Bao cao giao duc phap luat trong nha truong by BrittanyGibbons

VIEWS: 18,866 PAGES: 6

									PHÒNG GIÁO DỤC TX VĨNH LONG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 21 tháng 03 năm 2007

BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2004 - 2006
Kính gởi : Bộ Giáo dục và đào tạo. Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Vĩnh Long. Phòng Giáo dục Thị xã Vĩnh Long. Phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Do đó Đảng và Nhà nước ta đã ghi nhận trong nhiều văn kiện nội dung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để mọi công dân sống và làm theo hiến pháp và pháp luật. Trong ngành Giáo dục , đặc biệt là Giáo dục Tiểu học nhiệm vụ đó càng có ý nghĩa quan trọng vì nhà trường Tiểu học là nơi đầu tiên học sinh được sống và học tập trong một môi trường giáo dục, là nơi các em phải chấp hành những nền nếp, nội quy….là cơ sở ban đầu để hình thành nhân cách của một công dân Việt Nam biết “sống và làm việc theo pháp luật” . Bên cạnh đó, Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường học cũng là một “tấm gương để học sinh noi theo” trong việc thực hiện pháp luật nên là một nhân tố hết sức quan trọng để góp phần thực hiện và tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhà trường. Thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và các văn bản chỉ đạo của ngành. Trường Tiểu học Chu Văn An, Thị xã Vĩnh Long đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2004 – 2006 của trường như sau : I. Đặc điểm tình hình : - Trường Tiểu học Chu Văn Văn An nằm trên địa bàn Phường 8, Thị xã Vĩnh Long Tỉnh Vĩnh Long. Là trường Tiểu học duy nhất ở Phường chịu trách nhiệm giáo dục Tiểu học cho học sinh trong địa bàn Phường. - Học sinh của trường thuộc nhiều địa bàn cư trú khác nhau như Phường 8, Xã Tân Hạnh, Xã Phước Hậu, Xã Lộc Hòa của Huyện Long Hồ, một số ở huyện và Tỉnh khác ở tạm trú tại Phường 8 do theo cha mẹ công tác . Nhìn chung, các em chăm ngoan, chịu khó học tập , rèn luyện và tham gia các hoạt động tập thể.

- Phụ huynh học sinh : Có khoảng 50% là cán bộ, viên chức nhà nước. Nhà trường được sự quan tâm, ủng hộ của Hội Cha mẹ học sinh. - Trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có đầy đủ giáo viên chuyên biệt để dạy các môn tự chọn : Tiếng Anh, Tin học và các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật. - Giáo viên của trường có trên 50% đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, số còn lại đều đạt chuẩn SP 12 + 2. - Các đoàn thể trong nhà trường như Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong đạt vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền. - Khó khăn : + Trường chưa có đầy đủ phòng để tổ chức cho 100% học sinh được học 2 buổi/ngày. + Chưa có đầy đủ phòng chức năng theo quy định. + Địa bàn Phường đóng thuộc khu vực bến xe của Tỉnh nên các tệ nạn ngoài xã hội ít nhiều tác động đến học sinh trường. + Còn 50 % phụ huynh học sinh làm nghề tự do, thu nhập không ổn định, khó khăn về kinh tế nên ít quan tâm đến việc học tập của con em. II. NHẬN THỨC, CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN : 1. Nhận thức về công tác giáo dục pháp luật ở Trường Tiểu học : - Khác với ở cấp Trung học cơ sở có môn Giáo dục Công dân là bộ môn giáo dục pháp luật chính khóa cho học sinh, ở Tiểu học nội dung mang tính chất giáo dục được tích hợp vào môn đạo đức và các môn học khác. Giáo dục pháp luật cũng là việc tổ chức tốt việc duy trì nền nếp học đường và ở các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Giáo dục pháp luật cho học sinh Tiểu học cần có một sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương (Phường, Khóm, Tổ dân cư), các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, Cha mẹ học sinh và giữa học sinh với học sinh . - Vai trò của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đến việc giáo dục pháp luật cho học sinh vì đó là tấm gương mà học sinh noi theo để thực hiện. - Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, việc chấp hành, tuân thủ pháp luật là công tác phải thực hiện thường xuyên, liên tục. 2. Hình thức tổ chức giáo dục pháp luật : - Đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên : + Đưa công tác giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ và hàng tháng. Trong hội nghị công chức hàng năm đều có kiểm điểm, đánh giá việc

thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật và đề ra chương trình hành động cho năm học mới. Việc chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên được đưa vào tiêu chí thi đua của trường và là tiêu chí quyết định cho kết quả thi đua cuối năm của cá nhân và đơn vị. + Trường thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến pháp luật với thành phần theo quy định và chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật trong năm học. Việc tuyên truyên pháp luật không khô cứng mà được câu lạc bộ pháp luật của trường tổ chức bằng những hình thức hấp dẫn người dự như : thi đua giải quyết các tình huống pháp luật có thưởng, mời cán bộ tư pháp, công an đến thuyết trình, tham dự cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Thị xã và Tỉnh tổ chức, trình bày tiểu phẩm về pháp luật…. + Thành lập tủ sách pháp luật, cử nhân viên thường xuyên cập nhật và giới thiệu những văn bản pháp luật mới cho toàn trường. Lãnh đạo và giáo viên trường sử dụng phương tiện Internet để tra cứu, tìm hiểu các văn bản pháp luật. + Tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 01/TU của Tỉnh Ủy Vĩnh Long về thực hiện nếp sống văn minh ở trường học. Nghiêm chỉnh thực hiện “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ trong các hoạt động của nhà trường. Thực hiện tốt dân chủ trường học, mọi thành viên trong nhà trường đều có quyền đóng góp ý kiến để xây dựng nhà trường, mọi hoạt động của nhà trường về kế hoạch, tuyển sinh, thi đua, tài chính đều được công khai rõ ràng, minh bạch. Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” do Bộ Giáo dục đào tạo và Công đoàn giáo dục Viêt Nam phát động. + Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên học tập để nắm vững các luật có liên quan đến công tác giáo dục như Luật giao thông, luật Bảo vệ tài nguyên và môi trường, luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Công ước về quyền của trẻ em… Đối với học sinh : + Tổ chức tốt việc giảng dạy bộ môn đạo đức, đối với những bài cung cấp những phẩm chất đạo đức có nội dung giáo dục pháp luật như “Yêu nước”, “Hiểu biết về các nước khác, tôn trọng các dân tộc khác”, Yêu hòa bình”, “Sẵn sàng bảo vệ tổ quốc”, “Bảo vệ thành quả lao động và di sản văn hóa”, “Tôn trọng tài sản, danh dự của người khác, “Bảo vệ môi trường” … các giáo viên phải lưu ý để đưa ra những dẫn chứng thực tế trong việc chấp hành pháp luật để học sinh dễ tiếp thu và có khả năng tự đề ra cách xử lý đúng cho bản thân. Đối với các môn học khác khi có thể lồng ghép kiến thức pháp luật đều được giáo viên chú ý khai thác như : Vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông, về bảo vệ tài nguyên môi trường. Viết tập làm văn về an toàn giao thông, tính toán về tỉ lệ học sinh chấp hành tốt nề nếp nhà trường, trật tự an toàn giao thông… + Thực hiện nghiêm chỉnh các tiết dạy về an toàn giao thông theo chương trình của Ban an toàn giao thông vào các tiết sinh hoạt tập thể và dứt điểm trong tháng 9 để cung cấp kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh. Kết hợp cho học sinh xem băng video của chương trình “Pokemon cùng em học an toàn giao thông” của Toyota -

Việt Nam. Qua đó, học sinh trường đã được cung cấp kiến thức về an toàn giao thông kịp thời vào đầu mỗi năm học. + Tổ chức cho học sinh học tập và đóng góp vào nội qui trường, nội qui lớp vào đầu năm học, đăng ký thực hiện nền nếp nhà trường, thực hiện nội qui. Nhà trường theo dõi và sơ kết hàng tuần có biểu dương khen thưởng và uốn nắn kịp thời. + Tôn trọng những ý kiến đề xuất của học sinh bằng cách lập hộp thư “Em mong muốn gì ở người lớn” để ghi nhận những ý kiến của các em và qua đó cũng góp phần giáo dục ý thức dân chủ cho học sinh. + Thực hiện những chủ điểm giáo dục hàng tháng có nội dung pháp luật như : “Trường em sạch đẹp – an toàn giao thông” vào tháng 9”, “Bảo vệ môi trường của em”… + Tổ chức những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như tổ chức “Ngày hội an toàn giao thông” mỗi năm 2 lần vào tháng 9 và tháng 1. Trong ngày hội các em được trình bày những tiểu phẩm, sáng tác những bức tranh, đưa ra những thông điệp về an toàn giao thông… Việc làm này đã giúp học sinh tái hiện những kiến thức đã học về an toàn giao thông một cách sinh động và phù hợp với tâm sinh lý trẻ. + Việc thực hiện nền nếp ra vào trường, lớp, trật tự trên đường đến trường và khi ra về cũng là một biện pháp mà trường đã thực hiện thường xuyên để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh. + Liên đội Thiếu niên tiền phong trường là mũi nhọn trong thực hiện giáo dục pháp luật bằng những loại hình như tổ chức “Câu lạc bộ khám phá” trong đó có chủ đề “Em là luật gia nhỏ tuổi” : các học sinh tham gia sẽ được nhận những tình huống pháp luật để tự suy nghĩ cách giải quyết, cuối mỗi tuần Ban Giám khảo sẽ chọn ra những phương án tốt nhất để biểu dương, khen thưởng. Liên Đội trường hàng năm đều tham dự đầy đủ và đạt thứ hạng cao trong các hội thi về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường do Thị xã và Tỉnh tổ chức. 3. Việc phối hợp của nhà trường trong tuyên truyền giáo dục pháp luật : - Nhà trường đã kết hợp tốt với các cơ quan chức năng như Tư pháp, Công An để tuyền truyền giáo dục pháp luật, hàng năm đều mời các báo cáo viên đến trường để thuyết trình về các nội dung pháp luật cho giáo viên. Các chuyên đề này đã giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường nắm vững những kiến thức pháp luật, có cơ sở để xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh. - Chính quyền các đoàn thể địa phương đã cùng với nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, có biện pháp để ngăn chận những tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường như quy định những cơ sở kinh doanh Internet không được để học sinh tự do vào truy cập nếu không đi cùng với phụ huynh. Chính quyền, đoàn thể ở cơ sở chịu trách nhiệm giáo dục các học sinh chưa ngoan, kiểm điểm, góp ý các gia đình không giáo dục và quản lý tốt con em của mình. Hội Khuyến học có biện pháp giúp

đỡ để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm học tập như lo toàn bộ sách vở, dụng cụ học tập, cấp học bỗng… , việc giúp đỡ kịp thời này đã giúp cho các em không xa rời môi trường thân thiện của mình là mái trường thân yêu cũng là giúp các em không rơi vào trường đời quá sớm sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của các em vì những tiêu cực trong xã hội. - Hội phụ huynh học sinh cũng là nhân tố tích cực trong việc giáo dục pháp luật. Hội đã cùng nhà trường theo dõi những diễn biến trong hành vi đạo đức của học sinh để có biện pháp giáo dục kịp thời. Hội đã cùng với giáo viên chủ nhiệm đến nhà những học sinh chưa ngoan để tìm hiểu nguyên nhân. Tư vấn với cha mẹ các em về biện pháp giáo dục, gắn kết trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh học sinh cũng là người làm gương cho con em mình ngay trong những vấn đề nhỏ mà không nhỏ như đậu xe chờ rước con em đúng vị trí để tránh ách tắc giao thông… 4. Kết quả : Qua 3 năm thực hiện tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật nhà trường đã đạt được những kết quả sau : - Trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ lần 3 vào năm 2004 về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật. - Học sinh của trường đạt 100% loại Tốt về đạo đức trong 3 năm liền. - Không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự an toàn giao thông. - Các tệ nạn xã hội không xâm nhập vào nhà trường. 5. Bài học kinh nghiệm : - Nhất thiết phải tạo nên một phong trào chung, gắn việc tuyên truyền giáo dục pháp luật vào tất cả các mặt hoạt động của trường, tập trung được mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường để thực hiện. Có kế hoạch thực hiện cụ thể và sơ tổng kết đánh giá nghiêm túc. - Muốn duy trì tốt phong trào cần có sự phối hợp chặt chẽ với các phong trào khác, những hoạt động khác, và đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với hội phụ huynh học sinh và được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương để tạo sức mạnh đồng bộ, toàn xã hội cùng giáo dục thế hệ trẻ đồng thời giữ vững được hướng đi đúng . - Tạo được phong trào mạnh mẽ, .rộng khắp trong nhà trường là tạo được mảnh đất tốt đưa học sinh tiến vào guồng máy chung đó. Tìm ra biện pháp giáo dục phù hợp đòi hỏi nhà trường, giáo viên phải xuất phát từ trách nhiệm của mình ttrong việc góp phần đào tạo người công dân tốt, từ đó bản thân giáo viên phải tự bồi dưỡng cho mình

những kiến thức pháp luật cần thiết và nhất là phải là người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật - Muốn làm tốt được những điều trên đòi hỏi người lãnh đạo phải là người có uy tín, toàn diện, có năng lực thực sự để chỉ đạo, dám nghĩ, dám làm, đi trước, đề xuất được các vấn đề giá trị, tập hợp được sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu đề ra. 6. Kiến nghị : - Bộ Giáo dục và đào tạo tích hợp thêm những vấn đề có nội dung giáo dục pháp luật vào trong những môn học khác ngoài môn Đạo đức. - Có kế hoạch chỉ đạo việc giáo dục pháp luật cho bậc học Tiểu học vì bậc học này không có môn học riêng và trong thực hiện còn nhiều lúng túng. - Cung cấp đầy đủ tư liệu về pháp luật cho nhà trường.

Hiệu trưởng

Nguyễn Ngọc Giêng


								
To top