
       O-gYŰrŰ DUPlA 15,4MM (5 DB)                        O-gYŰrŰ niPPOn DenSO ÖSSZenYOMÓ (10 DB)
       O-gYŰrŰ DUPlA 10MM (5 DB)                         O-gYŰrŰ 8MM (10 DB)
       O-gYŰrŰ DUPlA 18MM (5 DB)
       O-gYŰrŰ niPPOn DenSO 24 X 20 (10 DB)
       O-gYŰrŰ HArriSOn 23,77 X 20,22 (10 DB)
44                                                                    45
   KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ                       KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
   KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK                       KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK
   VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK                    VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK
   JAVÍTÓKÉSZLETEK                           JAVÍTÓKÉSZLETEK
   FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK                  FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK
       007935090930 O-gYŰrŰ ÉS rUgÓKÉSZlet FOrD ÉS gM (60 DB))
       6 O-gYŰrŰ (10 DB)
       8 O-gYŰrŰ (10 SZt)
       10 O-gYŰrŰ (10 SZt)
       12 O-gYŰrŰ (10 SZt)                         007950024830  nAgY SZeleP
       egYSZereS O-gYŰrŰ KÉSZletZlet
       007950024150 O-gYŰrŰ n° 6 (10 DB)                 007950024570 FOJtÓSZeleP FÚVÓKA KÉSZlet (10 DB)
       007950024160 O-gYŰrŰ n° 10 (10 DB)                 • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA KÉK (FOrD)
       007950024170 O-gYŰrŰ n° 8 (10 DB)                 • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA SZÜrKe (AUDi)
       007950024180 O-gYŰrŰ CSAtlAKOZÓ
       007950024200 O-gYŰrŰ 11,13 X 9,25 ÖSSZenYOMÓ M (10 DB)       • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA SÁrgA (VOlVO)
       007950024205 O-gYŰrŰ 6,7 X 5,1 (10 DB)               • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA FeHÉr (FiAt)
       007950024210 O-gYŰrŰ 7,5 X 10,3 g6 DenSO (10 DB)          • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA BArnA (FOrD)
       007950024220 O-gYŰrŰ 24,4 X 20 ÖSSZenYOMÓ DenSO (10 DB)
       007950024230 O-gYŰrŰ 12,7 X 10,3 g8 DenSO (10 DB)         • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA FeKete (OPel)
       007950024240 SZelePVÉDŐ AnYA r134A lP (2 DB)            • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA BÍBOr (CHrYSler)
       007950024250 SZelePVÉDŐ AnYA r134A HP (2 DB)            • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA nArAnCSSÁrgA (FOrD)
       007950024260 tÖMÍtŐ O-gYŰrŰ, BelSŐ ÁtMÉrŐ 17,7MM (3 DB)
       007950024270 tÖMÍtŐ O-gYŰrŰ, BelSŐ ÁtMÉrŐ 14,7MM (3 DB)      • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA VÖrÖS (FOrD)
       007950024280 tÖMÍtŐ O-gYŰrŰ, BelSŐ ÁtMÉrŐ 11,7MM (3 DB)      • FOJtÓSZeleP FÚVÓKA ZÖlD (FOrD)
       007950024290 tÖMÍtŐ O-gYŰrŰ, BelSŐ ÁtMÉrŐ 8,7MM (3 DB)
       007950024300 O-gYŰrŰ DUPlA, KÜlSŐ ÁtMÉrŐ 15,4 MM (5 DB)
       007950024310 O-gYŰrŰ DUPlA, KÜlSŐ ÁtMÉrŐ 10 MM (5 DB)
       007950024320 O-gYŰrŰ DUPlA, KÜlSŐ ÁtMÉrŐ 18 MM (5 DB)
       007950024330 O-gYŰrŰ 24,4 X 20 DenSO (10 DB)
       007950024340 O-gYŰrŰ 23,7 X 20,22 HArriSOn (10 DB)
       007950024360 O-gYŰrŰ 9 MM (10 DB)
       007950024370 O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P2 (5 DB)             430104017091 MÉrŐMŰSZer KÉSZlete 1/4 HÜVelYK 63 MM
       007950024380 O-gYŰrŰ PeUgeOt 6460P1 (5 DB)
       007950024390 O-gYŰrŰ renAUlt 1-7701207274 (5 DB)
       007950024400 O-gYŰrŰ renAUlt 2-7701207274 (5 DB)
       007950024410 O-gYŰrŰ renAUlt 3-7701207274 (5 DB)
       007950024450 O-gYŰrŰ 8 MM (10 DB)
                                         007935090931
                                         JAVÍtÓKÉSZlet gYOrSCSAtlAKOZÓKHOZ ÉS VeZetÉKeKHeZ (90 DB)
                                         10 O-gYŰrŰ nAgY nYOMÁSÚ CSAtlAKOZÓKHOZ
       007950024820  O-gYŰrŰ FOgÓ                     10 O-gYŰrŰ KiSnYOMÁSÓ CSAtlAKOZÓKHOZ
                                         10 r134A leVÁlASZtÓ SZeleP tÖMÍtÉSeK
                                         10 r12 leVÁlASZtÓ SZeleP tÖMÍtÉSeK
                                         5 nYlOn nAgY nYOMÁSÚ CSAtlAKOZÓtÖMÍtÉSeK
                                         5 nYlOn KiS nYOMÁSÚ CSAtlAKOZÓtÖMÍtÉSeK
                                         10 r12 tÖMÍtÉSeK
                                         10 R12 KÁBELTÖMBÖK
                                         10 r134A O-gYŰrŰK
       007950024070  SZerViZSZeleP KÉSZlet 33 DB             10 r134A tÖMÍtÉSeK
       007950024190  StAnDArD SZerViZSZeleP (10 DB)
       007950024420  SZeleP r12/r134 5MM (10 DB)
       007950024430  SZeleP 8MM (5 DB)
       007950024440  SZeleP nAgY ÁrAMlÁS (5 DB)
       007950024460  SZeleP VW gM (5 DB)
       007950024470  StAnDArD 8 MM (5 DB)
       007950024480  StAnDArD SZeleP 10 MM (5 DB)             007950024240  SZelePVÉDŐ AnYA r134A lP (2 DB)
                                         007950024250  SZelePVÉDŐ AnYA r134A HP (2 DB)
46                                                                   47
   KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ                      KOMPLEX LÉGKONDICIONÁLÓ
   KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK                      KARBANTARTÓ TARTOZÉKOK
   VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK                   VEZETÉKEK / GYORSCSATLAKOZÓK
   JAVÍTÓKÉSZLETEK                          JAVÍTÓKÉSZLETEK
   FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK                 FOLYADÉKOK / O-GYŰRŰK / SZELEPEK


       007950013760 lÉgKOnDiCiOnÁlÓ ÁllOMÁS tÖMlŐ 250 CM KÉK
       007950013770 lÉgKOnDiCiOnÁlÓ ÁllOMÁS tÖMlŐ 250 CM VÖrÖS      007950024000  gYOrSCSAtlAKOZÓ 180° lP
       007950013720 lÉgKOnDiCiOnÁlÓ ÁllOMÁS tÖMlŐ 400 CM VÖrÖS      007950024010  gYOrSCSAtlAKOZÓ 180° lP
       007950013730 lÉgKOnDiCiOnÁlÓ ÁllOMÁS tÖMlŐ 400 CM KÉK
                                        007950024560  BÖVÍtett tÍPUSÚ gYOrCSCSAtlAKOZÓ VOlVO,
       007950024040  tÖMlŐCSAtlAKOZÓ 1/4 X 1/4” SAe                  BMW ÉS egYÉB
       007950024100  r134 HengerCSAtlAKOZÓ               007950024030  DIGITÁLIS TERMOMÉTER
                                        007950024060  lÉgKOnDiCiOnÁlÓ ÁllOMÁS ÖBlÍtŐKÉSZlet
                                               Air CHeCK/CliMA teCH
       007950024780  SZŰrŐKÉSZlet KÉMlelŐÜVeggel
                                        007950024110  SZerViZKÉSZlet KiS ÁllOMÁSOKHOZ
                                               (SZŰrŐ + OlAJ)
       007950024750  MANUÁLIS KÉSZLET LÉGKONDICIONÁLÓ          007950024130  SZerViZKÉSZlet nAgY ÁllOMÁSOKHOZ
              renDSZer ÖBlÍtÉSÉHeZ                       (SZŰrŐ + OlAJ + KOntrASZtAnYAg
                                               eltÁVOlÍtÓ SPrAY)
       007950013780  gYOrSCSAtlAKOZÓ lP 1/4 HÜVelYKeS 16 MM
                                        007950024710  MÉrŐMŰSZer KÉSZlet
       007950013790  gYOrSCSAtlAKOZÓ lP 1/4 HÜVelYKeS 16 MM
48                                                                   49
            egyéb eszközök                egyéb eszközök

            vezérműtengely                vezérműtengely
                                                                             e g y é b e s z k ö z ö k
            beállítás                   beállítás
   007935  INJEKTORFOGLALAT                          007935  Különleges szerelvény SIEMENS    Peugeot, Citroen
   063360  TISZTÍTÓESZKÖZ DENSO 17-19 MM                   063540  DIESEL injektorok szétszereléséhez  Ford, Toyota
                                             (a 007935063580 készlet
                                             kalapácsával együtt használandó)   Dízelmotorok: 1.4,
                                                                2.0, 2.2
   007935  ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS ÉS    Mercedes: Sprinter,        007935  Különleges szerlvény SIEMENS
   095090  MERCEDES CDI (SPRINTER, VIANO,  Viano, Vito, Vario,        063550  DIESEL injektorok felszereléséhez
       VITO, VARIO) INJEKTOR      E-Class, C-Class              (a M27x1 készlet kalapácsával
       SZÉTSZETELŐ SZERSZÁM                            együtt használandó)
                        Motorok: CDI
   007935  INJEKTORFOGLALAT                          007935  KÜLÖNLEGES KÉSZLET PSA 2.0-2.2    Injektorok: Bosch,
   063340  TISZTÍTÓESZKÖZ BOSCH SIEMENS                    063560  HDi MOTOROK INJEKTORAINAK      Siemens
       DELPHI                                   SZÉTSZERELÉSÉHEZ
                                                                Peugeot, Citroen,
                                                                Fiat, Lancia

                                                                Motorok:
                                                                2.0 HDI
                                                                2.2 HDI


   007935  INJEKTOR ÉLFORGÁCSOLÓ ESZKÖZ                    007935  KÜLÖNLEGES SZÉTSZERELÉSI       Injektorok: Denso
   063350                                   063570  KÉSZLET DENSO INJEKTOROKHOZ
                                             (a 007935063580 készlet       Toyota, Mazda,
                                             kalapácsával együtt használandó)   Hyundai
   007935  INJEKTOR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET   Mercedes:             007935  UNIVERZÁLIS INJEKTOR
   063530  Mercedes CDI A és B osztályhoz  A-osztály(168 -04,        063580  SZÉTSZERELŐ KÉSZLET Bosch,
                        169 04-), B-osztály            Delphi, Mercedes, Volvo, Ford,
                                             Renault, Kia, TEHERAUTÓK
                                             INJEKTORAI
50                                                                         51
           egyéb eszközök                  egyéb eszközök

           vezérműtengely                  vezérműtengely
                                                                  e g y é b e s z k ö z ö k
           beállítás                     beállítás
   007935  TEHERAUTÓK                              007935  UNIVERZÁLIS INJEKTOR
   063440  INJEKTORAINAK                             060830  SZÉTSZERELŐ KÉSZLET A KÖZÖS
       ÉS SZIVATTYÚ                                  NYOMÓCSÖVES
       INJEKTORAINAK
       SZÉTSZERELÉSÉRE
       SZOLGÁLÓ KÉSZLET
   007935  ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁSI                      007935  IZZÍTÓGYERTYA ELTÁVOLÍTÓ
   063630  ÉS INJEKTOR SZÉTSZERELÉSI                       063380  SZERSZÁM KÉSZLET M8 + M10
       KÉSZLET MERCEDES CDI TÍPUSHOZ                         MENET
       (SPRINTER, VIANO, VITO, VARIO)
   007935  RÉZ INJEKTOR TÖMÍTÉS ELTÁVOLÍTÓ                    007935  IZZÍTÓGYERTYA ELTÁVOLÍTÓ
   063370  ESZKÖZ                                063390  SZERSZÁM KÉSZLET M9 1.3 MJ
                                               MOTOROKHOZ (FIAT OPEL SUZUKI)
   007935  INJEKTOR SZÉTSZERELŐ KÉSZLET   Fiat, Alfa Romeo          007935  IZZITÓGYERTYA ÉS IZZITÓGYERTYA
   063450  FIAT MULTIJET MOTORHOZ      Lancia, Opel, Suzuki        063400  JAVÍTÓ KÉSZLET
                        MOTOROK: 1.3 MJ
                        16V / CDTI / DdiS 16V
                        1.6 MJ 16V
                        1.9 MJ 16V / CDTI /
                        DDiS 16V
                        2.0 MJ 16V / CDTI   007935  SZÉTSZERELŐ INJEKTORKÉSZLET    Fiat, Alfa Romeo          007935  IZZÍTÓGYERTYA MENETFELÚJÍTÓ
   063460  MINDEN TÍPUSHOZ          Lancia, Opel Saab,         063590  SZERSZÁM - M8, M9 ÉS M10
                        Suzuki JTD ENGINES
52                                                              53
           egyéb eszközök     egyéb eszközök

           vezérműtengely     vezérműtengely
                                                                   e g y é b e s z k ö z ö k
           beállítás       beállítás
   007935  FELSZERELŐ ÉS ELTÁVOLÍTÓ          007935  TENGELYKAPCSOLÓ
   060890  ESZKÖZÖK MINDEN TÍPUSÚ           063430  KÖZPONTOSÍTÓ KÉSZLET SAC
       BENZIN- ÉS DÍZELMOTOR                NÉGYPOFÁS
       SZELEPHEZ                      TENGELYKAPCSOLÓKHOZ
   007935  GENERÁTOR SZÉTSZERELŐ           007935  TENGELYKAPCSOLÓ
   063410  VILLÁSKULCS MAGNETI MARELLI/        063420  KÖZPONTOSÍTÓ KÉSZLET SAC
       BOSCH/DELPHI                    HÁROMPOFÁS
                                 TENGELYKAPCSOLÓKHOZ
                                 BILINCSEK
   007935  8 OLAJSZŰRŐ CSAVARKULCS          007935  TENGELYKAPCSOLÓ
   060770                       063610  KÖZPONTOSÍTÓ KÉSZLET
   007935  MULTI JET SZŰRŐ SZÉTSZERELŐ        007935  TELJES KÉSZLET A        118d, E81/87 (06-09)
   060580  KÉSZLET                  063470  VEZÉRMŰTENGELY BMW 2.0 DÍZEL  120d, E81/82/87 (06/09)
                                 MOTOROKBAN TÖRTÉNŐ       123d, E81/82/87 (07-09)
                                                 318d E90/91 (07-09)
                                 BEÁLLÍTÁSÁHOZ
                                                 320d E90/91/92 (05-09)
                                                 520d E60/60 (06-08)
                                                 X3 2.0d E38 (07-09)
   007935  GUMIABRONCS ÚJRAPEREMEZŐ -         007935  KÉSZLET A VEZÉRMŰTENGELYNEK  Fiat: Idea, Punto,
   063620  230 V FESZÜLTSÉG 007935          063480  A FIAT 1.4 8 V FIRE EVO 2   Grande Punto, Stilo,
                                 BENZINES MOTORBAN TÖRTÉNŐ   Panda, 500, Bravo
                                 BEÁLLÍTÁSÁHOZ         Lancia: Ypsilon, Musa

                                                 Motorok:
                                                 1.4 FIRE Evo2,
                                                 1.4 16V 90/95/100KM Starjet,
                                                 1.4 16V 120/150KM T-Jet
54                                                               55
           egyéb eszközök                        egyéb eszközök

           vezérműtengely                        vezérműtengely
                                                                                         e g y é b e s z k ö z ö k
           beállítás                           beállítás
   007935  VEZÉRMŰTENGELY BEÁLLÍTÓ      Fiat: Ducato,                 007935  NÉGYELEMES VEZÉRMŰTENGELY     Fiat: Punto, Bravo,
   063490  KÉSZLET MINDEN 2.2-2.3-3.0     Iveco, Daily                  060640  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET FIAT PUNTO 1.2  Brava, Marea, Palio,
       MULTIJET TEHERAUTÓ MOTORHOZ    Ford: Transit                      ÉS 1.4 16V MOTOROKHOZ       Stilo
                         Peugeot: Boxer
                         Citroen: Jumper                                      Motorok:
                         Motorok:                                         1.2 16V
                         2.2 JTD                                          1.4 16V
                         2.3 JTD
                         3.0 JTD


   007935  VEZÉRMŰTENGELY BEÁLLÍTÓ      Alfa Romeo: MiTo,               007935  VEZÉRMŰTENGELY          00: Fiat Bravo/Brava, Lancia
                                                                      Y10 1.4 12v
   063500  KÉSZLET AZ ÚJ MOTORHOZ       MiTo QV, Giulietta,              060670  SZÖGHELYZET BEÁLLÍTÓ KÉSZLET   10: Lancia K R5 2.0 20v 96-
       FIAT ÉS ALFA 1.4 MULTIAIR     Fiat: 500, Punto Evo,                  1.4 – 3.0 MOTOROKHOZ (FIAT,    20/21: Alfa Romeo 3.0 V6
                         Bravo                          LANCIA ALFA ROMEO)        24V
                                                                      40: Lancia R5 -96
                         Abarth: Punto Evo                                     50: Fiat Bravo/Brava/Marea
                         Motorok:                                         Lancia Dedra/Delta 1.8 16V
                         1.4 MultiAir 16V 102/105KM                                115KM
                         1.4 MultiAir Turbo 16V                                  60: Fiat Coupe/Alfa/Lancia 1.8
                         135/140/165/170KM                                     16V 130HP Alfa 155
                                                                      70: Fiat Bravo/Brava/Marea
                                                                      2.0 20V
                                                                      80: Fiat Barchetta/Coupe 1.8
                                                                      16V variátorral
   007935  TELJES VEZÉRMŰTENGELY BEÁLLÍTÓ   Renault: Clio, Kangoo,                                  90: Alfa 145/146 1.4 16V
                                                                      / 1.6 16V (A sorozat), 147 1.6
   063510  KÉSZLET RENAULT MOTOROKHOZ     Laguna, Espace, Master,                                  120KM
       1.5-1.9-2.2-2.5 DCI; 1.9; 1.9 TD  Megane, Scenie, Trafic                                  100: Alfa 156 1.6 16V,
                                                                      145/146 1.4/1.6, 155 1.6 16V
                         Nissan: Kubistar,                                     105: Alfa 156 1.8-2.0 16V,
                         Interstar, Quashqai                                    Spider/GTV TS 2.0, 155 TS 1.8
                         Motorok:                                         120: Fiat/Lancia 2.0 Turbo
                         1.5 dCi, 1.9 TD, 1.9 dCi
                         2.2 dCi , 2.5 dCi
   007935  VEZÉRMŰTENGELY BEÁLLÍTÓ      Opel: Vivaro                  007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET    Fiat: Bravo, Brava,
   063520  KÉSZLET ÉS TENGELYBLOKKOLÓ     Renault: Trafic                060780  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET 1.6 16V STILO,  Marea, Palio, Stilo,
       TELJES KÉSZLET           Nissan: Primastar                    MULTIPLA, BRAVA, BRAVO      Multipla
       ÚJ MOTOROKHOZ                                       MOTOROKHOZ MAREA, PALIO
       OPEL 2.0 DCI DÍZEL         Motorok:                                         Motor:
                         2.0 dCi (lánccal)                                     1.6 16V
   007935  VEZÉRMŰTENGELY FÁZIS BEÁLLÍTÓ   Ford: Fiesta, Fusion, Courier,         007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET
                         Escort, Focus, Puma, Modeo,
   060630  KÉSZLET FORD Z-TEC MOTORHOZ    Transit, Connect, Cougar            060680  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET ÚJ 1.9 TDI
                         Mazda: 121                       VW-AUDI MOTOROKHOZ
                         Volvo: S40, V50
                         Motorok:
                         1.2, 1.4, 1.6, 1.7 16V – szíjjal
                         1.8, 2.0 16V – szíjjal
                         és lánccal
                         1.4, 1.6 16V Focus/Mazda 121
                         1.8D, 1.8 TD
56                                                                                     57
           egyéb eszközök                    egyéb eszközök

           vezérműtengely                    vezérműtengely
                                                                                       e g y é b e s z k ö z ö k
           beállítás                      beállítás
   007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET   Opel: Corsa, Agila,           007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET     Alfa Romeo: 145, 146,
   060600  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET 1.0-1.2 OPEL  Meriva, Astra              060620  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET ÚJ 1.3- 1.9-2.4  147, 156, 159, 166, GT
       MOTOROKHOZ                                    MULTIJET 140-175 CV        Fiat: Punto, Grande
                       Motorok:                     MOTOROKHOZ             Punto, Bravo/Brava,
                       1.0 12V/16V                    ALFA-FIAT-LANCIA-OPEL-SUZUKI    Marea, Stilo, Doblo,
                       1.2 16V
                       1.4 16V (z łańcuchem)                                Multipla
                                                                  Motorok:
                                                                  1.9 JTD 8V/16V
                                                                  2.4JTD 10V/20V
   007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET   Fiat: Ducato               007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET     Fiat: Punto, Panda,
   060790  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET FIAT      Iveco: Daily               060810  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET ÚJ 1.3 MULTIJET  Idea, Doblo, Stilo
       DUCATO 2.3 JTD MOTOROKHOZ                             ALFA-FIAT-LANCIA MOTOROKHOZ    Lancia: Ypsilon, Musa
                       Motor:                                        Opel: Corsa, Meriva,
                       2.3 JTD                                       Agila, Combo
                                                                  Suzuki: Ignis, Swift,
                                                                  Wagon R+
                                                                  Motor:
                                                                  1.3 Multijet / CDTI / DDiS
   007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET   Audi: A2, A3, A4, A5,          007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET     Renault: Megane,
   060800  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET        A6, Q5, TT                060700  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET RENAULT 1.9    Scenie, Laguna, Trafic,
       ÚJ 1.2 -1.4-1.6-1.9-2.0 TDI   Seat: Alhambra, Altea,              DÍZEL ÉS 1.2,1.2 16V        Twingo, Clio, Kangoo
       VW - AUDI MOTOROKHOZ      Arosa, Cordoba, Ibiza,              MOTOROKHOZ BENZYNA         Nissan: Quashqai,
                       Inca, Leon, Toledo, Exeo                               Kubistar, Interstar
                       Skoda: Fabia, Octavia,                                Volvo: S40/V40
                       Roomster, Superb
                       VW: Beetle, Bora,                                  Motorok:
                       Caddy, Eos, Fox, Golf,                                1.9, 1.9 TD, 1.9 dCi, 1.2, 1.2 16V

                       Jetta, Lupo, Passat, Polo,
                       Scirocco, Sharan,
                       Tiguan, Touran,             007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET     Renault: Laguna,
                       Transporter               060690  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET RENAULT      Espace, Master
                       Ford: Galaxy                   MOTOROKHOZ             Nissan: Interstar,
                       Motorok:                     2.5 I 2.2 DCI DIESEL        Primastar
                       1.2 TDI PD
                       1.4 TDI PD
                       1.6 TDI CR                                      Motorok:
                       1.9 SDI                                       2.2 dCi
                       1.9 TDI PD
                       2.0 TDI PD/CR
                                                                  2.5 dCi   007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET   Renault: Clio, Clio           007935  VEZÉRMŰTENGELY SZÖGHELYZET     Opel: Corsa, Agila, Meriva,
                                                                  Astra, Zafira, Vectra, Omega,
   060610  BEÁLLÍTÁS            Sport, Megane,              060820  BEÁLLÍTÓ KÉSZLET 1.0-1.2 OPEL   Sintra, Frontera, Signum
       1.8-2.0 16V RENAULT       Scenie, Laguna, Espace              BENZINES 12V ÉS 16V        Saab: 9-3, 9-5
       MOTOROKHOZ           Nissan: Note, Quashqai              MOTOROKHOZ             Motorok:
                                                                  Opel:
       +VEZÉRMŰTENGELY TÖMB      Benzinmotorok:                  ÉS 2.0 TDI 16V           1.0 12V/16V
       1.4-1.6             1.4                                         1.2 16V
                                                                  1.4 16V (láncos)
                       1.6                                         2.0/2.2 Di
                       1.8                                         Saab:
                       2.0 16V                                       2.2 Di (engine D223L)
58                                                                                   59
                        egyéb eszközök
           egyéb eszközök
                        kiegyenlítők és
           vezérműtengely      gumiabroncs
                                                                                      e g y é b e s z k ö z ö k
           beállítás         kalapácsok
   007935  KÉSZLET ÚJ RUGALMAS              007935060075  ABrOnCSKAlAPÁCS g7240
                                      A G7240 gumiabroncs kalapács egy állandó fordulatszámú, félautomata eszköz.
   063600  VEZÉRMŰSZÍJAK FELSZERELÉSÉHEZ                Személyautókhoz és teherautókhoz alkalmas (keréktárcsa átmérő 12 – 22,5 hüvelyk,
       ÉS SZÉTSZERELÉSÉHEZ                     szélesség 3 – 12 hüvelyk).
                                      - Két tágulási henger
                                      - Lengőkar
                                      - Önközpontosító befogópofák kerekek befogásához
                                      - Elől lévő pedállal szabályozható
                                      - Asztaltető fordulatszáma: 6,5 ford/perc
                                      - A készlet tartalmaz gumiabroncskanalat
                                      - Préselt alumíniumból készült pedál
   007935  KÉSZLET FIAT STILO ÉS FIAT          007935070210  ABrOnCSKAlAPÁCS g7441V
                                      A G7441V abroncskalapács az egyszerű típushoz képest egy automatikus eszköz, és az
   060850  MULTIPLA TÍPUSOK FÉKPOFA                   eszköz kiegészül egy automatikus lengőkarral és egy kétsebességű forgó asztaltetővel.
       POZÍCIÓINAK BEÁLLÍTÁSÁHOZ                  Személyautókhoz és teherautókhoz alkalmas (keréktárcsa átmérő 12 – 22,5 hüvelyk,
                                      szélesség 3 – 12 hüvelyk).
                                      - Két tágulási henger
                                      - Automatikusan visszahajló kar
                                      - Asztaltető fordulatszáma: 6,5 és 13 ford/perc
                                      - Pneumatikusan zárt tartóláb pozíció
                                      - Önközpontosító befogópofák kerekek befogásához
                                      - A készlet tartalmaz gumiabroncskanalat
                                      - Préselt alumíniumból készült pedál                                      KerÉKKiegYenSÚlYOZÓ g2117
   007935  FÉKHENGER KÖSZÖRÜLŐ              007935060065  A G2.117H kerékkiegyensúlyozó egy kis sebességű forgó elektronikus eszköz, amelyet
   060870  KÉSZLET - TEHERAUTÓ, 60 - 260                teherautókhoz és személyautókhoz terveztek (kerékátmérő 50 - 102 cm, maximális tömeg
                                      65 kg).
       MM ÁTMÉRŐ, 127 MM HOSSZ                   - Kerékburkolat, amely zárt helyzetben védelmet nyújt és elindítja a kiegyensúlyozási
                                      eljárást.
                                      - A kerekek megtartása abban a pontban, ahol a legnagyobb módosítás szükséges.
                                      - Monokróm LCD VGA kijelző.
                                      - Motorkerékpár kerekek statikus és dinamikus kiegyensúlyozási funkciója.
                                      - Gumiabroncs és keréktárcsa beállításának optimális programozása
                                      - Funkciók: ALU S (súly felszerelése az alumínium keréktárcsára) és SPLIT (súlyok felszere-
                                      lése a tárcsa pereme mögé)
                                      - A készlet tartalma: fogók a súlyok eltávolításához, súlykészlet, tolómérők


                                      KerÉKKiegYenSÚlYOZÓ g3.140 H
   007935  FÉKHENGER KÖSZÖRÜLŐ              007935070230  A G3.140H kerékkiegyensúlyozó a csúcstípus. Biztosítja a távolság és a kerékátmérő auto-
   060880  KÉSZLET - SZEMÉLYAUTÓ, 50 - 160               matikus mérési funkcióját, illetve egy könnyen leolvasható LCD kijelzővel rendelkezik.
                                      - Kerékburkolat, amely zárt helyzetben védelmet nyújt és elindítja a kiegyensúlyozási
       MM ÁTMÉRŐ, 127 MM HOSSZ                   eljárást.
                                      - A kerekek megtartása abban a pontban, ahol a legnagyobb módosítás szükséges.
                                      - Színes 17 hüvelykes LCD kijelző.
                                      - Motorkerékpár kerekek statikus és dinamikus kiegyensúlyozási funkciója.
                                      - Gumiabroncs és keréktárcsa beállításának optimális programozása
                                      - Automatikus ALU S (súly felszerelése alumínium keréktárcsára) és PAX programok
                                      - Kiegyensúlyozott kerék pneumatikus lezárása.
                                      - ECO-WEIGHT opció, amely lehetővé teszi a használt súlyok tömegének csökkentését,
                                      miközben felgíorsítja a kiegyensúlyozási eljárást.


                                      KiS FOrDUlAtSZÁMÚ KerÉKKiegYenSÚlYO-
   007935  FÉKHENGER KIHAJTÓ ESZKÖZ           007960008380
   060900  VW-SEAT-SKODA
                                      ZÓ, BUrKOlAt nÉlKÜl g2.116H
                                      A G2.116.kerékkiegyensúlyozó a Magneti Marelli alaptípusa. Ez egy kis sebességű forgó
       SZEMÉLYAUTÓKHOZ                       elektronikus eszköz, amelyet teherautókhoz és személyautókhoz terveztek (kerékátmérő 50 -
                                      102 cm, maximális tömeg 65 kg).
                                      - A kerekek megtartása abban a pontban, ahol a legnagyobb módosítás szükséges.
                                      - Monokróm LCD VGA kijelző.
                                      - Motorkerékpár kerekek statikus és dinamikus kiegyensúlyozási funkciója.
                                      - Gumiabroncs és keréktárcsa beállításának optimális programozása
                                      - Funkciók: ALU S (súly felszerelése alumínium keréktárcsára) és SPLIT programok
                                      (súlyok felszerelése a keréktárcsa mögé).
                                      - A készlet tartalma: fogók a súlyok eltávolításához, súlykészlet, tolómérők
60                                                                                   61
                                    egyéb eszközök           egyéb eszközök

                                    lengéscsillapító          fékfolyadék cseréje
                                                                                                              e g y é b e s z k ö z ö k
                                    cserélő
                                                   007935060380

lengÉSCSillAPÍtÓ CSerÉlŐ                                                  FÉKrenDSZer – neDVeS SZÍVÓgÉP
A Magneti Marelli az első vállalat a magyar piacon, amely bevezeti az egyedi és uni-                    A Magneti Marelli egy univerzális pneumatikus eszközt kínál a fékfolyadékok cseré-
verzális pneumatikus eszközt, amelyet a MacPherson rugótornyok lengéscsillapí-                       jéhez. Az eszköz tartalmaz egy rozsdamentes acél tárolóedényt, amelyen belül egy
tóinak szétszerelésére és összeszerelésére terveztek. Az eszköz egy kompresszor                      gumi membrán található, amely kiszívja a fékfolyadékot az autóból. Amikor a belső
sűrített levegőjét használja.                                               tárolóedény fel van töltve a maximális üzemi nyomásra, akkor az eszköz függetlenül
A standard felszerelés két fogót tartalmaz a rugók rögzítéséhez. Ezeknek kö-                        működik. Csak egy személy szükséges a folyadék teljes és hiánytalan cseréjéhez.
szönhetően a lengéscsillapítók szétszerelése gyors és megbízható lesz. A rugót
összenyomott állapotban tartva jelentősen csökken a csere ideje. Az eszköz kü-
lönösen fontos az új típusú összeállított és kúpos lengéscsillapítók esetén, köszön-
                                                                      Ciśnienie robocze              Atm: Min 1 - Max 2
hetően az önbeállító rúdnak, amely korrigál minden eltérést. Az eszköz rendelke-
zik egy gyakorlatias és megbízható szerszámmal. A maximális nyomás 6 atm 735                                  Gabaryty                 25 x 25 x 75
kgterhelésnél illetve 8 atm - 980 kg terhelésnél. Két pofa fogja meg a rugót, amely
a készlet része, lehetővé téve az összes forgalomban lévő rugó összenyomását. A                             Pojemność zbiornika                 10 litrów
pofák gyorskioldóval rendelkeznek, amely az idő elvesztése nélkül lehetővé teszi a
kicsiről a nagy fogóra való átállást. A készlet tartalmaz egy pofát (007935060310)                          Rura (sprężone powietrze)               4 metry
amely a fogók helyére való felszereléskor megfogja a rugót, lehetővé téve a lengés-
                                                                     Zbiorniki w postaci
csillapító külső csövének a megfogását, és a további befogást a Mercedes, Honda                              równoległościanu
és a Toyota esetén (további felszerelés).                                                                         2 szt. x 1lt.
                                                                   stosowane do transportu
                                                                    cieczy na wyposażeniu
Üzemi nyomás – Atmoszféra: Min 6 - Max 10
                                                                         Ciężar                   7 kg
Tényleges méretek - 140x65x40 cm.
Tömeg - 72 kg                                                       A készlet tartalmaz sapkákat is, amellyel az eszköz szinte minden típusú fékfoly-
Nyomáserő – max. kg 735 (6 Atm) /kg. 980 (8 Atm.)                                     adék tartályhoz illeszthető; ezen felől egy univerzális sapka is található, amely a
                                                              legtöbb autóhoz illeszkedik és növeli az alkalmazási lehetőségeket.

FELSZERELÉS                                                        007935060390 sapka száma 1 Alfa, Austin, Daf, Fiat, Ford, Rover, Vauxhall
                                                              007935060400 sapka száma 2 Autobianchi, Fiat,
007935060310
                                                              007935060410 sapka száma 3 Porsche, VW
                                                              007935060420 sapka száma 4 Alfa, Audi, BMW, Citroen, Ford,
                                                                        Lamborghini, Lancia, Maserati,
                                                                  Matra, Mercedes, NSU, Opel,
                                                                              Peugeot, Porsche, Renault, Saab,
                                                                        Seat, Talbot, VW, Volvo
                                                              007935060490 sapka száma 5 Citroen,
                                                              007935060430 sapka száma 7 Ferrari, Maserati, Renault, Volvo
                                                              007935060440 sapka száma 8 Autobianchi, Ferrari, Fiat,
                                                                              Lamborghini, Lada, Seat,
                                                              007935060450 sapka száma 9 Citroen, Fiat, Renault,
                                                              007935060460 sapka száma 10 Alfa, Innocenti, Maserati
            007935060660                                            007935060500 sapka száma 11 Peugeot, Renault
                                                              007935060510 sapka száma 13 Opel
                                                              007935060520 sapka száma 18 Austin, Land Rover, Triumph
                                            007935060300            007935060470 sapka száma 21
                                                              007935060480 sapka száma 25 univerzális

                                                              A Magneti Marelli műhelyszerszám választékát nyomó alátétek egészítik ki.
                                                              Az acél tárolóedények, amelyekkel ezek az alátétek fel vannak szerelve, minden
                                                              típusú tisztítófolyadékot fogadnak (kiveva a savas készítményeket). Az összes típus
                                                              rendelkezik kerekekkel a műhelyen belül való könnyű mozgatáshoz, amivel elérhe-
                                                              tők a nehezen hozzáférhető és távoli részek, és egy kijelző mutatja a tárolóedény
                                                              nyomását.
                         007935060650                                                                  Model       007935060910   007935060920  007935060930    00793506940

                                                               Pojemność zbiornika      24 l      50 l      24 l        50 l

                                                                Zdolność ssąca     2/3 zbiornika  2/3 zbiornika  2/3 zbiornika   2/3 zbiornika

                                                               Ciśnienie robocze      8 bar     8 bar      4 bar       4 bar

                                                                Długość lancy       60 cm     80 cm      60 cm       80 cm
62                                                                                                          63
                    checkstar -
                                checkstar- garanciális
                    információ
                                                                                                           i n n e
                                feltételek
                                                                                                           n a r z ę d z i a
                                1. FelelŐSSÉg
                                A vevő felelős a MAGNETI MARELLI AFTER MARKET PARTS & SERVICES S.P.A (továbbiakban MMAM) által gyártott és a márkakereske-
                                dés által értékesített szerszámok és szoftverek használatáért.
                                Az ügyfel elismeri, hogy az MMAM és a márkakereskedés nem felelős olyan esetekben, amikor a potenciális károsodást a márkakereskedés
A Magneti Marelli Checkstar Service Network egy globá-     által értékesített és a vevő által használt termék vagy szolgáltatás nem megfelelő használata okozza, ami annak következménye, hogy ezeket
lis hálózat, amely a Magneti Marelli felhatalmazott autó-    a termékeket nem a javaslatok szerinti és nem megfelelő üzemi körülmények között használják, ahogyan azokat szoftverben és a kezelési
szerelő műhelyeiből áll, és amelyet a legjobb minőség      kézikönyvben meghatározták. Az ügyfél köteles alkalmazni minden adatot és információt, amelyet közvetlenül vagy közvetve az MMAM-től
érdekében hoztak létre.                     vagy a márkakereskedéstől szerez be, annak tudatában, hogy ezek lehet hogy nem teljes körűek és soha sem helyettesíthetik a professzio-
A Checkstar hálózat jelenleg 4900 műhelyből áll, ame-      nális ismereteket.
lyek a világon mindenhol megtalálhatók (2000 Olaszor-
szágban, 1200 Spanyolországban és Portugáliában, 160
Görögországban 32 Horvátországban, 1351 Brazíliában,      2. GARANCIA
                                A termék átvételekor az ügyfélnek ellenőriznie kell, hogy a termék módosítatlan állapotban van-e, és az aktiválástól vagy a konszignációban
40 Argentínában, Paraguayban és Uruguayban).
                                meghatározott számított 15 napon belül jelentenie kell minden esetleges hibát.


                                SZERSZÁMOK: A márkakereskedés garanciát biztosít a meghibásodások és gyártási hibák esetére, amelyet a MMAM szervizhálózata
A magyar Magneti Marelli egység 2008 óta dolgozik a fel-
                                határoz meg a termék megvásárlásától vagy aktiválásától számított tizenkét (12) hónapon belül. A garancia hatálya alatt a felhatalmazott
hatalmazott Magneti Marelli Checkstar műhelyek létreho-     szervizközpontok kötelesek helyreállítani a termék megfelelő működését a hibás alkatrészek cseréjével vagy javításával. A garancia nem
zásán az ön országában.                     vonatkozik a következők miatt bekövetkező meghibásodásokra: a) nem rendeltetésszerű használat vagy a termék nem megfelelő karbantar-
A Checkstar System egy olyan projekt, amely főleg azokat a   tása, rossz vagy pontatlan beszabályzás; b) olyane szoftver, interfész vagy alkatrész használata, amelyet nem a hivatlos MMAM márkakeres-
független műhelyeket célozza meg, ahol a Magneti Marelli    kedés és szervizhálózat bocsátott ki; c) jogosulatlan módosítás vagy nem rendeltetésszerű használat; d) a termék olyan környezetben való
képes együttműködést nyújrani a know-how és az üzleti      használata, amely nincs a termékhez meghatározott paramétereken belül; e) üzemeltetési körülmények nem megfelelő előkészítése vagy
tanácsadás tekintetében.                    karbantartása.


                                SZOFtVer/liCenCeK:          Bár az MMAM minden lehetségest megtett az itt lévő információk pontossága érdekében, nem garantál-
                                ható, hogy a szoftver vagy az itt szereplő vagy itt megjelenő információ hibátlan. A programokban és archívumokban különböző formátumok-
A Magneti Marelli támogatja a műhelyek tevékenységét a     ban szereplő adatok és anyagok, amelyekhez a vevő hozzférhet, különböző forrásokból származnak, mint például: különböző gyártók által
marketingen keresztül, megszervezve a promóciót, hirde-     kiadott anyagok és dokumentációk, amelyeket az MMAM adott tovább az ilyen típusú információk feldolgozására speciálizólodottpartnervá
tési és vizualizációs anyagokat biztosítva, illetve kiterjedt  llalainak. TA garancia nem vonatkozik semmilyen olyan potenciális problémára, amelyet szoftverinkompatibilitás okozhat, ha ezt egy olyan

műszaki tanácsadást kínálva, ami tartalmaz közvetlen tá-    harderes felületre telepítettték, amelyet nem az MMAM gyártott (pl. PC, laptop , pocket PC, tablet PC). Egy példa az ilyen helyzetre, amikor
                                az MMAM programok és a szoftverkörnyezet inkompatibilitása miatt az antivírus nem működik megfelelően.
mogatást, oktatást, ügyfélszolgálatot, illetve a RETIS és az
AUTODATA műhelyszoftvert.
                                gArAnCiÁliS JAVÍtÁS VÉgreHAJtÁSÁnAK HelYSZÍne:                     Minden garanciális javítás, ami a szolgáltatást nyúj-
                                tóval kötött írásos megállapodáson vagy közvetlen megállapodáson alapul, az MMAM központjában vagy egy MMAM által felhatalmazott
Ha önt érdekli a hálózathoz való csatlakozás, akkor küldje
                                szervizközpontban kerül végrehajtásra.
el jelentkezését a következő címre:
checkstar@magnetimarelli.com                  SZÁllÍtÁS:      A garancia nem terjed ki a szállítás során keletkezett vagy a csomagolás sérülése miatt bekövetkezett meghibásodások
                                javítására sem .
                                Ha nincs más írásos megállapodás, akkor a terméknek a garanciális javítás céljából az MMAM szervizközpontjába való szállításának költsé-
                                gét a vevő állja, és az ő felelőssége a szállítás elvégzése..
                                .
                                KARBANTARTÁS:         A termék értékesítése előtt az MMAM és a márkakereskedés elvégzi a termék műszaki átvételét. Viszont más
                                termékek esetén a normál karbantartás és a rendszeres vizsgálat elengedhetetlen. A garanciális szervizre való jogosultság megszűnik, ha a
                                termék kézikönyvében leírt, rendszeres vizsgálatokat (különösen a légkondicionáló szervizállomások tekintetében) nem hajtják végre.
  64                                                                                                     65
kod: 099996541104
          Kereskedő
                Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
                Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
                Tel. + 48 32 6036142
                Tel. + 48 32 6036143
                                       099996511102
                Tel. + 48 32 6036144
                Fax. +48 32 60 36 145
                e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
                www.magnetimarelli-checkstar.com


66

								
To top