KH HD tac chien phong thu TB lan2 _Hen_ by Hihoney

VIEWS: 964 PAGES: 12

									KẾ HOẠCH HIỆP ĐỒNG TÁC CHIẾN PHÒNG THỦ CỦA HUYỆN TỊNH BIÊN 00.00 – 00.06.07 NH: 00.00 - 09 -08
PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH

TUYỆT MẬT

Bản số: 01

Nguyễn Văn Cỏn
DỰ KIẾN HÀNH ĐỘNG ĐỊCH HÀNH ĐỘNG CÁC BAN NGÀNH CẤP HUYỆN HÀNH ĐỘNG LỰC LƢƠNG VŨ TRANG NHÂN DÂN LỰC LƢỢNG VŨ TRANG ĐỊA CÔNG AN PHƢƠNG, BĐBP HÀNH ĐỘNG CÁC XÃ , THỊ TRẤN HÀNH ĐỘNGCÁC ĐƠN VỊ NGÀNH CẤP TRÊN VÀ ĐỊA PHƢƠNG BẠN

* Địch xâm lƣợc : -Trên biển Quân đội “A “ triển khai hạm đội 17 áp sát vùng lảnh hải nướpc ta, tổ chức các họat động phong tỏa vùng biển, có thể họat động xâm phạm lãnh hải để khiêu khích , gây sức ép. - Trên không ,máy bay trinh sát chiến thuật ,chiếc lược tăng cường họat động xâm phạm

I.GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỊA PHƢƠNG TỪ THỜI BÌNH SANG THỜI CHIẾN :N- ĐẾN N- Quán triệt triển * LLVT địa phƣơng: -Nhận và ra lệnh - Nhận và ra lệnh địa -Các đơn vị QK đừng khai quyết định -Nhận và ra lệnh chuyển tòan bộ lực phương từ thời bình chân trên địa bàn huyện chuyển địa phương chuyển LLTV địa lượng Công an vào sang thời chiến. : ( đề nghị ) từ thời bình sang phương từ trạng thái trạng thái SSCĐ -Họp BCHĐảng bộ, -Chuyển trạng thái thời chiến theo lệnh SSCĐ tòan bô. theo qui định. HDND ra Nghị quyết SSCĐ theo mệnh lệnh của Chủ tịch nước -Triển khai các mặt -Triển khai các biên lãnh đạo chuyển địa của Tư Lệnh QK, BQP CHXHCNVN và họat động ở trạng thái pháp SSCĐ. phương từ thời bình -Cơ đông triển khai lực triển khai các biển SSCĐ tòan bộ. -Điều chỉnh kế sang thời chiến. lương theo quyết tâm pháp thực hiện theo Thực hiện kế họach họach bảo vệ an -Họp Ban chỉ đạo phòng thủ của QK quyết định của Chủ động viên khôi ninh – chính trị, PKND, Hội đồng cung * Các huyện bạn giáp tịch UBND huyện . phụcbiến chế thời phòng chống biểu cấp quán triệt triển ranh : -Các đồng chí là Ủy chiến và mở rộng tình bạo lọan, tấn khai và xây dựng kế -Chuyển địa phương từ viên BCH Đảng bộ LL,DQTV theo Quyết công tội phạm làm họach PKND, kế thời bình sang thời huyện dự hợp huyện định của Tỉnh AG . trong sạch địa bàn. họach cung cấp thời chiến. ủy để xây dựng Nghị -Kiện tòan biên chế, -Tăng cường lực chiến. -triển khai các chủ quyết lãnh đạo trang bị theo quy định lượng bảo vệ các - Họp UBND quán trương ,biển pbáp lảnh

vùng trời để trinh sát, định vị mục tiêu của ta. Trên bộ Quân đội “A” đã triển khai xong cấp phát vũ khí, phương tiện chiến đấu cho fBBCG 13 và fHQĐB3, khả năng sẽ cơ động đổ bộ vào nước “ C” tổ chức khiêu khích với các lực lượng của ta, chúng nổ súng vào các trạm, chốt lực lượng biên phòng, DQTV ở các nơi như: -An nông , Nhơn hưng, Tịnh biên, An phú. * Địch nội địa: -Trên địa bàn QK 9 đã xẩy ra nhiều cuộc biểu tình lớn như ở Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long, có nơi chúng tổ chức bạo động phá trụ sở làm việc của chính quyền cấp xã . Trên địa bàn tỉnh ta ,

chuyễn địa bản tỉnh từ thời bình sang thời chiến. -Các thanh viên HĐND huyện dự hợp bất thường ra nghi quyết chuyễn họat động địa phương từ thời bình sang thời chiến và biểu quyết thông qua một số vấn đề kiến nghị của UBND huyện ( ngân sách, quy chế họat động ). - Các đồng chí là thanh viên UBND huyện dự hội nghị quán triệt triển khai Nghị quyết của HĐND huyện và nghe Chủ tịch UBND huyện chỉ thị nhiệm vụ. -Các thanh viên BCĐ phòng không nhân dân , Hội đồng cung cấp dự hợp quán triệt triển khai kế họach PKND , kế họach cung cấp thời chiến. -Từng Ban ngành tổ chức Hội nghị quán

. -Cơ động triển khai một bộ phận lực lượng chốt giữ tuyến biên giới. -Tăng cường phối hợp cùng lực lương Công an, Bộ đội biên phòng tuần tra Bảo vệ biên giới, phòng chống biểu tình bạo lọan ở nội địa. -Chuẩn bị điều chỉnh quyết tâm ta`1c chiến phòng thủ và hệ thống kế họach bảo đảm kèm theo. -Tổ chớc cơ động lực lượng ra các khu vực tập trung bí mật. -Giao quyền cho Chỉ huy trưởng BCHQS huyện chủ trì, phốio hợp cùng Công an thực hiện biện pháp thiết quân luật , giới nghiêmkhi có lệnh của Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ. * Bộ đội biên phòng: -Nhận và ra lệnh chuyển trạng thái SSCĐ tòan bộ theo qui định.

mục tiêu trọng yếu. -Phối hợp cùng các ngành, các lực lượng kiên quyết giải tán biểu tình, dập tắt bạo lọan.

triệt, triển khai NQ, chỉ thị và các biên pháp thực hiện chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. -Lãnh đạo chỉ đạo LLVTND, các Phòng, Ban, Cấp ủy, chính quyền cơ sở chuẩn bị điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ, kế họach các ngành, kế họach chiến đấu trị an. Tăng cường các họat động bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an tòan XH ở nội địa. - Tăng cương công tác tuyên truyền, giáo dục trên hệ thống thông tin đại chúng làm cho mọi người nhân rõ âm mưu thủ đọan của kẻ thù, nâng cao tinh thần yêu nước, SSCĐ, phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương. - Kiên quyết lãnh đạo chỉ đạo các ngành, các lực lượng phối hợp chặt chẽ trong chiến đấu, bảo vệ địa

đạo địa phương họat đông từ thời bình sang thời chiến Có kế họach hiệp đồng tác chiến phòng thủ ở các địa bàn giáp ranh và hiệp đồng chặt chẽ việc quản lý đối tượng , nhân dân không để kéo sang địa phương bạn tham gia biểu tình bạo lọan .

bọn phản động “E” kết hợp lực lượng phản động “D “ kích động quân chúng nhân dân gây rối, bạo lọan nhiều nơi như: Trị Tôn, Tân Châu, TPLX, Phú Tân, Có nơi chúng chiếm giữ trụ sở làm việc của chính quyền như: An Cư, Châu Lăng, Thị Trấn Phú Mỹ, TT Núi Sập, phường Bình Khách, phường Bình Long. .

triệt triển khai Nghị quyết của Huyện ủy ,Nghị quyết HDND huyện và chỉ thị của UBND huyện và triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị điều chỉnh kế họach bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống biểu tình, bạo lọan , chuẩn bị mọi mặt điều chỉnh kế họach “B” và các biện pháp phòng thủ dân sự, triển khai thực hiện các biện pháp họat động thời chiến.

- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng kiên quyết tiêu diệt địch đột nhập biên giới. -Tăng cường tuần tra canh gát bảo vệ tuyến biên giới. -Củng cố hệ thống công sự trận địa của các đồn trạm. -Điều chỉnh bổ sung quyết tâm, kế họach chiến đấu. -Chịu sự chỉ huy trực tiếp của Chỉ huy trưởng BCHQS huyện trong nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

phương, dập tắt bạo lọan, giải tán biểu tình.

* Địch xâm lƣợc: -Trên biển:Hạm đội 17 triển khai các tàu khu trụ, tàu tuần đường, tàu sân bay và tàu đổ bộ áp sát vùng lãnh hải, máy bay chiến đấu của HQ “A” tăng cường họat động và xâm phạm không phân nước ta. Tàu khu trục, tàu

GIAI ĐOẠN II: TỒ CHỨC CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN PHÒNG THỦ :N – ĐẾN N 1. Điều chình, bổ sung quyết tâm, kế họach tác chiến phòng thủ : N- đến N-Các thanh viên - Nhận mệnh lệnh tác - Tiếp tục thực hiện - Nhân mệnh lệnh, chỉ UBND huyện cùng chiến phòng thủ của nhiệm vụ chống biểu thị, hướng dẫn cấp một số ngành có liên trên. tình bạo lọan. trên theo ngành dọc. quan dự hội nghị quán -Điều chỉnh quyết tâm -Triển khai công tác -Điều chỉnh bổ sung triệt, triển khai nhiệm phòng thủ, thông qua bảo vệ cơ quan Đảng, quyết tâm tác chiến vụ chuẩn bị tác chiến chính quyền ở vị trí theo qui định . phòng thủ, kế họach phòng thủ. phòng tránh, sơ tán. -Trực tiếp chỉ huy, chỉ -Tham gia cùng ban chiến đấu trị an và hệ -Các ban ngành hòan chỉnh kế họach bảo đạo BD(BP thực hiện ngành hòan thiện kế thống kế họach bảo đảm tác chiến phòng nhiệm vụ tác chiến họach phòng tránh, sơ đảm kèm theo. thủ thông qua thường phòng thủ. tán cho nhân dân và -Tiếp tục chuẩn bị mọi trực Huyện ủy, UBND -Kiện tòan tổ chức khắc phục hậu quả do mặt đối phó chiến tranh. huyện theo chuyên biên chế, huấn luyện bom, đạn gây ra. ngành. bổ sung hòan chỉnh và -Tăng cường công tác

*Đơn vị của qưân khu: -Sẵn sàng bước vào chiến đấu khi co lệnh. * Các Huyện ban giáp ranh: Hòan chỉnh công tác chuẩn bị tác chiến phòng thủ.

đương nhiều lần bắn phá vào tàu hải quân và tàu đánh cá của ta. -Trên không máy bay trinh sát tăng cường số lần, số lược họat động. -Trên bộ: Quân đội “A’ đã đỗ bộ fBBCG 13 và lực lượng quân đồng minh vào các căn cứ quân sự của nước “C”. Dọc tuyến biên giới LLVT đối diên tăng cường gây xung đột với lực lượng của ta với ý định đánh chiếm một số khu vực biên giới như Vĩnh Hội Đông, Vĩnh Ngươn, Vĩnh Gia, Phú Lộc, Nhơn Hưng, An Nông. -Ý định của quân đội”A” sử dụng lực lượng fBBCG 13 đảm nhiệm bằng hướng tiến công chủ yếu, mục tiêu đầu có thể đánh chiếm Tịnh Biên, Cô Tô, - Tri

-Phối hợp chắt chẽ lẫn nhau triển khai thực hiện biên pháp PKND, phòng thủ dân sự và đảm bảo hậu cần nhân dân. -Kiện tòan các khu vực, phòng tránh sơ tán, cơ động một phần lực lượng, phương tiện, nhà máy, xi nghiệp ra CCHP, CCCĐ theo kế họach. - Quán triệt triển khai các chủ trương, biên pháp, hướng dẫn theo chuyên ngành cho cấp dưới. -Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chống biểu tình bạo lọan.

cơ động triển khai lực lượng theo mệnh lệnh tác chiến phòng thủ. -Tham gia dập tắt bạo lọan. -Kiện tòan hệ thống thế trận chiến tranh nhân dân.

tuyên truyền giao dục tòan dân phát huy truyền thống dân tộc, quê hương AG anh hùng, sẵn sàng huy động sức người, sức của cho nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. -Triển khai thế trận chiến tranh nhân dân rộng khấp sẵn sàng đánh địch tiến công xâm lược, kiên quyết dập tắt biểu tình bạo lọan. -Triển khai các biên pháp phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả do bom đạn gây ra.

Tôn,TT Cái Dầu, Châu Phú- Tân Châu – mục tiêu tiếp theo đánh chiếm TP.LX : sử dụng fBBCG 13 đảm nhiệm tiến công trên hướng thứ yếu, mục tiêu đầu có thể đánh chiếm thị trấn Chi Lăng, TT Tri Tôn, mục tiêu tiếp theo đánh chiếm TP.LX. * Địch nội địa: -Tình hình biểu tình bạo lọan diễn ra ở các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú, ngày càng gây gắt, phức tạp. -Bọn phản động “D” kích động, lôi kéo người dân tộc Khmer gây rối bạo lọan chiếm giữ ở một số xã của huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, có thể chúng kéo về UBND Tịnh Biên, Tri Tôn và sau đó kéo về UBND Tỉnh , mục đích để gây mất an ninh chính trị buộc ta phải phân

tán đối phó. 2- Giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng chỉ thị bảo đảm : N-đến N-Dự nghe UBND - Giao nhiệm tổ chức - Tiếp tục đẩy mạnh - Tổ chức giao nhiệm huyện giao nhiệm và hiệp đồng và chỉ thị các biên pháp bảo vệ vụ hiệp đồng, chỉ thị vụ, triển khai kế bảo đảm cho các cơ an ninh chính trị, tấn bảo đảm cho các đơn họach hiệp đồng tác quan, đơn vị thuộc công tội phạm theo vị, cơ quan thuộc chiến phòng thủ và quyền. kế họach. quyền. chỉ thị những công -Tiếp nhận cơ sở vật -Triển khai lực -Hòan chỉnh hệ thống việc tiếp theo. chất và lực lượng lương, phương tiện văn kiện, quyết tâm -Triển khai bảo đảm được trên tăng cường cứu hỏa, cứu sập, tác chiến phòng thủ, tác chiến phòng thủ phối thuộc. khắc phục hậu quả thông qua thep phân cho cán bộ, công -Phê duyệt kế họach do bom đạn địch cấp. nhân viên chức của cho cấp dưới. đánh phá. -Tiếp tục chuẩn bị mọi ngành mình, giao -Hòan chỉnh mọi công -Tăng cường bảo vệ mặt đối phó chiến nhiệm vụ và chỉ thị tác chuẩn bị. mục tiêu trọng yếu, tranh. công việc cụ thể cho khu vực CCHP, -Triển khai thông suốt cơ quan. CCCĐ . nhiệm vụ cho từng -Hòan chỉnh mọi -Hòan chỉnh kế ngành . công tác chuẩn bị và họach phối hợp với -Sẵn sàng đánh trả các triển khai thực hiện các ngành, các lực hậu quả đòn tập kích theo kế họach. lượng trong thực đường không của địch. hiện kế họach phòng -Tiếp tục đẩy mạnh thủ dân sự, giới các biên pháp dập tắt nghiêm, thiết quân biểu tình bạo lọan. luật khi có lệnh. -Phát động sâu rộng trong nhân dân phong trào đánh giặt giữ nước, sẵn sàng huy động sức người, sức của cho nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ địa

-Như trên:

*Các đơn vị của QK -Thực hiện theo mệnh lệnh của tư lệnh QK. *Các địa phƣơng bạn: -Hòan chỉnh công tác tổ chức, chuẩn bị tác chiến phòng thủ. - Phối hợp, hiệp đồng đánh địch các khu vực giáp biên.

phương. III.GIAI ĐOẠN THỰC HÀNH TÁC CHIẾN PHÒNG THỦ: TỪ N TRỞ ĐI - Theo dõi nắm chắc - Kiên quyết đánh trả -Kiên quyết dập tắt -Lãnh đạo, chỉ đạo tình hình. địch tiến công. bạo loạn, bảo vệ LLVTĐP kiên quyết -Triển khai công tác - Điều chỉnh thế trận vững chắc mục tiêu ngăn chặn địch tiến phòng tránh, sơ tán đánh dịch mọi lúc, theo kế hoạch. công. dân. mọi nơi theo phương -Triển khai thư hiện -Tổ chức thế trận đánh - Thực hiện nhiệm thức chiến tranh nhân các biện pháp khắc địch rộng khắp, mọi vụ theo kế hoạch dân. phục hậu quả do lúc ,mọi nơi, tạo bàn được phê duyệt. - Chủ động tạo lập thế địch đánh phá. đạp, hành lang để lực - Huy động lực trận đưa địch vào thế -Duy trì an ninh trật lượng cấp trên bước lượng, phương tiện bị đọng để tiêu hao, tự nội địa vào chiến đấu bảo đảm cho yêu tiêu diệt. -Phối hợp quân sự -Tổ chức việc sơ tán cầu chiến đấu. - Triển khai tạo thế để truy quét tàn quân dân, cơ quan, đơn vị - Triển khai các biện lực lượng tỉnh, lực địch ra khỏi vùng chiếnsự pháp khắc phục hậu lượng QK nước vào -Truy bắt, tiêu diệt ác liệt. quả. chiến đấu phản công bọn phản động vũ -Lãnh đạo, chỉ đạo - Điều hành SX đáp tiêu diệt địch. trang việc bám trụ chiến đấu ứng yêu cầu QP và -Hiệp đồng chặt chẽ kiên cường, tao thế nhân dân ở các khu cả địa phương bạn xen kẽ để đánh vào vực sơ tán. trong quá trình chiến bên dườn phía sau - Chủ động điều đấu. quân địch. chỉnh, bổ sung kế - sau mỗi đợt chiến -Phát huy tính chủ hoạch cho hợp tình đấu tích cực củng cố động, sáng tạo, bố trí hình. công sự trận địa, bổ nhiều loại vật cản nổ, - Tổ chức lực lượng sung lưc lượng, trang tự tạo để hạn chế sức bảo vệ Cơ quan, Nhà bị sẵn sàng chiến đấu tiến công và tiêu hao máy, xí nghiệp tiếp theo. quân địch. không cho bọn cực - Khi địch tiến công -Thục hiện tốt các đoan, các phần tử vượt qua, tổ chúc tốt biện pháp phòng thủ xấu cướp phá. viêc bám trục chiến quân sự, phòng không đấu, tạo thế xen kẽ, nhân dân để hạn chế

*Địch xâm lược : - Không quân, tên lửa hành trình địch đánh phá ác liệt vào các mục tiêu trọng yếu trên điạ bàn tỉnh, tập trung vao` TPLX, thị trấn Tri Tôn, TXCĐ, thị trấn Tân Châu, thị trấn An Phú, TT Chi Lăng và trên các trục lộ 91, 943, 948, 956. - fBBCG13, eBB bọn phản động “D”, đBBQDM cơ động vào chiếm lĩnh tuyến triển khai xuất phát tiến công. -Khi hoả lực chuẩn bị trước đánh phá sâu vào địa bàn của huyện, dịch tiếp tục sử dụng pháo, cối trực tiếp đánh phá vào các mục tiêu, trận địa của ta ven tuyến biên giới như : thị trấn Tịnh Biên,

*Các đơn vị QK : -Sẵn sàng bước vào chiến đấu khi có lệnh của Tư Lệnh QK. - Chi viện hoả lực cho tỉnh trong quá trình chiến đấu. * Các địa phương bạn : - Liên quyết đánh địch tiến công. - Dập tắt biểu tình bạo loạn. - Hiệp đồng tác chiến khu vực giáp biên. - Sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện khi có lệnh của Quân khu.

thị trấn Long Bình, TTTXCĐ, Vĩnh Xương… đồng thời BB, BBCG tiến hành khắc phục vật cản để đột phá tiến công KVPT. - Khi hoả lực tiếp chuyển bắn sâu vào bên trong, BB, BBCG “A” và đồng minh thực hành dột phá tiến công. Hướn tiến công chủ yếu do fBBCG13 đảm nhiệm từ Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn đến TPLX.Hướng tiến công thứ yếu do LưBBCG2 của fBBCG13 đảm nhiệm đánh từ TXCĐ,Châu Phú đến TPLX. - Các hướng khác do dBB Quân đồng minh và lực lượng phản động “C” đảm nhiệm đánh vào An Phú, Tân Châu dến Phú Tân, Chợ Mới. Quá trình tiến công có thể kết hợp thọc sâu vào hướng Tịnh

đánh vào bên sườn, phía sau quân địch tạo điều kiện lực lượng cấp trên tiến công, phản công tiêu diệt dịch.

thiệt hại về người và của, hạn chế hoạt động của địch trên không. -Tiếp tục chỉ đạo, điều hành sản xuất, huy động mọi nguồn lực đáp ứng yêu cầu chiến tranh

Biên vào khu vục Tà Lọt, Châu Lăng, Vu Hồi đường bộ từ Vĩnh Gia vào ô Lâm – Tri Tôn, vu hồi đường sông dọc theo trục sông Tiền, sông Hậu và ĐBĐK chiến thuật, chiến dịch. *Đich nội địa : - Bọn phản động nội địa tổ chức bạo loạn cướp chính quyền một số nơi như : TT Phú Mĩ, xã Mỹ An, TT Phú Hoà, Phường Mỹ Thới…

-Quá trình tiến công lực lượng BB CG “A” và đồng minh bị lực lượng LLVTND trận đánh quyết liệt , rông khắp, mọi lúc, mọi nơi, do đó có lúc buộc chúng phải tạm dừng để cũng cố lực lượng, phương tiên, chờ chi

- Nắm chắc diễn biến tình hình, kịp thời bổ sung nhân lực, vật lực cho các dơn vị chiến đấu. - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo đảm phù hợp với thực tế tình hình. - Củng cố cầm hào, cơ sở sx , trụ cơ quan.

IV: SAU MỘT ĐỢT HOẠT ĐỘNG CHIẾN ĐẤU : - Đẩy mạnh tác chiến - Tăng cường các - Kiện toàn lại thế trận rộng khắp, liên tục biện pháp chống chiến tranh nhân dân, đánh vào liên sườn, tình báo, gián điệp. động viên tinh thần phía sau quân địch, - Kiên quyết dập tắt bám trụ chiến đấu. không cho chúng kịp bạo loạn, tích cực Đẩy mạnh các đợt thời củng cố lực đẩy mạnh hoạt động hoạt độngchiến đấu lượng, phương tiên, giũ gìn ANTT. nhỏ lẽ kết hợp tập tao hàng, bàn đạp và - Phối hợp chặc chẽ trung với lực lượng thòi cơ cho lực lượng ác lưc lượng khắc thích hợp buôc địch cấp trên tiến công tiêu phục hậu quả do phải phân tán đối phó, diệt địch tam dừng. bom đạn địch đánh không kịp củng cố đội - Kịp thời bổ sung phá. hình chiến đấu, tạo

*Các dơn vị QK : (đề nghị) Phối hợp cùng lực lượng tỉnh phản công, tiến công tiêu diệt địch. *Các địa phương bạn : - Thục hiện tác chiến phòng thủ theo quyết tâm. - Hiệp đồng đánh địch các vực giáp biên.

viên bổ sung để mỡ các đợt tiến công tiếp theo. - Không quân pháo binh, tên lủa hành trình sau đợt đánh phá tập trung, chuyển sang đánh phá nhỏ, lẽ, đồng thời quá trình đánh phá bị lực lượng PKND chặnn đánh quyết liêt buộc phải hạn chế các dợt đánh phá. - Bọn phản động địa đẩy mạnh các hoạt động gây rối bạo loạn nhiều nơi nhằm buộc ta phân tán đối phó, tao điều kiện cho BB, BBCG “ A” củng cố, bổ sung lực lượng phương tiện.

- Kịp thời củng cố kiện toàn tổ chức, bổ sung nhân lực thay thế cho số bị thương vong. - Đẩy mạnh hoạt động sản xuất các mặt hàng QP, sũa chũa vũ khí trang bị hư hỏng. - Tuyên truyền giáo dục đảng viên mọi người khắc phục hậu quả, huy động nhân lực, vật lực cho nhiệm vụ chiến đấu. - Thông tin tuyên truyền rộng rãi các điển hình, cá nhânh xuất sắc, kết quả tiêu hao, tiêu diệt địch để động viên cổ vũ quyế tâm chiến đấu tiếp theo.

quân số, VKTB, củng cố cầm hào, công sự đtrận địa, giải quyết hậu quả, sẵn sàng chiến đấu tiếp theo. - Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu,thế trận đánh địch cho phù hợp diễn biến tình hình.

điều kiện cấp trên phản công tiêu diệt. -Tăng cường công tác động viên tuyên truyền. Phát huy thắng lợi trong chiến đấu, đẩy mạnh phong trào giết giặc lập công. - Kiện toàn sx, huy động sức người, sức của bổ sung cho lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu. -phối hợp chặc chẽ giữa các ngành, các lực lượng dập tắt biểu tình bạo loạn, khắc phục hậu quả chiến tranh.

V -D Ự KI ẾN T ÌNH HUỐNG VÀ CÁC X Ử TRÍ -Lợi dụng kết quả đánh phá của không quân, pháo binh, tên lửa hành chính. Lực lượng BB, BBCG “A” và đồng minh đẩy mạnh tốc độ tiến công bằng xe tăng, bộ binh, có thể chiếm được một số khu vực như sau : Trên hướng tiến công chủ yếu, fBBCG13 đánh chiếm An Cư và phát triển đến ấp lò Gò Leng - Châu lăng -Trên hướng tiến công thứ yếu: lưBBCG2/fBBCG13 bị LLVT TXCĐ chăn đánh quyết liệt buộc chúng phải tạm dừng ở kinh Vĩnh Tế. Trong nội địa, bọn phản động tại chỗ tổ -Nắm chắc diễn biến tình hình có liên quan đến ngành mình. - Sử dụng lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống có liên quan. -Bảo đảm bổ sung các mặt cho LLVTND. -Đề xuất các giải pháp, xử trí tình huống có liên quan đến ngành mình. -Kiên quyết ngăn chặn không cho địch phát triển. -Tổ chức lực lượng phản kích tiêu diệt địch ở khu vực ấp Gò Leng. -Tổ chức lực lượng phối hợp cùng công an tiêu diệt địch bạo loạn chiếm lại mục tiêu bị mất. -Tăng cường củng cố công sự trân địa, bổ sung lực lượng phương tiên tiếp tụcngăn chăn địch tấn công. -Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng VTĐP kiên quyết ngăn chăn địch không cho chúng phát triển. -Đẩy manh hoạt dộng tác chiến liên tục đánh địch bằng cách đánh sở trường không cho địch kịp thời củng cố lực lượng. -Tao hành lang, bàn đạpvà phối hợp cùng lực lượng cấp trên phản công tiêu diệt đich. -Kịp thời khắc phục hậu quả. -Bổ sung các mặt bảo đảm cho lực lượng chiến đấu. -Đánh chiếm lại các mục tiêu bị bọn bạo loạn chiếm giữ. -Duy trì SX. *Các đơn vị Qk : -Sẵn sàng bước chiến đấu theo lệnh QK. -Chi viện hoả lưc huyện đánh địch nhập. vào của cho đột

chức bạo loạn vũ trang chiếm trụ sở UBND xã Đa Phước, xã An Cư, TT Phú Hoà, xã Long Giang, pháo binh, không quân, tên lửa hành trình đánh phá ác liệtvào thị trấn Tri Tôn, TXCĐ, ngã 3 lộ tẻ Châu Thành,TT An Phú,TPLX.

PHÒNG TÀI CHÍNH -KẾ HOẠCH

TRƢỞNG PHÒNG


								
To top