Hoofdstuk 1_ Windows server 2008 by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 148

									  Tot nu toe hebben hebt u zich alleen maar
  lokaal aangemeld. Als de Active Directory is
  geïnstalleerd, houdt dat in dat er tijdens de
  installatie een domeinnaam is opgegeven.
  Gebruikers kunnen zich daarna aanmelden op
  het domein en daartoe moeten zowel de
  gebruikers als de computeraccounts
  geconfigureerd zijn in het domein.
              Objectbeheer in Active directory  2
  Om via een computer te kunnen aanmelden
  op het domein moeten we deze computer
  eerst lid maken van het domein.
  Dat gebeurt via twee stappen:
  ◦ Op de domeincontroller een computeraccount
   toevoegen.
  ◦ De computer zelf lid maken van het domein.
                Objectbeheer in Active directory  3
  Deze optie is uiteraard slechts beschikbaar na
  het installeren van Active Directory.
  Door de computeraccount wordt de computer
  lid van het domein. We doen dat met behulp
  van de MMC-module Active Directory Users
  and Computers op een Windows server 2008.
               Objectbeheer in Active directory  4
  Start de MMC-module Active Directory Users
  and Computers.
              Objectbeheer in Active directory  5
  Open eerst het domein met uw initialen en
  extensie .be en vervolgens de container
  Computers.
              Objectbeheer in Active directory  6
  Verplaats de muisaanwijzer naar de
  rechterzijde van het venster en klik
  vervolgens met de rechtermuisknop.
               Objectbeheer in Active directory  7
  Selecteer in het snelmenu New. Selecteer
  vervolgens Computer.
              Objectbeheer in Active directory  8
  In het volgende venster vult u de naam van de
  computer in die u wilt toevoegen.
  Vanaf deze computer kunnen geregistreerde
  gebruikers zich aanmelden.
              Objectbeheer in Active directory  9
  Voeg de computer PC_uw voornaam toe aan
  het domein. Deze computer bezit het
  besturingssysteem Windows Vista en is in
  bijlage 1 (als virtuele pc) geïnstalleerd.
              Objectbeheer in Active directory  10
  Op het werkstation (de computer PC-
  voornaam) moet een aantal handelingen
  verricht worden om de computeraccount lid
  te maken van het domein.
              Objectbeheer in Active directory  11
  Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op
  Computer en selecteer Eigenschappen.
               Objectbeheer in Active directory  12
  Klik op de knop Instellingen wijzigen.
  Uw toestemming is nodig om te kunnen
  doorgaan. Klik op Doorgaan.
              Objectbeheer in Active directory  13
  Klik in het venster Systeemeigenschappen op
  Netwerk-id. Hier geeft u aan op welke wijze u
  deze computer wilt gebruiken.
              Objectbeheer in Active directory  14
  Selecteer Deze computer maakt deel uit van
  een bedrijfsnetwerk en klik op Volgende.
              Objectbeheer in Active directory  15
  Omdat deze computer gebruik gaat maken
  van een domein, selecteert u het keuzerondje
  Mijn bedrijf heeft een netwerk met een
  domein en klikt u op de knop Volgende.
              Objectbeheer in Active directory  16
  U krijgt het bericht dat de volgende
  informatie nodig is:
  ◦  Gebruikersnaam.
  ◦  Aanmeldingswachtwoord.
  ◦  De domeinnaam.
  ◦  Naam van de computer.
  ◦  De domeinnaam van de computer.
                Objectbeheer in Active directory  17
  Na het invullen van de gevraagde informatie
  klikt u op Volgende.
              Objectbeheer in Active directory  18
  Geef als gebruikersnaam Administrator en als
  wachtwoord Admin2008 van de
  domeincontroller in. Vul eveneens de
  domeinnaam (uw initialen.be) in.
              Objectbeheer in Active directory  19
  De computeraccount PC_uw voornaam is
  aangemaakt op het domein.
             Objectbeheer in Active directory  20
  Selecteer het keuzerondje Geen
  domeingebruikersaccount toevoegen en klik
  vervolgens op Volgende.
              Objectbeheer in Active directory  21
  U krijgt het bericht om de computer opnieuw
  op te starten. Klik op Voltooien. Klik op Nu
  opnieuw opstarten.
              Objectbeheer in Active directory  22
  Via Configuratiescherm, Systeem en
  onderhoud, Systeem ziet u dat het
  werkstation PC_Gunther lid is van het domein
  GVB.be.
              Objectbeheer in Active directory  23
  Het voor de eerste keer met Windows Vista
  aanmelden op een domeincontroller is een
  beetje onwennig.
              Objectbeheer in Active directory  24
  Om op het domein aan te melden, drukt u de
  toetsen Ctrl+Alt+Del gelijktijdig in en klikt u
  vervolgens op de knop Andere gebruiker. Klik
  vervolgens op het pictogram Andere
  gebruiker.
               Objectbeheer in Active directory  25
  Als gebruikersnaam typt u de domeinnaam
  gevolgd door de gebruikersnaam,
  bijvoorbeeld GVB\Administrator.
              Objectbeheer in Active directory  26
  We gaan een standalone server lid maken van
  het domein, zodat u zich ook via deze server
  kunt aanmelden op het domein.
  Vergeet niet uw IP-adres en uw DNS-adres
  aan te passen, anders lukt het niet.
              Objectbeheer in Active directory  27
  Klik op Start, klik met rechts op Deze
  computer en kies Eigenschappen. Het venster
  Systeem verschijnt.
              Objectbeheer in Active directory  28
  Klik op Change settings. U komt in het
  venster System Properties. Klik op Change.
              Objectbeheer in Active directory  29
  Selecteer het keuzerondje Domain en typ de
  domeinnaam in het tekstvak. Klik vervolgens
  op OK.
              Objectbeheer in Active directory  30
  Niet iedereen mag een computer of een
  server lid maken van een domein.
  Vul het tekstvak in met Administrator en als
  administratorwachtwoord Admin2008.
  Klik vervolgens op OK.
               Objectbeheer in Active directory  31
  Klik op OK in het venster waarin u welkom
  wordt geheten bij het domein.
              Objectbeheer in Active directory  32
  De server moet worden herstart om de
  wijzigingen te activeren. Klik op Restart Now.
               Objectbeheer in Active directory  33
  Fileserver is nu lidserver is van het domein.
  We gaan daarop nu Active Directory
  installeren, zodanig dat deze lidserver
  gepromoveerd wordt tot additionele
  domeincontroller.
               Objectbeheer in Active directory  34
  Start op de lidserver het programma
  dcpromo.exe
              Objectbeheer in Active directory  35
  Voor de installatiewizard van start gaat, wordt
  er eerst een controle gedaan of er nog geen
  Active Directory op deze server is
  geïnstalleerd.
  Indien er op deze server nog geen Active
  Directory is geïnstalleerd, start de
  installatiewizard.
               Objectbeheer in Active directory  36
  Klik tweemaal op Next in het venster
  Operating System Compatibility.
              Objectbeheer in Active directory  37
  Omdat deze server opgewaardeerd wordt tot
  een domeincontroller in een reeds bestaand
  domein, selecteert u Existing forest en Add a
  domain controller in an existing domain
               Objectbeheer in Active directory  38
  Klik vervolgens op Next.
                Objectbeheer in Active directory  39
  Typ de domeinnaam in het tekstveld en klik
  op Next. Gebruik de aangemelde gebruiker.
              Objectbeheer in Active directory  40
  Selecteert het domein en klik op Next. Omdat
  we maar één domein hebben, is het domein
  reeds geselecteerd.
              Objectbeheer in Active directory  41
  Er bestaat maar één site, dus gebruiken we de
  Default first site name. Klik op Next.
              Objectbeheer in Active directory  42
  Deselecteer het vinkje naast DNS server en
  klikt op Next.
               Objectbeheer in Active directory  43
  Voor de locatie van de database, logfiles en
  syslog behouden we de
  standaardinstellingen. Klik op Next.
               Objectbeheer in Active directory  44
  Typ het wachtwoord Admin2008 voor de
  terugzetmodus. Klik vervolgens op Next.
              Objectbeheer in Active directory  45
  Een venster met de geselecteerde instellingen
  verschijnt. Klik op Next.
               Objectbeheer in Active directory  46
  De server wordt geconfigureerd als
  domeincontroller en vervolgens wordt de
  Active Directory gerepliceerd. Dat kan enkele
  minuten duren.
               Objectbeheer in Active directory  47
  De installatie is voltooid. Klik op Finish.
  De server moet opnieuw worden gestart. Klik
  op Restart now.
              Objectbeheer in Active directory  48
  Binnen een site worden de beide Active
  Directory’s regelmatig (om de vijf minuten)
  gerepliceerd, om de beide domeincontrollers
  gelijk te houden.
  Als u om wat voor reden niet wilt wachten,
  kunt u het repliceren onmiddellijk laten
  gebeuren.
              Objectbeheer in Active directory  49
  Open de MMC-module Active Directory Sites
  and Services.
              Objectbeheer in Active directory  50
  Open Sites, Default-First-Site-Name, Servers.
               Objectbeheer in Active directory  51
  Open HOOFDSERVER en klik met de
  rechtermuisknop op NTDS Settings.
  Klik vervolgens op Replicate configuration
  from the selected DC.
               Objectbeheer in Active directory  52
  Een beheerder kan het programma
  dcpromo.exe gebruiken op een bestaande
  domeincontroller om Active Directory te
  verwijderen. Hierdoor wordt de
  domeincontroller weer een lidserver.
  Als de domeincontroller de laatste
  domeincontroller in het domein is, wordt de
  server een standalone server.
              Objectbeheer in Active directory  53
  Start dcpromo.exe.
  De installatiewizard gaat van start. Klik op
  Next.
               Objectbeheer in Active directory  54
  U krijgt een waarschuwing dat deze
  domeincontroller een Global Catalog-server
  is.
              Objectbeheer in Active directory  55
  Binnen Active Directory is aan de
  zogenaamde Global Catalog of GC een
  centrale rol toebedeeld.
  Deze catalogus bevat een kopie van alle
  objecten die in Active Directory aanwezig
  zijn.
               Objectbeheer in Active directory  56
  Omdat deze domeincontroller niet de laatste
  is (de hoofdserver is ook een
  domeincontroller) laten we de
  standaardinstellingen staan. Klik op Next.
              Objectbeheer in Active directory  57
Objectbeheer in Active directory  58
  Typ een nieuw (lokaal)
  administratorwachtwoord in en klik op Next.
              Objectbeheer in Active directory  59
  Klik op Next om de Active Directory te
  verwijderen.
               Objectbeheer in Active directory  60
  Klik op Finish en herstart vervolgens de
  server.
               Objectbeheer in Active directory  61
  Een security principal is een object (users,
  groepen, computers) waaraan permissies
  uitgedeeld en toegekend kunnen worden. U
  kunt als domeinadministrator bepalen wat
  gebruikers wel en niet mogen.
               Objectbeheer in Active directory  62
  Een contactpersoon is geen security principal.
  Contactpersonen worden gebruikt voor
  communicatie zoals e-mail.
  Zo kunnen contactpersonen voorkomen als
  e-mailgebruikers.
               Objectbeheer in Active directory  63
  Een groep is een verzameling van gebruikers,
  computers, contactpersonen en eventueel
  andere groepen. Sommige groepen zijn
  security principals.
              Objectbeheer in Active directory  64
  Een organisatie-eenheid of organizational
  unit is een verzameling van gebruikers,
  computers, contactpersonen, groepen en
  eventueel andere organisatie-eenheden.
  Een organisatie-eenheid is geen security
  principal.
              Objectbeheer in Active directory  65
  Het verschil tussen een groep en een
  organisatie-eenheid is dat de reikwijdte van
  een organisatie-eenheid beperkt is en van
  een groep niet. Dus een organisatie-eenheid
  blijft beperkt in zijn eigen domein waarin hij
  is aangemaakt.
               Objectbeheer in Active directory  66
  Een organisatie-eenheid wordt gebruikt voor:
  ◦ Het toepassen van het beveiligingsbeleid (group
   policy).
  ◦ Het installeren en het distribueren van software.
  ◦ De structuur in de Active Directory.
  ◦ Het delegeren van beheertaken.
                 Objectbeheer in Active directory  67
  Zowel in Windows Vista als in Windows Server
  2008 zijn er twee standaardgebruikers. Deze
  worden aangemaakt tijdens de installatie.
  Deze twee zijn:
  ◦ Administrator.
  ◦ Guest.
              Objectbeheer in Active directory  68
  Er zijn twee soorten administrators:
  ◦ Lokale administrator.
  ◦ Domeinadministrator.
               Objectbeheer in Active directory  69
  Als lokale administrator bent u heer en
  meester op de machine. Een lokale
  administrator heeft geen grenzen en
  beperkingen.
  Een domeincontroller geen lokale
  administrator omdat deze wordt verwijderd
  tijdens de installatie van de Active Directory.
               Objectbeheer in Active directory  70
  Als domeinadministrator bent u heer en
  meester over het domein.
  Een domeinadministrator heeft geen grenzen
  en beperkingen op het domein.
              Objectbeheer in Active directory  71
  Om de server zo veilig mogelijk in te stellen
  tegen hackers, is het beter dat u de
  standaardgebruiker Administrator een andere
  naam geeft (rename). Als u dat hebt gedaan,
  maakt u een nieuwe gebruiker aan en geeft
  deze de naam Administrator. Deze nieuwe
  gebruiker Administrator geven we alleen
  gebruikersrechten en geen
  administratorrechten               Objectbeheer in Active directory  72
  Guest is een gebruiker die ook wordt
  aangemaakt tijdens de installatie.
  De gebruiker Guest is standaard
  uitgeschakeld, wat te zien is aan het zwarte
  pijltje dat naar beneden wijst.
               Objectbeheer in Active directory  73
  De gebruiker Guest is bedoeld voor tijdelijke
  gebruikers en heeft een aantal bijzondere
  kenmerken:
  ◦ Voor het gebruik van de gebruiker Guest is geen
   wachtwoord nodig.
  ◦ Guest erft het beveiligingsbeleid via de container
   users van de root.
  ◦ Bij mappen waar de groep Everyone recht heeft,
   heeft de gebruiker Guest ook recht, omdat Guest lid
   is van de groep Everyone.                 Objectbeheer in Active directory  74
  Een domeincontroller heeft geen lokale
  groepen; we kunnen alleen de groepen
  bekijken in de Active Directory.
              Objectbeheer in Active directory  75
  OU’s worden veel gebruikt om een overzicht
  te krijgen van de organisatie.
  In een organisatie-eenheid kunt u een
  beveiligingsbeleid (group policy) aanmaken.
              Objectbeheer in Active directory  76
  Als voorbeeld nemen we een school met
  verschillende afdelingen: informatica,
  wetenschappen en economie.
  De structuur bestaat uit directie, ict,
  administratie, leerkrachten en leerlingen.
               Objectbeheer in Active directory  77
  Het doel van de oefening is de Active
  Directory gestructureerd op te bouwen.
  Meld u aan als Administrator op uw
  domeincontroller.
              Objectbeheer in Active directory  78
  Selecteer in het menu Start het submenu
  Administrative Tools en vervolgens Active
  Directory Users and Computers.
              Objectbeheer in Active directory  79
  Selecteer uw domein (hier: GVB.be). Verplaats
  uw muisaanwijzer naar de rechterhelft van
  het venster en klik met de rechtermuisknop.
  Selecteer New, Organizational Unit.
               Objectbeheer in Active directory  80
  Type de naam Leerlingen in het tekstvak
  Name en klik vervolgens op OK.
              Objectbeheer in Active directory  81
  In de organisatie-eenheid Leerlingen maakt u
  vervolgens organisatie-eenheden aan met de
  namen Economie, Informatica en
  Wetenschappen.
  Selecteer de organisatie-eenheid Leerlingen.
  Verplaats uw muisaanwijzer naar de
  rechterhelft van het venster, klik met rechters
  en selecteer New, Organizational Unit.
  Maak de drie organisatie-eenheden aan.               Objectbeheer in Active directory  82
  Maak de oefening af, naargelang de structuur
  van de school. De structuur bestaat uit
  Directie, ICT, Administratie, Leerkrachten en
  Leerlingen.
               Objectbeheer in Active directory  83
  Een groep is een verzameling gebruikers- en
  computeraccounts, contactpersonen en
  andere groepen die als een eenheid kunnen
  worden beheerd.
  Gebruikers en computers die deel uitmaken
  van een bepaalde groep worden groepsleden
  genoemd.
              Objectbeheer in Active directory  84
  Het gebruik van groepen kan het beheer
  vereenvoudigen door een
  gemeenschappelijke set machtigingen en
  rechten toe te wijzen aan een aantal accounts
  tegelijk, in plaats van aan elke account
  afzonderlijk.
               Objectbeheer in Active directory  85
  Groepen in Active Directory zijn
  directoryobjecten die zich binnen een
  containerobject voor een domein of een
  organisatie-eenheid bevinden.
              Objectbeheer in Active directory  86
  Met groepen kunt u het volgende doen in
  Active Directory:
  ◦ Het beheer vereenvoudigen.
  ◦ Het beheer overdragen.
  ◦ E-maildistributielijsten maken.
                 Objectbeheer in Active directory  87
  U maakt drie groepen aan in de organisatie-
  eenheid Leerlingen, één per
  organisatieeenheid.
  Open de MMC-module Active Directory Users
  and Computers.
              Objectbeheer in Active directory  88
  Dubbelklik op de organisatie-eenheid
  Leerlingen en daarna op Economie.
  Klik op de knop Create a new group in the
  current container om een nieuwe groep aan
  te maken.
              Objectbeheer in Active directory  89
  Geef de nieuwe groep de naam (economie)
  van de organisatie-eenheid door de naam van
  de groep te typen in het tekstveld.
              Objectbeheer in Active directory  90
  Er zijn drie groepsbereiken:
  ◦ Universeel;
  ◦ Globaal;
  ◦ Domeingebonden.
               Objectbeheer in Active directory  91
  Leden van universele groepen kunnen andere
  groepen en accounts uit elk willekeurig
  domein opnemen in de domeinstructuur of -
  forest en kunnen machtigingen in elk domein
  in de domeinstructuur of -forest ontvangen.
              Objectbeheer in Active directory  92
  Leden van globale groepen kunnen alleen
  andere groepen en accounts opnemen uit het
  domein waarin de groep is gedefinieerd en
  kunnen machtigingen ontvangen in elk
  domein in het forest.
              Objectbeheer in Active directory  93
  Leden van lokale domeingroepen kunnen
  andere groepen en accounts uit domeinen
  van Windows Server 2008, Windows Server
  2003, Windows 2000 of Windows NT
  opnemen en kunnen alleen binnen een
  domein machtigingen ontvangen.
              Objectbeheer in Active directory  94
  Het groepstype bepaalt enerzijds of een
  groep kan worden gebruikt voor het
  toewijzen van machtigingen voor een
  gedeelde bron (voor beveiligingsgroepen) en
  anderzijds of een groep alleen kan worden
  gebruikt voor e-mail distributielijsten (voor
  distributiegroepen).
               Objectbeheer in Active directory  95
  Maak ook groepen aan voor de organisatie-
  eenheden Administratie, Directie, ICT,
  Leerkrachten en Leerlingen.
              Objectbeheer in Active directory  96
  Om de Active Directory zo gestructureerd
  mogelijk te maken, gaat u gebruikers
  aanmaken per organisatie-eenheid.
  Voor de gebruikersnaam geldt dat deze uniek
  moet zijn in het domein, daarom is het nuttig
  dat u een beleid opbouwt, zodanig dat er een
  logaritme is voor het volledige bedrijf of
  school.
              Objectbeheer in Active directory  97
  We gebruiken hier de eerste letter van een
  voornaam gekoppeld aan de familienaam,
  maar u kunt ook voor een ander systeem
  kiezen. Spaties en speciale tekens mogen niet
  in een gebruikersnaam voorkomen. Deze
  tekens kunnen later problemen geven bij
  gebruik van een mailserver.
  Een gebruikersnaam is niet
  hoofdlettergevoelig.              Objectbeheer in Active directory  98
  Start de MMC-module Active Directory Users
  and Computers.
  Open de organisatie-eenheid ICT.
              Objectbeheer in Active directory  99
  Klik op de knop Create a new user om een
  nieuwe gebruiker aan te maken.
  Vul de tekstvakken in.
              Objectbeheer in Active directory  100
  U ziet dat het tekstvak Full name automatisch
  wordt ingevuld.
  Naast het testvak User logon name ziet u de
  DNS-naam @GVB.be.
  Deze twee samen vormen de User Principal
  Name (UPN).
               Objectbeheer in Active directory  101
  De UPN vormt het e-mailadres.
  Daaronder refereert de User logon name
  (pre-Windows 2000) GVB\ naar de NETBIOS-
  naam van het domein GVB.
  Deze tekstvakken dienen verplicht te worden
  ingevuld.
              Objectbeheer in Active directory  102
  Alle tekens van het toetsenbord zijn
  toegestaan.
  Het wachtwoord moet standaard ten minste
  zeven karakters lang zijn. Het is aangeraden
  een wachtwoord te gebruiker van minstens
  acht karakters.
  Wachtwoorden mogen 128 karakters lang
  zijn.
               Objectbeheer in Active directory  103
  Gebruik een combinatie van letter, cijfers en
  symbolen. Een combinatie van minstens twee
  hiervan is verplicht in Windows Server 2008.
  U kunt de complexiteit van uw wachtwoord
  instellen via Group Policies.
               Objectbeheer in Active directory  104
  Gebruik geen gebruikergerelateerd
  wachtwoord zoals geboortedatum, de naam
  van partner of kinderen.
  In Windows Server 2008 is het standaard
  verboden om de gebruikersnaam als
  wachtwoord te gebruiken.
  Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.
             Objectbeheer in Active directory  105
  Het wachtwoord kan nooit achterhaald
  worden, ook niet door een Administrator.
  Deze kan het wachtwoord wel wijzigen.
              Objectbeheer in Active directory  106
  De optie User must change password at next
  logon is standaard aangevinkt. Dat wil
  zeggen dat de gebruiker het wachtwoord
  moet wijzigen indien hij zich voor de eerste
  keer aanmeldt.
  De optie User cannot change password kan
  niet in combinatie met het vakje User must
  change password at next logon worden
  aangevinkt. Dus slechts één van beide is
  mogelijk.


              Objectbeheer in Active directory  107
  Indien de optie Password never expires is
  aangevinkt, verloopt het wachtwoord nooit,
  ondanks het ingesteld beveiligingsbeleid. U
  kunt niet zowel User must change password
  at next logon als Password never expires
  aanvinken.
  De optie Account is disabled maakt wel een
  nieuwe gebruiker aan, maar schakelt deze
  meteen uit.              Objectbeheer in Active directory  108
  Start uw Vista-werkstation en meld u aan
  (DNS\gebruikersnaam). U krijgt het bericht
  dat het wachtwoord moet worden gewijzigd.
  Klik op OK.
  Geef een nieuw wachtwoord in en bevestigt
  het.
              Objectbeheer in Active directory  109
  De volgorde van ingave is:
  ◦  regel  1:  gebruikersnaam;
  ◦  regel  2:  oud wachtwoord;
  ◦  regel  3:  nieuw wachtwoord;
  ◦  regel  4:  bevestig het nieuwe wachtwoord.
                    Objectbeheer in Active directory  110
  Zodra een gebruiker is aangemaakt, kunt u
  de eigenschappen bekijken. U komt in het
  venster met de eigenschappen door dubbel te
  klikken op de gebruiker, of door de
  muisaanwijzer te plaatsen op de naam van de
  gebruiker, te klikken met de rechtermuisknop
  en Properties te selecteren, of eventueel via
  het pictogram Properties.
  De eigenschappen bestaan uit verschillende
  tabbladen.


               Objectbeheer in Active directory  111
  De tabbladen General, Address, Telephone en
  Organization zijn puur informatief.
  Deze tekstvelden hoeven niet verplicht
  ingevuld te worden.
              Objectbeheer in Active directory  112
  In het tabblad Account ziet u de gegevens over
  de User logon name, zoals u die bij het
  aanmaken heeft ingevoerd.
  In dit tabblad activeert u met de knop Logon
  hours het tabblad Logon hours. In het
  dialoogvenster Logon hours kunt u instellen
  wanneer deze gebruiker zich kan aanmelden.
  Standaard kan dat altijd. Klik op de knop Logon
  hours en selecteer de tijd die u wilt aanmerken
  als niet-toegestaan voor aanmelding. Selecteer
  het keuzerondje Logon Denied en klik vervolgens
  op OK.


               Objectbeheer in Active directory  113
  Met de knop Log on To stelt u in op welke
  computer deze gebruiker zich mag
  aanmelden. U kunt kiezen tussen alle
  computers of een of meer specifieke
  computers.
              Objectbeheer in Active directory  114
  U kunt ook aanduiden op welke datum het
  aanmelden verloopt. Dat doet u door het
  keuzerondje End of te selecteren en de
  einddatum te selecteren. De gebruiker wordt
  op de ingestelde datum uitgeschakeld.
  De gebruiker opnieuw vrijgeven doet u door
  een vinkje te plaatsen bij Unlock account.
              Objectbeheer in Active directory  115
  Het tabblad Profile is verdeeld in twee delen.
  ◦ User profile;
  ◦ Home folder.
               Objectbeheer in Active directory  116
  In het gebruikersprofiel worden
  persoonsgebonden instellingen bewaard,
  zoals die van My documents en het menu
  Start.
  Logon Script wordt dikwijls gebruikt indien u
  bijvoorbeeld een achtergrondtaak uitvoert die
  automatisch netwerkmappen aanmaakt voor
  deze gebruiker.
              Objectbeheer in Active directory  117
  In het deel Home folder kunt u kiezen waar
  de homedirectory van de gebruiker zich
  bevindt (een mapping maken). U moet kiezen
  tussen Local path (op de gebruikerscomputer
  zelf) en Connect (op de server).
  De homedirectory wordt automatisch
  aangemaakt als de gebruiker zich voor de
  eerste keer aanmeldt.
              Objectbeheer in Active directory  118
  Mevrouw Desmedt is directeur, dus kunt u
  haar plaatsen als Name. Maak de gebruiker
  Desmedt in de organisatie-eenheid Directie
  en voeg haar toe in het tekstvak Name. Dat is
  handig om in een groot bedrijf te weten wie
  de verantwoordelijke is.
               Objectbeheer in Active directory  119
  Het tabblad Remote Control is in feite het
  equivalent van Hulp op afstand uit Windows
  Vista.
  Remote control wordt gebruikt om in te
  stellen dat een gebruiker de sessie van een
  andere gebruiker kan overnemen om hulp te
  bieden.
              Objectbeheer in Active directory  120
  Terminal Services Profile configureert het pad
  naar het profiel van de gebruiker. Hier kunt u
  ook het recht om aan te melden bij om het
  even welke Terminal Server (in het domein)
  aan de gebruiker ontzeggen door Deny this
  user permissions to log on to any Terminal
  Server aan te vinken.
               Objectbeheer in Active directory  121
  In het tabblad Member Of ziet u dat de
  gebruiker gvanbleyenbergh standaard lid is
  gemaakt van de groep Domain Users.
  Met de knop Add kunt u de gebruiker lid
  maken van andere groepen en met de knop
  Remove verwijdert u het lidmaatschap van
  een groep.
              Objectbeheer in Active directory  122
  U kunt een gebruiker lid maken van zoveel
  groepen als u wilt, met eventueel meerdere
  gebruikers per groep.
  Indien u een gebruiker lid maakt van een
  groep, dan krijgt deze de rechten van de
  groep.
              Objectbeheer in Active directory  123
  Klik in het venster Properties van de
  gebruiker op de knop Add.
               Objectbeheer in Active directory  124
  Typ de Domain in het tekstvak en klik op de
  knop Check Names.
  Omdat er meer dan één groep begint met
  Domain, krijgt u het venster Multiple Names
  found.
  Selecteer Domain Admins en klik op OK.
              Objectbeheer in Active directory  125
  Selecteer Domain Admins en klik op OK. De
  groep Domein Admins wordt toegevoegd bij
  de objectnamen.
              Objectbeheer in Active directory  126
  Klik vervolgens op OK. U ziet dat de
  geselecteerde groep in het vak Member of
  wordt toegevoegd.
              Objectbeheer in Active directory  127
  In de groep ICT: Jan Janssens en uzelf. Maak
  Jan Janssens en uzelf lid van de groep ICT.
  In de groep Directie: Jo Desmedt.
  In de groep Administratie: Liesje Hervée en
  Jan Janssens. Maak Jan Janssens en Liesje
  Hervée lid van de groep ICT.
  In de groep Leerkrachten: Jan De Vries en
  Joris Janssens. Maak Jan De Vries en Joris
  Janssens lid van de groep ICT.               Objectbeheer in Active directory  128
  Maak in de organisatie-eenheid Leerkrachten een groep
  aan met als naam Leerkrachten.
  Maak in dezelfde organisatie-eenheid een gebruiker aan
  met als naam ‘Jan De Vries’ en als wachtwoord ‘Lkr2008’.
  Vul de nodige informatie in zoals in figuur 4.20.
  Maak de gebruiker Jan De Vries lid van de groep
  Leerkrachten.
  Maak een map Leerkrachten aan op de hoofdserver C:.
  Share de map Leerkrachten op de server.
  Geef de groep leerkrachten toegang tot deze map.
  Laat de homedirectory van de gebruiker Jan De Vries
  verwijzen naar de schijf U, met als pad
  \\hoofdserver\Leerkrachten\%Username%.
                  Objectbeheer in Active directory  129
  Als een gebruiker zich aanmeldt, wordt een
  kopie van zijn of haar gebruikersprofiel
  gebruikt.
  Als een gebruiker zich al eerder aangemeld
  heeft en dus een bestaand profiel heeft op
  een systeem, zal dit gebruikt worden.
  Als een gebruiker zich nog nooit op een
  machine heeft aangemeld, zal het
  standaardprofiel van deze machine gebruikt
  worden.


              Objectbeheer in Active directory  130
  Het is ook mogelijk om Active Directory
  zodanig te configureren dat een
  standaardprofiel van het domein wordt
  gebruikt.
              Objectbeheer in Active directory  131
  Het profiel Default bevindt zich in de
  directory %systemroot%\profiles\default user.
  Deze directory bevat volgende mappen.
  Application data: data nodig voor specifieke
  applicaties als een grammaticaal
  controleprogramma voor tekstverwerking.
  Desktop: pictogrammen in het Bureaublad.
  Favorites: snelkoppelingen naar veelgebruikte
  bestanden.


              Objectbeheer in Active directory  132
  Nethood: instellingen voor de
  netwerkomgeving
  Personal: snelkoppelingen naar persoonlijke
  programma’s.
  Printhood: snelkoppelingen naar printers.
  Recent: snelkoppelingen naar recent
  geactiveerde documenten.
              Objectbeheer in Active directory  133
  Send to: de randapparaten waarnaar
  gegevens kunnen gestuurd worden via de
  optie send to van het snelmenu.
  Startmenu: snelkoppelingen naar
  programma’s.
  Templates: snelkoppelingen naar templates.
  Het bestand Ntuser.dat bevat een kopie van
  de inhoud van de subtree HKEY_CURRENT
  USER op de lokale machine.              Objectbeheer in Active directory  134
  Dit profiel staat in de directory
  %systemroot%\profiles\All Users.
  In het profiel All users vindt u de algemene
  programmagroepen.
               Objectbeheer in Active directory  135
  Wanneer een gebruiker een eerste maal
  inlogt, wordt uit de profielen Default en All
  users een eigen profiel gemaakt dat bewaard
  wordt in de lokale directory
  %systemroot%\Profiles\gebruikersnaam.
  Het bestand ntuser.dat.LOG is een backup
  van Ntuser.dat.
  Een local user-profiel is computergebonden.
               Objectbeheer in Active directory  136
  Deze zorgen ervoor dat de instellingen van
  een gebruiker centraal opgeslagen worden en
  op verschillende computers ingelezen kunnen
  worden, zodanig dat op elke computer in het
  domein hetzelfde profiel toegepast wordt.
              Objectbeheer in Active directory  137
  Via Start, Settings, Control panel, System,
  User profiles kunt u het type profiel
  veranderen en kopiëren naar andere
  gebruikers.
  De parameter permitted to use geeft aan wie
  er gebruik van mag maken.
              Objectbeheer in Active directory  138
  Als een bedrijf veel werknemers heeft, is het
  gemakkelijk om daar een lijst te hebben per
  organisatie-eenheid (OU).
  In Windows Server 2008 is het zeer eenvoudig
  om daar een tekstbestand van te maken.
              Objectbeheer in Active directory  139
  Open de MMC-module Active Directory Users
  and Computers.
  Selecteer via de rechtermuisknop de
  organisatie-eenheid Leerkrachten en kies
  Export List.
  Typ als bestandnaam OU Leerkrachten in en
  klik op Save.
             Objectbeheer in Active directory  140
  In Windows Server 2008 kunt u objecten
  gemakkelijk kopiëren, verplaatsen en
  verwijderen.
  Het wijzigen van het wachtwoord is zeer
  eenvoudig.
              Objectbeheer in Active directory  141
  Plaats de muisaanwijzer op de gebruiker Jan
  De Vries en klik met de rechtermuisknop.
  Selecteer Copy.
  Noem de nieuwe gebruiker Dirk Van Putte.
  Geef hem gebruikersnaam DVanPutte en als
  wachtwoord Lkr2008.
              Objectbeheer in Active directory  142
  Niet alles wordt gekopieerd. U ziet dat de
  homedirectory automatisch wordt aangepast
  aan de nieuwe gebruiker. Er wordt dus een
  nieuwe map aangemaakt met als naam de
  naam van de gebruiker.
              Objectbeheer in Active directory  143
  Maak nog twee nieuwe leerkrachten aan: An
  Van Hekke en Chiara Van Poucke. Gebruik de
  kopieerfunctie.
              Objectbeheer in Active directory  144
  Het is mogelijk dat een gebruiker van dienst
  verandert, bijvoorbeeld dat leerkracht Jan De
  Vries overgaat naar de administratie.
  Het verplaatsen van een object kan op een
  zeer gemakkelijk manier.
               Objectbeheer in Active directory  145
  Klik op het object, houd de linkermuisknop
  ingedrukt en sleep het object naar de
  gewenste plaats.
  Let op!
  ◦ De tekstvakken (bv. Description) worden niet
   verwijderd of gewijzigd. Deze moet u handmatig
   wijzigen.
  ◦ De groep waar de gebruiker lid van was, blijft
   behouden.
                Objectbeheer in Active directory  146
  Om het wachtwoord van een gebruiker
  opnieuw in te stellen, klikt u met de
  rechtermuisknop op de gebruikersaccount en
  vervolgens op Reset Password.
              Objectbeheer in Active directory  147

								
To top