Protokoll 2009 juni - Odarslov.se by babbian

VIEWS: 3 PAGES: 1

									Styrelsemöte i Odarslövs byalag                  090623
Närvarande:  Annika Arvidsson
       Robban Olsson
       Therese Andersson
       Lena Glantz-Larsson
       Christian Sassersson

  1. Månadens Post:
    - E.mail från Lars eftersom han inte kan närvara idag. På banken finns det nu
      29 623 kronor.
    - Ett par fotografier från Steimer.
    - Vi har fått ett tackkort från Håstad skola, de hade en jättetrevlig dag i Bjärred.
  2. Det är midsommar firande för allmänheten i Valkärra som scouterna anordnar.
  3. Höstaktivitetter:
    - Fixardagen i oktober, fräscha upp inomhus. En offert för slipning av golvet ska
      skickas till olika företag.
    - Hantverksdag 20/9, ska in i byabladet. Utställare? Alla i styrelsen letar upp minst
      en utställare.
    - Kräftskiva den 12/9 kl 18.30, ska in i byabladet.
    - Även priser på uthyrning av stolar och bord ska in i byabladet. Bord 10 kr/st och
      stolar 5 kr/st
    - ESS?
    - Barnaktiviteter?
  4. Byabladet ska ut 1:a veckan i augusti.
  5. Övrigt:
    - Robban fixar barnspel/pussel på loppis.
    - Lena mailar Thomas och frågar om gungställningen.
    - Vi ska kontakta Robban när gräsmattan behöver klippas i samband med
      uthyrning av byastugan.
    - Trädklippning och sprutning av ogräs sköter Lasse.
    - Therese ordnar en ny boklåda till i höst.
    - Nät och nya leksaker till sandlådan, hör med Anger.
    - Trekammarbrunnen, Lasse ringer till renhållningsverket för tömning av brunnen.
      Buskarna behöver ev. sågas ner.
  6. Nytt möte den 28/7 kl 19.00
  7. Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.


Protokollet är godkänt av styrelsen och justeringsman.


Sekreterare               Justerare


Annika Arvidsson            Thomas Granhäll

								
To top