Bao cao tong ket nam hoc 07-08_doc_ by BrittanyGibbons

VIEWS: 13,868 PAGES: 6

									Phòng GD ĐT TX Vĩnh Long Trường Tiểu học Chu Văn An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Vĩnh Long,ngày 25 tháng 5 năm 2008

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2007 - 2008 Đơn vị : Trường Tiểu học CHU VĂN AN
__________

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học và hướng dẫn các hoạt động trọng tâm bậc Tiểu học năm học 2007 – 2008 của Sở và Phòng Giáo dục đào tạo. Trường Tiểu học Chu Văn An đã đề ra kế hoạch và thực hiện đạt kết quả như sau : 1. Về phát triển qui mô,mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất : Toàn trường có 21 lớp với 2 điểm trường : Lớp 1 có : 142 học sinh (72 nữ) Lớp 2 có : 145 học sinh (52 nữ) Lớp 3 có : 134 học sinh (58 nữ) Lớp 4 có : 120 học sinh (61 nữ) Lớp 5 có : 135 học sinh (57 nữ) Toàn trường : 628 học sinh (312 nữ) Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 : 119/119 đạt tỷ lệ : 100% Có 11 lớp 2 buổi / ngày với 191 học sinh đạt tỷ lệ : 30,4% Có 308 học sinh được học môn tự chọn Anh văn đạt tỷ lệ 49% Có 223 học sinh được học môn tự chọn Tinh học đạt tỷ lệ 35,5%

-

- Trong năm học này nhà trường đã được Ủy ban nhân dân Thị xã và Phòng Giáo dục đào tạo đầu tư xây dựng Khu Hiệu bộ và phòng chức năng trị giá 1 tỷ 6 trăm ngàn đồng. Đây là tiền đề thuận lợi để trường vươn tới chuẩn Quốc gia ở mức độ 2. 2. Công tác chính trị – tư tưởng : 2.1/ Đối với giáo viên: - Giáo viên của trường đã tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị như : học tập các Nghị quyết của Tỉnh ủy,Thị xã ủy. Đặc biệt trong năm học 2007 – 2008 toàn trường đã tiếp tục được học tập và làm theo gương sáng đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đã giúp cho anh chị em cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhìn lại và tự điều
Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

1

chỉnh mình cho phù hợp với yêu cầu của công tác giáo dục. Trường cũng đã tổ chức học tập điều lệ Trường Tiểu học mới, quy chế dân chủ ở trường học, quy chế công chức, chỉ thị, nhiệm vụ và kế hoạch năm học của các cấp giáo dục. - Việc thực hiện quy chế dân chủ trường học đã đi vào thực chất. Ban Giám hiệu trường đã tổ chức thực hiện công khai dân chủ hóa trường học nhằm xây dựng môi trường giáo dục ngày càng lành mạnh. - Năm học 2007 – 2008 cũng là năm học mà toàn thể cán bộ. giáo viên , công nhân viên nhà trường tiếp tục thực hiện “Hai không với 4 bốn nội dung” theo chỉ thị của Thủ tướng và Bộ Giáo dục đào tạo. Toàn trường đã nghiêm túc thực hiện và qua tổng kết không có hiện tượng tiêu cực nào xảy ra trong dạy và học. - Nếp sống văn minh ở trường học theo tinh thần chỉ thị 01 của Tỉnh Ủy đã được nhà trường thực hiện tốt, làm cho môi trường sư phạm của nhà trường ngày càng hoàn chỉnh hơn, xứng đáng là trung tâm văn hóa của địa phương. - Nhà trường cùng với công đoàn cơ sở thực hiện có kết quả cuộc vận động “dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, thường xuyên nhắc nhở giáo viên nêu cao lòng nhân ái đối với học sinh, giữ kỷ cương trong giảng dạy, trách nhiệm trong mọi mặt công tác, thực hiện tốt đoàn kết nội bộ. 2.2. Đối với học sinh : - Trường đã tổ chức cho học sinh học tập Thư Bác Hồ gởi học sinh nhân ngày khai trường, học tập gương sáng của Thầy Chu Văn An và truyền thống nhà trường.Biểu dương kịp thời “Người tốt việc tốt”, ngăn chặn kịp thời những vi phạm nội qui. - Thực hiện tốt chủ điểm hàng tháng theo quy định. Tổ chức tốt kỷ niệm các ngày lễ lớn. Thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp bạn nghèo vượt khó, đôi bạn cùng tiến, học tập pháp luật… 3. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học : Công tác phổ cập giáo dục Tiểu học được nhà trường xem là mũi nhọn để tập trung thực hiện.Phường 8 tiếp tục được công nhận phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. Tuy nhiên, trường còn phải duy trì 3 lớp học linh hoạt với 28 học sinh mà chưa thể hòa nhập vào chương trình bình thường vì hoàn cảnh kinh tế gia đình của các em còn quá khó khăn, gia đình phải cần các em phụ giúp để kiếm sống hàng ngày. 4. Duy trì và nâng cao giáo dục toàn diện :
Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

2

Công tác nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục toàn diện được nhà trường chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên và nghiêm túc. Nhà trường đã thực hiện đầy đủ việc giảm tải nội dung chương trình làm cho tiết học dễ hiểu hơn, nhẹ nhàng hơn đối với học sinh nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng. - Trường đã triển khai tốt việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa lớp bậc Tiểu học. Nhà trường đã thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm dựa trên việc thực hiện nghiêm túc chương trình và sách giáo khoa mới, chính xác trong kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tổ chức cho học sinh hoạt động. Đến nay, có thể khẳng định là chương trình Tiểu học mới đã chứng minh qua thực tế những ưu điểm vượt trội và nó đã được giáo viên, phụ huynh chấp nhận và ủng hộ. - Để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức cho học sinh được học 2 buổi/ngày và chuẩn bị điều kiện cho việc đổi mới một cách căn bản về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp giáo dục Tiểu học. Nhà trường đã đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường học tập như : - Từng bước tổ chức giáo dục toàn diện cho học sinh về Đức, Trí,Thể, Mỹ như mở các lớp học nhạc,họa, thể dục thể thao,múa hát… Trường đã tổ chức cho học sinh múa sân trường, múa lân, thường xuyên tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, thi đấu bóng đá, xây dựng thư viện trường, thư viện lớp, thư viện xanh….Bước đầu nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định : Đội tuyển bóng đá của trường đã tham gia tích cực giải bóng đá Hùng Vương mở rộng. Đội tuyển “Ước mơ ngày mai” của trường đã đạt giải Ba trong Hội thi vòng Thị xã. Đạt giải nhì hội thi An toàn giao thông cấp Tỉnh. Đạt giải Ba thi môn Điền kinh trong “Hội khỏe Phù Đổng” Thị xã. Đạt giải A văn nghệ và 1 giải khuyến khích về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra để thực hiện tốt việc giảm tải và dạy học theo hướng tổ chức cho học sinh hoạt động trường đã thực hiện tốt việc làm đồ dùng dạy cho giáo viên và đồ dùng học cho học sinh. - Để ngày càng nâng lên chất lượng và hiệu quả giáo dục, trường đã thường xuyên tổ chức các chuyên đề để nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường tổ chức thao giảng và tham gia hội giảng, giao lưu với các trường bạn để giáo viên có dịp trao đổi về kiến thức và phương pháp giảng dạy. - Việc dạy đủ 9 môn được thực hiện với chất lượng ngày càng cao. Các môn Anh văn, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, Tin học ở lớp 2 buổi học sinh được học với giáo viên chuyên. Cuối năm học, chất lượng 2 mặt giáo dục và hiệu quả nâng cao chất lượng có chuyển biến rõ rệt :

Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

3

+ Về hạnh kiểm :  Có 628/628 học sinh hoàn thành tốt đạt tỷ lệ 100% + Về học lực :  136/628 học sinh xếp loại giỏi đạt tỷ lệ : 21,65%  234/628 học sinh xếp loại tiên tiến đạt tỷ lệ : 26,27%  191/628 học sinh xếp loại trung bình đạt tỷ lệ : 50,65%  09/628 học sinh xếp loại yếu đạt tỷ lệ : 1,43%  Học sinh lên lớp thẳng từ lớp 1 đến lớp 4 là 484/493 đạt tỷ lệ 98,17%  Học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học : 135/135 Đạt tỷ lệ : 100% Có 46 học sinh đạt học sinh giỏi cấp trường. 5. Tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên : Giáo viên là lực lượng quyết định về chất lượng, hiệu quả giáo dục. Do vậy, việc bồi dưỡng để nâng cao chất lượng giáo viên là ưu tiên hàng đầu của trường. Trong năm học, trường đã mở 9 chuyên đề để bồi dưỡng chuyên môn trên cơ sở khai thác các tài liệu tập huấn, các thông tin trong tạp chí giáo dục Tiểu học, qua giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp ở các trường bạn và nhất là bản thân người giáo viên phấn đấu tự học để vươn lên. * Việc học chuẩn hóa sư phạm đã được 100% cán bộ, giáo viên thực hiện. Đến nay, đã có 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn sư phạm 12+2 trong đó có 14 trên chuẩn. 100% giáo viên đã tham gia bồi dưỡng thường xuyên với chất lượng tốt.. * Giáo viên trường đã tích cực hưởng ứng thi giáo viên giỏi các cấp.Năm học này trường có 10 giáo viên giỏi cấp Tỉnh, 6 giáo viên giỏi cấp Thị. Trong năm học này Thầy Huỳnh Minh Nhựt và Cô Trần Thị Thúy Vui đã được Sở Giáo dục đào tạo công nhận là Giáo viên giỏi Bậc Tiểu học. * Anh chị em giáo viên cũng đã tích cực tham gia các hội thi do Tỉnh và Thị xã tổ chức :Cô Biện Thị Thanh Phượng đã đạt giải Nhất cấp Thị xã và Giải Nhì cấp Tỉnh trong Hội thi An toàn giao thông, Cô Trà Thị Thư đã đạt Giải Nhất trong hội thi Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp cơ sở, Cô Hồ Thị Ngọc Hiếm đã đạt Giải Ba trong hội thi GD Nha khoa cấp Thị xã.Đội tuyển GV của trường đã đạt giải Ba trong hội thi DDDH cấp Thị xã. Cô Trần Loan Thảo Lam đã đạt giải Nhì và giải Khuyến khích, Cô Biện Thị Thanh Phượng đã đạt 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích trong hội thi trưng bày đồ dùng dạy học cấp Thị xã.
Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

4

6. Các hoạt động trọng tâm khác : 6.1. Xây dựng môi trường sư phạm và giáo dục thể chất : - Trường đã tổ chức dạy đủ 4 tiết giáo dục nha khoa trong những tiết sinh hoạt lớp. Tổ chức khám chữa răng, chải răng và súc miệng Fluor thường xuyên. - Các tiết dạy an toàn giao thông đã được bố trí dạy xen vào các tiết sinh hoạt lớp. Trường cũng tổ chức thành công Ngày hội an toàn giao thông . Việc chấp hành trật tự an toàn giao thông đã được thực hiện tốt trong giáo viên và học sinh. Đăc biệt trườngđã được tham gia vào dự án WB 06 đoạt giải cuộc Thi Ngày sáng tạo Việt Nam của Phòng Tiểu học Sở GD ĐT Vĩnh Long về an toàn giao thông. Điều này đã giúp cho hoạt động giáo dục về an toàn giao thông của trường thêm phong phú và đã được học dinh, phụ huynh học sinh và công đồng tham gia nhiệt tình. - Việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh được quan tâm đúng mức. Phòng Y tế học đường đã thực hiện khám tổng quát cho học sinh các lớp đầu cấp và giải quyết tốt các trường hợp sơ cấp cứu.. Có 85% học sinh đã tham gia bảo hiểm thân thể và bảo hiểm y tế. Trường cũng đã được chương trình PS chăm sóc nụ cười Việt Nam đến khám và chữa răng cho học sinh. - Trường đã khai thác và sử dụng tốt các công trình vệ sinh, thực hiện tốt việc tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và sinh hoạt vui chơi trong nghỉ giữa buổi, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng siêu thị tuổi thơ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục nếp sống văn minh cho học sinh. 6.2. Thực hiện xã hội hóa giáo dục : Có thể khẳng định là Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân Phường 8 đã quan tâm và chăm sóc tốt cho sự nghiệp giáo dục của nhà trường. Phường 8 đã tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Hội Khuyến học Phường đã vận động để lo đầy đủ tập vở cho học sinh các lớp phổ cập và học sinh nghèo ngay từ đầu năm học. Các cơ quan, đơn vị , các doanh nghiệp trong và ngoài Phường đã nhiệt tình ủng hộ kinh phí để tổ chức khen thưởng cho học sinh. Hội phụ huynh trường đã tài trợ cho giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, yếu và các hoạt động dạy và học của trường. Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh thân mến ! Với quyết tâm và nỗ lực của Hội đồng sư phạm trường trong năm học Nhà trường đã thực hiện 100%% kế hoạch đề ra, giữ vững và nâng lên các hoạt động như nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Chất lượng giáo dục
Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

5

được nâng lên so với năm học trước. Đổi mới phương pháp giảng dạy được đẩy mạnh đem lại hiệu quả nâng cao chất lượng khá đồng bộ. Tay nghề giáo viên ngày càng được nâng lên, lực lượng giáo viên giỏi đạt 100%. Học sinh giỏi ngày càng được nâng lên về chất lượng. Trường đã giữ vững được danh hiệu trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia qua đánh giá thẩm định của Đoàn kiểm tra Tỉnh. * Xã hội hóa giáo dục ngày càng được khẳng định, góp phần hỗ trợ cho hoạt động giáo dục của nhà trường. Trong dịp tổng kết này, chúng tôi xin đại diện cho giáo viên và học sinh của trường xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa và đầy trách nhiệm của Đảng Ủy, chính quyền, các đoàn thể Phường 8. Cám ơn các cơ quan, doanh nghiệp các nhà hảo tâm trong và ngoài Phường 8 đã luôn hỗ trợ nhà trường chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương.

Baùo caùo toång keát naêm hoïc 07- 08

6


								
To top