Samsung - SGH-E350 - SGH-E350 User Manual (ver.1.0) - ESTONIAN by manualsmania

VIEWS: 14 PAGES: 97

									* Sõltuvalt paigaldatud tarkvarast, teenusepakkujast või riigist, võivad mõned juhendisolevad kirjeldused teie telefonist erineda. * Sõltuvalt riigist, võivad teie telefoni ja lisatarvikute väljanägemine erineda juhendis olevatest illustratsioonidest

World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-07275A Estonian 09/2005. Rev 1.0

SGH-E350E Kasutusjuhend

Liiklusohutus eelkõige
Autojuhtimise ajal ärge hoidke telefoni käes. Esmalt parkige sõiduk.

Sõiduki tankimisel lülitage telefon välja.

Olulised ohutusnõuded
Järgnevate ohutusnõuete mitte täitmine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.

Lennukis olles lülitage telefon välja
Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on ebaseaduslik ning eluohtlik.

Meditsiiniliste seadmete läheduses lülitage telefon välja.
Haiglad või terviseasutused võivad kasutada varustust, mis on tundlik välistele raadiosageduslainete energiale. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.

Raadiohäired Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd. Erieeskirjad Täitke kõiki teie asukohas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu. Veekindlus Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest. Mõistlik kasutamine Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud. Hädaabikõne Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal. Tarvikud ja akud Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik. • Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu. • Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele. Kvalifitseeritud hooldus Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik. Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja turvateave" lk. 85. Olulised ohutusnõuded
1

Käesolevast juhendist
See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku infot teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege "Alustamine" ja "Astu väljapoole telefoni". Juhendis on kasutusel järgnevad ikoonid:
Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda. Näitab, et teil on viidatud leheküljelt võimalik rohkem informatsiooni saada.

•

Foto- ja videokaamera Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni eriomadused
• MP3-mängija Võimaldab teil oma telefonis MP3-faile mängida.

→ [ ]

Näitab, et te peate vajutama sirvimisklahve, et kerida soovitud valikuni ning selle valima. Määrab ära telefoniklahvi. Näiteks, [ ]

•

< >

Määrab valikuklahvi, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanile. Näiteks, <Menüü>

IrDA Saatke ning võtke vastu läbi infrapunaliidese telefoniraamatu ning failihalduri andmeid.

2

•

Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID funktsiooni. Näete, kes teile helistab, sest telefon kuvab helistaja foto. Visiitkaart Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks. Veebi brauser Juurdepääs traadita veebile ja mitmesugustele teenustele ning värskele informatsioonile.

•

E-post Te saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja audio- või videoklippe. Teie telefoni eriomadused • Java Nautige Java™ põhinevaid kaasasolevaid mänge ning laadige alla uusi. Kalender Te saate üles märkida oma ajakava päevade, nädalate ja kuude lõikes. Häälsalvesti Salvestage sõnumeid või helisid.

•

•

•

•

•

Multimeediasõnumi teenused (MMS) Te saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning audio- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

3

Sisukord
Lahtipakkimine
Veenduge, et teil on kõik osad olemas

6 6 7

Veebi brauser........................................................................... Telefoniraamatu kasutamine.................................................... Sõnumite saatmine .................................................................. Sõnumite vaatamine ................................................................

17 17 19 20

Teie telefon
Nupud, funktsioonid ning asukohad

Teksti sisestamine
Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

22 24 29 83 85 91

Alustamine
Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

Kõnefunktsioonid
Lisa kõnefunktsioonid

Telefoni rakestamine ja laadimine .............................................. 7 Toite sisse või välja lülitamine .................................................... 8 Klahvid ja kuvar .......................................................................... 9 Juurdepääs menüüfunktsioonidele........................................... 11 Telefoni kohandamine .............................................................. 12 Helistamine / kõnedele vastamine............................................ 14

Menüüfunktsioonid
Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine
Abi ja erivajadused

Astu väljapoole telefoni
Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine

14

Tervisekaitse- ja turvateave Register

Kaamera kasutamine................................................................ 14 MP3-failide esitamine ............................................................... 15 Mängimine ................................................................................ 16
4

Menüüfunktsioonide ülevaade
Menüürežiimi pääsemiseks vajutage puhkerežiimis klahvi <Menüü>. 1 Kõnekirjed 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Praegused kontaktid Vastamata kõned Valitud kõned Vastuvõetud kõned Vali ja kustuta Kõneaeg Kõnede maksumus* Kontaktide loend FDN loend Lisa uus kontakt Rühm Kiirvalimine Minu nimekaart Määra oma number Haldus Teenuse number* lk.29 lk.29 lk.30 lk.30 lk.30 lk.30 lk.30 lk.31 lk.31 lk.31 lk.32 lk.33 lk.33 lk.34 lk.34 lk.35 lk.35 lk.36 3 Rakendused 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 MP3-mängija Diktofon JAVA-maailm Maailma kellaaeg Alarm Kalkulaator Teisendi Taimer Stopper SIM AT* Avaleht Järjehoidjad Mine URL-ile Tühjenda vahemälu Voogesituse sätted Serveri sätted Praegune server lk.36 lk.36 lk.38 lk.39 lk.41 lk.41 lk.42 lk.42 lk.43 lk.43 lk.43 lk.44 lk.44 lk.45 lk.45 lk.45 lk.45 lk.46 lk.47 5 Sõnumid 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Koosta sõnum Minu sõnumid Mallid Vali ja kustuta Sätted Kärjeteated Mälu olek Pildid Videod Muusika Helid Muud failid Mälu olek lk.47 lk.47 lk.49 lk.54 lk.55 lk.55 lk.60 lk.60 lk.61 lk.61 lk.61 lk.62 lk.63 lk.64 lk.64 lk.64 8 Kaamera 9 Sätted 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kellaaeg ja kuupäev Telefoni sätted Ekraani sätted Helisätted Võrguteenused Infrapuna Turvalisus Mälu olek Lähtesta sätted lk.68 lk.74 lk.74 lk.74 lk.75 lk.76 lk.78 lk.80 lk.81 lk.82 lk.82

2 Telefoniraamat

6 Failihaldur

4 Brauser

*Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

7 Kalender

5

Lahtipakkimine
Veenduge, et teil on kõik osad olemas

Teie telefon
Nupud, funktsioonid ning asukohad

Kuular

Telefon

Akulaadija

Kuvari Sirvimisklahve (Üles/Alla/Vasakule/ Paremale) Vasak valikuklahv Helitugevuse klahvid Valimisklahv Tähe-/ numbriklahvid Infrapunaport Erifunktsioonide klahvid Parem valikuklahv WAP ligipääsu/ Kinnitusklahv Toide sees/väljas/ Menüüst väljumise klahv Katkesta/ Paranda klahv Mikrofon

Peegel Kaamera Peakompl ekti pistik Kaamera nupp

Aku

Kasutusjuhend

Te võite kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid soetada.
Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad erineda, olenevalt teie riigist või teenusepakkujast. 6

Alustamine
Esimesed sammud oma telefoni kasutamiseks

3

Paigaldage aku.

4

Ühendage akulaadija telefoni külge.

Info SIM-kaardi kohta Liitudes mobiiltelefoni võrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad valikulised teenused.

Telefoni rakestamine ja laadimine

1

Eemaldage aku.

2

Sisestage SIM kaart.

5 6

Ühendage akulaadija standardsesse vahelduvvoolu pistikusse. Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seinakontaktist.

Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, hoides all klahvi [ ].

Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid jääksid allapoole telefoni sisse. 7

Alustamine

7

Eemaldage akulaadija telefoni küljest.

Toite sisse või välja lülitamine
Sisselülitamine 1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke telefoni sisselülitamiseks klahvi [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <OK>. 1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke klahvi [ Nupustiku lukk Telefoni sulgemisel lukustab nupustiku luku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi. Klahvide lukustamise mahavõtmiseks vajutage vasakut valikuklahvi ning seejärel <OK>. ].

Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.

Aku tühjenemise indikaator Kui aku on tühjenemas: • kostub hoiatav heli, • kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning • tühi aku ikoon hakkab vilkuma. Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Väljalülitamine

8

Klahvid ja kuvar
Teostavad kuvari alumisel real näidatud funktsiooni. Puhkerežiimis olles pääsete otse menüüvalikutesse. lk. 74 Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes. Puhkerežiimis olles käivitab veebibrauseri. Menüürežiimis valib märgistatud menüüvaliku. Ekraanilt märkide kustutamiseks. Helistamiseks või kõnele vastamiseks. Puhkrežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri. Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi puhkerežiimi.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis hoidke all klahvi [1], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks hoidke all [0]. Erisümbolite sisestamine. Puhkerežiimis olles hoidke klahvi [ ] all, et vaikset režiimi sisse või välja lülitada. Tühikute sisestamiseks numbrite vahele hoidke all [ ]. Helitugevuse reguleeriminseks. Avatud telefoni klapi puhul reguleerivad puhkerežiimis olles klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, lülitab allhoituna sisse taustvalgustuse. Puhkerežiimis allhoituna lülitab sisse kaamera. Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.
9

Alustamine

Alustamine Kuvar
Paigutus
Ikoonid kuvab mitmesuguseid tähiseid. Tekst ja graafika kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet. Menüü Kont.-d Valikuklahvide funktsiooni indikaatorid näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Uus tekstisõnum Uus multimeediasõnum Uus meilisõnum Uus kõneposti teade Kõne suunamine on aktiivne Infrapunaport on aktiivne Uitühendusvõrk (roaming) Kodu piirkond, kui teil on registreeritud korralik eenus Ilmub, kui olete ühendatud EDGE võrku. Vaikne režiim on aktiivne Kõnealarmiks on määratud värin lk. 77 Aku laetuse tase

Ikoonid

Saadud signaali tugevus Kõne on käimas Teie teeninduspiirkonnast väljas; te ei saa kõnesid teha ega vastu võtta Alarmi seaded

10

Juurdepääs menüüfunktsioonidele
Valikuklahvide kasutamine Valikuklahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.
Menüü Kont.-d

Valikute tegemine

1. Vajutage sobivat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <Vali> või [ ]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <Tagasi> või [C]. • Puhkerežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Alustamine

Vasaku valikuklahvi vajutamisel pääsete menüürežiimi.

Menüüs Telefoniraamat asuvasse alammenüüsse Kontaktide loend pääsemiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Otseteede kasutamine

Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

11

Alustamine

Telefoni kohandamine
Ekraani keel 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Telefoni sätted → Keel. 2. Valige keel. Helina meloodia 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Helisätted → Sissetulev kõne → Helinatoon. 2. Valige helina kategooria. 3. Valige helina meloodia. 4. Vajutage <Salvest>.

Puhkerežiimi taustpilt

Te saate puhkerežiimi ekraanile taustpildi valida. 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Ekraani sätted → Tapeediks. 2. Valige pildi kategooria. 3. Soovitud pildini kerimiseks vajutage klahvidele [Vasakule] või [Paremale]. 4. Vajutage <Salvest>.

Menüürežiimi kesta värv

Te saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi. 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Ekraani sätted → Kest. 2. Valige värvimuster.

12

Vaikne režiim

Te saate telefoni vaiksesse režiimi lülitada, et vältida teiste inimeste häirimist oma telefoni helidega. Hoidke puhkerežiimis all klahvi [ ]. Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Otsetee menüü muutmine: 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Telefoni sätted → Otsetee. 2. Kerige klahviga. 3. Vajutage <Valikud> ning valige Muuda. 4. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Telefonilukk

Te saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel. 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Sätted → Turvalisus → Vaheta parool. 2. Sisestage vaikeparool "00000000" ning vajutage <OK>. 3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <OK>. 4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <OK>. 5. Valige Telefoni lukk. 6. Valige Luba. 7. Sisestage parool ning vajutage <OK>.

Alustamine

Menüüde otseteeklahvid

13

Helistamine / kõnedele vastamine
Helistamine 1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber. 2. Vajutage [ ]. ]. ]. ]. 3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ Kõnele vastamine 1. Kui telefon heliseb, vajutage [ 2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ Helitugevuse reguleerimine kõne ajal Vajutage [ / ].

Astu väljapoole telefoni
Kaamera, muusika ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine
Pildistamine 1. Avage telefon. 2. Kaamera sisselülitamiseks hoidke puhkerežiimis all klahvi [ ]. 3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ning kohandage kujutist. 4. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt. 5. Vajutage [ Foto vaatamine ] et teha järgmine pilt.

1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Failihaldur → Pildid → Fotod. 2. Valige soovitud foto.

14

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks hoidke puhkerežiimis all klahvi [ ]. 2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [1]. 3. Filmimise alustamiseks vajutage [ ]. 4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.

MP3-failide esitamine
MP3-failide kopeerimine telefoni mällu Kasutage järgmisi meetodeid: • Traadita veebist allalaadimine lk. 44 • Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio Samsung PC Studio Kasutusjuhendit • Vastuvõtt läbi IrDA (infrapunapordi) lk. 80 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Rakendused → MP3-mängija. 2. Vajutage <Valikud> ning valige Lisa loendisse → Lisa kõik või Lisa fail. 3. Rakenduseks Lisa fail valige fail ning vajutage <Lisa>. Korrake alates sammust 2.

Astu väljapoole telefoni

Videoklipi vaatamine

1. Puhkerežiimis olles, vajutage <Menüü> ning valige Failihaldur → Videod → Videod. 2. Valige soovitud video.

Esitusloendi loomine

15

Astu väljapoole telefoni MP3-failide esitamine 1. MP3-mängija kuval vajutage klahvi [ ]. 2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve: • [ ]: katkestab/naaseb esitusse. • [Vasakule]: viib tagasi eelmisele failile. • [Paremale]: viib järgmisele failile. • [Üles]: avab esitusloendi. • [Alla]: peatab esituse. • [ / ]: reguleerib helitugevust.

Mängimine
Valige mäng 1. Puhkerežiimis olles vajutage <Menüü> ning valige Rakendused → JAVA-maailm → Allalaaditavad failid → Forgotten Warrior, Freekick või Arch Angel. 2. Mängu alustamiseks vajutage suvalist klahvi. 1. Vajutage <PLAY> ja valige START Mängi mängu GAME. Forgotten Warrior 2. Vajutage <SKIP>. Mängi mängu Freekick Valige Game → soovitud mängurežiim → meeskond → mängija.

16

Mängi mängu Arch Angel

1. Valige NEW GAME → mängu režiim. 2. Vajutage korduvalt <NEXT> ning seejärel <PLAY>. 3. Vajutage korduvalt <NEXT> ning seejärel <START> või <SKIP>, et mängu kohe alustada.

Veebi-brauseris sirvimine

• • • • •

Veebi brauser
Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete lihtsalt ligi traadita veebile, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu. Brauseri käivitamine Vajutage puhkerežiimis [ ].

Brauseri elementide sirvimiseks vajutage sirvimisklahve. Elemendi valimiseks vajutage < >. Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <Back> või [C]. Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [C]. Brauseri valikutele ligipääsuks vajutage [ ] või valige ekraani ülaosas olev ikoon .

Astu väljapoole telefoni

Telefoniraamatu kasutamine
Kirje lisamine telefoni mällu 1. Puhkerežiimis olles sisestage telefoninumber, vajutage <Valikud> ning valige Salvesta. 2. Valige Telefon → numbri tüüp.

17

Astu väljapoole telefoni Kirje lisamine
(jätkub)

3. Sisestage kontaktinfo: Eesnimi, Viimane nimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Meloodia, Rühm ja Märkused. 4. Kirje salvestamiseks vajutage [ SIM-kaardile 1. Puhkerežiimis olles sisestage telefoninumber, vajutage <Valikud> ning valige Salvesta. 2. Valige SIM. 3. Sisestage nimi. 4. Kirje salvestamiseks vajutage [ ]. ].

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Telefoniraamat → Minu nimekaart. 2. Sisestage oma kontaktinfo. 3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage [ ]. 4. Nimekaardi teistele inimestele saatmiseks, vajutage <Valikud> ning valige Saatmisviis → soovitud meetodi kaudu saatmiseks.

Kirje leidmine

1. Vajutage ooterežiimis <Kont.-d>. 2. Valige kirje. 3. Helistamiseks valige number ja vajutage, [ ], valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

18

Sõnumite saatmine
Tekstsõnumi (SMS) saatmine 1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Koosta sõnum → Tekstisõnum. 2. Sisestage sõnumi tekst. 3. Vajutage <Valikud> ning valige Salvesta ja saada või Ainult saada. 4. Sisestage sihtnumbrid. 5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeediasõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Koosta sõnum → Multimeediasõnum. 2. Valige Teema. 3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ]. 4. Valige Pilt ja video või Heli ning lisage meediafail. 5. Valige Sõnum. 6. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ]. 7. Vajutage <Valikud> ja valige Saada. 8. Sisestage sihtnumbrid või aadressid. 9. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Astu väljapoole telefoni
19

Astu väljapoole telefoni

Sõnumite vaatamine
E-kirja saatmine 1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Koosta sõnum → E-post. 2. Valige Teema. 3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [ ]. 4. Valige Sõnum. 5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [ ]. 6. Valige Faili lisamine. 7. Lisage pildi- või videoklipi-, muusikavõi helifailid. 8. Vajutage <Valikud> ja valige Saada. 9. Sisestage meiliaadress. 10. E-kirja saatmiseks vajutage [ ]. Tekstisõnumi vaatamine Märguande ilmumisel: 1. Vajutage <Kuva>. 2. Valige sisendkaustast sõnum. Sisendkaustast: 1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Minu sõnumid → Sisendkaust. 2. Valige tekstisõnum. Multimeediasõnumi Märguande ilmumisel: vaatamine 1. Vajutage <Kuva>. 2. Valige sisendkaustast sõnum. Sisendkaustast: 1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Minu sõnumid → Sisendkaust. 2. Valige multimeediasõnum.
20

E-kirja vaatamine 1. Vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid → Minu sõnumid→ E-poatkast. Astu väljapoole telefoni 2. Vaata uut meili esiletõstmisel vajutage e-kirja või selle päise lugemiseks lugemiseks <Vali> 3. Valige e-kiri või e-kirja päis. 4. Kui valisite päise, siis vajutage <Valikud> ja valige Taasta.

21

Teksti sisestamine
Tähe-, T9-sõnastikupõhine, numbri- ja sümbolirežiim

Täherežiim ABC kasutamine
Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
Klahv

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumite saatmine, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades täherežiimi (ABC), sõnastikupõhist T9 režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tähed kuvamise järjekorras Suurtähed Väiketähed

Tekstisisestusrežiimi vahetamine
Tekstisisestusrežiimi tähis kuvatakse, kui kursor on tekstiväljal. • Teskstisisestusrežiimi muutmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi. Või vajutage ning hoidke all soovitud režiimi valimiseks paremat valikuklahvi. : Täherežiim ABC : Numbrirežiim • • : T9 režiim : Sümbolirežiim

T9- ja AB-režiimi vahetamiseks hoidke all klahvi [ ]. Sümbolirežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi [ ].

22

Näpunäiteid täherežiim ABC kasutamiseks • Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või järjest kaks sama klahvi alla kuuluvat tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage klahvi [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht. • Tühiku sisestamiseks vajutage [ ].

•

• •

Tähersuuruse vahetamiseks vajutage [ ]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( ) Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [C]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [C].

3. Kui sõna kuvatakse õigesti, jätkake sammust 4, vastasel juhul vajutage [0] teie vajutatud klahvide alternatiivsete sõnavõimaluste kuvamiseks. Näiteks, OF ja ME sisestamiseks kasutage klahve [6] ja [3]. 4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [ ].

Teksti sisestamine

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine
Sõnastiku põhjal ennustavas tekstisisestusrežiimis saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis 1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage ühte klahvidest [2] kuni [9] Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord. Näiteks vajutage [4], [3], [5], [5] ja [6], et sisestada T9režiimis sõna HELLO. T9 ennustab sõna, mida te sisestate, ning see võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda. 2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks • Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [1]. • Tähesuuruse muutmiseks T9-režiimis vajutage [ ]. Saadaval on väiketähed (indikaatorit pole), suur algustäht ( ) ja suurtähe lukk ( ) • Tühiku sisestamiseks vajutage [ ]. • Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve. • Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [C]. Ekraani tühjendamiseks hoidke all klahvi [C]. Uue sõna lisamine T9 sõnastikku See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla. 1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
23

2. Alternatiivsete sõnade kuvamiseks oma klahvivajutustele vajutage [0]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real Õigek. 3. Vajutage <Õigek.>. 4. Sisestage soovitud sõna täherežiimis ning vajutage <OK>.

Kõnefunktsioonid
Lisa kõnefunktsioonid

Helistamine
1. Puhkerežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber. 2. Vajutage [ ]. Viimase numbri kustutamiseks vajutage [C], kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke [C]. Numbri parandamiseks liikuge kursoriga valele numbrile.

Numbrirežiimi kasutamine
Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid. Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine
Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid. Kui soovite kuvada veel sümboleid, valida sümboli, sisestatud sümbol(e)i(d) kustutada, sümbol(e)i(d) sisestada,
24

Vajutage [Üles] või [Alla]. vastavat numbriklahvi. [C]. <OK>.

Rahvusvahelise kõne võtmine 1. Puhkerežiimis olles hoidke all klahvi [0]. Ilmub + märk. 2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ]. Viimativalitud numbrite kordusvalimine 1. Puhkerežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ]. 2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate te helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. lk. 31
Teil on võimalik kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. lk. 34

SIM-kaardile salvestatud numbril helistamine 1. Puhkerežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [ ]. 2. Leidke soovitud number. 3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <Vali> või [

Näpunäiteid kõnele vastamiseks • Juhul, kui Lisasätted menüüs on Klahvi vastus aktiivne, saate te vajutada ükskõik millisele klahvile välja arvatud <Hülga>, [ / ] ja [ ]. lk. 75 • Kõnest keeldumiseks vajutage <Hülga> või [ ]. • Sõltuvalt Külgnupp sättest, saate te [ / ] klahvile vajutades ning seda hoides kas kõnest keelduda või heli vaigistada. lk. 75

Kõnefunktsioonid

Vastamata kõnede vaatamine
]. Kui teil on vastamata kõnesid, kuvab ekraan nende arvu. 1. Vajutage <Vaata>. 2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit. 3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Kõne lõpetamine
Sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnele vastamine
Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise. Kõnele vastamiseks vajutage <Aktsep.> või [ ].

Peakomplekti kasutamine
Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata. Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa.
25

Kõnefunktsioonid Peakomplekti nupp töötab järgmiselt: Kui soovite viimase kõne numbrit uuesti valida, kõnele vastata, kõne lõpetada, Vajutage nuppu kaks korda. nuppu. nuppu. 1. Ühendage kõne ajal valjuhääldi telefoni külge. Valjuhääldi režiim aktiveeritakse automaatselt. 2. Tavalisse telefonirežiimi naasmiseks vajutage [

].

Kõne jätmine ootele / kõne taastamine
Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <Ootele> või <Taasta>.

Valikud kõne ajal
Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Teise kõne tegemine
Te saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk seda toetab. 1. Kõne ootele panemiseks vajutage <Ootele>. 2. Valige teine kõne nagu tavaliselt. 3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <Vaheta>. 4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> ning valige Lõpeta ootel kõne. 5. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal
Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahve [ / ]. Helivaljuse suurendamiseks vajutage [ ] ja vähendamiseks [ ].

Valjuhääldi kasutamine
Lisaseadmena müüdava välise mikrofoni abil saate telefoniga rääkida väikese vahemaa tagant.
26

Teisele kõnele vastamine
Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk seda toetab ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. lk. 79

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. 2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <Vaheta>. 3. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <Valikud> ning valige Lõpeta ootel kõne. 4. Kestva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Hääleselguse funktsiooni kasutamine
Funktsioon eemaldab liigse müra ning suurendab kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas. Kõnefunktsioonid Vajutage <Valikud> ning valige Hääle selgus sees või Hääle selgus väljas.

Kõne üle andmine
Te saate poolelioleva kõne üle anda ootelolevale helistajale, kui teie võrk seda toetab. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja. Vajutage <Valikud> ja valige Kanna üle.

Mikrofoni välja lülitamine (Vaigistusrežiim)
Et telefonivestluskaaslane teid ei kuuleks, saate telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada. Vajutage <Valikud> ja valige Vaigista või Taasta heli.

Klahvitoonide vaigistamine või saatmine
Te saate klahvitoone välja või sisse lülitada. Vajutage <Valikud> ja valige Vaigista nupud või Saada nupuhelid. Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik Saada nupuhelid.

Menüüvalikute kasutamine
Te pääsete menüürežiimi ja saate kasutada menüüfunktsioone. Mõned menüüfunktsioonid ei pruugi kõne ajal kättesaadavad olla. Vajutage <Valikud> ja valige Menüü.

27

Kõnefunktsioonid

Telefoniraamatu kasutamine
Te saate siseneda Telefoniraamat menüüsse kirjete otsimiseks või salvestamiseks. lk. 31 Vajutage <Valikud> ja valige Telefoniraamat.

SIM-teenuste kasutamine
Menüü SIM-teenused on saadaval siis, kui te kasutate oma telefonis SIM AT-kaarti. SIM AT-kaart võimaldab selliseid lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

DTMF-toonide jada saatmine
Kahetoonilisi mitmesageduslikke (DTMF) toone kasutatakse toonvalimisega telefonides. DTMF-toone saab saata rühmitatult pärast kogu edastatava numbri sisestamist või selle valimist telefoniraamatust. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul). 1. Kui olete ühendatud kaugteenuse süsteemiga, vajutage <Valikud> ja valige Saada DTMF. 2. Sisestage number, mida soovite saata ja vajutage <OK>.

Mitme osalejaga kõne võtmine
Kasutage seda funktsiooni kuni kuue osaleja ühendamiseks mitme osavõtjaga- ehk konverentskõnesse. Antud funktsiooni kasutamiseks, peab teie teenusepakkuja konverentskõnesid toetama.

Sõnumiteenuse kasutamine
Teil on ligipääs menüüsse Sõnumid, et lugeda sissetulevaid ning saata uusi sõnumeid. Vajutage <Valikud> ja valige Sõnum.
28

Konverentskõne seadistamine 1. Helistage esimesele osalejale. 2. Helistage teisele osalejale. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. 3. Vajutage <Valikud> ja valige Liitu konverentskõnega. Esimene osaleja lisatakse konverentskõnele. 4. Soovi korral helistage järgmisele osalejale või vastake sissetulevale kõnele.

5. Vajutage <Valikud> ja valige Liitu konverentskõnega. 6. Korrake vastavalt vajadusele samme 4 ja 5.

Menüüfunktsioonid
Kõigi menüüvalikute loend

Privaatvestlus ühe osalisega 1. Vajutage <Valikud> ja valige Tükelda. 2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number. Te saate valitud isikuga privaatselt vestelda samal ajal, kui teised osalejad vestlevad omavahel. 3. Konverentskõne jätkamiseks vajutage <Valikud> ning valige Liitu konverentskõnega. Ühe osaleja kõnest välja lülitamine 1. Vajutage <Valikud> ja valige Eemalda. 2. Valige osalejate nimekirjast nimi või number. Osaleja kõrvaldatakse kõnest, kuid kõne teiste osalejatega jätkub. 3. Konverentskõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage [ ].

Kõnekirjed (Menüü 1)
Kasutage seda menüüd, et vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnesid, kõnede kestust ja maksumust. Puhkerežiimis olles vajutage menüüle ligipääsemiseks <Menüü> ning valige Kõnekirjed.

Praegused kontaktid (Menüü 1.1)
See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõneregistrisse minemine 1. Kõne tüübi valimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. 2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage klahve [Üles] või [Alla]. 3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [ ], numbril helistamiseks vajutage. [ ].

29

Menüüfunktsioonid

Kõneregistri valikute kasutamine Kui vajutate kõneloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Üksikasjad: kuvab valitud kõne detailsed andmed. • Helista: valib numbri • Salvesta kontaktides: salvestab numbri telefoniraamatusse. • Saada sõnum: võimaldab saata SMS- või MMSsõnumeid. • Kustuta: võimaldab kustutada valitud kõnekirjed või kõik kirjed.

Vali ja kustuta (Menüü 1.5)
Seda menüüd saab kasutada, et valida kõnekirjete tüüp ning kustutada valitud kõnekirjete tüübis kõik kirjed. 1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [ ]. 2. Vajutage <Kustuta>. 3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Kõneaeg (Menüü 1.6)
See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda. • Viimase kõne kestus: näitab viimase kõne kestust. • Kokku saadetud: näitab valitud kõnede kogukestust. • Kokku vastu võetud: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust. • Lähtesta taimerid: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli. Vaikeparool on 00000000. Te saate seda parooli muuta. lk. 81

Vastamata kõned (Menüü 1.2)
See menüüpunkt kuvab viimati sisse tulnud vastamata kõnet.

Valitud kõned (Menüü 1.3)
Antud menüü kuvab kõige viimasena valitud kõned.

Vastuvõetud kõned (Menüü 1.4)
Antud menüü kuvab kõige viimasena vastuvõetud kõned.
30

Kõnede maksumus (Menüü 1.7)
See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Pange tähele, et see ei ole arveldamiseks ette nähtud. • Viimase kõne maksumus: näitab viimase kõne maksumust. • Kogumaksumus: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis Sea piirmaksumus sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama. • Piirmaksumus: näitab maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga Sea piirmaksumus. • Lähtesta loendurid: lähtestab loendurid. • Sea piirmaksumus: võimaldab määrata väljuvate kõnede kõrgeima maksumuse. • Hinnamäär: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat (Menüü 2)
Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Telefoniraamat.

Menüüfunktsioonid Telefoniraamat (Menüü 2)

Kontaktide loend (Menüü 2.1)
Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida. Selle menüü kiirvalimiseks vajutage ooterežiimis <Kont.-d>.

Kirje leidmine 1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed. 2. Valige loendist soovitud nimi. 3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ], telefoniraamatu valikute juurde pääsemiseks vajutage <Valikud>.

31

Menüüfunktsioonid

Telefoniraamatu valikute kasutamine Vajutades kontaktide loendi või üksikasjade vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: kontakti andmete vaatamiseks. • Redigeeri: kontaktinfo muutmiseks. • Saada sõnum: võimaldab saata SMS- or MMS-sõnumi. • Kopeeri: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile. • Lisa uus kontakt: võimaldab lisada kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile. • Saatmisviis: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Kustuta: võimaldab kustutada valitud kontaktid või kõik kontaktid. • Vali keel: Valib tekstisisestusrežiimis kasutatava keele.

FDN loend (Menüü 2.2)
Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd saab kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele. Te saate FDN režiimi FDN-režiim menüüs aktiveerida. lk. 82

Kontakti lisamine 1. FDN loendis olles ajutage <Valikud> ning valige Lisa. 2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <OK>. 3. Sisestage nimi ning telefoninumber või vajutage <Valikud> ning valige Kontaktide loend, et telefoniraamatust kontakt leida. 4. Vajadusel muutke asukoha numbrit. 5. Kontakti salvestamiseks vajutage <Salvest>. Kontaktivalikute kasutamine Liikuge kontaktini ning vajutage valikutele ligipääsuks <Valikud>. "Telefoniraamatu valikute kasutamine"

32

Lisa uus kontakt (Menüü 2.3)
Selle menüü abil saate telefoniraamatusse uue kirje lisada.

Numbri salvestamine telefoni mällu 1. Valige Telefon. 2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta. • Eesnimi/Viimane nimi: saate määrata nime. • Mobiil/Kodu/Kontor/Faks/Muu: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse. • E-post: saate sisestada meiliaadressi. • Graafiline ID: saate määrata helistaja ID-ks pildi, mis kuvatakse ekraanile siis, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse. • Meloodia: saate määrata helina meloodia, mis kõlab, kui vastavalt numbrilt teile helistatakse. • Rühm: saate helistaja määrata helistajarühma. • Märkused: saate isiku kohta midagi veel kirja panna. 3. Kontakti salvestamiseks vajutage <Salvest>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile 1. Valige SIM. 2. Sisestage nimi ja vajutage [Alla]. 3. Sisestage telefoninumber. 4. Vajadusel vajutage [Alla] ja muutke asukoha numbrit. Kui valite rea Graafiline ID, Meloodia, Rühm, tuleb kontakt telefoni mällu salvestada.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage <Salvest>.

Menüüfunktsioonid Telefoniraamat (Menüü 2)

Rühm (Menüü 2.4)
Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine 1. Valige rühm. 2. Vajutage <Lisa>. Kuvatakse telefonimällu salvestatud kontaktide loetelu. 3. Leidke kontakt ning vajutage <Vali>. 4. Kontaktide juurde lisamiseks vajutage <Valikud> ning valige Lisa → kontakt. 5. Korrake vastavalt vajadusele sammu 4.

33

Menüüfunktsioonid

Helistajarühmade haldamine Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi. • Lisa: võimaldab lisada uue rühma. • Redigeeri: võimaldab muuta valitud rühma atribuute. • Saada sõnum: saadab rühma liikmetele SMS, MMS või e-kirja. • Kustuta: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimiskirjete haldamine Vajutades kiirvalikukuva ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Lisa: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses. • Kuva: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit. • Muuda: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata. • Eemalda: eemaldab valitud klahvilt kiirvalimise sätte. Kiirvalimiskirjetele helistamine Puhkerežiimis olles hoidke vastavat klahvi all.

Kiirvalimine (Menüü 2.5)
Selle menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Minu nimekaart (Menüü 2.6)
Selle menüü abil saate luua nimekaardi ja saata selle teistele isikutele.

Kiirvalimisnumbrite määramine 1. Valige mälukohaks üks klahv 2 kuni 9. Klahv 1 on reserveeritud teie kõnepostiserverile. 2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt. 3. Valige kontaktide hulgast number, kui sellel on rohkem kui üks number.
34

Nimekaardi salvestamine Nimekaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. lk. 33

Nimekaardivalikute kasutamine Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: • Redigeeri: nimekaardi muutmiseks. • Saatmisviis: võimaldab nimekaardi saata läbi SMSi, MMSi, e-kirja või infrapunapordi. • Eemalda: nimekaardi kustutamiseks.

• • •

Määra oma number (Menüü 2.7)
Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Kopeeri kõik telefoni: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu. Sordi kontaktide järgi: muudab telefoniraamatus olevat sorteerimiskorda. Vali ja kustuta: valige mälu asukohatüüp ning kustutage valitud asukohas kõik kontaktid. 1. Kustutatava(te) koh(t)a(de) märgistamiseks vajutage [ ]. 2. Vajutage <Kustuta>. 3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>. 4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <OK>. Vaikeparool on 00000000. Te saate seda parooli muuta. lk. 81

Menüüfunktsioonid Telefoniraamat (Menüü 2)

Haldus (Menüü 2.8)
Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatut. • Vaikimisi salvestamine: saate valida vaikemälukoha oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite Küsimine salvestamisel, palub telefon teil salvestamiskoha valida telefoninumbri salvestamisel.

•

Mälu olek: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu.

35

Menüüfunktsioonid

Teenuse number (Menüü 2.9)
Menüü on saadaval ainult siis, kui teie SIM-kaart toetab SDNteenust (Service Dialling Numbers). Kasutage seda menüüd, et vaadata oma teenusepakkuja poolt määratud SDNnumbrite loendit, sealhulgas hädaabi-, infoteenuste- ja kõneposti numbreid. 1. Leidke loendist soovitud number. 2. Vajutage <Vali> või [ ].

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine MP3-vormingus muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid: • Traadita veebist allalaadimine lk. 44 • Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio programmi Samsung PC Studio Kasutusjuhendit • Aktiivse infrapunapordi kaudu lk. 80
Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta Muusika. lk. 62

Rakendused (Menüü 3)
Selle menüü abil saate mängida Java-mänge, esitada muusikafaile, salvestada häälmemosid, määrata ajavööndeid ja alarme või kasutada telefoni kalkulaatori, taimeri või stopperina. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Rakendused.

MP3-mängija (Menüü 3.1)
Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt peate MP3-vormingus muusikafailid telefoni mällu salvestama.
36

Esitusloendi loomine MP3-failide lisamine esitusloendisse 1. Vajutage MP3-mängija kuval <Valikud> ja valige Lisa loendisse. 2. Valige üks järgmistest variantidest: • Lisa kõik: kõikide telefoni mälus olevate failide esitusloendisse lisamiseks. • Lisa fail: määratletud failide esitusloendisse lisamiseks. 3. Kui valisite Lisa fail valige fail ning vajutage <Lisa>. Korrake alates sammust 2.

4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <Tagasi>.

Muusikafailide kuulamine MP3-mängija kuval vajutage klahvi [
Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve: Klahvid Vasakule Paremale Üles Alla 3 6 / Funktsioon

].

Peatab esitamise või jätkab esitamist. Viib tagasi eelmisele failile. Viib edasi järgmisele failile. Avab esitusloendi. Lõpetab esituse. Muudab kordusrežiimi Lülitab sisse segamisrežiimi. Reguleerib helivaljust.

MP3-failidega valikute kasutamine Vajutades MP3-mängija kuvas <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: mängib loendist valitud faile. • Saatmisviis: valitud faili saatmiseks e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Ava esitusloend: kuvab esitusloendi. • Sea: saate faili seada häireks, helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks. • Kustuta: kustutab valitud faili. • Sätted: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid. Kordusrežiim: kordusrežiimi valimiseks. Sega: seab MP3-mängija esitama muusikat segipaisatud järjekorras. Lukusta helitugevusnupp: lukustage [ / ], et ennetada juhusliku klahvivajutusega esitust. Helitugevus: helivaljuse valimiseks. • Atribuudid: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Menüüfunktsioonid Rakendused (Menüü 3)
37

Menüüfunktsioonid

Esitusloendisse pääsemine MP3-mängija ekraanil olles vajutage [Üles], et pääseda esitusloendisse.
Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab märgistatud faili. • Lisa loendisse: failide esitusloendisse lisamiseks. • Teisalda loend: saate valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada. • Eemalda: saate valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.

3. Häälmemo salvestamiseks valige <Salvest>. Pärast häälmemo salvestamist, vajutage <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab teie häälmemo. • Saatmisviis: kontakti saatmiseks MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Sea: saate faili seada häireks, helinatooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks. • Kustuta: häälmemo kustutamiseks. • Nimeta ümber: häälmemo nime muutmiseks. • Siirduge lemmikhelile: tõstab häälmemo kausta Eelistatud helid. • Kaitse: kaitseb häälmemo kustutamise eest. • Atribuudid: häälmemo atribuutide vaatamiseks.

Diktofon (Menüü 3.2)
Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine 1. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ]. 2. Rääkige mikrofoni. Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [ ].
38

Häälmemode esitamine 1. Vajutage häälmemokuvas <Valikud> ja valige Mine hääleloendisse. 2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ekraanil saate kasutada järgmisi klahve: Klahvid Vasakule Paremale Üles Alla / Funktsioon Peatab esitamise või jätkab esitamist. Liigub failis tagasi. Liigub failis edasi. Naaseb diktofoni ekraanile. Lõpetab esituse. Reguleerib helivaljust.

JAVA-maailm (Menüü 3.3)
Selle menüü abil pääsete ligi ning saate mängida Java-mänge ning muuta Java-teenustele ligipääsuks võrgusätteid.

Diktofoni valikute kasutamine Vajutades diktofoni ekraanil <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Salvesta: saate salvestada uue häälmemo. • Sätted: Muudab häälmemo salvestamise vaikesätteid. Salvestamise aeg: valib maksimaalse salvestuse aja. Helitugevus: helivaljuse valimiseks. Vaikenimi: häälmemo vaikimisi eesliite muutmiseks. • Mine hääleloendisse: viib häälmemoloendisse.

Java-mängude valikute kasutamine Valige Java-maailma kuvast Allalaaditavad failid ning vajutage <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: • Käivita: käivitab valitud mängu. • Rakenduse sätted: sissetuleva kõne või mängu ajal kõlava alarmi korral seadistab mängu jätkamisele. Te saate ka valida, kas soovite võrgus mänguteavet vahetada, kui mängite mõnd interaktiivset mängu või kui peate kasutama Internetiühendust. • Kustuta: mängu kustutamiseks. • Atribuudid: tagab ligipääsu mängu atribuutidele. Mängi mängu Forgotten Warrior 1. Valige menüüst JAVA-maailm, seejärel Allalaaditavad failid → Forgotten Warrior. 2. Vajutage suvalist klahvi. 3. Vajutage <PLAY>. 4. Valige START GAME või CONTINUE.
39

Menüüfunktsioonid Rakendused (Menüü 3)

Menüüfunktsioonid 5. Mängu alustamiseks vajutage <SKIP>. Mängu valikutele ligipääsuks mängu ajal vajutage <OPTIONS>. Mängu valikutele ligipääsuks mängu ajal vajutage <OPTIONS>.

Mängi mängu Freekick 1. Valige menüüst JAVA-maailm, seejärel Allalaaditavad failid → Freekick. 2. Vajutage suvalist klahvi. 3. Valige Game → soovitud mängurežiim → meeskond → mängija.
Mängu menüüdele ligipääsuks mängu ajal vajutage [ ].

Mängi mängu Arch Angel 1. Valige menüüst JAVA-maailm, seejärel Allalaaditavad failid → Arch Angel. 2. Vajutage suvalist klahvi. 3. Valige NEW GAME või LOAD GAME → mängu režiim. 4. Vajutage korduvalt <NEXT> ning seejärel <PLAY>. 5. Vajutage korduvalt <NEXT> ning seejärel <START> või <SKIP>, et mängu kohe alustada.
40

Java sätete muutmine Te saate muuta sätteid Java-teenustele ligipääsuks. 1. Valige menüüst JAVA-maailm, seejärel Sätted. 2. Te saate muuta järgnevaid sätteid: • APN: sisestage ligipääsupunkti nimi. • Logimise ID: sisestage kasutaja ID. • Parool: sisestage parool. • Puhverserver: valige, kas soovite puhverserverit võrguteenustele ligipääsuks kasutada või mitte. Sõltuvalt sättest varieeruvad Puhverserveri sätted valikud. • Puhverserveri sätted: kasutatavad on järgmised valikud: Kui puhverserver on seatud käsklusele Luba: IP-aadress: sisestage HTTP puhverserveri aadress. Port: sisestage pordi number. Kui puhverserver on seatud käsklusele Keela: DNS1: sisestage esmane DNS-aadress.

DNS2: sisestage teisene DNS-aadress.

Mälu oleku kontrollimine Te saate kontrollida Java-mängudele kasutatud ning kogu mälu hulka.
Valige menüüst JAVA-maailm, seejärel Mälu olek.

3. Ajavööndi salvestamiseks vajutage <Valikud> ning valige Salvesta.

Maailma kellaaeg (Menüü 3.4)
Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Suveaja rakendamine 1. Vajutage maailmakaardil <Valikud> ja valige Sea suveaeg. 2. Soovitud ajavööndi(te) kontrollimiseks vajutage [ 3. Vajutage <Salvest>.

Menüüfunktsioonid Rakendused (Menüü 3)

].

Alarm (Menüü 3.5)
Kasutage seda menüüd alarmide seadmiseks konkreetsele ajale.

Oma ajavööndi määramine. 1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades maailmakaardil nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev. 2. Ajavööndi salvestamiseks vajutage<Valikud> ja valige Salvesta. Muude ajavööndite vaatamine ning seadistamine 1. Maailmakaardil olles vajutage [Alla]. 2. Soovitud ajavööndi vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Alarmi seadistamine 1. Valige alarmi tüüp. 2. Valige realt Alarm Sees ning vajutage [Alla]. 3. Sisestage alarmi kellaaeg ja vajutage nooleklahvi [Alla]. 4. Valige 12-tunnise ajavormingu puhul EL või PL ning vajutage [Alla].
Te saate ajavormingut muuta. lk. 74

5. Valige päev(ad), millal soovite alarmi helisemist.
41

Menüüfunktsioonid 6. Valige rida Alarmi toon. 7. Valige alarmi meloodia. 8. Vajutage <Salvest>. 1. Sisestage esimene arv. • Kümnendkoha koma ja sulgude sisestamiseks vajutage vasakut valikuklahvi. • Vajutage [ ] või [ ], et kursorit liigutada. 2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Sisestage teine arv. 4. Vastuse vaatamiseks vajutage [ ].

Alarmi peatamine • Kostva alarmi väljalülitamiseks vajutage <OK> või mis tahes teist klahvi. • Kostva äratusalarmi väljalülitamiseks vajutage <OK> või [ ]. Muudel juhtudel vajutage alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks <Äratus> või mis tahes teist klahvi. Nii saate toimida kuni viis korda. Alarmi helisema seadmine ka väljalülitatud telefoni korral Alarmi ekraanil valige Automaattoide → Sees.
Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Teisendi (Menüü 3.7)
Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur. 1. Valige teisendi. 2. Nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla]. 3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage nooleklahvi [Alla]. • Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [ ]. • Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [ ].

Kalkulaator (Menüü 3.6)
Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.
42

4. Valige nooleklahvi [Vasakule] või [Paremale] vajutades ühik, milleks soovite sisestatud väärtuse teisendada. Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Stopper (Menüü 3.9)
Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Stopperi täpsus on üks sajandik sekundit. 1. Stopperi käivitamiseks vajutage [ ]. 2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [ ]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 vaheaja jaoks. 3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <Lähtest>.

Menüüfunktsioonid Rakendused (Menüü 3)

Taimer (Menüü 3.8)
Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine 1. Vajutage <Sea>. 2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <OK>. 3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [ ]. Taimeri peatamine • Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi. • Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [ ].

SIM AT (Menüü 3.0)
See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart võimaldab kasutada lisateenuseid - nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

43

Menüüfunktsioonid

Brauser (Menüü 4)
Teie telefonis olev veebibrauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediavahenditele, nagu taustapildid, helinatoonid ja muusikafailid. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Brauser.

Avaleht (Menüü 4.1)
Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [ ].

Brauseri menüüvalikute kasutamine Vajutage ekraani ülaosas [ ] või valige , et ligi pääseda järgmistele valikutele: • Back: viib tagasi eelmisele lehele. • Home: viib tagasi kodulehele. • Exit: viib veebibrauserist välja. • Reload: laeb praeguse lehe uuesti. • Show URL: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi. • About ...: annab veebi brauseri kohta ligipääsu verisooni informatsiooni. Veebilehe valikute kasutamine Olles mistahes veebileheküljel, vajutage [ ], et pääseda ligi järgnevatele valikutele: • Mine URL-ile: sisestage veebilehekülje URL-aadress ning sisenege veebileheküljele. • Järjehoidjad: kiireks veebilehekülgedele saamiseks salvestage URL-aadressid. • Sõnumid: SMS-ide saatmine või telefoni talletatud sõnumite vaatamine.

Veebi-brauseris sirvimine
Kui soovite sirvida brauseri elemente, valida brauseri elemendi, naasta eelmisele lehele, naasta kodulehele,
44

Vajutage sirvimisklahve. < > või [ ]. <Back> või [C]. ja hoidke all klahvi [C].

•

Failihaldur: ligipääs piltidele, videodele, muusikafailidele ning helifailidele, mis on telefoni mällu talletatud. ].

• •

Redigeeri: võimaldab muuta järjehoidja aadressi ja nime. Kustuta: kustutab valitud järjehoidja.

Veebibrauserist väljumine Brauserist väljumiseks vajutage [

Mine URL-ile (Menüü 4.3)
Menüüfunktsioonid Brauser (Menüü 4) Selle menüü abil saate veebisaidi URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebisaidile siseneda.

Järjehoidjad (Menüü 4.2)
Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebisaitide kiireks valimiseks.

Tühjenda vahemälu (Menüü 4.4)
Selle menüü abil saate tühjendada vahemälu, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Järjehoidja lisamine 1. Valige tühi pesa. 2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla]. 3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <Valikud> ning valige Salvesta. Lemmikleheküljele minemine Leidke soovitud järjehoidja ning vajutage [
].

Voogesituse sätted (Menüü 4.5)
Kasutage seda menüüd ühendusprofiili seadistamiseks videostriimingu serverile ligipääsuks. • Nimi: sisestage profiili nimi. • APN: sisestage video-striimingu teenuse pöördumispunkti nimi. • ID: sisestage kasutaja ID. • Parool: sisestage parool.

Järjehoidja valikute kasutamine Vajutades pärast elemendi salvestamist <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Mine: lemmikveebilehele minemiseks.

45

Menüüfunktsioonid

Serveri sätted (Menüü 4.6)
Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Üksikasju seadete valikute kohta küsige oma teenusepakkujalt. Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud: • Profiili nimi: võimaldab määrata serveri profiilile nime. • Avalehe URL: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi. • Kandja: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel: • Puhverserver: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte. Teie teenusepakkuja teab öelda, kas teie võrk vajab puhverserverit ning varustada teid vajalike sätetega. • GPRS-sätted: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid: Kui puhverserver on seatud käsklusele Luba: Puhverserveri IP: sisestage HTTP puhverserveri aadress. Puhverserveri port: sisestage pordi number. APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.
46

•

Logimise ID: sisestage kasutaja ID. Parool: sisestage parool. Kui puhverserver on seatud käsklusele Keela: DNS1: sisestage esmane aadress. DNS2: sisestage teisene aadress. APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi. Logimise ID: sisestage kasutaja ID. Parool: sisestage parool. GSM-sätted: mugandage järgnevaid GPRS-võrgu seadeid: Kui puhverserver on seatud käsklusele Luba: Puhverserveri IP: sisestage HTTP puhverserveri aadress. Puhverserveri port: sisestage pordi number. Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber. Logimise ID: sisestage kasutaja ID. Parool: sisestage parool. Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Kui puhverserver on seatud käsklusele Keela: DNS1: sisestage esmane aadress. DNS2: sisestage teisene aadress. Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber. Logimise ID: sisestage kasutaja ID. Parool: sisestage parool. Andmekõne tüüp: võimaldab valida andmesideühenduse tüübi.

Koosta sõnum (Menüü 5.1)
Selle menüü abil saate luua ja saata SMS-, MMS- või meilisõnumeid.

Praegune server (Menüü 4.7)
Kasutage antud menüüd, et üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Tekstisõnum (Menüü 5.1.1) Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada pilte, animeeritud pilte ja meloodiaid. Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erinev olla. Kui teie sõnum ületab maksimaalse lubatud pikkuse, tükeldatakse see telefoni poolt.
1. Sisestage oma sõnum. 2. Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Sisesta: too välja tekstimall, kontakt või järjehoidja element. • Lisa pilt/Lisa animatsioon/Lisa meloodia: saate sõnumile lisada pildi, animeeritud pildi või meloodia. • Manusta: lisa nimekaart või kalendermemo 3. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud> ja valige Salvesta ja saada või Ainult saada.
47

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

Sõnumid (Menüü 5)
Menüü Sõnumid abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediasõnumeid ning e-kirju. Te saate kasutada ka võrgu poolt saadetavate kommertsteadete ja kärjeteate funktsioone. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkerežiimis olles <Menüü> ning valige Sõnumid.

Menüüfunktsioonid 4. Sisestage number, kuhu sõnum saata. Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Alla] ning täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad. 5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ]. Eelvaade: kontrollige loodud sõnumit. Lisa leht: lisab lehekülgi. Sõnumikuval eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. • Kustuta leht: kustutab praeguse lehe. • Redigeeri lehte: seadke lehe kestvus või tõstke praegune leht järgmisele või eelmisele lehele. • Eemalda teema/Eemalda meedia/Eemalda heli/ Eemalda sõnum: eemaldab teema, pildi, video, heli või teksti. 7. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud> ja valige Saada. 8. Sisestage telefoninumber või e-maili aadress. Sõnumi saatmiseks mitmele saajale vajutage [Alla] ning täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad. 9. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ]. • •

Multimeediasõnum (Menüü 5.1.2) Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning videoja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-postile. 1. Valige rida Teema. 2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ]. 3. Valige rida Pilt ja video või Heli ning manustage pildifail, video- või heliklipp. MMS-sõnumite maksimaalne suurus on eri maades erinev.
4. Valige rida Sõnum. 5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ]. 6. Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Redigeeri: võimaldab sõnumi teemat või teksti muuta. • Muuda pilti/Muuda videot/Muuda heli: muutke lisatud pilt, video või heli.
48

E-post (Menüü 5.1.3) Te saate saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. lk. 58 1. Valige rida Teema. 2. Sisestage oma meilisõnumi teema ning vajutage [ ]. 3. Valige rida Sõnum.

4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage[ ]. 5. Valige Faili lisamine. 6. Lisa meediafaile. Faili tüübist või digitaalsest autorikaitsesüsteemist (DRM) sõltuvalt võivad mõned failid mitte edasi saadetavad. 7. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: Valikud võivad asukohariigist sõltuvalt erinevad olla. Redigeeri: saate kustutada teema või teksti. Kuva: esitage lisatud element. Eemalda teema/Eemalda sõnum: saate kustutada teema või teksti. • Eemalda: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused. • Eemalda kõik manused: kustutab kõik manused. 8. Kui olete lõpetanud, vajutage <Valikud> ja valige Saada. 9. Sisestage meiliaadress. E-kirja saatmiseks mitmele saajale vajutage [Alla] ja täitke ülejäänud sihtkoha-aadressi väljad. • • •

10. E-kirja saatmiseks vajutage [

].

Minu sõnumid (Menüü 5.2)
Seda menüüd kasutage kõigi sõnumite salvestamiseks, mida olete vastu võtnud, saatnud või saata üritanud. Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

Sisendkaust (Menüü 5.2.1) Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va ekirjad. Sõnumi vaatamine Sõnumi tüübist ja olekust olenevalt võivad sõnumiloendisse ilmuda järgmised tähised: • SMS/Saateraport • MMS • MMS märguanne; osutab, et MMSi üritati serverist alla laadida ja et selle alla laadimine ebaõnnestus. • Veebi kommertsteated

49

Menüüfunktsioonid • Vastavalt DRM (Digital Rights Management) süteemile, võivad veebi sisu sisaldavad sõnumid jääda edasi saatmata. Need on tähistatud märgiga . • Sõnumi kõrvale kuvatud tähis näitab, et see sõnum on väga tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit. Vajutades sõnumiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: Riigist või teenusepakkujast sõltuvalt võivad valikud erinevad olla. • • • • • • • • Kuva: avab sõnumi. Taasta: laeb sõnumi MMS-serverist alla. Vasta SMS-iga: võimaldab saatjale SMS-iga vastata. Vasta MMS-iga: võimaldab saatjale MMS-iga vastata. Saada edasi: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada. Teisalduskoht: Minu kaust: tõsta sõnum kausta Minukaust. Sortimisalus: võimaldab sõnumeid sorteerida. • • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Sõnumi valikute kasutamine Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse:
SMS-sõnumid • Vasta: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata. • Saada edasi: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. • Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada. • Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta. • Lisa blokeeritute loendisse: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse. • Lõika aadress: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid. • Lõika meediat: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni. • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

50

MMS-sõnumid • Vasta SMS-iga: võimaldab saatjale SMS-iga vastata. • Vasta MMS-iga: võimaldab saatjale MMS-iga vastata. • Saada edasi: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. • Kustuta: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid. • Lisa blokeeritute loendisse: lisab saatja numbri Blokeeri number loendisse. • Lõika aadress: võimaldab noppida sõnumist välja URLe, e-posti aadresse või telefoninumbreid. • Lõika meediat: võimaldab salvestada meediasisu sõnumist teie telefoni. • Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele. Veebi kommertsteated • Mine URL-ile: minge sõnumis määratletud URLile. • Lõika aadress: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid. • Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saatmisaruanded • Lõika aadress: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid. • Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

Mustand (Menüü 5.2.2) Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete pärastiseks saatmiseks salvestanud.
Vajutades sõnumiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Redigeeri: võimaldab sõnumit muuta. • Saada: võimaldab sõnumi saata. • Kustuta: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid. • Teisalduskoht: Minu kaust: tõsta sõnum kausta Minukaust. • Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta. • Sortimisalus: võimaldab sõnumite loendi sorteerimisalust muuta. • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
51

Menüüfunktsioonid • Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele. • • • • • •

Väljundkaust (Menüü 5.2.3) Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.
Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Saada uuesti: võimaldab sõnumi uuesti saata. • Ava fail: avab manustatud faili. • Salvesta fail: salvestab manusfaili telefoni mällu. • Kustuta: võimaldab valitud sõnumi kustutada. • Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta. • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele. Vajutage sõnumiloendis <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: • Tühista saatmine: sõnumi saatmise ajal katkestab selle saatmise. • Kuva: avab sõnumi. • Saada uuesti: võimaldab sõnumi uuesti saata.
52

Kustuta: võimaldab kustutada märgitud sõnumi või kõik sõnumid. Teisalduskoht: Minu kaust: tõsta sõnum kausta Minukaust. Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta. Sortimisalus: võimaldab sõnumeid sorteerida. Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast (Menüü 5.2.4) Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.
Vajutades sõnumi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Saada edasi: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. • Ava fail: avab manustatud faili. • Salvesta fail: salvestab manusfaili telefoni mällu. • Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada. • Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.

• •

Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Vajutage sõnumiloendis <Valikud>, et pääseda järgmistesse valikutesse: • Kuva: avab sõnumi. • Saada edasi: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi. • Kustuta: võimaldab valitud sõnumi kustutada. • Teisalduskoht: Minu kaust: tõsta sõnum kausta Minukaust. • Teisalda telefoni/SIM-kaardile: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta. • Sortimisalus: võimaldab sõnumeid sorteerida. • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Telefon kontrollib e-posti ja toob vastu võetud e-kirjad sisendkausta. E-kirja olekust olenevalt võivad sõnumiloendisse ilmuda järgmised tähised: • on loetud • ei ole loetud • on toodud serverist • ei ole serverist toodud; näitab, et e-kiri on serverist toomisel ning näitab, et kirja toomine serverist ebaõnnestus. Sõnumi kõrvale kuvatud tähis osutab, et see sõnum on väga tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit. 3. Leidke e-kiri või päis ja vajutage [ ]. 4. Kui e-kiri koosneb mitmest leheküljest, saab ühelt leheküljelt teisele liikuda, vajutades klahve [ / ]. Esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage [ / ]. 5. Valige manustatud fail vaatamiseks või esitamiseks. 6. Vajutage [ ] või [ ], et liikuda eelmisele või järgmisele ekirjale.
53

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

E-postkast (Menüü 5.2.5) Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad. 1. Valige meilikonto. 2. Kui Vaata uut meili on esile tõstetud, vajutage serverist uute e-kirjade saamiseks <Vali>

Menüüfunktsioonid Vajutades e-kirja sisu või sõnumiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: Valikud võivad e-kirja olekust sõltuvalt erinevad olla. • • • • • • • • • • • Kuva: avab valitud üksuse. Taasta: saate tuua e-kirja serverist ühe või kõik e-kirjad. Ava fail: avab manustatud faili. Salvesta fail: salvestab manusfaili telefoni mällu. Vasta: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata. Saada edasi: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata. Märgi loetuks: märgib e-kirja loetuks. Kustuta valik: kustutab valitud e-kirja. Kustuta kõik: kustutab kõik e-kirjad. Teisalduskoht: Minu kaust: tõsta e-kiri kausta Minukaust. Lisa blokeeritute loendisse: lisab saatja meiliaadressi filtrinimekirja, et sellelt aadressilt tulevatest e-kirjadest keelduda. • • Lõika aadress: võimaldab sõnumist välja noppida URLe, meiliaadresse või telefoninumbreid. Atribuudid: tagab ligipääsu e-kirjade atribuutidele.

Minukaust (Menüü 5.2.6) Kasutage seda menüüd, et salvestada siia kausta sõnum, mille salvestasite sõnumi lugemisel.
Vajutades sõnumiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: võimaldab vaadata sõnumit. • Kustuta: kustutab valitud sõnumid või kõik sõnumid. • Sortimisalus: võimaldab sõnumite sorteerimisalust muuta. • Kaitse: kaitseb sõnumit kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu sõnumi atribuutidele.

Mallid (Menüü 5.3)
Kasutage seda menüüd, et luua, redigeerida ja saata tekstimalle ning MMS malle.

54

Tekstimall (Menüü 5.3.1) Kasutage seda menüüd, et eelseadistada sagedasti kasutatavate sõnumite maksimum.
Vajutades tekstimalli loendis olles <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Redigeeri: muudab valitud malli. • Saada sõnum: SMS-, MMS- või meilisõnumi saatmiseks. • Kustuta: võimaldab malli kustutada.

Vali ja kustuta (Menüü 5.4)
Seda menüüd saab kasutada, et valida sõnumite tüüp ning kustutada valitud sõnumite tüübis kõik sõnumid. 1. Kustutatava(te) kõnetüübi(pide) märgistamiseks vajutage [ ]. 2. Vajutage <Kustuta>. 3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <Jah>.

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

MMS mall (Menüü 5.3.2) Sisenedes antud menüüsse, saate vaadata salvestatud mallide loendit.
Vajutades MMS-i malliloendis <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: avab mallisõnumi. • Saada sõnum: võimaldab saata malli MMS-sõnumina. • Redigeeri: muudab valitud malli. • Lisa uus: võimaldab lisada uue malli. • Kustuta: võimaldab kustutada malli või kõik mallid.

Sätted (Menüü 5.5)
Käesoleva menüüga seadistatakse erinevad teenuse sõnumid.

Tekstisõnum (Menu 5.5.1) Te saate vaikimisi SMS-sätteid konfigureerida. • Saatmissätted: seadistage tekstsõnumite saatmiseks järgmised valikud: Vastuse tee: võimaldab saajal vastata teile läbi teie sõnumikeskuse. Saatmisaruanded: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.
55

Menüüfunktsioonid Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie SMS-e sõnumikeskuses säilitatakse. Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse. Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie sõnumikeskuse numbrit. Blokeeri number: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada. Siin määratud number haaratakse ka MMS blokeeringunimekirja. Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset. Aegumistähtaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie SMS-e sõnumikeskuses säilitatakse. Saada pärast: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse. Saatmissuurus: valige manustatud üksustele MMSsõnumi jaoks lubatud piirsuurus. Vastuvõtusätted: seadistage multimeediasõnumite vastuvõtmiseks järgmised valikud: Anonüümne hülgamine: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest. Luba reklaame: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid. Aruanne on lubatud: laseb võrgul saatjale kohaletoimetamisteate saata. Vastuvõtmine: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas. Rändluse vastuvõtt: saate seada, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute uitvõrgus (roaming/rändlus).

•

•

Multimeediasõnum (Menüü 5.5.2) Te saate vaikimisi MMS-sätteid konfigureerida. • Saatmissätted: seadistage multimeediasõnumite saatmiseks järgmised valikud: Saatmisaruanded: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma. Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis. Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteate taotluse.

56

•

Atribuutidel Vastuvõtmine ja Vastuvõtt rändlusel on järgmised valikud: - Automaatne: Telefon toob uued sõnumid automaatselt serverist alla. - Hülga: telefon keeldub kõigist sõnumeist. - Käsitsi: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut Taasta kasutades käsitsi alla laadima. MMS-profiilid: MMS-sõnumite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine. Praegune server: võimaldab valida profiili. Serveri sätted: muganda igale profiilile järgnevad valikud. - Profiili nimi: võimaldab määrata MMS profiilile nime. - Serveri URL: sisestage MMS-serveri aadress. - Puhverserver: ühendus GPRS-võrguga kasutades puhverserverit. - GPRS-sätted: mugandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud sätted. IP-aadress: (kui puhverserver on seatud Luba), sisestage IP aadress.

•

Port: (kui puhverserver on seatud Luba), sisestage pordi number. DNS1: (kui puhverserver on seatud Keela), sisestage esmane aadress. DNS2: (kui puhverserver on seatud Keela), sisestage teisene aadress. APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi. Logimise ID: sisestage kasutaja ID. Parool: sisestage parool. - Versioon: valige MMS manustele maksimaalne faili suurus. Blokeeri number: määrake telefoninumber, millelt te ei soovi sõnumeid saada. Siin määratud numbrid haaratakse ka SMS blokeeringuloendisse.

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)
57

E-post (Menüü 5.5.3) Selle menüü abil saate konfigureerida meilisõnumite saatmiseks või vastu võtmiseks vajalikke võrgusätteid. Te ei saa muuta e-kirja profiili seadeid e-kirja saatmise või vastu võtmise ajal.

Menüüfunktsioonid • Saatmissätted: seadistage e-kirja saatmiseks järgmised valikud: Saada koopia endale: saatke endale kirjast koopia oma enda e-posti aadressile. Saatmise kinnitus: võimaldab seada võrgu teile kirja kätte toimetamisest teada andma. Loe kinnitus: saatke vastusenõue koos oma e-kirjaga. Prioriteet: saate oma kirjale eelistustaseme valida. Kaasa allkiri: lisage kirjale oma nimi, telefoninumber või lihtne memo. Redigeeri nime: sisestage oma allkirja nimi. Redigeeri telefoninumbrit: sisestage oma allkirja telefoninumber. Redigeeri märkust: sisestage oma allkirja lihtne memo. Vastuvõtusätted: seadistage e-kirja vastuvõtmiseks järgmised valikud: Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib meiliserverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Kui määrate selleks valikuks Pole kasutatud, saate eposti Vaata uut meili valiku abil käsitsi kontrollida. Lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada lugemisteatise taotluse. Kui selleks valikuks on seatud Teatis, küsib telefon teilt, kas soovite oma kirjaga saata lugemisteate päringu. Toomise valik: määrake, kas telefon toob ainult meili pealkirja või kogu meili. Kustuta valik: määrake, kas e-kirjad kustutatakse koheselt või järgmisel korral serveriga ühendudes. Lõppedes loobu: saate määrata sissetulevatele meilisõnumitele mahupiirangu. Teie telefon loobub ekirjadest, mis ületavad määratud mahu. Jäta sõnumi koopia serverisse: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist serverisse koopia. Meilikonto: meilikonto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks. Praegune konto: valige konto. Konto seadistus: saate konfigureerida kuni viis meilikontot, mis kasutavad eri meiliservereid. Iga konto jaoks on saadaval järgmised valikud. - Kasutusel: aktiveerige hetke meilikonto.

•

•

58

- Konto nimi: sisestage valitud kontole nimi. - Kasutajanimi: sisestage kasutajanimi. - Meiliaadress: sisestage oma meiliaadress. - Saatja aadress: sisestage meiliaadress, millele soovite vastuvõtjal saata vastusõnumeid. - Kasutaja ID: sisestage oma meilikonto kasutajanimi. - Parool: sisestage oma meilikonto parool. - SMTP-server: sisestage väljuvate kirjade meiliserveri IPaadress või domeeninimi. - SMTP-port: sisestage SMTP-pordi number. - Protokolli tüüp: valige sissetulevate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest. Kui protokolli tüübiks on seatud POP3, on saadaval järgmised valikud: - POP3-server: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie kirjad vastu võtab. - POP3-port: sisestage POP3-pordi number. - APOP logimine: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.

•

•

Kui protokolli tüübiks on seatud IMAP4, on saadaval järgmised valikud: - IMAP4-server: sisestage selle meiliserveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie kirjad vastu võtab. - IMAP4-port: sisestage IMAP4-pordi number. - Lisa manused: valige see suvand, kui tahate ekirjadega manuseid saada. - Maksimaalne väljaotsitavate e-meilise arv: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida. Meiliprofiil: konfigureerige e-kirjade saatmiseks või vastuvõtmiseks vajalikud võrgusätted. Praegune server: võimaldab valida profiili. Serveri sätted: konfigureerige kuni viis meiliprofiili. - Profiili nimi: sisestage profiili nimi. - APN: sisestage ligipääsupunkti nimi. - Logimise ID: sisestage kasutaja ID. - Parool: sisestage parool. - DNS1: sisestage esmane DNS-aadress. - DNS2: sisestage teisene DNS-aadress. Blokeeri loend: seadistage e-kirjade blokeerimisloend.
59

Menüüfunktsioonid Sõnumid (Menüü 5)

Menüüfunktsioonid Aadressi loend: määrake meiliaadressid, et neilt tulevad meilid blokeerida. Teemade loend: määrake teemad, mida sisaldavad meilid blokeeritakse. Kaust Salvestatud sõnumid säilitab võrguteateid tähtajatult. Märguandeteksti ilmumisel vajutage <Valikud> ning valige Salvesta. Sõnum salvestatakse kausta Salvestatud sõnumid. Võta vastu: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu. Kanal: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate. Kui valite Vastavad kanalid, saate te seada üles loendi aktiivsetest kärjeteadete kanalitest. Keel: võimaldab valida keele, milles kärjeteated kuvatakse.

Pressi sõnumit (Menüü 5.5.4) Te saate muuta traadita veebi serverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid. Saadaval on järgmised valikud: • Võta vastu: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma. • Teenusekeskus: kui Võta vastu valikuks on seatud SMSC spetsiifiline, sisestage serveri aadress, millelt soovite kommertsteateid saada.

• •

•

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Kärjeteated (Menüü 5.6)
Võrguteabe ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus. Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele. • Loe: avab vastuvõetud sõnumid. Kaust Praegused sõnumid säilitab võrguteateid kuni telefoni väljalülitamiseni.
60

Mälu olek (Menüü 5.7)
Selle menüü abil saate vaadata maksimaalset ja võimalikku mälumahtu iga sõnumitüübi jaoks. Saate vaadata ka hetkel igas sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur

(Menüü 6)

• • • • • • •

Menüü Failihaldur võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, video/heliklippe ja muusikafaile. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Failihaldur. Vastavalt digitaalsele autorikaitsesüsteemile (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasi saadetav. Sisu tähistab .

Pildid (Menüü 6.1)
Selle menüü abil saate vaadata enda tehtud fotosid ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud pilte.

Pildi vaatamine 1. Valige pildikaust. 2. Liikuge soovitud pildile ja vajutage [

• • ].

Saatmisviis: pildi saatmiseks MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. Sea: sea pilt taustapildiks või helistaja ID pildiks telefoniraamatu kirjele. Redigeeri: lisage pildile emotikone, raame või efekte. Kustuta: võimaldab kustutada pildi või kõik pildid. Nimeta ümber: võimaldab muuta pildi nime. Siirduge lemmikkujutisele: tõstab pildi kausta Eelistatud kiirus. Slaidiseanss: Seadistage kõik pildid esituma pildiseansina. Te saate valida fotode vahetumise vahelise viivitusaja. Kaitse: kaitseb pilti kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu pildi atribuutidele.

Menüüfunktsioonid Failihaldur (Menüü 6)

Pildivalikute kasutamine Vajutades pildi või pildiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse. • Kuva: kuvab pildi. • Loend: näitab piltide loendit.

Videod (Menüü 6.2)
Selle menüü abil saate vaadata enda salvestatud ja serverist alla laaditud või sõnumites saadud videoklippe.

Videoklipi vaatamine 1. Valige videokaust.
61

Menüüfunktsioonid 2. Liikuge klipile ja vajutage klahvi [ Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve: Klahvid Vasakule Paremale Alla / Funktsioon Peatab esitamise või jätkab esitamist. Liigub failis tagurpidi tagasi. Liigub failis edasi. Lõpetab esituse. Reguleerib helivaljust. ]. lk. 38 • • • Siirduge lemmikvideole: tõstab videoklipi kausta Eelistatud videod. Kaitse: kaitseb videoklippi kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu videoklipi atribuutidesse.

Muusika (Menüü 6.3)
See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud MP3-faile.

Muusikafailide kuulamine Liikuge failile ja vajutage klahvi [

].

lk. 37

Videomenüü valikud Vajutades videoloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab videoklipi. • Saatmisviis: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või infrapunapordi kaudu. • Kustuta: kustutab video või kõik videod. • Nimeta ümber: võimaldab muuta videoklipi nime.
62

Muusikavalikute kasutamine Vajutades muusikaloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab muusikafaili. • Saatmisviis: valitud faili saatmiseks e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Lisa taasesitusloendisse: lisab valitud faili taasesitusloendisse. • Sea: saate faili seada helinatooniks, alarmiks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.

• •

• • •

Kustuta: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid. Sätted: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid. Kordusrežiim: kordusrežiimi valimiseks. Sega: valige esitusjärjekord. Lukusta helitugevusnupp: lukustage [ / ], et ennetada juhusliku klahvivajutusega esitust. Helitugevus: helivaljuse valimiseks. Nimeta ümber: võimaldab muuta faili nime. Kaitse: kaitseb faili kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Helid (Menüü 6.4)
See menüü kuvab salvestatud, serverist alla laaditud või sõnumites saadud helifailid.

Helifailidega seostuvad valikud Vajutades mallide heliloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab helifaili. • Saatmisviis: faili saatmiseks MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Sea: saate faili seada helinatooniks, alarmiks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks. • Kustuta: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid. • Nimeta ümber: võimaldab muuta faili nime. • Siirduge lemmikhelile: tõstab heliklipi kausta Eelistatud helid. • Kaitse: kaitseb faili kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Menüüfunktsioonid Failihaldur (Menüü 6)

Heliklipi kuulamine 1. Valige helikaust. 2. Liikuge heliklipile ja vajutage klahvi [

].

lk. 37

63

Menüüfunktsioonid

Muud failid (Menüü 6.5)
Selles kaustas talletatakse need failid, mis te olete saanud, kuid mida teie telefon ei toeta. Failide formaadid, mida ei toetata on *.doc, *.ppt, *.txt. Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Saatmisviis: valitud faili saatmiseks e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Kustuta: võimaldab kustutada valitud failid või kõik failid. • Nimeta ümber: võimaldab muuta faili nime. • Kaitse: kaitseb faili kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu faili atribuutidele.

Kalender (Menüü 7)
Kalender võimaldab teil üles märkida oma ajakava ja tööde loendi, et vaadata vastamata alarmidega sündmusi ja teha memosid. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Kalender.

Kalendri vaatamine
Menüüsse Kalender sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud sinise ruuduga. Ekraani alumisel real kuvatakse valitud kuupäevale märgitud sündmuste arv. Sündmuse liiki tähistavad järgmised tähised: • • Plaaniline sündmus Ülesanne • • Tähtpäev Memo

Mälu olek (Menüü 6.6)
Te saate kontrollida meediaobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediakausta hõivatud mälumahu suurust.

Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva režiim: saate muuta kalendri kuva. • Loo: võimaldab lisada uue sündmuse. • Mine: saate minna tänasele või määratud kuupäevale. • Sortimisalus: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.

64

•

Kustuta: saate kustutada kalendrisse märgitud sündmused, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid. Kordusalarmiga plaanitud sündmused saate kustutada ainult päevavaates.

• •

Vastamata alarmide sündmused: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud. Mälu olek: kuvab telefoni mällu salvestatud üksuste mälu oleku.

Sündmuse loomine
Te saate kalendrisse üles märkida kuni 400 sündmust, seejuures võite ühele päevale mitu sündmust märkida.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine 1. Valige kalendrist kuupäev. 2. Vajutage <Valikud> ning valige Loo → Ajakava või Mitmesugust. 3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes: • Teema: sisestage sündmuse pealkiri. • Üksikasjad: sisestage sündmuse üksikasjad.

Alguskuupäev ja Alguskellaaeg: sisestage sündmuse alguskuupäev ja -kellaaeg. • EL/PL: valige variant EL või PL. • Lõpetamise kuupäev ja Lõpetamise kellaaeg: sisestage sündmuse lõppemise kuupäev ja -kellaaeg. • EL/PL: valige variant EL või PL. • Asukoht: (Ajakava jaoks) sisestage sündmuse toimumise koht. • Alarm: määrake sündmusele alarm. • enne: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab. • Alarmi toon: valige alarmi toon. • Korda: (Ajakava jaoks) määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall. • kuni: (Ajakava jaoks) kui sündmus kordub, määrake lõpetamise kuupäev. 4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <Salvest>. •

Menüüfunktsioonid Kalender (Menüü 7)
65

Uue tähtpäeva sisestamine 1. Valige kalendrist kuupäev. 2. Vajutage <Valikud> ja valige Loo → Tähtpäev. 3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes:

Menüüfunktsioonid Üritus: sisestage teave tähtpäeva kohta. Kuupäev: sisestage kuupäev. Alarm: valige, kui soovite tähtpäevale alarmi seada. enne: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab. • Alarmi kellaaeg: Sisestage alarmi helisemise aeg. • EL/PL: valige variant EL või PL. • Alarmi toon: valige alarmi toon. • Korda igal aastal: valige, kui tahate seada telefoni seda tähtaega igal aastal meelde tuletama. 4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <Salvest>. • • • •

Sündmuse vaatamine
Nurksulud kalendri kuupäeval tähistavad selleks päevaks plaanitud sündmuseid. 1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev. 2. Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata. Vajutades sündmuse või sündmuste loendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: kuvab sündmuse üksikasjad. • Redigeeri: võimaldab sündmuse teavet muuta. • Loo: võimaldab lisada uue sündmuse. • Saatmisviis: sündmuse saatmiseks SMSi, MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Kuva režiim: saate muuta kalendri kuva režiimi. • Valmis/Tegemata: märkige kas ülesanne täidetud või mitte. • Sortimisalus: saate sorteerida sündmused tüübi alusel. • Kustuta: saate kustutada kalendrisse märgitud sündmused, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.

Ülesande sisestamine tööde loendisse 1. Valige kalendrist kuupäev. 2. Vajutage <Valikud> ja valige Loo → Tegemata tööd. 3. Sisestage teave või muutke seadistusi järgmistes kirjetes: • Tegemata tööd: sisestage teave ülesande kohta. • Alguskuupäev: sisestage alguskuupäev. • Tähtaeg: sisestage lõpukuupäev. • Prioriteet: Valige eelistustase. 4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <Salvest>.
66

• •

Vastamata alarmide sündmused: kuvab sündmused, mille alarmile te ei vastanud. Mälu olek: kuvab telefoni mällu salvestatud üksuste mälu oleku.

Nädalavaade Te saate vaadata valitud nädalalale plaanitud sündmusi (ainult ajakavas talletatud üksuste kohta).
Lahter ajatabelis tähistab sündmuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Valige lahter, mis sisaldab teid huvitavat sündmust. Menüüfunktsioonid Kalender (Menüü 7)

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides
Kalendrikuva vaikeseade on kuuvaade. Vajutage <Valikud> ja valige kuvarežiimi vahetamiseks Kuva režiim.

Vastamata alarmiga sündmuse vaatamine
Kui teil pole võimalik määratud tähtpäeva alarmi kinnitada, talletab telefon vahele jäetud sündmuse alarmi, kuni te selle kinnitate. 1. Vajutage <Valikud> ja valige Vastamata alarmide sündmused. 2. Valige sündmus. 3. Sündmuse kinnitamiseks ja kustutamiseks vajutage <Kinnita>.

Päevavaade Te saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi.
Valige sündmus, mille üksikasju tahate vaadata. Vastavalt sündmuse tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised: • Alarmi seaded • Korduv sündmus • Lõpetatud ülesanne • Ülesande prioriteet, : tähtis, : tavaline, ja : vähetähtis

67

Menüüfunktsioonid

Kaamera

(Menüü 8)

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage puhkrežiimis <Menüü> ja valige Kaamera või hoidke all klahvi [ ]. • Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta. • Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud • Ärge pildistage kohtades, kus te võite häirida teiste inimeste privaatsust.

2. Reguleerige pilti, suunates kaamera objektiivi objektile. • Kaameramenüü valikutesse pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi. Vaadake järgmist peatükki. • Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. lk. 69 3. Pildistamiseks vajutage [ ]. Foto salvestatakse automaatselt kausta Fotod. 4. Kui soovite foto kustutada, hõiverežiimi naasta, Vajutage lk. 70 <Kustuta> ning seejärel <Jah>. [ ].

fotomenüü valikuid kasutada, <Valikud>.

Pildistamine
Telefonil on pildistamiseks erinevaid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid. Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud. 1. Kaamera sisse lülitamiseks avage Kaamera menüü. Pildile jääv kujutis kuvatakse ekraanil. Olge hoolikas ning ärge katke kaamera objektiivi käega.
68

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis Hõiverežiimis vasakut valikuklahvi vajutades pääsete järgmistesse valikutesse: • Salvesta video: lülitab sisse videosalvesti. • Pildistusrežiim: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid: Üksikvõte: pildistab tavarežiimil.

• • •

• • •

Mitu pilti järjest: saate teha sarivõtte. Valige kaamera tehtavate ülesvõtete arv. Efektid: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks fotole. Kaadrid: lisage fotole dekoratiivne raam. Välk: kasutage ühte järgnevast välgu valikutest: Väljas: lülitab välgu välja. Pildista ainult: lülitab praeguse foto jaoks välgu sisse. Peale foto tugemist lülitub välk välja. Püsiv: kasutab foto tegemisel välku. Taimer: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte. Mine fotodesse: Viib kausta Fotod. Sätted: saate muuta pildistamise vaikeseadeid. Maht: pildi suuruse valimiseks. Kvaliteet: valige pildikvaliteet. Kuva otsija: kuvarežiimi muutmiseks Katiku heli: saate valida katiku päästiku vajutamisel kostva heli, [ ]. Suumiheli: lülitab suumimisel kostva heli sisse või välja.

•

Ereduse heli: lülitab pildi ereduse reguleerimisel kostva heli sisse või välja. Vaikenimi: foto nime vaikimisi eesliite muutmiseks. Kaamera otseteed: näitab kasutatavate nuppude funktsioone.

Menüüfunktsioonid Kaamera (Menüü 8)

Klahvide kasutamine hõiverežiimis Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.
Klahv Funktsioon Nihutab kujutist vertikaalselt. Kuvab peegelkujutise. Vasakule/ Paremale Üles/Alla 1 2 3 Reguleerib pildi heledust. Suumib sisse või välja. Lülitab sisse salvestusrežiimi. Muudab pildi suurust. Muudab pildi kvaliteeti.
69

lk. 71

Menüüfunktsioonid Klahv 4 5 7 8 9 0 Funktsioon Muudab kaamera režiimi. Värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks fotole. Valib ehisraami. Seab taimeri. Viib kausta Fotod. Määrab välgukasutuse. Vahetab eelvaateekraani. • • • • • Kustuta: võimaldab foto kustutada. Nimeta ümber: võimaldab muuta foto nime. Mine fotodesse: Viib kausta Fotod. Kaitse: kaitseb fotot kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu foto atribuutidele.

Foto vaatamine 1. Hõiverežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige Mine fotodesse. 2. Leidke foto ja vajutage klahvi [ ].
Vajutades foto või fotoloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Kuva: võimaldab vaadata pilti täisekraanil. • Loend: naaseb fotoloendi kuvasse. • Saatmisviis: foto saatmiseks MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Sea: saate seada foto taustpildiks, puhkeekraaniks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes. • Redigeeri: lisage pildile emotikone, raame või efekte. • Kustuta: võimaldab kustutada foto või kõik fotod.

Fotomenüü valikud Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <Valikud>. • Pildista veel üks: võimaldab hõiverežiimi naasta. • Saatmisviis: foto saatmiseks MMSi, e-kirjaga või infrapunapordi vahendusel. • Sea: saate seada foto taustpildiks, puhkeekraaniks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
70

• • •

• •

Nimeta ümber: võimaldab muuta foto nime. Siirduge lemmikkujutisele: tõstab foto kausta Eelistatud kiirus. Slaidiseanss: Seadistage kõik pildid esituma pildiseansina. Saate valida fotode vahetamise vahelise viivitusaja. Kaitse: kaitseb fotot kustutamise eest. Atribuudid: tagab ligipääsu foto atribuutidele.

4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [ ]. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta Videod. 5. Kui soovite videoklippi vaadata, kasutada videomenüü valikuid, videoklipi kustutada, salvestusrežiimi naasta, Vajutage [ ]. lk. 73 Menüüfunktsioonid Kaamera (Menüü 8) vasak valikuklahv. [C] ja seejärel <Jah>. parem valikuklahv.

Videoklipi salvestamine
Saate salvestada kaamera ekraanil kuvatava video ja salvestada selle .3gp-vormingus failina. 1. Vajutage hõiverežiimis [1]. 2. Pildi reguleerimiseks suunake kaamera objektiiv objektile. • Kaameramenüü valikutesse pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi. Vaadake järgmist peatükki. • Klaviatuuri abil saate muuta pildi sätteid või lülitada lk. 72 telefoni muudesse režiimidesse. 3. Salvestamise alustamiseks vajutage [ ].

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis Salvestusrežiimis vasakut valikuklahvi vajutades pääsete järgmistesse valikutesse: • Pildista: lülitab hõiverežiimi sisse. • Efektid: värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks videoklipile. • Välk: lülitab välgu sisse või välja. • Taimer: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse. • Mine videotesse: mine kausta Videod.
71

Menüüfunktsioonid • Sätted: saate muuta järgmisi videosalvestuse seadeid: Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks. MMSi ja e-kirjaga saatmiseks sobiva videoklipi salvestamiseks valige MMS-i piirang. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus. Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige Tavaline. Maht: faili suuruse valimiseks. Kvaliteet: valige pildikvaliteet. Helisalvestus: saate koos videoklipiga salvestada ka heli. Suumiheli: lülitab suumimisel kostva heli sisse või välja. Ereduse heli: lülitab pildi ereduse reguleerimisel kostva heli sisse või välja. Vaikenimi: faili nime vaikimisi eesliite muutmiseks. Videokaamera otseteed: näitab kasutatavate nuppude funktsioone. Klahvid Funktsioon Nihutab kujutist vertikaalselt. Kuvab peegelkujutise. Vasakule/ Paremale Üles/Alla 1 2 3 4 5 7 8 9 0 Reguleerib pildi heledust. Suumib sisse või välja. Lülitub hõiverežiimile. Muudab kaadri suurust. Muudab pildi kvaliteeti. Muudab videosalvestusrežiimi. Värvitooni muutmiseks või spetsiaalsete efektide lisamiseks videoklipile. Vaigistab või taastab heli. Seab taimeri. Viib kausta Videod. Lülitab välgu sisse või välja. lk. 68

•

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.
72

Videomenüü valikute kasutamine Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks vasakut valikuklahvi: • Salvesta uus: võimaldab salvestusrežiimi naasta. • Saatmisviis: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või infrapunapordi kaudu. • Kustuta: kustutab videoklipi. • Nimeta ümber: võimaldab muuta videoklipi nime. • Mine videotesse: mine kausta Videod. • Kaitse: kaitseb videoklippi kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu videoklipi atribuutidesse. Videoklipi vaatamine 1. Salvestusrežiimis vajutage vasakut valikuklahvi ja valige Mine videotesse. 2. Liikuge videoklipile ja vajutage klahvi [ ].
Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve: Klahvid Funktsioon Peatab esitamise / jätkab esitust.

Klahvid Vasakule Paremale Alla /

Funktsioon Liigub failis tagasi. Liigub failis edasi. Menüüfunktsioonid Kaamera (Menüü 8) Lõpetab esituse. Reguleerib helivaljust.

Vajutades sõnumiloendi vaatamise ajal <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Esita: esitab valitud videoklipi. • Saatmisviis: videoklipi saatmiseks MMSiga, e-kirjaga või infrapunapordi kaudu. • Kustuta: kustutab video või kõik videod. • Nimeta ümber: võimaldab muuta videoklipi nime. • Siirduge lemmikvideole: tõstab videoklipi kausta Eelistatud videod. • Kaitse: kaitseb videoklippi kustutamise eest. • Atribuudid: tagab ligipääsu videoklipi atribuutidesse.

73

Menüüfunktsioonid

Sätted (Menüü 9)
Selle menüü abil saate kohandada oma telefoni seadistusi. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded. Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <Menüü> ja valige Sätted.

Keel (Menüü 9.2.1) Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest. Tervitussõnum (Menüü 9.2.2) Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel. Liugurisätted (Menüü 9.2.3) Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel. • Üles: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte. • Alla: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse. Kui te seate Alla valikule Jätka toimingut, töötab klahvi lukk lihtsalt puhkerežiimis. Otsetee (Menüü 9.2.4) Te saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Kellaaeg ja kuupäev (Menüü 9.1)
Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis Maailma kellaaeg. lk. 41 • Sea kellaaeg: sisestage jooksev kellaaeg. • EL/PL: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul EL või PL. • Kellaajavorming: valige ajavorming. • Sea kuupäev: sisestage jooksev kuupäev. • Kuupäevavorming: valige kuupäevavorming.

Telefoni sätted (Menüü 9.2)
Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.
74

Otseteemenüü määramine 1. Valige otsevalikuklahvina kasutatav klahv. 2. Vajutage <Valikud> ning valige Muuda. 3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine Vajutades <Valikud>, pääsete järgmistesse valikutesse: • Muuda: otsevaliku määramiseks või määrangu muutmiseks. • Eemalda: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud sätte. • Eemalda kõik: desaktiveerib kõik otseteemäärangud. Külgnupp (Menüü 9.2.5) Kasutage antud menüüd, et seada telefon reageerima, kui vajutate ja hoiate kõne sissetulemise ajal [ / ]. • Vaigista: klahvid vaigistavad helina. • Hülga: klahv hülgab kõne.

Lisasätted (Menüü 9.2.6) Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid. Samuti saate kasutada hääle selguse funktsiooni. • Automaatne kordusvalimine: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima. • Klahvi vastus: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud <Hülga>, [ / ], ja [ ]. Kui see valik ei ole märgistatud, peate kõnele vastamiseks vajutama vaid klahviga <Aktsep.> või [ ] • Hääle selgus: et teie vestluskaaslane kuuleks teie häält ka siis, kui räägite sosinal, saate te telefoni mikrofoni tundlikkust suurendada.

Menüüfunktsioonid Sätted (Menüü 9)

Ekraani sätted (Menüü 9.3)
Kasutage seda menüüd kuva- ja valgusseadete kohandamiseks.

Tapeediks (Menüü 9.3.1) Te saate puhkerežiimis kuvatavat taustapilti muuta.
75

Menüüfunktsioonid

Tekstikuva (Menüü 9.3.2) Selles menüüs saate muuta ekraani sätteid puhkrežiimis kuvatava teksti jaoks. • Teksti paigutus: valige teksti asukoht ekraanil. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte Väljas. • Tekstilaad: tekstilaadi valimiseks. • Teksti värv: valige teksti värv. Kalender (Menüü 9.3.3) Te saate puhkerežiimi ekraanile kuvada käesoleva kuu kalendri. Kest (Menüü 9.3.4) Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi. Ekraani eredus (Menüü 9.3.5) Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele. Taustvalgustus (Menüü 9.3.6) Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgus ja ekraan helendavad. • Sees: Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalguspüsib.
76

•

Tuhmista: võimaldab valida aja, mille vältel ekraan ja klaviatuur jäävad valgustatuks tuhmi taustvalgustusega.

Valimisel kasutatava kirja värv (Menüü 9.3.7) kasutage seda menüüd, et kuvada telefoninumbri sisestamisel numbrite värv. Näita teavet helistaja kohta (Menu 9.3.8) Kasutage seda menüüd, et saada telefoniraamatusse salvestatud helistaja telefoninumber või nimi peaekraanile vastamata kõne korral.

Helisätted (Menüü 9.4)
Kasutage seda menüüd mitmesuguste helisätete kohandamiseks.

Sissetulev kõne (Menüü 9.4.1) Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helivaljuse taseme ja alarmi tüübi. • Helinatoon: valige kõnehelina toon. • Helitugevus: valige helina valjus. • Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Meloodia: telefon heliseb valitud helinatooniga. Värinalarm: telefon väriseb, kuid ei helise. Värin ja siis meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Liuguri toon (Menüü 9.4.5) Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel. Vaikne režiim (Menüü 9.4.6) Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest ilma helinata teavitab. • Värinalarm: seab telefoni värisema. • Vaigista: vaigistab kõik heliseaded. Lisatoonid (Menüü 9.4.7) Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone. • Minutipiiks: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda. • Ühendustoon: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui see süsteemiga ühendub. • Alarm kõne ajal: seab telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
Menüüfunktsioonid Sätted (Menüü 9)

Klaviatuuri toon (Menüü 9.4.2) Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid. Te saate teguleerida klaviatuuritoonide tugevust, kasutades [ / ] puhkerežiimis. Sõnumi toon (Menüü 9.4.3) Selle menüü abil saate sissetulevatele sõnumitele helinaid seadistada. • Toon: valige üks paljudest sõnumitoonidest. • Alarmi tüüp: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab. • Kordus: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab. Toide sisse/välja (Menüü 9.4.4) Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

77

Menüüfunktsioonid • Tunnustoonid: seadistab telefoni piiksuma, kui ilmub hüpikaken, mis teatab, et telefon on tööga lõpule jõudnud või, et on ilmnenud viga. 2. Valige ümbersuunatava kõne tüüp. 3. Kõne suunamise aktiveerimiseks vajutage Aktiveeri. Kui te ei soovi kõnesuunamist, valige variant Desaktiveeri. 4. Minge reale Suunamiskoht. 5. Sisestage number, millele kõned suunata ja vajutage <Vali>. 6. Kui valisite Pole vastust, minge reale sek ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Võrguteenused (Menüü 9.5)
Selle menüü abil pääsete ligi võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning tellige need endale soovi korral.

Kõne suunamine (Menüü 9.5.1) See võrguteenus suunab sissetulevad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile. 1. Valige kõne suunamise variant: • Suuna alati: suunab kõik kõned. • Hõivatud: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli. • Pole vastust: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta. • Kättesaamatu: suunab kõned ümber, kui te olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud. • Tühista kõik: tühistab kõik kõne suunamise seaded.
78

Kõnepiirang (Menüü 9.5.2) Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata. 1. Valige kõnepiirangu variant: • Kõik väljaminevad: keelab väljaminevad kõned. • Rahvusvaheline: keelab rahvusvahelised kõned. • Rahvusvaheline, v.a koju: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaistele numbritele. • Kõik sissetulevad: keelab sissetulevad kõned.

Sissetulevad välismaal olles: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaad. • Tühista kõik: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel. • Muuda piiranguparool: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli. 2. Valige piiratavate kõnede tüüp. 3. Vali Aktiveeri Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige Desaktiveeri. 4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage valikuklahvi <Vali>.

•

Võrgu valimine (Menüü 9.5.4) See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda.
Menüüfunktsioonid Sätted (Menüü 9) Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe. • Automaatne: ühendab roamingul esimesse kättesaadavasse võrku. • Käsitsi: võimaldab valida soovitud võrgu.

Koputus (Menüü 9.5.3) See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada. 1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse. 2. Valige Aktiveeri ja vajutage <Vali>. Koputuse väljalülitamiseks vajutage Desaktiveeri.

Helistaja ID (Menüü 9.5.5) Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud sätet muuta. • Vaikesäte: võrgu vaikeseade kasutamiseks. • Peida number: tagab, et teie numbrit ei kuvata sihtabonendi telefoni ekraanil. • Saada number: saadab teie numbri alati, kui välja helistate.

79

Menüüfunktsioonid

Kõneposti server (Menüü 9.5.6) Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda. Enne kõneposti pääsemist peate sisestama kõneposti serveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.
• Ühenda kõnepostiga: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid. Samuti saate kõnepostiserveriga ühenduse, kui hoiate puhkerežiimis all klahvi [1]. Kõneserveri number: sisestada kõnepostiserveri number

Infrapuna (Menüü 9.6)
See funktsioon võimaldab teil infrapunapordi kaudu andmeid saata ja vastu võtta. Te ei saa infrapuna funktsiooni kasutada multimeediafunktsioonide, nagu näiteks helisalvesti, kaamera ja MP3-mängija, kasutamise ajal ja vastupidi. Infrapunaühenduse kasutamiseks tuleb: • Konfigureerima ja aktiveerima oma lauaarvuti IrDAühilduva infrapunapordi. • Aktiveerima telefoni infrapunafunktsiooni (ekraani ülemisele reale ilmub IrDA ikoon ). • Joondama telefoni IrDA-pordi teise seadme IrDA-pordiga. Kui telefoni ja IrDA-ühilduva seadme vahel ei teki 60 sekundi jooksul pärast funktsiooni aktiveerimist ühendust, deaktiveeritakse see automaatselt.

•

Sagedusala valimine (Menüü 9.5.7) Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900, kombineeritud GSM 900/1800, ja kolmesageduslik (GSM 900/1800/1900).
Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba tuleb võib-olla ümber häälestada. Kui valite uue sagedusriba, alustab telefon kõigi saadaolevate võrkude otsingut. Telefon registreerub sagedusribas leitud eelistatavasse võrku.

80

Turvalisus (Menüü 9.7)
Selle menüü abil saate kaista oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode. Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

Telefoni lukk (Menüü 9.7.3) See funktsioon lukustab telefoni volitamata kasutuse eest.
Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli. Vaikeparool on 00000000. Parooli muutmiseks kasutage menüüd Vaheta parool. Menüüfunktsioonid Sätted (Menüü 9)

PIN-kontroll (Menüü 9.7.1) 4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate. Muuda PIN (Menüü 9.7.2) Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Vaheta parool (Menüü 9.7.4) Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli. Vaikeparool on 00000000. Privaatsus (Menüü 9.7.5) Kasutage antud menüüd, et lukustada oma meediasisu, kaasa arvatud sõnumid, pildid, videod, muusikafailid ning helid. 1. Lukustatava(te) elemendi(tide) märgistamiseks vajutage [ ]. 2. Vajutage <Salvest>. 3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <OK>.
Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

81

Menüüfunktsioonid

SIM-lukk (Menüü 9.7.6) SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIMluku koodi. FDN-režiim (Menüü 9.7.7) Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel. Muuda PIN2 (Menüü 9.7.8) Kui teie SIM-kaart seda toetab, muudab muuda-PIN2funktsioon teie praeguse PIN2 koodi.

Lähtesta sätted (Menüü 9.9)
Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, kuvaseaded ja heliseaded. 1. Lähtestatava(te) kategooria(te) märgistamiseks vajutage [ ]. 2. Märgistatud üksuste lähtestamiseks vajutage <Lähtest>. 3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <Jah>. 4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <OK>. Vaikeparool on 00000000. Te saate seda parooli muuta. lk. 81

Mälu olek (Menüü 9.8)
Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu funktsioonides: Ühismälu, Sõnumid, Failihaldur, Kalender, Telefoniraamat ning JAVAmaailm.

82

Probleemide lahendamine
Abi ja erivajadused

Et säästa aega ja vältida kulusid, mis kaasnevad asjatu telefonikõnega, tehke enne teenindusse pöördumist siin kirjeldatud lihtne kontroll.

"Sisesta PUK" • PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated. "Sisestage SIM-kaart" • Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.
"Telefoni lukk" • Kasutusel on automaatse lukustuse funktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli. "Sisesta PIN" • Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga. • PIN-kontroll on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks sisenege menüüsse PIN-kontroll.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis" • Võrguühendus on katkenud. Võite viibida nõrga võrgusignaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti. • Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud • Kas vajutasite klahvi [ ]. • Kas kasutate õiget mobiilvõrku? • Võimalik, et olete sisse lülitanud väljaminevate kõnede piiramise.

83

Probleemide lahendamine

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust • Kas teie telefon on sisse lülitatud (klahvi [ ] on all hoitud üle sekundi)? • Kas kasutate õiget mobiilvõrku? • Võimalik, et olete sisse lülitanud sissetulevate kõnede piiramise. Teie vestluskaaslane ei kuule teid • Kas olete mikrofoni välja lülitanud? • Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni allosas. Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub kiri "Aku peaaegu tühi" • Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku. Kõne helikvaliteet on vilets • Kontrollige ekraanil olevat signaalitugevuse näidikut ( ). Tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ). • Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.
84

Kontaktikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada • Kontrollige kontaktide otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti talletatud. • Vajadusel talletage number uuesti. Akut ei laadita korralikult või mõnikord lülitab telefon end ise välja • Pühkige nii telefoni kui ka aku laadimiskontakte puhta, pehme riidelapiga. Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja: • Oma telefoni mudeli- ja seerianumber; • Oma garantii üksikasjad; • Probleemi selge kirjeldus.
Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja turvateave
SAR-sertifitseerimisinfo
Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas. Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile. Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.* Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,476 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus. Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

85

Tervisekaitse- ja turvateave

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel
• • • Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid. Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt. Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid. Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku. Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul. Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.

•

•

•

•

• •

Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F). Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset. Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus
Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja. Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

•

86

Töökeskkond
Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi. Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid. Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Südamestimulaatorid
Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega. Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Tervisekaitse- ja turvateave

Kuuldeaparaadid
Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Elektroonilised seadmed
Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Muud meditsiinilised seadmed
Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad.

87

Tervisekaitse- ja turvateave

Sõidukid
Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt. Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned
Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile. Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt. Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt. 1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.

Mobiilseadmete kasutamise keeld
Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad
Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm. Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine. 88

2. 3.

Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti. Vajutage klahvi [ ].

•

•

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane. Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Tervisekaitse- ja turvateave

Hooldus ja korrashoid
Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida. • Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad tahtmatult esemeid vigastada või väikeseid osi alla neelata. Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni. Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

Muu oluline turvateave
• Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii. Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga. Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

• • •

• • •

89

Tervisekaitse- ja turvateave
• Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse. Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate. Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid. Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga. Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd. Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada. Telefoni või aku märjakssaamisel muudab veekahjustuse indikaator värvi. Sellisel juhul ei kuulu parandus enam tootja garantii alla, isegi kui teie telefoni garantii on veel kehtiv. • Kui teie telefon omab välku või valgustit, ärge kasutage seda inimeste või loomade silmade vahetus läheduses. See võib nende silmi kahjustada. Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega. Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

•

•

•

• •

• •

•

90

Register
A
Aku laadimine • 7 tühjenemise indikaator • 8 Aku tühjenemise indikaator • 8 Alarm • 41 Automaatne kordusvalimine • 75

F
Failihaldur • 61 FDN (Määratud numbrite) režiim • 82 Fotod kustutamine • 70 pildistamine • 68 vaatamine • 70

K
Kaamera fotod • 68 videoklipid • 71 Kalender • 64 Kalendri loomine sündmused • 65 tähtpäevad • 65 ülesanded • 66 Kalkulaator • 42 Keel, valimine • 74 Kiirvalimine • 34 Klahvitooni valjus • 77 Klahvitoonid saatmine • 27 seade • 77 Konverentskõne • 28 Kordusvalimine automaatselt • 75 käsitsi • 24 Kustutamine e-kirjad • 54 fotod • 70 kõnekirjed • 30 MMS 51 SMS • 50 telefoniraamat • 35 videoklipid • 73

Kuvari ikoonid • 10 keel • 74 sätted • 75 Kõneaeg • 30 Kõned keeldumine • 25 koputus • 79 ootelepanek • 26 piirang • 78 suunamine • 78 uuestivalimine • 24 vastamine • 25 üleandmine • 27 Kõnede maksumus • 31 Kõnekirjed valitud • 30 vastamata • 30 vastuvõetud • 30 Kõnekoputus • 79 Kärjeteated • 60

H
Hadaabikoned • 88 Helid, allalaetud • 63 Helin sissetulevad kõned • 76 sõnumid • 77 Helistaja ID • 79 Helistajarühm, haldamine • 34 Helisätted • 76 Häälmemod esitamine • 38 salvestamine • 38

D
DTMF-toonid, saatmine • 28

E
Edasisaatmine e-kirjad • 54 MMS • 51 SMS • 50 E-kirjad kustutamine • 54 loomine/saatmine • 48 seadistamine • 57 vaatamine • 53 Ettevaatusabinoud akude kasutamisel • 86

I
Ikoonid, kirjeldus • 10 Infrapuna, ühendus • 80

L
Liiklusohutus • 86 Lukustamine meediasisu • 81 SIM-kaart • 82 telefon • 81

91

Register
M
Maailma kellaaeg • 41 Mallid MMS • 55 SMS • 55 Minutipiiks • 77 Mitme osalejaga kõned • 28 MMS-sõnumid kustutamine • 51 loomine/saatmine • 48 seadistamine • 56 vaatamine • 49 MP3-mängija esitamine • 36 valikud • 37 Muusika, allalaaditud • 62 Mälu olek allalaetud objektid • 64 telefon • 82 telefoniraamat • 35 Määra oma number • 35

P
Parool piirang • 79 telefon • 81 Piirang, kõned • 78 Pildid, allalaetud • 61 PIN, muutmine • 81 PIN2-kood, muuda • 82 Privaatsus • 81 Probleemid, lahendamine • 83

R
Rahvusvahelised kõned • 24 Roaming • 79

S
Saadetud sõnumid • 52 Sagedusriba valimine • 80 Salvestamine häälmemod • 38 videoklipid • 71 SDN (Service Dialling Numbers) • 36 SIM kaardi lukustamine • 82 sisestamine • 7

N
Nimed sisestamine • 22

Sisendkaust, sõnumid e-kiri • 53 MMS • 51 SMS • 50 Sisse/välja lülitamise toon • 77 Sisse-/väljalülitamine mikrofon • 27 telefon • 8 SMS-sõnumid kustutamine • 50 loomine/saatmine • 47 Stopper • 43 Suunamine, kõned • 78 Suvaklahvivastus • 75 Sõnumi toon • 77 Sõnumid e-kiri • 48 MMS • 48 SMS • 47 veeb • 51 Sõnumite loomine e-kiri • 48 MMS • 48 SMS • 47 Sümbolid, sisestus • 22

T
Taimer • 43 Taustvalgustuse aeg, määramine • 76 Teisendi • 42 Tekst, sisestamine • 22 Tekstisisestusrežiim, muutmine • 22 Telefon hooldus ja korrashoid • 89 Telefoni ikoonid • 10 kuvar • 10 lahtipakkimine • 6 lukustamine • 81 lähtestamine • 82 parool • 81 sisse-/väljalülitamine • 8 Telefoni lähtestamine • 82 Telefoniraamat haldamine • 35 kiirvalimine • 34 kopeerimine • 32 kustutamine • 35 redigeerimine • 32 valikud • 32 Tervisekaitse- ja turvateave • 85 Tervitustekst • 74

O
Ootelepanek, kõne • 26

92

Toon klaviatuur • 77 liugur • 77 minutipiiks • 77 sõnum • 77 toide sisse/välja • 77 ühenda • 77 Turvalisus teave • 85 Turvalisus, kõned • 81

V
Vaigistamine klahvitoonid • 27 mikrofon • 27 Valimise taustavärv • 76 Valitud kõned • 30 Vastamata alarmiga sündmused • 67 Vastamata kõned helistaja ID, sea • 76 kõnekirjed • 30 Vastamine kõne • 25 teine kõne • 26 Vastuvõetud kõned • 30

Vastuvõetud sõnumid e-kiri • 53 MMS • 51 SMS • 50 veeb • 51 võrguteave/kärjeteade • 60 Veebi brauser juurdepääs • 44 järjehoidjad • 45 vahemälu, tühjendamine • 45 Videod esitamine • 73 kustutamine • 73 Viimane number, uuestivalimine • 24 Võrgu sagedus, valimine • 80 Võrgu valimine • 79 Võrguteave • 60 Võrguteenused • 78 Väline mikrofon • 26 Väljundkaust, sõnumid • 52

Register

Ü
Ühenduse toon • 77

93

Vastavuskinnitus (R&TTE)
jargmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mobiiltelefon
(toote kirjeldus)

SGH-E350E
(mudeli nimi)

Tootja: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350
(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab jargmistele standarditele ja/voi muudele normatiivsetele dokumentidele. Ohutus : EN 60950-1:2001 EMC SAR Vork : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) : EN 50360:2001 EN 50361:2001 : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Kaesolevaga kinnitame, et [koik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on labi viidud ning] nimetatud toode vastab koigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nouetele. Jargitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on uksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus jargmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK Identimismark: 0168 Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.
See avalikustatakse noudmisel. (Esindaja EL-is) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2005. 06. 17.
(valjaandmise koht ja kuupaev)

Yong-Sang Park / S. Manager
(volitatud isiku nimi ja allkiri)
* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.


								
To top