Docstoc

17

Document Sample
17 Powered By Docstoc
					                           REPUBLIKA E SHQIPERISE
             MINISTRIA E MJEDISIT PYJEVE DHE ADMINISTRIMIT TE UJERAVE
                    Komisioni i Shqyrtimit të Kërkesave
                 Rruga "Durresit" Nr.27, Tirane, Shqiperi, Tel. +355 4 224 572 Fax. +355 4 270 623

                      VENDIMI Nr. 17

                                                     Tirane, 30. 12. 2008

              Ne mbledhjen e dates 30.12.2008; Komisioni I Shqyrtimit te Kerkesave vendosi:

Nr.   Lloji i aktivitetit te      Institucioni /      Personi i     Vendi ku       Komente
                                 kontaktit /    propozohet te
                     Kompania / Enti
                                 Administrator   zhvillohet
    propozuar            qe e ka paraqitur    i / Pronari    aktiviteti
1   Shfrytezim puse nafte       Bankers         Richard Ferguson Patos- Marinez, Fier  Miratohet

2   Prodhim, depozitim, tregetim gazi Stream oil        Arjan Tartari   Delvine       Miratohet

3   Fabrika e pasurimi Cr                    Isuf Ukperaj
                     "Fab. Pas. Cr. Perollaj, Has"shpk      Perollaj, Has    Shtyhet
4   Hidrocentral            Power elektrik Slabinja Naim Kurti     Slabinje, Pogradec  Miratohet

5   Karrier pllakash ranore      Stone production     Muharrem      Melove, Berat    Miratohet                                 Berisha
6   Depozit karburatesh        O&G           Nimet Veliaj    Fier         Miratohet
7   Karriere shfrytezimi e inerteve  "Erniku" sh.p.k.     Iliaz Spahiu    lumi Fan, Mirdite,  Miratohet   lumore (Perteritje)                              Lezhe
8   Shfryetzim I karrieres se gureve  "KLAS"sh.p.k.      Perparim Ristani  Shengjergj, Tirane  Nuk Miratohet

   dekorative
9  Depozit karburatesh      Boka Oli        Stefan Boka   Kavaje        Miratohet

10 Nxjerrje guri gelqeror pllakor  "Fani 2008" sh.p.k.  Kostandin Fani  Roshnik, Berat    Shtyhet per verifikim te siperfaqes

11 Karriere argjile         "Valteri Grand" sh.p.k. Besim Valteri  Marqinet, Vore, Tirane Miratohet

12 Shfrytezim guri gelqeror     "Ramizi-Lis-2008"   Beqir Valteri  Kodra e Krifshes,  Shtyhet per verifikim te
                  sh.p.k.                 Burrel        distancave nga zonat e banuara
13                 "Bechtel-Enka"J.V.   Michael Swinford Suka e Madhe,    Shtyhet
   Karrier Bazaltesh                           Nderfutash,Rreshen
14 Depozit karburatesh       Sevast Oil       Gramoz      Shkembi I Kavajes,  Shtyhet per verifikim te
                              Haxhiraj     Durres        distancave nga zonat e banuara
15 Akuakulture midhje, koce dhe   Delfini        Qemal Beu    Hamallaj Sukth    Miratohet
   levreku
16                             Sulejman Stafuka Larushk, F. Kruje  Shtyhet per verifikim te
   Impiant fraksionimi      "Helios Les"shpk                       distancave nga zonat e banuara


   Komisioni nr. 17

   Z. Lufter XHUVELI       Kryetar

   Z. Gavrosh ZELA        Sekretar

   Z. Barjam Meidiaj       Anetar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/17/2013
language:Unknown
pages:2